Phải thay đổi cách thức đấu tranh ngăn chặn sản phẩm văn hóa độc hại

“Cần phải thay đổi nhận thức và hành động trong việc đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại trong tình hình hiện nay”, đó là đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” vừa được Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày hôm qua (29-5).

Phải thay đổi cách thức đấu tranh ngăn chặn sản phẩm văn hóa độc hại - Hình 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị.

Nhiều thách thức đặt ra

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững. Chính vì vậy, cùng với các chương trình như thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” và “Năm văn hóa văn minh đô thị”; thành phố cũng luôn tập trung đấu tranh, quản lý, kiểm soát nhằm hạn chế việc xâm nhập, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cho rằng, với tiến trình toàn cầu hóa, đất nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng cũng chịu những tác động tiêu cực mà phần lớn các nước trên thế giới đều gặp phải. Đó là sự tiếp thu thiếu chọn lọc văn hóa ngoại lai làm ảnh hưởng văn hóa dân tộc; tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường làm cho văn hóa biến dạng, kéo theo sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhu cầu giải trí qua các hoạt động văn hóa ngày càng tăng, xu hướng thương mại hóa qua các hoạt động văn hóa ngày càng phát triển, khiến cho vai trò giáo dục, định hướng đạo đức thẩm mỹ của văn hóa, tác động tích cực vốn có của văn hóa vào đời sống xã hội có lúc bị xem nhẹ.

Theo ông Hiếu, bên cạnh những mặt tích cực đem lại, thì sự bùng nổ công nghệ thông tin, công nghệ số hiện nay cũng dẫn đến những khó khăn, hạn chế trong việc kiểm soát, ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng xã hội, mạng internet, diễn đàn, blog cá nhân… Thông tin đa chiều, được cập nhật nhanh có mặt tích cực nhưng cũng đã tác động tiêu cực đến định hướng thông tin, văn hóa, nhất là thế hệ trẻ…

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP nhìn nhận, việc giao lưu kinh tế, văn hóa, một mặt tạo điều kiện tốt cho Đà Nẵng tiếp thu những tinh hoa của thế giới; mặt khác cũng dễ gây ra những tác động ảnh hưởng xấu, nhất là về văn hóa. Vì vây, để thực hiện tốt Chỉ thị 46 của Ban Bí thư, Đại tá Trần Đình Liên cho biết lực lượng CATP đã xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa. Theo Đại tá Liên, kết quả nổi bật là CATP đã phối hợp với lực lượng có liên quan tiến hành rà soát, nhận diện các hành vi lợi dụng kẽ hở trong cơ chế, chính sách, qua đó phát hiện nhiều loại ấn phẩm văn hóa không phù hợp, vi phạm chủ quyền quốc gia, tiến hành thu giữ, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn thành phố. “Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, thu giữ hàng ngàn đĩa DVD, sách, báo, tạp chí có nộng dung phản động, kích động chống phá chế độ, độc hại, lai căng; tịch thu hơn 100 ngàn băng đĩa phim, băng đĩa nhạc, hàng ngàn ấn phẩm sách báo không đúng quy định; đặc biệt đã tiêu huỷ gần 500 cuốn lịch bàn, sổ tay in hình bản đồ Việt Nam không thể hiện chủ quyền biển đảo”…, Đại tá Liên cho hay.

Đồng quan điểm này, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố cho rằng, hiện nay, ngoài các sản phẩm văn hóa độc hại, đồi trụy, phản động, chúng ta cũng cần phải chú ý đến các sản phẩm vi phạm chủ quyền biển đảo. “Lâu nay chúng ta quên một điều là vi phạm đến quyền, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đó cũng là cái mà chúng ta rất cần phải đấu tranh, loại bỏ. Việc đấu tranh chống lại các sản phẩm văn hóa độc hại, quan trọng hơn đối với Đà Nẵng đó là làm thế nào chống được, ngăn cản được các tác phẩm vi phạm đến chủ quyền biển đảo hiện nay”, ông Tiếng nói.

Cần thay đổi nhận thức về “chống”

Khẳng định sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 46, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý trong bối cảnh hiện nay, cần phải nhìn nhận, đánh giá lại việc thực hiện Chỉ thị này. Cho rằng Chỉ thị 46 ban hành cách đây 10 năm, và trong 5 nội dung đề ra thì rõ ràng đến thời điểm này đã có những điểm không còn phù hợp với thực tiễn. “Hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới của khoa học công nghệ và mạng xã hội, vì vậy chúng ta cần phải nhận thức lại, bởi các sản phẩm độc hại ấy đang hiện hữu, vây quanh chúng ta hàng ngày”, ông Quảng nói. Đồng thời cho biết, trong nhận thức, hầu như chúng ta vẫn nghĩ “chống sự xâm nhập” là việc ngăn chặn từ bên ngoài, các sản phẩm độc hại ấy đang ở đâu đó xâm nhập vào thành phố, thế nhưng thực tế đã thay đổi. “Bây giờ chỉ cần nhấn nút là tất cả những sản phẩm văn hóa ấy sẽ trực diện vào từng con người cụ thể bằng các đường link trên không gian mạng. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta cần nhìn nhận lại về các điều kiện để chúng ta chống sự xâm nhập trong thời gian tới”, ông Quảng nói.

Một vấn đề khác theo ông Quảng, đó là lâu nay chúng ta cứ cho rằng ở đâu đó bên ngoài, có người đang sản xuất ra những sản phẩm văn hóa độc hại để đưa vào đất nước, thành phố; tuy nhiên thực tiễn cho thấy, ngay chính trong nội địa lại là nơi sản xuất ra các sản phẩm độc hại để phát tán, tuyên truyền. Ông Quảng đơn cử như vừa qua, Đà Nẵng đã phát hiện một ổ nhóm (gồm cả người nước ngoài và Việt Nam) tổ chức sản xuất sản phẩm văn hóa đồi trụy để chuyển ra nước ngoài. Hay như các sản phẩm văn hóa độc hại về tư tưởng chính trị cũng do rất nhiều các thế lực thù địch ở trong chính nội địa của chúng ta sản xuất, sau đó chuyển ra các máy chủ ở nước ngoài phát tán vào trong nội địa… “Nói để thấy, chúng ta không nên nghĩ hiện nay ai đó đang mang các sản phẩm ấy từ ngoài vào và việc của chúng ta là ngăn chặn từ xa, thực tế thì có nhiều sản phẩm được sản xuất và phát tán ngay từ trong nội địa”, ông Quảng nhấn mạnh. Đồng thời cho rằng, việc phòng ngừa, ngăn chặn phải bắt đầu từ trong tư tưởng, nhận thức của mỗi cá nhân chứ không còn đơn thuần là chỉ phòng ngừa từ bên ngoài xâm nhập vào…

Liên quan đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cơ bản thống nhất với 9 nội dung, biện pháp nêu trong báo cáo; ngoài ra cũng đề nghị cần phải tích hợp, triển khai một cách đồng bộ với các văn bản khác có liên quan. Cụ thể như Nghị quyết 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; Thông báo số 213 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học – nghệ thuật”; Chỉ thị 42 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020″; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, còn có Chương trình hành động số 39 ngày 31-1-2020 của Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 25-12-2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị”.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Quán cà phê "mọc" trong khuôn viên VTV8: Phạt 40 triệu đồng
21:08:45 08/07/2020
Nhận diện gương mặt để ngăn gian lận sát hạch lái xe
00:44:03 09/07/2020
Quay cuồng trong "chảo lửa": Nghèo khó những phận người
21:29:25 09/07/2020
Nam công nhân đi đóng tiền trả góp mua xe máy về, bị tai nạn tử vong thương tâm
06:26:45 09/07/2020
Bắt 9 người về từ Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
17:26:31 08/07/2020
Dậy sóng hình ảnh xe tải chở cây cổ thụ khổng lồ ở Nghệ An
23:28:39 09/07/2020
Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương
11:03:41 09/07/2020
Hai làng 'sát vách' trăm năm trai gái không lấy nhau
11:03:09 10/07/2020
TPHCM: Trong 1 đêm công an vận động giao nộp nhiều hung khí nguy hiểm
10:09:12 10/07/2020
Khoảng 1,7 triệu ô tô kinh doanh vận tải chuyển biển số màu vàng: Ai hưởng lợi và chịu thiệt?
21:03:58 08/07/2020

Thông tin đang nóng

Mẹ vừa qua đời, tôi liền gọi người đến nhà phá chiếc két sắt bà giấu sau tường cả chục năm nhưng lại bủn rủn khi nhìn thấy thứ bên trong
15:20:32 10/07/2020
Tang lễ trùm sòng bạc Macau ngày cuối cùng: Chồng Ming Xi ôm chặt quý tử, tiểu thư Hà Siêu Liên nắm tay Đậu Kiêu không rời
15:36:25 10/07/2020
Leo Đình Bảo: ‘Nhiều người xa lánh khi tôi phá sản, không ai nghĩ tôi có thể đứng dậy’
15:41:08 10/07/2020
Hai cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt bị bắt giữ vì tổ chức tiệc thịt chó vào ngày Lễ độc lập
16:03:53 10/07/2020
Mỗi lần cho mẹ tiền tôi phải giấu vợ, thế mà tuần trước bỗng dưng vợ lại biếu mẹ tôi cả tỷ đồng, dò hỏi nguyên nhân mà tôi đau đến nghẹt thở
15:13:21 10/07/2020
Sau khi chia phần lớn tài sản cho 2 con trai, bố vỗ tay tôi và nói 3 câu chấn động khiến cả nhà kinh ngạc rồi nhao nhao phản đối
15:17:31 10/07/2020
Lương chồng mỗi tháng hơn 40 triệu nhưng tôi chưa từng cầm một đồng, vậy mà nay vừa hỏi đến tiền thì chồng nói một câu không khác gì giáng sấm sét
15:24:23 10/07/2020
Ngay cửa phòng khám thai, vợ bị bồ ‘phục kích’, vài giây sau chồng làm hành động khiến ai cũng choáng váng
16:24:25 10/07/2020
Sao Việt mắc kẹt ở nước ngoài vì dịch Covid-19: Thanh Mai quá sang chảnh, Minh Tú 'thảm không nỡ nhìn'
15:54:21 10/07/2020
Giữa loạt phốt tài tử Hàn ngược đãi nhân viên, cách Bi Rain đối xử với quản lý cũ bỗng gây xôn xao dư luận
15:56:22 10/07/2020

Tin mới nhất

Điều tra vụ cả đàn trâu đang khoẻ mạnh bỗng chết hàng loạt ở Hà Nội

15:10:27 10/07/2020
Sáng 8/7, người dân ở thôn Muồng Cháu phát hiện đàn trâu khỏe mạnh được chăn thả quanh năm bỗng lăn đùng ra chết.

Cảnh sát giao thông cứu nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương định tự tử

14:03:32 10/07/2020
Cán bộ chiến sỹ của Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội cùng với người dân vừa cứu sống, ngăn chặn một thanh niên nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

10:24:45 10/07/2020
Trước thách thức của biến đổi khí hậu (BĐKH), TP Cần Thơ đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường khả năng thích ứng của đô thị và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững.

Trao 1.500 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Quảng Nam

10:22:13 10/07/2020
Chiều 9-7, tại Quảng Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 phối hợp với Báo Người lao động và một số đơn vị tổ chức chương trình trao quà với chủ đề Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển.

Khoảng 1.700 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn

10:18:35 10/07/2020
Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi qua đánh giá thực trạng hồ chứa hiện nay thì cả nước có khoảng 1.700 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Trong số 1.200 hồ thiếu vốn sửa chữa, có 200 công trình đã xuống cấp rất n...

Phấn đấu nâng tỷ lệ dân số tham gia BHYT lên 90,7%

10:09:59 10/07/2020
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19. BHXH Việt ...

Kế hoạch hóa gia đình tại miền núi Quảng Nam “gặp khó” vì cái nghèo

10:01:19 10/07/2020
Thực hiện kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát tăng dân số, tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản khu vực thành thị và nông thô...

Giả mất bằng lái xe để xin cấp lại sẽ phải sát hạch từ đầu

09:39:07 10/07/2020
Cục CSGT cho hay tài xế khai báo gian dối để xin cấp lại bằng lái xe sẽ phải đi học lại lý thuyết và thực hành từ đầu.

Bộ Tài chính có tân Thứ trưởng

09:25:47 10/07/2020
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

09:21:50 10/07/2020
Chiều 9/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. T...

Quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ giải trình không đúng

09:17:02 10/07/2020
Sáng 9-7, Viện Khoa học môi trường và xã hội đã phối hợp với ĐH quốc tế Sài Gòn tổ chức hội thảo Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ ...

Kiểm soát chặt quy trình sát hạch lái xe

09:14:04 10/07/2020
Quy trình sát hạch lái xe ô tô được cải tiến sát với các tình huống tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giám sát tất cả các khâu trong quy trình sát hạch tại các cơ sở sát hạch và cấp giấy ...

Hàng loạt quán trên đường Phạm Văn Đồng bị phạt

09:13:46 10/07/2020
Ngoài việc xử phạt các quán nhậu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Phạm Văn Đồng, phường sẽ tổ chức chốt chặn, tuyên truyền vận động người dân không tái phạm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại tỉnh Ðắk Nông

09:10:45 10/07/2020
Ngày 9-7, Ðoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Ðắk Nông.

Hà Nội trao tặng thành phố New York 2 tấn khẩu trang

09:07:45 10/07/2020
Phóng viên TTXVN tại Mỹ đưa tin, ngày 9/7, chuyến hàng 2 tấn khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế do thành phố Hà Nội tặng thành phố New York đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ hoàn tấ...

TP.HCM: Cán bộ bị dồn việc khi giảm gần 2.300 người

09:04:52 10/07/2020
Các đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng nếu giảm 2.299 người hoạt động không chuyên trách, với số cán bộ còn lại thì khó đảm đương công việc.

Chuyện lạ: Phải trả xe vi phạm vì… không kịp xử phạt

09:02:43 10/07/2020
Hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm mà tỉnh chưa ban hành quyết định xử phạt và tịch thu các tang vật, phương tiện vi phạm thì huyện phải giao trả cho chủ sở hữu.

Bỏ quy định chặn đăng kiểm xe chưa nộp phạt vi phạm giao thông

08:58:35 10/07/2020
Thay vì không được đăng kiểm, dự thảo thông tư mới của Bộ GTVT quy định xe nào mà chủ chưa nộp phạt vi phạm giao thông được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 15 ngày.

Nắng nóng gay gắt 40 độ C trải khắp đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

07:27:36 10/07/2020
Dự báo thời tiết ngày 10/7, Bắc Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng trên 40 độ, đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tông cột biển báo giao thông ở Sài Gòn, thanh niên chết tại chỗ

07:20:12 10/07/2020
Khuya 9-7, Công an Q.9, TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một nam thanh niên chết tại chỗ.

Chủ động phòng, chống dịch mùa nắng nóng đàn vật nuôi

07:13:57 10/07/2020
Hiện nay thời tiết nắng nóng khiến sức đề kháng của hầu hết các loại vật nuôi giảm sút, ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ dinh dưỡng và tăng trọng.

Hà Nội cảnh báo tia UV ở mức nguy hại cao

07:08:31 10/07/2020
Ngày 10/7, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Bình Phước: Nước máy sinh hoạt biến màu đỏ, người dân kêu cứu

06:44:12 10/07/2020
Sau thời gian bị ô nhiễm trầm trọng, nguồn nước bất ngờ bị cắt, nhưng không có bất kỳ thông báo nào khiến nhiều hộ dân phải kêu cứu chính quyền địa phương.

Bí thư 'chê' giám đốc Sở thiếu trách nhiệm

23:18:44 09/07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nói Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đùn đẩy, thiếu trách nhiệm khi chuyển câu hỏi của đại biểu cho Chủ tịch tỉnh trả lời.

Xe không giấy tờ được phép sang tên đổi chủ từ 1/8

23:13:36 09/07/2020
Kể từ tháng 8, người mua xe bị thiếu giấy tờ theo quy định hiện hành khi sang tên đổi chủ sẽ được nới lỏng bằng thủ tục cam kết và sự giám sát của công an.

Chủ động điều tiết nguồn cấp khi đường ống nước sông Đà gặp sự cố

22:40:25 09/07/2020
Cho đến thời điểm này, công tác cấp nước sinh hoạt đến các khu vực do Công ty cổ phần Viwaco phân phối, cấp nước đã cơ bản ổn định, ông Cao Hải Tháp, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viwaco, chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới chiều 9-...

Nữ đại tá công an vinh dự bảo vệ Bác Hồ

22:35:56 09/07/2020
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận là cán bộ trực tiếp bảo vệ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Diện trang phục mỏng tang nhìn xuyên thấu khi lên sóng, nữ Youtuber hồn nhiên đo 3 vòng khiến fan trầm trồ

Netizen

16:53:42 10/07/2020
 Cô nàng Youtuber Hàn Quốc gợi cảm này đang khiến các fan hâm mộ phải trầm trồ trước thân hình quá gợi cảm của mình.

Singapore bước vào bầu cử Quốc hội

Thế giới

16:46:58 10/07/2020
Hôm nay 10/7, hơn 2,7 triệu cử tri Singapore sẽ đi bỏ phiếu bầu ra 93 thành viên của quốc hội mới.

Hàng hot Kia Sedona 2020 lộ thông số ngay trước ngày ra mắt chính thức: Mạnh hơn bao giờ hết, trẻ trung hơn hẳn bản cũ

Ôtô

16:31:37 10/07/2020
Kia Sedona/Carnival đã được hé lộ thiết kế từ trước nhưng chi tiết xe tới 13/7 này mới được công bố hoàn chỉnh.

Đi hiến tủy cho mẹ, 3 con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột, bí mật phía sau mới sững sờ

Tâm sự

16:20:16 10/07/2020
Một bí mật gia đình dần hé lộ sau câu nói của bác sĩ: Cả ba anh đều không có quan hệ huyết thống với mẹ của mình.

Ducati Monster 821 ‘lột xác’ thành Monster 1200 với gói độ 500 triệu

Xe máy

16:14:27 10/07/2020
Chưa hài lòng với chiếc Ducati Monster 821, một biker tại Tây Ninh đã chi ra hơn 500 triệu đồng để lột xác chiếc xe thành phiên bản Monster 1200.

 Mẹ ghẻ: Lương Thế Thành ra tay xô Thuý Diễm bất tỉnh để bảo vệ bí mật

Phim việt

16:13:29 10/07/2020
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Quân ngay sau khi Phương mất tích. Một lần đến thăm Phương, Quân đã lỡ tay làm Phương bất tỉnh. Việc Quân là con ruột của bà Diệu cũng đã được hé lộ trước mẹ con bà Tuyết. Thư và Kiệt bất ngờ khi biết được ng...

Những biến chứng nguy hiểm có thể gặp khi phẫu thuật thẩm mỹ

Làm đẹp

16:12:31 10/07/2020
Phẫu thuật thẩm mỹ là xu thế làm đẹp thịnh hành và phổ biến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, phương pháp làm đẹp này ẩn chứa những hậu quả nguy hiểm nếu không biết chọn lựa những cơ sở uy tín.

Đoàn Văn Hậu chính thức chia tay SC Heerenveen, về đá V-League

Bóng đá việt nam

16:11:07 10/07/2020
Theo thông tin chính thức từ CLB Hà Nội, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ về nước để thi đấu cho nhà đương kim vô địch V-League từ giai đoạn hai.

Chấn động: VĐV phá kỷ lục 200m của Usain Bolt nhận hung tin vì sao?

Sao thể thao

16:09:03 10/07/2020
Vợ vừa mới sinh con, huyền thoại điền kinh Usain Bolt nhận tin kỷ lục của mình bị xô đổ, sự thật câu chuyện này ra sao.

Ma nữ trong ‘Ringu’ từng được tạo ra như thế nào?

Phim châu á

16:08:33 10/07/2020
Hình ảnh hồn ma Sadako chui ra khỏi màn hình vô tuyến trong Ringu đã trở thành kinh điển với dòng phim kinh dị. Đằng sau ác linh váy trắng cũng là một câu chuyện ly kỳ.

Bị "giấu nhẹm" suốt bao năm, nay nốt ruồi trên má lại trở thành điểm "cực phẩm" làm nên nhan sắc bùng nổ của Irene

Phong cách sao

16:07:53 10/07/2020
Khi xưa chuyên gia makeup thường phải che giấu thật kỹ nốt ruồi của Irene nhưng nay họ lại làm cho chi tiết này thêm nổi bật.

Cảm xúc thời dịch trên đồ couture của Viktor & Rolf

Thời trang

16:06:28 10/07/2020
Nhà mốt Hà Lan Viktor & Rolf ra mắt bộ sưu tập couture Thu Đông 2020 thể hiện cảm xúc thời dịch hôm 8/7.

Black Widow của Florence Pugh sẽ tạo bước đột phá cho Vũ trụ Marvel

Hậu trường phim

16:00:53 10/07/2020
Không chỉ khởi động Kỷ nguyên Anh hùng IV của MCU, Black Widow còn là sản phẩm đầu tiên trong đó có nhân vật mới kế thừa danh hiệu từ thành viên gạo cội của biệt đội Avengers.

Tử vi tháng 6/2020 âm lịch của 12 con giáp chính xác nhất

Trắc nghiệm

16:00:02 10/07/2020
Xem tử vi của 12 con giáp trong tháng 6 âm lịch năm 2020 này. Chi tiết về tài lộc, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên...chính xác nhất.

Trấn Thành tặng 5 triệu cho bé 6 tuổi khiếm thị chơi nhiều nhạc cụ

Show việt

15:57:53 10/07/2020
Xúc động trước ý chí vươn lên của cậu bé 6 tuổi mồ côi trong chương trình Siêu tài năng nhí, Trấn Thành quyết định tặng 5 triệu đồng cho em.