Sửa đổi Luật Giáo dục: Ai đang bị bỏ lại phía sau?

Vấn đề giáo dục cho trẻ em khuyết tật, thanh niên khuyết tật dường như đang bị bỏ lại phía sau?

Dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm (khoảng 5% GDP) để đầu tư cho mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục là quyết tâm chính trị lớn lao và nhân văn của Đảng và Nhà nước để thực hiện quốc sách hàng đầu trong điều kiện một quốc gia có thu nhập trung bình ở mức thấp. Có những thời điểm, mức đầu tư cho giáo dục của Việt Nam thậm chí còn vượt cả một số nước phát triển trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan…Vậy nhưng, không phải lúc nào thành quả phát triển này cũng được chia đều cho mọi người.

Hồ sơ sửa đổi Luật Giáo dục năm 2005 và Luật giáo dục đại học năm 2012 đang được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 cho thấy vấn đề giáo dục cho trẻ em khuyết tật, thanh niên khuyết tật dường như đang bị bỏ lại phía sau.

Sửa đổi Luật Giáo dục: Ai đang bị bỏ lại phía sau? - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Từ cam kết chính trị mạnh mẽ…

Còn nhớ, tại phiên họp sáng ngày 28/11/2014 trong kỳ họp thứ 8 khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) với 2 ấn tượng mạnh mẽ: 100% đại biểu bấm nút tán thành và Điều 2 của Nghị quyết phê chuẩn tuyên bố Việt Nam cam kết thực hiện CRPD trên tất cả các lĩnh vực, không bảo lưu bất kỳ điều khoản nào. Cần nói rõ rằng đây là cam kết cực kỳ mạnh mẽ, vì nó ràng buộc nghĩa vụ của Nhà nước Việt Nam – với tư cách là thành viên của điều ước, trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn – phải nỗ lực không ngừng để tháo gỡ, giải quyết vô vàn những thách thức, rào cản phân biệt đối xử và nguy cơ bị “lề hóa” mà người khuyết tật (NKT), bao gồm cả trẻ em và người lớn đang đối mặt.

CRPD là một trong 9 điều ước quốc tế cốt lõi về nhân quyền của Liên hợp quốc, là một trong 4 điều ước nhân quyền toàn diện về quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, lao động di cư), và là điều ước nhân quyền đầu tiên của Liên hợp quốc trong thế kỷ XXI có được sau nhiều thập kỷ nỗ lực của Liên hợp quốc và cộng đồng NKT thế giới qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn CRPD với tỷ lệ tuyệt đối và không bảo lưu bất kỳ điều khoản nào làm nức lòng và thắp lên ngọn lửa hy vọng trong cộng đồng NKT Việt Nam, cũng giống như niềm vui của cộng đồng NKT thế giới khi đón nhận kỷ lục có tới 82 quốc gia tham gia ký và 01 quốc gia phê chuẩn ngay CRPD vào ngày mở ký 30/3/2007 – cao nhất trong lịch sử phát triển các điều ước của Liên hợp quốc.

Giá trị lớn lao nhất là CRPD thắp lên cho mỗi NKT đó là đòi hỏi sự thay đổi có tính đột phá trong nhận thức về khuyết tật trên phương diện tiếp cận quyền, khẳng định NKT là một phần của sự đa dạng của nhân loại, dựa trên phẩm giá vốn có, NKT sở hữu đầy đủ và bình đẳng tất cả các quyền con người và tự do cơ bản. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm dỡ bỏ các rào cản để bảo đảm quyền của NKT. Điều đó cũng có nghĩa là loại trừ cách tiếp cận từ thiện và y tế, với định kiến đặc trưng coi NKT là nạn nhân của khiếm khuyết, là đối tượng của tình thương, không thể sống độc lập và phát triển bình thường.

Điều 24 Công ước CRPD yêu cầu các quốc gia thành viên phải có những điều chỉnh hợp lý để bảo đảm một hệ thống giáo dục hoà nhập, không phân biệt đối xử ở mọi cấp học và chương trình học tập suốt đời; đồng thời nhấn mạnh phải xóa bỏ những rào cản phân biệt đối xử tiềm ẩn trong chính sách, pháp luật, trong môi trường xã hội, trong thái độ, định kiến để NKT có thể tiếp cận với bậc đại học hoặc cao đẳng, hệ dạy nghề, giáo dục dành cho người lớn, trên cơ sở tôn trọng nhân cách, phẩm giá và khơi dậy tiềm năng phát triển của NKT, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.

Đến sự thờ ơ có thật…

12 năm thi hành Luật giáo dục, 5 năm thi hành Luật giáo dục đại học, cũng ngần ấy thời gian để thực thi các quyết sách trọng đại của Đảng và Nhà nước trong Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 – chặng đường đủ dài để nhìn nhận lại vấn đề quản trị giáo dục đối với NKT và sự hưởng lợi của trẻ em KT, thanh niên KT từ quốc sách hàng đầu của đất nước.

Vậy nhưng, dù cố gắng sử dụng các thủ pháp tìm kiếm để rà kỹ gần 100 trang báo cáo tổng kết thi hành 2 đạo luật này, cảm giác hụt hẫng, nhói buốt cứ rõ dần khi hầu như không thể tìm thấy nội dung nào đề cập đến hiện trạng giáo dục hòa nhập, giáo dục chuyên biệt cho học sinh KT, bảo đảm tiếp cận các cấp học cao hơn của thanh niên KT.

Và bởi vậy, cũng dễ hiểu tại sao trong 2 dự thảo luật sửa đổi được coi là xương sống của lĩnh vực giáo dục đang được Chính phủ trình ra Quốc hội trong kỳ họp này hoàn toàn không hề có bất kỳ điều khoản sửa đổi nào đề cập đến vấn đề tiếp cận giáo dục của người khuyết tật. Như vậy có 2 giả thiết:

- Một là, các quy định về giáo dục đối với NKT tại các điều 10, 27, 63, 82, 89 của Luật giáo dục hiện hành và việc thực thi chúng đã quá đủ, quá tốt để bảo đảm quyền học tập của NKT nên không cần phải sửa đổi, phát triển gì thêm. Giả thiết này, nếu có được đặt ra, sẽ là nỗi nhức nhối với cộng đồng NKT bởi thực trạng còn đầy bất cập của công tác giáo dục hòa nhập hiện nay.

Ngay trong kỳ họp này, báo cáo giám sát thi hành Luật giáo dục của Ủy ban văn hóa chỉ rõ: Tuy số lượng trẻ em khuyết tật đến trường có tăng hàng năm nhưng mục tiêu huy động 70% trẻ em khuyết tật đến trường trong Chiến lược phát triển giáo dục vẫn khó đạt được; năm 2015 “hơn một nửa số trẻ em khuyết tật nặng chưa từng được đến trường”.

Cũng năm 2015, báo cáo giám sát chuyên đề về Luật NKT của Ủy ban các vấn đề xã hội cũng cho thấy: Hầu hết các trường phổ thông chưa bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy để giáo dục hòa nhập; rất nhiều tỉnh, thành phố chưa có trung tâm, trường chuyên biệt dành cho học sinh KT; phần lớn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học sinh KT chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về giáo dục hòa nhập; số lượng NKT được dạy nghề đạt thấp, hầu hết chỉ ở trình độ sơ cấp…

- Giả thiết thứ hai là quá trình tổng kết thi hành luật, nghiên cứu sửa đổi luật đã bỏ quên vấn đề này, hay nói cách khác, dường như vấn đề giáo dục đối với cộng đồng NKT chiếm 7,8% dân số đã bị bỏ lại phía sau, hoặc cùng lắm là “nép” vào cùng những quy định trung tính, áp dụng chung cho mọi đối tượng.

Trong khi mê mải tập trung cho những “điểm nghẽn”, “nút thắt” của mô hình quản trị, đầu tư, phân quyền, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, hội nhập… thì sự thờ ơ, lãng quên các yêu cầu về sự điều chỉnh hợp lý mà Công ước CRPD đòi hỏi đối với chính sách giáo dục – đào tạo, hệ thống giáo dục – đào tạo cho NKT không có cơ hội được xem xét đến.

Đó là vấn đề thúc đẩy ngôn ngữ ký hiệu, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển tài liệu, giáo trình bằng chữ nổi, sách nói, công cụ hỗ trợ học tập, phát triển đội ngũ giáo viên, thiết kế tiếp cận đối với trường học, cơ sở vật chất trường học, đẩy mạnh thiết kế phổ cập tạo điều kiện cho NKT không bị “lề hóa” khi tham gia vào môi trường xã hội…

Không luật hóa những vấn đề này thành chính sách, pháp luật, không nỗ lực cải thiện môi trường, thái độ, sự định kiến trên phương diện tiếp cận quyền, giấc mơ đến với giảng đường đại học của nhiều thanh niên khuyết tật sẽ mãi xa vời, đẩy sâu các em vào thế giới của sự mặc cảm, tự ty hoặc phải trông chờ vào tình thương, sự sẻ chia lòng từ thiện.

Đáng nói hơn, chỉ mới 3 năm trước, Luật giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội ban hành năm 2014, cũng vào thời điểm phê chuẩn CRPD đã tạo ra bước tiến quan trọng để thúc đẩy cơ hội học tập, mưu sinh của NKT với hàng loạt chính sách về cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với NKT, hỗ trợ NKT tham gia học nghề, chế độ đối với giáo viên, giảng viên cho NKT.

Không lẽ gì Luật giáo dục đại học lại từ chối những quy định này, trong khi nhu cầu được học tập, phát triển của NKT là rất chính đáng, nhất là trong bối cảnh hiện nay sự gia tăng số lượng NKT vì nhiều nguyên nhân thực sự là vấn đề xã hội cần được quan tâm, chỉ tính riêng tai nạn giao thông mỗi năm cũng làm gia tăng thêm khoảng 2 vạn người bị thương ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Hơn lúc nào, việc sửa Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học cần tạo ra những điều chỉnh hợp lý để trân trọng mở ra cơ hội tốt hơn bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng và tham gia đầy đủ của NKT vào hệ thống giáo dục, thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.

Mong sao các nhà hoạch định chính sách và quản lý giáo dục luôn lưu ý rằng: Sự từ chối điều chỉnh hợp lý môi trường và khả năng tiếp cận giáo dục ở những bậc học cao hơn đối với NKT là một trong những hình thức phân biệt đối xử nổi bật mà Công ước CRPD nhấn mạnh.

Ths. Phạm Trọng Cường

(PVT Vụ các vấn đề Xã hội, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội)

Theo VOV

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phụ huynh căng băng rôn phản đối Hệ thống giáo dục Bill Gates tổ chức học thêm ngoài giờ03:15Nam sinh Quảng Trị chiến thắng nghẹt thở tại cuộc thi Olympia01:11Nữ sinh giành học bổng từ 9 đại học Mỹ01:10Thử thách "7 ngày sáng tạo" giúp bé vui chơi thỏa thích mà vẫn học chữ tốt của bà mẹ Hải Phòng00:25Cây đổ đè chết học sinh: Nỗi lo an toàn trường học04:03Học sinh bị phê bình vì đi học sớm: Nhà trường nhận trách nhiệm03:35Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao môn GDCD: Quyền tự do, dân chủ01:13:55Hướng dẫn ôn tập thi THPT môn Toán: Chuyên đề Tích phân (phần I)20:05Ôn tập môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2020: Con lắc đơn trong điện trường18:44Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao môn GDCD: Sự phát triển27:384 cách tạo cảm hứng khám phá khoa học cho trẻ00:43Ôn tập môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2020: Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ16:14Hướng dẫn ôn thi THPT môn Vật lý: Chuyên đề đại cương về dao động điều hòa (phần 1)47:20Ấn tượng clip của nam sinh trường Sư phạm tham gia cuộc thi về Bác Hồ09:49TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp06:36Hướng dẫn ôn tập thi THPT môn Hóa học: Chuyên đề CACBOHIĐRAT36:00Hướng dẫn ôn tập thi THPT môn Vật lý: Chủ đề Sóng cơ và giao thoa sóng cơ học39:31Trường mở cửa trở lại, phụ huynh vẫn không muốn con đi học vì lý do này02:07Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Phương trình mũ và phương trình lôgarit17:00Ôn thi môn Hóa tốt nghiệp THPT: Phản ứng oxi hóa khử20:35Nghệ An đầu tư tiền tỷ xây bể bơi trong trường học00:51

Tiêu điểm

Học sinh bị phê bình vì đi học sớm: Nhà trường nhận trách nhiệm
18:19:00 27/05/2020
Bộ sách Nhà xuất bản trả thù lao cho lãnh đạo Sở giáo dục thắng lớn ở TPHCM
09:01:52 26/05/2020
Đi học sau đợt nghỉ tránh dịch Covid-19: Cố gắng lên nhé tất cả các con
13:57:55 26/05/2020
Cây đổ đè chết học sinh: Nỗi lo an toàn trường học
13:14:13 27/05/2020
TP.HCM cho phép trường mầm non tổ chức ăn sáng
12:01:50 27/05/2020
Học sinh chọn bài thi khoa học xã hội nhiều hơn những năm trước
12:56:30 27/05/2020
Phụ huynh lớp 1 có thực sự được chọn sách giáo khoa?
18:55:07 26/05/2020
Tôi chuẩn bị hành trình cho con tự kỷ vào lớp 1 từ lúc học mẫu giáo
11:54:38 27/05/2020
Những tiến sĩ trẻ ghi dấu ấn trong nước và quốc tế
14:10:16 26/05/2020
Chậm nộp học phí phải 'chịu phạt' 0,2%/ngày, phụ huynh trường quốc tế 'xuống nước'
12:05:05 27/05/2020

Thông tin đang nóng

Ngân 98 tiếp tục “vỗ mặt” Ngọc Trinh, ám chỉ đàn chị giàu có nhờ cặp với tỷ phú 72 tuổi
17:45:01 27/05/2020
Sau ồn ào bạo hành, Huấn hoa hồng gây sốc khi quyết định triệt sản: 'Dừng cuộc chơi'
14:43:12 27/05/2020
Hoài Linh rủ rê Chí Tài - vợ chồng Lâm Vỹ Dạ tụ tập ăn uống, ngoại hình “Đệ nhất danh hài” gây chú ý
16:17:03 27/05/2020
Hot: Lộ ảnh Ninh Dương Lan Ngọc “âu yếm” trai lạ giữa nơi đông người tại Đà Lạt
16:04:33 27/05/2020
Chỉ với 1 chi tiết, Ngọc Trinh đã vô tình hé lộ về lương của giúp việc, nhìn túi hiệu tậu ngay sau khi nhận lương là biết khủng thế nào
19:03:28 27/05/2020
Loạt bằng chứng khiến người hâm mộ nghi ngờ Song Hye Kyo với Hyun Bin đang hẹn hò
14:53:35 27/05/2020
Bí mật sau cuộc hôn nhân của ba cặp nghệ sĩ nổi tiếng
17:13:20 27/05/2020
Mạnh thường quân giúp đỡ gia đình học sinh qua đời do cây đỗ: ‘Quyên góp hơn 400 triệu’
19:25:53 27/05/2020
Mẫu nhí xinh nhất xứ Hàn gây sốc khi không thể phát triển chiều cao dù mới 9 tuổi, nguyên nhân bởi lịch trình dày đặc, tiếp xúc mỹ phẩm quá nhiều
15:32:31 27/05/2020
Vụ cây phượng đổ trong sân trường, nhiều HS thương vong: Ai phải đền bù?
17:59:26 27/05/2020

Tin mới nhất

Phú Yên: 8 trường THPT sẽ tổ chức thi tuyển lớp 10

19:54:20 27/05/2020
Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, thực hiện tốt chuẩn đầu vào, 8 trường THPT ở Phú Yên sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 10.

Học sinh có thể vào học lớp 6, lớp 10 trước tuổi

19:09:42 27/05/2020
Theo dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bộ GD-ĐT mới công bố, học sinh có thể vào học lớp 6 và lớp 10 trước tuổi cũng như được học vượt lớp ở cấp học.

'Hồi chuông cảnh báo về an toàn trong trường học' phải dừng lại!

19:07:18 27/05/2020
Hồi trống trường có thể vang theo năm tháng, nhưng hồi chuông cảnh báo về an toàn trong trường học phải dừng lại...

Đồng Nai: Ban hành văn bản bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão

19:01:06 27/05/2020
Sau vụ cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) bật gốc khiến một học sinh tử vong, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản, chỉ đạo bảo vệ an toàn cho học sinh.

Đà Nẵng: Lựa chọn sách giáo khoa lớp Một theo từng môn học

18:16:49 27/05/2020
Các trường Tiểu học ở Đà Nẵng đã hoàn tất việc lựa chọn sách giáo khoa lớp Một năm học 2020 – 2021. Việc lựa chọn sách giáo khoa ở các trường đều được tiến hành theo từng môn học, từng hoạt động giáo dục dựa trên các tiêu chí, quy định.

Nghệ An đầu tư tiền tỷ xây bể bơi trong trường học

18:07:49 27/05/2020
 Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng một số trường học ở huyện Diễn Châu đã đầu tư xây bể bơi để dạy bơi cho học sinh trong trường.

Giáo lưu trực tuyến: Lưu ý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH 2020

18:03:00 27/05/2020
Từ 9h đến 10h30 ngày 28/5 , Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề: Những lưu ý cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH 2020.

Bí quyết vượt vũ môn: Luyện Tiếng Anh sao cho hiệu quả?

17:56:03 27/05/2020
Cô Nguyễn Thùy Dương (ThS, Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh THPT - Trường THCS, THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) chia sẻ bí quyết để làm bài thi hiệu quả môn Tiếng Anh trong giai đoạn nước rút.

Trung tâm Tiếng Anh Langmaster có tốt không?

17:44:02 27/05/2020
Nếu bạn đang thắc mắc: Trung tâm tiếng anh Langmaster có tốt không? Khóa học ở đây có thực sự hiệu quả hay chỉ là lời quảng cáo? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

Trường đại học cần gì ở hiệu trưởng?

16:02:24 27/05/2020
Mấy ngày nay, việc chủ tịch một tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học mới thành lập của tỉnh thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội lẫn các chuyên gia, các nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục. 

Vụ Trường Ngôi Sao thu học phí online: Chưa thỏa thuận được với phụ huynh

15:56:30 27/05/2020
Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội đã dành hơn 2 tiếng để họp bàn với phụ huynh về việc thu học phí dạy online giai đoạn nghỉ dịch Covid-19, tuy nhiên, cuộc họp này vẫn không có kết quả.

Tranh cãi học phí ở trường quốc tế: Kiến nghị thành lập đoàn kiểm tra

15:54:30 27/05/2020
Nếu tranh cãi học phí ở trường quốc tế không giải quyết được, Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm nhiều cơ quan vào cuộc.

Những danh mục thuộc độ “tối mật” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

15:50:06 27/05/2020
Trong dự thảo Quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có những danh mục bí mật Nhà nước ở độ “tối mật” phải được công an bảo vệ nghiêm ngặt và cá nhân làm sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nữ sinh Việt đỗ Ivy League, nhận tổng học bổng 1,6 triệu USD từ 9 ĐH Mỹ

15:47:17 27/05/2020
 Nguyễn Hải Ly giành học bổng 1,6 triệu đô từ 9 trường đại học Mỹ, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến việc em chinh phục thành công trường Dartmouth – ngôi trường Ivy League danh giá.

Nghệ An: Tăng hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

15:41:02 27/05/2020
Theo kế hoạch được phê duyệt, năm học 2020-2021, tỉnh Nghệ An sẽ có 34.114 học sinh lớp 10, tăng 1.009 học sinh so với năm học trước.

Ra mắt Câu lạc bộ Giáo dục Mở

15:39:46 27/05/2020
Ngày 26/5, lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo dục Mở và tọa đàm điều lệ hoạt động của câu lạc bộ đã diễn ra tại Trường Đại học Mở Hà Nội.

TP.HCM sửa đổi quy định tuyển sinh lớp 6

12:59:20 27/05/2020
Ngày 27.5, UBND TP.HCM ban hành văn bản sửa đổi một số nội dung trong kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đã công bố vào ngày 12.5.

Hướng nghiệp theo cách phụ huynh ngành nhân sự

12:54:08 27/05/2020
Làm ngành nhân sự, hiểu về xu hướng nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp hơn ai hết, cách hướng nghiệp cho con cái, người thân của những phụ huynh này có gì đặc biệt?

Kết quả chọn SGK của TP.HCM là khác thường!

12:50:15 27/05/2020
PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với PGS Phạm Tất Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội xung quanh những câu chuyện khó hiểu liên quan đến việc chọn SGK lớp 1.

Đào tạo ngôn ngữ Hàn – Trung - Anh: Giải cơn “khát” của thị trường nhân lực

12:46:10 27/05/2020
Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, mỗi ngành nghề đều có nhu cầu cao hơn về nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và thành thạo ngoại ngữ.

Tiếp sức đến trường ở Cần Thơ: Trao niềm tin, siết tay tin cậy

12:07:55 27/05/2020
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều học sinh, sinh viên khắp cả nước rơi vào hoàn cảnh khốn khó, khi bản thân và gia đình trở nên túng thiếu, mất việc làm.

'Hơi khác' trong chọn sách giáo khoa lớp 1: Hai địa phương báo cáo gì?

10:40:23 27/05/2020
Sau khi rà soát kết quả báo cáo chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho năm học mới 2020 - 2021, Bộ GD&ĐT nhận thấy có 2 tỉnh “hơi khác” với mặt bằng chung của cả nước là Long An, Khánh Hòa.

38 trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp tại Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10

10:38:12 27/05/2020
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 vào 38 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

Học sinh náo nức đến thư viện sau khi trở lại trường

10:23:48 27/05/2020
Hết cách ly xã hội, học sinh, sinh viên trở lại trường với bao niềm vui phấn khởi vì gặp thầy cô, bạn bè và nhất là được đọc những cuốn sách, quyển truyện, tờ báo mà mình yêu thích tại thư viện nhà trường.

Cho học sinh kiểm tra trực tuyến tại nhà, giáo viên giám sát kiểu gì?

10:22:21 27/05/2020
Nhiều giáo viên cho rằng, Hà Nội tổ chức thi thử trực tuyến tại nhà, nhưng lại yêu cầu giáo viên giám sát là rất khó, kết quả thi cũng không khách quan.

Các tỉnh miền Trung cơ bản chọn xong sách giáo khoa lớp 1

10:18:24 27/05/2020
Đến thời điểm này, tại các tỉnh, thành miền Trung các trường tiểu học cơ bản hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.

Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp 2020: Người lo, người ủng hộ?

10:17:40 27/05/2020
Nhiều ý kiến của đại diện các trường đại học tỏ ra lo lắng về một số nội dung trong Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp 2020 đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến.

3 trường đại học ở TP.HCM công bố kết quả xét tuyển học bạ

10:13:12 27/05/2020
ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghệ TP.HCM và ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 1.

Giáo viên không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

07:22:44 27/05/2020
Đây là một trong 6 hành vi giáo viên không được làm quy định trong dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố xin ý kiến góp ý.

Con gái học Kỹ thuật xuất sắc thế này đây: Thủ khoa đầu ra ĐH Bách khoa, 5 năm nhận học bổng tài năng, "bắn như gió" 3 ngoại ngữ

06:08:32 27/05/2020
Ngành Kỹ thuật vốn được coi là cơn ác mộng của hội con gái thì với nữ sinh Bách khoa dưới đây, mọi vấn đề lại trở nên cực dễ dàng.

Chuyện nữ sinh 22 tuổi "phải lòng" tiếng Pháp 16 năm

22:26:23 26/05/2020
Đối với Thùy Linh, tiếng Pháp là tình yêu và cũng là công cụ giúp em vươn ra thế giới cùng bạn bè năm châu. Theo Linh, ngoại ngữ là chìa khóa để bước một chân thành công vào môi trường toàn cầu.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bỏ kỳ thi vẽ khi tuyển sinh ngành kiến trúc

21:49:52 26/05/2020
Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) không tổ chức kỳ thi vẽ để tuyển sinh ngành kiến trúc - đây là một điểm mới trong đề án tuyển sinh của trường năm nay.

Cặp song sinh giành học bổng du học Mỹ

21:16:52 26/05/2020
Cặp chị em song sinh Quỳnh Anh và Quang Anh, 18 tuổi, ở Hà Nội, giành học bổng Đại học Rochester, Đại học Williams với giá trị lần lượt 5,3 và 4,3 tỷ đồng.

150 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' đặc biệt đầu tiên mùa COVID-19

21:06:45 26/05/2020
Sáng 26-5, báo Tuổi Trẻ và Thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 150 HS-SV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Sai lầm cần tránh khi giải đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10

20:49:21 26/05/2020
Để đạt điểm cao môn Tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10, học sinh cần biết cách ôn tập trọng tâm với phương pháp phù hợp năng lực bản thân.

Người lớn mải tranh phần đúng, ai bảo vệ những đứa trẻ đi học sớm?

19:51:42 26/05/2020
Trong số những người hả hê sau sự xuất hiện của cái clip được cho là bóc phốt người mẹ ấy, có ai tự hỏi, clip có làm khác đi bản chất của câu chuyện học sinh bị phê bình đến sợ hãi vì tội đi học sớm không?

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Có nên cố vào trường “tốp đầu”?

19:47:59 26/05/2020
Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội được dự báo khá căng thẳng, do có khoảng 4 vạn học sinh tốt nghiệp THCS sẽ phải học trường dân lập, hệ GDTX, trường nghề…

Mở rộng tầm ảnh hưởng của các trường đại học quốc tế

19:45:16 26/05/2020
 Theo những chuyên gia tham dự một diễn đàn trực tuyến do ĐH RMIT tổ chức gần đây, vai trò của các trường đại học quốc tế sẽ bao hàm việc phát triển lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai.

Từ xét tuyển ĐH bằng học bạ nghĩ về thay đổi cách đánh giá học sinh phổ thông

19:41:00 26/05/2020
Năm 2020, khi Bộ GD&ĐT công bố sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, giao kỳ thi về cho các địa phương, nhiều ĐH đã chọn xét học bạ THPT như một phương thức xét đầu vào ĐH. Có câu hỏi đặt ra rằng, đánh giá qua học bạ có đảm bảo chính xác v...

Có thể bạn quan tâm

Không phải chip, đây mới là 'gót chân Achilles' trong mảng kinh doanh smartphone của Huawei

Thế giới số

20:34:23 27/05/2020
Một mặt, theo lệnh cấm thương mại được ký kết bởi Mỹ vào năm ngoái, điện thoại Huawei không thể truy cập vào ứng dụng và dịch vụ độc quyền của Google trên các smartphone được bán ra nước ngoài.

Về gói kích cầu kinh tế 750 tỷ euro của Liên minh châu Âu

Thế giới

20:34:16 27/05/2020
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã làm kiệt quệ nền kinh tế châu Âu và thời điểm dịch bệnh bắt đầu hạ nhiệt chính là lúc cựu lục địa cần có một nguồn sinh khí mới, một nguồn tài chính đủ lớn để giúp khu vực này gượng dậy.

Đánh giá Intel Core i9-10900K: Xứng danh CPU chơi game tốt nhất thị trường

Game offline

20:33:45 27/05/2020
Dù công nghệ bị đánh giá là có phần cũ kỹ, i9-10900K vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình: phục vụ đối tượng game thủ tốt hơn bất kỳ CPU nào trên thị trường

Sau mùa dịch, theo dõi cẩm nang chăm sóc sắc đẹp của bà mẹ 4 con Jennifer Phạm và Hoa hậu Tiểu Vy

Phong cách sao

20:33:33 27/05/2020
Sau những ngày cách ly vì dịch, bạn có tò mò hoạt động nào sẽ hot nhất hiện nay? Và khi mùa dịch qua đi, cẩm nang chăm sóc sắc đẹp của người nổi tiếng có gì thay đổi, đặc biệt là người đẹp không tuổi Jennifer Phạm và Hoa hậu Tiểu Vy.

Premier League dự tính kéo dài thời gian chuyển nhượng Hè tới tháng 10

Bóng đá thế giới

20:33:29 27/05/2020
Các đội bóng Premier League đang đàm phán để kỳ chuyển nhượng Hè diễn ra từ ngày 3/9 đến ngày 5/10 nếu mùa giải 2019/2020 kết thúc vào tháng 8.

Đây là lý do người dùng Android phải lo lắng khi Apple không tặng kèm tai nghe với iPhone nữa

Đồ 2-tek

20:33:16 27/05/2020
Nếu thông tin này là chính xác, iPhone 12 sẽ là thế hệ iPhone đầu tiên không có tai nghe miễn phí tặng kèm. Và nếu dự đoán này trở thành hiện thực, không chỉ có iFan mà cả các fan của Android cũng sẽ phải lo lắng.

Cô gái thất tình sụt cân còn 32kg, lông mao mọc đến rốn và chẩn đoán "không thể cứu chữa" của bác sĩ khiến không ít chị em phải suy nghĩ

Làm đẹp

20:31:37 27/05/2020
Điều khiến bác sĩ kinh ngạc là Diệu có ngoại hình gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt, cô có chiều cao 165cm nhưng cân nặng chỉ có 32kg.

CLIP: Tự ngã giữa đường, người đàn ông có màn "diễn sâu" ăn vạ

Netizen

20:31:22 27/05/2020
Không va chạm với ai nhưng tự ngã và nằm lăn nhiều vòng trên đường - hành động của người đàn ông thu hút ánh mắt nghi ngại của bao người.

"Team qua đường" bắt gặp Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân hẹn hò ở Đà Lạt, ôm ấp tình tứ đầy ngọt ngào mà chưa chịu công khai!

Sao việt

20:27:04 27/05/2020
Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đích thị là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Giá xe bán tải mới nhất đầy đủ các hãng xe

Ôtô

20:23:57 27/05/2020
Cập nhật giá xe bán tải mới nhất tháng 5/2020 của các hãng xe như Ford, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Isuzu, Chevrolet, UAZ.

Vợ rơi từ tầng 2 vì bị chồng vác chày đuổi đánh

Vụ án

20:22:55 27/05/2020
Bảo lấy chày gỗ lên tầng 2, đuổi theo, đe dọa đánh vợ làm bà hoảng sợ leo qua lan can và bị ngã xuống, thương tích 45%.

An Giang: Thầy giáo sáng chế máy nén thức ăn chăn nuôi siêu rẻ khiến nông dân mê tít

Đời sống

20:21:54 27/05/2020
Chỉ với chi phí 9 triệu đồng, một thầy giáo chuyên toán ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã khiến nhiều người nể phục với chiếc máy nén thức ăn đa năng và tự động của mình. Trong một giờ, chiếc máy này có thể ép, nén và cho ra từ 60-10...

Hội An hoạt động du lịch trở lại

Du lịch

20:19:25 27/05/2020
Các hoạt động du lịch tại phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế sẽ khởi động trở lại từ tháng 6.

Minh chứng phụ nữ Nga đẹp nhất thế giới, mặt xinh, chân dài như không có điểm dừng

Người đẹp

20:12:57 27/05/2020
Phụ nữ Nga không chỉ nổi tiếng với diện mạo xinh đẹp mà còn sở hữu đôi chân dài thẳng tắp là niềm ao ước của bao người.

Chiếc quần được như tòa thành tráng lệ tôn vinh vóc dáng phụ nữ

Thời trang

20:11:47 27/05/2020
Chiếc quần palazzo là chiếc quần yêu thích trong tủ quần áo của nhiều phụ nữ nhưng bạn liệu có biết tại sao chúng được gọi như vậy và ý nghĩa sau cái tên palazzo là gì.