phim của cổ lực na trát

Nữ chính thất bại nhất 2023: Có phim lỗ hơn 300 tỷ, phải đi quảng cáo game l.ừa đ.ảo vì hết thời?

Hậu trường phim

13:38:22 04/09/2023
Cổ Lực Na Trát trở lại năm 2023 với 2 dự án phim dài tập, một chiếu mạng và một chiếu đài. Các phim của Cổ Lực Na Trát đều bị lãng quên, thậm chí nhận rating 0%