Phát triển tiêu chí sản xuất tại các xã nông thôn mới nâng cao

Tính đến đầu quý II-2021, tỉnh Thanh Hóa đã có 25 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, chiếm 5,35% tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Là sự phát triển lên một tầm cao mới của xã đạt chuẩn NTM, ngoài phát triển hệ thống hạ tầng , yêu cầu đặt ra cho các xã NTM nâng cao là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trở thành mục tiêu quan trọng để các xã phấn đấu thực hiện.

Phát triển tiêu chí sản xuất tại các xã nông thôn mới nâng cao - Hình 1
Cơ giới hóa khâu làm đất để trồng khoai tây theo vùng lớn tại xã nông thôn mới nâng cao Nga Trường (Nga Sơn). Ảnh: Lê Đồng

Nhằm tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho Nhân dân địa phương, thời gian gần đây, xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) không ngừng du nhập và phát triển các mô hình sản xuất mới. Trong trồng trọt, xã vận động nông dân dồn đổi ruộng đất, hình thành các vùng chuyên canh lúa năng suất , chất lượng, hiệu quả cao. Các vùng trồng lúa và cây trồng kém hiệu quả được khuyến khích chuyển đổi thành trang trại, gia trại, mô hình cá – lúa, trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi . Đến nay, xã đã chuyển đổi thành công hơn 100 ha đất trồng trọt kém hiệu quả thành các mô hình nông nghiệp hiệu quả cao, trong đó có 5 trang trại lợn và gia cầm quy mô lớn, 27 ha đồng nuôi trồng thủy sản chuyên canh, 6 mô hình cá – lúa kết hợp chăn nuôi … Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 3 HTX hoạt động hiệu quả, 89 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Từ phát triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong xã liên tục giảm trong những năm gần đây, năm 2018 có 33 hộ, chiếm 2,55%; năm 2019 còn 20 hộ, chiếm 1,54% và gần đây nhất là năm 2020 chỉ còn 10 hộ, chiếm 0,77%.

Tại huyện Vĩnh Lộc, xã Minh Tân lại phát huy được thế mạnh của các ngành nghề nông thôn và các hoạt động tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế địa phương. Các nghề khai thác và chế tác đá, nghề mộc dân dụng, xây dựng, hoạt động vận tải, sản xuất gạch không nung, cơ khí… phát triển mạnh. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có 99 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong đó có 11 doanh nghiệp, 46 cơ sở chế tác đá mỹ nghệ, 3 công ty kinh doanh xăng dầu, 1 doanh nghiệp sản xuất phân bón. Các hoạt động sản xuất của các cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn đang tạo việc làm cho hơn 3.800 lao động địa phương và các xã lân cận với mức thu nhập từ 5 đến 20 triệu đồng/người/tháng. Trong nông nghiệp, xã đang có 38 hộ gia đình phát triển sản xuất theo hướng trang trại và chăn nuôi tổng hợp, nuôi trồng thủy sản với diện tích từ 1 ha trở lên, được quy hoạch ra các khu tập trung. Khoảng 5 năm qua, xã đã tích tụ thành công khoảng 100 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả kinh tế hình thành các vùng chuyên canh cây trồng hàng hóa, cho thu nhập cao hơn.

Ngoài các mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, nhiều xã NTM nâng cao đã thành công trong kêu gọi thành lập hoặc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa) hiện có 15 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta đang giải quyết việc làm cho 3.000 lao động. Cách đó không xa, xã Hoằng Lộc cùng huyện cũng có 13 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Tại huyện Thọ Xuân, xã Xuân Bái cũng thu hút được công ty may mặc quy mô lớn, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động của xã và các địa phương lân cận. Từ đó, tỷ lệ lao động nông nghiệp ở các xã được chuyển dịch dần sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Nhờ các doanh nghiệp về hoạt động, nhiều xã thuần nông trước kia, nay đã có trên dưới cả nghìn người được tuyển làm công nhân với thu nhập cao hơn hàng chục lần làm ruộng trước kia. Đơn cử như xã Định Long (Yên Định), hiện có hơn 1.000 lao động được tuyển vào làm việc tại các công ty trên địa bàn, xã miền núi Thành Hưng (Thạch Thành) cũng có khoảng 890 lao động làm việc và thu nhập ổn định tại các công ty. Đáng nói, khi ngày càng có nhiều lao động chuyển sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, diện tích ruộng đồng sẽ được nhường lại cho những lao động nông nghiệp còn lại. Đây chính là điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình địa phương, các doanh nghiệp tổ chức tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, dễ dàng áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào quá trình sản xuất. Với riêng 14 xã mới được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đều tăng từ 1,7 đến 2,5 lần so với thời điểm đạt chuẩn NTM. Đơn cử như xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa) tăng 2,5 lần (từ 22 triệu đồng năm 2013 lên 56,26 triệu đồng), xã Đồng Tiến (Triệu Sơn) tăng 2,5 lần (từ 19 triệu đồng năm 2015 lên 48,78 triệu đồng), xã Thành Hưng (Thạch Thành) tăng 2,4 lần (từ 24 triệu đồng năm 2015 lên 58,3 triệu đồng), xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) tăng 2,3 lần (từ 21,5 triệu đồng năm 2014 lên 49,79 triệu đồng)… Nhiều địa phương khi đạt chuẩn NTM nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 1% và đang tiếp tục giảm, như các xã Thành Hưng (Thạch Thành), Minh Tân (Vĩnh Lộc), Xuân Bái và Tây Hồ (Thọ Xuân), Định Long (Yên Định), Hoằng Đại (TP Thanh Hóa), Hoằng Lộc và Hoằng Đồng (Hoằng Hóa).

Qua khảo sát, các xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm này đều phát triển tốt các mô hình sản xuất. Sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, nhiều địa phương tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, mà ở đó, tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xem là nền tảng, là đòn bẩy để thực hiện những tiêu chí còn lại.

Lấy sản xuất làm nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tây Hồ

Những ngày đầu năm 2021, Tây Hồ là 1 trong 3 xã của huyện Thọ Xuân được thẩm định và công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Quá trình thực hiện 15 tiêu chí của xã NTM nâng cao ở xã Tây Hồ có sự tác động tích cực từ phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương.

Lấy sản xuất làm nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tây Hồ - Hình 1
Xã Tây Hồ phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Năm 2016, xã Tây Hồ được công nhận đạt chuẩn NTM, sau đó chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục triển khai nâng cao các tiêu chí, xây dựng tiêu chí của xã NTM nâng cao. Trong 4 năm qua, xã tiếp tục xác định phát triển các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân chính là nền tảng, là điều kiện cần để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng theo những yêu cầu mới. Phát huy lợi thế là xã nằm sát ngay thị trấn huyện lỵ Thọ Xuân, xã Tây Hồ đã khuyến khích phát triển mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ. Hiện nay, toàn xã có 237 cơ sở kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, như: hàng tạp hóa, dịch vụ xay xát, hàng nhôm kính, vận tải, xây dựng... Trên địa bàn xã còn có 12 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, với tổng doanh thu năm 2020 đạt 78 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần đưa thu nhập bình quân của xã các năm qua liên tục tăng.

Trong nông nghiệp, xã phát huy được vai trò của HTX dịch vụ nông nghiệp Tây Hồ đứng ra cung ứng các dịch vụ nông nghiệp cho nông dân, như làm đất, gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp, cung ứng giống cây trồng, phân bón... Hiện nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp ở xã Tây Hồ đạt khá cao, trong đó khâu làm đất và thu hoạch đạt 100%, khâu gieo trồng đạt hơn 60%, khâu chăm sóc đạt gần 70%. HTX đã làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân địa phương với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Từ năm 2018 đến nay, HTX đã thay mặt các hộ dân địa phương, phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam để triển khai chuyên canh 30 ha lúa VNR20. Việc hợp tác giữa các bên tốt nên sau nhiều vụ, không xảy ra hiện tượng phá vỡ hợp đồng liên kết, sản phẩm lúa thương phẩm được phía doanh nghiệp bao tiêu đầu ra bền vững. Đó cũng chính là cơ sở để xã đã và đang xây dựng vùng lúa thâm canh theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ với diện tích gần 151 ha.

Những năm gần đây, địa phương đã khơi dậy tiềm năng đất vườn của 338 hộ gia đình để trồng cây ăn quả, rau màu, hoa... Trong năm vừa qua, tổng giá trị sản phẩm từ vườn hộ mang lại đạt hơn 3,8 tỷ đồng, bằng 11,54% giá trị sản phẩm nông nghiệp toàn xã.

Xuất khẩu lao động cũng được xã Tây Hồ coi là một kênh phát triển kinh tế quan trọng cho Nhân dân địa phương. Theo đó, xã đấu mối với các công ty, cùng các phòng, ban liên quan trong huyện để tìm nguồn việc làm ở những thị trường lao động tiềm năng. Hiện nay, xã đang có 32 người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi tháng, mỗi lao động gửi về 40 đến 50 triệu đồng, tương đương hàng tỷ đồng mỗi năm.

Khi các tiềm năng được khơi dậy, kinh tế địa phương tăng trưởng, thì thu nhập của Nhân dân liên tục tăng cao. Nếu năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 24,5 triệu đồng, thì đến năm 2019 đã đạt 42 triệu đồng và năm 2020 tăng lên gần 50 triệu đồng. Trong 5 năm qua, xã đã huy động gần 298 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, hầu hết các tuyến đường trục xã, trục thôn, 69 tuyến ngõ xóm, 41 tuyến giao thông nội đồng đã cơ bản được kiên cố nhựa và bê tông hóa. Cả 3/3 thôn trên địa bàn đều được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đều có nhà văn hóa và khu thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho cư dân địa phương. Một diện mạo NTM nâng cao đã hiện hữu với sự khang trang, sạch đẹp ở vùng quê Tây Hồ, trở thành nền tảng để chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục xây dựng nên "vùng quê đáng sống" theo mục đích mà chương trình xây dựng NTM hướng tới.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly01:47“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:578 người trốn trong thùng xe tải để “thông chốt” y tế tại Huế00:44Sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân TP.HCM03:01Cặp đôi “ông cháu” Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp khủng hoảng lớn, cô gái phải xin tiền bố mẹ ruột03:51Neerja Bhanot - Nữ tiếp viên hy sinh bản thân cứu hơn 300 hành khách trên chuyến bay tử thần06:57Tài xế GrabBike TP.HCM dương tính Covid-19: Shipper sợ nhưng cũng... phải ra đường06:07TP.HCM có thêm 5 - 10 triệu liều vắc xin Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 202102:40

Tiêu điểm

Tiểu thương chợ tự phát ở TP HCM vội vã dọn hàng
14:00:00 20/06/2021
Cửa hàng thời trang, điện máy ở TP.HCM vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm
16:55:21 21/06/2021
TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm
23:32:30 19/06/2021
Chốt kiểm soát Bình Tân: Nhiều người quay đầu khi nghe ‘vào là ở trong 14 ngày...’
12:42:46 20/06/2021
Chợ tự phát ở TP.HCM vẫn đông sau lệnh dừng hoạt động
11:15:42 21/06/2021
Nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn
13:53:52 20/06/2021
TP.HCM: Lộ trình tránh 3 ấp bị phong tỏa ở H.Hóc Môn
20:36:09 20/06/2021
Nữ bác sĩ mắc ung thư gan đăng ký hiến tạng sau khi qua đời
16:59:19 21/06/2021
Huyện Hóc Môn đồng loạt tổ chức lấy 100.000 mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại 11 xã/thị trấn trên địa bàn
23:39:08 20/06/2021
TP.HCM: Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành tạm ngưng hoạt động nhận hàng hóa
13:18:53 20/06/2021

Thông tin đang nóng

Công an Hà Nội tìm ra nguồn phát tán clip 'nóng' của nữ diễn viên
20:28:51 21/06/2021
Tối 21/6, thêm 135 ca Covid-19, TPHCM "nóng" vượt Bắc Giang
18:45:30 21/06/2021
Bố Cường Đô La cùng mẹ kế Đàm Thu Trang tổ chức sinh nhật cho Subeo
17:47:18 21/06/2021
Netizen gọi tên vì nghi vấn "chung bồ" với Ngọc Trinh, Lily Chen khoá Facebook liền tay!
17:51:03 21/06/2021
Chồng nói dối đi công tác rồi trốn sang nhà bố mẹ đẻ để che giấu sự thật bị đánh ghen thâm tím mặt mày
18:03:05 21/06/2021
Mới nhất: Kết quả điều tra vụ diễn viên “Về nhà đi con” lộ clip 8 phút, có hay không việc cán bộ phát tán?
20:40:05 21/06/2021
Hôn nhân hạnh phúc của MC Thanh Bạch và "bà trùm" Thúy Nga
17:32:15 21/06/2021
Gia cảnh của Tống Nghiên Phi
19:48:49 21/06/2021
Nữ bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang qua đời
20:54:52 21/06/2021
Cô gái được bạn trai CEO lớn hơn 16 tuổi cầu hôn trên máy bay bị Netizen mỉa mai: “Dại gì không đồng ý”
17:33:01 21/06/2021

Tin mới nhất

TP.HCM hướng dẫn tổ chức đám tang trong giãn cách xã hội

23:37:22 21/06/2021
Sở Y tế TP.HCM đưa ra hướng dẫn cụ thể về 5 loại hình kinh doanh được hoạt động theo Chỉ thị 10 và việc tổ chức đám tang trong khu vực giãn cách xã hội.

Tiết kiệm 140.000 đồng/tháng, nông dân có thể nhận lương khi về già

22:48:30 21/06/2021
Nhiều nông dân ở Đắk Nông tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và coi đây như hình thức tiết kiệm, qua đó giúp có lương khi đóng đủ số năm tham gia.

Bắc Ninh: Điều chỉnh phòng, chống dịch Covid-19 ở 7 phường và 54 khu dân cư

22:43:46 21/06/2021
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Bộ Công an hướng dẫn việc hủy bỏ đăng ký thường trú

22:41:08 21/06/2021
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.

Ca Covid-19 đến siêu thị Big C Đồng Nai, xét nghiệm 800 F2 liên quan

22:35:17 21/06/2021
Chiều 21/6, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã có văn bản hỏa tốc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 11669 đã đến siêu thị Big C Đồng Nai.

Thủ tướng: Mua vaccine nhanh nhất, nhiều nhất, thống nhất giữa tư nhân và Nhà nước

21:37:43 21/06/2021
Chiều 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 32 địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là các địa phương đang có dịch hoặc có các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn.

Chàng trai vào rừng làm 'ngôi nhà không của ai cả'

21:04:05 21/06/2021
Trong khu rừng ở Sóc Sơn, Hoa Việt làm nhà dành cho những người muốn tạm lánh cuộc sống xô bồ, người chơi thể thao dừng chân hay bất cứ ai muốn về nhà.

Hà Nội: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, quán ăn được mở lại từ 0h ngày 22/6

20:49:07 21/06/2021
UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; quán ăn, uống trong nhà và đóng cửa trước 21h00 hàng ngày.

Người dân 'tố' cán bộ xã ăn nhậu trong khi dịch Covid-19: Đảng ủy xã báo cáo gì?

20:12:59 21/06/2021
Cán bộ xã nhậu trong lúc dịch bệnh căng thẳng có 12 cán bộ tham gia buổi tiệc và 3 cán bộ phục vụ...

Thủy thủ Thanh Hóa mắc Covid-19 vượt qua cửa tử

18:49:54 21/06/2021
Người đàn ông 54 tuổi, từng nguy kịch vì bão cytokine khiến nửa phổi đông đặc, đã hồi phục hoàn toàn sau ba tuần thở máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Kết quả xét nghiệm 125 công nhân công ty có người nghi mắc COVID-19 ở Tiền Giang

17:12:32 21/06/2021
Sở Y tế Tiền Giang vừa công bố kết quả xét nghiệm 125 công nhân Công ty TNHH MTV Khang Hinh.

Người đàn ông gục chết bất thường trên cầu Bình Lợi

16:45:43 21/06/2021
Người đàn ông đội mũ Gojek nằm gục trên vỉa hè cầu Bình Lợi, phía dưới mặt đường có nhiều vết cày xước cùng các mảnh vỡ nghi có liên quan đến vụ việc.

Công ty chứng khoán dự báo cổ phiếu TCH, SBT, REE rời VN30

16:42:49 21/06/2021
Có thể các cổ phiếu TCH, SBT, REE sẽ rời khỏi nhóm VN30 để nhường chỗ cho SAB, ACB và GVR, theo nhận định của công ty chứng khoán VNDIRECT.

Khi nào toàn bộ người dân TPHCM được tiêm vắc xin Covid-19?

16:25:40 21/06/2021
Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đặt mục tiêu tiêm bao phủ 70% dân số trong năm 2021. Ngoài số lượng lớn vắc xin được Chính phủ cấp, thành phố cũng chủ động tìm kiếm nhiều nguồn khác.

Giáo viên mầm non tình nguyện nấu ăn cho khu cách ly

16:22:54 21/06/2021
Sau khi trường học được dùng làm nơi cách ly, sẵn có bếp, nồi và kinh nghiệm, các cô giáo mầm non trở thành đầu bếp nấu ăn ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Giá tiêu hôm nay 21/6: Xu hướng tăng vẫn là chủ đạo, nông dân cân nhắc kỹ trước khi trồng lại hồ tiêu

16:10:44 21/06/2021
Giá tiêu hôm nay 21/6 trong khoảng 71.000 - 74.500 đồng/kg. Giá tiêu Ấn Độ đang ở mức cao nhất 2 năm qua do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu về nguyên liệu từ các nhà sản xuất lại đang rất mạnh mẽ.

Cách ly 125 công nhân của doanh nghiệp nghi có ca mắc COVID-19

16:07:23 21/06/2021
UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tổ chức lập danh sách và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ công nhân, người lao động tại Công ty TNHH MTV Khang Hinh vì nghi có ca mắc COVID-19.

Giá cà phê hôm nay 21/6: Giải mã tình trạng "nhảy múa" tuần qua, cà phê liệu còn đường tăng?

15:59:44 21/06/2021
Giá cà phê hôm nay 21/6 trong khoảng 33.600 - 34.500 đồng/kg. Tuần qua, giá cà phê phái sinh chao đảo không ngừng, gây không ít hoang mang cho người sản xuất và kinh doanh mặt hàng này.

6% người TP HCM sẽ được tiêm vaccine sau 7 ngày

15:59:36 21/06/2021
Với 944.000 liều vaccine Covid-19 đã nhận được, TP HCM dự kiến khoảng 6% dân số được tiêm vaccine sau chiến dịch đang diễn ra tuần này.

Vải thiều Việt Nam “hút hàng” ở châu Âu

15:55:41 21/06/2021
Theo Bộ Công thương, sau khi mở bán vải thiều tại thị trường Pháp và được người tiêu dùng ở nước này hồ hởi đón nhận, hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cùng Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan đang phối hợp với Công ty LTP Im...

Người từ 55 địa điểm này tới TP.HCM sẽ bị giám sát y tế

15:52:33 21/06/2021
TP.HCM vừa bổ sung danh sách giám sát y tế những người đến từ các địa điểm mới có COVID-19 ở Bình Dương, Lào Cai, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, Long An...

Chứng khoán ngày 21/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?

15:47:22 21/06/2021
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Thiết bị điện Việt Nam (GEX) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2021 với doanh thu đạt 28,5 nghìn tỷ đồng ( 59% YoY) và LNTT là 1,28 nghìn tỷ đồng ( 8% YoY).

Giá cao su hôm nay 21/6: Trung Quốc 'vung tiền' mua lượng cao su khổng lồ, nguồn cung thiếu hụt

15:41:58 21/06/2021
Theo báo cáo mới nhất của ANRPC, nguồn cung cao su toàn cầu chuyển sang thiếu hụt do Trung Quốc tăng cường mua vào. Tại Việt Nam, giá cao su giữ đà tăng, xuất khẩu thuận lợi.

Giá heo hơi hôm nay 21/6: Tăng nhẹ 1.000 đ/kg ở vài nơi

15:40:09 21/06/2021
Giá heo hơi hôm nay 21/6/2021 tại miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ 1.000 đồng. Trong khi, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt lặng sóng.

Chợ tự phát vùng ven Sài Gòn vắng hoe sau Chỉ thị 10 chống Covid-19

13:54:24 21/06/2021
Sau Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM về việc tăng cường các biên pháp chống dịch Covid-19, khác hẳn vẻ đông đúc, nhộn nhịp thường ngày tại các khu chợ tự phát vùng ven huyện Bình Chánh (TP.HCM) là sự vắng vẻ, trên đường chỉ vài người qua lại.

TP.HCM có thêm 5 - 10 triệu liều vắc xin Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 2021

13:50:07 21/06/2021
Trong thời gian tới, nguồn vắc xin Covid-19 về TP.HCM sẽ dồi dào hơn từ sự hỗ trợ của Chính phủ và chủ động đàm phán của thành phố, mục tiêu hướng đến là 5 - 10 triệu liều trong 6 tháng cuối năm 2021.

TP.HCM có 46 khách sạn, nhà nghỉ làm điểm cách ly tập trung cho người nhập cảnh

12:52:26 21/06/2021
Theo HCDC, tổng số ca ở TP.HCM đang thực hiện cách ly là 36.564 người. Trong đó, 11.631 người đang cách ly tập trung, 24.933 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Có thể bạn quan tâm

Quay lén nữ vận động viên, người đàn ông Nhật Bản hầu tòa

Thế giới

23:32:30 21/06/2021
Quay lén vận động viên nữ đang là hiện tượng nổi cộm trong xã hội Nhật Bản. Giới chức đã vào cuộc điều tra sau nhiều khiếu nại từ các nạn nhân.

'Tuyển Anh không tính đường về nhì bảng D'

Bóng đá thế giới

23:23:43 21/06/2021
Raheem Sterling nhấn mạnh tuyển Anh phải thắng CH Czech để dẫn đầu bảng D và chơi trận vòng 16 đội Euro 2020 ở Wembley.

Những cặp cha con nổi tiếng trong giới giải trí

Sao âu mỹ

23:18:13 21/06/2021
Nhân dịp Ngày của cha 20/6, Insider vinh danh những cặp cha con nổi tiếng, có tác phẩm ghi dấu ấn ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

TP.HCM thêm một ca nhiễm nCoV chưa rõ nguồn lây

Sự kiện nóng

23:14:02 21/06/2021
Trong ngày 21/6, TP.HCM ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại Việt Nam.

Cách người Nhật ngăn hoa anh đào nở sớm 

Clip hay

23:13:03 21/06/2021
Để chuẩn bị cho Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 7, tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã bảo quản cây anh đào trong nhiệt độ lạnh, nhằm ngăn hoa rụng trước khi diễn ra Thế vận hội.

Vụ bán rẻ 32 ha đất Phước Kiển: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Pháp luật

23:11:08 21/06/2021
Liên quan đến sai phạm vụ chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang và 3 người khác.

Sao Việt chê trách Phi Nhung sau ồn ào con nuôi Hồ Văn Cường

Sao việt

23:08:42 21/06/2021
Giữa những ồn ào chuyện tiền nong của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, nhiều sao Việt cũng đã bàn luận về chủ đề này. Trong đó, không ít người chê trách nữ ca sĩ.

Chồng giật mình vì vợ bóp còi xe 

Hài hước

23:05:52 21/06/2021
Anh chồng đang sửa xe thì vợ ngồi trong lém lỉnh bóp còi khiến anh giật nảy mình.

Top 6 cây cầu đẹp ở Đà Nẵng với vô vàn ảnh đẹp mang về

Du lịch

23:04:58 21/06/2021
Top 6 cây cầu đẹp ở Đà Nẵng lên ảnh đẹp nhất là Cầu Vàng, Cầu Vòm Đồn Cả, Cầu Tình Yêu, Cầu Nguyễn Văn Trỗi, Cầu Trần Thị Lý và Cầu Rồng.

Trương Thần Quang sau vụ bị chỉ trích trên livestream

Sao châu á

23:03:48 21/06/2021
Tinh thần nam diễn viên đã ổn định. Trước đó, ông bật khóc trên livestream bán hàng vì nhận nhiều bình luận tiêu cực.

Trung Quốc - Thị trường có chu kỳ thay thế điện thoại nhanh nhất thế giới 

Đồ 2-tek

23:00:57 21/06/2021
Theo nghiên cứu mới nhất từ ​​Strategy Analytics, cứ 10 người Trung Quốc thì có 7 người dự định mua điện thoại thông minh mới trong sáu tháng tới.

Đức điều tra Apple 

Thế giới số

22:57:07 21/06/2021
Apple là hãng công nghệ lớn thứ tư đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền tại Đức.

Cô gái sinh năm 2000 gây tranh cãi khi đăng ký Hoa hậu Hoàn vũ

Netizen

22:55:01 21/06/2021
Cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 đang dần trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của loạt thí sinh tiềm năng, trong đó có cả những người đẹp chuyển giới.

Sở hữu tips "hack" dáng nhờ váy xẻ cao trong tay, nàng chân ngắn hoá chân dài miên man trong tích tắc

Thời trang

22:54:16 21/06/2021
Ai cũng có thể mua váy xẻ tà, nhưng mấy ai tự tin mình biết khai thác triệt để item này?

Rất nhiều mỹ nam màn ảnh Hàn xuống sắc vì tóc dài, chỉ trừ 1 người

Phong cách sao

22:52:18 21/06/2021
Đây chắc là diễn viên hiếm hoi trong số các mỹ nam Hàn hợp tóc dài đấy.