Rục rịch chuyển hạng, xếp lương mới giáo viên, vui nhất là các thầy cô hạng II

Để không còn tình trạng mỗi nơi xét chuyển hạng xếp lương mỗi kiểu như hiện nay, nhiều hiệu trưởng cũng cho biết vẫn rất cần sự hướng dẫn cụ thể từ cấp Bộ.

Rục rịch chuyển hạng, xếp lương mới giáo viên, vui nhất là các thầy cô hạng II - Hình 1

Ảnh minh họa

Thời gian này, nhiều địa phương trong cả nước bắt đầu việc chuyển xếp hạng giáo viên theo chùm Thông tư 01; 02; 03; 04/2021/TT-BGDĐT. Điều làm nhiều thầy cô giáo băn khoăn, lo lắng nhất là hiện bản thân đang ở hạng II (cũ) khi chuyển xếp hạng có được chuyển ngang sang hạng II (mới) hay phải xuống hạng III?

Rục rịch chuyển hạng, xếp lương mới giáo viên, vui nhất là các thầy cô hạng II - Hình 2

Nhiệm vụ của giáo viên hạng II bậc trung học cơ sở khá mở (Ảnh chụp từ Thông tư 03/2021)

Do mỗi đơn vị đọc hiểu văn bản mỗi khác nên giữa các địa phương có sự vận dụng khác nhau dẫn đến việc chuyển xếp hạng và xếp lương giáo viên theo chùm Thông tư 01; 02; 03; 04/2021 rơi vào tình trạng trăm hoa đua nở để không ít giáo viên được hưởng lợi nhưng khá nhiều thầy cô lại quá thiệt thòi.

Trăm hoa đua nở khi chuyển xếp hạng giáo viên

Ví như khi xét Đề án bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên bậc trung học cơ sở theo Thông tư 03/2021, có trường chỉ giáo viên đang làm tổ trưởng chuyên môn được chuyển ngang từ hạng II (cũ) sang hạng II (mới).

Nhưng lại có không ít trường, họ chuyển tất cả giáo viên đang giữ hạng II (cũ) sang hạng II (mới) mà không riêng gì tổ trưởng. Rõ ràng, cách chuyển xếp không đồng nhất thế này, sẽ dẫn đến việc nhiều giáo viên sẽ bị mất quyền lợi rất lớn.

Ngoài việc chuyển xếp hạng, việc các trường còn tranh cãi nhau ở việc chuyển xếp lương. Có trường cho rằng, khi được chuyển qua hạng II mới, giáo viên đang ăn lương ở bậc 2.67; 3.0; 3.33; 3.66; 3.99 đều chuyển sang 4.0. Lại có trường chỉ chuyển cho giáo viên đang ở hệ số 3.99 chuyển qua 4.0.

Hay như việc giáo viên ở hạng II (cũ) công tác chưa tới 9 năm buộc phải xuống hạng III nhưng có địa phương lại cho rằng, đây không phải dự thi hoặc xét thăng hạng mà là chuyển cùng hạng từ hạng cũ sang hạng mới nên không cần áp dụng đủ 9 năm giữ hạng ấy.

Trong phạm vi bài viết này, người viết muốn chia sẻ hiểu biết của bản thân về những quy định chuyển xếp hạng giáo viên bậc trung học cơ sở qua Thông tư 03/2021 để các bạn đồng nghiệp trên toàn quốc cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ.

Điều 4. Giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số V.07.04.31

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới từ cấp trường trở lên;

Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử;

b) Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;

c) Tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng; thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh;

Video đang HOT

d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên;

đ) Tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có).

Xét về nhiệm vụ yêu cầu của giáo viên trung học cơ sở hạng II, tất cả giáo viên đang giữ hạng II (cũ) được chuyển qua hạng II (mới) là đúng?

Thầy giáo Th. (đề nghị không nêu tên) Hiệu trưởng một trường trung học cơ sở tại Bình Thuận phân tích về các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng II (mới) được quy định trong Điều 4 như sau:

Đối với yêu cầu của nhiệm vụ a trong Điều 4:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới từ cấp trường trở lên; chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử;

Với nhiệm vụ này, giáo viên bậc trung học cơ sở nào cũng thực hiện đủ. Bởi yêu cầu về nhiệm vụ khá mở, luôn có từ hoặc đi kèm. Nghĩa là, giáo viên không làm nhiệm vụ này sẽ thực hiện nhiệm vụ khác.

Có người làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng hoặc dạy thử nghiệm các mô hình mới…

Trong sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, giáo viên nào mà chẳng phải dạy xoay vòng các mô hình giáo dục mới, các phương pháp dạy học mới…

Đối với ý chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử;

Nếu như chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn, chúng ta nghĩ ngay đến tổ trưởng chuyên môn. Thế nhưng yêu cầu còn mở ra cho nhiều giáo viên khác là hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử; Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thì thầy cô giáo nào cũng phải tham gia xây dựng học liệu điện tử cho tổ, cho trường.

Đối với yêu cầu của nhiệm vụ b trong Điều 4:

b) Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;

Khác với bậc tiểu học, Phó hiệu trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở không thể chấm sáng kiến kinh nghiệm (đôi khi không trùng môn) của tất cả giáo viên trong trường. Vì thế, cứ mỗi một sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên ở cấp trường đều giao cho các tổ chuyên.

Từ tổ, mỗi giáo viên được phân công đọc, chấm sáng kiến kinh nghiệm của các thành viên tổ mình. Sau đó, cả tổ sẽ chấm lại lần cuối trước khi đưa kết quả lên ban liên tịch nhà trường.

Đối với yêu cầu của nhiệm vụ đ trong Điều 4:

Ở nhiệm vụ đ) Tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có).

Ở nhiệm vụ này, quy định đã mở hoặc người hướng dẫn trong các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có). Người hướng dẫn trong các hội thi của học sinh thì giáo viên nào chẳng đảm nhận?

Tuy thế, có phải hiệu trưởng nào cũng phân tích thấu tình đạt lý như thế nên trường có hiệu trưởng thấu đáo, giáo viên được nhờ, trường hiệu trưởng khắt khe, giáo viên thiệt thòi.

Để không còn tình trạng mỗi nơi xét chuyển hạng xếp lương mỗi kiểu như hiện nay, nhiều hiệu trưởng cũng cho biết vẫn rất cần sự hướng dẫn, tập huấn cụ thể từ cấp Bộ.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Tất cả giáo viên hạng II cũ sẽ sang hạng II mới không cần thời gian giữ hạng?

Thực tế, các Thông tư mới về xếp hạng giáo viên còn có rất nhiều vấn đề bất cập, bất hợp lý cần được xem xét.

Ngày 9/10, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết "Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III".

Có phản ánh trường hợp 1 giáo viên tiểu học hạng II cũ của 1 giáo viên tiểu học Thầy giáo H. (đề nghị không nêu tên) cho biết: "Tôi ra trường được 6 năm, đã giữ hạng II được 4 năm, hiện đang ăn mức lương 2.67. Nếu theo quy định của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì tôi có đầy đủ các yêu cầu nên phải được xét chuyển qua hạng II mới với hệ số lương là 4.0. Thế nhưng, nhà trường lại chuyển tôi xuống hạng III với lý do chưa đủ năm công tác (và chưa đạt hệ số lương 3.99). [1]

Ngày 10/10, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục đăng tải bài viết "Bổ nhiệm lại chức danh theo Thông tư mới Bộ không hướng dẫn, giáo viên kêu ai?" của cùng tác giả Phan Tuyết. [2]

Trong bài viết này tác giả Phan Tuyết tiếp tục nêu vấn đề chuyển từ hạng II cũ ở bậc tiểu học ở hạng II mới và trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo của thầy giáo Phạm Khánh (Thái Nguyên) gửi cho Bộ Giáo dục [3].

Tất cả giáo viên hạng II cũ sẽ sang hạng II mới không cần thời gian giữ hạng? - Hình 1

Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể: Thầy giáo Phạm Khánh là giáo viên dạy bậc trung học cơ sở hiện đang giữ hạng giáo viên trung học cơ sở hạng II cũ (mã số V.07.04.11) nhưng chưa đủ 9 năm, có bằng cử nhân sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II, giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Thầy Phạm Khánh thắc mắc liệu mình có đủ điều kiện về thời gian công tác để xét chuyển sang hạng II mới (mã số V.07.04.31) hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời như sau:

Quy định về thời gian giữ hạng tại Điểm k Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT là quy định đối với trường hợp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng III (mã số V.07.04.32) lên hạng II (mã số V.07.04.31).

Trường hợp của ông Phạm Khánh không phải là thi hoặc xét thăng hạng mà là bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ (Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới (Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT) nên không cần phải xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

Chuyển từ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở từ hạng II cũ sang hạng II mới có cần đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn không?

Tất cả giáo viên hạng II cũ sẽ sang hạng II mới không cần thời gian giữ hạng? - Hình 2

Ảnh minh hoạ: TTXVN

Đọc phần trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo [3] được tác giả Phan Tuyết trích dẫn qua bài viết trên, tôi vô cùng bất ngờ.

Nếu như vậy thì 100% giáo viên ở hạng II cũ (hệ số lương 2,34- 4,98) là giáo viên ở tiểu học, trung học cơ sở đều được chuyển sang hạng II mới (hệ số lương 4,0 - 6,38) mà không cần tuân thủ điều khoản chuyển tiếp của thông tư mới?

Phần trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên tôi cho rằng chưa phù hợp với các lý do sau đây:

Thứ nhất , tại các Thông tư 02, 03/2021/TT-BGDĐT về bổ nhiệm xếp lương mới của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở thì tại mỗi hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đều có các tiêu chuẩn gồm: Tiêu chuẩn về nhiệm vụ; Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Mỗi tiêu chuẩn có nhiều tiêu chí, đó là các tiêu chuẩn của giáo viên ở mỗi hạng để được bổ nhiệm ở hạng nào phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng đó.

Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT có quy định:

Ở Điều 6. Nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học

"1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 Thông tư này."

Tại Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

[...] 3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Tại Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp quy định:

[...] 3. Trường hợp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) nên bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Ở Thông tư 02 cũng như Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT đều quy định như trên, tức là giáo viên tiểu học, trung học cơ sở ở hạng II cũ để được bổ nhiệm hạng II mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn hạng đang giữ, nếu không thì phải xếp hạng III mới, sau đó khi nào đủ tiêu chuẩn thì được chuyển lên hạng II mới mà không phải thi/ xét thăng hạng.

Thứ hai , Công văn 971 của Bộ về hướng dẫn bổ nhiệm, chuyển xếp lương cũng yêu cầu đảm bảo đủ tiêu chuẩn.

Cụ thể Công văn Số: 971/BGDĐT-NGCBQLGD về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Ở mục "2. Một số lưu ý cụ thể

a) Việc bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ở từng cơ sở giáo dục phải đúng người đúng việc, bảo đảm đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề ở từng hạng. [...]"

Thứ ba , nếu tất cả hạng II cũ đều được chuyển qua hạng II mới thì không hợp lý?

Như đã trình bày ở trên, giáo viên ở tiểu học, trung học cơ sở nếu đang ở hạng II cũ (hệ số lương 2,34 - 4,98) không đảm bảo tiêu chuẩn đều được chuyển qua hạng II mới có hệ số lương 4,0 đến 6,38 thì rất bất hợp lý, việc này không căn cứ vào tiêu chuẩn sẽ là một bất công, thiệt thòi rất lớn cho hàng hàng giáo viên đang có trình độ thạc sĩ, đại học đang hưởng lương trung cấp, cao đẳng khi chuyển lương mới chỉ được hạng III mới được tác giả Minh Khôi nêu trong bài viết "Chuyển hạng, xếp lương giáo viên còn nhiều bất cập, mất công bằng" và nhiều bài viết khác.

Nếu như tác giả Phan Tuyết phản ánh thầy H. ở Biên Hòa công tác 6 năm có hệ số lương 2,67 và nhiều trường hợp khác nếu được chuyển qua hạng II mới có hệ số lương 4,0 thì sẽ cao hơn nhiều giáo viên có bằng đại học hơn 10 năm, dạy hơn 20 năm. Nếu vậy có công bằng?

Thực tế, Thông tư xếp lương mới còn có rất nhiều vấn đề bất cập, bất hợp lý cần được xem xét. Một lần nữa rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện và xin Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến những bất công, thiệt thòi của những giáo viên có trình độ đại học, thạc sĩ đang hưởng lương trung cấp, cao đẳng khi chuyển xếp lương mới rất thiệt thòi.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thong-tu-moi-nguoi-hieu-mot-kieu-giao-vien-hang-ii-tuc-tuoi-vi-xuong-hang-iii-post221588.gd

[2]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-nhiem-lai-chuc-danh-theo-thong-tu-moi-bo-khong-huong-dan-giao-vien-keu-ai-post221610.gd?

[3]https://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Khong-xet-thoi-gian-giu-hang-khi-bo-nhiem-lai-chuc-danh-nghe-nghiep/30001.vgp

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình04:213 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:231,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Israel đóng cửa với toàn thế giới vì lo ngại biến thể Omicron03:31Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42Dòng sông cạn có thế rồng cuộn khi nhìn từ trên cao ở thung lũng Đồng Lâm02:21Vì sao số ca F0 tăng cao?18:53TP.HCM giám sát chặt nhập cảnh02:52Người mắc Covid-19 sẽ được phát thuốc kháng virus26:54Mẹ mất vì Covid-19, hai con thơ dại lay lắt cùng ông ngoại giữa nghĩa địa00:50TP.HCM: 13 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà ở Q.Phú Nhuận đi vào hoạt động02:48Hà Nội: "Khám bệnh" cầu Chương Dương chờ sửa chữa tổng thể01:03Chuẩn bị trở lại trường, hàng nghìn học sinh lớp 1 ở TP.HCM đang nhiễm Covid-1902:42

Tiêu điểm

Xe Vinfast bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đậu trên vỉa hè
21:12:32 05/12/2021
Vụ nữ sinh trộm váy 160k bị chủ shop đánh đập, làm nhục: Sở GD-ĐT Thanh Hóa lên tiếng
14:55:15 05/12/2021
Mẹ nữ sinh quỳ gối trong shop quần áo: "Tôi rất buồn và thương con gái"
09:41:11 05/12/2021
TP.HCM: Hơn 70% phụ huynh không cho con em lớp 1 đi học trực tiếp
00:08:49 06/12/2021
Vụ giáo viên tự tử tại TPHCM: Nhà trường không tự đề ra hình thức kỷ luật!?
09:07:43 05/12/2021
Phát hiện 2 cha con tử vong nhiều ngày trong nhà
15:52:33 04/12/2021
209 cán bộ, học viên các đơn vị quân đội đi miền Tây hỗ trợ chống dịch
00:03:25 05/12/2021
"Nóng" mức đóng bảo hiểm xã hội mới để có lương hưu tối đa
17:36:47 05/12/2021
Phụ huynh ở TPHCM nói gì khi cho con đi học trở lại ngày 13/12 tới đây?
14:09:33 04/12/2021
TP Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống đến hết ngày 31/12
05:57:52 05/12/2021

Thông tin đang nóng

Bạn chủ shop M.H lên tiếng: "Xã hội đúng là đảo điên hết rồi, nghèo đi ăn trộm lại ủng hộ đống tiền mang về"
10:08:50 06/12/2021
Khó tin: Thùy Tiên đã tự tay 1 làm điều cực "mạo hiểm" với váy dạ hội trước giờ đăng quang, kết quả quá bất ngờ!
07:40:38 06/12/2021
Phó GĐ Điền Quân: "Hùng Thuận vừa làm nhân viên, vừa làm giám đốc, chốt đơn toàn tiền tỷ"
11:32:10 06/12/2021
Bạn thân của con mở quan tài lấy thi thể con trai chở đi, thái độ bố mẹ gây sốc
07:19:04 06/12/2021
Bị đồn mua giải Miss Grand, Hoa hậu Thùy Tiên giản dị mang dép tổ ong ngồi ăn cơm
10:35:29 06/12/2021
HOT: Địch Lệ Nhiệt Ba lộ bằng chứng sống chung với Dương Dương, lời ám chỉ của đồng nghiệp nói lên tất cả?
07:42:59 06/12/2021
Miss Grand Hong Kong - Sen Yang cầu cứu vì bị mất trộm tiền, cảnh sát có tới nhưng không giúp đỡ
06:57:10 06/12/2021
Đỗ Thị Hà tụt 13 bậc, rơi đáy bảng dự đoán Miss World 2021
07:36:45 06/12/2021
Sau cuộc điện thoại của em dâu, chồng tôi vội vã về quê bỏ mặc bữa tiệc sinh nhật vợ đang chuẩn bị
07:03:49 06/12/2021
1 "ngựa chiến" Việt Nam từng gây bão tại Miss Grand nhưng kết quả đáng tiếc, nhan sắc hiện ra sao?
11:24:52 06/12/2021

Tin mới nhất

Vì sao hầu hết phụ huynh TP.HCM chưa đồng ý học sinh lớp 1 đi học lại?

13:39:14 06/12/2021
Theo số liệu khảo sát của Sở GD-ĐT TP.HCM, có tới hơn 70% phụ huynh lớp 1 chưa đồng ý cho con đi học lại trong thời điểm này. Đâu là lý do khiến phụ huynh còn e ngại

Chuẩn bị trở lại trường, hàng nghìn học sinh lớp 1 ở TP.HCM đang nhiễm Covid-19

12:57:24 06/12/2021
Chuẩn bị trở lại trường nhưng theo thống kê mới đây của Sở GD-ĐT TP.HCM có gần 3.000 học sinh lớp 1 đang nhiễm Covid-19, gần 1.500 em đang phải cách ly, và 5.651 em đang ở tỉnh chưa về lại thành phố

Doanh nghiệp mong sớm có hỗ trợ lãi suất trực tiếp để hồi phục sản xuất

11:04:04 06/12/2021
Trước khó khăn chồng chất bởi dịch COVID-19; đặc biệt là dòng tiền cạn kiệt, cộng đồng doanh nghiệp tha thiết mong muốn Chính phủ sớm có hỗ trợ lãi suất trực tiếp (4%/năm) và nới điều kiện vay để doanh nghiệp tiếp cận vốn

11 tháng, thu ngân sách từ thuế vượt 5,9% dự toán

11:00:39 06/12/2021
Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành thuế đã đạt 1.182.424 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán (vượt dự toán 65.724 tỷ đồng), bằng 101,3% so với số báo cáo Quốc hội (tương ứng v...

Vải đóng hộp 'Made in Vietnam' lần đầu tiên lên kệ hệ thống siêu thị châu Á lớn nhất Pháp

10:53:41 06/12/2021
Tới nay, hiệp định EVFTA đã và đang có những ý nghĩa rất lớn đối với việc khai thông, mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngoài những lợi ích dễ nhận thấy nhất là về mặt thuế quan, việc Việt Nam tham gia Hiệp định này đã truyền tải đi những t...

Việt Nam đang có dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và sản xuất

10:51:33 06/12/2021
Báo cáo Chỉ số kết nối toàn cầu DHL 2021 (DHL Global Connectedness Index 2021 - GCI 2021) vừa được DHL và Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York công bố đã có đánh giá: Mặc cho sự bùng phát dịch COVID-19 gần đây, Việt Nam đang có ...

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021: Tạo động lực tăng trưởng cho vùng, 'cởi trói' cho doanh nghiệp

10:49:17 06/12/2021
Ngày 5/12, Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 với chủ đề Phục hồi và phát triển bền vững do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Cấu trúc lại nền kinh tế để phát triển theo hướng xanh, số và bền vững

10:45:55 06/12/2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu bật thông điệp quan trọng và nhất quán, đó là chúng ta phải đồng hành cùng với nhau. Ngạn ngữ có câu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau, trong Phục hồi và phát triển bền v...

Đề xuất nới bay quốc tế, xét nghiệm với khách bay nội địa

10:28:45 06/12/2021
Nhiều bộ ngành, các hãng hàng không đề xuất nối lại bay quốc tế thường lệ và nới lỏng quy định, bỏ cách ly tập trung. Song ở chiều ngược lại, một số chuyên gia đề xuất cần áp dụng xét nghiệm với khách bay nội địa

Làng giữa Sài Gòn trồng thứ cây cảnh, gần Tết tuốt sạch cả lá, vườn chật hẹp vẫn thu tiền tỷ

09:59:49 06/12/2021
Tốc độ đô thị hóa tại TP.HCM đã khiến cho nhiều làng nghề mất dần vị thế, tuy nhiên làng nghề trồng mai vàng lại thích ứng, phát triển nhờ không cần đất nhiều, ứng dụng kỹ thuật nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm đáp ứng thị hiếu người...

Giá phân bón vượt mốc kỷ lục 1 triệu đồng/bao: Dùng phân bón hữu cơ thay thế được không? (bài 2)

09:45:22 06/12/2021
Từ đầu năm 2021 đến nay, giá phân bón liên tục tăng cao và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới

Giá cà phê tăng cao nhất trong 10 năm vì thế giới lo thiếu hụt nguồn cung, Việt Nam hưởng lợi lớn

09:34:27 06/12/2021
Giá cà phê thế giới trong tháng 11/2021 đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua do lo ngại nguồn cung thiếu hụt đẩy giá cà phê trong nước tăng cao

Quảng Bình: Hơn 500 năm qua, cả làng này ngày đêm cùng nhau canh giữ rừng trâm bầu cổ thụ

09:32:04 06/12/2021
Người dân thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bao đời qua vẫn luôn bảo vệ nghiêm ngặt rừng trâm bầu hơn 500 tuổi

Chặt bớt mít Thái làm ao dài tít tắp nuôi con rúc bùn, anh nông dân tỉnh Long An nuôi không kịp bán

08:50:07 06/12/2021
Thấy giá mít Thái ngày càng tuột dốc, anh Lê Văn Tuấn (xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) chặt bớt cây mít để đào ao nuôi lươn đẻ, ương lươn giống

Đang đỗ trên vỉa hè, ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội

08:43:38 06/12/2021
Đang đỗ trên vỉa hè, chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn không có người trong xe

Chủ tịch Quốc hội: Gắn việc học tập, làm theo Bác với hệ giá trị quốc gia

08:41:07 06/12/2021
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các cá nhân, tập thể phải gắn kết chặt giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ với việc nghiên cứu, xác định và triển khai hệ giá trị quốc gia

Khẩn trương chặn biến chủng Omicron xâm nhập Việt Nam qua đường hàng không

08:37:19 06/12/2021
Các hãng hàng không phải tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hành khách đến, đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron, nhập cảnh vào Việt Nam

Ngắm nhà cổ gần 100 tuổi ở TPHCM, chủ nhân dùng vàng đổi về để dựng lại

08:22:42 06/12/2021
Đam mê kiến trúc xưa từ nhỏ, ông Đỗ Văn Dũng bỏ ra gần 20 tỷ đồng dựng lại nguyên bản căn nhà cổ gần 100 tuổi, xây dựng khu vườn theo phong cách Nam bộ

Nhận định phiên giao dịch ngày 6/12: Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm

07:34:11 06/12/2021
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch đen tối khi mất gần 39 điểm vào cuối tuần vừa qua

Giá vàng hôm nay 6/12, Giá vàng lội ngược dòng? Thị trường điên cuồng hơn bong bóng dotcom

07:32:47 06/12/2021
Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần qua bằng cú lội ngược dòng tăng gần 1%, nhưng vẫn không thể lấy lại được những gì đã mất trong tuần

Giá tiêu hôm nay 6/12, giảm nhẹ, cao nhất 85.500đ/kg, thị trường còn phức tạp, có thể đoán định gì?

06:50:06 06/12/2021
Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 83.500 - 85.500 đ/kg

Giá cà phê hôm nay 6/12, Xu hướng tăng giá vẫn còn, khả năng giải quyết ách tắc tại các cảng quốc tế?

06:37:14 06/12/2021
Mối lo thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn lên mức cao mới 10 năm

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề để thích ứng với trạng thái bình thường mới

06:34:19 06/12/2021
Tiếp tục chương trình Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, chiều 5/12, phiên chuyên đề 2 với chủ đề Bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình phục hồi kinh tế đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, chuyên ...

Gazprom báo cáo lợi nhuận ròng 'kỷ lục' trong quý III năm 2021

06:24:52 06/12/2021
Lợi nhuận ròng quý III của công ty năng lượng Nga Gazprom đạt mức kỷ lục 581,8 tỷ rúp, công ty công bố hôm 29/11

Một cửa Quốc gia giảm áp lực hồ sơ cho cả doanh nghiệp và cán bộ

06:20:14 06/12/2021
Theo Bộ NN-PTNT, hiện ngành nông nghiệp có 30 thủ tục xuất nhập khẩu đang thực hiện qua Một cửa Quốc gia

Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

06:16:35 06/12/2021
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giai ...

Tập huấn dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho người dân và doanh nghiệp

06:14:26 06/12/2021
Theo Bộ NN-PTNT, năm 2021, các Chi cục, Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa Quốc gia

Thu hoạch 142.238 tấn trái cây

06:11:11 06/12/2021
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, hiện tổng diện tích cây ăn trái toàn thành phố là 23.317ha, tăng 8% so với cùng kỳ, vượt 2% kế hoạch; sản lượng thu hoạch đạt 142.238 tấn, đạt 94% kế hoạch

Lãi vay khó giảm sâu cuối năm

06:09:15 06/12/2021
Để đáp ứng cầu vốn tăng trong dịp kinh doanh cao điểm cuối năm, các ngân hàng đang đẩy mạnh vốn ưu đãi ra thị trường

Loài sâm chỉ tìm thấy ở Lai Châu quý như thế nào mà doanh nghiệp xứ sâm Hàn Quốc cũng muốn có?

05:54:16 06/12/2021
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021, việc phát triển tiềm năng, lợi thế của cây sâm Lai Châu là một trong những nội dung được ưu tiên hàng đầu

Có thể bạn quan tâm

Hé lộ bí mật về ái nữ duy nhất của NSND Công Lý, từng gây xôn xao vì nhận xét thẳng về vợ 3 của bố

Sao việt

13:34:59 06/12/2021
Ngoài cậu bé con chung với MC Thảo Vân, NSND Công Lý còn có một cô con gái lớn khác. Con gái Bắc Đẩu năm nay đã 20 tuổi và hiện cũng đang theo đuổi nghệ thuật

Cố chấp lấy chồng nhỏ tuổi hơn, tôi khóc ròng trong cuộc hôn nhân "dán mác lắm tiền"

Tâm sự

13:32:19 06/12/2021
Chẳng ai hiểu thấu cho nỗi đau khổ mà tôi phải chịu

Đối thủ Miss Grand chửi sốc Thùy Tiên là ai, đẹp cỡ nào?

Sao châu á

13:30:37 06/12/2021
Lùm xùm với Thùy Tiên đang khiến cái tên Sothida Pokimtheng được quan tâm trên mạng xã hội Việt

Nữ blogger xứ Trung “nôn mửa” ngay trên sóng livestream nhưng vẫn cố review đồ ăn vì một lý do đầy nghị lực

Netizen

13:28:52 06/12/2021
Một video bên Douyin Trung Quốc đang được chia sẻ rầm rộ lại trên các nền tảng châu Á. Video được cắt ra từ livestream của một blogger xứ Trung với tình huống không thể éo le hơn

Cặp sao siêu hot náo loạn thảm đỏ: Jennifer Lawrence (X-Men) lần đầu khoe bụng bầu, đẹp đến mức át cả nam thần Titanic một thời

Sao âu mỹ

13:22:25 06/12/2021
2 ngôi sao đình đám Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence trở thành tâm điểm chú ý khi sánh đôi trên thảm đỏ ra mắt phim Dont Look Up đã diễn ra ở New York, Mỹ

Thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tham ô tiền học phí

Pháp luật

13:07:55 06/12/2021
Dư luận tỉnh Quảng Bình xôn xao về thông tin thủ quỹ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình làm mất hơn 6 tỷ đồng trong lúc đi xe máy, thực chất là người này đã chiếm đoạt

Idol K-pop và những lần casting khó tin: Sehun chưa ly kỳ bằng Karina

Nhạc quốc tế

13:06:04 06/12/2021
Bên cạnh việc trúng tuyển theo cách bình thường, có không ít màn casting diễn ra vô cùng đặc biệt, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã đi vào giai thoại

Nhóm Running Man hóa trang già nua

Show việt

13:04:02 06/12/2021
Trong tập 12, trừ hai khách mời Isaac và Lăng LD, các thành viên của nhóm Running Man Việt đều phải hóa trang thành người già

Yến Tatoo và Masew đồng loạt đăng bài "nhá hàng" sản phẩm mới

Nhạc việt

13:02:48 06/12/2021
Mới đây, trên trang cá nhân, Yến Tatoo và Masew đã đồng loạt đăng tải dòng trạng thái hé lộ màn tái hợp hậu Ái Nộ. Theo chia sẻ của hai nhân vật chính, bài hát sắp ra mắt sẽ có tên viết tắt là Đ.N.C

Sếp Dortmund thừa nhận Haaland có thể ra đi vào hè 2022

Bóng đá thế giới

12:58:21 06/12/2021
Giám đốc điều hành của Dortmund, ông Michael Zorc thừa nhận tiền đạo Erling Haaland có thể chia tay CLB trong một số điều kiện nhất định

Công nương Kate thể hiện đẳng cấp thời trang khó 'xô đổ' qua một kiểu áo công sở

Phong cách sao

12:55:49 06/12/2021
Công nương Kate có khả năng cân mọi kiểu áo blouse bằng gu thời trang tinh tế

Hai luồng tranh luận về 'Hellbound'

Phim châu á

12:49:24 06/12/2021
Nhiều nhà truyền giáo cho rằng cách tôn giáo được miêu tả trong phim ảnh Hàn Quốc có thể làm gia tăng sự thù ghét