Sẵn sàng cho đại hội Đảng cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó, nhiều nơi đã tiến hành tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW.

Sẵn sàng cho đại hội Đảng cấp cơ sở - Hình 1
Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Phạm Xuân Hà báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở với đoàn giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: P.Hằng

* Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du cho biết, Đảng bộ H.Thống Nhất có 28 chi, Đảng bộ cơ sở với tổng số 2.640 đảng viên. Tất cả các chi, Đảng bộ cơ sở của huyện đều tiến hành đại hội đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 4 Đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, gồm các Đảng bộ: xã Gia Tân 2, cơ quan Khối Đảng huyện, xã Xuân Thiện và Khối kinh tế huyện. Đến nay, cả 4 Đảng bộ này đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; các chi, Đảng bộ còn lại sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 4.

Ngoài 4 Đảng bộ đã tổ chức xong đại hội điểm, các chi bộ và Đảng bộ còn lại đã dự thảo văn kiện đại hội lần 3, lần 4; xin ý kiến các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở, đồng thời tổ chức các hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện cấp mình, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe để báo cáo chính trị đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự được tập trung chuẩn bị. Tổng số cán bộ trong diện quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 ở H.Thống Nhất là 392 đồng chí. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện xong các bước giới thiệu nhân sự tái cử và chuẩn bị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy. Việc xây dựng đề án nhân sự đại hội cấp cơ sở được căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với các lĩnh vực quan trọng và cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo đúng quy định.

Tại H.Vĩnh Cửu, công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở cũng được tiến hành khẩn trương. Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Tấn Phước, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp các ban Đảng của huyện, nghiên cứu, góp ý văn kiện đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng, trước khi thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đang xét duyệt văn kiện của 3 đơn vị được chọn đại hội điểm gồm: Đảng bộ xã Mã Đà, Đảng bộ Công ty Changshin Việt Nam và Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện. Dự kiến các chi, Đảng bộ này hoàn thành đại hội điểm trước ngày 10-3.

Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm được cấp ủy cơ sở chuẩn bị khá tốt; bám sát chức năng, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ trước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quy chế hoạt động của cấp ủy, tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương; đã gắn kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong báo cáo, các cấp ủy đã đánh giá một cách toàn diện trên các lĩnh vực, từng kết quả thực hiện được có sự so sánh với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế tồn tại, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, rút ra kinh nghiệm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể có tính đột phá trong những lĩnh vực trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

* Đảm bảo nhân sự theo quy định

Bên cạnh công tác chuẩn bị văn kiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu đã thành lập Tổ giúp việc cho Tiểu ban nhân sự để thẩm định Đề án nhân sự của cấp ủy cơ sở trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở được tiến hành trên cơ sở kết quả kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2019 và trong cả nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ trong cấp ủy và trong nguồn quy hoạch, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt của cấp ủy để trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến. Bước đầu qua thẩm định nhân sự của các đơn vị đại hội điểm cho thấy, các đơn vị đã tiến hành các bước theo đúng quy định, hướng dẫn; cơ cấu cấp ủy và các chức danh chủ chốt đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; các nhân sự giới thiệu ứng cử cấp ủy đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị và trình độ chuyên môn.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 86 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 84 tổ chức cơ sở Đảng đủ điều kiện tiến hành đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn cơ sở tiến hành đại hội. Đến nay, 30/84 tổ chức cơ sở Đảng gửi dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 về Đảng ủy Khối để phục vụ công tác xét duyệt văn kiện đại hội. Công tác nhân sự cũng được các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng yêu cầu, quy định đề ra. Theo đó, 42/84 tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện rà soát, bổ sung và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 257 đồng chí (trong đó nữ có 108 đồng chí, chiếm 42%). Đối với 42 tổ chức cơ sở Đảng còn lại, có 12 tổ chức cơ sở Đảng không thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chủ yếu là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ít đảng viên, không có cấp ủy, nhân sự thường xuyên thay đổi.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trảng Bom Nguyễn Thị Nga cho biết, Đảng bộ H.Trảng Bom hiện có 40 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 7 Đảng bộ cơ sở có trên 200 Đảng viên. Những Đảng bộ có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu; các chi, Đảng bộ khác thì tổ chức đại hội toàn thể đảng viên. Để việc tổ chức đại hội ở cấp cơ sở được thuận lợi và chặt chẽ theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bom đã chọn 3 chi, Đảng bộ cơ sở làm điểm rút kinh nghiệm cho từng loại hình, như Đảng bộ xã Tây Hòa, Đảng bộ Khối Văn hóa – xã hội huyện và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Đồng thời chọn 2 Đảng bộ cơ sở làm điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy, gồm xã Đồi 61 và Khối Đảng huyện. Các đơn vị tổ chức đại hội điểm sẽ diễn ra trong tháng 3; các đơn vị còn lại tổ chức từ tháng 4 đến ngày 15-6. Đến nay, tất cả 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện đã xây dựng xong dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua báo cáo của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ H.Trảng Bom, hiện nay có 402 đồng chí trong danh sách quy hoạch cấp ủy cơ sở khóa mới. Chủ trương của huyện là chỉ lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những người có đủ tiêu chuẩn được nêu tại Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ trẻ trong danh sách quy hoạch cấp ủy các xã, thị trấn rất được quan tâm, trong đó có nơi đạt 66,6% cán bộ được quy hoạch cấp ủy các xã, thị trấn là cán bộ trẻ; nơi thấp nhất cũng đạt 18,2%. Tính đến thời điểm này, Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chưa tiếp nhận đơn thư phản ảnh, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên trong danh sách nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện.

Trong Kế hoạch 290-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Phương Hằng

Theo Đongnai

Chăm lo phát triển Đảng trong đồng bào có đạo

Huyện Thống Nhất là địa phương có tới 87% dân số là đồng bào có đạo, chủ yếu là đạo Công giáo.

Những năm qua, công tác phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo tại huyện Thống Nhất rất được quan tâm với nhiều cách làm sáng tạo, từ đó đã mang lại những kết quả rất đáng mừng.

Chăm lo phát triển Đảng trong đồng bào có đạo - Hình 1
Một buổi lễ kết nạp Đảng cho quần chúng có đạo Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Ảnh:C.Nghĩa

Năm 2004 khi mới thành lập huyện, toàn huyện chỉ có trên 660 đảng viên, 6/10 xã thành lập được Đảng bộ, tỷ lệ ấp có chi bộ rất thấp. Sau hơn 15 năm thành lập, đến nay Đảng bộ huyện đã có trên 2.600 đảng viên, trong đó có trên 750 đồng chí là người có đạo.

* Tạo điều kiện phát triển Đảng

Hơn 10 năm về trước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện khá phức tạp, nhất là ở một số xã có đông đồng bào có đạo. Nguyên nhân là do một số đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo đã lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người, gây rối, làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội. Huyện ủy Thống Nhất khi đó đã thẳng thắn phân tích và nhận định là do công tác vận động quần chúng, đặc biệt là vận động đồng bào có đạo ở một số xã đặc thù chưa được thực hiện tốt, vai trò của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên chưa được phát huy triệt để.

Để khắc phục được những hạn chế này, Huyện ủy Thống Nhất đã xây dựng chuyên đề và phát triển Đảng trong vùng đồng bào có đạo. Chuyên đề này được thực hiện với quyết tâm cao, hằng tháng Huyện ủy đều phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy xuống hỗ trợ, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho quần chúng là người có đạo được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du chia sẻ: "Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng, từ nhiều năm về trước huyện Thống Nhất đã không còn ấp "trắng" tổ chức Đảng và đảng viên. Thay vào đó, tất cả các ấp đều đã có đảng viên, tất cả các chi bộ ấp đã có chi ủy. Việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở địa bàn khu dân cư đã được thực hiện tốt, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, trong đó có đồng bào có đạo với Đảng. Nhiều vấn đề cấp bách và bức xúc ở khu dân cư đều được giải quyết rốt ráo, hợp với lòng dân từ việc cán bộ, đảng viên nắm bắt tốt tư tưởng của dân".

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Gia Kiệm cho biết: "Đảng viên là người có đạo đã trở thành một trong những lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng viên có đạo cũng chính là những người góp phần làm cho đồng bào các tôn giáo xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Có những vấn đề người dân chưa thông thì đảng viên ở địa bàn dân cư là người nắm rõ chính sách pháp luật kịp thời, giải thích cặn kẽ cho người dân thông hiểu và đồng thuận.

* Kinh nghiệm từ sự sâu sát

Để việc phát triển đảng viên hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu, đặc biệt là phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cán bộ của Ban Tổ chức Huyện ủy xuống tận các xã rà soát nguồn phát triển Đảng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng giao các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy tùy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong việc tạo nguồn, phát triển đảng viên cũng như hướng dẫn những nội dung cần thẩm tra, xác minh, đến quy trình xét hồ sơ kết nạp Đảng... Còn Đảng ủy các xã tăng cường cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn quần chúng viết lý lịch của người xin vào Đảng ngay từ đầu để tránh sai sót, mất thời gian viết đi viết lại nhiều lần.

Từ cách làm chặt chẽ, ở nhiều xã trong huyện, tỷ lệ đảng viên là người có đạo trong toàn Đảng bộ đạt rất cao. Điển hình như tại xã Quang Trung, toàn Đảng bộ xã có 80 đảng viên thì có tới 72 đồng chí là người có đạo. Đặc biệt, nhiều đảng viên là người có đạo đang giữ vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo từ xã tới ấp. Đây là kết quả đáng mừng từ việc chăm lo phát triển Đảng trong đồng bào có đạo nhiều năm về trước.

Ngoài việc chăm lo phát triển đảng viên là người có đạo, Huyện ủy Thống Nhất đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, chi - tổ hội ở các ấp để tạo phong trào và nguồn phát triển Đảng. Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất, trong giai đoạn 2014-2015, Huyện ủy đã ban hành đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, ban ấp, ban công tác Mặt trận và các chi - tổ hội ở ấp trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2015 và những năm tiếp theo. Đây được xem là một trong những bước đột phá quan trọng trong việc tạo ra nguồn phát triển Đảng dồi dào và có chất lượng hằng năm.

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất cho rằng, việc phát triển Đảng trong đồng bào có đạo trên địa bàn huyện những năm qua không chỉ giúp cho các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào đời sống của nhân dân mà còn giúp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc, từ một huyện nông nghiệp, tuy không được chọn là điểm xây dựng nông thôn mới nhưng Thống Nhất lại là huyện thứ 3 trong toàn tỉnh được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ sau 2 đơn vị được chọn làm điểm là Xuân Lộc và TP. Long Khánh).

Công Nghĩa

Theo Đongnai

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau tai nạn liên hoàn
01:33:45 27/02/2021
Ảnh: Nữ sinh Sư phạm khóc nức nở, từ TP.HCM ra Hà Nội tiễn người yêu lên đường nhập ngũ
10:52:26 27/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Giá vàng hôm nay 27/2: Rơi xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng
07:12:54 27/02/2021
Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này
14:35:58 26/02/2021
Bệnh nhân COVID-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện
20:25:20 26/02/2021
Thị trường ô tô tỉnh lẻ vào “tầm ngắm” các hãng xe
10:31:48 27/02/2021
Hà Nội chỉ đạo các trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại
17:10:08 26/02/2021
Cách xếp lương viên chức là giáo viên có hiệu lực từ tháng 3.2021
14:23:13 27/02/2021

Thông tin đang nóng

Đi công tác để con gái riêng ở nhà với chồng, tôi rụng rời nhìn vết máu trên ga giường
06:07:38 28/02/2021
Biệt thự ngập tràn hoa của ca sĩ Quang Lê
05:56:09 28/02/2021
Tài sản của các tổng thống Mỹ
01:43:33 28/02/2021
Cuộc sống viên mãn của 'Điêu Thuyền đẹp nhất' với đạo diễn hơn 16 tuổi
05:52:48 28/02/2021
Mẹ chồng 50 tuổi ham trai trẻ, cưới xong một tuần không ra khỏi phòng, tôi xông vào mà sốc
07:20:41 28/02/2021
Dẫn bạn trai về ra mắt, tôi điên loạn gào thét nghe được tiếng anh trong phòng bố
05:58:31 28/02/2021
Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc bị sa thải vì 'phản bội đất nước'
00:42:48 28/02/2021
Giây phút cuối cùng của Ngô Mạnh Đạt
06:24:52 28/02/2021
Vì sao Song Hye Kyo dễ dàng trở thành đại sứ toàn cầu?
06:28:22 28/02/2021
Jennie sát trai nhất thế hệ idol mới: 3 năm 3 chàng, list bạn trai gây choáng vì hết CEO đến "ông hoàng Kpop" quyền lực
06:00:26 28/02/2021

Tin mới nhất

Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

08:02:00 28/02/2021
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là Chương trình mục tiêu Quốc gia lớn, mà thành quả mang lại sẽ làm thay đổi khu vực nông thôn. Nắm bắt được mục đích, ý nghĩa đó, tỉnh Lai Châu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút m...

Nông sản Hà Nội cũng cần 'giải cứu'

07:57:51 28/02/2021
Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các địa phương có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông tin với Sở để có giải pháp. Bên cạnh đó, để hạn chế tối đa tình trạng giải cứu, những vụ thu hoạch sắp tới, địa phương cần chủ động làm việc, thông t...

Hà Nội: Phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

07:53:42 28/02/2021
BHXH Hà Nội cho biết năm 2020, mặc dù các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều DN giải thể, dừng hoạt động nhưng tỉ lệ nợ đọng BHXH của TP giảm còn 2,58%.

Giá tiêu hôm nay 28/2: Thủ phủ hồ tiêu Gia Lai tăng nhẹ, dự báo thị trường tháng 3/2021 khả quan

07:50:07 28/02/2021
Giá tiêu hôm nay 28/2 cao nhất 55.500 đồng/kg, tăng nhẹ tại Chư Sê (Gia Lai). Trên thế giới giá tiêu Ấn Độ đang có chuỗi đà tăng.

Giá cà phê hôm nay 28/2: Giá giảm do cung ngắn hạn tăng,'món quà hy vọng' của Tổng thống Mỹ Biden

07:46:32 28/02/2021
Dù có xu hướng giảm nhưng giá cà phê vẫn đang ở mức cao, các nhà sản xuất đang tranh thủ ký kết các hợp đồng bán hàng mới, khiến phần nào làm tăng nguồn cung ngắn hạn. Giá cà phê arabica tuần qua giảm 1,82% về 137,5 USD Cents/lb, giá cà...

Giá vàng hôm nay 28/2: Tuần tới, vàng có dứt đà giảm mạnh?

07:24:27 28/02/2021
Giá vàng hôm nay 28/2: Tuần tới, vàng có dứt đà giảm mạnh sau hai tháng giảm liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong hơn 8 tháng?

Các hồ thủy điện xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân

07:17:31 28/02/2021
Theo Tổng cục Thủy lợi, đến nay các hồ thủy điện đã xả 5,14 tỷ mét khối nước phục vụ cấp nước đổ ải và gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tiết kiệm 0,7 tỷ mét khối nước so với kế hoạch ban đầu. Trong đ...

Duy trì mức sinh thay thế đồng đều ở các vùng, miền

07:14:40 28/02/2021
Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế và liên tục giữ vững tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) ở mức dưới 2,1 con hơn 10 năm qua (từ năm 2006). Tuy nhiên, cần có những chính sách phù hợp để điều chỉnh ...

Phát huy vai trò hội nông dân trong bảo vệ môi trường

07:12:15 28/02/2021
Thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và các biện pháp BVMT nông thôn, bảo vệ sức khỏe người dân nói riêng tới...

Người nuôi tôm Hà Tĩnh tất bật cải tạo ao đầm, chuẩn bị vụ tôm xuân hè

07:09:14 28/02/2021
Với sự chuẩn bị chu đáo từ công tác cải tạo ao đầm, lựa chọn nguồn giống, đầu tư cơ sở hạ tầng... người nuôi tôm Hà Tĩnh đang khởi động vụ nuôi tôm xuân hè 2021 với hi vọng sẽ giành được nhiều thắng lợi.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng dịch

06:58:16 28/02/2021
Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay của toàn xã hội hỗ trợ những địa phương, người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống bởi dịch Covid-19, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã phát động Chiến dịch Chung s...

Dự báo thời tiết ngày 28/2: Bắc Bộ tiếp chuỗi ngày mưa rét, Nam Bộ nắng

06:49:58 28/02/2021
Sáng 28/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiều tỉnh thành có mưa vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng.

Sáng 28/2, nước ta không có thêm ca mắc Covid-19

06:14:33 28/02/2021
Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 27/2 đến 6h ngày 28/2, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19.

Huyện Như Thanh thu hút các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu

06:00:30 28/02/2021
Tận dụng nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, những năm gần đây huyện Như Thanh đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu đầu tư vào huyện, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều l...

Huyện Quan Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

05:58:36 28/02/2021
Ngay sau thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương trên địa bàn huyện Quan Sơn khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết, bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp c...

Các doanh nghiệp ở Hải Dương bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian chống dịch

05:50:30 28/02/2021
Bắt đầu từ 27/2, một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Dương đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19.

Giai đoạn 2021 - 2030 cần đầu tư cho ngành điện 13 tỷ USD/năm

05:46:59 28/02/2021
Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, hàng năm Việt Nam cần đầu tư cho ngành điện khoảng 13 tỷ USD/ năm trong giai đoạn 2021 - 2030 và trên 12 tỷ USD/ năm trong giai đoạn 2031 - 2045.

"Tâm dịch" Hải Dương: Khi nào trường học an toàn?

05:43:38 28/02/2021
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số là yêu cầu bức thiết hiện nay

05:42:04 28/02/2021
Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam cần thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cần đảm bảo chế độ cho người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn

05:30:53 28/02/2021
Từ việc hưởng lương và các chế độ theo vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, bỗng dưng 15 nhân viên đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) bị chuyển sang hợp đồng theo Nghị định số...

Yên Bái giải cứu nông sản giúp nông dân Hải Dương

05:26:36 28/02/2021
Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết: Ngày 27/2, tại địa điểm đầu cầu Km3, thuộc phường Minh Tân thành phố Yên Bái (Yên Bái), Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Nam Định: Hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công

05:24:13 28/02/2021
Mặc dù mới đầu xuân nhưng hàng nghìn công nhân thuộc công ty giày da Nam Hà phải đình công đòi quyền lợi liên quan đến tiền lương.

Những bác sĩ không mặc blouse trắng

05:18:56 28/02/2021
Trong suốt những đợt dịch Covid-19 vừa qua có một đội ngũ y bác sĩ luôn lặng thầm lặng cống hiến sức mình vào cuộc chiến chung của ngành Y tế Việt Nam.

TH khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại An Giang

05:16:44 28/02/2021
Đây là dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, với quy mô nuôi 10.000 con bò và chế biến 135 tấn sữa tươi sạch/ngày, vốn đầu tư 2.655 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Cần Thơ khởi động Tháng Thanh niên 2021

05:10:31 28/02/2021
Tại quận Ninh Kiều, hơn 150 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) sôi nổi ra quân thực hiện công trình thanh niên vệ sinh, khai thông cống rãnh ở rạch Tham Tướng. Sau hoạt động này, các cơ sở Ðoàn trên địa bàn phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công t...

Tỉnh đoàn Bắc Giang khởi động tháng Thanh niên, khánh thành cầu 1,6 tỷ đồng

05:08:53 28/02/2021
Ngày 27/2, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình Khởi động Tháng Thanh niên và khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh cầu Bến Mộng.

Đồng Tháp, Cà Mau tưng bừng các hoạt động Tháng thanh niên ​

05:06:28 28/02/2021
Ngày 27/02, Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Cà Mau ra quân sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2021 với chủ đề Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kỳ lạ hơn 5.000 doanh nghiệp 'mất tích', không thể liên lạc

04:56:51 28/02/2021
Bộ KH&ĐT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 5.564 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời cơ quan chức năng không thể liên lạc.

Nữ tân binh: "Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới"

22:50:07 27/02/2021
Dù đã tốt nghiệp đại học, đang có một công việc ổn định nhưng nữ tân binh 23 tuổi đã viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Những 'bóng hồng' 9X ở Gia Lai xung phong lên đường nhập ngũ

22:47:57 27/02/2021
Mùa xuân này, hơn 2.500 thanh niên của Gia Lai lên đường nhập ngũ, trong đó có 7 bóng hồng viết đơn tình nguyện xin gia nhập vào hàng quân ngũ.

Có thể bạn quan tâm

Mách chị em cách làm trân châu hoa đậu biếc vừa đẹp mắt, vừa thơm ngon: Ăn cùng sữa chua hay chè thì "hết sảy"!

Ẩm thực

08:21:54 28/02/2021
Những hạt trân châu hoa đậu biếc trông chẳng khác nào hạt ngọc này sẽ giúp các món ăn tráng miệng của chị em thêm phần thi vị.

Tóm được vợ ngoại tình, chồng kéo khóa váy cẩn thận dắt về, hàng đêm làm 1 việc kinh hoàng

Tâm sự

08:20:47 28/02/2021
Người ta nói đàn bà ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm, điều đó quả thực rất đúng và tôi chính là một kẻ như vậy đấy.

Dương Mịch bị netizen chê bai vì "lệch tông" với Hứa Khải ở poster phim mới đậm mùi teenfic

Hậu trường phim

08:19:26 28/02/2021
Cặp đôi chị em Dương Mịch - Hứa Khải trong Định Luật Tình Yêu 80/20 nhận về nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả.

Kia K8 2022 mới "lộ hàng", bị so sánh với xe Trung Quốc

Ôtô

08:13:14 28/02/2021
Trước khi trình làng vào cuối tháng 3 năm nay, mẫu sedan tiệm cận xe sang Kia K8 2022 hoàn toàn mới đã xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc, chiếc sedan cỡ lớn này không hề ngụy trang.

Thời của khẩu trang

Thời trang

08:08:55 28/02/2021
Quả thật, trong đời, chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ngày khẩu trang là một phần của đời sống.

Bông hậu ồn ào nhất Vbiz, Nam Em lột xác với street style đẹp quên sầu khiến dân tình phải ngỡ ngàng

Phong cách sao

08:07:55 28/02/2021
Tái xuất showbiz Việt, Nam Em lột xác ngoạn mục từ nhan sắc đến phong cách thời trang.

Trai độc thân Hà Nội mạnh tay chi 500 triệu để sở hữu không gian sống 60m² đẹp từng centimet

Sáng tạo

08:06:07 28/02/2021
Không gian sống độc thân của anh Phạm Quang Trung mang phong cách Nhật Bản, đơn giản và hiện đại.

Triệu phú Bitcoin chi 25 triệu USD đi du lịch quanh thế giới

Thế giới

08:05:08 28/02/2021
Smith - người yêu cầu ẩn danh - đã có một cuộc trò chuyện với Jordan Bishop, một cây bút chuyên viết về du lịch cho tạp chí Forbes khi 2 người vô tình ngồi cạnh nhau trên tầng 56 của khách sạn Island Shangri-La (Hong Kong). Smith cho bi...

Quả cầu titan bí ẩn có chữ viết Nga bất ngờ rơi xuống bãi biển Bahamas

Chuyện lạ

08:01:28 28/02/2021
Một quả cầu titan nặng, có thể là một phần của tàu vũ trụ Nga, đã được phát hiện trên một bãi biển ở Bahamas – hãng tin The Independent cho hay. 

Con trai của Quang Dũng - Jennifer Phạm tuổi 13 cao 1m72

Sao việt

07:54:33 28/02/2021
Bảo Nam - con trai của hoa hậu Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng ở tuổi 13 trông chững chạc, ra tháng thanh niên với chiều cao nổi bật 1,72 m.

"Anh ơi mùa xuân đến rồi đó/Nó ở trường luôn đến chiều về": Hàng loạt tâm trạng mừng rớt nước mắt của hội phụ huynh khi con sắp trở lại trường

Netizen

07:53:14 28/02/2021
Những ngày loạn nhà, đánh nhau chí chóe, ăn ngủ vô tội vạ... thế là đã sắp qua rồi. Bố mẹ ơi, chúng ta đã được giải phóng.

6 kiểu người dễ bị béo phì dù có ăn ít cũng vẫn tăng cân đều đều, kiểm tra xem bạn có thuộc nhóm nào không

Sức khỏe

07:52:30 28/02/2021
Những người có các đặc điểm sau đây thường dễ bị tăng cân mất kiểm soát hơn, xem ngay để chủ động cải thiện vấn đề của mình bạn nhé!

Học cách của ‘gái hư’ để tìm ‘VÙNG TUYỆT ĐỈNH’ của đàn ông khi làm chuyện ấy

Kiến thức giới tính

07:43:05 28/02/2021
Đàn ông họ thích yêu một cô gái thùy mị nhưng cực kỳ thích được lên giường với những cô gái ‘hư hỏng’. Bởi vì những cô gái này mới khơi gợi, tìm được đúng điểm khiến cánh đàn ông mê mệt.

Nói về vụ Sơn Tùng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: 'Có thể khẳng định 2 beat mượn nhau để sử dụng'

Nhạc việt

07:39:05 28/02/2021
Nguyễn Hải Phong và Trần Dũng Khánh đã có những chia sẻ liên quan đến vụ lùm xùm đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP dưới góc độ cá nhân.

Bruno Mars lập ban nhạc với rapper Anderson .Paak

Nhạc quốc tế

07:35:01 28/02/2021
Cùng với rapper Anderson .Paak, Bruno Mars thành lập nhóm Silk Sonic. Bộ đôi đã thu âm xong một album cho người hâm mộ.