Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí và sự cạnh tranh của mạng xã hội

Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ngày càng sôi động, với sự ra đời của hàng loạt công nghệ truyền thông, phát triển như vũ bão của các trang mạng xã hội đã tạo ra nhiều thách thức cho các cơ quan báo chí, trong đó chất lượng nhân lực là một nhân tố quyết định đến sự “tồn vong”.

Đặc biệt, với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải kiện toàn bộ máy và có những chiến lược cụ thể để tồn tại và phát triển.

Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

TS. Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, sự phát triển của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu và thách thức mới đối với công tác báo chí, đặc biệt là đối với báo mạng điện tử trong việc xây dựng tòa soạn báo hiện đại, đa phương tiện. Việc đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển. Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các cấp chính quyền, phấn đấu của tập thể tòa soạn, Báo đã có bước phát triển toàn diện, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đến nay, Báo có 7 ấn phẩm: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Truyền hình, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, Hệ thống Tư liệu – Văn kiện, mỗi ngày xuất bản gần 200 tin, bài, với trên 1,5 triệu lượt người truy cập/ngày, đã thực sự góp phần chi phối, định hướng thông tin trên mạng.

Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí và sự cạnh tranh của mạng xã hội - Hình 1

TS. Trần Doãn Tiến, TBT Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong một lần ra thăm cán bộ, chiến sĩ tại Trường Sa

Chất lượng nguồn nhân lực của Báo hiện nay về cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Tại Báo hiện nay, công tác viết, biên tập và xuất bản tin, bài tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt 5 bước, bảo đảm không để xảy ra sai sót về chính trị, nhưng cũng linh hoạt đối với việc xuất bản các tin tức thời sự nhằm bảo đảm tính kịp thời của một tờ báo điện tử. Báo đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc cử cán bộ, phóng viên tham gia các chương trình đào tạo do các học viện, đại học hoặc các hội nghề nghiệp tổ chức; mời giảng viên có kinh nghiệm là lãnh đạo các cơ quan báo chí có uy tín về đào tạo trực tiếp tại Báo.

TS. Trần Doãn Tiến cho biết, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, mục tiêu đã được Thủ tướng nêu rõ: “Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.

Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới”. Chiến lược phát triển đội ngũ nhân lực của tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới sẽ luôn bám sát để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu trên.

Thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ Quyết định số 2034-QĐ/BTGTW ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ 16 đầu mối cấp ban chuyên môn xuống còn 11 đầu mối trực thuộc… trong lộ trình chiến lược phát triển ấy, Báo đặc biệt quan tâm xây dựng nguồn nhân lực.

“Trong thời gian tới, Báo sẽ chú trọng thực hiện đồng bộ một số giải pháp như, thực hiện điều động, luân chuyển đội ngũ nhân sự phù hợp năng lực, sở trường và hướng phát triển lâu dài… Tăng cường công tác đào tạo cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng tập huấn về kỹ thuật công nghệ hiện đại, phương pháp làm việc và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên , đáp ứng tối đa của tòa soạn hội tụ, có thể làm chủ mọi kỹ thuật, công nghệ để tạo ra các tác phẩm báo chí đa phương tiện… Đây là giải pháp quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực của Báo” – TS. Trần Doãn Tiến cho biết.

Phóng viên cần có khả năng tác nghiệp đa dạng và đa phương tiện

Nhà báo Trần Lan Anh, Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công Luận cho biết, những năm gần đây với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ truyền thông, mạng internet, thiết bị di động cầm tay… đã làm thay đổi căn bản cấu trúc, phương thức truyền thông, từ quá trình sản xuất chương trình, truyền dẫn, thiết lập tương tác, tiếp nhận thông tin của công chúng. Từ đó xuất hiện ngày càng phổ biến mô hình tòa soạn hội tụ các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện.

Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí và sự cạnh tranh của mạng xã hội - Hình 2

Nhà báo Trần Lan Anh, Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công Luận

Trong tác nghiệp, các nhà báo cần phải đa kỹ năng để sử dụng các phương tiện khác nhau. Nhà báo có thể hoạt động độc lập với tòa soạn mà vẫn phản ánh kịp thời các sự kiện, chất lượng tốt. Công chúng được tham gia, biểu đạt ý kiến qua phương tiện báo chí, truyền thông, năng lực của công chúng tham gia vào các quá trình truyền thông ngày một nâng cao. Điều này khiến cho hầu hết các tòa soạn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của mình và báo Nhà báo & Công luận không nằm ngoài dòng chảy đó

Báo Nhà báo & Công luận đang thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ, vì vậy đòi hỏi phóng viên có khả năng tác nghiệp đa dạng và đa phương tiện. Hiện nay, chúng tôi đang cần tuyển dụng khá nhiều vị trí từ PV đến BTV, nhưng trên thực tế, không phải lúc nào chúng tôi cũng tuyển dụng ngay được những phóng viên, BTV đạt yêu cầu. Vì vậy, việc thực hiện đào tạo và đào tạo lại là giải pháp để chúng tôi bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại báo Nhà báo & công luận. Việc ổn định nguồn cung nhân lực được chúng tôi tiến hành song song với việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ PV, BTV, nhân viên đang công tác tại tòa soạn.

Vừa là cơ hội, vừa là thách thức

Cùng quan điểm trên, Phó Tổng biên tập báo Thanh Tra Đỗ Công Định cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, cùng với sự vận động rất nhanh của cuộc sống chính là mảnh đất màu mỡ cho báo chí phát triển và khẳng định chỗ đứng của mình, nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề về nhân sự và chất lượng nhân sự, mà cụ thể là chất lượng phóng viên để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao nhu cầu thông tin và sự tích hợp của báo chí hiện đại. Đây cũng chính là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức khó khăn vô cùng lớn đối với báo chí nói chung và với mỗi người cầm bút nói riêng.

Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí và sự cạnh tranh của mạng xã hội - Hình 3

Phóng viên cần có khả năng tác nghiệp đa dạng và đa phương tiện

Thật tình mà nói, số lượng nhà báo đáp ứng được đòi hỏi của thời cuộc, của công nghệ làm báo hiện nay thấp hơn nhu cầu. Đấy là chưa kể thường xuyên đối mặt với việc bị thu hút nhân sự từ các tờ báo khác có thu nhập tốt hơn, chế độ đãi ngộ cao hơn. Song song đó, các nhà báo chuyên nghiệp hiện nay đang phải “cạnh tranh” trong một “cuộc chơi” không dễ dàng với các các nhà báo công dân trên các mạng xã hội rất phổ biến như Facebook, Youtube, Instagram, Twitter.v.v… Người cầm bút nếu không vững thông tin, vững tay nghề, sẽ trở thành những người sao chép thông tin mờ nhạt, đi sau mạng xã hội. Điều này cho thấy nhu cầu và chất lượng nhân sự ngày một khó khăn hơn trong bối cảnh mạng xã hội đang là một kênh “cạnh tranh” với báo chí hiện nay.

Trước một lực lượng “nhà báo công dân” trên các mạng xã hội cực kỳ lớn như thế, thông tin thật giả, thực hư khó kiểm chứng tính chính xác, thì tính chuyên nghiệp của nhà báo càng càn hơn bao giờ hết- đó chính là bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp và sự dấn thân có phẩm chất phụng sự. Bởi thế, hiện nhiều cơ quan báo chí và nhiều nhà báo đã sử dụng rất hiệu quả sự tương hỗ nguồn thông tin của các nhà báo công dân, bằng cách sử dụng nguồn “tài nguyên” thông tin phong phú này như một thứ “quặng” để luyện nên những bài viết hay, kịp thời, chân thực cung cấp đến cho độc giả, thính giả những thông tin kiểm chứng chất lượng tin cậy. Đó chính là cách nhà báo chuyên nghiệp “luyện quặng thành vàng”, là cách mà báo chí chuyên nghiệp “giong buồm” tận dụng sức gió từ các thông tin mênh mông trong đời sống, để tạo nên một con tàu truyền thông siêu tốc trên hành trình phát triển của mình…

Chu Lương – Thanh Nhung

Theo Dansinh

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
Giải mã sát nhân tập 1Giá thịt lợn tăng cao, người miền Bắc 'đụng’... trâu, bò ăn TếtDân mạng tỏ ra nghi ngờ khi đạo diễn khen ngợi Lưu Diệc Phi sinh ra là để đóng Hoa Mộc LanĐạo diễn '30 chưa phải Tết' ẩn ý mừng vui phim đã được duyệt, sẵn sàng tham chiến trăm tỷ dịp Tết Canh Tý 2020?Top những nhân vật không có siêu năng lực trong MCUPhim của 'Người Sắt' Robert Downey Jr. và phim của Will Smith đều thua cái tên này tại phòng vé Hàn Quốc tuần quaCô giáo 25 bám đảo Thổ Chu: Tết dù ở đâu cũng là tết sum vầyBầu trời tuổi thơ ập về khi nghe Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh tam ca bản hit một thờiPhim 'Hạ cánh nơi anh' của Huyn Bin và Son Ye Jin tiếp tục đạt kỷ lục rating mới với sự xuất hiện của Kim Soo HyunHyunA đăng video hôn bạn trai dưới nướcHai cựu thành viên X1 Nam Do Hyun và Lee Han Gyul sẵn sàng tái ngộ người hâm mộ với hình ảnh poster fan meetingXiaomi sẽ cải tiến animation của MIUI 11 dựa trên Android 10Ra MV "Một triệu like" mừng fanpage cán mốc, Đen Vâu feat chung đạo diễn MV ruột hứa hẹn sẽ hút thêm triệu triệu Đồng Âm nữa?Baldur’s Gate 3 hé lộ thêm thông tin mớiYone – anh trai của Yasuo chuẩn bị gia nhập LMHT?Nhà phát triển Outer Wilds khuyên game thủ đăng ký Xbox Game PassSherlock Holmes bất ngờ quay trở lại nền tảng PlayStation 4Giáp Tết cầm Galaxy A51 lên Mai Châu một chuyến: cảnh vật yên bìnhTrên tay đánh giá Galaxy A71 tại Việt Nam: bản nâng cấp hấp dẫnQuên loạt MV xây dựng theo hình tượng đam mỹ bách hợp đi, trend kịch bản ‘sặc mùi’ cà khịa tình cũ mới là kiểu được mỹ nữ Vpop ưa chuộngHot girl Mai Thỏ phát hiện sự cố tuột dây áo khi quay xong clip, Mỹ Tâm diện đồ khó đoán tuổiNgười đẹp Colombia chỉ trích BTC Miss Global ngay trên sân khấuThành viên nhóm nhạc nữ tân binh khiến netizen 'sôi sục' vì có ngoại hình lai giữa Irene và WendyLoa karaoke di động dùng hệ điều hành AndroidBXH thương hiệu nhóm nhạc KPop tháng 1/2020: Red Velvet tiếp tục thăng tiến, BTS và BlackPink vẫn 'dậm chân tại chỗ'Tân binh ITZY nhà JYP bị chê tơi tả nhưng Sunmi được Knet hết mực khen ngợi!Hương Tràm khoả lấp nỗi nhớ của Fans sau gần 1 năm du học bằng dự án âm nhạc ‘The Nomad – Living our lives’Chân dung ‘Nữ hoàng hải tặc’ khiến nhà Thanh bất lực, gây chống động lịch sửLạ lùng loài cây khiến nạn nhân như bị tạt axit và điện giật

Tiêu điểm

Vụ chánh án 'mây mưa' với nữ kế toán tại trụ sở: Thế là xong
19:22:30 18/01/2020
Cảnh sát cơ động vi phạm nồng độ cồn
07:39:43 19/01/2020
Tài xế say xỉn “bừng tỉnh” khi nghe mức phạt 35 triệu đồng!
19:33:41 18/01/2020
Áp Nghị định 100, “văn hóa nhậu” sẽ.. biến mất?
13:07:01 18/01/2020
Xót xa vựa đào Nhật Tân nở hoa đỏ rực trước Tết, người dân ngậm ngùi hái bỏ cả nghìn bông
11:21:48 18/01/2020
Đường về miền Tây kẹt không lối thoát, lái xe cắn hạt dưa giữa quốc lộ
14:00:53 19/01/2020
Món đồ 'miễn phí' trong khách sạn tưởng sạch nhưng siêu bẩn
18:50:24 19/01/2020
Vụ bé gái bị xâm hại tại trường mầm non: Công an Thái Bình có kết luận chính thức
18:34:19 18/01/2020
Con hỗn láo với bà nội lại còn ngang ngược không chịu nhận, mẹ chỉ nói 1 câu mà cậu bé bật khóc nức nở rồi vội xin lỗi
17:10:24 18/01/2020
Đồng Nai: Cháy lớn ở cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi ở Biên Hòa vào chiều 25 Tết
20:52:19 19/01/2020

Thông tin đang nóng

Hoa hậu chuyển giới Thái Lan phẫu thuật trở lại là nam giới
09:52:55 20/01/2020
Đẳng cấp như Selena Gomez, chỉ với loạt ảnh trắng đen đủ gây mê: Đẹp thế này ai chịu nổi?
08:40:06 20/01/2020
Hai đội ‘bắt tay cô lập’ U-23 Việt Nam đều bị loại
08:56:23 20/01/2020
Dân mạng không phân biệt được đâu là nữ thực tập sinh của Idol Producer, đâu là 'em trai quốc dân' Vương Nguyên
08:36:31 20/01/2020
Ngập tràn sắc Xuân tại chợ hoa Tết lớn nhất TP.HCM
09:52:30 20/01/2020
Dân mạng tỏ ra nghi ngờ khi đạo diễn khen ngợi Lưu Diệc Phi sinh ra là để đóng Hoa Mộc Lan
08:39:31 20/01/2020
Hà Đức Chinh lần đầu khoe ảnh đôi mừng sinh nhật bạn gái
09:14:38 20/01/2020
Những lợi ích không ngờ của việc... đi tiểu trong khi tắm
09:36:20 20/01/2020
Ngô Bội Từ tổ chức tiệc sang chảnh sau khi bị đuổi khỏi khách sạn
09:48:57 20/01/2020
HLV Park Hang Seo chính thức chia tay Việt Nam trở về Hàn Quốc
08:43:44 20/01/2020

Tin mới nhất

Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng phục hồi hơn 50ha rừng bị cháy

09:26:59 20/01/2020
Để phục hồi hơn 50ha rừng bị cháy ở khu vực núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng cho việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Giá thịt lợn tăng cao, người miền Bắc 'đụng’... trâu, bò ăn Tết

09:20:42 20/01/2020
Thay vì đụng lợn như mọi năm, dịp Tết năm nay nhiều gia đình ở Thái Bình, Hải Phòng chọn cách đụng trâu, bò, nghé vì giá thịt lợn quá cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao quà Tết cho người nghèo ở Quảng Nam

09:14:43 20/01/2020
Hơn 400 suất quà vừa được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao tận tay các gia đình chính sách tiêu biểu, khó khăn và hộ nghèo tại tỉnh Quảng Nam.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, dân Thủ đô rộn ràng đi sắm Tết

09:10:19 20/01/2020
Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm cũ, dân Thủ đô hối hả ra đường sắm Tết, cảm nhận Tết đang đến rất gần qua sắc màu lộng lẫy trên phố với rất nhiều cờ và hoa.

Hàng loạt "xe dù" sa lưới Đoàn liên ngành ở cửa ngõ TP.HCM

08:26:10 20/01/2020
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Tổ công tác liên ngành ráo tiết xử lý các xe khách vi phạm tại các điểm nóng xe dù bến cóc trên QL1.

“Đi để trở về”

08:19:04 20/01/2020
 Không ít bạn trẻ ở độ tuổi mười tám đôi mươi cảm thấy chênh vênh khi vừa rời xa mái trường, phải bắt đầu cuộc sống của một người “chớm” trưởng thành. Họ rất cần một cơ hội để rèn luyện, nhìn nhận bản thân đúng đắn để không bị mất phươn...

Vất vả ngày Tết nghề “làm dâu trăm họ”

08:09:29 20/01/2020
Trong nhân gian có muôn ngàn nghề và không nghề nào gọi là sướng hay khổ. Nhưng khi ta yêu nghề thì nghề mới không bỏ ta.

Băn khoăn về đề xuất triệt sản "yêu râu xanh"

07:56:15 20/01/2020
Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý gần 1.200 vụ vi phạm hành chính về xâm hại trẻ em với mức trung bình mỗi năm xử lý 261 vụ, tăng gấp đôi so với giai đoạn trước

Lãnh đạo trường công sang làm trường tư: Buồn vui lẫn lộn

07:53:38 20/01/2020
Thời gian qua, nhiều lãnh đạo trường công lập sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, nghỉ hưu được mời về làm lãnh đạo các cơ sở giáo dục tư thục.

Xử lý vụ gần 40 xe SH quảng cáo web cá độ bóng đá gần Nhà thờ Đức Bà

07:45:23 20/01/2020
Hàng chục xe máy gắn biển quảng cáo cho trang cá độ bóng đá xuất hiện ở gần nhà thờ Đức Bà, quận 1, TP.HCM bị xử lý.

Người dân Đồng Tâm trưng đào, quất hối hả chuẩn bị đón Tết

07:42:24 20/01/2020
Hơn 10 ngày sau vụ chống người thi hành công vụ dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, người dân thôn Hoành trở lại nhịp sống bình thường, đào, quất, hoa trái được bày bán khắp nơi phục vụ bà con sắm Tết.

Cảm động cô giáo hơn 10 năm tận tụy dạy từng trẻ khuyết tật

07:29:05 20/01/2020
Đến với lớp học dạy trẻ em bị khuyết tật của cô Nguyễn Thị Hội (sinh năm 1968, tại Trường Tiểu học Sơn Lạc, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước tiếng đọc bài không đồng đều khi cô giáo gọi cả lớp đánh...

Thực hư thông tin cô giáo mầm non tát vào mặt bé gái trong lúc tập múa

07:18:18 20/01/2020
Phụ huynh của bé gái xác nhận cô giáo chỉ chạm tay vào má học sinh chứ không hề tát mạnh như trên mạng xã hội lan truyền.

Dự báo thời tiết ngày 20/1: Miền Bắc tiếp tục mưa rét 15 - 17 độ C

06:52:20 20/01/2020
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết của miền Bắc được dự báo sẽ tiếp tục mưa rét trong những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Không để thiếu tàu xe, “tăng giá, nhồi khách” dịp Tết

06:44:38 20/01/2020
Tại Chỉ thị số 33/CT-TTg mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có trách nhiệm điều tiết, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình tr...

Lãnh đạo phường Tân Hưng có “làm ngơ” cho lấn chiếm lòng, lề đường.

06:41:26 20/01/2020
Lãnh đạo phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM, đang bị người dân phản ánh có biểu hiện dung túng cho người thân lấn chiếm lòng lề đường.

17 trường hợp ở Cà Mau không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn

06:38:23 20/01/2020
Quá trình kiểm soát, xử lý vi phạm có 17 trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Thư viện quốc gia của triều Nguyễn

06:35:28 20/01/2020
Vua Minh Mạng (1791-1841) cho xây dựng Tàng thư lâu giữa hồ nước nhằm tạo thông thoáng, tránh mối mọt, bảo vệ các tài liệu quan trọng.

Tắc đường kéo dài từ thành phố Bến Tre đến cầu Rạch Miễu

23:32:51 19/01/2020
Hướng đi từ thành phố Bến Tre lên cầu Rạch Miễu, lượng xe cộ ùn ứ, nối đuôi nhau nằm chờ lăn bánh, nhiều xe ôtô còn lấn làn đường dành cho xe máy khi không có mặt lực lượng Cảnh sát giao thông.

Bữa cơm sum vầy gia đình của các phạm nhân

23:19:01 19/01/2020
Mỗi dịp xuân về, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) lại tổ chức thịt lợn, gói bánh chưng để làm bữa cơm tất niên cho các phạm nhân đang thụ án trong trại.

Mộ liệt sĩ hóa “mộ gió” ở Bắc Kạn: Đợi khai quật lại theo tập quán

23:15:34 19/01/2020
Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã tìm được nhân chứng trực tiếp chuyển các ngôi mộ từ nghĩa trang Phủ Thông cũ sang nghĩa trang mới, chỉ còn đợi ngày, giờ khai quật lại theo tập quán địa phương.

Phát hiện hơn 500 máy hút thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:57:17 19/01/2020
Đội Cảnh sát Kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa vừa phối hợp với Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) phát hiện một số lượng lớn máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nhiều nhà xe đồng loạt tăng giá ngày Tết: Người dân “méo mặt” rút hầu bao

22:33:17 19/01/2020
Hàng loạt doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội mới đây đã đồng loạt thông báo tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán Canh Tý lên mức giá tăng trung bình từ 50-60% lần so với ngày thường khiến nhiều học sinh, sinh viên và người lao động thêm gánh nặn...

Tiêm thuốc triệt dâm kẻ bệnh hoạn: Xứng đáng...

22:07:00 19/01/2020
Những đối tượng phạm tội liên quan đến tình dục nhiều lần hoặc có hành vi với nhiều người thì nên bị tiêm thuốc triệt dâm.

Quan hệ thầy trò bất chính và kết đắng cho người trong cuộc

21:34:52 19/01/2020
Những vụ việc giáo viên quan hệ bất chính với học trò khiến người trong cuộc đánh mất sự nghiệp, lỡ dở chuyện học hành và ảnh hưởng tới hình ảnh nhà giáo trong mắt dư luận.

Ấm lòng Tết sum vầy

21:10:06 19/01/2020
Tết sum vầy 2020 có mục đích chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với hàng loạt các hoạt động thiết thực. 

Nhiều cảm xúc từ một tác phẩm

20:49:56 19/01/2020
Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long lần thứ iV năm 2019 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi tác giả, từng tòa soạn đã chọn lọc những tác phẩm hay, đầu tư công phu gửi dự thi.

Bến xe Miền Tây đông nghẹt khách chiều 25 Tết

20:46:23 19/01/2020
Bến xe Miền Tây chiều tối 25 Tết vẫn tấp nập người dân đến mua vé về quê.

Có thể bạn quan tâm

Tuyệt chiêu để sếp không bắt phải tăng ca

Hài hước

10:07:17 20/01/2020
Khi sếp bắt tăng ca quá nhiều thì hãy nghĩ đến tuyệt chiêu để sếp không thể bóc lột được nữa.

BẢN TIN SÁNG 20/1: Sao BĐN gây sức ép để tới M.U

Bên lề sân cỏ

10:07:08 20/01/2020
Sao BĐN gây sức ép để tới M.U; Roma lọt top 4; Cavani đòi rời PSG; Ronaldo cân bằng chiến tích của Trezeguet; Solskjaer tính mượn cầu thủ; HLV Setien hài lòng với trận ra mắt,... là những nội dung chính trong bản tin sáng của BĐS.

'Liverpool mạnh nhất Premier League, mạnh nhất châu Âu, mạnh nhất thế giới'

Bóng đá thế giới

10:04:00 20/01/2020
Đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ và chứng minh sức mạnh vô song ở mùa giải năm nay...

10 nam idol gây sốt vì nhan sắc bùng nổ trong năm 2019, không biết năm 2020 sẽ đến phiên ai?

Nhạc châu á

10:02:41 20/01/2020
Song song với mảng âm nhạc, năm 2019 cũng là một năm để lại dấu ấn trong lòng cộng đồng fan KPOP khi nhiều nhan sắc mới được công chúng biết tới và công nhận. Kỳ thực, không phải những ngôi sao này chưa có tiếng về visual, nhưng để bước...

Bắt đầu con đường đầu tư chỉ với số tiền bằng giá 1 bát phở, bạn dám không?

Kinh tế

10:02:29 20/01/2020
Đầu tư có vẻ đáng sợ khi bạn thấy các chuyên gia khuyên nên bỏ 100.000 đô la để đầu tư bước đầu, hoặc nhắm tới mục tiêu hơn 1 triệu đô la khi nghỉ hưu.

"Mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây xôn xao với nhan sắc khác lạ, lộ dấu hiệu lão hóa

Sao châu á

09:59:12 20/01/2020
Vốn là 1 trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có những khoảnh khắc kém sắc thế này.

Cũng như Kpop, các Idol cho đến khi lìa đời cũng không hẳn yên ổn với… Disney!

Nhạc âu - mỹ

09:58:43 20/01/2020
Disney là nơi chắp cánh cho hàng loạt tên tuổi bay cao như Nick Jonas, Miley Cyrus,.. và họ cũng có những luật lệ của riêng mình.

'Đôi mắt âm dương' và chuyện phim kinh dị ngày Tết: Phim hay thì xem bất chấp mùa!

Phim việt

09:57:17 20/01/2020
Xuất thân là một diễn viên hài, lại không sở hữu gương mặt có thể đóng những vai nữ chính hoa nhường nguyệt thẹn nhưng phim nào Thu Trang tham gia đều có doanh thu cao. Điểm lại những vai diễn ấn tượng của Thu Trang trên màn ảnh rộng, m...

“Ác quỷ” thủ lĩnh siêu trọng của tổ chức khủng bố IS ở Iraq sa lưới

Thế giới

09:56:59 20/01/2020
Một thủ lĩnh “hạng nặng” của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS vừa bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ tại Mosul.

Game thủ CS:GO đứng trước nguy cơ phải dự bị vì bệnh tim mạch

Esport

09:56:06 20/01/2020
Đội tuyển CS:GO Natus Vincere có khả năng sẽ chuyển game thủ kì cựu Ladislav GuardiaN Kovács xuống vị trí dự bị.

Game sinh tồn Vương Bài Chiến Tranh đưa xe tăng vào chiến trường

Game online

09:55:07 20/01/2020
Tựa game battle royale hấp dẫn hàng đầu hiện nay, Vương Bài Chiến Tranh, sẽ có sự xuất hiện của loại hình chiến đấu xe tăng trong game. Người chơi được trải nghiệm điều mới chưa từng có.

Nỗi đau của 2 người vợ sau vụ án mạng tại đám cưới

Pháp đình

09:49:13 20/01/2020
Một người chồng chết, một người chồng vào tù khiến hai người vợ chạm mặt nhau tại tòa với những nỗi khổ riêng.

Ubisoft cải tổ đội ngũ biên tập để cải thiện chất lượng sản phẩm

Game offline

09:48:34 20/01/2020
Sau thất bại cả về mặt doanh số lẫn chất lượng của hai bom xịt là The Division 2 và Ghost Recon: Breakpoint, Ubisoft cuối cùng cũng quyết đinh thay đổi cách nhìn của mình về việc làm game.

Scarlett Johansson xuất hiện sau cảm nặng

Sao âu - mỹ

09:46:24 20/01/2020
Tham dự lễ trao giải SAG tối 19/1, nữ diễn viên Scarlett Johansson mặc đầm xẻ sâu nổi bật trên thảm đỏ.

Cầu ngói Thanh Toàn, bức tranh yên bình xứ Huế

Du lịch

09:46:18 20/01/2020
Nằm giữa khung cảnh yên bình của làng quê Thanh Thủy Chánh, cầu ngói Thanh Toàn là một trong những cây cầu cổ nhất