Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Ngày 17-11, Quận ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ quận 10 và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Tân Phú (TPHCM) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Tại quận 10, đến dự có Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lê Nguyễn Hồng Quang; Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 10 Nguyễn Bắc Nam; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các đồng chí cách mạng lão thành.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Hình 1
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu của quận 10

Ôn lại chặng đường 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đoàn Hồng Hiệp phát biểu: Từ những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN… là những minh chứng sinh động, khẳng định rằng: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta. Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, với mục tiêu độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Hình 2
Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 Đoàn Hồng Hiệp trao biểu trưng cho các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; động viên và phát huy tốt hơn nữa mọi nguồn lực, tiềm năng to lớn trong nhân dân, không ngừng tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động thiết thực cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội .

Bên cạnh đó, MTTQ quận, phường, Ban công tác Mặt trận khu phố cần tích cực giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực chuẩn bị và phối hợp tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM.

“Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm nhiều hơn nữa, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận quận, phường và Ban Công tác Mặt trận khu phố cả về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân và cơ sở; quan tâm hỗ trợ cán bộ Mặt trận cơ sở có hoàn cảnh khó khăn”, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Hình 3
Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa trao biểu trưng cho các gương “Người tốt – Việc tốt”

MTTQ Việt Nam quận 10 là nơi phối hợp hành động tổ chức thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nổi bật nhất là xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, cuộc vận động “Vì người nghèo” với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”. Từ năm 2001 đến năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo” quận 10 đã vận động trên 72 tỷ đồng góp phần chăm lo cho đồng bào nghèo của quận và tương trợ đồng bào một số địa phương khác.

Cuộc vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cũng đã vận động được trong nhân dân trên 9 tỷ đồng để động viên, chia sẻ, hướng về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các vùng biên giới, hải đảo, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Hình 4
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 tiếp nhận bảng tượng trưng đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Đặc biệt, trong năm 2020, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quận 10 đã chuyển trên 5,4 tỷ đồng về MTTQ Việt Nam TPHCM nhằm góp phần chia sẻ với những người gặp khó khăn, những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, 7 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”.

Ngoài ra, 90 gương điển hình “Người tốt – Việc tốt”; Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố tiêu biểu; các vị chức sắc – chức việc tôn giáo tiêu biểu; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số cá nhân cũng được biểu dương.

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Tân Phú (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Đến dự có Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lê Văn Thu; Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Tân Phú Phạm Hưng Quốc Bảo; Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Phú Nguyễn Trường Lâm.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Hình 5
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân tại quận Tân Phú có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú Đặng Thị Hồng Vân khẳng định: “Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống đó càng được phát huy cao độ. Suốt 90 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh của mình, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, khẳng định quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ”.

Tại quận Tân Phú, nhiều năm qua, MTTQ Việt Nam quận đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quận nhà. Đến nay, 99% các tuyến đường, hẻm trên địa bàn quận đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ dân sử dụng nước sạch; quận hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm; tỷ lệ trẻ đến trường luôn đạt trên 99%. Hàng năm, 100% khu phố đều tổ chức thành công ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tuyên dương ngày càng nhiều gương “Người tốt việc tốt”, gia đình văn hóa tiêu biểu, gương điển hình tiêu biểu.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Hình 6
Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng chúc mừng các gương được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020

Việc kêu gọi đóng góp các nguồn quỹ như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cũng được Mặt trận các cấp triển khai hàng năm. Qua đó vận động bình quân mỗi năm khoảng 4 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt khoảng 1 tỷ đồng, đảm bảo công tác chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại nơi tuyến đầu tổ quốc, biên giới, hải đảo xa xôi.

Năm 2020, tình hình thiên tai, bảo lũ, dịch bệnh xảy ra liên tục, nhất là dịch Covid-19 và gần đây là nhiều cơn bão lụt lịch sử tràn qua các tỉnh miền Trung đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Một lần nữa tấm lòng đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của nhân dân quận Tân Phú được thể hiện. Riêng trong 1 tháng gần đây, cán bộ, chiến sĩ, các mạnh thường quân, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và nhân dân quận Tân Phú đã đóng góp ủng hộ Quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung số tiền trên 4 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, 12 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; 11 tập thể và 11 cá nhân được tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020.

Chung tay xây dựng Túc Trưng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), ngày 4-11, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và đoàn công tác của tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng (H.Định Quán).

Chung tay xây dựng Túc Trưng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao - Hình 1

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà cho tập thể ấp Hòa Bình và các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Phó bí thư chi bộ, Trưởng ấp Ngô Thành Long, thì Hòa Bình là ấp có đông dân cư nhất trong xã với 536 hộ dân, trên 2,2 ngàn nhân khẩu, sinh sống tại 14 tổ dân cư. Đời sống kinh tế chính của người dân chủ yếu là trồng các loại cây điều, cao su và hoa màu. Với quyết tâm của chi bộ, ban ấp và toàn dân, hơn 10 năm nay, ấp Hòa Bình duy trì và giữ vững ấp văn hóa tiêu biểu của H.Định Quán. Toàn ấp đã cơ bản xóa hết hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ nghèo B...

Cũng trong năm 2020, Ban ấp đã vận động toàn dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới. Cùng với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", ấp đã vận động nhân dân thực hiện được 10 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài trên 1,2km. 100% số hộ trong ấp đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có 99,5% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Hòa Bình đã đạt được thời gian qua, nhất là trong năm 2020. Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn chi bộ ấp Hòa Bình và các ban, đoàn thể nỗ lực phát huy để năm 2021 thực hiện tốt hơn năm 2020, phấn đấu không còn hộ cận nghèo, không còn hộ tái nghèo..

Chung tay xây dựng Túc Trưng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao - Hình 2

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trò chuyện với người dân ấp Hòa Bình

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, góp phần vào thành công chung, xây dựng H.Định Quán đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể ấp Hòa Bình và tặng 5 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. UBND H.Định Quán và xã Túc Trưng cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban ấp vận động 10 phần quà trao tặng học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Cũng tại ngày hội, Đại diện Ban ấp đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai do bão, lũ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”03:22Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!03:45Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài03:41Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác04:31Bà Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân con dâu Quế Long bị cộng đồng mạng tấn công và nhắc tên Mr.Đàm03:07Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11

Tiêu điểm

Vì sao Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bị kỷ luật?
23:06:14 14/05/2021
Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!
21:24:12 13/05/2021
Sóc Trăng hỏa tốc tạm dừng lễ hội, đám cưới, nghi lễ tôn giáo… từ 0h ngày 14-5
23:47:21 13/05/2021
Ổ dịch lớn nhất Bắc Ninh vắng lặng chưa từng thấy trong cao điểm chống COVID-19
22:42:53 14/05/2021
Nữ công nhân kiện ông chủ vì tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng
17:52:04 13/05/2021
Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài
14:41:57 14/05/2021
Chân dung tú bà sinh năm 2000 điều hành đường dây "nghìn đô một đêm"
12:09:02 14/05/2021
Chồng bỏ mặc 3 con, giữ chặt vợ cho tiểu tam “táng” không thương tiếc và cái kết
16:43:33 14/05/2021
An Giang: Người đàn ông bế con 3 tuổi đang sốt nhập cảnh trái phép từ Campuchia
12:07:37 15/05/2021
Nữ giáo viên lộ clip với đàn ông vì quên tắt camera khi dạy học trực tuyến
22:05:57 14/05/2021

Thông tin đang nóng

Khánh Vân bị chê “nhạt” tại bán kết Miss Universe, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Xuân Lan có động thái ngay và luôn
10:57:52 15/05/2021
SỐC: Vợ ông Dũng "lò vôi" tố Võ Hoàng Yên trong lúc chữa bệnh bằng cách kéo lưỡi đã từng gây chết người?
10:49:23 15/05/2021
Hari Won không thể về Hàn Quốc chịu tang người nhà
09:52:25 15/05/2021
13 ca Covid-19 tiên lượng rất nặng và 1 ca nguy cơ tử vong
08:40:14 15/05/2021
Phát hiện sự thật "đắng lòng" khi mẹ chồng điện thoại quên cúp máy
09:23:46 15/05/2021
Khánh Vân nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng quốc tế trước cú xoay người thần thái tại Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2020
10:00:25 15/05/2021
Hương Tràm chính thức lộ diện sau khi khoe ảnh siêu âm ngầm xác nhận mang thai ở Mỹ
12:19:13 15/05/2021
Chồng tan làm về vội lao vào bếp chờ cơm tối, ai ngờ vừa đẩy cửa mà anh ta "suýt ngất" khi nhìn người phụ nữ đeo tạp dề bên trong
12:37:52 15/05/2021
Công bố top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Universe theo Missosology, Kén Em của Khánh Vân liệu có làm nên chuyện?
10:43:14 15/05/2021
Về nhà lấy đồ cho chị dâu đang cấp cứu, thấy anh trai bê bết bên mâm cơm, tôi nóng mặt hất tung
08:59:38 15/05/2021

Tin mới nhất

Các khu công nghiệp phải chủ động diễn tập các tình huống theo mức độ dịch bệnh lây lan

14:45:03 15/05/2021
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 19/TB-VP ngày 14-5-2021 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 110, diễn ra...

Xe Hải Sơn chở hàng siêu trọng trái phép: Đề nghị dừng cấp phép lưu hành

14:41:43 15/05/2021
Cục QLĐB III vừa có văn bản trình Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các sở GTVT tạm ngưng cấp phép lưu hành đặc biệt với xe Hải Sơn.

Xe tải va thanh chắn gầm cầu Bông, đường Trường Sa ùn tắc

14:37:12 15/05/2021
Trưa 15-5 trên đường Trường Sa đoạn qua gầm cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM, xe tải loại 1,5 tấn mang biển kiểm soát TP.HCM chạy trên đường Trường Sa, hướng cầu Công Lý đi đường Điện Biên Phủ.

TP.HCM đón trận mưa lớn đầu mùa

14:31:34 15/05/2021
Gió tây nam kết hợp với khối hội tụ trên cao khiến mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa lớn tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ.

Bị truy tố vì gây cháy hơn 47 ha bạch đàn khi đốt dọn rừng

14:17:34 15/05/2021
Do chủ quan khi đốt dọn thực bì khu rừng trồng, một người đàn ông đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Giá cà phê hôm nay 15/5: Giảm sốc, mất gần 1.000 đồng/kg

12:00:08 15/05/2021
Giá cà phê hôm nay 15/5 trong khoảng 31.600 - 32.600 đồng/kg, tiếp tục đi xuống trên thị trường thế giới. Trong đó, giá cà phê robusta được điều chỉnh xuống mức 1.460 USD/tấn.

Phụ huynh đến tận nhà tát bạn của con: Mẹ dạy gì con từ hành vi côn đồ?

11:03:23 15/05/2021
Hai học sinh lớp 3 ở Nghệ An trêu đùa nhau sau đó một phụ huynh bị tố là đến nhà tát vào mặt cháu bé đã cắn con mình.

Nhiều giáo viên sắp có thêm khoản tiền hỗ trợ

10:59:07 15/05/2021
Bộ GDĐT đề nghị Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho giáo viên dạy các lớp chuẩn bị, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Giá gạo Việt Nam tăng cao hơn Thái Lan trong năm 2021

10:50:14 15/05/2021
Từ đầu tháng 3 đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại ở mức cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan và vẫn cao hơn nhiều so với gạo Pakistan, Ấn Độ.

KTX khuyến khích về quê: Sinh viên về hay ở?

10:48:27 15/05/2021
Ký túc xá khuyến khích về quê, nhưng sinh viên còn bài tập ở trường, quê nhà vừa có ca nhiễm COVID-19 mới,... khiến sinh viên băn khoăn ở hay về. 

Sóc Trăng: Không tập trung học sinh để tổng kết năm học

10:32:43 15/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Sóc Trăng yêu cầu các trường học tăng cường công tác phòng, chống dịch, không tập trung học sinh để tổng kết năm học… 

Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra dạy học trực tuyến, hỗ trợ vùng dịch

10:25:11 15/05/2021
Sáng 14/5, đoàn công tác ngành giáo dục Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cho vùng dịch Hoàng Mai và kiểm tra công tác dạy học trực tuyến, kiểm tra định kỳ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn này.

Thông tin mới nhất về đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc

09:55:24 15/05/2021
Ngày hôm nay (15/5), ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng trở lại ở vài nơi

09:46:23 15/05/2021
Ghi nhận giá heo hơi hôm nay tăng - giảm rải rác ở một vài địa phương trên cả nước và được thu mua trong khoảng 64.000 - 75.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng lại bật tăng mạnh

09:42:29 15/05/2021
Giá vàng hôm nay 15/5 lại bật tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Giá loạt thương hiệu trong nước cũng dâng theo.

Xử phạt không đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở TP.HCM: Có người bỏ chạy tán loạn

09:34:24 15/05/2021
Một số người dân TP.HCM đi chơi công viên không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 đã bỏ chạy tán loạn khi thấy phường đi kiểm tra xử phạt. Nhiều người khác thì bất ngờ được mời vào lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Đà Nẵng: "Đêm trắng" xét nghiệm ở điểm nóng Covid-19

09:01:51 15/05/2021
Tối 14/5 - sáng 15/5, hơn 2.500 lượt tiểu thương, ngư dân ở Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm. Tranh thủ chợp mắt giữa đêm trắng, nhân viên y tế ngả lưng nghỉ ngay trên nền đất.

Hàng ngàn tấm chắn giọt bắn, khẩu trang của giáo viên gửi tuyến đầu chống Covid-19

08:57:42 15/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Giáo dục quận Ba Đình (Hà Nội) đã kêu gọi cán bộ, GV các nhà trường làm ra hàng ngàn tấm chắn giọt bắn, khẩu trang gửi tới tuyến đầu chống dịch. 

Hàng nghìn giáo viên, học sinh cả nước phải đi cách ly vì Covid-19

08:47:48 15/05/2021
Hàng nghìn giáo viên và học sinh tại các địa phương trên cả nước đã phải đi cách ly tập trung do liên quan đến các ca mắc Covid-19. Trong số này, cũng có cả những trường hợp giáo viên và học sinh mắc bệnh.

Trẻ ở nhà một mình giữa mùa dịch

08:14:13 15/05/2021
Không chỉ có trong loạt phim kinh điển Ở nhà một mình của Mỹ, rất nhiều đứa trẻ ở khu nhà trọ của công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP.HCM đang phải tự xoay xở sinh hoạt, học hành khi bất đắc dĩ phải ở nhà một mình giữa nh...

Nữ sinh lớp 11 xăm hình: Người bỉ bôi, người nhắc cẩn trọng!

08:07:19 15/05/2021
Sự việc lùm xùm quanh nữ sinh ở Đồng Nai rút hồ sơ xin chuyển trường xuất phát từ hình xăm kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề học trò xăm hình.

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen hai học sinh lớp 1 trả lại gần 30 triệu đồng

08:02:47 15/05/2021
 Ngày 14/5, Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có quyết định tặng Bằng khen hai học sinh lớp 1 tại Quảng Trị đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Nhóm người ở Huế bị cách ly vì đột nhập vào xã đang bị phong toả để đánh ghen

23:13:10 14/05/2021
Cơ quan chức năng vừa thực hiện cách ly tập trung với 9 trường hợp sau khi 5 người trong họ băng đường ruộng, vào xã đang bị phong toả để đánh ghen.

Đề nghị xem xét kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó tư lệnh Quân khu 9

23:10:44 14/05/2021
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó tư lệnh Quân khu 9 và thi hành kỷ luật với nhiều cán bộ cấp tá khác.

Cảnh cáo nguyên Chủ tịch HĐQT SABECO Võ Thanh Hà

23:08:34 14/05/2021
Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT VinaFood II, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) bị kỷ luật cảnh cáo.

Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa

23:00:25 14/05/2021
Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, bị kỷ luật cảnh cáo.

Kỷ luật Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang

22:58:06 14/05/2021
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật với hình thức khiển trách ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương vì vi phạm quy định về đạo đức.

Quảng Ninh dừng hoạt động hàng ăn, quán nước vỉa hè từ 15/5

22:56:24 14/05/2021
Từ 0h ngày 15/5, Quảng Ninh đóng cửa các hàng ăn, quán nước vỉa hè, đồng thời cử 200 y bác sỹ sang ‘chi viện’ cho Bắc Giang xét nghiệm COVID-19.

Có thể bạn quan tâm

BB Trần lầy lội “cà khịa” phần trình diễn của Khánh Vân ở Bán kết Miss Universe, đề ra chiến lược nghe muốn xỉu ngang

Sao việt

14:44:48 15/05/2021
Nếu BB Trần được làm cố vấn cho Khánh Vân tại Miss Universe 2020 thì đại diện Việt Nam chắc sẽ có màn bùng nổ trên sân khấu quốc tế.

Dân mạng share rần rần bí kíp chọn dưa hấu “trăm quả trăm trúng”, toàn dấu hiệu đơn giản mà chúng ta thường ngó lơ

Sáng tạo

14:44:44 15/05/2021
Tới mùa hè, mùa của dưa hấu rồi. Ngoài những màn bổ dưa viral trên TikTok thì gần đây những bài đăng share mẹo chọn dưa các thể loại cũng đang rất được quan tâm.

Siêu xe không biển số, đẳng cấp hay sự coi thường pháp luật?

Siêu xe

14:43:37 15/05/2021
Siêu xe Ferrari 488 GTB không biển số phía trước bị tạm giữ ở TP.HCM và chủ xe nại lý do bị rơi biển số khiến dư luận xôn xao, nhưng thực tế ẩn sau lời khai này là một phong cách chơi khác thường đã tồn tại từ lâu.

Con gái ranh ma dùng điện thoại trước mặt mẹ 

Hài hước

14:43:18 15/05/2021
Các mẹ chú ý nhé, đôi khi trẻ con nhìn vậy chứ không đơn giản chút nào đâu.

Chờ bạn gái trang điểm “1 tí”, nam thanh niên ngất lịm, phải nhập viện hồi sức vì lý do này

Netizen

14:42:09 15/05/2021
Dù đã nhắc nhở cô nàng bạn gái từ trước song nam thanh niên vẫn không thoát khỏi cảnh chờ “dài răng.

Bán tải tháng 4: xe Nhật cạnh tranh với miếng bánh thị phần nhỏ

Ôtô

14:40:50 15/05/2021
Ngoài mẫu Ford Ranger bỏ xa các đối thủ còn lại như thường thấy thì 1/3 thị phần còn lại là sự cạnh tranh gay gắt của các hãng xe Nhật Bản.

F0 công bố hôm trước, hôm sau F1 vẫn tập trung dự họp đông người

Sự kiện nóng

14:39:22 15/05/2021
F0 công bố hôm trước, hôm sau F1 vẫn dự họp, 45 cán bộ Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ trở thành F2 và phải lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1, tất cả đều âm tính với COVID-19.

Ngày mưa đổi vị với món bánh tép giòn rụm, thơm ngon !

Ẩm thực

14:34:31 15/05/2021
Hướng dẫn cách làm món bánh tép giòn rụm, thơm ngon:

Tiếp nối kế hoạch lớn, Sony công bố ngày đưa Days Gone lên PC

Game offline

14:34:06 15/05/2021
Một tựa game nữa nằm trong kế hoạch PlayStation của Sony là Days Gone, một tựa game phiêu lưu hành động về việc sống sót sau ngày tận thế với zombie. Tựa game đã tạo ra làn sóng vào năm 2019 với chủ đề quen thuộc và hệ thống chiến đấu h...

"Điểm mặt" top người dẫn chương trình hot làng game và câu chuyện cần gì để trở thành một nữ MC Esports thành công?

Game online

14:28:22 15/05/2021
Ở cái nghề làm dâu trăm họ này, không phải cứ có nhan sắc là sẽ thành công. Đó là quan điểm của các nữ MC Esports đình đám.

Top 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất chưa từng giành Grand Slam

Sao thể thao

14:22:37 15/05/2021
So với đơn nam, thường bị một, một vài hay một nhóm nhỏ các tay vợt thống trị, nội dung đơn nữ trước nay vẫn mở rộng hơn.

Nhiều bang tại Mỹ bắt đầu bỏ quy định đeo khẩu trang

Thế giới

14:18:56 15/05/2021
Nhiều bang tại Mỹ đang bắt đầu bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này ban hành hướng dẫn về nới lỏng quy định đeo khẩu trang.

Hà Lan cho phép cầu thủ nữ chung đội với nam

Bên lề sân cỏ

14:17:15 15/05/2021
Bóng đá Hà Lan nói riêng và bóng đá thế giới nói chung vừa ghi nhận một quyết định lịch sử. Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) thông báo sửa luật: cho phép cầu thủ nữ đá chung đội với cầu thủ nam từ mùa giải 2021/22.

Ngụy Tuấn Kiệt bị trầm cảm

Sao châu á

14:16:52 15/05/2021
Nam diễn viên cho biết đang tiếp nhận điều trị. Anh khóc khi nói về những khó khăn trong việc nuôi con một mình.

Ngắm nàng Taihou trong Azur Lane cưỡi môtô thôi mà anh em cũng phải "thở hổn hển" vì "mất sức"

Cosplay

14:13:39 15/05/2021
Taihou ngon như thế này thì ai mà cầm lòng được cơ chứ! Azur Lane được biết tới là tựa game di động cực hot của Nhật Bản có nội dung xoay quanh nhiều... nhân vật nữ xinh đẹp.