Sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết về “tam nông”

Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5-8-2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X nhiều năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng đặc biệt của các tầng lớp nhân dân.

Sau 10 năm triển khai, đây là Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng, tạo ra kết quả nổi bật. Từ thực tế sinh động tại các địa phương cả nước đã đưa đến những kinh nghiệm và bài học quý trong quá trình ban hành, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết về “tam nông” của các cấp ủy đảng.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết về tam nông - Hình 1

Tỉnh Lâm Đồng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trong ảnh: Sản xuất hoa công nghệ cao tại Công ty Dalat Hasfarm, TP Đà Lạt. Ảnh: MAI VĂN BẢO

Bài 1: Trách nhiệm và quyết tâm từ cấp ủy

Qua thực tiễn triển khai Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5-8-2008 (sau đây gọi là Nghị quyết) của Trung ương và nghị quyết của cấp ủy các cấp về “tam nông” đã cho thấy sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nghị quyết đã được các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy triển khai với tinh thần trách nhiệm cao.

Tâm huyết với nông nghiệp, nông thôn

Với dân số đứng thứ 15 thế giới, phần đông sinh sống ở vùng nông thôn, mỗi tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đều ảnh hưởng sâu sắc đến nông nghiệp, nông thôn và người nông dân nước ta. Nông thôn là cái nôi nuôi dưỡng phong trào cách mạng, là địa bàn quan trọng để đồng chí, đồng bào tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều từ nông dân mà ra. Chính vì vậy, Nghị quyết về “tam nông” nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. “Ngay từ khi soạn thảo, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia ở Trung ương, các bộ, ngành đều tham gia với tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm với quê hương” – ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định như vậy. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, năm 2007 là Phó Thủ tướng Thường trực được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Ðề án. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát làm Tổ trưởng Tổ biên tập. Ông Hồ Xuân Hùng được giao làm Tổ trưởng Tổ thư ký, giúp việc cho Tổ biên tập xây dựng Ðề án trình Trung ương. Một trong những vấn đề rất lớn của Đề án, không chỉ liên quan đến kinh tế mà cả chính trị, xã hội và văn hóa, mục tiêu đặt ra ở tầm chiến lược là phải giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong một chỉnh thể, không chỉ đến năm 2020 mà còn tạo ra cơ sở bền vững cho suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước. Tầm nhìn đó đã được các nhà quản lý, chuyên gia cấp chiến lược dày công nghiên cứu, thể hiện trong Đề án trình Bộ Chính trị.

Vì thế, Nghị quyết về “tam nông” có thể xem là bước phát triển mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 – 2010 (Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 18-3-2002). Trong bối cảnh mới, Nghị quyết về “tam nông” bổ sung người nông dân, chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương phân tích: Cốt lõi của Nghị quyết về “tam nông” và điều khiến cho Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Chương trình NTM). Thực chất, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM là một công cụ định lượng, đo đếm được, dễ hiểu, dễ nhớ, do đó đã được các cấp ủy đảng và người nông dân nắm bắt nhanh, triển khai thuận lợi. Nghị quyết cũng xác định được cơ chế huy động nguồn lực có tính khả thi cao (40% từ ngân sách các cấp, 10% do người dân đóng góp, 30% vay ngân hàng, 20% do doanh nghiệp đầu tư).

Việc triển khai Chương trình NTM được tổ chức bài bản, khẩn trương từ lúc chọn 11 xã làm điểm, rút kinh nghiệm đến khi thống nhất 19 tiêu chí. Để Nghị quyết được vận hành tốt, hàng loạt cơ chế, chính sách, pháp luật được ban hành. Với những cách làm sáng tạo, các địa phương đã thu hút nguồn lực đa dạng, xây dựng phong trào thi đua rộng khắp, tạo nên sức sống, sự lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết.

Lâm Đồng là địa phương đi đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: Nghị quyết được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện với quyết tâm rất cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo nên một phong trào sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân. Tỉnh Lâm Đồng đã đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật là kinh tế nông nghiệp – nông thôn phát triển nhanh, trình độ sản xuất của nông dân tăng lên đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ thuận với niềm tin của nhân dân dành cho Đảng, Nhà nước. Nông dân thế hệ mới đã ứng dụng, làm chủ công nghệ hiện đại và làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh hơn 56.400 ha, giá trị sản xuất bình quân hơn 400 triệu đồng/ha. Nhiều mô hình có giá trị sản xuất hơn một tỷ đồng/ha và tiệm cận nền nông nghiệp 4.0.

Trách nhiệm “đứng mũi chịu sào” của cấp ủy

Từ các tỉnh ủy, thành ủy cho đến các chi bộ nông thôn đều thấy rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị quyết. Mỗi nơi một cách làm. Có nơi xây dựng nghị quyết chuyên đề, có nơi xây dựng chương trình hành động, có nơi xây dựng kế hoạch thực hiện, song đều quán triệt vai trò lãnh đạo của bí thư cấp ủy, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Một trong những điều ràng buộc trách nhiệm cấp ủy và người đứng đầu tổ chức đảng địa phương là do Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM bao quát toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội nông thôn. Các tiêu chí về chính trị như tiêu chí 18.3: Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; tiêu chí 18.4: Tổ chức chính trị – xã hội của xã đạt loại khá trở lên, đã thay đổi thói trì trệ, làm việc qua loa, đại khái trước đây. Đối với những cán bộ nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm thì nghị quyết chính là cơ hội để chứng minh năng lực lãnh đạo, vận động quần chúng. Xây dựng NTM trở thành môi trường rèn luyện, thử thách và chọn lọc cán bộ xã, thôn. Các phẩm chất tốt cũng như những hạn chế, yếu kém của từng cán bộ được thể hiện rõ qua công tác lãnh đạo, vận động nhân dân, qua sự gương mẫu trong công việc và lối sống.

Sau khi quán triệt Nghị quyết đến chi bộ, Tỉnh ủy Đồng Nai sớm ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết và tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện. Nhờ đó, ngay từ năm 2014, huyện Xuân Lộc trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM. Qua thực tiễn điều hành, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc rút ra kinh nghiệm: “Nơi nào cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, cán bộ tâm huyết, gương mẫu thì nơi đó phát huy hiệu quả cao. Do vậy, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có tâm huyết, năng lực và trách nhiệm. Đồng thời, thường xuyên rà soát, thay thế những cán bộ không đạt yêu cầu. Thực tiễn, địa phương đã chủ động thay thế nhiều đồng chí lãnh đạo xã không đạt yêu cầu ở các xã Xuân Phú, Xuân Hưng, Bảo Hòa, Lang Minh, Xuân Định”. Đến nay, toàn bộ các huyện và các xã của tỉnh Đồng Nai đã đạt chuẩn NTM.

Thái Bình là địa phương có phong trào thi đua xây dựng NTM sôi nổi. Là tỉnh thuần nông, nhiều vùng còn khó khăn, nhưng toàn bộ 263 xã trong tỉnh cùng với bốn huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Tiền Hải, Quỳnh Phụ đã đạt chuẩn quốc gia NTM. Để có kết quả này, theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng, Tỉnh ủy Thái Bình đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, có bước đi, lộ trình thích hợp, từ chỉ đạo điểm đến triển khai diện rộng, đồng bộ từ chủ trương của cấp ủy đến thể chế hóa thành đề án cụ thể, có cơ chế chính sách để hỗ trợ nhân dân thực hiện. Kinh nghiệm quý mà tỉnh rút ra sau 10 năm thực hiện Nghị quyết là phải làm tốt công tác tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao; vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền có ý nghĩa quyết định; xây dựng các đề án tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ về xây dựng NTM và tái cơ cấu nền nông nghiệp; đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Góp phần củng cố tổ chức đảng, đoàn thể cơ sở

Thực tế cho thấy, đối với xây dựng NTM, các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy cấp huyện hết sức quan trọng vì đề cập từng lĩnh vực cụ thể, tháo gỡ nhiều khó khăn cho cơ sở. Bên cạnh đó, cấp huyện trực tiếp phụ trách công tác cán bộ xã, việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chủ chốt các xã đã tạo ra cú huých mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, lề lối công tác. Nhiều cấp ủy cấp huyện mạnh dạn thay thế những cán bộ xã trì trệ, ỷ lại, dựa dẫm. Cũng qua xây dựng NTM, nhiều cán bộ xã, thôn bị phát hiện có sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính, bị xử lý kỷ luật và một số người bị xử lý hình sự.

Thông qua thực hiện Nghị quyết, năng lực lãnh đạo của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn được nâng cao về chất lượng, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều nơi người đứng đầu cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM; nhiều tổ chức đảng phát huy phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Huyện ủy Cần Giuộc (tỉnh Long An) đặt mục tiêu phát triển thành huyện công nghiệp, vì địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh, có nhiều khu công nghiệp xen lẫn vùng nông thôn. Trên địa bàn huyện có tới gần 30.000 công nhân sinh sống, vì thế, cán bộ xã không thể quản lý theo kiểu cũ mà phải có phong cách làm việc công nghiệp. Nhiệm kỳ này, Huyện ủy đã luân chuyển nhiều cán bộ huyện về làm cán bộ xã, làm chuyển biến tình hình cơ sở. Tương tự, Huyện ủy Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) luân chuyển gần 50 cán bộ từ huyện xuống và từ xã này sang xã khác để chống tư tưởng “an phận thủ thường” của cán bộ xã. Đến nay, huyện Hoằng Hóa có 40 trong số 42 xã đạt chuẩn NTM.

Nghị quyết đem lại luồng sinh khí mới cho hoạt động sinh hoạt chi bộ. Chi ủy của các chi bộ có trách nhiệm nặng nề hơn, song nhiệm vụ cũng rõ hơn. Đảng viên trong chi bộ được giao nhiệm vụ gương mẫu đi đầu và vận động quần chúng tham gia công việc của khu dân cư. Các chi bộ thuộc xã Đông An (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) xây dựng các nghị quyết chuyên đề phát huy thế mạnh của mỗi thôn. Như Chi bộ thôn Chèm có nghị quyết về đồi rừng, Chi bộ thôn Đức An có nghị quyết về trồng trọt, Chi bộ thôn An Khang ban hành nghị quyết về cây ăn quả. Bí thư Đảng ủy xã Trần Xuân Ngọc cho biết, mấy năm qua, toàn Đảng bộ tập trung xóa nghèo, giảm nghèo, giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các đoàn thể, nhờ đó, số hộ nghèo trong xã giảm đáng kể…

Với các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cách thức tổ chức đa dạng, linh hoạt, hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn được củng cố một bước. Chất lượng cán bộ xã, thôn được nâng lên, công tác chuyển biến tích cực. Đến nay, cả nước có 4.665 xã, 109 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Xuất hiện nhiều cách làm mới, mô hình hay trong hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

(Còn nữa)

YẾN HÀ BÌNH VÀ VƯƠNG BẢO CHƯƠNG

Theo NDĐT

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
Giải mã sát nhân tập 1Final Fantasy VII Remake sẽ phát hành trên PC, tuy nhiên game thủ sẽ phải đợi "dài cổ"Vợ chồng Justin Bieber tổ chức sự kiện, nhưng "hotgirl hóa tỷ phú" Kylie Jenner chiếm hết spotlight vì giọng ca bất ngờGame đua xe và hành động kịch tính Fast & Furious: Crossroads được xác nhậnSiêu trí tuệ: Siêu nhí 6 tuổi khiến Trấn Thành kêu trời, giám khảo gọi là "dị nhân với bộ não chụp ảnh"Mang danh bom tấn cuối năm đài "hắc mã" xứ Hàn mà rating chị đẹp Son Ye Jin gom về còn thua cả em gái Hotel Del Luna lẫn Arthdal Niên Sử KíBữa tiệc màn ảnh đủ vị từ Chị Chị Em Em đến Mắt Biếc khiến MXH phân vân chọn giữa thanh xuân tươi sáng và drama tay ba đen tối?Đạo diễn Nhất Trung bất ngờ công bố phim kinh dị Tết 2020: “Đôi Mắt Âm Dương”Gương mặt thân quen 2019: Nhật Thủy giả giọng hệt Thanh Thảo khiến Hồ Ngọc Hà đòi lên kiểm traMê hoặc mùa hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng YaGương mặt thân quen 2019: Giả Hoài Linh, thí sinh như "cá gặp nước" khiến giám khảo kinh ngạcB.I khiến nhiều người ngạc nhiên vì số tiền bản quyền mà anh kiếm được mỗi thángToàn bộ dàn diễn viên 'Mulan' live-action: Chỉ duy nhất một người có quốc tịch Trung QuốcTeaser Gái già lắm chiêu 3: Lan Ngọc mưu đồ đánh cắp vòng gia bảo của mẹ chồng?Arsenal - Man City: Cuộc chiến của những kẻ khốn cùngMeet&Greet trước thềm concert Vũ Cát Tường: Fan mang gạo, bánh, thậm chí cả… ngôi sao đến tặng thần tượngSuper Smash Bros. Ultimate trở thành tựa game hành động bán chạy nhất lịch sử nước MỹKeys và Đóm đang rần rần share clip gì: K-ICM và Jack đưa nhau đi trốn, lên rừng ngân nga BoleroNhiều tình tiết của Star Wars: Rise of Skywalker được hé lộ trong Fortnite ngay trước khi ra rạp6 nhan sắc Việt làm được gì trên đấu trường quốc tế 2019"Nếu không có Solskjaer, có thể tôi đã rời Man United"Hoa hồng trên ngực trái: Thái bàng hoàng khi biết Khuê từng mang thai đứa con thứ 34 nhóc tỳ đúng chuẩn "soái ca nhí" của Vbiz: Con trai Trà My như hotboy, quý tử Đan Trường 2 tuổi đã có tài sản khủngHành trình trưởng thành của BTS từ những cậu bé tí hon sắm vai người khổng lồ (P.2): "Wordwide handsome" Kim SeokjinGranblue Fantasy Versus hé lộ dàn nhân vật mới cực ngầuChẳng nói chẳng rằng, Zimzalabim của Red Velvet bất ngờ lội ngược dòng trên iTunes Ai CậpGothic sắp có cơ hội lớn để quay trở lạiCận cảnh ốc sên đẻ trứng siêu nhiều gây choáng vángĐỗ Hoàng Dương “khóc như mưa” vì mất source quay hình tại Hàn, hoãn ra mắt MV trở lại vô thời hạnTự tạo "phốt" với idol để tăng doanh thu, Son Ye Jin ăn đậm quyền thừa kế tỉ đô ngay tập 1 Crash Landing On YouHàng nghìn khán giả đến chúc mừng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời ra mắt điểm diễn mới

Tiêu điểm

Vụ chánh án 'mây mưa' với nữ kế toán: Những bí mật đồn thổi
18:55:40 15/12/2019
Sài Gòn 1950 qua ống kính phóng viên Mỹ
10:50:49 14/12/2019
Hà Nội: Khởi công dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua quận Bắc Từ Liêm
13:21:23 15/12/2019
Lộ clip "mây mưa" với cấp dưới, chánh án bất ngờ xin nghỉ phép 15 ngày
15:00:36 15/12/2019
Vụ 13 mộ liệt sĩ: Hội Cựu TNXP lên tiếng
07:20:36 14/12/2019
Nhiều cán bộ tòa án Đà Nẵng nghỉ việc vì áp lực
19:21:45 14/12/2019
Sau tiếng nổ như pháo, trạm biến áp ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội
16:39:05 14/12/2019
Đoàn xe “vua” chở gỗ lộng hành trên Quốc lộ 1A ở Tiền Giang
12:59:34 15/12/2019
Phát hiện nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Kim Sơn chết dưới ao nước
15:11:43 15/12/2019
Đưa TT- Huế lên thành phố T.Ư: Vì sao sau 10 năm chưa thực hiện được?
15:55:17 15/12/2019

Thông tin đang nóng

Thu Quỳnh lên tiếng việc lộ video nóng
21:56:58 15/12/2019
Mặt mộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: H'Hen Niê khác lạ, Khánh Vân xuất sắc, Thùy Lâm thật đáng ghen tị
22:09:59 15/12/2019
'Em bé Hà Nội' Lan Hương hội ngộ 'ba kiều nữ thế hệ kim cương' của điện ảnh Việt
21:43:48 15/12/2019
Xin giới thiệu đây là Choi Siwon (Super Junior), nam thần một thời khiến hàng nghìn fan Kpop mê đắm
23:19:52 15/12/2019
Tròn 11 năm cặp tình nhân màn ảnh Lương Mạnh Hải và Hà Tăng hội ngộ, trẻ đẹp hơn xưa bội phần
21:46:40 15/12/2019
Thảm đỏ 'Thịnh điển quốc kịch 2019': Hoàng Cảnh Du lịch lãm trong vest trắng, Trịnh Sảng - Tống Thiến - Vương Âu khoe dáng
21:41:41 15/12/2019
Ông Park bất bại 28 trận ở khu vực; Quang Hải vào đề cử châu Á
21:22:30 15/12/2019
Sang Lê hôn má chồng trong tiệc sinh nhật con gái
22:24:32 15/12/2019
Mang danh bom tấn cuối năm đài "hắc mã" xứ Hàn mà rating chị đẹp Son Ye Jin gom về còn thua cả em gái Hotel Del Luna lẫn Arthdal Niên Sử Kí
22:29:05 15/12/2019
5 sai lầm khi phối đồ làm dìm vóc dáng và khiến bạn kém fashion đi trông thấy
22:41:55 15/12/2019

Tin mới nhất

Thời tiết tuần tới, miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa rét

23:32:28 15/12/2019
Bắc Bộ từ nay tới ngày 18/12 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.

Thầy cô góp gạo thổi cơm nuôi học trò nơi huyện nghèo 30a

19:54:11 15/12/2019
Dưới chân núi Ngọc Ngo, sau những giờ lên lớp, hình ảnh các thầy cô chăm bón từng luống rau, nuôi gà… đã quá quen thuộc với các em học sinh huyện nghèo 30A Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Để thu hút học sinh đến trường, hàng chục giáo viên đ...

Bí ẩn nguyên nhân loạt máy bay Vietnam Airlines rách lốp

16:08:02 15/12/2019
Cảng vụ Hàng không miền Bắc phối hợp với các bên liên quan tuy nhiên không phát hiện thấy bất thường trên lộ trình của các máy bay Vietnam Airlines bị rách lốp.

Kẻ 'tè' bậy ở hành lang chung cư Seasons Avenue là khách của tòa nhà?

15:05:29 15/12/2019
Nhiều người dân chung cư Seasons Avenue (Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) khẳng định, người đàn ông tiểu bậy ở hành lang tòa nhà không phải là cư dân ở đây.

TP HCM vinh danh 20 sản phẩm y tế thông minh

14:48:12 15/12/2019
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo khám chữa bệnh, robot phẫu thuật, bệnh viện số, hệ thống nhắc kê đơn... đạt giải thưởng Y tế thông minh chiều 14/12.

Hoa hướng dương làm ấm sáng mùa đông Hà Nội

14:26:21 15/12/2019
Sáng 15-12, 500 bông hoa hướng dương đã cùng khoe sắc trong Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 với chủ đề Vì chiến binh hoa mặt trời tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương, Hà Nội.

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: 'Hết bệnh, con lại về đi học'

14:08:21 15/12/2019
Dự định của cô bé Nguyễn Thị Diệu Phương (10 tuổi) cũng là dự định của hơn 100 bệnh nhi đã điều trị ổn định và tiếp tục đi học nhận học bổng Ước mơ của Thúy tại Ngày hội Hoa hướng dương sáng 15-12.

Nam sinh dũng cảm bắt cướp giữa sân trường

14:07:41 15/12/2019
Nghe tiếng hô cướp giữa sân trường, Huy lập tức đuổi theo và khống chế tên cướp đang phóng xe hòng tẩu thoát.

Mã số 3589: Xót xa cảnh cô giáo mất đi cánh tay trong lần băng rừng "gieo chữ"

13:42:49 15/12/2019
3h sáng hàng tuần, cô giáo Tiền lai khăn gói vượt gần 150km đường rừng để mang tiếng hát đến với “ốc đảo” Hà Đông (Đăk Đoa, Gia Lai).

Tranh thủ ngày nghỉ, bộ đội Hà Tĩnh về làng làm nông thôn mới

13:18:47 15/12/2019
Tranh thủ ngày nghỉ, trong hai ngày 14 - 15/12, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham gia giup xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) - đơn vị nhận đỡ đầu xây dựng nông thôn mới.

Xe buýt 'cưỡi' dải phân cách, hành khách hoảng loạn

13:16:35 15/12/2019
Xe buýt chạy trên cầu Bình Phước bất ngờ tông dải phân cách và nằm chông chênh như sắp lật. Vụ việc khiến hành khách hoảng loạn, do phía dưới là sông Sài Gòn.

Thời tiết nắng ấm, người trồng đào Nghệ An lo thất thu

13:04:41 15/12/2019
Những ngày gần đây, thời tiết nắng ấm khiến các hộ trồng đào Tết ở Nghệ An không khỏi lo lắng vì nếu nhiệt độ vẫn duy trì như vậy thì khả năng đào sẽ nở sớm.

Thủy điện Sông Tranh 2 đạt mốc 5 tỷ kWh điện

13:02:22 15/12/2019
Sau hơn 9 năm đi vào vận hành, Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 trên hệ thống Sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt sản lượng 5 tỷ kWh điện, đánh dấu mốc quan trọng trong xây dựng và phát triển của Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Vụ chê thầy đánh như gãi ngứa: 'Được thầy quan tâm hơn'

13:00:21 15/12/2019
Bố mẹ cháu D đi làm ăn xa, không có nhà, cháu D ở nhà với ông bà nội. Khi tôi đến nhà ông nội cháu thì gia đình cũng thông cảm và hiểu cho hành động của thầy No (thầy Nguyễn Văn No – giáo viên Trường tiểu học An Nông) bởi em D cũng khá ...

Nhiều hình thức xử lý vi phạm bảo hành dự án giao thông cuối năm

12:56:37 15/12/2019
Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm trách nhiệm bảo hành công trình.

TP.HCM siết chặt an ninh, diễn tập chống khủng bố

12:49:52 15/12/2019
Sáng 15/12, khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM được phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo thành công cho diễn tập đối phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, chống khủng bố.

Hướng nghiệp đúng

12:48:54 15/12/2019
Việc bị ảnh hưởng bởi chuẩn mực giới đang là một trong những nguyên nhân khiến việc hướng nghiệp cho trẻ em trai và trẻ em gái bị hạn chế lựa chọn và ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển của các em.

Hoài Đức (Hà Nội): Gần 30 năm mòn mỏi chờ hưởng chế độ hưu của một cựu giáo viên

12:41:17 15/12/2019
Mới đây, Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của bà Chu Thị Chắt (SN 1946,  trú tại đội 6, thôn Mộc Hoàn Đình, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) phản ánh về việc bà đã nghỉ giảng dạy từ năm 1985, nhưng lại không được hưởng bất kì một chế độ, chí...

Hà Nội: Sương mù phủ kín khiến khí thải không thể phát tán lên cao

12:30:16 15/12/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí toàn TP Hà Nội những ngày qua do các nguồn thải hàng ngày không phát tán lên cao được mà bị tích tụ lại, lơ lửng ở lớp khí quyển sát mặt đất.

Giúp đỡ một người qua đường có phải là người tốt?

12:04:22 15/12/2019
Chúng ta vẫn có sự nhầm lẫn khi cho rằng nhặt được của rơi trả người đánh mất, hay dẫn một cụ già qua đường, là người tốt. Thật ra, đó chỉ là hành động của một người bình thường.

Lan toả các giá trị yêu thương tích cực để đẩy lùi bạo lực

11:54:27 15/12/2019
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung và Mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em vừa tổ chức Hội thảo Tổng kết chiến dịch “Lan tỏa yêu thương 2019 – Yêu th...

Hiệu quả quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở

11:38:18 15/12/2019
 Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới và thực tế tại các địa phương cho thấy việc quản lý, điều trị cho người mắc các bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại y tế tuyến cơ sở là hết sức quan trọng.

Vài trăm nghìn một tờ 2 USD in hình chuột mạ vàng

10:51:51 15/12/2019
Được cho là may mắn và mang về tài lộc, dù chưa cận Tết nhưng tờ 2 USD in hình chuột mạ vàng đã được nhiều khách đặt hàng.

Trẻ em có được nghỉ học khi không khí ô nhiễm đến mức nguy hại?

10:50:36 15/12/2019
Theo các chuyên gia, trẻ em cần được nghi học khi không khí ô nhiễm đến mức nguy hại, tương tự như khi thời tiết quá lạnh.

Dọa dẫm "Mẹ sẽ tịch thu nếu lần sau con còn nghịch điện thoại" thật vô ích, tốt hơn cha mẹ hãy áp dụng 4 phương pháp này

10:41:39 15/12/2019
Việc cha mẹ dọa dẫm để trẻ rời mắt khỏi điện thoại thực chất chẳng mấy hiệu quả. Và để các bé vào khuôn khổ, sử dụng có chừng mực, tốt hơn hết cha mẹ nên tham khảo 4 phương pháp này!

Công an kiểm tra công ty nghi chôn trộm chất thải hôi thối ở Sóc Sơn

10:11:32 15/12/2019
Công an huyện Sóc Sơn vừa kiểm tra Hợp tác xã Môi trường xanh - công ty bị nghi liên quan đến vụ đổ chất thải nguy hại tại Sóc Sơn.

Hà Nội : Người dân hốt hoảng phát hiện xác thai nhi bọc trong túi ni lông ở bãi rác

09:49:09 15/12/2019
Vụ việc xảy ra vào chiều 14/12, tại một khu đất, đoạn gần Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới

09:38:18 15/12/2019
Sau lễ Tạ ơn khoảng một, hai tuần, người dân Mỹ, trong đó có người Mỹ gốc Việt lại tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.

Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng lớn tại xã Noong Luống, Điện Biên

09:38:04 15/12/2019
Sau khoảng 5 giờ nỗ lực dập lửa, với sự hỗ trợ của lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Điện Biên, đám cháy mới được khống chế.

Huyền thoại bên phá Tam Giang

09:33:54 15/12/2019
Ai có thương em xin lau đi giọt lệ/ Thắp cho đời em chút nắng/ Cho phá Tam Giang gió yên sóng lặng/ Thôi không còn đưa đón những kiếp người.

Rừng tan hoang vì xã 'linh động'

08:38:53 15/12/2019
Chính quyền địa phương linh động cho người dân vào rừng đốn cây lấy gỗ làm nhà với lý do dân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thực tế đã có hàng loạt cây gỗ lớn bị lâm tặc lợi dụng chặt hạ.

Một năm nuôi 20 tấn cá rô đồng, kéo mẻ lưới cả làng đến xem

08:08:10 15/12/2019
Con đường ngoằn nghèo từ trung tâm xã dẫn chúng tôi đến mô hình chuyển đổi nuôi cá rô đồng của ông Bùi Thọ Thính xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng (Thái Bình). Với 3ha mặt nước nuôi loài cá rô đồng, mỗi năm gia đình ông Thính bắt tới 20 tấn ...

Vùng đất dân đổi đời nhờ nuôi tôm sú to, cua bự ở Cà Mau

08:01:20 15/12/2019
Để tăng sản lượng trên cùng đơn vị diện tích, đến nay toàn huyện Phú Tân (Cà Mau) có trên 7.300 hộ dân thực hiện mô hình nuôi tôm, cua, sò, cá kết hợp, với diện tích trên 13.000ha.

Giám sát chất lượng bữa ăn bán trú ở Đà Nẵng: Vai trò của phụ huynh được đề cao

07:58:30 15/12/2019
Ngoài công khai thực đơn, nhiều trường học đã xây dựng cơ chế để phụ huynh cùng tham gia giám sát chất lượng bữa ăn bán trú, từ khâu tiếp phẩm, chế biến cho đến chia khẩu phần ăn, chất lượng nguồn nước uống…

Giá heo hơi vừa tăng, lại lo giảm thuế nhập khẩu thịt heo, gà

07:54:06 15/12/2019
Thông tin Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu thịt lợn, gà đang khiến nhiều người tỏ ra băn khoăn, lo lắng khi lượng thịt nhập khẩu có thể tăng đột biến, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước. Thực tế, theo các hiệp định thương ...

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: "Các chuẩn mực của đạo đức công vụ không cho phép Sở GD&ĐT nhận tiền của NXBGDVN"

07:54:01 15/12/2019
Sự việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chi thù lao cho Ban chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa (SGK) miền Nam, trong đó có lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh khiến dư luận dậy sóng.

Nước cạn giữa mùa lũ, từ thiên tai đến “nhân tai“

07:47:45 15/12/2019
Nghị quyết 120 của Chính phủ nêu rõ: Việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ, đặc biệt là xây dựng đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng,...

Phú Yên hỗ trợ các địa phương thiệt hại do nắng hạn

07:44:34 15/12/2019
Để khắc phục diện tích nông nghiệp và rừng trồng bị thiệt hại trong đợt nắng hạn năm 2019, các địa phương tỉnh Phú Yên đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hạn hán sản xuất và thiếu nước sinh hoạt hơn 156 tỷ đồng, hỗ trợ rừng trồng bị chết...

Giá xăng được điều chỉnh thế nào vào hôm nay 15/12?

07:42:16 15/12/2019
Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương, giá xăng ở chu kỳ này giảm 1,5-1,7% so với kỳ trước. Dự báo, giá xăng dầu vào hôm nay 15/12 sẽ được điều chỉnh giảm.

Thừa Thiên - Huế: Đối thoại về chính sách BHXH

07:27:35 15/12/2019
Tại thị xã Hương Trà, BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tiền Giang “chạy đua” với nước mặn tràn về

07:17:41 15/12/2019
Những ngày gần đây nước mặn bất ngờ từ Cửa Tiểu tấn công vào địa bàn tỉnh Tiền Giang, người dân đang chạy đua với thời gian để ứng phó với nước mặn.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội đêm và sáng trời rét

07:14:28 15/12/2019
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo thời tiết ngày 15/12, các tỉnh miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng sớm. Nam bộ phổ biến không mưa, ngày nắng

Có thể bạn quan tâm

Thông điệp đẹp từ nhà sản xuất Nàng Pơ Lang Film và đạo diễn Trần Thế Nhân dành tặng cho bệnh nhân ung thư

Phim việt

01:09:18 16/12/2019
Tối ngày 14/12/2019 buổi công bố bộ phim Bình Minh Nơi Hoàng Hôn cùng với triễn lãm tranh BCNV được diễn ra tại toà nhà Dream Plex 195 với sự tham gia của rất nhiều bệnh nhân ung thư cùng với các cơ quan thông tấn báo chí và khán giả ủn...

Tự làm đẹp và trẻ hóa vùng kín tại nhà - Tại sao không?

Thời trang

23:55:22 15/12/2019
Những bí quyết giúp vùng kín ngày càng trở nên hồng hào, tươi trẻ như thuở đôi mươi mà phái đẹp có thể tự thực hiện tại nhà mà không cần đến spa.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Thế giới 2019: đây là năm để làn da ngăm toả sáng!

Phong cách sao

23:52:17 15/12/2019
Sau đêm Chung kết Miss World 2019, chủ nhân của chiếc vương miện cao quý đã chính thức được tìm ra. Đó là Toni-Ann Singh, người đẹp đến từ Jamaica.

Năm 2020 rồi, đừng biến mình trở nên lạc hậu với những kiểu làm đẹp lỗi thời

Làm đẹp

23:50:18 15/12/2019
Xăm mày, kẻ eyeliner dày, tạo khối đậm nét, gắn lông mi giả dày cộm, trang điểm với hạt nhũ lớn đính trên má, đánh son môi thâm là những phương pháp làm đẹp đã lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế làm đẹp năm 2020.

Final Fantasy VII Remake sẽ phát hành trên PC, tuy nhiên game thủ sẽ phải đợi "dài cổ"

Game offline

23:37:46 15/12/2019
Tại sự kiện The Game Awards 2019 kết thúc cách đây ít ngày, Square Enix đã hé lộ thêm một số thông tin liên quan đến Final Fantasy VII Remake. Ngoài đoạn trailer mới khá hấp dẫn, điều đáng nói là Final Fantasy VII Remake được thông báo ...

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ

Thế giới

23:29:50 15/12/2019
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất với Washington về việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đang chờ câu trả lời từ Mỹ.

Gã bảo vệ đánh phụ nữ như luyện 'boxing', công an vào cuộc điều tra

Bạo lực

23:27:31 15/12/2019
Công an phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) đang làm rõ vụ nam bảo vệ đánh người phụ nữ tại vỉa hè Trung tâm thương mại Artemis số 3 Lê Trọng Tấn.

Vợ chồng Justin Bieber tổ chức sự kiện, nhưng "hotgirl hóa tỷ phú" Kylie Jenner chiếm hết spotlight vì giọng ca bất ngờ

Sao âu - mỹ

23:24:52 15/12/2019
Một sự kiện từ thiện trưng bày nghệ thuật vừa được vợ chồng Hailey - Justin Bieber tổ chức. Cặp đôi thậm chí còn mời Kylie Jenner và vài khách mời khác đến tham dự và giao lưu với khán giả.

"Quên camera 108MP đi, độ phân giải tối ưu nhất hiện nay phải là 12MP"

Thế giới số

23:21:54 15/12/2019
Hiện tại đã đi gần hết năm 2019 và một số hãng smartphone vẫn dậm chân tại chỗ với camera 12MP - Apple, Google. Trong khi đó, rất nhiều điện thoại đang có camera 40MP hay 48MP, thậm chí mới đây Xiaomi còn đi đến 108MP. Nhưng thực tế thì...

Game đua xe và hành động kịch tính Fast & Furious: Crossroads được xác nhận

Game online

23:15:31 15/12/2019
Tại The Game Awards, ngôi sao của Fast & Furious Michelle Rodriguez đã công bố một trò chơi mới trong nhượng quyền thương mại sẽ ra mắt PC, PlayStation 4 và Xbox One.

Ngôn tình ngoài đời thật: Cặp đôi quen biết và cưới nhau nhờ Dota 2

Esport

23:12:34 15/12/2019
Hiện nay, đã có rất nhiều cặp đôi nên duyên thông qua Game online và điển hình nhất là câu chuyện của chàng game thủ người Anh, Charlie với câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của anh và người vợ hiện tại của mình, cũng là một game thủ Dot...