Soạn giáo án bài Vợ chồng A Phủ theo mẫu 5512 dài 23 trang, có cách nào rút gọn?

Giáo viên nên xem Kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512 như một mẫu giáo án tham khảo thì việc soạn bài sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngày 18/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, đưa ra mẫu giáo án mới trong phần Phụ lục IV “Khung kế hoạch bài dạy”.

Có thể nhận thấy, giáo viên tiểu học, giáo viên dạy môn Ngữ văn rất vất vả khi soạn giáo án theo công văn này vì phải soạn nhiều môn và quá dài dòng. Thực tế có giáo viên soạn bài “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài) dài đến 23 trang (xem tại đây).

Video đang HOT

Thế nhưng, nếu giáo viên xem Kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512 như một mẫu giáo án tham khảo thì việc soạn bài sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy, cơ sở nào để thực hiện điều này?

Linh động soạn Kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512

Ngày 5/6/2021, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về Kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ những nội dung đáng chú ý như sau.

Thứ nhất, “kịch bản” tổ chức các hoạt động trong bài học cần ngắn gọn, trong đó giáo viên đưa ra các “ câu hỏi ” hoặc “câu lệnh” rõ ràng về nội dung và sản phẩm (nhìn thấy) mà học sinh phải hoàn thành để “giao việc” và hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ cho học sinh thực hiện, chứ không phải là chép lại nội dung (ngữ liệu, hình ảnh) từ sách giáo khoa hay các tài liệu khác.

Thứ hai, Khung kế hoạch bài dạy theo mẫu tại phụ lục của Công văn 5512 nhằm gợi ý cho giáo viên cách thiết kế các hoạt động để giao cho học sinh “làm để học”. Đối với mỗi hoạt động định tổ chức, giáo viên phải xác định “trúng”: mục tiêu, nội dung và sản phẩm (các mục a, b, c trong mỗi hoạt động là gợi ý giúp giáo viên thực hiện yêu cầu này nên phải được nêu rất ngắn gọn).

“Khung kế hoạch bài dạy là văn bản hướng dẫn, gợi ý giáo viên làm tốt điều này, không những không “cầm tay chỉ việc” mà giúp cho giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục”, ông Nguyễn Xuân Thành khẳng định.

Như thế, việc soạn giáo án thế nào do giáo viên quyết định nhưng mỗi bài học phải rõ về mục tiêu bài dạy; thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; tiến trình tổ chức hoạt động dạy học.

Soạn giáo án bài Vợ chồng A Phủ theo mẫu 5512 dài 23 trang, có cách nào rút gọn? - Hình 1

Sao cứ phải lệ thuộc giáo án theo Công văn 5512? (Ảnh minh họa: Tailieugiangday.com)

Định hướng soạn Kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512

Thầy Trần Lê Duy, giáo viên Trường trung học Thực hành – Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh gợi ý cách soạn Kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn 6 (chương trình mới) theo Công văn 5512 đầy đủ, ngắn gọn, đảm bảo dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các môn học khác, giáo viên cũng có thể tham khảo tinh thần của mẫu giáo án này.

Thứ nhất , cốt lõi của giáo án 5512 chính là bốn hoạt động được đề xuất trong mục Tiến trình dạy học, bao gồm:

- Hoạt động mở đầu: khởi động, kích hoạt kiến thức nền, xác định nhiệm vụ học tập;

- Hoạt động hình thành kiến thức mới: hình thành kiến thức, kĩ năng cần thiết để giải quyết nhiệm vụ học tập đã được đặt ra;

- Hoạt động luyện tập: luyện tập, thực hành đề củng cố, thành thục các kiến thức, kĩ năng đã học;

- Hoạt động vận dụng và mở rộng: vận dụng kĩ năng đã học vào giải quyết tình huống tương tự, mở rộng, nâng cao kiến thức, kĩ năng cho học sinh nếu cần.

Từ đó, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt mẫu giáo án 5512 sao cho phù hợp với ý đồ dạy học của bản thân, phù hợp với tình hình lớp học của mình. Cụ thể:

Không nhất thiết mỗi bài dạy đều phải có Luyện tập, Vận dụng và mở rộng. Giáo viên có thể dạy một nhóm bài (theo dạng chủ đề) sau đó Luyện tập, Vận dụng tổng hợp dưới nhiều hình thức như tổ chức làm dự án, thực hiện phòng triển lãm…

Bốn hoạt động này không cần phải phân tách rạch ròi. Nếu cảm thấy dạy lí thuyết cần phải gắn với thực hành, dạy lí thuyết đến đâu thực hành đến đó, thầy cô có thể gộp phần Hình thành kiến thức mới với Luyện tập. Nếu cảm thấy phù hợp, giáo viên có thể gộp phần Luyện tập với phần Vận dụng.

Phần Mở rộng cũng không phải lúc nào cũng tổ chức thành hoạt động trên lớp, có thể chỉ cần đơn giản là đề xuất tài liệu để học sinh đọc thêm và thực hiện về nhà, thầy cô có thể kiểm tra hoặc không.

Thứ hai , mẫu giáo án 5512 yêu cầu giáo viên hình dung về sản phẩm học sinh sẽ làm khi thiết kế một hoạt động dạy học, xuất phát từ yêu cầu dạy học phát triển năng lực của chương trình mới, hướng đến câu hỏi: khi học bài này, học sinh sẽ làm được gì?

Năng lực của học sinh cần được định lượng thông qua các hành vi, thái độ của học sinh và những sản phẩm học sinh làm được trong quá trình học tập.

Việc hình dung về sản phẩm học sinh sẽ làm khi thiết kế hoạt động dạy học giúp giáo viên theo sát được yêu cầu phát triển năng lực xuyên suốt quá trình dạy học, tránh được tình trạng theo quán tính quay về cách dạy cũ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Tuy vậy, để tránh nặng nề, cần hiểu đúng về khái niệm “sản phẩm”. Sản phẩm là những gì học sinh làm được trong quá trình học tập. Nó không nhất thiết phải là những sản phẩm công phu, phức tạp như bức tranh, mô hình, bài thuyết trình, mà ngay cả những điều nhỏ nhất như câu trả lời của học sinh, câu hỏi học sinh đặt ra, kết quả của hoạt động thảo luận… cũng được tính là sản phẩm.

Thứ ba , tuỳ vào mục đích dạy học và tình hình lớp mà giáo viên có thể vận dụng mẫu giáo án 5512 linh hoạt. Tuy vậy, khi dạy đọc một văn bản, giáo viên có thể đi theo tiến trình sau:

(1) Khởi động: giới thiệu tri thức đọc hiểu (nếu dạy văn bản 1); kích hoạt kiến thức nền về tri thức đọc hiểu (nếu dạy văn bản 2)

(2) Chuẩn bị đọc (trước khi đọc): tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi Chuẩn bị đọc nhằm kích hoạt kiến thức nền về thể loại và chủ đề văn bản sẽ đọc.

(3) Trải nghiệm cùng văn bản (trong khi đọc): cho học sinh đọc văn bản và trả lời các câu hỏi trong khi đọc. Giáo viên có thể làm mẫu kĩ thuật đọc bằng kĩ thuật nói to suy nghĩ (think aloud), nếu cần, để giúp học sinh trả lời các câu hỏi này.

(4) Suy ngẫm và phản hồi (sau khi đọc): tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi suy ngẫm và phản hồi dưới hình thức cá nhân, nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ. Học sinh xem lại tri thức đọc hiểu để trả lời các câu hỏi này.

(5) Tổng kết, củng cố: tổng kết tri thức đọc hiểu về thể loại và những kinh nghiệm đọc rút ra được khi đọc hiểu thể loại. Lưu ý: ở đây ta không tổng kết giá trị nội dung giá trị nghệ thuật (cách dạy cũ) mà là tổng kết về kĩ năng đọc (vì mục tiêu là hình thành cho học sinh kĩ năng đọc hiểu văn bản theo loại thể).

Tài liệu tham khảo:

//giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/vu-truong-vu-giao-duc-trung-hoc-giai-thich-mau-giao-an-5512-va-thu-cong-tac-post218343.gd

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Tiền mua, tiền in giáo án mẫu 5512 đang làm giáo viên nghèo đi

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 đang tạo thành một thị trường kinh doanh béo bở khai thác trên đối tượng khách hàng là giáo viên.

Từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đã nhận được không ít ý kiến trái chiều của dư luận, của đội ngũ giáo viên trên cả nước.

Kế hoạch bài dạy (giáo án) theo phụ lục IV của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH cho 1 tiết dạy, một chủ đề dài từ 8 đến 15 trang trở lên là một thực tế mà giáo viên đứng lớp đã và đang thực hiện.

Phần lớn giáo viên đang dạy trực tiếp đều có ý kiến Kế hoạch bài dạy (giáo án) theo phụ lục IV của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH mang tính hình thức, thiếu tính thực tế, gây áp lực không đáng có cho giáo viên.

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH đã tạo ra Kế hoạch bài dạy (giáo án) mẫu, triệt tiêu sự tự do, sáng tạo của người dạy.

Đặc biệt, chính Kế hoạch bài dạy (giáo án) theo phụ lục IV của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH đã tạo ra một "thị trường" Kế hoạch bài dạy (giáo án), làm cho giáo dục càng không thật, mang tính giả dối, đối phó.

Giáo viên bán Kế hoạch bài dạy (giáo án) theo phụ lục IV của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh "rầm rộ hơn" đưa ra bộ sách "Hướng dẫn giáo viên dạy và thực hiện chương trình mới", nhưng trang bìa kèm dòng chữ marketing "(Theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020)".

Tiền mua, tiền in giáo án mẫu 5512 đang làm giáo viên nghèo đi - Hình 1

Ảnh minh họa.

Có thể nói, Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 đang tạo thành một thị trường kinh doanh béo bở khai thác trên đối tượng khách hàng là giáo viên.

Chính sự nhanh nhẹn của các nhà xuất bản trong việc tham gia thị trường "Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH", nên không ít bình luận của giáo viên "Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH mang tính chất lợi ích nhóm" không phải không có lý.

Mới đây, trang Sách STEM thông báo Tập huấn giáo viên làm Kế hoạch bài dạy (Theo khung Kế hoạch bài dạy Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ).

Điều đáng nói ở đây, để được tham gia tập huấn trực tuyến giáo viên phải "ủng hộ (mua - người viết) 1 quyển sách của trang Sách STEM".

Tiền mua, tiền in giáo án mẫu 5512 đang làm giáo viên nghèo đi - Hình 2

Ảnh chụp màn hình.

Dẫu biết "không có bữa trưa nào miễn phí", nhưng cách "bán bia kèm lạc" khi giáo viên đang "khủng hoảng thừa" các chương trình mang tên "tập huấn" quả là phản cảm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có biết Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH của mình đang "hành" giáo viên, Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH đang trở thành "công cụ" bán sách cho người khác?

Giáo dục thành công khi hướng đến phát triển phẩm chất năng lực cho người học. Chỉ đạo trong giáo dục thành công khi phát huy được độc lập, sáng tạo, hứng thú làm việc của giáo viên.

Người viết chỉ mong sao Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bỏ chút thời gian vi hành, dạo qua một vòng những tài khoản nhóm giáo viên trên mạng xã hội, lắng nghe ý kiến của giáo viên trên diễn đàn giáo dục của các báo, để sửa đổi Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH phù hợp thực tế, sửa đổi yêu cầu bài thu hoạch trong Bồi dưỡng giáo viên ở mô - đun 4 cho phù hợp, góp phần thực hiện chữ thật trong giáo dục.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Từ chối đi cách ly, người phụ nữ F1 gọi "người nhà" mách tội: Anh ơi, cán bộ đến bắt em đi kìa!00:40BTC Olympic dùng bài hát 'đếm số' của chàng trai chăn bò Việt Nam để vinh danh 'huyền thoại kình ngư' Michael Phelp02:56Gặp cậu nhóc đạp xe ra đường, chiến sĩ công an dở khóc dở cười trước "lời khai" thật thà của bé01:00Chính thức: Đã xác định được danh tính của thanh niên Việt Nam bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản00:39Clip: Lực lượng chức năng Nhật Bản khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên bị đạp xuống sông tử vong thương tâm00:35Bố dắt con đi chơi nhưng quên khẩu trang liền giở chiêu "tốc biến", biểu cảm của cậu bé bị "bỏ rơi" khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười00:43Clip CSGT chúc bà con về quê tránh dịch thượng lộ bình an gây xúc động01:46Cháu gái cụ ông cầm mũ cối đánh chiến sĩ công an thanh minh: Ông có tâm lý không ổn định03:16Phóng sự sốc về nhân viên massage từ A-Z tại Hà Nội ngay mùa dịch: "Nhiều người nhân lúc vợ về quê thì gọi em đến làm, quan hệ luôn tại nhà"04:24Ập vào nhà nghỉ bắt quả tang bố và “tình trẻ” chưa kịp mặc quần áo, đoạn hội thoại sau đó khiến tất cả phẫn nộ!00:41Bỏ Sài Gòn về quê làm vườn, cô nàng gây sốt với loạt clip viral: Sầu riêng, bơ trĩu quả, xem mà không thể kìm lòng!00:391 chữ đầy uy lực của công an khiến người phụ nữ đòi thông chốt im bặt, CDM đồng loạt vỗ tay00:36Bị đổ oan nhận trợ cấp 600k/ngày, nữ TNV tại Sài Gòn lên tiếng, hé lộ chuyện chưa kể trong khu phong toả01:51Tài xế Grab bị CSGT chặn lại trong mùa dịch, chìa ra một thứ khiến ai thấy cũng xót xa02:24Phẫn nộ: Nhóm thanh niên ở Hà Nội chặn đầu cướp xe máy của nữ công nhân môi trường lúc rạng sáng mặc nạn nhân van xin, gào khóc thảm thiết01:37Clip: Người đàn ông hò hét mời bà con nhận đồ ăn gây xúc động mạnh03:05Danh tính người phụ nữ đi dép tổ ong, cầm xấp tiền hỗ trợ bà con chạy xe máy về quê tránh dịch00:32Chàng trai tiết lộ những món ăn mua ở Hàn Quốc rất rẻ nhưng ở Việt Nam có khi lên tới cả vài triệu đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng01:00Cười đau bụng trước màn phát âm Tiếng Việt của cậu bé mầm non, nghe xong giáo viên nào cũng toát mồ hôi00:17Thí sinh Olympia bị 'phốt' tự nhận quen với ban ra đề, nói năng tục tĩu về chuyện 'người lớn'03:19

Tiêu điểm

Top 4 ngành có điểm chuẩn đại học cao nhất 2020: Một ngành từng lấy 29,4 điểm mà 2021 vẫn có thể "nhích thêm"
09:26:33 04/08/2021
Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022
21:30:46 04/08/2021
Nữ sinh 16 tuổi trúng tuyển 7 trường đại học
09:40:20 04/08/2021
14 giờ chiều nay (5/8), hơn 11.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2
14:35:33 05/08/2021
Chiến sĩ công an nghĩa vụ đạt 28,05 điểm thi khối C
09:15:39 04/08/2021
Đồng thủ khoa khối C Phạm Thị Thắm được kết nạp Đảng từ khi còn là học sinh THPT
09:42:36 05/08/2021
Bao nhiêu điểm có thể trúng tuyển ĐH Bách khoa TP.HCM?
22:32:51 05/08/2021
Nữ sinh học online mùa dịch vẫn xuất sắc giành học bổng mức 95% học phí
09:28:54 04/08/2021
Gặp gỡ cô giáo miền núi dạy dỗ 36/44 em đạt điểm 9 môn Văn, 1 em được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao
16:20:18 04/08/2021
Gần 12.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp đợt 2
22:48:35 04/08/2021

Thông tin đang nóng

Thi thể du học sinh Việt tử vong tại Nhật đang phân huỷ nặng, bạn bè quay clip cầu cứu
23:02:43 05/08/2021
Vết đen của ngọc nữ showbiz Thái Lan
21:53:15 05/08/2021
Trương Bá Chi lộ nhan sắc thật tuổi 41, con trai út giống y Tạ Đình Phong?
00:47:57 06/08/2021
Đưa con đi tiêm, Hồ Ngọc Hà xách túi hiệu, lộ đồ vật 'chuẩn mẹ bỉm'
23:26:30 05/08/2021
Ngô Diệc Phàm “tuyển phi” trong hội du học sinh Mỹ, ép các cô gái uống “thuốc vâng lời”
21:44:53 05/08/2021
Song Hye Kyo “quê độ” bị bạn thân “bóc phốt” trên mạng xã hội
01:02:18 06/08/2021
Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ sinh cấp 3 xinh như mộng, cha ruột lộ diện mạo gây sốt
00:32:21 06/08/2021
Lee Young Ah “Cô dâu vàng” khoe con trai đầu lòng trong ảnh cưới
22:06:20 05/08/2021
Tình yêu đẹp của thiên thần nội y
21:49:15 05/08/2021
Quách Phú Thành đăng ảnh chúc mừng sinh nhật người vợ kém 22 tuổi kèm lời tỏ tình ngọt ngào 'đốn tim'
22:39:21 05/08/2021

Tin mới nhất

Bình Liêu hỗ trợ giáo viên tự bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả

06:42:24 06/08/2021
Chuẩn bị cho năm học mới, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của ngành giáo dục huyện miền núi Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), đặc biệt là giáo viên đảm nhiệm Chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn bảo đảm tiến độ dù dịch Covid-19 diễn ...

Điểm sàn Trường ĐH Phenikaa có ngành lên tới 24 điểm

06:37:33 06/08/2021
Trường ĐH Phenikaa vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, mức điểm sàn vào trường dao động từ 17 - 24 tùy ngành.

Ước mơ của cô gái Tày đạt điểm 10 môn Lịch sử

06:36:43 06/08/2021
 Lịch sử là môn có điểm trung bình thấp nhất (dưới 5) trong các môn thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Sáng nay, hơn 11.000 thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

06:32:08 06/08/2021
Sáng 6/8, các thí sinh tham gia đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn.

Biến động điểm chuẩn 3 năm gần đây của ĐH Y Dược Cần Thơ

05:53:02 06/08/2021
Ở cùng một ngành ĐH Y Dược Cần Thơ, năm 2020 điểm trúng tuyển theo hệ đại trà cao hơn 1 so với điểm trúng tuyển xét theo nhu cầu xã hội.

Trường Đại học Điện lực công bố mức điểm sàn từ 15 đến 18 điểm

05:51:45 06/08/2021
Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, mức điểm nhận hồ xét tuyển cho các ngành của trường Đại học Điện lực từ 15 đến 18 điểm.

Hơn 11 nghìn thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

21:14:09 05/08/2021
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào chiều 5/8, đã có 11.421 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 97,98% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2.

Điểm chuẩn lớp 10 dự kiến tăng

16:11:33 05/08/2021
Sau khi UBND TP HCM quyết phương án tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển, các trường THCS đang ráo riết rà soát dữ liệu điểm để thực hiện công tác xét tuyển.

Trường học vùng khó Điện Biên dồn sức triển khai chương trình sách giáo khoa mới

16:06:33 05/08/2021
Việc triển khai chương trình SGK mới trong bối cảnh dịch bệnh khiến nhiều cơ sở giáo dục gặp khó.

Đà Nẵng không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, xét đặc cách

16:04:31 05/08/2021
Theo kế hoạch ban đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 mà gửi các thí sinh có nguyện vọng sang dự thi tại hội đồng thi ở tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm 10 môn Lịch sử nhờ tự học

15:58:41 05/08/2021
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Tạ Quang Long (Trường THPT chuyên Lào Cai) là 1 trong 2 thí sinh của tỉnh Lào Cai giành điểm 10 môn Lịch sử. 

Bắc Giang, Phú Yên nỗ lực để Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 diễn ra an toàn

14:56:48 05/08/2021
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2 năm 2021 tỉnh Bắc Giang có 3.106 thí sinh dự thi, trong đó có 51 thí sinh của 7 địa phương gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương đăng ký dự thi.

Điểm chuẩn xét theo học bạ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14:48:55 05/08/2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông.

TP.HCM: Ngày 8/8 công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập

14:44:15 05/08/2021
Ngày 5/8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về việc xét tuyển lớp 10 năm học 2021-2022. 

Nghiên cứu, chỉ đạo để bồi dưỡng thường xuyên không ảnh hưởng đến giảng dạy

14:40:47 05/08/2021
Hiện nay, việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục còn có những bất cập, như tổ chức bồi dưỡng (tập trung hoặc trực tuyến) đều diễn ra trong năm học đã ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên và cô...

Nam sinh ngủ quên đi thi có tài khoản 1,2 tỷ đồng ở tuổi 19: Học ngành gì mà quyền lực thế?

13:53:08 05/08/2021
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020, nam sinh Lê Hoàng Quốc (THPT số 1 Lào Cao) do ngủ quên nên đã không dậy đi thi.

Đối sánh điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp chỉ là phần nổi của tảng băng

09:54:05 05/08/2021
Học sinh lớp 12 được cấy điểm học bạ cao ngất ngưởng, không chịu học, có khả năng bị điểm liệt khiến giáo viên chủ nhiệm ăn không ngon, ngủ không yên.

GS Nguyễn Thanh Phương: đại học tự chủ hoàn toàn không nên đặt trần học phí

09:52:26 05/08/2021
Khi đã tự chủ hoàn toàn, trường nào cũng sẽ tính toán thu ở mức nào để đảm bảo hoạt động nhất là tuyển sinh, chứ không phải lúc nào cũng thu cao.

Quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

09:48:39 05/08/2021
Tại Điều 7, Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT (ngày 28-6-2021) ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đã đưa ra yêu cầu chung đối với người dự tuyển như sau:

Mỗi bài học được dạy thực nghiệm ít nhất hai lần

09:46:50 05/08/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức v...

Cùng con chuyển cấp

09:41:12 05/08/2021
 Để chuẩn bị tốt tâm thế cho học sinh đầu cấp, đặc biệt lớp 1, lớp 2, và 6, các bậc cha mẹ cần biết về những thay đổi Chương trình, sách giáo khoa (CT, SGK) mới để chuẩn bị hành trang cho con học tập hiệu quả. 

Một trường tư thục điều chỉnh thời gian tựu trường

09:32:03 05/08/2021
Trường Phổ thông liên cấp Greenfield (Hưng Yên) vừa điều chỉnh thời gian tựu trường sang ngày 6/9.

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

06:35:54 05/08/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 5/8/2021. 

Học phí của các trường tiểu học tư thục ở Hà Nội

22:20:37 04/08/2021
Archimedes thu 80% học phí cho tháng học online trong khi trường Alpha đưa ra mức thu ưu đãi cho năm học 2021-2022.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền hủy kỳ thi năng khiếu

22:17:36 04/08/2021
Điểm thi năng khiếu báo chí, năng khiếu ảnh báo chí, năng khiếu quay phim truyền hình sẽ được thay bằng điểm xét ngành báo chí và được tính hệ số 1.

Thủ khoa khối C của Thanh Hóa khao khát trở thành cô giáo

21:38:24 04/08/2021
 Thủ khoa khối C Phạm Thị Thắm là học sinh dân tộc thiểu số đầu tiên của Trường THPT Cẩm Thủy 3 đạt được thành tích khủng này. 

Có thể bạn quan tâm

Thâm hụt thương mại Mỹ tăng kỷ lục trong tháng Sáu

Thế giới

07:28:51 06/08/2021
Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6 đã tăng lên mức kỷ lục 75,7 tỷ USD - dấu hiệu phản ánh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dần khôi phục sau thời gian gián đoạn do COVID-19.

Giá cà phê hôm nay 6/8: Điều chỉnh trái chiều, 'ẩn số' sức mua mới; Biến chủng Delta đe dọa thị trường

Đời sống

07:26:06 06/08/2021
Phần lớn nhà đầu tư vẫn còn đứng bên ngoài thị trường, không chỉ do kỳ nghỉ mùa Hè ở phía Bắc bán cầu, mà còn mối lo dịch bệnh covid-19 biến chủng mới đang bùng phát ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại một số quốc gia xuất khẩu chính...

Thưởng thức làng chài Nhật Bản đẹp không thua Venice qua chùm ảnh

Du lịch

07:25:30 06/08/2021
Vì nằm sâu trong vịnh Ine, làng chài Ine tọa lạc tại tỉnh Kyoto (Nhật Bản) đang thu hút sự chú ý của các tín đồ du lịch trên khắp thế giới với vẻ đẹp thơ mộng, cổ kính sánh ngang với thành phố nổi Venice (Ý).

Nghệ sĩ Việt và chuyện phía sau bộ đồ bảo hộ

Sao việt

07:21:45 06/08/2021
Những ngày tháng làm tình nguyện viên trở thành quãng thời gian đẹp đẽ trong thanh xuân của tôi. Tôi được vui cười, xúc động, hạnh phúc bên các đồng đội, Minh Khang trải lòng.

Bố vợ lén vay con rể 100 triệu, tôi trách móc thì ông tức tối buông câu “sét đánh”

Tâm sự

07:18:13 06/08/2021
Hiện tại ông đang sống cùng vợ chồng anh trai tôi và chị dâu, mẹ tôi thì đã mất rồi. Mảnh đất ông bà để lại, sau này cũng do anh tôi thừa kế.

Bị người tình trẻ đòi làm “chuyện ấy” 5 tiếng, người đàn ông 40 tuổi gọi chuyên gia trợ giúp

Kiến thức giới tính

07:17:40 06/08/2021
Người bạn gái kém 10 tuổi muốn quan hệ 4,5 tiếng khiến người đàn ông 40 tuổi quá mệt mỏi, phải cầu cứu chuyên gia tư vấn.

Điểm tên hàng loạt mẫu xe ôtô giảm giá "sốc" ngay tuần đầu tháng 8

Ôtô

07:13:49 06/08/2021
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tháng Ngâu sắp đến, nhiều hãng và đại lý xe triển khai khuyến mại, giảm giá sâu cho các mẫu xe nhằm kích cầu mua sắm.

2 cách làm ốc gạo xào dừa thơm ngon béo bùi nhâm nhi tại nhà

Ẩm thực

07:11:00 06/08/2021
Món ốc gạo xào dừa béo thơm, chất lượng, bạn và cả nhà chắc chắn sẽ thích mê món này bởi hương vị thơm ngon cũng như cách thực hiện dễ dàng đó. Hãy cùng vào bếp thực hiện ngay món ăn vặt này bạn nhé!

Jennifer Aniston chỉ ăn một miếng khoai chiên khi stress

Phong cách sao

07:04:58 06/08/2021
Jennifer Aniston thú nhận bản thân rất giỏi trong việc kiểm soát ăn uống, có thể chỉ ăn một chiếc kẹo M&M hoặc một lát khoai tây chiên mà không sa đà, ăn uống vô tội vạ.

Những người sinh vào tháng âm lịch sau vất vả đủ rồi, từ tháng 8 này tương lai rực rỡ, tài vận sung túc, sự nghiệp thăng hoa

Trắc nghiệm

07:02:21 06/08/2021
Những người sinh vào tháng âm lịch này chuẩn bị tinh thần đón vận may rực rỡ trong tháng 8 này.

Tựa game bắn súng thế giới mở Far Cry 5 miễn phí cuối tuần, mời các bạn trở thành vị cứu tinh của Hope County

Game offline

06:58:58 06/08/2021
Tựa game bắn súng thế giới mở Far Cry 5 miễn phí cuối tuần trên Epic và Ubisoft Connect, mời các bạn đập tan băng nhóm khủng bố và giải phóng Hope County.

5 bến đỗ tiềm năng cho Messi

Bóng đá thế giới

06:58:53 06/08/2021
Lionel Messi từng nhấn mạnh gia đình không muốn rời Barcelona, nhưng việc chia tay đội chủ sân Camp Nou khiến El Pulga gần như chắc chắn không thi đấu tại La Liga mùa tới.

Messi gặp dàn sao PSG trước khi chia tay Barca

Sao thể thao

06:53:20 06/08/2021
Lionel Messi gặp gỡ các cầu thủ PSG trên đảo Ibiza, Tây Ban Nha chỉ một ngày trước khi tương lai tại Barcelona được định đoạt.

Nhiều game thủ, streamer Việt liên tục gia nhập tập đoàn eSports Hàn Quốc, phải chăng "thời tới cản không kịp"?

Game online

06:52:07 06/08/2021
Tiêu biểu như chàng streamer điển trai Hà Tiều Phu, vào ngày 24/7, anh đã trở thành nhà sáng tạo nội dung của Fredit Brion - tổ chức eSports đang rất quyết tâm chiếm lĩnh thị trường Hàn Quốc.

Hành trình gây dựng đế chế thời trang huyền thoại

Thời trang

06:44:01 06/08/2021
Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 200 năm của ngài Louis Vuitton, nhiều giai thoại lần đầu tiên được hé lộ để tưởng nhớ về một huyền thoại bất diệt.