Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo

Đã có quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giáo viên Hưng Yên bức xúc khi xét tuyển đặc cách lại cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo thông tư mới.

Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo - Hình 1

Ảnh minh họa

Tỉnh đã phê duyệt nhưng Sở Nội vụ thông báo không tiếp nhận

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư phản ánh của các giáo viên hợp đồng lao động lâu năm tại thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về những bất cập trong tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước.

Theo đó, các giáo viên này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận đặc cách vào làm viên chức năm 2021.

Tuy nhiên, sau đó, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đã thông báo không tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021 với lý do “các trường hợp này có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với đối tượng và cấp học giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chưa đáp ứng về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức”.

Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo - Hình 2

Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo - Hình 3

Quyết định phê duyệt tiếp nhận đặc cách vào làm viên chức năm 2021đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: NVCC)

Cụ thể, căn cứ vào điều kiện tiêu chuẩn của những giáo viên đã có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội từ 31/12 /2015 trở về trước theo công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ nội vụ ngày 05/11/2019 về việc “tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước”, Sở nội vụ tỉnh Hưng Yên đã có công văn hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các bước để tiếp nhận vào làm viên chức với những đối tượng như công văn 5378 của Bộ Nội vụ.

Đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên đã thông báo tiếp nhận hồ sơ của những giáo viên có đủ điều kiện và có tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định. Sau khi thẩm định Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước của thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động….

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tiếp nhận viên chức theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ Tỉnh Hưng Yên đã có công văn 879/SNV- CCVC gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến việc sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo - Hình 4

Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo - Hình 5

Giáo viên bức xúc khi đã qua vòng kiểm định hồ sơ, phỏng vấn, đã có Quyết định phê duyệt của Uỷ ban Nhân dân tỉnh nhưng cuối cùng sở Nội vụ không tiếp nhận viên chức. (Ảnh: NVCC)

Video đang HOT

Ngày 15/9/2021 Sở Nội vụ nhận được công văn 765 của Cục nhà giáo và quản lý giáo dục. Ngày 20/9/2021 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên có công văn 1170/SNV- CCVC gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên trong đó có nội dung sau: “7 trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với đối tượng và cấp học giảng dạy đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức là chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức giáo viên theo quy định”.

Cần chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định mới

Theo phản ánh của các giáo viên, những giáo viên thuộc diện xét đặc cách của thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động đã tham gia 2 vòng thi (kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn) theo điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch tiếp nhận viên chức của hai địa phương này. Tuy nhiên, kết quả thi đã bị hủy và Sở Nội vụ thông báo không tiếp nhận viên chức.

Trong khi đó, một số giáo viên hợp đồng thuộc diện xét đặc cách trong năm 2021 ở các địa phương khác của tỉnh Hưng Yên cũng bị trả lại hồ sơ.

Các giáo viên được yêu cầu phải bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp từ sau 22/5/2021 theo đúng Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT.

“Ủy ban Nhân dân huyện/thành phố nhận hồ sơ, Sở Nội vụ Hưng Yên đã thẩm định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức đối với những giáo viên đã đủ điều kiện, nhiều giáo viên đã qua vòng kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn, nhưng giờ đây chúng tôi vẫn chưa được tiếp nhận làm viên chức trong năm nay. Điều này khiến chúng tôi rất hụt hẫng.

Chúng tôi đều là những giáo viên hợp đồng lâu năm từ trước 31/12/2015. Thời điểm hợp đồng lần đầu với Ủy ban Nhân dân huyện/thành phố, chúng tôi đều có đủ các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định kể cả chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Vậy mà giờ đây, Sở Nội vụ Hưng Yên lại thông báo không công nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp trước 2021 đối với giáo viên hợp đồng, có người đã hơn 10 năm công tác trong diện đặc cách như chúng tôi.

Việc áp dụng thông tư TT12/2021/TT-BGDĐT đối với chúng tôi – những người đã có đầy đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định từ trước 31/12/2015 liệu có thể hiện tinh thần nhân văn đối với những giáo viên hợp đồng lâu năm không? Trong khi xét tuyển đặc cách lần này là cơ hội để chúng tôi vào biên chế tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục của tỉnh nhà”, một giáo viên chia sẻ.

Để có thông tin đa chiều, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Cù Trọng Khang – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hưng Yên.

Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo - Hình 6

Sở đòi chứng chỉ sư phạm mới, giáo viên hợp đồng Hưng Yên kêu cứu Cục Nhà giáo - Hình 7

Công văn số 762 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trả lời sở nội vụ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ông Khang cho biết, đối với việc xét tuyển đặc cách cho giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên có xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công văn số 762 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trả lời Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đã nêu rõ: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2021); Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2021).

Như vậy, theo quy định tại các Thông tư số 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì giáo viên và người đăng ký dự tuyển nếu không có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (phù hợp với đối tượng và cấp học) theo các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại các văn bản nói trên.

Do đó, một số giáo viên của tỉnh Hưng Yên có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với đối tượng và cấp học giảng dạy đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức là chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức giáo viên theo quy định.

“Thời gian tới, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ có trách nhiệm cử những trường hợp này đi học bồi dưỡng để đáp ứng đủ điều kiện, sau đó mới tiến tới xét tuyển, tuyển dụng vào làm viên chức theo quy định.

Đối với những giáo viên đã được tuyển dụng từ trước năm 2021 mà vẫn dùng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cũ được cấp trước ngày 22/5/2021 cũng cần bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/202/TT-BGDĐT mà bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành”, ông Khang khẳng định.

Các thầy cô giáo hợp đồng lâu năm trong diện đặc cách nhưng bị loại vì chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của họ được cấp trước 22/5/2021 cho rằng ý kiến của Sở Nội vụ chưa thỏa đáng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp trong việc xét tuyển đặc cách vào làm viên chức năm 2021 của họ.

Thông qua diễn đàn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, các thầy cô giáo đề nghị Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Công đoàn Giáo dục Việt Nam có ý kiến chính thức với tỉnh Hưng Yên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thầy cô, để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Hàng nghìn giáo viên, học sinh cả nước phải đi cách ly vì Covid-19

Hàng nghìn giáo viên và học sinh tại các địa phương trên cả nước đã phải đi cách ly tập trung do liên quan đến các ca mắc Covid-19. Trong số này, cũng có cả những trường hợp giáo viên và học sinh mắc bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh có lẽ là địa phương có số giáo viên và học sinh mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước. Tính đến hết ngày 10/5, nếu xét trong ngành giáo dục Bắc Ninh, có 14 ca dương tính, trong đó có 2 giáo viên và 12 học sinh.

Cụ thể, 2 giáo viên dương tính với Covid-19 gồm: 1 giáo viên Trường Tiểu học Mão Điền, 1 giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1.

12 học sinh dương tính với Covid-19 gồm: 1 học sinh Trường Tiểu học Mão Điền 1; 1 học sinh Trường Tiểu học Mão Điền 2; 2 học sinh Trường THCS Mão Điền; 1 học sinh Trường THPT Thuận Thành 1; riêng Trường THPT Kinh Bắc có tới 7 học sinh mắc Covid-19 (đều là học sinh lớp 12A1, trong đó có 4 học sinh địa chỉ thường trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Qua truy vết, toàn ngành giáo dục Bắc Ninh, có 511 người thuộc diện F1 và phải cách ly tập trung; 10.009 người diện F2 (cách ly tại nhà).

Các trường hợp F1, F2, F3 đều đã được khai báo y tế và được cách ly theo quy định.

Tại Vĩnh Phúc , tính đến 16h ngày 12/5, trên địa bàn tỉnh có 2 ca mắc Covid-19 là học sinh thuộc Trường THCS Hùng Vương (TP Phúc Yên) và Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên). Cả 2 học sinh này cùng trú tại tổ 2, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Cụ thể, bệnh nhân nữ Đ.T.C (BN 3569) là học sinh lớp 7, Trường THCS Hùng Vương, hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Các trường hợp là F1 gồm giáo viên và học sinh Trường THCS Hùng Vương được tổ chức cách ly tập trung ngay tại trường từ ngày 12/5.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nữ Đ.T.H (BN 3570), học sinh lớp 12A5, Trường THPT Võ Thị Sáu, hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường THPT Võ Thị Sáu đã phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức rà soát các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và các trường hợp thuộc diện F2; từ đó thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, cách ly theo quy định.

Hàng nghìn giáo viên, học sinh cả nước phải đi cách ly vì Covid-19 - Hình 1

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Ngoài ra, còn có một thầy giáo của Trường THPT Phạm Công Bình (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng vào diện F1 sau khi chở nhân viên quán bar Sunny trên xe taxi. Thầy giáo N.M.L. làm thêm ngoài giờ bằng nghề lái taxi.

Nhân viên này sau đó đã mắc Covid-19. Còn thầy L, hiện sau 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tình. Hiện, thầy giáo này đang được cách ly tại Bệnh viện Phúc Yên, TP Phúc Yên.

Còn ở Nam Định , có 2 trường học có học sinh mắc Covid-19, khiến tổng cộng 61 giáo viên và 88 học sinh tiếp xúc phải cũng phải cách ly tập trung. Cả 2 học sinh này đều là con của bệnh nhân 3126, gồm 1 nam sinh lớp 6 Trường THCS Cổ Lễ và 1 nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trực Ninh, Nam Định).

Cụ thể, ngay trong đêm ngày 10/5, 48 giáo viên và học sinh Trường THCS Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, Nam Định) đã phải cách ly tập trung. Trong đó, có 40 học sinh (gồm 32 em cùng lớp với bệnh nhân, 8 em học lớp khác nhưng tiếp xúc gần) và 8 giáo viên.

Trước đó, 13 giáo viên trực tiếp dạy lớp 10A2 Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trực Ninh, Nam Định) và 48 học sinh lớp này trong diện F1 cũng đã phải cách ly tập trung.

Học sinh ở các khối, lớp còn lại được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tại Hưng Yên , đến thời điểm hiện tại, ghi nhận 2 trường hợp học sinh mắc Covid-19, kéo theo đó là hơn 90 giáo viên và học sinh vào diện F1 đi cách ly tập trung.

Trường hợp thứ nhất là một học sinh lớp 7A của Trường THCS Tân Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Cả lớp 7A Trường THCS Tân Châu sau đó đã được cách ly tập trung. Số học sinh được cách ly là hơn 40 em.

Trường hợp thứ hai là em P.V.H (sống tại thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu) là nam sinh Trường THPT Nguyễn Siêu.

Bệnh nhân là cháu nội ca bệnh 3450 và 3451, đã được Bộ Y tế công bố vào ngày 9/5. Trước đó, vào ngày 3/5, H. tiếp xúc 4 giáo viên và 49 bạn trong lớp.

Hàng nghìn giáo viên, học sinh cả nước phải đi cách ly vì Covid-19 - Hình 2

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Tại Lạng Sơn , chiều 13/5, 76 học sinh và 8 giáo viên của Trường THPT Hữu Lũng cũng được đưa đi cách ly tập trung, sau khi một nữ sinh của trường có kết quả dương tính với Covid-19.

Cụ thể, ngày 5/5, nữ sinh lớp 11 N.T.L. đi thi tại trường ở phòng thi số 17 (36 thí sinh, 8 giám thị coi thi). Khi đến trường, em L. tiếp xúc những bạn cùng lớp (38 trường hợp). Ngày 6/5, nữ sinh đi thi tại phòng thi số 17. Buổi trưa, em có ăn cơm tại phòng trọ và tiếp xúc 2 bạn khác tại khu nhà trọ gần trường.

Tại Bắc Giang , 57 học sinh và giáo viên Trường THCS Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) cũng phải đi cách ly tập trung sau khi một học sinh lớp 6A2 của trường dương tính với Covid-19.

Em N.H.C (học sinh lớp 6A2 Trường THCS Dĩnh Kế) là em ruột của một công nhân (F0) đang làm ở công ty thuộc KCN Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Bước đầu xác định em C. có tiếp xúc với 40 bạn cùng lớp 6A2 và 17 cán bộ, giáo viên trong trường. Tất cả đã được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Dĩnh Kế từ chiều 13/5.

Tại Ninh Bình , một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn đã tiếp xúc với điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, người được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Vì thế tạm thời, 68 học sinh tiếp xúc với cô giáo này cũng đã được cách ly tại nhà để theo dõi.

Tại Đồng Nai , đến nay, có 2 học sinh là F1 của bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở tỉnh này. Trong đó, 1 em là học sinh lớp 8/2 Trường THCS Lê Quý Đôn, em còn lại là học sinh lớp 5/4 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (đều thuộc TP Long Khánh). Ngoài ra, các học sinh và giáo viên có tiếp xúc gần với ca F1 cũng phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng sau kết luận của Bộ Công an về nghệ sĩ làm từ thiện
08:03:57 24/01/2022
Hình ảnh tại lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh
14:41:59 23/01/2022
Súng bị cướp cò khiến bé gái 4 tuổi tử vong
12:57:00 23/01/2022
TP HCM: Đưa 5 huyện lên quận
15:08:58 24/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Đừng xây tháp mộ gì cho thầy, tốn kém tiền của, tốn đất của dân!
08:24:57 24/01/2022
"Đánh liều" trồng thứ quýt lạ, trái bé tí mà thơm khắp làng, tết hái bán ông nông dân Bắc Kạn thu hàng trăm triệu
08:51:23 23/01/2022
Bộ Y tế: Không cách ly y tế người dân về quê dịp Tết Nguyên đán
07:48:00 23/01/2022
Hàng ngàn Phật tử, người dân đảnh lễ trước di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh
12:51:35 23/01/2022
Trồng mai vàng bán tết, năm nay "ông trời ra lộc", nông dân Ninh Thuận vui vì khách ra vào rất đông
12:48:21 24/01/2022
Cổ tự Từ Hiếu - nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh "đã về, đã tới"
14:35:11 23/01/2022

Thông tin đang nóng

MỚI: Chủ shop Mai Hường phá sản, tự nhận "mất tính người" sau vụ làm nhục nữ sinh trộm váy
16:33:11 24/01/2022
Lộ ảnh Ngọc Trinh bán nhà to vật vã, chịu lỗ tới 5 tỷ?
16:33:42 24/01/2022
Vương Phi hạ sinh con gái, Tạ Đình Phong lập tức ‘quay xe' thay đổi di chúc?
19:09:07 24/01/2022
Chẳng ai ngờ: 1 nữ thần đụng độ tình cũ ở đám cưới Park Shin Hye, cặp đôi phản ứng ra sao sau vụ ảnh hớ hênh "muối mặt"?
15:59:24 24/01/2022
Mẹ chồng vượt đường xa 500 cây số về chăm con dâu đẻ, mẹ ruột buông một câu khiến tôi đắng lòng
17:58:17 24/01/2022
TP.HCM: TAND Q.3 thụ lý vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng
20:51:50 24/01/2022
Bà xã Tự Long than 'bỏng nát bét ngực'
20:27:05 24/01/2022
Đàm Vĩnh Hưng công khai theo đuổi vụ kiện Phương Hằng
16:20:51 24/01/2022
Nhờ nhân viên giao hàng nhầm nhà mà tôi phát hiện bí mật về số tiền thưởng Tết của chồng mình
17:55:00 24/01/2022
Hà Tăng khoe trọn vóc dáng sau khi hạ sinh nhóc tỳ thứ 3, chỉ 1 thay đổi mà dân tình ngợi ca hết lời
19:42:10 24/01/2022

Tin mới nhất

Clip: Rùng mình cảnh tượng xe tải cán 2 người thương vong rồi chạy thẳng

20:14:51 24/01/2022
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h50 sáng ngày 23/1 tại Nghệ An khiến 2 người thương vong

Nhiều gia đình chọn Mũi Né đón giao thừa Tết Nhâm Dần 2022

20:09:46 24/01/2022
Nhiều resort ở Mũi Né đã chuẩn bị khá chu đáo các dịch vụ đón tết Nhâm Dần 2022 cho du khách

Vị giáo sư bị đồn "làm việc cho viện Toán của Trung Quốc" từng có con đường học tập, thành tích trong và ngoài nước ra sao?

19:58:54 24/01/2022
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng về tin đồn thuộc biên chế một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc

Nhiều gia đình vui mừng vì quy định bỏ xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em khi đi máy bay: “Các cháu thích về quê nhưng sợ bị chọc mũi”

19:56:56 24/01/2022
Bộ Giao thông Vận tải vừa điều chỉnh quy định, bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính cho trẻ dưới 12 tuổi trước khi bay, quy định mới này đã khiến nhiều phụ huynh vui mừng

Gian lận cá cược, trò chơi có thưởng bị phạt tối đa 200 triệu đồng

19:11:21 24/01/2022
Các tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng sẽ bị phạt tối đa 200 triệu đồng, với cá nhân là 100 triệu đồng

Bệnh viện Bạc Liêu mua kit test của Công ty Việt Á với giá hơn 500.000 đồng/bộ

18:52:09 24/01/2022
Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu mua với giá hơn 500.000 đồng/bộ

Cận Tết, ATM vắng khách trong khi app ngân hàng 'tắc đường'

18:27:35 24/01/2022
Với giao dịch nạp tiền, nhiều ngân hàng đã trang bị máy ATM đa chức năng (CDM) cho phép nạp tiền trực tiếp như ATM của Vietcombank, Techcombank, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng T...

Đồng Tháp mất mùa, rớt giá ớt vụ Đông Xuân

18:18:47 24/01/2022
Vụ ớt Đông Xuân 2021-2022 ở tỉnh Đồng Tháp bắt đầu cho thu hoạch, hiện năng suất đạt gần 10 tấn/ha, thấp hơn 500 kg/ha so cung kỳ năm 2021

Điều trị trẻ mắc COVID-19 tại nhà, phụ huynh nhất định phải nhớ những điều này

17:20:39 24/01/2022
Các phụ huynh cần ghi nhớ những điều này khi điều trị F0 là trẻ em tại nhà

Trẻ cứ ở nhà thì tiêm vaccine COVID-19 làm gì?

17:18:50 24/01/2022
Các chuyên gia cho rằng, nhiều học sinh đã tiêm vaccine, đạt tỷ lệ cao từ 70-90% thì không có lý gì mà kéo dài việc học online mãi

Khánh Hòa: Cơ sở y tế quản lý chặt người nuôi bệnh và phòng dịch COVID-19 dịp Tết

17:16:17 24/01/2022
Để chuẩn bị cho các tình huống dịch bệnh, tai nạn, ngộ độc xảy ra trong dịp Tết… các cơ sở y tế ở Khánh Hòa sẵn sàng ứng phó

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Người thầy của cười hàm tiếu, tập thở, tập buông thư

17:11:41 24/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh thời đã viết hàng trăm cuốn sách, trong đó cuốn ‘Phép lạ của sự tỉnh thức’ là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Ngài

33 tỉnh, thành là vùng xanh; tra cứu thông tin cấp độ dịch COVID-19 để về quê ăn Tết ở đâu?

17:08:51 24/01/2022
Thống kê cấp độ dịch của các địa phương theo Nghị quyết 128 của Chính phủ cho thấy có 33 tỉnh, thành thuộc vùng xanh (Cấp độ dịch 1); 24 tỉnh, thành thuộc vùng vàng (Cấp độ dịch 2); 7 tỉnh là vùng cam (Cấp độ dịch 3), không có tỉnh vùng...

Tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Không nhạc, kèn; mọi người tâm tang im lặng trong an lành

17:03:21 24/01/2022
Trong tang lễ “im lặng” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tăng ni, phật tử đến viếng đều diễn ra trong thanh tịnh và mọi người đều tưởng nhớ Sư ông cùng năng lượng an lành, tích cực

Người trẻ kinh doanh hoa tết ở TP.HCM: Hy vọng không còn cảnh đập chậu hoa

16:59:57 24/01/2022
Nhiều người trẻ kinh doanh hoa tết tại TP.HCM hy vọng sẽ không thấy cảnh đập chậu hoa hoặc được về nhà sớm để đón giao thừa cùng người thân

Xuất khẩu thủy sản qua Mỹ tăng kỉ lục, sang Trung Quốc giảm kỷ lục

16:50:23 24/01/2022
Năm 2021, xuất khẩu thủy sản cuối năm lội ngược dòng cán đích 8,9 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2020

Nồng độ cồn 0,892 miligam/lít khí thở, tài xế hỏi CSGT TP.HCM 'em sai cái gì?'

16:43:47 24/01/2022
Anh T.Q.P khẳng định không nhậu, yêu cầu CSGT cho xem chuyên đề khi bị kiểm tra nồng độ cồn

"Đinh tặc" liên tục hoành hành: Xử lý hình sự có khó không?

15:06:04 24/01/2022
Bạn đọc Dân trí cho rằng, việc xử lý đinh tặc không khó, quan trọng là lực lượng chức năng địa phương có quyết liệt hay không

Các tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2022 thế nào?

14:59:51 24/01/2022
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Đáng chú ý, một số địa phương cho học sinh nghỉ đến 14 ngày

Như một cú lừa ngày Tết: Sung bonsai gắn quả đầy gốc nhờ keo 502, táo bonsai lại nở ra hoa dâm bụt

12:59:12 24/01/2022
Gần Tết là thời điểm thị trường cây cảnh sôi động nhất. Lợi dụng điều này, một số gian thương đã biến hóa ra những cây cảnh với hoa, trái sum suê, hình dáng đẹp mắt... để lừa người tiêu dùng

Xuống sông treo phao nuôi con đặc sản không biết chạy, vớt đầy thuyền, nông dân Trà Vinh bán hàng trăm tấn

12:51:51 24/01/2022
Tính đến cuối tháng 10/2021, trên địa bàn thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vĩnh) có 12 hộ thả nuôi hàu theo hình thức nuôi bè, diện tích gần 13.000m2; đạt sản lượng gần 300 tấn

Mít Thái đang lo ế sao vẫn nhập 1.500 tấn/tháng từ Thái Lan?

12:41:33 24/01/2022
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Thái Lan, trong 11 tháng năm 2021, Việt Nam vẫn nhập khẩu từ Thái Lan 15.594 tấn mít Thái

Chiêm ngưỡng 'lão mai' thân xoắn đế móng rồng rao bán 2,8 tỷ đồng

11:21:46 24/01/2022
Cây mai khoảng 60 năm tuổi của ông Nguyễn Thanh Tam có chiều cao 7,2 m, đường kính tán 7m, đặc biệt trên thân cây có một đoạn xoắn dài 70 cm đang được rao bán với giá 2,8 tỷ đồng

Hà Tĩnh khẩn trương sửa quy định cách ly trẻ chưa tiêm vaccine

10:49:55 24/01/2022
Về việc trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine khi về quê phải cách ly 14 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều chỉnh, tạo điều kiện để người dân về quê đón Tết

Kiểm tra 4 xe phát hiện 3 'ma men': Chỉ nhấp môi, uống một hớp

10:45:08 24/01/2022
Không hợp tác khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý, nhiều ma men lấy lý do chỉ uống nhấp môi, uống một hớp,... và gọi người thân để xin bỏ qua nhưng bất thành

Bình Phước không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

10:38:17 24/01/2022
Tỉnh Bình Phước tạm dừng tổ chức các lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Người từ Trung Quốc nhập cảnh về Lào Cai ăn tết phải cách ly 7 ngày

10:11:04 24/01/2022
Lào Cai yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc (trừ các chuyên gia) về địa phương ăn tết phải xét nghiệm PCR và tự cách ly 7 ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú

Cuộc đời và sự nghiệp khoa học nhiều dấu ấn của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu

10:07:56 24/01/2022
Năm 1968, ông Hiệu được phong học hàm Giáo sư khi vừa tròn 30 tuổi và là vị Giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa học nước nhà

Có thể bạn quan tâm

Thành Chung, Tô Văn Vũ cười tít mắt sau buổi thi đấu đối kháng của tuyển Việt Nam

Bóng đá việt nam

21:23:13 24/01/2022
Các cầu thủ trò chuyện vui vẻ sau giờ tập căng thẳng của đội tuyển Việt Nam

Bị đào lại video từng gây “sốt” 12 năm trước, nữ TikToker khiến dân tình “gục ngã” vì nhan sắc hiện tại

Netizen

21:21:39 24/01/2022
Bất ngờ bị đào lại video hot từ 12 năm trước, nữ TikToker tiện thể cover lại luôn siêu phẩm

Xuân Trường tự nhận là fan, ví Đình Trọng như trung vệ ngôi sao của ĐT Nhật Bản

Bên lề sân cỏ

21:19:28 24/01/2022
Sau buổi tập chiều 24/1, các cầu thủ rủ nhau đi dạo và check-in thoải mái trong khung cảnh hoàng hôn Australia

Lisa (BLACKPINK) giờ "cháy" quá: Hết khoe body đường cong uốn lượn, vòng 1 sexy và giờ phô nguyên cả tấm lưng trần quyến rũ

Sao châu á

21:18:58 24/01/2022
Các fan của Lisa (BLACKPINK) đang muốn điên lên vì vẻ đẹp của cô nàng rồi đây

Cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng mời rút tiền thẻ tín dụng, nhiều người đã bị mất tiền

Pháp luật

21:18:50 24/01/2022
Ngân hàng cho biết, qua xác minh, một số khách hàng đã bị lừa với những thủ đoạn hết sức tinh vi

Scottie Pippen “ước ao” mình từng gần gũi với Michael Jordan hơn

Sao thể thao

21:16:25 24/01/2022
Huyền thoại Scottie Pippen cũng có những lúc yếu lòng khi nghĩ lại về quá khứ giữa bản thân với Michael Jordan

Cho hỏi các chị em còn định mặc "phong phanh" thế này đến bao giờ?

Thời trang

21:15:29 24/01/2022
Mặc như không mặc, các cô gái giật hết spotlight của thiên hạ vì trang phục phản cảm của mình

Đời người có mấy lần 15 năm: Đen Vâu chớp thời cơ hội ngộ Bích Phương, chính thức thổ lộ câu nói canh cánh trong lòng cho bạn học cũ

Sao việt

21:14:49 24/01/2022
Nhưng hình như có gì đó hơi sai không Đen Vâu ơi?

Chuẩn trend 2022 là bạn phải dùng Glycolic Acid thì da mới hết thâm nám, sáng hồng như gái Hàn được!

Làm đẹp

21:12:56 24/01/2022
Hỡi những ai đang mưu cầu 1 làn da bóng bẩy sáng khoẻ, mờ thâm nám, bạn nhất định phải mua serum có Glycolic Acid nhé!

Chị cả vừa sinh con, bố mẹ chồng bắt tôi phải cho đứa bé 800 triệu, nếu không đừng bao giờ nhìn mặt ông bà nữa

Tâm sự

21:11:08 24/01/2022
Ngày hôm qua, bố mẹ chồng đến gặp vợ chồng tôi và tỏ ý muốn lấy lại đất

Tiểu hành tinh khổng lồ bay ngang qua trái đất

Thế giới

21:07:22 24/01/2022
Một tiểu hành tinh khổng lồ có kích thước gấp hơn 2 lần tượng Nữ thần tự do ở Mỹ đang bay sượt qua trái đất trong ngày 24.1

Táo Y Tế từng lột xác với kiểu váy 'chia 5 xẻ 7' khiến dân tình choáng váng

Phong cách sao

21:05:50 24/01/2022
Hóa ra Táo Y Tế cũng có khoảnh khắc bị trang phục phản chủ như thế này!