Quy tắc trọng âm tiếng Anh trong bài thi tốt nghiệp THPT

Cô Trần Hồng Hạnh , giáo viên tiếng Anh trường THPT Phan Đình Phùng , Hà Nội , hướng dẫn học ngữ âm và quy tắc đánh trọng âm , giúp làm tốt bài thi tốt nghiệp.

Bài thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh gồm 50 câu và kiểm tra kiến thức dưới các dạng bài về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp, kỹ năng đọc và kỹ năng viết. Trong bài này, cô Hạnh sẽ hướng dẫn làm bài ngữ âm, với hai dạng: Chọn từ có cách đọc khác và chọn từ có trọng âm ở vị trí khác so với từ còn lại.

1. Chọn từ có cách đọc khác

Ở phần này, một số học sinh thường chọn theo cảm tính, đọc các từ và chọn đáp án theo cách đọc mình thấy “hợp lý”, “nghe quen”. Tuy nhiên, cách làm đó chỉ phù hợp với những bạn có vốn từ phong phú, cách phát âm chuẩn.

Để làm tốt phần này, ngoài việc học cách phát âm ngay khi học từ mới, các em có thể dựa vào cách đánh trọng âm của từ. Trọng âm của từ là các âm được đọc rõ, thường rơi vào các nguyên âm chính. Những âm không phải trọng âm sẽ là âm yếu hay âm lướt.

Ví dụ : Các cách phát âm của chữ cái “e”.

- Từ “domestic” được phát âm là /dəˈmestɪk/ vì trọng âm rơi vào âm tiết 2 nên chữ cái “e” được đọc âm mạnh là /e/.

- Từ “decorate” được phát âm là /ˈdekəreit/ vì trọng âm rơi vào âm tiết 1 nên chữ cái “e” được đọc âm mạnh là /e/ (thay vì /dikDreit/ như một số học sinh thường đọc).

Quy tắc trọng âm tiếng Anh trong bài thi tốt nghiệp THPT - Hình 1

Cô Trần Hồng Hạnh (áo hồng) dạy tiếng Anh tại trường THPT Phan Đình Phùng , Hà Nội , 17 năm qua. Ảnh: NVCC.

2. Chọn từ có trọng âm ở vị trí khác so với từ còn lại

Dạng bài này có một số quy tắc đánh trọng âm cho từ như sau:

A. Với từ có hai âm tiết, các em áp dụng quy tắc theo loại từ :

- Danh từ và tính từ: Trọng âm rơi vào âm tiết 1.

Ví dụ: “danger” /ˈdeɪndʒə(r)/ (n), “stable” /ˈsteɪbl/ (adj).

- Động từ: Trọng âm rơi vào âm tiết 2.

Ví dụ: “apply” /əˈplaɪ/ (v)

Tuy nhiên, một số từ không theo quy tắc trên.

Ví dụ: “result” /rɪˈzʌlt/ (n), “happen” /ˈhpən/ (v), “govern” /ˈɡʌvn/ (v).

B. Với từ có 3 âm tiết trở lên, các em xét theo gốc từ và phụ tố . Phụ tố gồm tiền tố (thành phần phụ được thêm vào trước một từ) và phụ tố (thành phần phụ được thêm vào sau một từ).

Ví dụ : “unhappiness” (n) gồm gốc từ “happy”, tiền tố “un” và hậu tố “ness”.

Cách đánh trọng âm như sau:

- Tiền tố: Không bao giờ đánh trọng âm.

Ví dụ : “understand” /ˌʌndəˈstnd/(v), “unequal” /ʌnˈiːkwəl/ (adj).

- Hậu tố: Vì là thành phần thêm vào cuối của từ nên các quy tắc trọng âm đều đếm từ cuối đếm lên. Có ba quy tắc xuất hiện nhiều trong các phương án của bài tập dạng này:

Quy tắc 1: Quy tắc trọng âm rơi vào âm tiết 1 đếm ngược (rơi vào hậu tố).

“-ain”: entertain /entəˈteɪn/ (v)

“-ee”: refugee /refjuˈdʒiː/ (n)

Tuy nhiên, hai trường hợp bất quy tắc phổ biến của hậu tố “-ee” là: employee /ɪmˈplɔɪiː/ (n) và committee /kəˈmɪti/ (n).

“-ese”: Vietnamese /viːetnəˈmiːz/ (n/adj)

Quy tắc 2: Quy tắc trọng âm rơi vào âm tiết 2 đếm ngược (trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước các hậu tố) khi từ có hậu tố là:

“-ic”: characteristic /ˌkrəktəˈrɪstɪk/ (adj)

“-ion”: tradition /trəˈdɪʃn/ (n)

“-ity”: equality /iˈkwɒləti/ (n)

“-logy”: biology /baɪˈɒlədʒi/ (n)

Quy tắc 3: Quy tắc trọng âm rơi vào âm tiết 3 đếm ngược.

“-ate”: decorate /ˈdekəreit/ (v)

“-ize”, “-ise”: recognize /ˈrekəɡnaɪz/ (v)

“-y”: currency /ˈkʌrənsi/ (n)

Ngoài ra, học sinh cũng có thể ghi nhớ mẹo sau: Vì đáp án có 4 lựa chọn A, B, C, D nên các em có thể bỏ qua không đọc một đáp án mà mình không chắc chắn nhất, sau đó xét ba đáp án còn lại. Lúc này, hai trường hợp sẽ xảy ra:

- Trường hợp 1: Cả ba đáp án đó có cách đọc giống nhau, các em sẽ chọn đáp án vừa bỏ qua.

- Trường hơp 2: Trong ba đáp án, có hai từ có cách đọc giống nhau và một từ đọc khác, các em sẽ chọn đáp án là từ đọc khác đó.

Cách đạt điểm cao môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

Ngoại ngữ là một trong những bài thi gây nhiều lo lắng cho các thí sinh, đặc biệt là môn tiếng Anh. Dưới đây là một số điểm mấu chốt mà giáo viên lưu ý các thí sinh để ôn tập và làm bài đạt kết quả cao.

Cách đạt điểm cao môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021 - Hình 1


Thí sinh tỉnh Long An tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh Công Chương

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đây là một số điểm mấu chốt, cô Lê Thị Minh Phương - Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Thừa Thiên - Huế) lưu ý thí sinh để ôn tập và làm bài thi đạt kết quả cao.

D ành thời gian làm đề thi minh họa của B GD&ĐT

Theo cô Lê Thị Minh Phương, thứ nhất, bắt đầu ôn tập sớm, nhất quán và thường xuyên theo dõi tiến trình học của mình. Thời gian cần thiết để tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt ngiệp THPT tùy thuộc vào trình độ ban đầu và cường độ học của mỗi học sinh.

Học sinh cần dành thời gian để làm quen với các yêu cầu cụ thể của bài thi và quen với hình thức, định dạng bài thi thông qua việc tìm hiểu và làm đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nếu đã biết cấu trúc của bài thi và hiểu các dạng bài được sắp xếp như thế nào, học sinh sẽ không phải mất thêm thời gian để tìm hiểu nó trong quá trình thi. Biết phân tích nội dung, cấu trúc đề minh họa cho phép học sinh phần nào tự kiểm tra được kiến thức mình đang có và ưu tiên sự tập trung học tập của mình, tránh ôn tập một cách lan man, không nắm vững và nhầm lẫn kiến thức.

Cách đạt điểm cao môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021 - Hình 2


Cô Lê Thị Minh Phương.

Thứ hai, ôn tập thật chắc kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản, không chủ quan dẫn đến mất điểm đáng tiếc. Trong đề thi, luôn có những câu hỏi với mức độ nhận biết dành cho đối tượng học sinh đại trà. Ôn tập kĩ những câu hỏi này sẽ giúp học sinh hình thành phản xạ làm bài, rút ngắn thời gian làm bài, yên tâm hơn về điểm số và tập trung suy nghĩ cho những câu hỏi khó hơn. Chỉ sau khi có một nền tảng tốt, học sinh mới có thể thực hiện bước tiếp theo: cải thiện các kĩ năng đọc hiểu, mở rộng vốn từ, cấu trúc khó, chinh phục những câu hỏi có độ phân hóa cao.

Thứ ba, tập làm quen với cách làm bài trắc nghiệm và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi. Một số học sinh trong các bài thi không đạt được kết quả như mong muốn do không quen tập trung cao độ để làm bài trong một thời gian ngắn. Vì vậy, học sinh nên tận dụng mọi cơ hội làm các bài thi thử tại trường phổ thông, hay các bài khảo sát năng lực. Vào cuối quá trình ôn thi, hãy luyện tập với các bài kiểm tra có mức độ tương đương theo đúng thời gian quy định để vừa tự kiểm tra lại kiến thức của mình vừa quen với việc giữ tâm lý bình tĩnh khi làm bài.

Thứ tư, chú ý đến các dạng bài khó, những câu hỏi phân hóa trong đề thi. Đây được xem là những câu quyết định khả năng cạnh tranh với những thí sinh khác trong quá trình xét đại học.

Dạng bài thường gây khó khăn cho học sinh nhất là bài đọc hiểu. Để có thể làm tốt dạng bài này, học sinh cần trang bị đa dạng vốn từ theo chủ điểm và nắm vững các kĩ năng đọc hiểu như đọc lướt, đọc chi tiết, tìm nội dung chính, đoán nghĩa của từ... Học sinh cũng cần luyện khả năng đọc nhanh để có thể đọc bài và trả lời các câu hỏi trong một thời gian nhất định, tránh đọc quá lâu làm ảnh hưởng đến thời gian làm các phần khác.

Bên cạnh đó, các câu hỏi về từ vựng, cụm từ cố định hay thành ngữ là những câu hỏi mang tính phân hóa cao. Vì vậy, thí sinh cần làm giàu vốn từ vựng, thực hành đoán nghĩa của một từ dựa vào ngữ cảnh. Điều này không xảy ra trong một sớm một chiều nên cần cố gắng học ít nhất 10 từ mới từ các chủ đề khác nhau mỗi ngày.

Không để trống bất kì câu trả lời nào

Cách đạt điểm cao môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021 - Hình 3


Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT 2020.

Đồng thời, cô Lê Thị Minh Phương lưu ý, thí sinh cần nhớ những nguyên tắc chính khi làm bài trắc nghiệm như sau:

- Không để trống bất kì câu trả lời nào trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Ngay cả khi không biết câu trả lời, dùng phương pháp loại trừ và chọn đáp án có khả năng đúng nhất. Trước khi nộp bài, đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đã được tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Đọc kỹ các hướng dẫn trong khi làm bài thi, tránh nhầm lẫn yêu cầu của đề bài, nhất là trong các câu tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

- Luôn cẩn thận trong quá trình làm bài thi, câu nào chắc câu ấy, để không mất thời gian xem lại trong khi thời gian không có nhiều.

- Phân chia thời gian cho các nội dung bài tập một cách hợp lý: bắt đầu với những câu mình nắm rõ nhất như những câu về ngữ pháp cơ bản, tìm lỗi sai... Điều này giúp các em tự tin hơn để hoàn thiện các phần tiếp theo, tránh để những bài khó khiến mình mất tự tin, lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý làm bài.

Nếu đã dành hơn một phút để trả lời một câu hỏi mà vẫn không tìm ra câu trả lời, hãy đánh dấu câu hỏi đó để chuyển sang câu hỏi tiếp theo và quay lại sau khi đã hoàn thành các câu khác.

Theo kế hoạch dự kiến, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong hai ngày 7 và 8/7; ngày thi dự phòng là 9/7. Thứ tự thi các môn được giữ nguyên như năm trước, trong đó phần thi môn Ngoại ngữ sẽ diễn ra vào chiều 8/7.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Chủ tịch giả bảo vệ tham gia gameshow hẹn hò bị cười nhạo06:21Bà Phương Hằng gặp “sự cố chấn động” trong livestream cuối cùng về ồn ào với Nghệ sĩ Việt03:37Clip: Bị bảo vệ chung cư mời ra ngoài vì không đeo khẩu trang, 2 cô gái đứng gân cổ cãi chày cãi cối01:39Trâm Anh tung clip nhảy siêu sexy cổ vũ Croatia trước thềm trận đấu gặp CH Séc đêm nay00:20Khoa Pug gây tranh cãi khi đến viếng cố NS Chí Tài nhưng lại dùng từ "đi review mộ"00:20Mãn nhãn với cây mít nhà trồng đầy trái nhưng lại ngỡ ngàng khi thấy múi mít không nằm bên trong quả mà di chuyển đến vị trí quái lạ!?00:32Xôn xao video chồng quỳ gối trước mặt xin vợ tha thứ vì trót làm mất khoản tiền lớn, lý do đằng sau khiến ai nấy phẫn nộ01:00Phạm Ngọc Hà My - Mỹ nhân VTV tặng hoa cho tổng thống Donald Trump được cầu hôn trên máy bay04:53Nữ CĐV Việt tại Dubai lên tiếng về clip "trù ẻo" Văn Hậu và tiết lộ điều ít ai biết khi trận đấu kết thúc!00:14Lấy dao bổ quả đu đủ ngay trên thân cây, thanh niên ngỡ ngàng khi thấy phần thịt bên trong thiếu mất cái gì đó rất quan trọng00:14Trồng xoài như Phượng Chanel: Quả chín tới mức tự rụng vỡ tan kính Mercedes-Benz C 300 AMG00:37Cơm tấm “Sà Bì Chưởng” của Độ Mixi - Pewpew và Xemesis vừa mở bán đã gây tranh cãi03:28Jennifer Pamplona - Cô gái dao kéo hơn 40 lần để giống Kim Kardashian và cái kết05:39Bà Phương Hằng tuyên bố đóng cửa khu du lịch Đại Nam và ngừng làm thiện nguyện vào tháng 10/202103:32Shipper phóng nhanh tông thẳng vào ô tô ở ngã tư, ngã lộn nhào xuống đường khiến tất cả đứng tim00:41Chuyện đằng sau clip người đàn ông quỳ gối xin vợ tha thứ vì thua cá độ bóng đá00:13Thể hiện trước mặt CSGT, thanh niên nhận cái kết 'đi vào lòng đất'00:21Cụ bà "xử đẹp" rắn dài cả mét, con gái đứng bên ngoài la hét thất thanh: "Ối mẹ ơi"00:21Linh Ngọc Đàm lần đầu tiên bật khóc trên sóng, chia sẻ lý do khiến người xem cũng phải “rưng rưng”01:58Xuất hiện vài chục giây, giảng viên trẻ gây náo loạn cõi mạng với gần 1 triệu lượt view, xem ảnh đời thường mới bất ngờ00:42

Tiêu điểm

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa dự kiến tăng: Phụ huynh, học sinh thấp thỏm
15:38:57 22/06/2021
Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Nam 2021
16:54:46 22/06/2021
Vĩnh Phúc: Hai học sinh “trường làng” chinh phục sân chơi Toán Quốc tế
15:37:53 22/06/2021
Con vào lớp 1 nên cho học chữ lúc nào: Cô giáo tiểu học ở Hà Nội trả lời chi tiết và chia sẻ loạt kinh nghiệm hay ho
05:50:34 23/06/2021
Soạn giáo án bài Vợ chồng A Phủ theo mẫu 5512 dài 23 trang, có cách nào rút gọn?
10:00:23 23/06/2021
Nữ sinh trường Ngoại thương tốt nghiệp sớm với tấm bằng xuất sắc
08:59:25 22/06/2021
Điểm trúng tuyển lớp 10 Trường chuyên Khoa học Tự nhiên
08:20:39 23/06/2021
Bộ nên có chỉ đạo cụ thể về mẫu giáo án 5512 trước năm học mới
08:57:40 22/06/2021
Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Các trường gửi phiếu báo danh cho học sinh trước ngày 27/6
23:01:19 22/06/2021
Thủ khoa khối A đạt điểm GPA tuyệt đối trong học kỳ đầu ở ĐH Bách khoa Hà Nội
08:15:37 23/06/2021

Thông tin đang nóng

Hot: Cô gái “đòi cấp tiền mới yêu” tiếp tục gây sốc khi tuyên bố ăn cua phải có người bóc vỏ
18:26:24 23/06/2021
Từ 6h đến 18h hôm nay, TP.HCM có 101 ca mắc COVID-19 mới
19:52:59 23/06/2021
Nhập viện sau một đêm cuồng nhiệt với chồng, tôi ngượng chín cả mặt khi bác sĩ lôi thứ này
17:26:28 23/06/2021
HOT NHẤT ĐÊM NAY: 'Quỳ lạy' với chiêu 'cắm sừng' IQ 200, nhắn tin với bồ nhí bằng biểu tượng cảm xúc
21:00:25 23/06/2021
Minh Triệu tung ảnh bán nude khoe vòng 1 ngồn ngộn, level hở bạo ngày càng tăng lên mấy bậc khiến dân tình nhìn “xỉu ngang”
17:26:13 23/06/2021
TP.HCM: Hai người buôn bán trước cổng Bệnh viện Từ Dũ nhiễm Covid-19
20:28:05 23/06/2021
Nhóc tỳ nhà Hà Hồ tỏa "vitamin vui vẻ", nhìn thôi cũng đủ hạnh phúc
18:04:24 23/06/2021
Cuộc sống kín tiếng, ít người biết của con trai út nghệ sĩ Lê Giang
17:30:48 23/06/2021
TP HCM bắt đầu khai báo y tế điện tử toàn dân từ ngày mai
17:35:25 23/06/2021
Top 10 sao Hoa ngữ gây thiện cảm: Triệu Lệ Dĩnh thua tới 3 người
20:19:28 23/06/2021

Tin mới nhất

Thầy giáo chia sẻ kinh nghiệm thi toán vào ngôi trường thí sinh Olympia Hải An đang theo học, lứa 2007 có thể tham khảo

21:55:44 23/06/2021
Đầu tiên phải nói rằng, cấu trúc và mức độ môn Toán (dù chỉ là điều kiện) ở chuyên KHTN là khác hẳn so với Toán chung của Sở, thầy Trần Nhật Minh chia sẻ.

Hội thảo khoa học trực tuyến tại HUTECH: Nhiều giải pháp đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, kinh doanh,... cho sinh viên thời đại số

19:56:17 23/06/2021
Đây là những giải pháp được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu, giảng viên tại các trường đại học và đại diện nhiều doanh nghiệp hàng đầu, trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học cấp Thành phố Nghiên cứu, giảng dạy, học tập và ứng dụng trong lĩnh ...

Lào Cai: Giám đốc Sở GD&ĐT gửi thư đến giáo viên và học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

17:01:45 23/06/2021
Với sự quyết tâm đồng lòng của thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh lớp 12 trong cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng, hy vong chúng ta sẽ có một kỳ thi THPT đúng quy chế và an toàn.

Nhiều người khuyên không vào đại học, Kim Thanh Sản vượt khó trở thành thủ khoa

16:57:12 23/06/2021
Phối hợp các phương pháp khác nhau một cách linh hoạt tùy từng thời điểm, hoàn cảnh và môn học để có được kết quả tốt, Kim Thanh Sản chia sẻ.

Thi tốt nghiệp THPT: Sẵn sàng tổ chức 2 đợt

16:48:26 23/06/2021
Thời điểm này, có địa phương đã sẵn sàng tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2; nhưng cũng không ít địa phương có thể thi 1 hoặc 2 đợt, tùy vào tình hình thực tế. 

Chủ động và linh hoạt

16:42:32 23/06/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt: Đợt 1 diễn ra ngày 7- 8/7 cho thí sinh không liên quan Covid-19, đợt 2 cho những thí sinh còn lại. 

Dạy thực hành trực tuyến: Trường nghề gặp khó

16:40:59 23/06/2021
Học trực tuyến khiến nhiều trường nghề gặp khó bởi nội dung thực hành chiếm 70% chương trình đào tạo. 

Ngày mai (24/6) học sinh lớp 12 Thái Nguyên được trở lại trường ôn tập

16:37:17 23/06/2021
Theo thông báo mới nhất ngày 23/6 của UBND tỉnh Thái Nguyên, các em học sinh lớp 12 trên địa bàn sẽ được quay trở lại trường ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Đại học Bách Khoa cho phép sinh viên quay lại trường sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách

14:19:21 23/06/2021
Sau gần 2 tháng học trực tuyến, đây là trường đại học đầu tiên cho phép học viên, sinh viên quay lại trường học tập và nghiên cứu.

TP HCM vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1

09:55:35 23/06/2021
TP HCM sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 1, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; những thí sinh thuộc diện F sẽ thi vào đợt 2

Loay hoay chờ thi học kỳ 2

09:54:08 23/06/2021
Theo lịch dự kiến, thời gian tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội sẽ bắt đầu từ 18 đến hết ngày 20/7/2021 đối với hình thức trực tuyến và từ 23 đến hết 28/7/2021 đối với tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.

Thấy gì từ cuộc đua IELTS đang “sốt”?

09:49:37 23/06/2021
Khi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trở thành “tấm vé” đặc biệt giành suất vào những ngôi trường mơ ước, mối lo về một cuộc đua đầy áp lực.

Hà Nội: Khuyến khích phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến

08:26:04 23/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu năm học 2021-2022, việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được thực hiện với hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Đánh giá trên hệ thống TEMIS: Tiện lợi và khoa học

08:24:02 23/06/2021
Việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo hệ thống TEMIS được đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các đơn vị, nhà trường của Thái Nguyên đón nhận một cách tích cực. 

Bắc Ninh: "Được đến trường rất quý giá, thầy cô vất vả cũng phải nỗ lực hơn"

08:21:43 23/06/2021
 Đến trường học sinh phải khai báo y tế, chia đôi lớp học. Đang trong bối cảnh phải học online mà có thời gian được đến trường là rất quý giá, vì vậy dù vất vả thầy cô phải nỗ lực cố gắng hơn... 

Nữ sinh chuyên Văn giành học bổng toàn phần 7 tỉ đồng của Mỹ

08:17:00 23/06/2021
Phan Ngọc Linh (sinh năm 2002, Hà Nội) vừa chinh phục thành công học bổng toàn phần trị giá gần 7 tỉ đồng cho 4 năm tại Trường Đại học Colby College tại Mỹ.

Sinh viên sư phạm tại Huế lần đầu dự lễ tốt nghiệp trực tuyến do dịch Covid-19

05:49:38 23/06/2021
 Để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lần đầu tiên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên bằng hình thức trực tuyến.

Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình mới

17:01:27 22/06/2021
Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí cho các địa phương miền núi, vùng cao kinh phí xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ dạy và học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới tham gia kiểm định nhiều chương trình phổ thông Việt Nam

16:53:44 22/06/2021
Cognia, tổ chức kiểm định giáo dục nổi tiếng nhất của Mỹ, sẽ kiểm định tất cả chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông thuộc tập đoàn giáo dục EQuest từ tháng 6-2021.

Huy động 8.000 cán bộ, giảng viên làm thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông

16:03:12 22/06/2021
Bộ GD&ĐT dự kiến huy động 8.000 cán bộ, giảng viên của 200 cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. 

TP.HCM hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT trong dịch Covid-19

15:34:22 22/06/2021
Trưa nay (22/6), Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành hướng dẫn các trường, điểm thi, thí sinh và phụ huynh chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Bảo Anh bất ngờ xuất hiện với hình ảnh khác lạ, netizen ồn ào tranh cãi: Chị vừa làm mũi hay giảm cân quá đà?

Sao việt

23:23:40 23/06/2021
Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, một vài dân mạng nhận xét Bảo Anh có điểm là lạ.

Nhã Phương, Thúy Ngân kiệt sức sau cảnh quay 14 tiếng

Phim việt

23:22:40 23/06/2021
Để có cảnh phim kéo dài 20 phút trên màn ảnh nhỏ, đạo diễn Thạch Thảo và ê-kíp đã phải làm việc từ 7h đến 21h.

Nỗi cô đơn của những bé trai bị lạm dụng tình dục

Thế giới

23:21:45 23/06/2021
Đã 39 năm, Erick Reyes vẫn không thôi đau khổ khi nghĩ về lần bị lạm dụng tình dục bởi một người hàng xóm lúc 5 tuổi.

Tài tử "Thiên long bát bộ" 3 đời vợ, bị chê cười vì cặp kè hot girl nóng bỏng kém 45 tuổi giờ sống ra sao?

Sao châu á

23:19:19 23/06/2021
Từ Thiếu Cường nổi tiếng với tính cách trăng hoa, đời sống tình ái phong lưu bậc nhất showbiz Hoa ngữ.

Một nữ nghệ sĩ bị chồng liên tục bỏ đi với người thứ 3 vẫn lên talkshow khóc nghẹn nói xin lỗi

Show việt

23:17:12 23/06/2021
Trong chương trình Người Thứ 3, nghệ sĩ Phạm Huyền Trâm thổ lộ cuộc hôn nhân 10 năm với ông xã Quốc Hưng gặp nhiều sóng gió vì người thứ 3 xuất hiện. Phạm Huyền Trâm sinh năm 1989, từng gây ấn tượng với chất giọng khỏe, vang và đầy truy...

Những thành phố thân thiện với "thú cưng" nhất ở Mỹ

Du lịch

23:06:42 23/06/2021
Có nhiều quốc gia đối xử với động vật của họ như các thành viên quan trọng trong gia đình. Một trong số đó không thể không nhắc đến Mỹ. Cùng tìm hiểu các thành phố thân thiện với vật nuôi nhất nước Mỹ.

Cơ sở y tế dùng mèo để giúp mọi người thoải mái hơn sau tiêm vaccine

Netizen

23:06:06 23/06/2021
Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên khắp thế giới cũng đang tăng cường triển khai công tác tiêm vaccine ngừa Covid-19. Để khuyến khích toàn dân đi tiêm phòng đầy đủ, một số nước còn nghĩ đến những cách siêu độc đáo.

Nhà đầu tư thót tim khi Bitcoin lao thẳng xuống mốc 29.000 USD 

Thế giới số

23:05:40 23/06/2021
Vùng hỗ trợ 30.000 USD đã trở nên không an toàn, khi Bitcoin có một phiên điều chỉnh giảm sâu khiến các nhà đầu tư hốt hoảng.

Bộ Y tế thúc giục TP HCM tiêm vaccine Covid-19 nhanh hơn

Đời sống

23:02:03 23/06/2021
Bộ Y tế cho rằng TP HCM tiếp nhận hơn 870.000 liều vaccine Covid-19, song đến nay mới tiêm được hơn 50.000 liều là chậm, cần đẩy nhanh tiến độ.

Nhiều người muốn Touch ID quay lại iPhone 13 

Đồ 2-tek

23:01:36 23/06/2021
Khảo sát của trang tin PhoneArena chỉ ra Touch ID là tính năng hàng đầu mà người dùng mong mỏi có mặt trên iPhone 13.

Nhìn lại 2 cặp đôi đồng giới huyền thoại của truyền hình Hàn, netizen cầu Song Joong Ki - Yoo Ah In tái hợp

Hậu trường phim

23:01:30 23/06/2021
Song Joong Ki - Yoo Ah In và Moon Geun Young - Moon Chae Won là hai cặp đôi đồng giới đầu tiên nhận giải Best Couple.

Thanh Xuân Tu Tảo Vi và câu chuyện sai lầm của những tấm chiếu mới khi vào đời

Phim châu á

22:56:06 23/06/2021
Là thế hệ của sự nhạy bén, tự tin, phá cách và mơ mộng, nhóm bạn trong Thanh Xuân Tu Tảo Vi đã phải nếm trải những gì khi bước chân vào thế giới của người trưởng thành?

Alec Baldwin đưa cả 6 con tới thảm đỏ

Sao âu mỹ

22:55:34 23/06/2021
Tài tử Alec Baldwin và bà xã lần đầu đưa cả 6 nhóc tỳ từ ba tháng đến bảy tuổi tới thảm đỏ khi tham dự buổi công chiếu phim The Boss Baby 2 ở New York ngày 23/6.

The Suicide Squad tung trailer đẫm máu, Harley Quinn đã tìm được trai đẹp thay thế Joker?

Phim âu mỹ

22:53:40 23/06/2021
Đoạn nhá hàng mới của The Suicide Squad khoe trọn sự hài hước và lầy lội của dàn phản diện đỉnh nhất màn ảnh rộng.

Trình tán gái đỉnh cao của chàng trai 

Hài hước

22:47:49 23/06/2021
100% các cô gái nghe xong khoái liền. Chứng minh được nữa thì kiểu gì cũng dính, một người dùng hài hước khi xem video.