Sự thật đằng sau chuyến đi thỉnh kinh của nhà sư Trần Huyền Trang

Theo dõi VGT trên

Nha sư 29 tuôi Trân Huyên Trang đa một mình vượt qua những vùng đất khắc nghiệt để học hỏi và tìm hiểu về Phật giáo.

Sự thật đằng sau chuyến đi thỉnh kinh của nhà sư Trần Huyền Trang - Hình 1

Chung ta biêt đên Đương Tăng qua tac phâm “Tây Du Ky”. Trên thưc tê, đây cung la môt nhân vât co thât trong lich sư vơi cai tên nhà sư Huyên Trang. Ông đa đôc hanh đên Ân Đô đê mang cac ban gôc kinh Phât giao vê Trung Hoa biên dich.

Nhưng thưc sư co phai muc đich chuyên đi chi co như vây?

Phât giao phat triên ơ Trung Quôc dươi thơi Đương, nhưng trươc đo thi Phât giao chưa đươc coi trong. Cu thê, vao thơi Băc Chu Vu Đê năm Kiên Đưc thư 5 (năm 577 TCN) thi vua nha Chu đa tiên hanh chiên dich không cho phát triển tôn giáo này.

Cac tư liêu lich sư đêu ghi lai răng ông đa cho đôt 40.00 ngôi đên chua, ep 300.000 tăng ni lao đông, phuc dich nhăm gia tăng nguôn lưc tai chinh va bô sung quân sô cho quân đôi. Mai đên thơi nha Đương, 50 năm sau khi triêu đai nay khai sinh, Phât giao mơi đươc coi trong trơ lai.

Nhưng sư thinh vương cua tôn giao nay cung chi la đê phuc vu muc đich chinh tri, khi cac hoang đê cua triêu đai mơi duy trì để lam an long dân chung.

Sự thật đằng sau chuyến đi thỉnh kinh của nhà sư Trần Huyền Trang - Hình 2

Minh hoa chuyên đi cua “Đương Tăng ngoai đơi” (Anh: Thestandnews.com)

Khi Ly Thê Dân (con trai thư cua Đương Cao Tô) lam chinh biên, gianh đươc ngai vang, sau đo đôi măt vơi môt vai cuôc nôi loan nên tam thơi không quan tâm đên vân đê tôn giao. Nhưng ông hiêu đươc răng ôn đinh vân đê tôn giao se giup rât nhiêu cho qua trinh cai tri cua ông.

Thanh qua khiên triêu đinh nê trong

Luc đo, nha sư 29 tuôi Trân Huyên Trang đa lên đương đi vê phia tây, sang Ân Đô đê thưc hiên muc tiêu la chep đươc ban gôc cua kinh Phât va đem vê Đai Đương. Trong tac phâm “Tây Du Ky” nôi tiêng thi Huyên Trang đươc vua Đương nhân la nghia đê (em nuôi) va giao nhiêm vu đi thinh kinh.

Nhưng thưc tê lich sư thi ông không đươc như vây ma chi la môt chuyên đi tư phat. Bơi thơi điêm đo vua Đương chưa coi trong Phât giao đên mưc nhân môt nha sư lam nghia đê.

Nhưng cung cân đanh gia cao y chi va sư kiên tri cua Trân Huyên Trang, ông đa đi qua nhiều quôc gia lơn nho thơi đo kê tư khi xuât phat đên khi quay lai Đai Đương. Qua đâu cung đêu hoc hoi va tim toi vê tai liêu Phât giao ơ nơi đo.

Vung đât khăc nghiêt nhất ma sư Huyên Trang tưng đi qua la Tây Tang, chi riêng khi hâu nơi đây thôi đa la môt thach thưc ma không ngươi binh thương nao co thê dê dang vươt qua.

Đên tân thê kỷ 19, viêc kham pha nha tham hiêm ngươi Nga Nikolay Przhevalsky đa tim cach đên kham pha phia Tây Trung Quôc 4 lân, cu thê ông muôn tơi Tây Tang va Tân Cương. Năm 1879, ông viêt vao nhât ky cua minh răng: “Măt đât thi như lưa thiêu vao ban ngay, xung quanh la không khi vơi khoi bui đuc ngâu, co thê thây xac cua xe keo va xương cua lac đa trên đương đi…”

Video đang HOT

Giao sư Vương Bang Duy, ngươi co nhiêu năm nghiên cưu tai nganh văn hoc phương Đông thuôc trương Đai hoc Băc Kinh trong cac bai viêt cua minh đa khăng đinh răng nha sư Huyên Trang đa đên đươc Tu viên Phât giao Nalanda, nơi đươc cho la trương giang day Phât giao nôi tiêng nhât ơ Ân Đô khi ây. Ông đươc ngươi đưng đâu Tu Viên nhân lam hoc tro va đich thân giang day vê Phât giao Đai thưa. Sư Huyên Trang cung hoc tâp rât nghiêm tuc. Ông chăm chi hoc ca tiêng Phan va thương tranh luân vơi cac hoc viên.

Đên năm 643 sau công nguyên, nha sư Huyên Trang băt đâu trơ lai Trung Quôc va nôi danh vơi viêc đa mang 657 bô kinh sach Phât giao. Phai đên năm 645 ông mơi đên Trương An (kinh đô nha Đương). Khi đo, ông đa 46 tuôi.

Măc du nha vua không cư Huyên Trang đi lây kinh Phât nhưng khi ông trơ vê đa tiêp đon long trong. Vua va triêu đinh thê hiên thai đô tich cưc vơi ông.

Nhưng đăng sau đo, nhà vua cung thê hiên tham vong chinh tri. Đương Thai Tông Ly Thê Dân khi ây đa ngôi vưng trên ngai vang va thê hiên tham vong tiên xuông lam chu cac vung đât phia tây Trung Quôc khi ây.

Vơi môt ngươi đa đi hơn 15 năm qua cac quôc gia ơ phia Tây, đươc quan sat trai nghiêm, tiêp xuc vơi thiên nhiên, khi hâu, cac dân tôc, đia hinh, tinh hinh chinh tri, văn hoa cua ho thi hoan toan co thê cung câp cho nha vua nhưng thông tin quan trong.

Sự thật đằng sau chuyến đi thỉnh kinh của nhà sư Trần Huyền Trang - Hình 3

Minh hoa Trân Huyên Trang đươc vua Đương tiêp đon. (Anh: History.aomi365.com)

Thưc sư đung la như vây, nhà sư Huyên Trang đươc Đương Thai Tông giup đơ xây môt viên phiên dich cac tac phâm kinh Phât tư tiêng Phan sang tiêng Han đê phô biên Phât giao trong ca nươc cung như gop phân cho qua trinh tu tâp cua cac vị sư chân chinh.

Ngoai ra, ông đươc sư giup đơ cua cac môn đê viêt thêm môt cuôn sach không năm trong pham vi Phât giao co tên “Đai Đương Tây Vưc Ky”. Cuôn sach nay ghi lai qua trinh ông đi sang cac nươc phia tây Trung Quôc. Co thê no se giup nha vua va triêu đinh hiêu hơn vê cac quôc gia lân cân nhăm co kê sach đôi ngoai sau nay.

Kê tư sau chuyên đi cua nhà sư Huyên Trang, hoat đông hoc tâp, tim hiêu Phât giao sôi nôi va co chât lương hơn hăn, Phât giao đa co thơi ky thinh vương dươi sư quan ly cua nha Đương du sau nay cung đa găp phai biên cô lơn.

Chung ta co thê thây răng vơi muc đich đi “thinh kinh” ban đâu cua nha sư Huyên Trang không đươc ung hô tư tâng lơp quy tôc. Nhưng sau đo, thanh qua đat đươc không chi dưng lai trong pham vi truyên ba Phât giao ma con đươc triêu đinh phong kiên trong dung.

Tham khao: 52SHIJING.COM

Theo Helino

Khao khát luyện “Tiên đan" để bất tử, kết cục hoàng đế Trung Quốc đều thất bại, vì sao?

"Bi quyêt cua thuât trương sinh bât lao la gi?" la câu hoi lam đau đâu rất nhiều vi hoang đê Trung Quốc thơi xưa.

Khao khát luyện Tiên đan để bất tử, kết cục hoàng đế Trung Quốc đều thất bại, vì sao? - Hình 1

"Tiên đan" la gi va co nhưng tac dung ra sao?

Trong cuôn "Tiên dươc cua Bao Phac Tư" (Bao Phac Tư la môt đao si nôi tiêng theo Đao giao) co noi răng ngu côc, san vât tư nhiên trong thiên ha chinh la tiên dươc nêu biêt kêt hơp vơi nhau va dung cho đung ngươi thi co thê đat trương tho.

Tiên đan chinh la cach đê goi môt bai thuôc "hâp dân" ma bai thuôc đo đươc tông hơp, pha chê tư nhiêu nguôn nguyên liêu quy ơ đât nươc Trung Hoa. No đươc coi la co hai tac dung, môt la co thê giup ngươi ta trơ nên trương sinh bât lao hoăc chi it thi cung giup tăng cương sinh lưc, bô trơ cho "ban linh" đâng nam nhi.

Nhưng thưc tê, hang ngan năm qua, viêc luyên Tiên đan không co môt công thưc hơp ly, cu thê, uy tin đươc ghi chep ma chi đơn gian la cac công thưc truyên miêng giưa nhưng ngươi hanh nghê y hoăc trong dân gian.

Khơi nguôn cua viêc luyên Tiên đan chinh la xuât phat tư công viêc "gia kim thuât" (môt công viêc ma nhiêu ngươi xưa tin răng nêu thanh công co thê biên kim loai binh thương trơ thanh vang) cua nhưng ngươi ngươi theo Đao giao. Tư đo, sư phat triên cua Đao giao cung đi liên vơi sư phat triên cua thư thân dươc đươc goi la Tiên đan.

Theo cac nghiên cưu lich sư thi "gia kim thuât" xuât hiên băt đâu tư thơi Chiên Quôc, cac thuât luyên Tiên đan cung xuât phat khi ây. Tuy nhiên, thanh phân đê luyên Tiên đan (thương đươc tương truyên miêng) lai bao gôm cac chât ma y hoc hiên đai coi la nguy hiêm tơi sưc khoe va bi câm hoăc han chê trong thưc phâm như chi, thuy ngân, asem ...

Ngươi xưa vân tin răng nêu co thê co đươc công thưc luyên đan thi se giup ho tre mai không gia, đep tưa thân tiên. Thâm chi co câu răng "vang đươc đai tư sông, sông lai co côi nguôn, thuât trương sinh tưa vây, co thê thanh tiên nhân". Đai y răng nêu cai gi cung co nguôn gôc va con ngươi cung co thê tim đươc nguôn gôc sư bât tư.

Như vây, "Tiên đan" không phai la môt loai thao dươc hay loai thuôc cu thê ma la môt cach goi nhăm chi cach thưc tao ra san phâm đươc tông hơp tư nhiêu thư co săn trong tư nhiên vơi muc đich chê ra thuôc trương sinh bât lao.

Môt trong nhưng san phâm như vây tưng đươc ghi nhân đươc goi la thuôc "Đan Sa". Trong sach "Thân Nông ban thao kinh" đa noi răng Đan Sa đươc tao nên tư hơn 40 loai dươc liêu khac nhau trong tư nhiên trong đo co cac loai đa quy va bao gôm ca thuy ngân.

Ngươi ta tin răng loai thuôc nay co thê giup bât tư va manh me như thanh thân trong truyên thuyêt. Ngay nay vơi khoa hoc hiên đai, ta co thê biêt răng điêu nay la vô ly. Nhưng no đa thuyêt phuc đươc cac hoang đê thơi xưa, nhưng ngươi khao khat sư bât tư hơn ai hêt.

Khao khát luyện Tiên đan để bất tử, kết cục hoàng đế Trung Quốc đều thất bại, vì sao? - Hình 2

Nhưng ngươi theo Đao giao đươc cho la luyên "gia kim thuât" va tư đo dân đên khao khat luyên thuôc trương sinh (Anh: Internet)

Thưc tê theo ghi chep, nhưng ngươi điêu chê Đan sa thương dung thuy ngân. Ho se qua môt sô bươc khiên thuy ngân thương thanh thuy ngân mơi. Ma ngay nay chung ta vân goi la thuy ngân sunfua (gôm hai nguyên tô hoa hoc la thuy ngân va lưu huynh, công thưc hoa hoc la HgS).

Nêu biêt sư dung đung liêu cung co thê chưa bênh, thâm chi giup cơ thê cam thây khoe manh nhưng chi trong môt thơi gian ngăn ma thôi. Co le vi vây, nhiêu vi hoang đê đa tương răng dung thương xuyên cac loai Tiên đan se giup minh trương tho, manh me. Kêt qua la no khiên ho ao tương, tư vong nhanh hơn.

Những hoang đê Trung Quốc nào bi am anh bơi "Tiên đan"?

Hoang đê đâu tiên thê hiên khao khat vê sư bât tư la Tân Thuy Hoang. Ông đa cho ngươi đi tim, điêu chê moi thư ma ông nghi ngơ răng co thê giup ông hiên thưc hoa tham vong đươc sông mai mai.

Vây nhưng, kêt qua đa ro, Tân Thuy Hoang qua đơi ơ tuôi 49 ma môt trong nhưng nguyên nhân dân đên cai chêt cua ông la vi ông đa thư dung môt sô "san phâm" đươc cho la giup trương sinh bât lao. Nhiêu sư gia cho răng ông hoan toan co thê sông lâu hơn nêu không măc sai lâm đo va biêt đâu lich sư se thay đôi.

Đên thơi Đương, đây la thơi đai ma đa co giai đoan Trung Hoa phat triên cưc thinh. Rôi cac hoang đê nha Đương khi ơ đinh cao quyên lưc cung say mê va muôn chiêm hưu mai mai thư quyên lưc đo. Co it nhât 5 trong sô 21 vi vua nha Đương đa bi am anh va tac đông bơi "Tiên đan". Đo la Đương Thai Tông, Đương Muc Tông, Đương Huyên Tông, Đương Hiên Tông va Đương Vu Tông.

Trong đo nôi tiêng nhât la Đương Thai Tông. Măc du dươi triêu tri vi cua ông, nha Đương phat triên thinh vương va ông cung la môt vi vua anh minh tai gioi nhưng theo cac sư liêu thi viêc ông qua đơi ơ tuôi 51 la do tin dung môt lương "thuôc trương sinh" nho nao đo tư môt vi sư không trung thưc đên tư Ân Đô.

Điêu nay chưng to vi vua nay cung rât khao khat sư bât tư. Nhưng kêt qua thi ngươc lai.

Khao khát luyện Tiên đan để bất tử, kết cục hoàng đế Trung Quốc đều thất bại, vì sao? - Hình 3

Nôi tiêng sang suôt như Đương Thai Tông cung bi thuôc trương sinh mê hoăc (Anh: Internet)

Hơn 1500 năm sau khi Tân Thuy Hoang qua đơi, bai hoc vê hâu qua cua "Tiên đan" cung đa co nhưng môt vi vua thơi nha Thanh vân măc sai lâm. Đo la Hoang đê Ung Chinh (con cua Khang Hy va la cha cua Can Long). Vôn la vi vua nôi tiêng nghiêm khăc, chăm chi va minh mân. Ung Chinh đa giup nha Thanh duy tri sư thinh tri.

Tuy nhiên, đên nay cai chêt đôt ngôt cua ông vân khiên cho cac nha nghiên cưu nghi ngơ.

Cu thê, trong cuôn "Hoat Kê Đang" (sach ghi lai qua trinh sinh hoat, phuc vu nha vua thơi Thanh) thi ngay 9 thang 8 năm 1735 thi 2 thai giam đưng đâu khi ây la Ly Cưu Khanh va Vương Thu Quy đa ban bac va châp nhân đưa 200 cân than chi vao Viên Minh Viên (môt khu vươn nôi tiêng la nơi danh cho nha vua nghi nơi).

Than chi cung la môt nguyên liêu thương đươc sư dung đê luyên thuôc trương sinh nhưng không dung đung cach se cưc nguy hiêm.

Sau khi nghi tai Viên Minh Viên, đên ngay 21 thang 8, Ung Chinh co dâu hiêu nhiêm bênh nhưng không cho ngươi chưa tri, đên ngay 23 thi qua đơi. Rât co thê, Ung Chinh đa cô găng tim cach đê minh trương tho thông qua "Tiên đan".

Khao khát luyện Tiên đan để bất tử, kết cục hoàng đế Trung Quốc đều thất bại, vì sao? - Hình 4

Hoang đê Ung Chinh thơi nha Thanh cung bi đăt nghi vân qua đơi vi thư uông thuôc trương sinh bât lao (Anh: Sohu.com)

Như vây, khat khao trương sinh bât lao luôn am anh cac vi hoang đê, đăc biêt la nhưng vi hoang đê tai gioi va săt đa như Tân Thuy Hoang, Đương Thai Tông, Ung Chinh. Nhưng cung chinh vi vây ma điêu không may đa đên vơi ho. Nêu ho không co hưng thu vơi sư bât tư, biêt đâu ho lai co thê tri vi lâu hơn.

Tham khao: SOHU.COM, KKNEWS.CC, NEWS.IFENG.COM.CN

Theo Helino

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bí ẩn đằng sau sự hung hãn của loài ngỗng và lý do tại sao 'ở đâu có ngỗng thì ở đó không có rắn?
06:43:19 20/07/2024
Tại sao cá piranha vô cùng hung dữ nhưng vẫn không thể thống trị sông Amazon?
17:56:16 21/07/2024
Cuộc di cư vĩ đại: Hành trình sinh tồn của ngựa vằn và sự tương trợ bất ngờ đến từ hà mã
21:33:27 21/07/2024
Ảnh vui 21-7: Bao nhiêu người đủ trình để hiểu bức hình này?
22:17:42 21/07/2024
"Hành tinh kim cương" lộ diện ngay trong hệ Mặt Trời
17:52:39 20/07/2024
Phát hiện đại dương kì lạ ngoại hành tinh gần Trái Đất, có thể có sự sống
01:01:22 22/07/2024
Phát hiện thêm 2 nơi ẩn chứa dấu vết sự sống ngoài hành tinh
18:19:33 20/07/2024
Hé lộ lý do Vết Đỏ Lớn trên Sao Mộc thay đổi kích cỡ
06:44:00 21/07/2024

Tin đang nóng

Shark Bình lên tiếng tin đồn ngoại tình, r.ạn n.ứt tình cảm với Phương Oanh
20:12:26 21/07/2024
Xe khách BKS của TP HCM chở 38 người, mất phanh lao vào taluy dương ở Sa Pa
20:05:19 21/07/2024
Bạn thân tiết lộ về Kim Ngân: "Tôi thương quá, tặng t.iền, dẫn Kim Ngân đi ăn"
19:57:33 21/07/2024
Cậu bé mỗi tháng mới được ăn thịt một lần nói về điều muốn làm khi có t.iền: Ai cũng cay mắt!
21:05:04 21/07/2024
Chuyện chưa kể về chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
20:09:29 21/07/2024
Kim Soo Hyun đã cầu hôn Kim Ji Won tại Thụy Sĩ?
22:16:08 21/07/2024
Thân thế g.ây s.ốc của nữ diễn viên chuyên thủ vai phu nhân hào môn trong phim Hàn
23:31:59 21/07/2024
Phim Việt "Dưới bóng con hầu" đang gây sốt: Nam chính là ông hoàng rating, diễn thế nào mà được khen "hay kinh khủng"
21:51:38 21/07/2024

Tin mới nhất

Phát hiện mới về sự sống ban đầu trên Trái đất

22:51:53 21/07/2024
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã tiết lộ những hiểu biết mới về hệ sinh thái sơ khai nhất của Trái đất và đi đến một kết quả đáng kinh ngạc.

Bí mật về mảnh vỡ UFO của người ngoài hành tinh bị đ.ánh cắp, nhẹ hơn cả cánh hoa, có ánh vàng

18:41:29 21/07/2024
Các xét nghiệm X-quang dường như cho thấy mẫu vật không phải là kim loại đã biết trên Trái Đất, nhà nghiên cứu người Nga khẳng định nó có thể là từ UFO của người ngoài hành tinh bị rơi.

Xuất hiện hành tinh mới quay ngược, biến hóa đáng sợ

01:14:28 20/07/2024
Trên hành tinh bí ẩn TIC 241249530b, khí hậu có lúc chỉ như mùa hè trên Trái Đất, có lúc lại hóa địa ngục làm tan chảy cả titan.

Cá sấu gần như tuyệt chủng đã quay trở lại Campuchia

22:49:30 19/07/2024
60 quả trứng cá sấu Xiêm nở trong tự nhiên ở Campuchia đã mang lại hy vọng phục hồi cho tương lai của loài cá sấu có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng này.

"Rồng cát" 72 triệu năm t.uổi lộ diện giữa sa mạc Mông Cổ

12:20:16 19/07/2024
Rồng cát Harenadraco prima là một loài quái thú chưa từng được nhân loại biết đến, sống vào kỷ Phấn Trắng ở vùng nay là sa mạc Gobi.

Phát hiện chấn động: Rết khổng lồ bị mất tích hơn 120 năm được tìm thấy ở Madagascar!

07:29:55 19/07/2024
Loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus, đã bị mất tích hơn 120 năm, cuối cùng đã được tìm thấy lại trong khu rừng nguyên sinh Makira của Madagascar.

Một loại vật thể lạ là mối đe dọa lớn cho Trái Đất

06:46:47 19/07/2024
Một nghiên cứu mới cho thấy các chiến lược phòng thủ hành tinh không nên bỏ qua một dạng vật thể lạ lùng và vô cùng bất ổn, biệt danh sao chổi tối .

Khỉ Saki: Những 'vị vua bay' bí ẩn của rừng nhiệt đới Amazon

06:44:59 19/07/2024
Ẩn mình sâu trong những tán rừng rậm rạp của Amazon, có một loài khỉ độc đáo và ít được biết đến có tên là khỉ Saki.

Khám phá gây chấn động: Các nhà khoa học tìm ra hai loại khí bí ẩn cho thấy dấu hiệu sự sống trên sao Kim

18:18:43 18/07/2024
Hai nhóm nhà khoa học độc lập đã phát hiện ra phosphine và amoniac trong bầu khí quyển của sao Kim, hai loại khí có khả năng là dấu hiệu của sự sống.

Các nhà khoa học lần đầu phát hiện hang động bí ẩn dưới bề mặt Mặt Trăng: Nơi trú ẩn mới cho con người là đây?

10:27:36 18/07/2024
Sự tồn tại của các đường hầm trên Mặt Trăng, một phát hiện chấn động giới khoa học, có thể là chìa khóa cho giấc mơ định cư của loài người.

Tiểu hành tinh mang tên 'thần hỗn loạn', to bằng du thuyền sắp ghé thăm Trái đất

09:04:57 18/07/2024
Theo CNN,tiểu hành tinhApophis có kích thước bằng một chiếc du thuyền sẽ ghé thăm Trái đất ở khoảng cách 32.000 km vào ngày 13/4/2029.

Bất ngờ về "người châu Âu đầu tiên": Không phải loài chúng ta

07:04:52 18/07/2024
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chíEarth-Science Reviewsđã giúp giải quyết một trong những tranh luận lâu nhất trong ngành cổ nhân chủng học: Người t.iền sử đến châu Âu khi nào?

Có thể bạn quan tâm

Nhà sản xuất "Gia tài của ngoại" coi Việt Nam là thị trường tiềm năng

Hậu trường phim

23:24:12 21/07/2024
Công ty sản xuất phim GDH 559 Ltd có ý định hợp tác với các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam để tăng tính cạnh tranh trên trường quốc tế.

Janet Jackson không thích trả lời phỏng vấn

Sao âu mỹ

23:19:42 21/07/2024
Em gái của Vua nhạc Pop Michael Jackson đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với chương trình radio Heart Evenings with Dev Griffin .

Vì sao sự nghiệp HyunA tụt dốc không phanh?

Sao châu á

23:16:58 21/07/2024
Công chúng lo ngại rằng sự nghiệp của HyunA đang dần đổ vỡ khi hẹn hò và chuẩn bị kết hôn với ngôi sao có liên quan tới bê bối Burning Sun.

Các đơn vị Quân đội sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Tin nổi bật

23:11:12 21/07/2024
Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Ai không nên ăn quả bơ?

Sức khỏe

23:07:23 21/07/2024
Mặc dù Bơ rất tốt được cho là lành tính nhưng cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm nào khác quả bơ cũng có một số lưu ý khi ăn, có những người không nên tiêu thụ quá nhiều Bơ.

Top các loại mắm Huế ngon, hấp dẫn chuẩn hương vị cố đô

Ẩm thực

23:03:03 21/07/2024
Với hương vị độc đáo và tinh tế, các loại mắm Huế đã trở thành niềm tự hào của người dân Cố đô và là món quà đặc sản ý nghĩa dành cho du khách khi đến với Huế.

Trung Quốc: Dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Nam

Thế giới

23:02:23 21/07/2024
Cơ quan này khuyến nghị chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lớn cũng như kiểm tra hệ thống thoát nước của các đô thị và khu dân cư nông thôn.

Tóc uốn đuôi cụp đang là xu hướng, chị em tham khảo ngay 4 kiểu trẻ trung và chuẩn thanh lịch

Làm đẹp

22:57:35 21/07/2024
Xu hướng tóc sẽ ít nhiều có sự thay đổi theo từng mùa, từng năm. Nếu như hè năm ngoái, những kiểu tóc suôn thẳng hay đuôi vểnh được ưa chuộng thì sang đến năm nay, tóc uốn đuôi cụp chính là lựa chọn thịnh hành nhất.

3 cách có thể giúp nam giới nâng cao độ hấp dẫn

Kiến thức giới tính

22:12:20 21/07/2024
Khoa học có thể giúp chúng ta làm những việc đáng kinh ngạc, như cắt đôi nguyên tử và dự đoán đường đi của bão. Thật thú vị là nó cũng giúp chúng ta trở nên hấp dẫn hơn với người khác giới.

Khám phá thiên đường biển dưới chân tượng phật ngồi khổng lồ tại Bình Định

Du lịch

21:59:11 21/07/2024
Thị trấn ven biển Cát Tiến (huyện Phù Cát, Bình Định) nằm bình yên dưới chân tượng phật ngồi khổng lồ, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km.

4 mẫu giày bệt phù hợp với phụ nữ trên 40 t.uổi vì sự thanh lịch, dễ phối đồ

Thời trang

21:50:59 21/07/2024
Bên cạnh các mẫu giày cao gót nữ tính, sang trọng như sandal quai ngang, giày mũi nhọn, phụ nữ trên 40 t.uổi không nên bỏ qua giày bệt khi xây dựng phong cách.