Phát triển HTX ở huyện Thạch Thành

Thời gian qua, các HTX trên địa bàn huyện Thạch Thành tổ chức kiện toàn, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, hoạt động có hiệu quả các dịch vụ cơ bản, dịch vụ mở rộng; phương án sản xuất, kinh doanh hàng năm.

Nhiều HTX kinh doanh dịch vụ đã có những đóng góp, khẳng định vai trò “bà đỡ” trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập cho thành viên.

Phát triển HTX ở huyện Thạch Thành - Hình 1
Nông dân xã Thành Hưng chăm sóc cây ăn quả.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn , UBND huyện Thạch Thành , trên địa bàn hiện có 47 HTX (trong đó, HTX dịch vụ nông nghiệp 37, HTX thương mại – dịch vụ 2, HTX tiểu thủ công nghiệp 1, HTX giao thông – vận tải 3, HTX tổng hợp 4), tổng số thành viên trong các HTX là 11.512 người. Tổng số cán bộ quản lý trong các HTX là 181 người; trong đó, 52 người có trình độ đại học, cao đẳng; 60 người có trình độ trung cấp, sơ cấp; 28 người được cấp chứng chỉ đào tạo; 41 người chưa qua đào tạo. Doanh thu bình quân hàng năm của 1 HTX đạt 2,052 tỷ đồng, lợi nhuận 103,7 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong các HTX, thành viên của các HTX đạt 23,63 triệu đồng/năm.

Trong quá trình phát triển, một số HTX đã đăng ký mở rộng ngành nghề kinh doanh, đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận tải, xây dựng nhiều công trình phúc lợi, chế biến nông, lâm sản, đầu tư chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ, như: các HTX Thạch Sơn, Thạch Quảng, Thành Tân, Thành Vân, Thành Long, vận tải Thạch Thành… Gắn sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm mật mía, liên kết sản xuất giống cây trồng, như: các HTX Thạch Sơn, Thành Tiến; đầu tư máy móc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tại các HTX Thành Tân, Thành Vinh, Thành Long…, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực cung cấp các dịnh vụ. Nhiều HTX đã thực hiện khá tốt việc tìm kiếm hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho thành viên và nông dân. Phần lớn HTX dịch vụ nông nghiệp đã và đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thành viên, huy động vốn, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh, mua sắm trang thiết bị máy móc mở rộng dịch vụ cơ giới hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất của thành viên và Nhân dân. Như, mua sắm máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, máy nâng và bốc mía, máy trồng mía, tưới mía; cải tạo nâng cấp lưới điện, trạm bơm, duy tu bảo dưỡng, làm mới kênh mương nội đồng, nhằm từng bước áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phát triển, mở rộng các khâu dịch vụ sản xuất rau an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm, vệ sinh môi trường; cung ứng vật tư nông nghiệp… Thông qua các khâu dịch vụ, các HTX ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên; phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đi đôi với đó, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm chủ yếu tập trung vận tải mía nguyên liệu, vật liệu xây dựng, lúa, ngô… Nội dung dịch vụ gắn với việc thực hiện vận tải mía nguyên liệu trong hợp đồng của HTX nhập về nhà máy. Ngoài ra, HTX kinh doanh dịch vụ vận tải Thạch Thành hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển mía nguyên liệu hàng năm. Ngoài ra, có 2 HTX thương mại – dịch vụ, hoạt động tương đối ổn định, tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh và có bước phát triển khá. Trên địa bàn huyện hiện có 3 HTX kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô được Sở Giao thông – Vận tải cấp phép hoạt động; trong đó, có 1 HTX chuyên vận tải mía nguyên liệu. Hoạt động của các HTX vận tải tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Trong quá trình phát triển, huyện Thạch Thành đã hỗ trợ các HTX thông qua việc triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ tại các xã, thị trấn. Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp, huyện hỗ trợ về sản xuất lúa có năng suất cao; du nhập, tuyển chọn các giống tốt ở một số loại cây trồng; ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, lai tạo giống chất lượng cao trong chăn nuôi; nhất là hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, du nhập nuôi thử nghiệm một số loại con nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, phối hợp với sở, ngành có liên quan của tỉnh, hỗ trợ và tổ chức cho các HTX tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng, kinh phí vận chuyển hàng hóa, chi phí đi lại tại các hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa của tỉnh tổ chức; gắn quảng bá hình ảnh, nhãn hiệu hàng hóa với công tác xúc tiến thương mại để các HTX tham gia tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Đỗ Thị Phiến, Trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn , UBND huyện Thạch Thành , cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của những HTX hiện có trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc, giá trị của HTX và các quy định của pháp luật . Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng các khâu dịch vụ, nhất là dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu sản xuất, đời sống của các thành viên và Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau và với doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn. Đồng thời, từng bước mở rộng, phát triển việc liên kết giữa tổ hợp tác, HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ cho thành viên, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Huyện Thạch Thành phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

Tuy gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch, nhưng năm 2020, kinh tế của huyện Thạch Thành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất tăng 16,7%, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 10,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 19,6%; thương mại, dịch vụ tăng 14,9%; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Huyện Thạch Thành phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM - Hình 1
Nông dân xã Thành Tâm chăm sóc cây ổi.

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện Thạch Thành phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 đạt hơn 1.564 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 23,9% năm 2016 xuống còn 16,9% năm 2020. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng từ 83,1 triệu đồng/ha năm 2016 lên 110 triệu đồng/ha năm 2020. Để thực hiện có hiệu quả cơ cấu nông nghiệp, huyện phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam quy hoạch vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa, với tổng diện tích hơn 1.317 ha; tiến hành phục tráng và nhân giống cây đầu dòng, xây dựng nhà lưới làm vườn ươm cây giống; triển khai xây dựng dự án xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cam Vân Du (đã được cấp văn bằng bảo hộ)...

Đã có 15 doanh nghiệp thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao, với diện tích 477 ha; trong đó, có 8 doanh nghiệp lớn với diện tích 357 ha và một số chủ trang trại đầu tư thuê đất, tích tụ đất để phát triển cây ăn quả có múi (cam, bưởi), áp dụng công nghệ cao như hệ thống tưới tiết kiệm, phân hữu cơ, tưới phân tự động... Tổng diện tích cây ăn quả có múi trên 536 ha, trong đó diện tích trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao trên 200 ha (102 ha cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP), sản lượng cây ăn quả có múi đạt 4.000 tấn quả/năm; hiệu quả kinh tế bình quân vùng cây ăn quả công nghệ cao đạt 400 đến 600 triệu đồng/ha; doanh thu ước đạt hơn 60 tỷ đồng/năm. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện hơn 2.510 ha; trong đó, diện tích trồng tập trung 1.388 ha, sản lượng đạt 38.260 tấn, tổng giá trị sản xuất cây ăn quả 351,5 tỷ đồng. Ngoài ra, để phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế, huyện thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa nhiều giống cây, con có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng 30 cánh đồng lớn áp dụng khoa học - kỹ thuật ở cả 2 vụ với diện tích 2.452 ha tại các xã trọng điểm, năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 53,4 tạ/ha, tăng 8,7 tạ/ha so với năm 2016; tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 55.974 tấn.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Thạch Thành bảo đảm hợp lý, giảm diện tích đất trồng lúa không chủ động nước, đất một vụ lúa năng suất thấp sang trồng mía, cây dược liệu, cây thức ăn phục vụ chăn nuôi. Chuyển đổi diện tích mía sang trồng các loại cây ăn quả, trồng rừng sản xuất có giá trị kinh tế cao và đến nay đã thực hiện chuyển đổi hơn 942 ha đất lúa năng suất thấp, hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng khác. Thực hiện sản xuất mía nguyên liệu trên diện tích 4.391,6 ha; trong đó, diện tích cánh đồng lớn thâm canh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ là 820 ha, năng suất bình quân trên cánh đồng lớn đạt hơn 100 tấn/ha (cá biệt một số xã năng suất đạt 120-130 tấn/ha), đưa năng suất mía nguyên liệu bình quân toàn huyện lên 68 tấn/ha, tăng 8 tấn/ha so với năm 2016. Đi đôi với đó, huyện Thạch Thành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu đàn vật nuôi; phát triển chăn nuôi trang trại theo hướng an toàn, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, đến nay toàn huyện có 46 trang trại theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi lợn tập trung, quy mô công nghiệp tại các xã Thạch Lâm, Thạch Tượng. Xây dựng phương án và thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC đối với sản phẩm lợi thế là cây gỗ rừng trồng (tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm từ sản xuất cây giống, trồng rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm và đến nay đã được cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích hơn 3.361 ha cho 1.852 hộ tham gia). Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi đất mía trên 15 độ dốc sang trồng rừng sản xuất; toàn huyện đã chuyển đổi 450 ha mía sang trồng rừng sản xuất tại xã Thạch Cẩm, Thạch Tượng, Thành Minh, Ngọc Trạo, Thành Long. Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Thạch Thành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và trong năm 2020 đã hoàn thành xây dựng 1 xã NTM, 1 xã NTM nâng cao, 2 thôn NTM kiểu mẫu, 15 thôn NTM. Đến nay toàn huyện có 8/23 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 34,7%, 1 xã NTM nâng cao, 4 thôn NTM kiểu mẫu, 135 thôn NTM, bình quân toàn huyện đạt 16,43 tiêu chí. Các đơn vị đăng ký sản phẩm tham gia sản phẩm OCOP và thẩm định hồ sơ đánh giá 2 sản phẩm đề nghị tỉnh công nhận sản phẩm OCOP.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thạch Thành cho biết: Năm 2021, huyện phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 15,3%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 8,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,7 triệu đồng/năm. Diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 385 ha. Có 2 xã, 7 thôn đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Để đạt kế hoạch, mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp. Huyện khuyến khích các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp thực hiện tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng NTM. Tiếp tục thu hút, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch an toàn. Tiếp tục rà soát, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía, ngô và các loại cây màu. Thực hiện cánh đồng lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng. Tập trung đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất mía bình quân toàn huyện đạt 70 tấn/ha trở lên. Tiếp tục phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hoàn thành xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cam Vân Du; phát triển sản phẩm OCOP. Rà soát, cải tạo lại diện tích rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn; khuyến khích mở rộng diện tích trồng rừng và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ gia đình; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Khuyến khích việc chuyển từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm môi trường. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn, không để dịch bùng phát; giám sát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh với nguồn đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư các công trình hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh phong trào xây dựng các khu dân cư, các tuyến đường giao thông nông thôn xanh, sạch đẹp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly01:47“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12Phượng hàng Ngang - Bi kịch mỹ nhân Hà Thành xưa đẹp “nghiêng ngả” nhưng đám tang không một giọt lệ05:07Chao đảo thời dịch giã: Ngày dài nơi xóm trọ nghèo02:338 người trốn trong thùng xe tải để “thông chốt” y tế tại Huế00:44Sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân TP.HCM03:01Cặp đôi “ông cháu” Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp khủng hoảng lớn, cô gái phải xin tiền bố mẹ ruột03:51

Tiêu điểm

Tiểu thương chợ tự phát ở TP HCM vội vã dọn hàng
14:00:00 20/06/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng cam kết cẩn trọng phát ngôn khi livestream
13:58:49 19/06/2021
TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm
23:32:30 19/06/2021
Chốt kiểm soát Bình Tân: Nhiều người quay đầu khi nghe ‘vào là ở trong 14 ngày...’
12:42:46 20/06/2021
TP.HCM: Lộ trình tránh 3 ấp bị phong tỏa ở H.Hóc Môn
20:36:09 20/06/2021
Khám sàng lọc, phân loại người bệnh nền, tiền sử dị ứng để đảm bảo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
19:26:15 19/06/2021
Nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn
13:53:52 20/06/2021
Xe 2 bánh công nghệ, giao hàng ở TP.HCM vẫn được hoạt động bình thường
23:14:36 19/06/2021
3 ông 2 bà ở các nơi hẹn nhau đến vỉa hè công viên Gia Định bày mâm nhậu
18:18:39 19/06/2021
TP.HCM: Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành tạm ngưng hoạt động nhận hàng hóa
13:18:53 20/06/2021

Thông tin đang nóng

Sáng 21/6, Việt Nam có 47 ca mắc mới COVID-19, TP Hồ Chí Minh cao nhất với 33 ca
06:15:45 21/06/2021
Chồng ngày nào cũng hầm gà thuốc bắc cho ăn, tôi sốc nặng phát hiện kế hoạch dơ bẩn của anh sau 1 cú điện thoại
06:22:41 21/06/2021
Cuối cùng Lê Lộc - Lê Giang đã cùng lộ diện với thái độ đáng chú ý giữa drama nội bộ gia đình rầm rộ với Duy Phương
08:10:54 21/06/2021
Thư Kỳ chê chồng
06:40:32 21/06/2021
Bé 6 tuổi dương tính với SARS-CoV-2 khi hàng xóm là F0 sang nhà uống bia
07:16:03 21/06/2021
Phùng Thiệu Phong suy sụp tinh thần nặng nề giữa tin đồn cầu xin tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh?
07:42:12 21/06/2021
Báo Thái Lan tỏ ra đầy cay đắng khi chứng kiến fan Việt Nam bênh vực HLV Kiatisuk
06:39:22 21/06/2021
Lý Dịch Phong thời đi học phát khổ vì quá đẹp trai
07:32:14 21/06/2021
Lisa, Leon phá vỡ giới nghiêm nề nếp vì mải mê chơi cùng anh hai Subeo
09:20:35 21/06/2021
BÌNH DƯƠNG: COVID-19 đã lây lan vào nhiều DN, khu nhà trọ, rất khó kiểm soát
07:02:56 21/06/2021

Tin mới nhất

Chợ tự phát ở TP.HCM vẫn đông sau lệnh dừng hoạt động

11:15:42 21/06/2021
Chiều 20/6, nhiều chợ tự phát tại các huyện Hóc Môn, Bình Chánh vẫn nhộn nhịp người bán, kẻ mua dù TP.HCM yêu cầu dừng hoạt động loại chợ này.

Hà Nội: Đề xuất nới lỏng một sống hoạt động từ ngày mai

10:30:15 21/06/2021
CDC Hà Nội đã có đề xuất về việc mở cửa dần các hoạt động thiết yếu trên địa bàn từ ngày 22/6.

Ám ảnh Trà Leng

10:28:16 21/06/2021
Khung cảnh tan hoang ở Trà Leng sau trận sạt lở núi kinh hoàng, gieo trong tâm trí tôi nỗi ám ảnh, đau xót khôn nguôi.

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm ở khu chế xuất

10:07:45 21/06/2021
Nhân viên y tế tại TP HCM suốt đêm lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại nhiều địa bàn có nguy cơ cao như khu chế xuất Tân Thuận, phường An Lạc, Tân Bình.

Thứ trưởng Y tế: Huy động cộng đồng phát giác ca nghi Covid-19

09:59:16 21/06/2021
Thấy sốt, hai vợ chồng chở nhau đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, TP Vinh để test nhanh thì phát hiện mình dương tính với SARS-CoV-2.

Xuất khẩu ngày 19-21/6: Hai mặt hàng cán mốc 20 tỷ USD, thép Việt đi EU tăng gấp 5 lần, gạo ST24 xuất khẩu tăng 'phi mã'

09:36:30 21/06/2021
Nửa đầu tháng 6, xuất nhập khẩu đạt gần 290 tỷ USD, nhập siêu gần 2 tỷ USD; thép Việt Nam đi EU tăng gấp 5 lần; điện thoại và máy vi tính cùng cán mốc 20 tỷ USDlà những tin chính trong bản tin xuất khẩu ngày 19-21/6.

Vô tình để tay vào máy xay giò, người phụ nữ nát cả bàn tay

09:06:55 21/06/2021
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bà N.T.H., 47 tuổi (Phú Xuyên, Hà Nội) trong tình trạng dập nát 4 ngón tay, mất da mu bàn tay trái.

Phát hiện bạn trai lăng nhăng, cô gái cùng tình địch bắt tay nhau trả thù cực đỉnh

08:55:17 21/06/2021
Kristen Bishop, 33 tuổi, sống tại bang Texas (Mỹ) quen người đàn ông tên Adam qua một ứng dụng hẹn hò. Trong 8 tháng yêu nhau, Adam luôn thể hiện bản thân là bạn trai tốt, biết cách chăm sóc người yêu. Tháng 3/2021, cặp đôi này dự tính ...

Hậu Giang: Cháy chợ thị xã Long Mỹ, thiệt hại hơn 900 triệu đồng

08:16:48 21/06/2021
Vì xảy ra trong đêm nên khi được phát hiện, đám cháy ở chợ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã lan ra 7 kiốt, 3 sạp bán quần áo với tạp hóa; thiệt hại ước tính là hơn 900 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng có thể tiếp tục giảm

07:27:19 21/06/2021
Trong tuần qua giá vàng thế giới sụt giảm mạnh nhất trong vòng hơn 1 năm. Mặc dù cùng xu hướng giảm theo giá vàng thế giới, song giá vàng trong nước tuần qua có sự điều chỉnh giảm chậm hơn. Theo giới phân tích, giá vàng có thể còn tiếp ...

Huyện Hóc Môn đồng loạt tổ chức lấy 100.000 mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại 11 xã/thị trấn trên địa bàn

23:39:08 20/06/2021
Vừa qua, huyện Hóc Môn đã ghi nhận một số trường hợp bệnh nhân COVID -19 là khởi điểm các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn cũng như có những trường hợp bệnh nhân không xác định nguồn lây.

Siêu thị tăng lượng hàng dự trữ khi TP.HCM nâng mức giãn cách

22:22:45 20/06/2021
Sau 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội, sức mua tại các chợ, siêu thị ở TP.HCM không tăng đột biến. Việc một số siêu thị phải đóng cửa đột ngột vì F0 đến mua sắm buộc hệ thống bán lẻ phải căng mình đảm bảo phòng tuyến thực phẩm...

Bắc Ninh tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch

22:19:09 20/06/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định chuyển biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch đối với 4 phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm nhiều cán bộ

22:06:50 20/06/2021
Ông Trịnh Văn Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó chánh văn phòng - Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Công an Thừa Thiên Huế đội nắng "canh" người đến từ Đà Nẵng

22:04:54 20/06/2021
Sau khi TP Đà Nẵng phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới, trong ngày 20/6, các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt lại chốt kiểm soát trên đèo Hải Vân.

Cháy cục nóng điều hòa chung cư giữa nắng nóng 40 độ C

20:46:22 20/06/2021
Ngọn lửa bốc lên từ khu vực ban công chứa cục nóng điều hòa và máy giặt tại tòa S2.03, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) vào chiều 20/6.

Doanh nghiệp tặng 2.000 cốc nguyệt san cho nữ y bác sĩ tuyến đầu

20:10:04 20/06/2021
Mới đây, 2.000 cốc nguyệt san BeUCup đã được Hecatech gửi đến các nữ y bác sĩ tuyến đầu, góp phần san sẻ với những bóng hồng áo trắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Bình Phước: Người đàn ông bị container cán tử vong tại chỗ

19:59:36 20/06/2021
Người đàn ông tại Bình Phước chạy xe máy ngã ra đường, bị xe container đi cùng chiều cán qua người tử vong tại chỗ.

Đi đường nào để tránh vùng phong tỏa ở Hóc Môn?

19:40:49 20/06/2021
Huyện Hóc Môn thiết lập vùng phong tỏa ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1. Người dân qua khu vực này cần chọn lộ trình khác.

Những ngày hè dịu mát trong "ngôi nhà chung"

19:32:19 20/06/2021
Những ngày này, thời tiết nắng nóng cao điểm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, nhất là người già, trẻ em, người tàn tật hoặc người mang trong mình nỗi đau do chiến tranh để lại. Song, sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo v...

TP Hồ Chí Minh: Tiểu thương chợ tự phát lúng túng trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 10

18:40:34 20/06/2021
Khi lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ tự phát ở quận Bình Tân và TP Thủ Đức mới tranh thủ thu dọn hàng hoá để phòng Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Chỉ thị 10.

Sắp kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Hà Nội

18:33:43 20/06/2021
Trưa nay (20-6), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất lúc 13h tại Trạm Khí tượng Láng 39 độ C, Sơn Tây 38,4 độ C, Hà Đông 38,2 độ C, Ba Vì 38,1 độ C, Hoài Đức 37,8 độ C...

500.000 liều vắc xin từ Trung Quốc đã về tới sân bay Nội Bài

18:31:21 20/06/2021
500.000 liều vắc xin Covid-19 đã được Vietnam Airlines vận chuyển an toàn từ Bắc Kinh về Hà Nội, trên chuyến bay số hiệu VN1 hạ cánh lúc 15h10 ngày 20-6.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Nghệ An cần nâng năng lực điều trị COVID-19 lên 500 ca

18:16:40 20/06/2021
Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20-6.

Covid-19: Quảng Bình hướng dẫn bổ sung việc kiểm soát người về, đến địa bàn

17:39:21 20/06/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã có văn bản hướng dẫn bổ sung việc kiểm soát người về, đến địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với hành khách từ TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Đồng Hới

17:27:51 20/06/2021
Từ ngày 20-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với hành khách trong các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đồng Hới. Hoạt động này được thực hiện cho đến kh...

Tố hiệu trưởng 'ém' tiền hỗ trợ học sinh nghèo: 'Không dám...'

17:04:50 20/06/2021
Ông Lộc cho rằng, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có chuyện ông ăn của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Loki' tiết lộ thất bại cay đắng của Thần Sấm

Phim âu mỹ

11:47:50 21/06/2021
Tập 2 mini-series Loki đã tiết lộ con số thương vong trong sự kiện Asgard sụp đổ cuối Thor: Ragnarok (2017). Đây là bi kịch khó vượt qua trong cuộc đời Thần Sấm.

Mỹ gây nổ 'như động đất' cạnh tàu sân bay tối tân

Thế giới

11:47:15 21/06/2021
Hải quân Mỹ kích nổ hàng tấn thuốc nổ ngay cạnh tàu sân bay USS Gerald Ford để kiểm tra sức chống chịu của chiến hạm trong chiến đấu.

Bức xúc người phụ nữ chen hàng lấy mẫu COVID-19, ho, phun nước bọt vào mặt người khác khi được nhắc nhở

Netizen

11:41:35 21/06/2021
Hành vi đáng chê trách này của người phụ nữ hiện đang rất được cư dân mạng quan tâm.

Khám phá vẻ đẹp của suối đá đĩa Gia Lai - điểm check-in mới toanh của phố núi

Du lịch

11:38:31 21/06/2021
Những thanh đá lục lăng được sắp xếp một cách đẹp mặt dọc theo con suối dài hơn 1km tại khu vực làng Vân, thị trấn Yaly của Gia Lai đang trở thành điểm hẹn kỳ thú thu hút dân xê dịch tìm đến check-in.

Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 

Đồ 2-tek

11:38:04 21/06/2021
Bộ đôi smartphone gập của Samsung đi vào sản xuất sớm hơn so với kế hoạch, công suất là 25.000 máy mỗi ngày.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng sau khi bị chỉ trích gay gắt dùng tiền cứu trợ lũ lụt để sửa chùa

Sao việt

11:37:18 21/06/2021
Mới đây, giọng ca Nửa vầng trăng tạo nên làn sóng tranh cãi gay gắt khi trích ra số tiền 140 triệu cứu trợ lũ lụt để xây sửa lại một ngôi chùa ở Nghệ An.

Bố hạnh phúc khi con gái nhớ đến 'Ngày của cha'

Clip hay

11:34:06 21/06/2021
Người bố hạnh phúc nói không lên lời khi hai con gái bất ngờ tặng quà nhân dịp Ngày của cha.

Đến chơi mẹ chồng tương lai bắt ngủ chung phòng, nhìn thấy một thứ tôi run bắn muốn chia tay

Tâm sự

11:33:09 21/06/2021
Lúc vào bếp nấu cơm, em thấy trên bàn có đặt mấy gói thuốc lá bèn hỏi mẹ Quang trong nhà có ai bị bệnh phải không. Bà ngắc ngứ mãi mới đáp rằng là thuốc đau lưng của bà.

Cách làm thạch sữa mát lạnh cho ngày hè

Ẩm thực

11:30:33 21/06/2021
Thạch sữa mềm mịn thơm ngon, béo ngậy vị sữa đơn giản với cách làm được nhiều chị em chọn lựa làm món ăn chính giải nhiệt cho cả nhà hè này đấy. Bạn đã biết cách làm thạch sữa mát lạnh chưa, theo dõi chi tiết tại đây nhé.

Tiếp bước "lá cờ đầu" Việt Nam, Đông Nam Á sẽ làm nên lịch sử tại vòng loại Asian Cup?

Bóng đá việt nam

11:28:14 21/06/2021
Trong khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, 7 đội bóng Đông Nam Á khác sẽ bước vào chiến dịch hướng tới Asian Cup 2023.

Trốn khỏi trại giam 25 năm, sang Campuchia lấy vợ, vẫn không thoát

Pháp luật

11:27:50 21/06/2021
Ngày 19/6, tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an xã Tân Thành tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Văn Trực - đối tượng trốn khỏi trại giam 25 năm trước.

Khổ như Tiến Linh: Vừa thả thính đã bị nguyên team vào "bóc phốt", Tấn Trường còn chốt một câu chí mạng

Bên lề sân cỏ

11:23:43 21/06/2021
Phía dưới bức ảnh của Tiến Linh, hàng loạt cầu thủ ĐT Việt Nam vào bình luận bóc phốt.

Nhà trường lý giải vụ thiếu nữ tử vong trong phòng học

Sự kiện nóng

11:20:47 21/06/2021
Lãnh đạo nhà trường cho biết dãy phòng học nơi thiếu nữ tử vong nằm xa khu vực hành chính, không có máy móc nên bảo vệ ít đến kiểm tra.

Gia chủ xây chuồng cho ôtô

Hài hước

11:16:05 21/06/2021
Mới đây, một bài viết trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc ôtô được bao bọc và che chắn cẩn thận bằng khung nhôm, đậu trước cửa nhà.

Uyên Linh, Nguyên Hà, Hoàng Quyên và gương mặt khác của một ca sĩ

Nhạc việt

11:12:25 21/06/2021
Cô dồn trái tim mình cho ca hát, mãi đến năm nay cô mới lại xuất hiện trong không gian giải trí chớp nhoáng của một gameshow. Rồi sau đó, cô phát hành đĩa đơn Giữa đại lộ Đông Tây - một bản tình ca khác xa với những gì trầm, lắng và đọn...