Quảng Bình phấn đấu thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hơn dự báo, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, sáng tạo của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, Quảng Bình từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ðây sẽ là tiền đề để Quảng Bình tự tin bắt tay vào thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 với quyết tâm trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Quảng Bình phấn đấu thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ - Hình 1

Quảng Bình tập trung phát triển Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành điểm đến thu hút du khách. Ảnh: SDL

Với những thuận lợi cơ bản đạt được trong giai đoạn 2010 – 2015, ngay sau Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 16, Quảng Bình bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020 với khí thế và quyết tâm mới. Nhưng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tháng 4-2016, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặt Quảng Bình trước thách thức, khó khăn chưa từng có; tiếp đó là “lũ kép”, lũ lịch sử, bão lớn, dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là đại dịch Covid-19 với những thiệt hại nặng nề đến đời sống và sản xuất, kinh doanh của người dân, đến sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình, kích động, chống phá, tiếp tục thử thách tinh thần và ý chí của Ðảng bộ và nhân dân Quảng Bình. Trong bối cảnh đó, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt của Ðảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,13%; thu ngân sách tăng bình quân 17,4%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Ðến hết năm 2020, toàn tỉnh có 61,72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước đồng bộ, một số hạ tầng quan trọng được hình thành, như: cảng biển Hòn La, cảng hàng không Ðồng Hới, cửa khẩu quốc tế Cha Lo… Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ bằng các cơ chế, chính sách phù hợp, thuận lợi hơn. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn dưới 4%, giảm bình quân 2,1%/năm. Quốc phòng – an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được triển khai tích cực, toàn diện, hiệu quả. Những kết quả đạt được qua một nhiệm kỳ đầy gian khó đã khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua thách thức và khát vọng vươn lên của Ðảng bộ và nhân dân Quảng Bình.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Quảng Bình đứng trước nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Thuận lợi đó là: Những kết quả đáng khích lệ trong công tác xây dựng Ðảng, bảo đảm an ninh – quốc phòng và phát triển kinh tế – xã hội của giai đoạn 5 năm 2015 – 2020, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lụt và đặc biệt là dịch Covid-19. Thách thức cho giai đoạn tới là rất nhiều: Từ việc phải hồi phục lại các khâu của nền kinh tế từ đầu tư, tiêu dùng, lao động… sau khi dịch Covid-19 đi qua; sự thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống người dân do trận lũ lịch sử tháng 10-2020; sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư, thương mại và du lịch của các địa phương khác trong khu vực…

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, thách thức, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã xác định những định hướng, mục tiêu cơ bản để xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong giai đoạn 2020 – 2025. Cụ thể, mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ”.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định cần tập trung vào bốn khâu đột phá, tương ứng với bốn chương trình hành động cần được triển khai thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ: (1). Phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
(2). Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; (3). Ðẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; (4). Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Ðồng thời, cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm xây dựng bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức thật sự phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Ðổi mới lề lối, tác phong làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý.

Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đồng bộ, thống nhất, dài hạn kinh tế – xã hội và thu hút đầu tư. Gắn kết quy hoạch của tỉnh với các quy hoạch của vùng Bắc Trung Bộ, miền trung và cả nước để tận dụng các lợi thế của các mối liên kết vùng, các tiềm năng lợi thế không chỉ của Quảng Bình mà của các địa phương lân cận, như: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng… Công tác quy hoạch cần được thực hiện theo hướng tích hợp, tránh sự chồng chéo, phân tán trong tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch ở các cấp, các ngành; gắn liền với phương án thu hút nguồn lực để bảo đảm thực hiện quy hoạch.

Thứ ba, về phát triển kinh tế, tỉnh xác định công nghiệp là trọng điểm; dịch vụ, du lịch là mũi nhọn và nông nghiệp là bệ đỡ của kinh tế tỉnh nhà. Theo đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ. Chú trọng phát triển bền vững các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh khai thác vùng biển xa. Kết hợp chặt chẽ giữa việc bảo vệ và sử dụng rừng hiệu quả, duy trì độ che phủ cao nhưng vẫn bảo đảm thu nhập cho người dân vùng có rừng. Về công nghiệp, Quảng Bình sẽ tập trung cho ngành năng lượng xanh, năng lượng tái tạo để khai thác các tiềm năng về vị trí địa lý, dải ven biển trải dài với nắng, gió. Ðồng thời cũng tập trung cho các ngành chế biến, sản xuất sâu các sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng và lấp đầy các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Hòn La, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Ðẩy mạnh phát triển các trung tâm du lịch trọng điểm Phong Nha – Kẻ Bàng, Vũng Chùa – Ðảo Yến và khu mộ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, khu du lịch biển Nhật Lệ – Bảo Ninh, khu suối Bang và du lịch văn hóa lịch sử phía nam tỉnh. Ðặc biệt là tập trung phát triển Phong Nha – Kẻ Bàng thành trung tâm du lịch đẳng cấp, điểm đến hàng đầu đối với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, cần phát triển các ngành dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng thương mại, xuất nhập khẩu, logistics… để tận dụng những lợi thế về cảng, các cửa khẩu với nước bạn Lào, hành lang kinh tế đông – tây, đưa Quảng Bình trở thành cửa ngõ kết nối nước bạn Lào, đông bắc Thái-lan và Mi-an-ma với Biển Ðông.

Song song với đó, tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh của địa phương để có thể thu hút các nguồn đầu tư phát triển từ các nhà đầu tư có uy tín, năng lực.

Thứ tư, cùng với phát triển kinh tế, phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thực hiện tốt công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, lớp theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường liên kết, hợp tác, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Chăm lo, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuẩn bị tốt các điều kiện đầu tư, nâng cấp, mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thứ năm, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Một vấn đề quan trọng nữa là, qua trận lũ lịch sử trong tháng 10, tỉnh Quảng Bình sẽ có sự đánh giá, rà soát lại một cách kỹ lưỡng các phương án phòng, chống bão lũ, trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản ứng phó hiệu quả với mưa lũ, biến đổi khí hậu để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Vì thế, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh cần sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành đủ sức mạnh đưa nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Không dùng điện thoại, bộ đàm trong bán kính 200m quanh số nhà 15 Cửa Bắc
22:24:22 29/11/2020
Đưa hơn 210 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước
23:49:58 29/11/2020
Sốc với hình ảnh một thiếu niên bị cây keo đâm xuyên người
18:38:38 30/11/2020
Làm rõ nguyên nhân làm sập cầu Thiên Hộ (Tiền Giang)
12:30:53 30/11/2020
Lo lắng bữa ăn ở trường, phụ huynh chi tiền triệu mua máy "thần kỳ"
09:17:03 29/11/2020
Nữ tài xế lái ô tô tông người đàn ông đi bộ trên cao tốc tử vong
23:47:03 29/11/2020
Xe quá tải đi qua, cầu sập, ô tô chỏng chơ dưới nước
10:39:28 30/11/2020
Nhiều lực lượng vào cuộc tìm kiếm nữ sinh 13 tuổi
22:21:46 29/11/2020
Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin về vụ phát hiện quả bom ở phố Cửa Bắc
21:05:40 29/11/2020
Nghiên cứu nối lại du lịch quốc tế qua đường hàng không
20:15:07 30/11/2020

Thông tin đang nóng

Con gái NSƯT Bảo Quốc: Gia đình tôi không xin xỏ để được diễn
22:17:15 30/11/2020
Khung hình nóng nhất hôn lễ Tường San: Tiểu Vy - Đỗ Mỹ Linh trễ nải vòng 1, cả dàn mỹ nhân Vbiz khoe visual “đỉnh của chóp”!
22:27:03 30/11/2020
Nhà nhỏ hẹp không đủ chỗ ngủ của Trần Hạo Dân
23:18:49 30/11/2020
Lý Nhã Kỳ lý giải nguyên nhân diện đồ sexy, chụp ảnh nổi loạn
22:13:39 30/11/2020
Dở khóc dở cười: Tiểu Vy bắt được hoa cưới từ Tường San nhưng vì sao vội vã dúi ngay vào tay Đỗ Mỹ Linh?
23:15:23 30/11/2020
Đúng ngày mai, thứ Ba 1/12/2020: 5 con giáp vận đỏ như son, nghênh tài đón lộc, trúng số phát tài
22:15:46 30/11/2020
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận Thị hậu, Châu Đông Vũ nhận Ảnh hậu và loạt giải thưởng 'tai tiếng' của màn ảnh Hoa ngữ
22:52:27 30/11/2020
Sinh ra là nam nhưng bộ phận sinh dục ẩn trong là nữ và... mang thai
22:19:51 30/11/2020
Ông Nguyễn Văn Thể giải trình gì vụ cao tốc Trung Lương?
22:40:59 30/11/2020
Hong Kong (Trung Quốc) cấm tụ tập trên 2 người để phòng dịch COVID-19
23:09:38 30/11/2020

Tin mới nhất

Đà Nẵng tiếp nhận cách ly 350 công dân về từ Hàn Quốc

22:42:55 30/11/2020
Chiều tối 30-11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế 350 công dân về từ Hàn Quốc.

Sẽ có 3 đợt điều tiết nước hồ thủy điện cho sông Hồng

20:58:21 30/11/2020
Các hồ thủy điện sẽ tăng cường phát điện trong 3 đợt với 18 ngày để bổ sung nguồn nước cho sông Hồng phục vụ các tỉnh, thành phố khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước gieo cấy vụ lúa đông xuân 2020-2021... là nội dung thông báo ...

Hồ thủy lợi lớn nhất Quảng Nam điều tiết nước để đón lũ

20:51:52 30/11/2020
Thông tin từ Công ty TNHH một thành viên (MTV) Khai thác Thủy lợi Quảng Nam cho biết, từ 17 giờ, ngày 30-11, đơn vị bắt đầu thực hiện điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng xả tràn từ 1.000m3/s đến 1.500m3/s để bảo đảm an toàn công trì...

Điều tra vụ nổ khí hầm lò than khiến 2 người tử vong ở Hòa Bình

20:42:36 30/11/2020
Các cơ quan chức năng ở Hòa Bình đang điều tra làm rõ vụ nổ khí hầm lò than khiến 2 người tử vong.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng

20:29:18 30/11/2020
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty PTHT và Đầu tư tài chính Việt Nam, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và các nhà đầu tư BOT về triển khai hệ thống t...

Bình Thuận: Lắp đặt 6 làn thu phí không dừng ở trạm BOT Sông Phan

20:26:22 30/11/2020
Trước đó, để đảm bảo ATGT trên tuyến QL1 qua Bình Thuận, nhà đầu tư BOT đã được cơ quan chức năng cho phép thi công mở rộng các cây cầu Phú Sung, Ông Hạnh (huyện Hàm Thuận Nam), Tà Mon (huyện Hàm Tân).

Truy tìm đoàn xe ôtô, môtô ngang nhiên vào phố cổ

20:22:31 30/11/2020
Ngày 30/11, Công an TP Hội An cho biết đang truy tìm đoàn xe gồm một chiếc ôtô và 2 chiếc môtô phân khối lớn chạy vào đường cấm trong khu phố cổ.

Sạt lở quốc lộ 26, giao thông Khánh Hòa với Đắk Lắk bị chia cắt

20:12:34 30/11/2020
Tối 30/11, ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND MĐrắk (Đắk Lắk) cho biết mưa lớn khiến hơn 1.000 m3 đất đá đổ xuống quốc lộ 26 gây ách tắc giao thông.

Trưởng phòng bị kỷ luật vì lái ô tô sau khi uống rượu

20:06:36 30/11/2020
UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, đã tiến hành kỷ luật và điều chuyển công tác đối với ông Trần Quốc Quân vì vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình các liệt sỹ hy sinh trong đợt mưa lũ

20:03:24 30/11/2020
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong thân nhân các gia đình của các liệt sỹ nén đau thương để chăm lo cuộc sống trước mắt, nhất là những gia đình có con nhỏ, cha yếu, mẹ già.

Lào Cai: Nghi vấn mâu thuẫn chuyện tình cảm, nam thanh niên nhảy cầu Cốc Lếu tự tử

19:29:13 30/11/2020
Theo người thân nạn nhân, rất có thể do mâu thuẫn chuyện tình cảm với bạn gái nên rạng sáng 29/11, H. đã ra cầu Cốc Lếu nhảy xuống sông Hồng tự tử.

34 du khách TP HCM và người dẫn đường mất liên lạc trên núi Khánh Hòa

18:44:48 30/11/2020
Chiều 30-11, ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa - cho biết huyện đã cử đội cứu hộ tìm cách tiếp cận đoàn 27 du khách và 7 người dân đi leo núi, khám phá núi Tà Giang ở xã Thành Sơn đang mất liên lạc.

Công an truy tìm đoàn xe chạy vào khu phố đi bộ ở Hội An

16:31:35 30/11/2020
Hình ảnh chiếc ô tô và 2 chiếc mô tô chạy vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng trước di tích Chùa Cầu khiến nhiều người bức xúc.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong nghi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất

16:29:18 30/11/2020
Một người đàn ông được cho là rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong.

Hai vợ chồng nhảy xuống sông, 1 người tử vong

16:21:38 30/11/2020
Thấy vợ nhảy xuống sông, người chồng nhảy theo nhưng không may tử vong.

Voọc tiếp tục cắn người ở Quảng Trị

15:15:49 30/11/2020
Người đàn ông đang chạy xe máy chở lương thực vào thôn Sê Pu, xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) thì bị con voọc tấn công liên tục từ phía sau, phải khâu 8 mũi ở chân.

Cưa cây lúc nửa đêm, bị cây đè chết

14:44:00 30/11/2020
Sáng 30-11, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông cưa cây trong rừng dương ven biển bị cây ngã đè tử vong tại chỗ.

Địa vị chính trị, kinh tế, xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và kiến nghị Đại hội XIII của Đảng

14:34:36 30/11/2020
Trong suốt 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một kiên định đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân; khẳng định địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhấn mạnh qu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

14:28:00 30/11/2020
Cũng trong năm 2020, Quân đội đã hoàn thành tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của đất nước và Quâ...

Đón 51, kiểm tra y tế, cách ly du học sinh Lào sang TT-Huế học tập

14:22:27 30/11/2020
Trong 2 ngày 26 và 27-11, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay (Quảng Trị), dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh TT- Huế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Sở Y tế TT- Huế tổ chức ti...

Y tế cơ sở thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế

14:18:32 30/11/2020
Để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở, ngành y tế đã, đang triển khai nhiều giải pháp để giảm tải bệnh viện tuyến trên, giúp giảm chi phí khi không vượt tuyến.

Quả bom nặng 340kg trên phố Hà Nội được hủy nổ an toàn

12:22:01 30/11/2020
Sau khi di dời thành công quả bom nặng 340 kg khỏi phố Cửa Bắc (Hà Nội), lượng chức năng hủy nổ an toàn quả bom này tại Bắc Giang.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ để bảo đảm sinh kế cho ngư dân

12:18:43 30/11/2020
Bình Định áp dụng nhiều giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ để đảm bảo sinh kế cho ngư dân và góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản xa bờ.

Vô tư chiếm dụng gầm cầu

12:13:55 30/11/2020
Thông tư 35/2017 của Bộ GTVT quy định, các tổ chức, cá nhân không được chiếm dụng gầm cầu làm nơi ở, bãi đậu xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Theo đó, cuối tháng 8-2019, tất cả dạ cầu được cấp phép ở TPHCM phải ngưng hoạt động khai th...

Quảng Nam mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

12:10:32 30/11/2020
Trong 2 ngày 29 - 30/11, tại Quảng Nam mưa lớn liên tục, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao tình trạng lũ quét, sạt lở đất.

Sầu riêng Cai Lậy mất mùa, giá tăng cao nhưng thiếu hụt nguồn cung

12:08:36 30/11/2020
Đợt hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt trong mùa khô vừa qua đã khiến nhiều nhà vườn sầu riêng ở Tiền Giang mất mùa, giá sầu riêng hiện đã tăng cao gấp đôi nhưng nguồn cung không có.

Học sinh toàn tỉnh Ninh Thuận phải nghỉ học do mưa lớn, ngập lụt

12:04:39 30/11/2020
Nhằm đảm bảo an toàn khi tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, hôm nay, 30/11, tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nghỉ học. ​

Đắk Lắk: Lở núi sập tường nhà dân, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp

11:25:36 30/11/2020
Do mưa lớn kéo dài, hàng trăm m3 đất đá từ sườn núi sạt lở đổ xuống làm sập 3 ngôi nhà, nguy cơ kéo sập hàng chục ngôi nhà khác tại các xã Hòa Lễ, Hòa Phong (huyện Krông Bông, Đắk Lắk).

Chuẩn bị chu đáo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

11:19:44 30/11/2020
Sáng 30-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đua nhau đi vào làn khẩn cấp, tắc càng thêm tắc

11:17:19 30/11/2020
Phía trước có một đội thi công đang sửa chữa mặt đường. Dù đơn vị thi công đã bố trí người phân làn, điều tiết giao thông nhưng hàng trăm phương tiện cứ thế đi vào hết làn đường khẩn cấp dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài gần 10km. Chiếc...

Nhiều giống loài ở ĐBSCL dần biến mất

11:14:37 30/11/2020
Do tác động bởi con người, môi trường sống bị thu hẹp, nhiều loài chim quý hiếm của Vườn Quốc gia Tràm Chim - Khu bảo tồn đất ngập nước (Ramsar thứ 2.000 của thế giới) đã giảm mạnh, thậm chí không còn

Hồ xả lũ, hàng chục người vẫn liều lĩnh giữa dòng tìm bắt cá

11:11:56 30/11/2020
Mặc dù hồ Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang xả lũ, hàng chục người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đứng đánh bắt cá dưới dòng nước chảy xiết.

Tặng quà vùng lũ, gia đình khó khăn và trường học

11:05:14 30/11/2020
Sáng 29-11, ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Quỳnh Lưu, trụ trì chùa An Thái (xã Quỳnh Long) làm trưởng đoàn, cùng các mạnh thường quân đến tặng quà người...

Đưa gần 440 công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Indonesia về nước

10:59:25 30/11/2020
Trong hai ngày 29 và 30-11, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, các cơ quan chức năng trong nước, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan của nước sở tại tổ chức chuyến bay đưa gần 350 công...

Đường Nha Trang - Đà Lạt đã lưu thông trở lại

10:54:25 30/11/2020
Sáng 30-11, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 cho biết, Quốc lộ 27C đường Nha Trang - Đà Lạt đã lưu thông trở lại.

Giá lợn hơi hôm nay 30/11: Thu mua trong khoảng 66.000 - 72.000 đồng/kg

10:52:01 30/11/2020
Giá lợn hơi hôm nay 30/11, hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 66.000 - 72.000 đồng/kg. Biến động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Phát hiện thi thể người đàn ông bị cây đè trong khu rừng khai thác trái phép

10:46:51 30/11/2020
Qua xem xét tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định có thể người đàn ông tử vong khi đang khai thác trái phép rừng dương ở Bình Định trong đêm mưa to gió lớn.

UBND phường Trúc Bạch cảnh báo người dân không sử dụng điện thoại trong phạm vi 200m từ quả bom

09:51:25 30/11/2020
UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa có công văn gửi công an phường, ban chỉ huy quân sự và các đơn vị liên quan về đảm bảo an toàn khu vực phát hiện quả bom ở phố Cửa Bắc.

Xót xa gia cảnh cậu học trò nghèo có bố chết, mẹ và ông, bà đều mang trọng bệnh

08:43:47 30/11/2020
Sau đợt lũ lụt nặng nề ở Hà Tĩnh, PV Báo Gia đình & Xã hội có dịp gặp lại cậu bé Trần Thế Bảo (MS 340). Bố cậu mới mất, mẹ ung thư đã di căn lên não.

Sau tiếng nổ lớn, cửa hàng điện tử cháy dữ dội

08:26:35 30/11/2020
Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện khói lớn cuồn cuộn bốc lên từ cửa hàng điện tử trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang).

Lợi dụng COVID-19, rao bán vé máy bay giá khủng

08:23:34 30/11/2020
Một số kênh trực tuyến giới thiệu gói dịch vụ đưa công dân Việt Nam từ Mỹ và Canada về nước với giá 9.500 USD (khoảng 220 triệu đồng) chưa gồm visa.

Có thể bạn quan tâm

Cô gái đâm chết bạn trai ở TP.HCM

Vụ án

23:40:03 30/11/2020
Do mâu thuẫn tình cảm, cô gái tìm đến chỗ làm việc của bạn trai và dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Ông Joe Biden lựa chọn các thành viên chủ chốt của nhóm kinh tế

Thế giới

23:37:13 30/11/2020
Ngày 30/11 (theo giờ Mỹ), ông Joe Biden và bà Kamala Harris – liên danh tranh cử được truyền thông Mỹ công bố là Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ, đã công bố thành phần lãnh đạo cấp cao của ủy ban phụ trách lên kế hoạch cho lễ...

Á hậu Tường San rạng rỡ bên chú rể trong tiệc cưới

Phong cách sao

23:36:07 30/11/2020
Cô dâu tuổi 20 và chú rể lộ diện trong những bức ảnh hiếm hoi tại tiệc cưới diễn ra chiều 30/11.

Đăng ảnh do phi công trẻ chụp, Trần Kiều Ân để lộ vòng 2 phát tướng làm dấy nghi vấn bầu bí

Sao châu á

23:24:21 30/11/2020
Nữ diễn viên Trần Kiều Ân một lần nữa bị nghi ngờ có tin vui mang thai khi xuất hiện với vùng bụng nhô cao.

Như trăng, như nước

Thời trang

23:22:40 30/11/2020
Sắc vàng đồng nhẹ trang nhã kết hợp những đường viền màu đen tạo thêm điểm nhấn cho trang phục.

Dương Di đóng phim mới sau hai năm

Hậu trường phim

23:16:51 30/11/2020
Nữ diễn viên 41 tuổi sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Modern Dynasty.

Soobin và Binz 'badboy' ngang ngửa trong MV mới, fan 'tá hoả' về thành viên thứ 12 của SpaceSpeakers

Nhạc việt

23:11:07 30/11/2020
Mới đây, MV BlackJack với sự kết hợp lần đầu tiên của Soobin và Binz vừa chính thức ra mắt đầy ấn tượng.

Xả lớn, thị trường đảo chiều mạnh

Kinh tế

23:10:56 30/11/2020
Diễn biến xả hàng bất ngờ xuất hiện ngay phiên đầu tuần, ngắt đứt mạnh tăng 9 phiên liên tục của VN-Index. Lực xả dồn vào nhóm blue-chips và kéo theo hiện tượng giảm giá lan rộng.

‘The Call’ - phim giật gân Hàn Quốc ấn tượng nhất 2020

Phim châu á

23:10:13 30/11/2020
Tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Lee Chung Hyun là xuất phẩm hình sự, giật gân đầy ấn tượng, với chất lượng cao về mọi mặt và sự tỏa sáng từ đôi diễn viên chính.

Jolie Nguyễn đăng ảnh khoe visual sắc nét nhưng lại bị netizen soi bắp đùi lạ quá là lạ

Sao việt

23:07:55 30/11/2020
Cư dân mạng xôn xao về hình ảnh bắp đùi trông sai sai của Jolie Nguyễn.

Tử vi từ giờ tới cuối năm 2020: 3 con giáp gánh hết lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên viên mãn

Trắc nghiệm

23:07:44 30/11/2020
Thầy tử vi chia sẻ cuộc sống của những con giáp này trong cuối năm Canh Tý cuộc sống vô cùng hạnh phúc, thăng hoa.

"Nụ hồng lai" Nga - Việt 18 tuổi "đổ mực" đầy người không sợ dị nghị chỉ lo mẹ ý kiến

Người đẹp

23:04:42 30/11/2020
Dương Thảo Nguyên nổi bật với vẻ đẹp lai, từng khiến nhiều người xôn xao về quá trình dậy thì thành công.

Công an Cao Bằng triệt phá một tụ điểm cờ bạc

Tệ nạn

23:03:27 30/11/2020
Ngày 30/11, lãnh đạo Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, vào 18 giờ 30 phút, ngày 28/11, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi đánh bạc tại thị trấn Nguyên Bình (Cao Bằn...

'Trói buộc yêu thương' trailer tập 31: NSND Kim Xuân đau đớn khi chính con rể là người đẩy con trai lớn của bà vào vòng tù tội

Phim việt

23:03:07 30/11/2020
Hết đau đớn vì con rể phản bội con gái, giờ đây trong tập mới Trói buộc yêu thương, bà Lan (NSND Kim Xuân) còn đau lòng hơn khi Tiến (Hải Lê) chính là người đẩy Khánh (Trương Thanh Long) vào tù.

Người mẫu có “làn da bò sữa” hiếm hoi khoe ảnh bố mẹ, bất ngờ trước ngoại hình như bao người

Sao âu mỹ

23:02:18 30/11/2020
Dù bố mẹ là người có làn da nâu bóng khỏe, tuy nhiên, người mẫu Winnie Harlow từ nhỏ đã mang khiếm khuyết không giống bạn bè đồng trang lứa.