Phụ nữ Hà Nội bám sát 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nội dung 10 kế hoạch do Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội xây dựng nhằm thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Theo Kế hoạch, đối với Chương trình 01- CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025″, Hội đã đề ra những chỉ tiêu cơ bản như: đến năm 2025 tăng thêm 35.000 hội viên trên toàn thành phố. Hàng năm, có từ 90% cơ sở Hội xếp loại tốt trở lên, không có cơ sở xếp loại kém, 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác Hội; 100% cán bộ chuyên trách Hội các cấp được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% quận, huyện, thị xã và cơ sở Hội kịp thời đề xuất với các ngành chức năng xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình được phát hiện trên địa bàn.

Tại Chương trình 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025″, Hội cũng có chỉ tiêu nổi bật, đó là mỗi năm dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, nâng cao kỹ năng làm việc cho 15.000 lao động (trong đó có 70% lao động nữ).

Phụ nữ Hà Nội bám sát 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy - Hình 1

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai nội dung 10 kế hoạch do Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội xây dựng nhằm thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Đối với Chương trình 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025″, Hội có chỉ tiêu vận động, hỗ trợ 1.200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình văn minh hạnh phúc, 5 không 3 sạch hàng năm.

Chương trình 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học , công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2025″, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội, đội ngũ nữ doanh nhân gắn với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 -2026; góp phần xây dựng Thủ đô là thành phố thông minh…

Cùng với đó, Hội cũng đề ra các giải pháp cụ thể đi kèm như đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Vận động phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đường phố, tham gia xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; tích cực tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự và văn minh đô thị…

Đặc biệt, tại kế hoạch thực hiện Chương trình 07, Hội đã đưa ra 4 nhóm giải pháp, đó là: Đổi mới, hiện đại hóa công tác hành chính trong hệ thống Hội; Tăng cường đổi mới, sáng tạo , ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong chỉ đạo và triển khai công tác Hội; Tăng cường vận dụng chuyển giao và ứng dụng công nghệ số góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo , đóng góp cho phát triển kinh tế Thủ đô; Tăng cường hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học; liên kết, hợp tác và hội nhập.

Nhiệm vụ, trách nhiệm hàng đầu

Thành tố đầu tiên trong chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là "gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu này.

Nhiệm vụ, trách nhiệm hàng đầu - Hình 1

Thành ủy Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Trong ảnh : Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương.

Phải có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao

Bên cạnh những đánh giá về kết quả tích cực, khẳng định bài học kinh nghiệm là phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội (Nghị quyết Đại hội XVII) đã thẳng thắn nhìn nhận: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn thấp; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hạn chế; có cấp ủy đã có biểu hiện mất "đoàn kết nội bộ". Ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, cá biệt có đảng viên còn có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm, bị kỷ luật và xử lý hình sự...

Nhìn nhận thẳng thắn bao nhiêu thì mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVII cũng thể hiện rõ quyết tâm bấy nhiêu. Nội dung đầu tiên được nêu trong phần mục tiêu là: "Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu". Đại hội quyết nghị 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, trong đó so với khóa XVI, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới từ 12.000 đồng chí/năm, nay còn 9.000-10.000 đồng chí/năm, nhưng tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm được nâng lên thành 75% thay vì 70% của khóa trước, tức là chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên.

Trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội đã tiếp thu ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, nhà khoa học, từ đó đổi mới cách sắp xếp vị trí để hướng sự tập trung lớn hơn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ vị trí thứ năm trong 5 nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ trước, trong Nghị quyết Đại hội XVII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đưa lên vị trí thứ nhất trong 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết ghi rõ: "Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Từ vị trí số 14/14 định hướng trọng tâm phát triển trong Nghị quyết Đại hội XVI, "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh" được đưa lên vị trí số 1/14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XVII.

Đây chính là bước tiến, là nét đổi mới trong tư duy và tầm nhìn mà Đảng bộ thành phố từ kinh nghiệm thực tiễn quý báu đã cụ thể hóa thành nội dung Nghị quyết Đại hội XVII.

Toàn tâm, toàn ý bắt tay vào việc

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XVII, trong 10 chương trình công tác toàn khóa, chương trình được xếp ở vị trí số 1, có ý nghĩa "cốt lõi", "xương sống" tương tự khóa trước là về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025". Chủ động tiếp thu và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, các cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy cũng xác định, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ hàng đầu phải tập trung toàn tâm, toàn ý bắt tay vào thực hiện ngay.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Sự tiên phong, gương mẫu phải bắt đầu từ trách nhiệm tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên của mỗi đảng viên; từ sự nêu gương giữa đời thường... Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, để làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ mới trước hết phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, trong đó lấy công tác đánh giá cán bộ làm trung tâm, là cơ sở quan trọng trong việc đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết, trên tinh thần của Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm vụ hàng đầu trong nhiệm kỳ mới được Quận ủy Tây Hồ xác định là phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối sẽ tập trung cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; hằng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng kiến nghị, Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn như nhiệm kỳ khóa XVI đã làm; trong đó, chú trọng bố trí cán bộ giỏi về những vùng khó khăn, nơi thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Đối với cấp ủy cơ sở, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Đơn cử tại phường Phương Mai (quận Đống Đa), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Bảo Phương cho biết, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Đảng bộ thành phố, Đảng ủy phường có riêng một chương trình công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với trọng tâm là xây dựng Đảng bộ phường mạnh từ chi bộ mạnh lên.

Còn Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Nam cho hay, Đảng ủy xã sẽ xây dựng chương trình công tác từ nay đến năm 2025 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ dân cư.

Sự vào cuộc với ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy Đảng là cơ sở để Đảng bộ thành phố Hà Nội - đảng bộ có hơn 45 vạn đảng viên, chiếm số lượng lớn nhất cả nước - tiếp tục nỗ lực phấn đấu tạo những dấu ấn tích cực, thực sự gương mẫu, đi đầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly01:47“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:578 người trốn trong thùng xe tải để “thông chốt” y tế tại Huế00:44Sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân TP.HCM03:01Cặp đôi “ông cháu” Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp khủng hoảng lớn, cô gái phải xin tiền bố mẹ ruột03:51Neerja Bhanot - Nữ tiếp viên hy sinh bản thân cứu hơn 300 hành khách trên chuyến bay tử thần06:57Tài xế GrabBike TP.HCM dương tính Covid-19: Shipper sợ nhưng cũng... phải ra đường06:07TP.HCM có thêm 5 - 10 triệu liều vắc xin Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 202102:40

Tiêu điểm

Tiểu thương chợ tự phát ở TP HCM vội vã dọn hàng
14:00:00 20/06/2021
Cửa hàng thời trang, điện máy ở TP.HCM vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm
16:55:21 21/06/2021
TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm
23:32:30 19/06/2021
Chốt kiểm soát Bình Tân: Nhiều người quay đầu khi nghe ‘vào là ở trong 14 ngày...’
12:42:46 20/06/2021
Chợ tự phát ở TP.HCM vẫn đông sau lệnh dừng hoạt động
11:15:42 21/06/2021
Nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn
13:53:52 20/06/2021
TP.HCM: Lộ trình tránh 3 ấp bị phong tỏa ở H.Hóc Môn
20:36:09 20/06/2021
Nữ bác sĩ mắc ung thư gan đăng ký hiến tạng sau khi qua đời
16:59:19 21/06/2021
Huyện Hóc Môn đồng loạt tổ chức lấy 100.000 mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại 11 xã/thị trấn trên địa bàn
23:39:08 20/06/2021
TP.HCM: Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành tạm ngưng hoạt động nhận hàng hóa
13:18:53 20/06/2021

Thông tin đang nóng

Công an Hà Nội tìm ra nguồn phát tán clip 'nóng' của nữ diễn viên
20:28:51 21/06/2021
Tối 21/6, thêm 135 ca Covid-19, TPHCM "nóng" vượt Bắc Giang
18:45:30 21/06/2021
Bố Cường Đô La cùng mẹ kế Đàm Thu Trang tổ chức sinh nhật cho Subeo
17:47:18 21/06/2021
Netizen gọi tên vì nghi vấn "chung bồ" với Ngọc Trinh, Lily Chen khoá Facebook liền tay!
17:51:03 21/06/2021
Chồng nói dối đi công tác rồi trốn sang nhà bố mẹ đẻ để che giấu sự thật bị đánh ghen thâm tím mặt mày
18:03:05 21/06/2021
Mới nhất: Kết quả điều tra vụ diễn viên “Về nhà đi con” lộ clip 8 phút, có hay không việc cán bộ phát tán?
20:40:05 21/06/2021
Hôn nhân hạnh phúc của MC Thanh Bạch và "bà trùm" Thúy Nga
17:32:15 21/06/2021
Gia cảnh của Tống Nghiên Phi
19:48:49 21/06/2021
Nữ bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang qua đời
20:54:52 21/06/2021
Cô gái được bạn trai CEO lớn hơn 16 tuổi cầu hôn trên máy bay bị Netizen mỉa mai: “Dại gì không đồng ý”
17:33:01 21/06/2021

Tin mới nhất

Tiết kiệm 140.000 đồng/tháng, nông dân có thể nhận lương khi về già

22:48:30 21/06/2021
Nhiều nông dân ở Đắk Nông tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và coi đây như hình thức tiết kiệm, qua đó giúp có lương khi đóng đủ số năm tham gia.

Bắc Ninh: Điều chỉnh phòng, chống dịch Covid-19 ở 7 phường và 54 khu dân cư

22:43:46 21/06/2021
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Bộ Công an hướng dẫn việc hủy bỏ đăng ký thường trú

22:41:08 21/06/2021
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.

Ca Covid-19 đến siêu thị Big C Đồng Nai, xét nghiệm 800 F2 liên quan

22:35:17 21/06/2021
Chiều 21/6, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã có văn bản hỏa tốc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 11669 đã đến siêu thị Big C Đồng Nai.

Thủ tướng: Mua vaccine nhanh nhất, nhiều nhất, thống nhất giữa tư nhân và Nhà nước

21:37:43 21/06/2021
Chiều 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 32 địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là các địa phương đang có dịch hoặc có các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn.

Chàng trai vào rừng làm 'ngôi nhà không của ai cả'

21:04:05 21/06/2021
Trong khu rừng ở Sóc Sơn, Hoa Việt làm nhà dành cho những người muốn tạm lánh cuộc sống xô bồ, người chơi thể thao dừng chân hay bất cứ ai muốn về nhà.

Hà Nội: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, quán ăn được mở lại từ 0h ngày 22/6

20:49:07 21/06/2021
UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; quán ăn, uống trong nhà và đóng cửa trước 21h00 hàng ngày.

Người dân 'tố' cán bộ xã ăn nhậu trong khi dịch Covid-19: Đảng ủy xã báo cáo gì?

20:12:59 21/06/2021
Cán bộ xã nhậu trong lúc dịch bệnh căng thẳng có 12 cán bộ tham gia buổi tiệc và 3 cán bộ phục vụ...

Thủy thủ Thanh Hóa mắc Covid-19 vượt qua cửa tử

18:49:54 21/06/2021
Người đàn ông 54 tuổi, từng nguy kịch vì bão cytokine khiến nửa phổi đông đặc, đã hồi phục hoàn toàn sau ba tuần thở máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Kết quả xét nghiệm 125 công nhân công ty có người nghi mắc COVID-19 ở Tiền Giang

17:12:32 21/06/2021
Sở Y tế Tiền Giang vừa công bố kết quả xét nghiệm 125 công nhân Công ty TNHH MTV Khang Hinh.

Người đàn ông gục chết bất thường trên cầu Bình Lợi

16:45:43 21/06/2021
Người đàn ông đội mũ Gojek nằm gục trên vỉa hè cầu Bình Lợi, phía dưới mặt đường có nhiều vết cày xước cùng các mảnh vỡ nghi có liên quan đến vụ việc.

Công ty chứng khoán dự báo cổ phiếu TCH, SBT, REE rời VN30

16:42:49 21/06/2021
Có thể các cổ phiếu TCH, SBT, REE sẽ rời khỏi nhóm VN30 để nhường chỗ cho SAB, ACB và GVR, theo nhận định của công ty chứng khoán VNDIRECT.

Khi nào toàn bộ người dân TPHCM được tiêm vắc xin Covid-19?

16:25:40 21/06/2021
Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đặt mục tiêu tiêm bao phủ 70% dân số trong năm 2021. Ngoài số lượng lớn vắc xin được Chính phủ cấp, thành phố cũng chủ động tìm kiếm nhiều nguồn khác.

Giáo viên mầm non tình nguyện nấu ăn cho khu cách ly

16:22:54 21/06/2021
Sau khi trường học được dùng làm nơi cách ly, sẵn có bếp, nồi và kinh nghiệm, các cô giáo mầm non trở thành đầu bếp nấu ăn ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Giá tiêu hôm nay 21/6: Xu hướng tăng vẫn là chủ đạo, nông dân cân nhắc kỹ trước khi trồng lại hồ tiêu

16:10:44 21/06/2021
Giá tiêu hôm nay 21/6 trong khoảng 71.000 - 74.500 đồng/kg. Giá tiêu Ấn Độ đang ở mức cao nhất 2 năm qua do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu về nguyên liệu từ các nhà sản xuất lại đang rất mạnh mẽ.

Cách ly 125 công nhân của doanh nghiệp nghi có ca mắc COVID-19

16:07:23 21/06/2021
UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tổ chức lập danh sách và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ công nhân, người lao động tại Công ty TNHH MTV Khang Hinh vì nghi có ca mắc COVID-19.

Giá cà phê hôm nay 21/6: Giải mã tình trạng "nhảy múa" tuần qua, cà phê liệu còn đường tăng?

15:59:44 21/06/2021
Giá cà phê hôm nay 21/6 trong khoảng 33.600 - 34.500 đồng/kg. Tuần qua, giá cà phê phái sinh chao đảo không ngừng, gây không ít hoang mang cho người sản xuất và kinh doanh mặt hàng này.

6% người TP HCM sẽ được tiêm vaccine sau 7 ngày

15:59:36 21/06/2021
Với 944.000 liều vaccine Covid-19 đã nhận được, TP HCM dự kiến khoảng 6% dân số được tiêm vaccine sau chiến dịch đang diễn ra tuần này.

Vải thiều Việt Nam “hút hàng” ở châu Âu

15:55:41 21/06/2021
Theo Bộ Công thương, sau khi mở bán vải thiều tại thị trường Pháp và được người tiêu dùng ở nước này hồ hởi đón nhận, hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cùng Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan đang phối hợp với Công ty LTP Im...

Người từ 55 địa điểm này tới TP.HCM sẽ bị giám sát y tế

15:52:33 21/06/2021
TP.HCM vừa bổ sung danh sách giám sát y tế những người đến từ các địa điểm mới có COVID-19 ở Bình Dương, Lào Cai, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, Long An...

Chứng khoán ngày 21/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?

15:47:22 21/06/2021
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Thiết bị điện Việt Nam (GEX) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2021 với doanh thu đạt 28,5 nghìn tỷ đồng ( 59% YoY) và LNTT là 1,28 nghìn tỷ đồng ( 8% YoY).

Giá cao su hôm nay 21/6: Trung Quốc 'vung tiền' mua lượng cao su khổng lồ, nguồn cung thiếu hụt

15:41:58 21/06/2021
Theo báo cáo mới nhất của ANRPC, nguồn cung cao su toàn cầu chuyển sang thiếu hụt do Trung Quốc tăng cường mua vào. Tại Việt Nam, giá cao su giữ đà tăng, xuất khẩu thuận lợi.

Giá heo hơi hôm nay 21/6: Tăng nhẹ 1.000 đ/kg ở vài nơi

15:40:09 21/06/2021
Giá heo hơi hôm nay 21/6/2021 tại miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ 1.000 đồng. Trong khi, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt lặng sóng.

Chợ tự phát vùng ven Sài Gòn vắng hoe sau Chỉ thị 10 chống Covid-19

13:54:24 21/06/2021
Sau Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM về việc tăng cường các biên pháp chống dịch Covid-19, khác hẳn vẻ đông đúc, nhộn nhịp thường ngày tại các khu chợ tự phát vùng ven huyện Bình Chánh (TP.HCM) là sự vắng vẻ, trên đường chỉ vài người qua lại.

TP.HCM có thêm 5 - 10 triệu liều vắc xin Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 2021

13:50:07 21/06/2021
Trong thời gian tới, nguồn vắc xin Covid-19 về TP.HCM sẽ dồi dào hơn từ sự hỗ trợ của Chính phủ và chủ động đàm phán của thành phố, mục tiêu hướng đến là 5 - 10 triệu liều trong 6 tháng cuối năm 2021.

TP.HCM có 46 khách sạn, nhà nghỉ làm điểm cách ly tập trung cho người nhập cảnh

12:52:26 21/06/2021
Theo HCDC, tổng số ca ở TP.HCM đang thực hiện cách ly là 36.564 người. Trong đó, 11.631 người đang cách ly tập trung, 24.933 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Hà Nội: Đề xuất nới lỏng một sống hoạt động từ ngày mai

10:30:15 21/06/2021
CDC Hà Nội đã có đề xuất về việc mở cửa dần các hoạt động thiết yếu trên địa bàn từ ngày 22/6.

Có thể bạn quan tâm

Ngoại trưởng Anh đến Việt Nam

Thế giới

23:30:48 21/06/2021
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab vừa đáp máy bay ở Hà Nội tối 21/6, trong khuôn khổ chuyến công du một số nước Đông Nam Á.

'Tuyển Anh không tính đường về nhì bảng D'

Bóng đá thế giới

23:23:43 21/06/2021
Raheem Sterling nhấn mạnh tuyển Anh phải thắng CH Czech để dẫn đầu bảng D và chơi trận vòng 16 đội Euro 2020 ở Wembley.

Những cặp cha con nổi tiếng trong giới giải trí

Sao âu mỹ

23:18:13 21/06/2021
Nhân dịp Ngày của cha 20/6, Insider vinh danh những cặp cha con nổi tiếng, có tác phẩm ghi dấu ấn ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

TP.HCM thêm một ca nhiễm nCoV chưa rõ nguồn lây

Sự kiện nóng

23:14:02 21/06/2021
Trong ngày 21/6, TP.HCM ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại Việt Nam.

Cách người Nhật ngăn hoa anh đào nở sớm 

Clip hay

23:13:03 21/06/2021
Để chuẩn bị cho Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 7, tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã bảo quản cây anh đào trong nhiệt độ lạnh, nhằm ngăn hoa rụng trước khi diễn ra Thế vận hội.

Vụ bán rẻ 32 ha đất Phước Kiển: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Pháp luật

23:11:08 21/06/2021
Liên quan đến sai phạm vụ chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang và 3 người khác.

Sao Việt chê trách Phi Nhung sau ồn ào con nuôi Hồ Văn Cường

Sao việt

23:08:42 21/06/2021
Giữa những ồn ào chuyện tiền nong của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, nhiều sao Việt cũng đã bàn luận về chủ đề này. Trong đó, không ít người chê trách nữ ca sĩ.

Chồng giật mình vì vợ bóp còi xe 

Hài hước

23:05:52 21/06/2021
Anh chồng đang sửa xe thì vợ ngồi trong lém lỉnh bóp còi khiến anh giật nảy mình.

Top 6 cây cầu đẹp ở Đà Nẵng với vô vàn ảnh đẹp mang về

Du lịch

23:04:58 21/06/2021
Top 6 cây cầu đẹp ở Đà Nẵng lên ảnh đẹp nhất là Cầu Vàng, Cầu Vòm Đồn Cả, Cầu Tình Yêu, Cầu Nguyễn Văn Trỗi, Cầu Trần Thị Lý và Cầu Rồng.

Trương Thần Quang sau vụ bị chỉ trích trên livestream

Sao châu á

23:03:48 21/06/2021
Tinh thần nam diễn viên đã ổn định. Trước đó, ông bật khóc trên livestream bán hàng vì nhận nhiều bình luận tiêu cực.

Trung Quốc - Thị trường có chu kỳ thay thế điện thoại nhanh nhất thế giới 

Đồ 2-tek

23:00:57 21/06/2021
Theo nghiên cứu mới nhất từ ​​Strategy Analytics, cứ 10 người Trung Quốc thì có 7 người dự định mua điện thoại thông minh mới trong sáu tháng tới.

Đức điều tra Apple 

Thế giới số

22:57:07 21/06/2021
Apple là hãng công nghệ lớn thứ tư đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền tại Đức.

Cô gái sinh năm 2000 gây tranh cãi khi đăng ký Hoa hậu Hoàn vũ

Netizen

22:55:01 21/06/2021
Cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 đang dần trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của loạt thí sinh tiềm năng, trong đó có cả những người đẹp chuyển giới.

Sở hữu tips "hack" dáng nhờ váy xẻ cao trong tay, nàng chân ngắn hoá chân dài miên man trong tích tắc

Thời trang

22:54:16 21/06/2021
Ai cũng có thể mua váy xẻ tà, nhưng mấy ai tự tin mình biết khai thác triệt để item này?

Rất nhiều mỹ nam màn ảnh Hàn xuống sắc vì tóc dài, chỉ trừ 1 người

Phong cách sao

22:52:18 21/06/2021
Đây chắc là diễn viên hiếm hoi trong số các mỹ nam Hàn hợp tóc dài đấy.