Quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu mới

Từ thành quả của hoạt động quản lý nhà trường có được, cần thay đổi, dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tự chủ nội bộ trong nhà trường, cùng nhau tự quản lý và chịu trách nhiệm giải trình khi được giao quyền tự chủ.

Quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu mới - Hình 1

Từ cán bộ quản lý đến giáo viên cần tự thay đổi trong môi trường giáo dục mới. Ảnh minh họa

Thuật ngữ quản trị quốc gia, được đưa vào và xác định hướng đi trong nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, đó là: “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh và hiệu quả”. Như thế có thể hiểu, bản chất của quản trị quốc gia là quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện để quản lý đất nước, giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế – xã hội của quốc gia. Người ta nói, đây là sự đổi mới chức năng của Nhà nước từ “Người chèo, lái thuyền” sang “Người hoa tiêu”.

Nói riêng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc bổ sung thuật ngữ quản trị thay cho quản lý nhà trường là một bước tiến mới trong công cuộc làm thay đổi cơ bản giáo dục nước nhà. Điều đó thể hiện tính chất của sự đổi mới trong nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức, điều hành các hoạt động giáo dục ở mỗi trường học theo mục tiêu tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục. Từ đó, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của cơ sở giáo dục.

Phân biệt giữa quản lý và quản trị nhà trường

Ở nước ta, quản lý và quản trị là thuật ngữ đã có từ lâu trong lĩnh vực giáo dục, tuy nhiên người ta ít dùng cụm từ quản trị nhà trường hơn so với quản lý. Quản trị nhấn mạnh tới sự phân bổ quyền lực cho cơ sở và trong cơ sở; cách thức đo lường đánh giá hiệu quả công việc; và thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị cũng như tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở và đội ngũ trong cơ sở đó. Quản trị tập trung chủ yếu vào kết quả và thành tích hoạt động của một nhà trường nào đó.

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT có định nghĩa: “Quản trị nhà trường là quá trình xây dựng các định hướng, quy định, kế hoạch hoạt động của nhà trường; tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục thông qua huy động, sử dụng các nguồn lực, giám sát, đánh giá trên cơ sở tự chủ, có trách nhiệm giải trình để phát triển nhà trường theo sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của mỗi nhà trường”.

Từ định nghĩa trên dễ nhận thấy một số dấu hiệu nổi trội của hoạt động quản trị khi được so sánh với quản lý nhà trường:

Giao quyền tự chủ và giám sát mà không là phân cấp, ủy quyền. Xây dựng chiến lược và kết hợp với lãnh đạo mà không là chỉ chú ý tới chiến thuật và các phương án hành động. Lựa chọn làm những thứ được cho phép để đạt mục tiêu giáo dục mà không làm mọi thứ cho phép một cách tốt nhất. Coi trọng lập kế hoạch, quy trình, quy chuẩn hoạt động mà không chỉ coi trọng kết nối, thúc đẩy và kiểm soát người làm. Hiệu trưởng biết sử dụng các quy trình khi tổ chức, động viên, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho người làm mà không chỉ biết tổ chức, linh hoạt và làm việc có hiệu quả.

Như vậy, quản trị nhà trường coi trọng kết quả đạt được, nhấn mạnh tới tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của giáo viên và người lao động, coi trọng tính kỷ luật và chất lượng, hiệu quả công việc. Quản lý nhà trường lại coi trọng quá trình dẫn đến kết quả, chú ý nhiều tới mối quan hệ phối hợp giữa những người làm, nhấn mạnh tới cơ chế phân cấp, phân quyền trong tổ chức và điều hành.

Quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu mới - Hình 2

Quản trị tốt sẽ đem lại môi trường giáo dục hạnh phúc và hiệu quả.

Video đang HOT

Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị nhà trường

Nội dung bao trùm của hoạt động quản trị nhà trường là huy động trí tuệ tập thể để xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường trên cơ sở tự chủ và có trách nhiệm giải trình. Chú trọng tạo ra môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ và chống bạo lực học đường theo các tiêu chí của mô hình trường học hạnh phúc. Do vậy mỗi cơ sở giáo dục cần tập trung vào những hoạt động cơ bản dưới đây:

Quản trị hoạt động dạy và học theo hướng hình thành và phát triển năng lực học sinh; giáo dục không áp đặt, phát huy tính chủ động, tích cực của người học; tích hợp ở lớp dưới và phân hóa ở lớp trên. Quản trị nhân sự nhà trường theo hướng tăng tính chủ động sáng tạo của giáo viên, coi trọng tạo động lực cho người dạy và người học.

Quản trị tài chính nhà trường theo hướng minh bạch, công khai; đa dạng hóa nguồn lực tài chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường theo hướng coi trọng phân công đúng người, đúng việc và ủy quyền trên cơ sở “bản mô tả công việc”.

Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục trên cơ sở coi trọng khả năng sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ cho việc nâng cao chất lượng nhà trường. Quản trị chất lượng giáo dục trên cơ sở coi trọng tự đánh giá mức độ đạt được và chủ động tham gia quá trình kiểm định chất lượng nhà trường, sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến chất lượng nhà trường.

Trên những thành quả của hoạt động quản lý nhà trường có được, cần thay đổi và dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tự chủ nội bộ trong nhà trường, cùng nhau tự quản lý và chịu trách nhiệm giải trình một cách cao hơn khi được giao quyền tự chủ.

Quản trị nhà trường được hiểu tương tự với quản lý nhà trường trong cơ chế tự chủ và tự trách nhiệm xã hội – giải trình. Từ đó, các cơ quan quản lý Nhà nước không còn cơ chế “trói buộc” đối với các cơ sở giáo dục và chính cơ sở giáo dục cũng không còn cơ chế “trói buộc” đối với giáo viên và người lao động. Đồng nghĩa, nhà trường không bị quá lệ thuộc vào cấp trên mà làm mất tính chủ động sáng tạo của tất cả mọi người.

Đại biểu Quốc hội: Cần sớm làm rõ trách nhiệm trong vụ sửa điểm ở cấp 2 Ngư Lộc

Nếu không làm rõ động cơ, mục đích, ai đúng ai sai trong việc sửa điểm, hình ảnh giáo dục sẽ bị ảnh hưởng không chỉ của một trường Ngư Lộc

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xảy ra việc có đến 40 giáo viên sửa điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của học sinh trong trường. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận và chờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc gửi Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, sự việc nâng điểm ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc vẫn chưa thể xử lý vì còn chờ ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc.

Ngày 22/7, phóng viên tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc để tìm hiều về sự việc. Qua điện thoại, ông Nguyễn Minh Hoàng thông tin ngắn gọn: "Anh em ở huyện đang làm rồi nhé".

Đại biểu Quốc hội: Cần sớm làm rõ trách nhiệm trong vụ sửa điểm ở cấp 2 Ngư Lộc - Hình 1

40 giáo viên ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc sửa điểm của học sinh. Ảnh: LC

Chuyện giáo viên tại Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) sửa điểm đánh giá học sinh năm học 2020 - 2021 đang thu hút sự quan tâm của độc giả cả nước.


Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc sửa điểm ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, bà Bùi Thị An, Đại biểu quốc hội khóa 13 cho rằng:

"Một trường Trung học cơ sở thôi mà có đến 40 giáo viên sửa điểm của học sinh ở đây rõ ràng là điều bất thường. Tôi đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc phải làm rõ xem những năm trước có hiện tượng sửa điểm như thế này không. Việc sửa điểm này có động cơ, mục đích gì.

Tôi cũng đã đọc thấy có đồng chí Chánh thanh tra bảo đó là quyền của giáo viên.

Cho dù là có quyền đi chăng nữa nhưng việc sửa phải đúng quy định của ngành, có thể là quyền đi chăng nữa nhưng một trường mà có đến 40 giáo viên sửa điểm thì ở đây là trình độ giáo viên hay là vấn đề gì? Cái này phải làm rõ.

Một lần một người lỡ, 2 người lỡ chứ chả nhé cả 40 người cũng lỡ? Mức độ chính xác điểm của học sinh trường này như thế nào? Việc này phải làm rõ ra chứ không thể nói ào ào rồi thôi.

Ở đây có đến 40 giáo viên sửa điểm, 27 giáo viên phải làm giải trình thì rõ ràng có sự bất thường. Việc này cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc phải vào cuộc, làm rõ. Tại sao có việc bất thường này? Ai phải chịu trách nhiệm cho việc này?

Đại biểu Quốc hội: Cần sớm làm rõ trách nhiệm trong vụ sửa điểm ở cấp 2 Ngư Lộc - Hình 2

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng 40 giáo viên ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc là bất thường và cơ quan chức năng phải làm rõ. Ảnh: quochoi.vn.

Mục tiêu của sự bất thường này nó gắn với mục tiêu gì? Đề nghị các cơ quan chức năng của Hậu Lộc phải làm rõ. Không làm rõ thì trường phải chịu trách nhiệm".

Nói về vấn đề sự việc đã diễn ra được một khoảng thời gian dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, bà An nêu quan điểm:

"Ở đây cần sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần thiết phải mời hiệu trưởng lên, yêu cầu giải trình tại sao có chỉ đạo vậy mà không làm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phải quyết liệt vào cuộc ngay.

Các cơ quan ban ngành phải vào cuộc ngay với tinh thần trách nhiệm. Ở đây không chỉ là tin thần trách nhiệm với học sinh mà còn là tinh thần trách nhiệm với ngành giáo dục. Giáo dục là phải trung thực.

Không để chuyện vô kỷ luật, kỷ cương khi cấp trên yêu cầu mà cấp dưới không làm, tôi gọi anh lên mà anh không lên là không được. Việc này phải làm quyết liệt vì đây là trách nhiệm với không chỉ học sinh, phụ huynh học sinh, hình ảnh ngành giáo dục của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa mà còn cả với toàn ngành giáo dục".

Đại biểu Quốc hội: Cần sớm làm rõ trách nhiệm trong vụ sửa điểm ở cấp 2 Ngư Lộc - Hình 3

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng phải làm dứt điểm để tránh bệnh ngụy thành tích trong giáo dục. Ảnh: Quốc hội

Bày tỏ quan điểm với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho rằng: "Trước hết chúng ta phải nhắc lại là căn bệnh ngụy thành tích trong giáo dục đã nói nhiều, nói nhiều và rất nhiều rồi.

Nhưng theo tôi biết và cũng có tìm hiểu thì một số hiệu trưởng và giáo viên họ vẫn còn chạy theo bệnh thành tích.

Bởi vì trường trường thi đua, lớp lớp thi đua, giáo viên không thể để lại học sinh ở lại lớp được... bởi thế sẽ mất điểm thi đua.

Bệnh ngụy thành tích trong giáo dục vẫn còn, cho nên dẫn đến việc giáo viên nâng điểm, sửa điểm cho học sinh để nâng cao thành tích của nhà trường, để được khen thưởng.

Tôi cho rằng đây là một căn bệnh mà tới nay, dù nhiều người nói, ai cũng nói nhưng là căn bệnh rất khó chống lại.

Muốn sửa được tôi cho rằng ngành Giáo dục cần phải nghiên cứu cơ chế giám sát, kiểm tra đánh giá thật chính xác, quyết liệt để những căn bệnh ngụy thành tích như vậy không thể xảy ra nữa.

Lúc đó thì vấn đề nâng điểm, sửa điểm hoặc ngồi nhầm lớp, không thể lưu ban...mới có thể giải quyết dứt điểm được.

Để hiện tượng sửa điểm nhiều như vậy tôi cho rằng ở đây có hiện tượng Hiệu trưởng "mắt nhắm, mắt mở" để giáo viên làm bậy. Việc này cần các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ", Đại biểu Hòa cho biết.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc số lượng giáo viên phải giải trình việc sửa điểm là 27 giáo viên.

Số liệu báo cáo của Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc cho thấy có đến 40 giáo viên chỉnh sửa điểm, trong đó có 14 giáo viên chỉnh sửa các điểm kiểm tra thường xuyên, 26 giáo viên chỉnh sửa điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm kiểm tra cuối kỳ.

Cũng theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc cho thấy sự việc tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là nhà trường chưa tổ chức hội nghị kiểm điểm của nhà trường để làm rõ ai đúng, ai sai.

Trong khi đó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc cho biết cơ quan này đang xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc bởi Phòng đã gửi văn bản chỉ đạo số 16/TB- PGDĐT yêu cầu nhà trường rà soát số giáo viên sửa điểm sai quy định, đề nghị hình thức xử lý theo quy định, đưa vào đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên năm học 2020 - 2021 nhưng nhà trường chưa thực hiện.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Học sinh cấp 2, 3 sẽ trở lại trường học sau Tết Nguyên đán?
08:47:39 20/01/2022
Thành tích đáng nể của lớp học trường làng Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh
09:52:13 19/01/2022
Nở rộ luyện thi trực tuyến
12:20:45 20/01/2022
Nam sinh lớp 11 giật giải trượt băng quốc tế: Thành tích học tập dài cả cây số, luôn cảm thấy may mắn vì có bố mẹ tâm lý
22:27:15 18/01/2022
Học sinh chuyên Lam Sơn nhận mức hỗ trợ lên tới 150% mức lương cơ sở/tháng
10:01:20 19/01/2022
Điện Biên: Ôn thi học sinh giỏi quốc gia vào giai đoạn “nước rút”
20:44:14 19/01/2022
Sinh viên Ngoại thương được trở lại trường từ 16/2
21:25:03 19/01/2022
TP Thanh Hoá đề xuất cho học sinh nghỉ học từ ngày 24-1
12:23:05 20/01/2022
Đại sứ quán Israel trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh Hà Giang
09:57:11 19/01/2022
Bộ Giáo dục cần vào cuộc làm rõ các trường ĐH có hợp tác với 'học viện tự xưng'?
15:12:47 19/01/2022

Thông tin đang nóng

Trần My hồn nhiên thay đồ trên livestream sau ồn ào với Trang Nemo, dân mạng chia phe tranh cãi
17:44:23 20/01/2022
SỐC: Diễn viên Thanh Bình bị "bóc phốt" quan hệ qua đường với nhiều cô gái, tung luôn đoạn tin nhắn "mây mưa" gây choáng?
16:16:54 20/01/2022
Bố nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: "Không thể ngờ con tôi làm những chuyện đó"
19:40:39 20/01/2022
Xót xa câu nói của mẹ ruột người mẫu Nguyễn Thị Tuyết khi con gái qua đời đột ngột do tai nạn
18:33:08 20/01/2022
Động thái của diễn viên Thanh Bình giữa ồn ào bị tố lăng nhăng, cặp kè cùng lúc nhiều cô gái
17:04:26 20/01/2022
Thanh Bình: "Lý do tôi và Ngọc Lan chia tay không phải đến từ người thứ 3 nào cả"
18:38:07 20/01/2022
Ngô Kinh tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đừng nên vào showbiz, vì sao lại thế?
17:32:36 20/01/2022
Mẫu nữ Nguyễn Thị Tuyết và “tình tin đồn” Minh Nhựa: Cùng bị tai nạn qua đời, đăng chung 1 status
16:44:52 20/01/2022
Luật sư bào chữa miễn phí vụ bé gái bị cha dượng tra tấn, tiết lộ bản án cho kẻ phạm tội
17:39:17 20/01/2022
Tiên Nguyễn và Anh Sa - 2 "cô út" đình đám nhà trâm anh thế phiệt: Sắc vóc tài năng khó ai bì kịp, riêng đời tư thì đối lập hoàn toàn
20:23:52 20/01/2022

Tin mới nhất

Tặng máy tính cho trường học ở Thanh Oai

22:01:37 20/01/2022
Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, sáng 20/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức phi Chính phủ Hàn Quốc GCS tại Việt Nam tổ chức trao tặng 1 phòng học máy vi tính hiện đại, ...

Chưa có hiệu trưởng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cấp bằng cho sinh viên thế nào?

21:55:05 20/01/2022
Ngày 20/1, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phát đi thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên

Mở cửa trường học trở lại: Vì lợi ích tốt nhất của học sinh

12:28:52 20/01/2022
Phóng viên TTXVN ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế, các địa phương về thời điểm đưa học sinh trở lại trường, việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp

Quảng Ngãi: Nơi học sinh đi học từ 3 giờ sáng

12:18:45 20/01/2022
Băng qua con đường núi trơn trợt, đầy sỏi đá từ khi trời còn tối đen như mực, học sinh khu tái định cư Gò Nổi (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) cùng dắt nhau đến lớp. Khi đến nơi, quần áo nhiều em ướt nhẹp, lạnh run, mặt mũi lấm lem bùn đất

Hà Nội chú trọng giáo dục mũi nhọn

11:43:43 20/01/2022
Năm 2021, học sinh Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đóng góp tích cực vào thành tích chung của cả nước

Lớp 10 học chương trình GDPT mới thì tổ chức thi 4 môn có còn phù hợp?

10:57:42 20/01/2022
Kì thi vào lớp 10 sắp tới có nên chọn các môn này không và có nên tiếp tục thi môn thứ 4 như các năm trước không?

Mở cửa an toàn để học sinh được đến trường

10:52:31 20/01/2022
Giáo dục và Đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát

Cựu giáo viên trường Chu Văn An: Kỷ luật chính là sức mạnh để dạy con nhưng quan trọng nhất là phải làm con phục

06:01:00 20/01/2022
Có rất nhiều điều trong cuộc sống phải dùng kỷ luật, tuy nhiên kỷ luật không khô cứng mà phải làm con phục mới là điều cần hướng tới

Khoa Tuyên truyền – Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 60 năm phát triển, tự hào

21:27:13 19/01/2022
Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Tuyên truyền là đơn vị nghiên cứu hàng đầu về công tác tư tưởng, đào tạo cán bộ tuyên giáo của cả nước

Hệ lụy tâm lý, sức khỏe khi học trực tuyến quá dài

21:11:31 19/01/2022
Tại Hội thảo trực tuyến toàn quốc chuẩn bị đưa học sinh từ 12-18 tuổi quay trở lại trường học sau Tết Nguyên đán do Bộ Giáo dục và Bộ Y tế tổ chức nhiều chuyên gia cả giáo dục và y tế đều thừa nhận những hệ lụy sức khỏe nếu trẻ phải học...

Trường THPT Đông Thụy Anh: Điểm sáng trong giáo dục toàn diện

21:09:53 19/01/2022
Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Bình) được thành lập từ năm 1965 tại xã Thụy Bình. Qua nhiều lần thay đổi địa điểm, đến năm 2010 trường chuyển địa điểm về xã Thụy Hà, nay thuộc Thị trấn Diêm Điền, với quy mô ngày càng phát triển

Lịch đi học lại sau Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Thêm nhiều địa phương ấn định ngày đón học sinh đi học trực tiếp

21:03:11 19/01/2022
Dự kiến sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều địa phương sẽ đón học sinh trở lại học trực tiếp và mở rộng dần đối tượng

Những điều kiện cần và đủ để du học nước ngoài

20:51:09 19/01/2022
Việc hiểu rõ điều kiện cơ bản trước khi quyết định du học nước ngoài sẽ giúp các bạn trẻ có sự cân nhắc lựa chọn điểm đến phù hợp với năng lực học tập, khả năng tài chính của bản thân. 

Làm gì để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường?

20:28:58 19/01/2022
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đảm bảo phòng dịch đồng thời chú ý đến vấn đề giải tỏa áp lực tâm lý cho học sinh trong những ngày đầu trở lại trường là vấn đề được nhiều chuyên gia đặt ra

400 em học sinh Đồng Nai được nhận học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 18

16:07:03 19/01/2022
 Ngày 15/1/2022, 400 học sinh nghèo vượt khó bậc THCS và THPT của tỉnh Đồng Nai đã nhận được các suất học bổng từ Quỹ học bổng Cho em đến trường do các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại địa phương trao tặng

Cô gái khuyết tật trở thành nữ sinh khoa học công nghệ tiêu biểu

15:08:35 19/01/2022
Lê Trần Kim Thảo bị bại não, cong vẹo cột sống, nhược cơ tứ chi, tỉ lệ mất sức lao động 61%. Cô là 1 trong số 20 nữ sinh được trao Bằng khen: Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ toàn quốc. 

Nữ sinh năm 2 với những dự án bước ra khỏi “bong bóng an toàn”

14:31:52 19/01/2022
 Từ một nữ sinh ít nói, dùng sự im lặng như vỏ bọc vô hình để bảo vệ mình khỏi mọi sự của cuộc sống, Hoàng Ngọc mạnh dạn rời khỏi vỏ óc với những dự án táo bạo

Học sinh làm sao trước… ma trận tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay?

10:07:05 19/01/2022
Việc chọn đúng ngành, đúng nghề mình yêu thích, phù hợp nhu cầu của xã hội, giống như mua đúng đôi giày phù hợp cho mình, đi đường xa không mỏi

Hà Nội: Phương án thi và số môn thi cụ thể vào lớp 10 sẽ được công bố trong tháng 3/2022

09:59:22 19/01/2022
Các trường cần tập trung dạy học đầy đủ các môn, thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo học sinh có kiến thức, kỹ năng tốt sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10

Quảng Trị: Hướng tới gắn kết hiệu quả nghiên cứu khoa học với đổi mới Giáo dục

09:55:10 19/01/2022
Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa tổ chức Tổng kết Cuộc thi KHKT học sinh trung học năm 2021-2022 và Hội nghị Tổng kết cuộc thi KHKT học sinh trung học giai đoạn 2011 - 2021 theo hình thức trực tuyến. 

TP.HCM cho phép mở cửa trở lại, các trường mầm non vừa mừng vừa lo

09:29:02 19/01/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới đây có tờ trình gửi UBND TP đề xuất cho học sinh các khối còn lại từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 14/2

Có thể bạn quan tâm

WHO khuyến nghị các nước thành viên dỡ bỏ hoặc nới lỏng hạn chế đi lại

Thế giới

22:14:54 20/01/2022
Dù vẫn coi đại dịch COVID-19 là mối quan ngại lớn, song ngày 19/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia thành viên dỡ bỏ hoặc giảm bớt các lệnh cấm đi lại trên phạm vi quốc tế

M.U thể hiện hai bộ mặt trái ngược trong chiến thắng tưng bừng trước Brentford

Bóng đá thế giới

22:14:20 20/01/2022
Quỷ đỏ thành Manchester vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm dù vừa có chiến thắng tưng bừng trước Brentford ở trận đấu bù Premier League

Tết đến xuân về, có nàng idol lần đầu cắt tóc ngắn sau 3 năm nhưng liệu có xinh?

Phong cách sao

22:13:06 20/01/2022
Fan mừng rớt nước mắt khi thấy nàng idol cuối cùng đã chịu đổi tóc

Chồng Trương Đình bị phản ứng khi xuất hiện

Sao châu á

22:11:38 20/01/2022
Sau hơn một tháng im lặng vì bị điều tra và phong tỏa khối tài sản 100 triệu USD, Lâm Thoại Dương xuất hiện để quảng cáo mỹ phẩm

Rộ tin đồn mục tiêu của Arsenal hẹn hò hot girl nóng bỏng

Sao thể thao

22:07:13 20/01/2022
Tiền đạo Dusan Vlahovic, người đang được Arsenal theo đuổi, bị phát hiện có mối quan hệ với nữ diễn viên kiêm người mẫu Mariasole Pollio

Cô gái Việt kể TOP 1 quà cha mẹ Hàn Quốc tặng con sau khi thi xong đại học, nghe xong mà không khỏi sốc văn hoá!

Netizen

22:00:05 20/01/2022
Chia sẻ của cô gái này khiến không ít người bàng hoàng vì khác xa với những món quà của học sinh Việt Nam nhận được

Nghía mà mê nhan sắc thăng hạng của cô Kim siêu vòng 3: Đúng là đang yêu tình trẻ lại còn "đá" được chồng cũ, đẹp hẳn lên!

Sao âu mỹ

21:58:24 20/01/2022
Cả MXH ná thở vì những hình ảnh của Kim Kardashian khi giới thiệu bộ sưu tập nước hoa mới

Chi Pu khoe dáng hừng hực 0% mỡ thừa khi mặc bikini, góc chụp hiểm hóc khiến dân tình "đỏ mặt"!

Sao việt

21:53:53 20/01/2022
Góc ảnh này căng đét luôn Chi Pu ơi!

Những hợp đồng giày đấu 'ngoại hạng' của sao bóng đá

Bên lề sân cỏ

21:46:01 20/01/2022
Với các cầu thủ bóng đá, ngoài việc lương thưởng, họ kiếm được rất nhiều tiền từ các nhà tài trợ và quảng cáo giày là một trong số đó. Đứng đầu trong nhóm này là Neymar

Tài xế công nghệ: “Từng là F0, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người!”

Đời sống

21:43:50 20/01/2022
Từng không may nhiễm Covid-19, ngay sau khi khỏi bệnh, nhiều bác tài công nghệ vẫn tiếp tục rong ruổi trên những chuyến xe mang tâm huyết và sự tử tế đến với cộng đồng

Nhiều hãng hàng không ngưng các chuyến bay đến Mỹ do mạng 5G

Sức khỏe

21:26:25 20/01/2022
Một số hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay đến Mỹ vào ngày 19/1 do lo ngại mạng không dây 5G có thể tác động đến công nghệ trên máy bay

Vừa khen chị dâu tương lai hiền lành lương thiện, tôi đã tái mặt khi thấy hành động tiếp theo của chị ấy

Tâm sự

21:25:03 20/01/2022
Tôi sững sờ, cảm giác mình tin lầm, khen lầm người rồi