sợi quần áo nhân tạo

Chúng ta đang nuốt lượng nhựa bằng một chiếc thẻ tín dụng mỗi tuần

Sức khỏe

07:04:30 14/06/2019
Một nghiên cứu mới cho thấy chúng ta đang ăn trung bình 5g nhựa mỗi tuần, tương đương với một chiếc thẻ tín dụng.