sinh vật ký sinh kỳ lạ

Sinh vật ký sinh kỳ lạ chuyên hút sạch m.áu ở lưỡi của vật chủ

Lạ vui

21:02:38 20/08/2022
Cymothoa exigua là loài ký sinh chuyên bám vào phần lưỡi của những vật chủ là cá. Rận sẽ chặn đứng dòng m.áu chạy tới lưỡi, khiến nó chúng biến thành phần lưỡi mới