Quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Tại Điều 7, Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT (ngày 28-6-2021) ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đã đưa ra yêu cầu chung đối với người dự tuyển như sau:

Quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ - Hình 1

Ảnh minh họa

- Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.

- Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển.

- Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 2 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

Ngoài ra, người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài.

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của quy chế này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Video đang HOT

Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2021 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4-4-2017.

Bộ Giáo dục giải trình quy chế mới về đào tạo tiến sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, đa chiều và trách nhiệm của các nhà khoa học và các nhà quản lý.

Ngày 30/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 18/20211/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021.

Nhiều nhà khoa học đánh giá cao cách tiếp cận đổi mới và những quy định tiến bộ trong Quy chế 18

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, hầu hết lãnh đạo các cơ sở đào tạo và các nhà khoa học đều thống nhất, đánh giá cao cách tiếp cận đổi mới và những quy định tiến bộ trong Quy chế 18.

Cụ thể, Quy chế 18 thể hiện xuyên suốt tinh thần tự chủ đại học, trao quyền và trách nhiệm cho các cơ đào tạo và các nhà khoa học trong đảm bảo chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo tiến sĩ nói riêng, theo đúng chủ trương của Đảng quy định của Luật số 34/2018 đồng thời phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới. Quy chế quy định những nguyên tắc chung, những tối thiểu và trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ chức và quản lý tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ. Mỗi cơ sở giáo dục đại học sẽ phải xây dựng quy chế riêng với những quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình để phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và đặc điểm của mình.

Quy chế 18 tiếp cận chất lượng đào tạo tiến sĩ theo tư duy hệ thống, coi quá trình đào tạo là một hệ thống mà chất lượng phụ thuộc từ yêu cầu đầu vào, các điều kiện bảo đảm chất lượng, quy trình tổ chức và quản lý đào tạo cho tới đánh giá chuẩn đầu ra, đánh giá và kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn tuyển dụng và sử dụng người tốt nghiệp. Vì vậy, trong khi Quy chế 18 tập trung vào các quy định liên quan tới tuyển sinh, tổ chức và quản lý quá trình đào tạo; Thông tư số 17/2021/ TT-BGDĐT được ban hành trước đó đã quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư 17/2021/ TT-BGDĐT là căn cứ để các hội đồng khối ngành xây dựng chuẩn chương trình đào tạo trong đó có chuẩn đầu ra phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng lĩnh vực, ngành đào tạo.

Quy chế 18 quy định quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học, thông qua các biện pháp quản lý chất lượng nội bộ và bảo đảm liêm chính học thuật; thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật dữ liệu và công khai minh bạch trong tất cả các quy trình từ tuyển sinh tới tổ chức đào tạo và cấp bằng. Đây là những yêu cầu quan trọng để tăng cường giám sát từ người học, cộng đồng khoa học, cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội.

Quy chế 18 thể hiện nhất quán quan điểm đào tạo tiến sĩ gắn chặt với nghiên cứu khoa học, yêu cầu nghiên cứu sinh phải dành thời gian học tập, nghiên cứu và tham gia sinh hoạt chuyên môn như một giảng viên trợ giảng, nghiên cứu viên cơ hữu. Đây là một trong những yêu cầu cốt lõi trong tổ chức và quản lý đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. Bên cạnh đó, trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Quy chế 08, một số quy định cũng được điều chỉnh cho hợp lý và phù hợp hơn với thực tiễn.

Còn có những ý kiến khác nhau về việc Quy chế 18

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận, một số nhà khoa học, chuyên gia quản lý còn có những ý kiến khác nhau về việc Quy chế 18 không quy định công bố quốc tế là tiêu chuẩn bắt buộc đối với người hướng dẫn và đối với nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

Một số nhà khoa học (chủ yếu trong lĩnh vực toán và khoa học tự nhiên) phê phán việc Quy chế 18 không yêu cầu bắt buộc công bố quốc tế là hạ thấp tiêu chuẩn, không tiếp cận với các chuẩn mực thế giới, không thúc đẩy hội nhập quốc tế và dễ tạo kẽ hở cho đào tạo tiến sĩ tràn lan trên cơ sở lập luận:

Công bố quốc tế là chuẩn mực chung, nhiều trường đại học trên thế giới (có dẫn chứng 2 trường đại học Đông Nam Á) có yêu cầu bắt buộc này;

Số lượng công bố quốc tế trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science/Scopus (WoS/Scopus) của Việt Nam tăng mạnh từ khi có Quy chế 08 (từ năm 2017);

Chất lượng các tạp chí trong nước thấp, việc đánh giá, bình duyệt không nghiêm túc, dễ dãi; chỉ bài báo tạp chí nước ngoài mới đảm bảo khách quan, mới là tiêu chí chất lượng duy nhất.

Bộ Giáo dục giải trình quy chế mới về đào tạo tiến sĩ - Hình 1

Ảnh minh họa: nguồn Vietnamnet

Trong khi đó, cũng một số nhà khoa học (có cả trong cả lĩnh vực toán và khoa học tự nhiên) và nhà quản lý khác phản biện lại ý kiến trên và ủng hộ cách tiếp cận, quan điểm mới của Quy chế 18. Các lập luận được đưa ra là:

Mặc dù công bố quốc tế là yêu cầu thông dụng đối với người hướng dẫn và nghiên cứu sinh, nhưng gần như chưa có quốc gia nào có một văn bản quy phạm pháp luật do cấp tương đương Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cứng về tiêu chuẩn công bố quốc tế trong đào tạo tiến sĩ; cũng như không có một hiệp hội các nhà khoa học nào trên thế giới đưa ra tiêu chuẩn này.

Hầu hết các trường đại học có uy tín trên thế giới cũng không quy định tiêu chuẩn cứng, mà để các khoa chuyên môn quyết định. Ngay trong ví dụ về Trường Đại học Malaya (được dẫn chứng trong những ý kiến phê phán) cũng đã thay đổi quy định từ năm học 2016-2017 và chấp nhận các tạp chí trong nước đối với lĩnh vực khoa học xã hội.

Yêu cầu công bố quốc tế và khả năng công bố quốc tế phụ thuộc nhiều vào các lĩnh vực, ngành đào tạo khác nhau, nếu áp dụng chung cho tất cả các ngành đào tạo sẽ rất khó khả thi ở một số lĩnh vực. Do vậy, việc quy định những tiêu chuẩn này vào chuẩn chương trình đào tạo của từng lĩnh vực và ngành đào tạo (theo quy định của Thông tư số 17/2001/TT-BGDĐT) là phù hợp hơn.

Hiện nay chưa có căn cứ khoa học lẫn thực tiễn về quan hệ trực tiếp giữa tác động của Quy chế 08 với tốc độ tăng mạnh số lượng công bố quốc tế của cả nước. Từ 2017 mới có 4 khóa tuyển sinh theo Quy chế 08, số lượng tốt nghiệp chưa được 100 tiến sĩ, đóng góp một tỉ lệ không đáng kể so với tổng số trên 20 ngàn bài báo khoa học của các tác giả Việt Nam đăng tải trong các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus.

Thực tế, tốc độ tăng số lượng công bố quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua có được là nhờ những chính sách đầu tư, khuyến khích của nhà nước và của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, nhưng quan trọng hơn đó là sự đóng góp của đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, giảng viên đại học.

- Không thể phủ nhận và cho rằng tất cả tạp chí trong nước đều không có chất lượng, bởi rất nhiều tạp chí có giá trị đã đạt được nhiều thành công trong thời gian vừa qua; và cũng không thể vì những lỏng lẻo trong quá trình đánh giá, bình duyệt mà hạ thấp vai trò của các nhà khoa học trong nước. Nếu không tin tưởng vào các nhà khoa học trong nước thì ngay cả việc đặt ra tiêu chuẩn cao về công bố quốc tế cũng không đảm bảo được kỷ cương, chất lượng đào tạo khi mà hiện tượng thuê bài, mua bài báo quốc tế đã có trong thực tế.

Trên cơ sở nghiên cứu những ý kiến trao đổi rộng rãi theo các cách nhìn nhận khác nhau, Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy rằng Quy chế 18 được ban hành đã tiếp cận theo hướng đưa ra những quy định tối thiểu cho tất cả lĩnh vực và ngành đào tạo, kèm theo đó yêu cầu các cơ sở đào tạo phải tuân thủ chuẩn chương trình đào tạo của từng lĩnh vực và ngành đào tạo.Chất lượng đào tạo tiến sĩ phản ánh rõ nhất uy tín khoa học của cơ sở đào tạo, sẽ không có cơ sở đào tạo nào muốn đánh đổi chất lượng, thương hiệu và uy tín vì những lợi ích khác. Chất lượng luận án tiến sĩ cũng phản ánh rõ nhất uy tín khoa học của người hướng dẫn và các thành viên hội đồng đánh giá; những nhà khoa học chân chính và tự trọng không bao giờ muốn đánh đổi uy tín của mình bằng việc thỏa hiệp với sự xuề xòa, nể nang trong đào tạo tiến sĩ.

Trên quan điểm nhìn nhận chương trình đào tạo như một hệ thống, chuẩn chương trình đào tạo sẽ quy định các tiêu chuẩn chất lượng dựa trên mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung chương trình, các điều kiện bảo đảm chất lượng (đội ngũ giảng viên/người hướng dẫn, cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu...) cho từng lĩnh vực và ngành đào tạo. Công bố khoa học sẽ là một trong những yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy, hướng dẫn và đối với nghiên cứu sinh, các hội đồng khối ngành sẽ phải thảo luận, thống nhất về số lượng, chất lượng và hình thức để phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thống nhất quan điểm việc đào tạo tiến sĩ không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu trong tương lai, mà còn gắn với mục tiêu quan trọng khác là thúc đẩy phát triển nghiên cứu trong các trường đại học và viện nghiên cứu.

Trong khi quy mô đào tạo tiến sĩ của chúng ta hiện nay rất thấp so với khu vực và thế giới, cần tiếp tục có những chính sách khuyến khích mạnh hơn, đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu, trong đó có chính sách học bổng đối với đào tạo tiến sĩ ở trong nước. Khi đó, các cơ sở đào tạo sẽ có điều kiện để tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, đồng thời gia tăng thành tích nghiên cứu khoa học bao gồm cả những công bố khoa học có giá trị cả ở trong và ngoài nước.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, để kiểm soát chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo tiến sĩ nói riêng cần có những giải pháp tổng thể, mang tính hệ thống, trong đó việc ban hành và triển khai quy chế tuyển sinh, đào tạo và chuẩn chương trình đào tạo là một giải pháp. Trong phạm vi của Quy chế 18, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra những quy định về trách nhiệm của cơ sở đào tạo, đơn vị chuyên môn và người hướng dẫn trong việc quản lý quá trình học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh; về công khai minh bạch các thông tin trong toàn bộ quá trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá luận án và cấp bằng.

Nếu cơ sở đào tạo, các tổ chức và cá nhân liên quan thực thi nghiêm túc những quy định này sẽ không có việc buông lỏng chất lượng, không có cơ hội cho những người theo học chỉ vì bằng cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế 18 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác, thông qua ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và huy động sự tham gia giám sát, phản biện từ cộng đồng xã hội, nhất là cộng đồng các nhà khoa học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, đa chiều và trách nhiệm của các nhà khoa học và các nhà quản lý. Sự trao đổi, tranh biện trên một số diễn đàn vừa qua chắc chắn sẽ tác động tới nhận thức và hành động của cả giới khoa học và quản lý giáo dục đại học.

Trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và cầu thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp và phân tích những ý kiến đa chiều, đồng thời đã có trao đổi trực tiếp với một số nhà khoa học và nhà quản lý, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu tiếp thu theo một hình thức phù hợp, nhất là những giải pháp, sáng kiến hay để triển khai một cách hiệu quả Quy chế 18. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ nghiên cứu để đẩy nhanh kế hoạch tổ chức xây dựng các chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực, trước hết ở trình độ tiến sĩ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
'Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi mừng đến run cả người'04:02Giấc mơ bác sĩ của cô gái nhỏ làng biển03:05Học sinh Quảng Bình chia ca học trực tiếp để đảm bảo phòng chống dịch00:44Những nữ sinh miền Đất Đỏ vượt khó đến giảng đường01:11Nữ sinh Làng trẻ SOS Hải Phòng chia sẻ hành trình ẵm học bổng 1 tỉ đồng01:53Cô gái Giẻ Triêng mồ côi vào đại học02:13Con biết từ đây mình mồ côi rồi, phải tự lo liệu cuộc đời...02:07Đường vào đại học vắng bóng mẹ cha03:09Voicekids - học mà chơi, chơi mà học theo công nghệ 4.000:52Nếu không hỗ trợ học phí từ tháng 9, học sinh TP.HCM sẽ thiệt thòi06:59Chuyên gia tâm lý Steven Nguyễn: "Đừng nói học online gây trầm cảm"11:48Cách học tiếng Anh qua bài hát06:54Gen Z 19 tuổi làm cố vấn giúp nhiều học sinh giành học bổng đại học quốc tế06:05Chương trình dạy học trên truyền hình sinh động thu hút học sinh01:52Cô giáo "trường làng" làm Youtuber giúp trò tiếp thu tốt hơn khi học online02:44Những từ tiếng Anh nhiều người Việt phát âm sai04:47Một trường đại học cho sinh viên đến trường học thực hành ngay trong tháng 1018:22Nỗi lo sau giảng đường của đôi bạn mồ côi03:25'Em phải cố gắng để giúp ba mẹ thêm vững tin'04:20Nghe mẹ mất mà lòng mình trống rỗng02:36

Tiêu điểm

ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến có thêm Trường ĐH Tây Nam Bộ
16:11:16 18/10/2021
TP.HCM chính thức miễn học phí cho học sinh
20:22:12 19/10/2021
Phụ huynh "tá hỏa" phát hiện con thành game thủ khi học trực tuyến
08:22:29 19/10/2021
TP.HCM có 1 trường ĐH danh tiếng: Không gian xanh mướt mượt như Thảo Cầm Viên, cắp sách đến trường là chẳng nỡ về
14:58:17 18/10/2021
TP.HCM giải quyết khiếu nại tuyển sinh lớp 6 Trần Đại Nghĩa
06:22:53 20/10/2021
Chêm tiếng Anh trong giao tiếp có làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt?
16:33:14 18/10/2021
Xúc động "lời chưa nói" của học sinh Hải Phòng gửi mẹ nhân ngày 20.10
16:38:02 18/10/2021
TP.HCM hỗ trợ học phí 3 tháng cuối năm cho học sinh
18:12:57 19/10/2021
Để dạy và học trực tuyến hiệu quả - Bài 2: Văn hóa học đường thời học trực tuyến
14:29:31 19/10/2021
Điều gì khiến nữ thủ khoa trường Nhân văn 'bỏ phố về quê'?
18:14:45 19/10/2021

Thông tin đang nóng

Lần đầu tiên con của ông Dũng "lò vôi" và người vợ cũ Trần Thị Tuyết lộ diện trong ngày tiễn mẹ về nơi cuối cùng
10:44:19 20/10/2021
Hàng xóm của bà Tuyết bất ngờ tiết lộ: "Ông Dũng và bà Tuyết từng mất một người con" người dân hồi tưởng không khí đám tang năm đó
08:53:27 20/10/2021
Động thái của con gái bà Phương Hằng sau khi mẹ tuyên bố vay 300 tỷ làm nhà máy oxy, sắp giải nghệ không làm streamer nữa!
09:25:46 20/10/2021
NÓNG: Tài tử Kim Seon Ho (Hometown Cha-Cha-Cha) chính thức thừa nhận ép bạn gái phá thai kèm tâm thư dài
08:19:48 20/10/2021
Trương Tuyết Nghênh - Tiểu hoa đán Cbiz đình đám một thời lụi tàn sự nghiệp vì chị gái gây họa
08:47:29 20/10/2021
Nóng: Phát hiện thi thể một em bé dưới con suối, nghi là bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương
13:32:07 20/10/2021
Huy Khánh hé lộ về cơ ngơi của Hoàng Mập: Tôi nhìn chiếc giường này mà hoang mang
07:49:07 20/10/2021
Hàng người dài hàng chục mét tiễn đưa vợ cũ ông Dũng lò vôi, một người dân chia sẻ về lý do ông Dũng không xuất hiện trong ngày hôm nay
09:48:31 20/10/2021
Chân dung bạn gái cũ tố Kim Seon Ho ép phá thai: Nữ phát thanh viên gợi cảm, từng có 1 đời chồng
11:01:04 20/10/2021
Danh ca Thanh Lan: Người Việt với nhau thì nói tiếng Việt, việc gì phải nói một thứ tiếng khác
08:09:02 20/10/2021

Tin mới nhất

Học sinh đạt 101,5 điểm nhưng trượt lớp 6 trường chuyên do 'hiểu nhầm'

13:56:37 20/10/2021
Học sinh đạt 101,5 điểm hoặc hơn nhưng trượt vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là do phụ huynh học sinh hiểu nhầm nhưng không trao đổi với người được phân công hỗ trợ công tác nhập dữ liệu.

Thí điểm đào tạo Chương trình 9+5: Thời gian quá dài, khó hấp dẫn người học

12:08:16 20/10/2021
Dự thảo Đề án Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng (CĐ) cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), còn gọi là Chương trình 9 cộng 5 do Bộ LĐTB&XH xây dựng đang được dư luận quan tâm bởi những lợi thế.

Triển khai Khung trình độ quốc gia giáo dục nghề nghiệp

12:08:12 20/10/2021
Để triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt chất lượng, hiệu quả, cần có lộ trình và đồng bộ với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Sáng nay 20-10, học sinh xã đảo Thạnh An nô nức đến trường

10:05:33 20/10/2021
Ngày 20-10, gần 250 học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 của Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An (Cần Giờ, TP.HCM) đi học trở lại. Ngày đầu đến trường của năm học 2021-2022 các em đều vui vẻ, nô nức.

Hà Nội bảo đảm tiến độ xây dựng 85 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021

09:47:39 20/10/2021
Ngoài xây dựng 85 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho học sinh.

Học nghệ thuật mà không trở thành nghệ sĩ, diễn viên... có thất nghiệp?

09:41:47 20/10/2021
Các chuyên gia nhận định, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật không chỉ để làm diễn viên, ca sĩ… mà có thể đảm nhận nhiều vị trí việc khác.

'Giãn cách, tách lớp' - bài toán khó khi mở cửa trường học

09:39:59 20/10/2021
Khi Sở yêu cầu số lớp, số người học phải dưới 50% quy định hiện hành, các trường đối diện với thách thức: thiếu phòng để học, thiếu giáo viên để dạy và thiếu cả tiền để chi trả...

Du học sinh Việt chia sẻ kinh nghiệm tìm nhà trọ ở Barcelona

09:37:28 20/10/2021
Mất 10 ngày ròng rã đi bộ rạc chân mới tìm được chỗ ở, Phan Nghĩa vẫn được bạn bè khen may mắn khi sớm an cư trong thời gian ngắn ở một nơi đắt đỏ như Barcelona.

Các địa phương tổ chức dạy học ra sao với 4 cấp độ dịch?

09:28:01 20/10/2021
Theo Bộ GD-ĐT, địa bàn có cấp độ dịch Covid-19 ở mức độ 1 và 2 cần tổ chức cho học sinh học trực tiếp; cấp độ 3 có thể kết hợp cả 2 hình thức… Vậy, các địa phương nói gì về hướng dẫn này?

Những đứa trẻ xã đảo Thạnh An trước ngày đến trường trong thời điểm 'bình thường mới'

09:18:06 20/10/2021
Chung nhịp sống ở trạng thái bình thường mới ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM, những đứa trẻ xã đảo Thạnh An đã có những phút giây vui chơi thư giãn cùng nhau.

Văn mẫu: Những chuyện bi hài từ copy-paste

08:10:33 20/10/2021
Có những bài văn của học sinh nhận được lời phê từ giáo viên: Bài của em giống bạn A,B,C. Bài làm văn được nhân bản do nhiều em cùng tham khảo một nguồn tài liệu, học thêm cùng chỗ… là chuyện không phải hiếm. 

Kiểm tra trực tuyến, muôn kiểu để đánh giá học sinh

08:09:18 20/10/2021
Giáo viên và các nhà quản lý đã và đang triển khai nhiều giải pháp để có thể đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh khi kiểm tra trực tuyến.

Để nếp sống văn minh, thanh lịch thấm qua từng giờ dạy

07:45:05 20/10/2021
Hà Nội là địa phương duy nhất đưa vào giảng dạy tại các nhà trường bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội, được Bộ GD&ĐT đánh giá cao. 

Rối tinh rối mù việc triển khai môn Khoa học tự nhiên lớp 6

07:41:13 20/10/2021
 Để áp dụng dạy tích hợp liên môn vào nền giáo dục Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, theo tôi cần đặc biệt cẩn trọng và phải xây dựng một lộ trình rõ ràng, khả thi.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp ở huyện Hậu Lộc

07:33:41 20/10/2021
Những năm gần đây, huyện Hậu Lộc đã tập trung rà soát, sắp xếp lại hệ thống mạng lưới trường lớp phù hợp với quy mô phát triển của địa phương nhằm huy động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường cũng như bảo đảm tốt nhất các điều kiện...

Hoạt động của hội khuyến học góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học

07:31:29 20/10/2021
Sự vào cuộc tích cực cùng cách làm linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động hỗ trợ các nhà trường của các cấp hội khuyến học (HKH) trong tỉnh đã và đang góp phần khuyến khích, động viên thầy, trò các nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt, nâng...

Trường Đại học Hồng Đức với hoạt động hợp tác quốc tế

07:13:31 20/10/2021
Hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu của mỗi trường đại học (ĐH) trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường.

Khánh Hòa: Hỗ trợ 50% học phí cho học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

07:10:48 20/10/2021
Ngày 19/10, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên tro...

Dạy học trực tuyến ở Đồng bằng sông Cửu Long: Vừa giảng dạy vừa rút kinh nghiệm

06:55:23 20/10/2021
Dạy học trực tuyến là giải pháp phù hợp trong tình hình dịch bệnh nhưng thực tế vẫn còn khó khăn. Tại ĐBSCL, nhà trường, giáo viên vừa giảng dạy, vừa rút kinh nghiệm để việc học trực tuyến đạt hiệu quả. 

Các địa phương linh hoạt trong dạy học và bù đắp kiến thức cho học sinh

06:53:26 20/10/2021
Nhiều địa phương vẫn phải dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. Để thích ứng với dạy và học trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khó lường, Bộ GD-ĐT đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó các địa phương sẽ linh hoạt, theo tình hình t...

Quảng Trị tạo điều kiện nhập học cho hàng trăm học sinh về từ vùng dịch

06:22:01 20/10/2021
Hàng trăm học sinh trở về tỉnh Quảng Trị do dịch COVID-19, trong đó nhiều em không có học bạ, hồ sơ theo quy định nhưng đã được địa phương tạo mọi điều kiện để các em được đến trường.

Tích cực đổi mới để mang lại lợi ích tốt nhất cho người học

06:21:04 20/10/2021
4 chương trình đào tạo được đánh giá là tiêu biểu. Nội dung và cấu trúc của chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp; các hoạt động dạy và học đa dạng.

Đắk Lắk tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh “ mắc kẹt” do dịch Covid-19

06:20:19 20/10/2021
Mặc dù năm học 2021-2022 đã trải qua gần nửa thời gian của học kỳ 1, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều học sinh của Đắk Lắk kẹt ở các địa phương khác chưa thể quay về đi học và cũng không ít học sinh ở các tỉnh khác vẫn phải học tạm ở Đắk Lắ...

Bắc Giang: Nhiều trường gặp khó vì thiếu giáo viên

21:08:13 19/10/2021
Số lượng học sinh tăng cao, tuyển dụng biên chế không đủ so với nhu cầu, nhiều giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ hưu là những nguyên nhân dẫn đến các trường tiểu học tại Bắc Giang đang gặp khó khăn về nhân lực.

Nghe mẹ mất mà lòng mình trống rỗng

19:50:53 19/10/2021
Nhận được tin đậu đại học, chưa kịp báo cho mẹ vui thì Nguyễn Duy Quang - tân sinh viên Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng - nhận hung tin quá đớn đau: mẹ ra đi bởi COVID-19.

Cha mẹ lo lắng về chất lượng giáo dục, sức khỏe của con khi học trực tuyến

19:48:47 19/10/2021
Nhiều giáo viên, trẻ em, học sinh bị mắc COVID-19. Nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành không thể tiến hành theo đúng kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chồng trẻ gửi lời chúc mừng 20/10, nhan sắc trẻ hóa của "cô dâu 62 tuổi" khiến nhiều người bất ngờ

Netizen

14:01:46 20/10/2021
Hòa chung không khí của ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), mới đây vợ chồng cô dâu 62 tuổi đã cùng nhau thực hiện clip để gửi những lời chúc ý nghĩa đến các chị em.

Món mỳ Ý xào tôm măng tây ngon lạ

Ẩm thực

13:59:28 20/10/2021
Món mỳ Ý xào tôm măng tây với vị tôm ngọt thịt cùng vị măng thơm thơm, chua chua lẫn trong từng miếng mì dai dai, nhai cực thích thú hứa hẹn đây sẽ là món ăn mà gia đình sẽ phải trầm trồ khen ngợi.

Dương Tử có động thái đặc biệt với Lý Hiện khiến fan nhiệt tình đẩy thuyền

Sao châu á

13:58:51 20/10/2021
Mới đây, cộng đồng mạng được dịp bàn tán xôn xao khi nữ diễn viên Dương Tử cập nhập một bài viết chúc mừng sinh nhật Lý Hiện lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn học cũ.

Chồng đi công tác xa, tôi hẹn hò nam đồng nghiệp thì "hóa đá" nhìn sang bên kia đường

Tâm sự

13:56:45 20/10/2021
Vừa ngồi xuống bàn, đồ ăn chưa kịp bưng lên thì tôi nhìn sang bên kia đường và tình cờ thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

Hacker dùng Tinder 'săn' nạn nhân Bitcoin 

Thế giới số

13:55:00 20/10/2021
Hacker đã lợi dụng ứng dụng hẹn hò Tinder để tìm cách xâm nhập vào iPhone, đánh cắp số Bitcoin trị giá 1,4 triệu USD từ các nạn nhân.

Vừa mở tủ lạnh, cảnh tượng diễn ra sau đó khiến cô vợ chỉ muốn ly hôn ngay lập tức vì nhận ra một sự thật chát đắng

Tình yêu

13:53:12 20/10/2021
Những ấm ức và tủi thân của cô đã tích lũy từ ngày này sang tháng khác. Sự việc đó chỉ như giọt nước làm tràn ly mà thôi.

13 combo váy liền + áo khoác giúp chị em "bùng nổ" vẻ sành điệu để đi chơi 20/10

Thời trang

13:52:13 20/10/2021
Với thời tiết lạnh thế này, combo váy liền áo khoác là lựa chọn lý tưởng nhất cho buổi tối hẹn hò ngày 20/10.

Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương

Sự kiện nóng

13:50:28 20/10/2021
Bé trai 2 tuổi mất tích trưa ngày 15/10, sau 5 ngày tìm kiếm thi thể bé được tìm thấy dưới suối các nhà nạn nhân không xa.

Lucas Hernandez sẽ phải ngồi tù nếu kháng án bất thành

Sao thể thao

13:32:23 20/10/2021
Ngày 18/10 vừa qua, tòa án hình sự Madrid (Tây Ban Nha) đã đưa ra bản án 6 tháng tù đối với bị cáo Lucas Hernandez, do hậu vệ hiện khoác áo Bayern vi phạm lệnh cấm tiếp xúc của tòa.

Từ Úc ông xã đại gia gửi lời chúc 20/10 cực ngọt, Hoà Minzy bình luận câu gì hợp ý 100% mẹ bỉm?

Sao việt

13:30:52 20/10/2021
Cuộc trò chuyện giữa Hoà Minzy và đại gia Minh Hải tiếp tục khiến cư dân mạng rần rần vì quá ngọt ngào.

Brooklyn Beckham và người tình cởi sạch đồ nhức mắt

Sao âu mỹ

13:21:20 20/10/2021
Brooklyn Beckham và Nicola Peltz một lần nữa chiêu đãi dân mạng khoảnh khắc nóng bỏng đến táo bạo.

Nguyên Khang: 'Tôi rút tiết kiệm, chạy vạy để kinh doanh sau dịch'

Phỏng vấn sao

13:16:56 20/10/2021
MC Nguyên Khang dốc hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm người thân để xoay xở việc kinh doanh nhà hàng sau ba tháng dừng hoạt động vì dịch Covid-19.