Phú Thọ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tiễn

Những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Để công tác đào tạo nghề đem lại hiệu quả thiết thực, một số địa phương đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương.

Phú Thọ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tiễn - Hình 1

Các học viên tham gia thực hành lớp trồng cây có múi

Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (giai đoạn 2016 – 2020), huyện Cẩm Khê đã mở 56 lớp đào tạo sơ cấp nghề với gần 1.500 học viên, trong đó có 28 lớp đào tạo về nông nghiệp và 28 lớp đào tạo về phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, trước nhu cầu tuyển dụng lao động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, huyện Cẩm Khê đã chủ động điều chỉnh chương trình giảng dạy, mở rộng ngành nghề phi nông nghiệp cho người dân. Hằng năm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp như: May công nghiệp, may nón lá, sửa chữa máy nông nghiệp… cung cấp lao động có tay nghề cho nhiều doanh nghiệp may mặc tại Cụm công nghiệp của huyện cũng như các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn với mức thu nhập từ 4 – 8 triệu đồng/người/tháng.

Video đang HOT

Ông Bùi Bá Đạt – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Khê cho biết: Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực sự phát huy hiệu quả, chúng tôi bám sát nhu cầu người học và yêu cầu của thị trường. Trong đó, tập trung đưa đội ngũ cán bộ xuống trực tiếp xã, thị trấn để nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, tư vấn và giúp người lao động chuẩn bị thủ tục để đăng ký học nghề. Đồng thời thực hiện tốt việc liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, công ty có nhu cầu sử dụng lao động.

Với đặc điểm địa hình rộng và phức tạp, tỷ lệ dân cư và dân trí không đồng đều, huyện Yên Lập xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là việc làm cần thiết. Huyện chú trọng việc đào tạo nghề phải gắn với việc làm, đáp ứng nhu cầu của người học. Hằng năm, huyện tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, đề xuất với các sở, ngành liên quan phân bổ chỉ tiêu các ngành học, lớp học phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nhu cầu học nghề của lao động để tổ chức các lớp học.

Bên cạnh đó, các Trung tâm đào tạo đổi mới chương trình dạy nghề phù hợp để người học dễ dàng tiếp cận với các khóa học nghề, tùy theo điều kiện về thời gian và trình độ của mình.

Nói về phương hướng trong thời gian tới, ông Hà Đức Tuấn – Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Lập cho biết: Chúng tôi tiếp tục tập trung làm tốt việc khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề của lao động để có phương án phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời tham mưu thực hiện các mô hình thí điểm dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp gắn với việc làm, nâng cao năng suất, chuyển dịch cơ cấu lao động để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của từng xã, thị trấn.

Có thể nói, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Cẩm Khê và Yên Lập đã mang lại một số hiệu quả nhất định. Từ chỗ phải tìm kiếm các lớp học nghề thì nay người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu cá nhân. Đặc biệt, sau học nghề, người dân có cơ hội tìm việc làm, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần thực hiện tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, huyện Cẩm Khê và Yên Lập sẽ tập trung đào tạo một số ngành nghề phi nông nghiệp mới phù hợp với điều kiện phát triển từng huyện để khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương. Đặc biệt, sẽ tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo cũng như cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; đồng thời đổi mới chương trình đào tạo và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người lao động sau học nghề…

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) những năm qua luôn được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng nhằm trang bị kiến thức khoa học, kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn lao động, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, phục vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Hình 1
Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng ở xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Đặc biệt từ khi thực hiện đề án đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định 1956, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy... từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề. Đội ngũ cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Người lao động ở khu vực nông thôn được đào tạo nghề, cập nhật những kiến thức mới, những tiến bộ khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất đạt năng suất và hiệu quả cao; số lao động sau học nghề làm việc ở các doanh nghiệp nguồn thu nhập được tăng lên đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, chia sẻ: Sau khi tham gia lớp học nghề may theo đề án đào tạo nghề cho LĐNT, tôi xin vào làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng ở gần nhà. Còn chồng sau khi học nghề điện dân dụng đã nhận sửa chữa các thiết bị dân dụng tại nhà, vừa cho thu nhập ổn định, vừa có điều kiện chăm lo cho 2 con ăn học. Với chị Lê Thị Hảo ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, năm 2016 sau khi tham gia lớp học nghề đan lát thủ công mỹ nghệ, chị được Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng tiếp nhận vào làm việc. Hiện chị là một trong những lao động có tay nghề vững, với thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng. Ngoài việc đan bện sản phẩm, chị còn tham gia dạy các lớp nghề thủ công mỹ nghệ do huyện Thiệu Hóa phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng tổ chức.

Thực hiện đề án đào tạo nghề cho LĐNT, Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên huyện Hậu Lộc đã phối hợp với cơ sở may đồng phục học sinh Hoàng Nghĩa ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc để đào tạo học viên học nghề may công nghiệp. Ông Hoàng Hữu Nghĩa, chủ cơ sở may đồng phục học sinh Hoàng Nghĩa, cho biết: Bình quân mỗi năm cơ sở mở 2 khóa đào tạo nghề may cho gần 60 học viên là LĐNT thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp... để họ đi làm tại các công ty may đóng trên địa bàn huyện.

Theo số liệu thống kê của ngành lao động - thương binh và xã hội, trong giai đoạn 2010-2015, tổng số LĐNT được tuyển sinh đào tạo nghề là 347.437 người. Trong đó cao đẳng 8.394 người, trung cấp 35.528 người, sơ cấp 139.438 người và đào tạo dưới 3 tháng 164.077 người. Giai đoạn 2016-2020, tổng số LĐNT được tuyển sinh đào tạo nghề là 357.297 người. Trong đó cao đẳng 8.053 người, trung cấp 26.976 người, sơ cấp 112.077 người, đào tạo dưới 3 tháng 201.191 người. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Trong số LĐNT của tỉnh được thụ hưởng chính sách đào tạo nghề theo Đề án 1956, có hàng nghìn lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, khuyết tật được tham gia học nghề và có việc làm sau đào tạo. Qua đó giúp LĐNT có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo bền vững và bảo đảm công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả, song trên thực tế, việc đào tạo nghề cho LĐNT vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: Trình độ LĐNT còn thấp, chất lượng đào tạo của cơ sở GDNN chưa đồng đều. Việc phối hợp giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giải quyết việc làm còn hạn chế. Trong khi đó, vẫn còn một bộ phận LĐNT chưa tích cực học nghề, chưa nhận thức được việc đào tạo nghề là yếu tố cần thiết bảo đảm cuộc sống cho bản thân, gia đình; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là LĐNT các huyện miền núi. Mặt khác, việc hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo; bồi dưỡng kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ nhà giáo GDNN, người dạy nghề còn hạn chế...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT trong thời gian tới, tỉnh ta đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện, như: Tăng cường công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Chú trọng nội dung phát triển GDNN, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển của ngành, của tỉnh; ưu tiên phân bổ ngân sách cho GDNN, chủ động thu hút và ưu tiên sử dụng vốn ODA đầu tư cho các cơ sở GDNN, nhất là các trường chất lượng cao theo quy hoạch và các ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế liên kết giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp, tập đoàn lớn thuộc các ngành nghề phục vụ khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh như ngành công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp năng suất, chất lượng cao; du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng... nhằm gắn kết giữa đào tạo với ứng dụng thực tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu, xây dựng và cập nhật dữ liệu mở về lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo, nhất là những ngành nghề, kỹ năng mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung - cầu nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề quốc gia, nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, tin học; hội đủ điều kiện về hạng chức danh nghề nghiệp theo đề án vị trí việc làm, bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong hội nhập khu vực và thế giới. Thực hiện việc rà soát, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phát triển cơ sở GDNN có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho các cơ sở GDNN, nhất là các trường đã được phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; các trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bà Phạm Thu Hương - Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lộ diện, ngoại hình thế nào mà gây chú ý?05:23Đề xuất khen thưởng "người hùng" đạp bung thanh sắt, giải cứu bé gái bị mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội02:45'Người hùng' lao vào đám cháy cứu bé gái được tặng bằng khen của Thủ tướng02:43Làm rõ thông tin bị thu hồi sản phẩm – VIC kiên quyết đấu tranh với vấn nạn hàng giả03:39Trịnh Văn Quyết - Tỷ phú số 1 sàn chứng khoán 2 lần bị “tuýt còi” vì “bán chui” cổ phiếu là ai?04:57NÓNG: Cháy lớn tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng00:27Hàng ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc sau 2 năm chống dịch Covid-1920:01Bộ Ngoại giao lưu ý công dân về việc trục lợi từ các chuyến bay giải cứu01:54Những linh vật hổ không giống... hổ gây xôn xao dư luận00:33TP.HCM sẵn sàng đón khách quốc tế17:17Quảng Nam nới biện pháp phòng dịch Covid-19, tạo điều kiện cho người về quê ăn tết02:2820 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất 'đông không tưởng' người về quê ăn Tết18:44Bệnh viện Bạc Liêu mua kit test của Công ty Việt Á với giá hơn 500.000 đồng/bộ02:428.500 khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ 27 ca nhiễm Covid-1902:16Đông nghẹt người về quê ăn tết, sân bay Tân Sơn Nhất ra khuyến cáo 'nóng'03:57Cá chép cúng ông Táo vừa thả xuống sông đã bị lưới bát quái bủa vây02:21Sarah Gilbert - “Mẹ đẻ” vaccine AstraZeneca từ bỏ cơ hội kiếm hàng triệu USD để cứu thế giới là ai?05:00TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 xuyên tết, không phân biệt thường trú, tạm trú03:19

Tiêu điểm

Công an Bình Dương thụ lý 6 đơn tố cáo bà Phương Hằng
19:11:32 26/01/2022
Hàng xóm lao xuống ao cứu 2 vợ chồng đuối nước bất thành, cả 3 thiệt mạng
01:18:29 26/01/2022
Hà Nội: Đào rừng rớt giá, 'xếp hàng' chờ khách mua
06:46:03 26/01/2022
Cục Cảnh sát hình sự thông tin về những phát ngôn của bà Phương Hằng
12:21:59 25/01/2022
Không có căn cứ xác định ông Võ Hoàng Yên lừa đảo thông qua chữa bệnh
15:34:31 26/01/2022
Chuyện ít người biết về Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu
16:23:29 25/01/2022
Tàu thủy va chạm làm hỏng cầu Bo ở Thái Bình
22:02:53 25/01/2022
Cây mai vàng nguyên thủy đột biến dáng "Tiên lão giáng trần" ở Bình Thuận đang dự thi ở Sài Gòn định giá mấy tỷ?
15:08:06 26/01/2022
Những linh vật hổ không giống... hổ gây xôn xao dư luận
23:48:54 25/01/2022
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể ngừng hoạt động vì thiếu tiền
22:20:24 25/01/2022

Thông tin đang nóng

Kha Ly hiếm hoi diện váy xẻ cao táo bạo bên chồng, "cưỡi Hổ" đón Tết
17:42:19 26/01/2022
BV bác tin đồn bé gái bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu "chuẩn bị được phẫu thuật", thông tin thêm về sức khỏe của cháu
18:30:59 26/01/2022
Trọn khung ảnh Lisa - Leon cực đáng yêu khi diện áo dài đón Tết 2022
18:53:31 26/01/2022
Cưng xỉu ảnh con gái mới sinh của Lê Bê La
19:13:32 26/01/2022
Vương Tổ Hiền - Đệ nhất mỹ nhân tuột dốc ở tuổi 55, quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm
17:50:39 26/01/2022
Mỹ Tâm đón sinh nhật bên gia đình, 1 chi tiết khiến nhiều người khó tin
22:45:08 26/01/2022
Xôn xao thông tin "3 học sinh lớp 3 bị đánh mỗi cháu 70 roi", công an vào cuộc xác minh
18:48:44 26/01/2022
1 mỹ nhân 18 tuổi bị hướng dẫn viên bắt cóc, cưỡng hiếp dã man, 7 tuần sau cô đăng quang Hoa hậu và tống kẻ ác vào tù
21:56:44 26/01/2022
Cô nàng khoe bộ nail 2 triệu, bị chê xấu và bỏ tiền ngu thì đáp trả lại 1 câu cực đanh thép
18:56:01 26/01/2022
Thủy Tiên xót xa khi người thân bị liên lụy về ồn ào từ thiện, con gái bị bạn bè cô lập, nói xấu?
19:21:59 26/01/2022

Tin mới nhất

TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 xuyên tết, không phân biệt thường trú, tạm trú

00:44:50 27/01/2022
Những ngày tết, người ở TP.HCM có thể đến các địa điểm trên 22 quận, huyện và TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19, không phân biệt thường trú, tạm trú và không cần đăng ký danh sách trước

Đau đầu chuyện giúp việc ngày Tết: Trả 800k - 1,5 triệu đồng vẫn khó tìm người, lao công dọn nhà "đắt sô" kiếm tiền triệu mỗi ngày

00:29:03 27/01/2022
Chỉ trong 10 ngày, người giúp việc có thể mang về số tiền từ 10-15 triệu đồng/người, gấp 3-5 lần mức lương ngày bình thường, tùy công việc

Đến năm 2025, Thủ Đức có mục tiêu thu hút thêm 50.000 dân cư, 20.000 kỹ sư, chuyên gia,

23:50:13 26/01/2022
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Trong đó, sẽ tập trung lập quy hoạch chung Thủ Đức, phát triển hạ tầng giao thông, đề xuất khung chính sách phát triển Thủ Đức

TP.HCM chấp thuận cải tạo vỉa hè xung quanh hồ Con Rùa bằng vốn xã hội hóa

23:40:46 26/01/2022
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã thống nhất chủ trương nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa và giao UBND quận 3 nghiên cứu thi công công trình

Container kẹt cứng trên xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, 4 tiếng 'lết' được vài trăm mét

23:38:17 26/01/2022
Chiều tối 26-1, hàng ngàn xe container trên xa lộ Hà Nội (khu vực TP Thủ Đức) vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng. Các tài xế cho biết đã 4 tiếng rồi giao thông vào cảng (cảng Trường Thọ) vẫn ‘đứng hình’

Một năm quá khó khăn và thêm nhiều hiểu biết, sao còn 'ngăn sông cấm chợ'?

23:33:16 26/01/2022
Chiến lược phòng chống dịch COVID-19 đã thay đổi, không còn zero F0 nữa mà chuyển sang linh hoạt, không ngăn sông cấm chợ mà thay bằng kiểm soát rủi ro

Thanh niên mang đào Nhật Tân đến tận nhà tặng F0 ở Hà Nội

22:30:04 26/01/2022
Trước thềm năm mới 2022, Đoàn Thanh niên Q.Tây Hồ (Hà Nội) đã có một việc làm ý nghĩa và nhân văn là mang đào Nhật Tân đến tận nhà tặng những bệnh nhân F0 đang điều trị trên địa bàn

Hà Nội lý giải nguyên nhân chưa cho karaoke, massage mở cửa lại…

21:46:16 26/01/2022
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh sẽ tham mưu cho TP về việc cho phép karaoke, quán bar, vũ trường, massage hoạt động trở lại

Trẻ dưới 12 tuổi ra đảo Phú Quý phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

19:14:38 26/01/2022
Sở GT-VT tỉnh Bình Thuận vừa ban hành, bổ sung điều kiện thuyền viên tàu khách và hành khách đi tàu biển tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Theo đó, trẻ dưới 12 tuổi khi ra đảo Phú Quý phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Đào phai Sa Pa bung nở chờ về xuôi đón Tết

19:07:24 26/01/2022
Những ngày giáp Tết, dọc quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai xuất hiện nhiều điểm bán đào của người dân phố núi Sa Pa phục vụ miền xuôi trưng Tết

Chông chênh cuộc sống người làng chài trên sông Đà

19:03:34 26/01/2022
Mấy chục năm nay, cuộc sống của những con người dưới chân đập thủy điện Hòa Bình vẫn cứ dập dềnh như sông nước, dù những ngày Tết Nguyên đán đang đến cận kề

Đỉnh Fansipan có thể đón mưa tuyết trong dịp Tết

19:00:46 26/01/2022
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 29/1-6/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nhâm Dần), nhiều khả năng tại đỉnh Fansipan (Sa Pa) sẽ có mưa tuyết hoặc băng giá

Đường sắt đề xuất cơ chế vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc

18:57:10 26/01/2022
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) một số giải pháp cấp bách và dài hạn nhằm nâng cao sản lượng, hiệu quả công tác vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt

Bất ngờ hoãn thông xe cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

17:36:31 26/01/2022
Ngày 26/1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản thông báo hoãn thông xe Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Thu hồi văn bản, xin lỗi người dân về quê ăn Tết phải cách ly 7 ngày

17:34:37 26/01/2022
Trước việc yêu cầu người dân ở Đồng Nai về Đắk Lắk dù đã tiêm vaccine mũi 3 phải cách ly ở nhà 7 ngày, chính quyền xã cùng ngành y tế đã thu hồi văn bản và xin lỗi người dân

'Thầy thuốc đồng hành' giúp hàng nghìn F0 chiến thắng COVID

16:28:31 26/01/2022
Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành được triển khai rất hiệu quả tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ và Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế sẵn sàng ứng phó với biến chủng Omicron trong dịp Tết

16:26:25 26/01/2022
Ngay sau khi Hà Nội công bố việc đã nghi nhận 14 ca mắc COVID-19 thuộc biến thể Omicron, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là biến chủng Omicron trong dịp Tết

Hưng Yên yêu cầu người về quê ăn Tết phải có giấy xét nghiệm: "Không cần thiết, tốn kém"

16:07:40 26/01/2022
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

Lộc trời cuối năm, thu về 2-3 triệu/ngày

15:39:50 26/01/2022
Những ngày cuối năm âm lịch, nhiều người dân ở Quảng Bình rủ nhau đi săn “lộc trời”, từ những mẻ cá lớn cho đến mùa đót trên rừng cao

Giá mít Thái hôm nay 26/1: Vựa vẫn mua mít, 1 cuống mít để 2 trái có tốt không?

15:04:20 26/01/2022
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 26/1 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua

Giá gia cầm hôm nay 26/1: Cả năm thua lỗ, được lứa gà, vịt bán Tết còn bị lái "làm giá"

15:01:33 26/01/2022
Ông Thọi cho biết thêm, thông thường các trại đã từng làm ăn với các cò trung gian thì sẽ bị họ bám đến cùng. Dù sau này các chủ trại tách ra cũng bị cò tung tin đồn với các lái khiến cho việc mua bán của bà con rất khó khăn

Bà Rịa-Vũng Tàu: Kiếm bộn tiền dịp Tết nhờ trồng chanh lạ, trái to, vàng hơn cả nắng

14:58:25 26/01/2022
Thay vì chỉ bán trái, bán giống, ông Đỗ Văn Lợi (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đưa cây chanh vàng Mỹ, còn gọi là nữ hoàng của các loại chanh, vào chậu làm bonsai bán dịp Tết

Kiên Giang: Làm khô cá đuối đen, khô cá khoai, khô cá lù đù phơi đến nắng là bán hết veo

14:55:49 26/01/2022
Xã An Sơn thuộc quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), từ lâu không chỉ nổi tiếng cảnh đẹp hoang sơ, thơ mộng, ẩm thực phong phú với hải sản tươi sống

Cấp giấy phép, chứng nhận an toàn thực phẩm, Bộ NNPTNT yêu cầu không làm đình trệ sản xuất kinh doanh

14:49:05 26/01/2022
Bộ NNPTNT vừa có công văn đề nghị Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩn...

Hà Tĩnh: Giáp Tết, bà con đua nhau dựng một cái cây trang trí cờ hoa cao vượt nóc nhà để làm gì?

14:46:52 26/01/2022
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh người dân háo hức làm cây nêu đón Xuân

Combo ngũ quả “Mãng cầu vàng, dừa, đu đủ, xoài, sung...", anh nông dân Hậu Giang bán chạy như tôm tươi

14:34:59 26/01/2022
Nông dân Bùi Văn Thức (Hậu Giang) còn linh hoạt cho ra thị trường combo ngũ quả Mãng cầu vàng, dừa, đu đủ và xoài, sung... đều tạo dấu ấn thư pháp. Hiện nay, combo được bán theo đơn đặt hàng với giá khoảng 600.000-700.000 đồng

Sơn La: Nuôi la liệt thứ gà đặc sản bán Tết, con nào cũng đen như cục than, thế mà bán giá hời

14:16:53 26/01/2022
Anh Lò Văn Pâng, bản Tở, xã É Tòng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) từng có gần 10 năm làm cán bộ khuyến nông viên xã

Có thể bạn quan tâm

Hamlet Trương và dàn ca sĩ khuấy động Gala Xuân sắc màu thời gian

Nhạc việt

01:34:44 27/01/2022
Xoay quanh chủ đề Hành trình hạnh phúc - Gala Xuân Sắc màu thời gian đem lại những ca khúc mang không khí rộn ràng kèm theo đó là những hình ảnh đẹp ẩn chứa nhiều ý nghĩa trong cuộc sống

Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới gần chạm mốc 360 triệu

Thế giới

01:34:43 27/01/2022
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 26/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 359.968.382 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.636.697 ca tử vong. Số ca hồi phục là trên 285 triệu ca

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bỏ rượu bia trong tháng tết?

Sức khỏe

01:31:58 27/01/2022
Nhiều người trong chúng ta đặt mục tiêu sẽ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên trong năm mới

Chia sẻ NÓNG của Karik khi Seachains trở thành Quán quân Rap Việt mùa 2, khoảnh khắc cúi rạp người gây xúc động

Show việt

00:26:33 27/01/2022
Karik không giấu được sự phấn khích khi học trò Seachains chiến thắng Rap Việt mùa 2

NS Kim Phương: Tự tay chôn con trai 3 tuổi vào mùng 1 Tết, sự ra đi của chồng còn đau đớn hơn!

Sao việt

00:14:04 27/01/2022
Nếu là người ưa thích những nhân vật đóng vai phản diện, người hâm mộ sẽ không thể nào quên cái tên Kim Phương

BTS vượt Tổng thống, BLACKPINK "kèn cựa" Lee Min Ho trên BXH người Hàn Quốc ảnh hưởng nhất năm 2021

Sao châu á

23:57:00 26/01/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vừa công bố danh sách 10 người Hàn Quốc có ảnh hưởng nhất năm 2021. BTS là một trong những cái tên gây chú ý. 

Khoa Pug chia tay bạn gái người Nhật, gửi gắm điều gì cho Vương Phạm - Johnny Đặng trước khi rời Mỹ?

Netizen

23:45:49 26/01/2022
Động thái của Khoa Pug khiến dân tình ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng

Đúng ngày mai, thứ Năm 27/1/2022, mây mù che lối, 3 con giáp vấp ngã triền miên, thêm tính nỏng nảy khiến sự nghiệp tụt dốc không phanh

Trắc nghiệm

23:18:05 26/01/2022
Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 27/1/2022, mây mù che lối, 3 con giáp gặp nhiều điều xui, khiến cho sự nghiệp đi xuống không ngừng

Cách làm nem rán Hà Nội vàng giòn, thơm ngon

Ẩm thực

23:06:04 26/01/2022
Nem rán có vỏ vàng giòn, nhân mềm ngọt từ thịt, tôm quyện cùng rau củ quả hài hòa. Đây là món ăn truyền thống trong mâm cỗ Tết của người Hà Nội

Những nữ thần tượng K-pop Gen 4 có xuất thân "trâm anh thế phiệt"

Nhạc quốc tế

23:02:25 26/01/2022
Dù mới ra mắt không lâu nhưng các idol Gen 4 luôn được đông đảo công chúng quan tâm. Bởi nhiều nhóm tân binh khi mới debut đã liên tục khuấy đảo làng nhạc xứ Hàn

Top 15 HHHV Việt Nam khoe sắc trong 3 tà áo dài đặc trưng trên phố

Thời trang

23:01:43 26/01/2022
Nữ người mẫu Gen Z muốn thế hệ của mình hiểu rõ nét hơn về tà áo dài phát triển qua năm tháng

Hoa hậu Bella Vũ tiết lộ kế hoạch trong năm mới hậu đăng quang 'Miss Eco Teen International'

Phong cách sao

23:00:44 26/01/2022
Mượn sự tích Cá chép hoá rồng, Hoa hậu Bella Vũ mong muốn gửi đến mọi người lời chúc về một năm mới may mắn, tốt đẹp sau những sóng gió trong năm vừa qua vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19