Phát triển thị trường khoa học và công nghệ – Bài cuối: Đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là nhu cầu bức thiết ở mỗi quốc gia.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Bài cuối: Đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường - Hình 1
Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) thử nghiệm định lượng Protein trong vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Việc kết nối phát triển thị trường phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đặc biệt cần có một mô hình chuỗi liên kết, đi vào chiều sâu để kết nối, phát huy tối đa vai trò của các nhân tố trong thị trường khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số sàn giao dịch công nghệ cấp vùng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức trung gian để thị trường khoa học và công nghệ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Để Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 đạt mục tiêu đề ra, cần đẩy mạnh việc kết nối phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đồng thời tiếp tục tăng cường đầu tư cho khoa học và công nghệ không chỉ từ nhà nước mà còn từ xã hội, đặc biệt là từ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối viện-trường-doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nơi biến các kết quả nghiên cứu từ viện-trường thành sản phẩm, hàng hóa. Đặc biệt, vấn đề liên kết, chuyển giao tri thức hiệu quả là yếu tố then chốt, quyết định giúp phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Nhằm góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần tham gia thị trường, đẩy mạnh các hoạt động kết nối các thành phần và xúc tiến các hoạt động để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy phát triển mô hình các tổ chức trung gian, tạo cơ hội để các nhà đầu tư tìm kiếm các sáng chế, kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa trên mọi lĩnh vực để ứng dụng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo khảo sát tại các doanh nghiệp do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện, gần 90% doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển để có được các sản phẩm mới theo phương thức đầu tư vào công nghệ mới, nâng cấp hoặc chỉnh sửa công nghệ hiện có, còn hoạt động chuyển giao từ các tổ chức khoa học và công nghệ đến doanh nghiệp rất thấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang cùng với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, triển khai các giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số theo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.
Triển khai chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030, Bộ đặt ra mục tiêu đẩy mạnh số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian khu vực ASEAN và toàn cầu. Đồng thời, Bộ đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, kết nối thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam với thị trường khoa học và công nghệ quốc tế; đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ quy mô vùng, quốc gia và quốc tế; đầu tư, phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số sàn giao dịch công nghệ cấp vùng có vai trò đầu mối nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức trung gian để thị trường khoa học và công nghệ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Video đang HOT

Phát triển và nâng cao năng lực tổ chức trung gian
Để đạt được mục tiêu phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ…

Hiện có khoảng gần 2.000 cán bộ làm việc trong các tổ chức trung gian là các trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu… đội ngũ này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy hoạt động giao dịch của các sàn giao dịch công nghệ, cần đẩy mạnh xây dựng hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ vùng, khu vực duyên hải Bắc Bộ, nhằm thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Sàn giao dịch công nghệ tập trung vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, thủy sản, cơ khí chế tạo, điện tử, na-nô, y dược cho các viện, trường, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực trọng điểm, then chốt, có tiềm năng thế mạnh của Việt Nam, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của hàng hóa trong nước, khu vực cũng như quốc tế.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần, tổ chức trung gian tham gia thị trường. Hiện nay, những mô hình về tổ chức trung gian đang tạo nên những cơ hội để các nhà đầu tư tìm kiếm các sáng chế, kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa trên mọi lĩnh vực để ứng dụng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho rằng: Hiện tổ chức trung gian chưa đủ mạnh để cung cấp các dịch vụ kết nối, hỗ trợ hai bên cung-cầu và các bên khác trong các giao dịch liên quan đến công nghệ, tài sản trí tuệ. Các sàn giao dịch công nghệ hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa phát huy tối đa vai trò của các nhân tố trung gian trong thị trường khoa học công nghệ. Vì vậy, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức trung gian và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thị trường khoa học và công nghệ… hướng tới mục tiêu đến năm 2025, hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ với 80 tổ chức trung gian và 3 mạng lưới các tổ chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ bình quân đạt 30% và đạt trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực…

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Bài 1: Hoàn thiện hành lang pháp lý

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Chính phủ, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam phát triển cả về "chất" và "lượng" trong thời gian tới.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Bài 1: Hoàn thiện hành lang pháp lý - Hình 1
Nông dân An Giang đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại. Ảnh minh họa: Công Mạo/TTXVN

Đi sâu phân tích, làm rõ vấn đề này, phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài viết, đề cập việc hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy nguồn cung - cầu; lồng ghép Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia vào các chương trình, đề án của từng bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường, tăng cường năng lực tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ...

Bài 1 - Hoàn thiện hành lang pháp lý

Thực hiện Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam đã từng bước hoàn thiện, phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế. Hiện cả nước có hơn 800 tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; các tổ chức kiểu mới cũng phát triển mạnh mẽ với 69 cơ sở ươm tạo; các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, trong đó khu vực tư nhân đã mang đến "làn sóng" mới cho cộng đồng khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam...

Việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã thu hút và huy động được sự quan tâm, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Đồng thời, thông qua thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, sự gắn kết giữa các viện-trường-doanh nghiệp đã phát huy tác dụng, tạo được mối liên kết, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Giai đoạn 2000-2010 là giai đoạn đầu của việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây là giai đoạn nền móng cho việc hình thành các thể chế về thị trường khoa học và công nghệ. Giai đoạn này, thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam mới hình thành và phát triển ở mức rất sơ khai. Lượng giao dịch trên thị trường khoa học và công nghệ không đáng kể và đơn điệu, chủ yếu diễn ra giữa đối tác nước ngoài và Việt Nam.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg thành lập Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tiếp đó, một loạt các chính sách, chương trình phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đã được ban hành, trong đó có Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã ban hành 14 văn kiện (Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Chính phủ), 4 Luật, 6 Nghị định và 12 thông tư quy định về cơ chế, biện pháp ứng dụng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn cung-cầu công nghệ, giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ và phát triển tổ chức trung gian; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; công nhận quyền tài sản, quyền sở hữu đối với các kết quả nghiên cứu khoa học; sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo; ưu đãi, miễn giảm thuế cho khởi nghiệp sáng tạo... nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Có thể nói hành lang pháp lý liên quan đến phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến nay tương đối đầy đủ. Đặc biệt, ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành "Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030", được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết: Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang cùng với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy các giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học và công nghệ; cơ chế liên thông thị trường khoa học và công nghệ với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động. Bộ đẩy mạnh hợp tác viện nghiên cứu, trường đại học - doanh nghiệp; chính sách thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả chuyên gia khoa học và công nghệ là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam...

Nâng cao chất lượng, thúc đẩy nguồn cung - cầu

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho rằng: Giai đoạn 2011-2020 là giai đoạn thị trường khoa học và công nghệ đã định hình và vận hành đúng quy luật. Hiện cả nước đã có hơn 800 tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ như: Sàn giao dịch công nghệ, trung tâm xúc tiến chuyển giao công nghệ, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; tổ chức thẩm định, giám định công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Các tổ chức kiểu mới cũng phát triển mạnh mẽ, với 69 cơ sở ươm tạo (Business Incubator - BI). Các tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Business Accelerator - BA), đặc biệt trong khu vực tư nhân, mang đến làn sóng mới cho cộng đồng khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam.

Hiện đã có 28 chương trình thúc đẩy kinh doanh được triển khai, tăng thêm 3 chương trình so với năm 2020 và gấp gần 6 lần số lượng năm 2016. Nhiều kết quả nghiên cứu từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học chuyển giao cho doanh nghiệp với doanh thu lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được thực hiện, góp phần quan trọng để thị trường khoa học và công nghệ từng bước phát triển, hoàn thiện theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Để đạt mục tiêu đề ra, Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 tập trung thúc đẩy nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ thông qua việc điều tra, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực giải mã, hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và xuất bản báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Chương trình thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp - viện nghiên cứu, trường đại học theo hướng đặt hàng công nghệ hoặc hình thành dự án nghiên cứu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đánh giá, định giá, thẩm định giá công nghệ; tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ; khai thác, phát triển tài sản trí tuệ...

Cùng với thúc đẩy nguồn cầu, việc phát triển nguồn cung thị trường khoa học và công nghệ cũng đã được quan tâm thúc đẩy, thông qua cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ trên thị trường.

Chương trình tập trung thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ; nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; đẩy mạnh hình thành và phát triển một số tổ chức trung gian có vai trò đầu mối, cung cấp các dịch vụ công có tính hệ thống về thị trường khoa học và công nghệ... Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ cũng được tăng cường.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lai lịch 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân đứng đầu 'Tịnh thất Bồng Lai': Tự lập trại cô nhi, treo trẻ lên trần nhà khi phạm lỗi08:44"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"01:26Phó thủ tướng: Lập danh sách để tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi01:05:36Clip: Người phụ nữ cách ly Covid-19 ở khách sạn trung tâm TP.HCM ném vali, bàn ghế xuống đường phố00:31Thêm những lao động nào được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ 1-3,71 triệu đồng?06:16Bao giờ học sinh Hà Nội được đến trường?02:34TP.HCM chỉ đạo như thế nào về việc học sinh đi học trở lại?06:54Hơn 50 xã ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ngập lụt, miền Trung mưa lớn kéo dài đến ngày mai01:34Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích00:19Bão số 8 không mưa to, người Hải Phòng vẫn khổ vì 'rốn lụt'01:59Đừng mỗi nơi mỗi kiểu, gây khó cho dân !18:22Các trường lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh02:39TP.HCM tính toán phương án học sinh học trực tiếp ở vùng an toàn26:06Nhiều nơi miền Trung ngập sâu00:46Việt Nam có phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ 5?06:30Sau giãn cách xã hội, có nên để trẻ em hoạt động bên ngoài?02:13Gần 99% người trên 18 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm vaccine Covid-1908:46Học sinh trở lại trường: Mỗi nơi quy định một kiểu03:21Địa bàn cấp độ dịch ở mức 1,2 cho học sinh đi học trực tiếp03:24Gặp “nữ tư lệnh hồi sức” đưa kỹ thuật ECMO về Việt Nam: Tôi chỉ mong cứu được nhiều người hơn nữa!04:21

Tiêu điểm

"Nhân chứng sống" tố cáo ông Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi
09:45:45 28/10/2021
Bất ngờ bé trai 14 tuổi ở Bình Dương đã tiêm vaccine Covid-19
17:09:09 26/10/2021
Tạm dừng giảng dạy với giảng viên để làm rõ tin đồn "gợi ý nữ sinh đến khách sạn"
20:38:47 27/10/2021
Sau đề nghị của Bộ GD-ĐT, nhiều 'vùng xanh' vẫn chưa cho học sinh đến trường
07:40:25 27/10/2021
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thu hồi 16 bằng tốt nghiệp của giáo viên trường THPT Cao Bá Quát
13:49:19 26/10/2021
Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi mất tích khi chơi đá bóng cùng bạn ở Nghệ An sau 2 ngày tìm kiếm
12:53:18 26/10/2021
Thầy giáo Hà Nội tường trình khi bị nghi "rủ nữ sinh vào khách sạn" để sớm qua môn, có thâm niên gần 20 năm công tác
06:02:33 28/10/2021
Bầu Thuỵ tài trợ 100 tỷ mua thuốc trị Covid-19, 8.000 liều vừa về đến Việt Nam
18:18:38 27/10/2021
Thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết
15:57:24 26/10/2021
Nhiều xã 'đổi màu', Bạc Liêu lập nhiều chốt kiểm soát nội tỉnh
20:57:25 26/10/2021

Thông tin đang nóng

Kỳ 2 chuyện sao nữ rộ tin ly hôn chồng thiếu gia mà chối bay chối biến, ai dè lại có “khúc cua ngoạn mục” và bí mật không thể ngờ!
06:06:48 28/10/2021
Xôn xao clip chú tiểu Tịnh thất Bồng Lai "lỡ" gọi mẹ liền bị che miệng
06:18:55 28/10/2021
Cuộc sống của Diệp Lâm Anh hiện tại ra sao?
07:31:39 28/10/2021
Trang Trần bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream chửi tục, thái độ sau đó đặc biệt gây tranh cãi
08:15:26 28/10/2021
Con gái ít biết của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m70, sở hữu penthouse 20 tỷ
08:10:16 28/10/2021
Song Hye Kyo bất ngờ để lộ "tha thu": Nữ thần trong làng gái ngoan ngày nào giờ đã lột xác táo bạo rồi?
07:49:56 28/10/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng: "Tôi phải lòng ông Lê Tùng Vân rồi nha"
06:27:06 28/10/2021
Bạn học tiết lộ điều ít biết về Kim Seon Ho 'Điệu cha-cha-cha làng biển'
06:27:34 28/10/2021
Hoa hậu Quốc dân: Phạm Hương không xứng bằng H'Hen Niê?
08:18:13 28/10/2021
Triệu Lệ Dĩnh ngày càng táo bạo hậu ly hôn: Visual thăng hạng vùn vụt nhưng vòng eo khi diện áo ngắn cũn cỡn mới gây bão
09:09:11 28/10/2021

Tin mới nhất

Đà Nẵng lùi thời gian học tại trường đến giữa tháng 11

11:30:55 28/10/2021
Trước lo ngại tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu phức tạp tại nhiều địa phương, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất lùi thời gian dạy học trực tiếp đến giữa tháng 11.

Quy định mới về cá nhân vận động từ thiện

11:07:36 28/10/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Quán phở, bún bò ở TP.HCM đắt hàng trong ngày đầu được bán tại chỗ

10:57:16 28/10/2021
Quán phở, bún bò ở TP.HCM đắt hàng trong ngày đầu được bán tại chỗ

Trẻ mầm non ở TP.HCM sẽ đi học trở lại trong thời gian tới thế nào?

10:30:20 28/10/2021
Thời gian đầu khi trẻ mầm non đi học lại các trường chỉ nhận giữ trẻ một buổi/ngày, không ăn sáng, không bán trú.

Học sinh tiêm vắc xin Covid-19: Mong sớm được trở lại trường

10:24:46 28/10/2021
Hôm qua (27.10), hàng trăm học sinh lớp 11, 12 ở TP.HCM đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 theo quyết định thí điểm tiêm vắc xin cho trẻ 12 - 17 tuổi của Bộ Y tế.

Thông tin mới: Đề xuất cho học sinh TP.HCM đến trường học trực tiếp

10:22:30 28/10/2021
Ngày 27.10, Sở GD-ĐT TP.HCM trình với UBND TP.HCM dự thảo kế hoạch tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Sở Y tế Bình Dương nói gì vụ bé 14 tuổi được tiêm vaccine Covid-19?

10:03:00 28/10/2021
Văn bản giải trình sau phản ánh việc bé trai 14 tuổi đã tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 9 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương không nhắc đến sự việc liên quan.

Vĩnh Long: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong ống cống

09:16:45 28/10/2021
Trong lúc đi kiểm tra các ống cống, công nhân một công ty xây dựng ở Vĩnh Long hoảng hốt phát hiện thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

Lối ra cho 'cơ chế đặc thù' cho các địa phương

08:33:33 28/10/2021
Khi ràng buộc rõ trách nhiệm, chế tài thì cơ chế đặc thù chỉ dành cho những người có năng lực, có tài năng, dám nghĩ dám làm, có bản lĩnh chứ không phải là xin - cho.​

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/10 - Vươn lên

08:21:57 28/10/2021
Báo Thế giới & Việt Nam liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán Việt Nam đầu giờ và cuối phiên giao dịch hàng ngày.

Giá tiêu hôm nay 28/10, tăng nhẹ, cao nhất 89.000đ/kg, doanh nghiệp xuất khẩu gặp rủi ro, dự báo giá tiêu năm 2022

08:19:32 28/10/2021
Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ tại một số địa phương, giao dịch từ 86.500 - 89.000 đ/kg.

Giá cà phê hôm nay 28/10, Đảo chiều giảm giá; Robusta đứng ở mức cao 10 năm,

07:28:38 28/10/2021
Giá cà phê 2 sàn thế giới đang chịu tác động mạnh từ siêu chu kỳ kinh tế, khi giá nguyên/nhiên vật liệu tăng chóng mặt.

Sản lượng khai thác dầu khí sụt giảm: Giải pháp nào ứng phó?

06:57:21 28/10/2021
Với sản lượng khai thác dầu khí liên tục sụt giảm qua các năm, từ mức 16,9 triệu tấn vào năm 2015 xuống còn 9,7 triệu tấn vào năm 2020, nguồn thu ngân sách Nhà nước từ dầu khí sẽ ngày càng thu hẹp, nếu như không có các giải pháp ứng phó...

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư

06:53:17 28/10/2021
Mặc dù dịch COVID-19 bùng phát giữa năm nay tác động mạnh tới các hoạt động sản xuất và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, nhưng Việt Nam vẫn được coi là điểm đến hấp dẫn và những vấn đề của năm 2021 không có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngo...

Nhận diện logistics ở Lâm Đồng: Vừa thiếu lại vừa yếu

06:46:55 28/10/2021
Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận như các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng... chuyên canh sản xuất rau, hoa nổi tiếng trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn nông sản với hàng triệu tấn rau củ, hàng tỷ cành hoa mỗi năm c...

Giá vật liệu tăng chóng mặt, nhà thầu xây dựng trước nguy cơ 'vỡ trận'

06:44:25 28/10/2021
Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) Nguyễn Quốc Hiệp, lực lượng nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận do giá vật liệu xây dựng tăng chóng mặt nhưng các chủ đầu tư không phải vốn nhà nước hầu hết ...

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang: Cảng biển duy trì tăng trưởng đến từ việc đầu tư hạ tầng bài bản

06:40:22 28/10/2021
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế Việt Nam, ngành hàng hải, trong đó có cảng biển là một trong những điểm sáng của nền kinh tế khi tiếp tục giữ được đà tăng trưởng.

Đồng bộ chính sách, giảm chi phí để doanh nghiệp phục hồi

06:36:23 28/10/2021
Các chính sách hỗ trợ cần đồng bộ và thống nhất để cộng hưởng sức mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới.

Giá nguyên liệu sản xuất urê lập kỷ lục mới

06:34:06 28/10/2021
Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, thị trường phân bón thế giới đang biến động rất mạnh khi giá nguyên liệu đầu vào chính cho sản xuất phân đạm urê là ammonia (NH3) và cả phân urê lại lập kỷ lục mới trong thời gian ngắn.

Việt Nam ở mức trung bình thấp so với giá điện bình quân của thế giới

06:31:35 28/10/2021
Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/ kWh (tương đương mức 0,083 USD/kWh), tức là tương đương khoảng 66% so với mức giá điện trung bình của thế giới và cũng chỉ ở mứ...

Hàng trăm ha tiêu ở Bình Phước bị bệnh gây hại

06:28:54 28/10/2021
Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bình Phước, thời điểm này, cây tiêu đang bước vào giai đoạn nuôi trái, nhưng tại nhiều địa phương xuất hiện một số bệnh như: chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng, thán thư gây hại..., gây hại hàng trăm h...

Một công ty bị phạt 260 triệu vì mua bán 'chui' cổ phiếu

06:26:09 28/10/2021
ThaiHoldings - công ty liên quan đến bầu Thuỵ bị phạt 260 triệu đồng vì giao dịch chui cổ phiếu LPB mà không công bố thông tin dự kiến giao dịch.​

Trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn

06:23:22 28/10/2021
Chiều ngày 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (Agribank Đồng Tháp) tổ chức Chương trình trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thêm động lực đến trường

05:56:22 28/10/2021
Những phần học bổng cùng trang thiết bị học tập là sự hỗ trợ thiết thực của tổ chức Công đoàn dành cho con em công nhân khó khăn trong năm học mới

Đầu tư chứng khoán, nên bắt đầu với số vốn bao nhiêu?

05:45:24 28/10/2021
Sức hút của thị trường chứng khoán vẫn không ngừng tăng lên khi số lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường bùng nổ mạnh mẽ.

Tìm hướng đẩy nhanh hỗ trợ đào tạo nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

05:43:54 28/10/2021
Nghị quyết 68/NQ-CP quyết định dành tới 4.500 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện tái đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi bắt nhịp lợi thế trong mùa dịch

05:27:08 28/10/2021
Theo khảo sát của Công ty Nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, hiện nay, có hơn 1/3 số hộ gia đình Việt Nam chọn mua hàng tại các siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi.

Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ sản phẩm

05:07:21 28/10/2021
Là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật; đồng thời, chú trọng tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, hướng đến s...

Có thể bạn quan tâm

Hậu COVID-19, trường nghề “đỏ mắt” tìm thí sinh

Học hành

11:40:59 28/10/2021
Không tuyển đủ lớp, một số trường nghề phải tính đến phương án tư vấn cho thí sinh đổi ngành, tìm mọi cách để lôi kéo thí sinh.

So sánh nhanh iPhone 13 Pro Max và Google Pixel 6 Pro: kỳ phùng địch thủ 

Đồ 2-tek

11:39:05 28/10/2021
Google Pixel 6 Pro được coi là đối trọng của iPhone 13 Pro Max về yếu tố mượt mà, vậy còn những thứ khác thì sao?

Trẻ xem TikTok: Rằng vui thì thật là vui...

Netizen

11:36:55 28/10/2021
Một video trên mạng xã hội TikTok chỉ vài chục giây nhưng video nối tiếp video, người xem có thể lướt video TikTok cả ngày... Giãn cách xã hội ở nhà nhiều hơn, lướt video trên mạng thành thú vui với người lớn và cơn ghiền nguy hại của t...

Tập cuối "Hương Vị Tình Thân": Bà Xuân chiếm sóng với bộ đầm xẻ khoe chân thon dài lấn át 2 cô con dâu

Phong cách sao

11:32:29 28/10/2021
Style của bà Xuân chưa bao giờ khiến người xem phải thất vọng.

Cách nấu lẩu lươn chua cay, chỉ nghe đã phát thèm

Ẩm thực

11:28:43 28/10/2021
Lẩu lươn chua cay có vị cay của ớt, mùi thơm của xả, vị đặc trưng của thịt lươn và các nguyên liệu khác đã tạo nên món ăn đủ sức quyến rũ những thực khách khó tính nhất.

Các mẹo khi ăn uống giúp bạn không phải đi khám răng nhiều

Làm đẹp

11:28:01 28/10/2021
Bạn hãy uống cà phê, ăn dứa, dùng ống hút... để hàm răng luôn bóng bền đẹp.

Đấu Trường Chân Lý: 3 unit rẻ, chất lượng cực cao tại bản 11.21 khi giúp game thủ "xoay bài" dễ dàng

Esport

11:17:22 28/10/2021
Nếu bạn là người chơi Đấu Trường Chân Lý theo phong cách linh hoạt, thích xoay bài thì 3 unit dưới đây là lựa chọn cực kỳ phù hợp.

Lực lượng chức năng tố ngược đoàn của ca sĩ Thái Thuỳ Linh không chấp hành quy định phòng dịch

Sự kiện nóng

11:14:12 28/10/2021
Trước sự việc lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gây khó dễ được ca sĩ Thái Thuỳ Linh đăng tải trên trang facebook cá nhân, đại diện phía Công an tỉnh Tuyên Quang cho rằng đó là thông...

Tỉnh ngủ với loạt meme mèo đáng yêu nhất của Suga BTS

Nhạc quốc tế

11:12:57 28/10/2021
Nhắc tới Suga, những ARMY kỳ cựu hẳn đều nghĩ ngay tới những chú mèo, khi thì đáng yêu, khi thật đỏng đảnh!

Trang Trần nhận án phạt vì livestream chửi thề, thái độ sau đó gây tranh cãi dữ dội

Sao việt

11:10:43 28/10/2021
Sau khi liên tục gây tranh cãi vì những phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội, cựu mẫu Trang Trần đã bị xử phạt vì dùng từ ngữ tục tĩu trong livestream.

Thúy Ngân lăn xả hết mình hay quá hơn thua ở Running Man?

Show việt

11:10:06 28/10/2021
Sự thể hiện của Thúy Ngân trong 2 tập Running Man Vietnam gần đây đã để lại nhiều tranh cãi.

'Chao đảo' với phong cách mix đồ cực ngầu cho con trai 21 tháng của mẹ bỉm sữa

Thời trang

11:00:47 28/10/2021
Cậu bé Rô từ nhỏ đã trở thành mẫu nhí bất đắc dĩ của vợ chồng chị Thùy Ny với bộ sưu tập đủ loại trang phục đáng yêu, cool ngầu.