Ôn tập hiệu quả bài “Pháp luật với sự phát triển của công dân” môn GD Công dân

Trong đề thi minh họa môn Giáo dục công dân (GDCD), bài 8 “ Pháp luật với sự phát triển của công dân” gồm 4 câu hỏi thể hiện ở 3 cấp độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp).

Ôn tập hiệu quả bài Pháp luật với sự phát triển của công dân môn GD Công dân - Hình 1

Cô Phan Thị Sơn lưu ý HS ôn tập chắc chắn lý thuyết để làm bài thi môn GDCD thật tốt. Ảnh: NVCC

Đây là nội dung ôn tập khá quan trọng đòi hỏi học sinh phải nắm chắc nội dung để tránh những nhầm lẫn không đáng có.

Chắc nội dung khái niệm

Theo cô Phan Thị Sơn – Tổ trưởng Tổ Bộ môn chung Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy ( Ninh Bình ), để ôn tập và thi phần kiến thức “Pháp luật với sự phát triển của công dân” đạt kết quả cao, học sinh nhất thiết phải nắm chắc các khái niệm và nội dung cơ bản về quyền học tập , sáng tạo và phát triển của công dân.

Cùng đó, trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân; Biết thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân, học sinh cần biết có 3 quyền chính: Quyền học tập của công dân; Quyền sáng tạo của công dân và Quyền được phát triển của công dân.

Đối với quyền học tập của công dân, học sinh cần nắm được khái niệm: Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và học thường xuyên, suốt đời. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Đối với quyền sáng tạo của công dân, hiểu đúng được khái niệm, là quyền của mỗi người được: Tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; Sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội .

Video đang HOT

Mặt khác, HS phải nêu được trong quyền sáng tạo gồm 3 quyền: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

Đối với quyền được phát triển của công dân, HS cần nắm được khái niệm, là quyền của công dân được: Sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe ; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. HS cũng cần nắm chắc 2 nội dung chính: Được hưởng đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện; Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Ôn tập hiệu quả bài Pháp luật với sự phát triển của công dân môn GD Công dân - Hình 2

Đồ họa: An Nhiên

Ngoài ra, HS cần biết được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

Trách nhiệm của Nhà nước chính là: Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân; Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; Khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; Bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Còn về trách nhiệm của công dân đó là: Có ý thức học tập tốt, xác định mục đích học cho mình, phục vụ cho gia đình và xã hội; Có ý chí vươn lên, luôn tìm tòi và phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất; Có ý thức góp phần nâng cao dân trí của công dân Việt Nam, làm cho đất nước ta trở thành một nước phát triển, văn minh.

Cô Phan Thị Sơn đặc biệt lưu ý, với bài 8 “Pháp luật với sự phát triển của công dân” nếu học sinh không nắm chắc được khái niệm, nội dung thì không thể vận dụng được kiến thức vào các tình huống trong bài tập. Và trong bài thi, sẽ có dạng câu hỏi bài tập ở các cấp độ nhận thức khác nhau, vì vậy học sinh phải bám sát đề thi minh họa của Bộ để khai thác hỗ trợ.

Ôn tập hiệu quả bài Pháp luật với sự phát triển của công dân môn GD Công dân - Hình 3

Cô Phan Thị Sơn – Tổ trưởng Tổ Bộ môn chung, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình). Ảnh: NVCC

Ôn và làm bài thi hiệu quả

Cô Phan Thị Sơn chia sẻ kinh nghiệm, trong quá trình ôn tập, học sinh nên học chắc các từ khóa của từng nội dung cụ thể. Ví dụ: Ở quyền học tập của công dân, về khái niệm học sinh cần ghi nhớ 4 từ khóa cơ bản: Học từ thấp đến cao; Học bất cứ ngành, nghề nào; Học bằng nhiều hình thức; Học thường xuyên, học suốt đời.

Sở dĩ, học sinh cần nắm chắc từ khóa ở những câu khái niệm bởi câu khái niệm thường đưa ra các từ khóa trong đáp án.

Mặt khác, một số vấn đề học sinh hay nhầm lẫn đó là chưa hiểu rõ 4 nội dung cụ thể của quyền học tập. Ví dụ, trong câu hỏi: Chị B vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT không có điều kiện để tiếp tục học trường đại học mà mình mơ ước, sau này khi có điều kiện chị B đã theo học một lớp bổ túc vào buổi tối là thể hiện quyền nào sau đây?

Có 4 đáp án: A. Học tập không hạn chế của công dân; B. học bất cứ ngành, nghề nào; C. Học thường xuyên, học suốt đời; D. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Như vậy, học sinh cần hiểu nếu như học ở nhiều trường hợp, hình thức khác nhau thì đương nhiên thể hiện quyền học thường xuyên, học suốt đời. Không thể là những quyền khác cho dù đọc các đáp án đều có vẻ hợp lý.

Cũng theo lưu ý của cô Phan Thị Sơn, trong bài “Pháp luật với sự phát triển của công dân” học sinh dễ rất mất điểm ở những câu nhận biết (tức là những câu hỏi mang tính lý thuyết) bởi không thuộc khái niệm, chủ quan trong khi làm.

Ôn tập hiệu quả bài Pháp luật với sự phát triển của công dân môn GD Công dân - Hình 4

Đồ họa: An Nhiên

Theo cô Sơn, mọi năm đề thi minh họa của Bộ có số câu lý thuyết khoảng 30 – 35%, nhưng năm nay câu hỏi ở mức độ nhận biết chiếm tới 50%. Như vậy, có nghĩa tỉ lệ câu hỏi ở mức độ nhận biết đã tăng đáng kể, đòi hỏi học sinh không thể lơ là, coi nhẹ học lý thuyết. Không học lý thuyết tốt học sinh sẽ bị mất điểm ở nhiều câu hỏi.

Trong đề thi gồm 4 cấp độ nhận thức từ thấp đến cao, thông thường các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu dễ đạt điểm, nhưng thực tế trong môn GD công dân các câu vận dụng học sinh có tư duy tốt chỉ cần suy luận sẽ dễ dàng trả lời đúng. Còn các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu học sinh dễ nhầm lẫn về từ ngữ trong luật, hiểu không đúng về bản chất, vấn đề do đó khả năng lựa chọn đáp án sai nhầm nhiều hơn.

Một vấn đề cũng được cô Sơn lưu ý, khi làm bài thi nói chung và các câu của bài 8 nói riêng, học sinh cần đọc kỹ câu hỏi, gạch chân vấn đề được hỏi để tìm ra sự liên quan ở phần đáp án. Không chủ quan, đọc vội và xem nhẹ câu dễ câu ngắn để tránh những sai sót đáng tiếc.

Để ôn bài “Công dân với các quyền tự do cơ bản” đạt hiệu quả cao

Trong nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT môn GD Công dân, lớp 12 bài 6 "Công dân với quyền tự do cơ bản" chiếm 7 câu hỏi trong đề thi. Do đó cách ôn tập cần chú ý tránh nhầm lẫn, chủ quan... để đạt hiệu quả cao.

Để ôn bài Công dân với các quyền tự do cơ bản đạt hiệu quả cao - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Theo cô Nguyễn Thị Xinh - giáo viên môn GD Công dân, Trường THPT Nho Quan A (Ninh Bình): Bài "Công dân với quyền tự do cơ bản" có 7 câu trong đề thi minh họa, trong đó có 3 câu hỏi ở cấp độ nhận biết, 2 câu thông hiểu. 1 vận dụng, 1 vận dụng cao.

Vậy, để học ôn hiệu quả bài học này, HS không nên học dàn trải, mà nên học hiểu để có kiến thức thực sự từ đó vận dụng làm bài tốt hơn.

Đối với câu hỏi mang tính nhận biết thông hiểu, HS nên tập trung khai thác các "từ khóa" vì hầu hết mức độ này chỉ yêu cầu HS nhận ra được phần kiến thức cơ bản và hiểu nó như thế nào, và thường tập trung hỏi xung quanh từ khóa.

Để ôn bài Công dân với các quyền tự do cơ bản đạt hiệu quả cao - Hình 2

Cô Nguyễn Thị Xinh - GV môn GDCD Trường THPT Nho Quan A (Ninh Bình)

Đối với câu hỏi vận dụng và vận dụng cao cơ bản thường tập trung vào 2 quyền: "Bất khả xâm phạm về thân thể" và "Quyền được bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm và danh dự".

Đặc biệt các em cần lưu ý trong tình huống đưa ra, số lượng nhân vật thường nhiều, hành vi phức tạp, dễ gây rối suy nghĩ của người đọc. Vì vậy, trước khi đưa ra và giải quyết tình huống, HS nên đọc phần được hỏi trước để xác định vấn đề được hỏi là gì, sau đó quay lại đọc tình huống. Như vậy sẽ dễ hơn cho HS khi xác định nhân vật cần lựa chọn cho đáp án.

Bên cạnh đó, để nắm được kiến thức tổng quát của bài, HS nên học theo sơ đồ tư duy để dễ nhớ, dễ hiểu bài hơn.

Cụ thể cơ cấu bài bao gồm 5 quyền:

Thứ 1: "Quyền bất khả xâm phạm về thân thể". Quyền này dễ bị nhầm lẫn với quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nên dấu hiệu nhận biết đó là không ai bị "Bắt", bị "giam giữ". HS chỉ cần thấy dấu hiệu này là có thể nhận biết đây là quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Trong nội dung của quyền này cần lưu ý rõ: Có 3 trường hợp pháp luật cho phép bắt người và có 3 trường hợp được bắt người cấp. Để tránh nhầm lẫn chỗ này, GV đã lưu ý kĩ và HS cần phân biệt rõ ràng.

Thứ 2, đối với "Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự"; HS nên chú ý các từ khóa đó là "Đánh người, giết người, Đe dọa giết người" sẽ bị coi là xâm phạm về tính mạng, sức khỏe. Còn "Chửi bới, xỉ nhục, nói xấu, bịa đặt..." là xúc phạm về nhân phẩm về danh dự.

Thứ 3, Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền được đảm bảo an toàn về thư, điện thoại, điện tín; Quyền tự do ngôn luận. HS nên học theo sơ đồ tư duy, chốt từ khóa, học hiểu theo sự hướng dẫn của thầy cô.

Khi làm bài thi nói chung và các câu của bài 6 nói riêng, HS cần đọc kỹ câu hỏi; gạch chân vấn đề được hỏi để tìm ra sự liên quan ở phần đáp án. Không chủ quan, đọc vội và xem nhẹ câu dễ câu ngắn để tránh những sai sót đáng tiếc.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đang bị kiểm tra vì nghi vi phạm giãn cách, cô gái tiện tay "mách lẻo" người phụ nữ bên đường và cái kết cười ra nước mắt00:43Xôn xao clip bà ngoại không cho cháu trai 7 tuổi mồ côi mẹ nhập hộ khẩu: 'Cháu nội tôi cho nhập, cháu ngoại tôi không cho'01:12Cô gái trong khu phong tỏa nài nỉ xin ra ngoài gặp người yêu, người canh chốt nói 5 chữ thấu tình đạt lý00:34Clip 600.000 lượt xem về người đàn ông xông qua rào thép gai phong tỏa, dùng chiêu "điệu hổ ly sơn" để thoát thân00:23Cô gái đi mua rau có một hành động khiến dân mạng cho là "ích kỷ, vô ý thức", nhiều người quyết tìm để cho một bài học00:18Clip: Người phụ nữ chở theo con nhỏ không có giấy tờ đòi qua chốt kiểm soát, bị ngăn lại thì lớn tiếng quát tháo ầm ĩ00:43Cassie Trinh Võ - Bạn gái cũ "chất" nhất trong dàn bóng hồng lướt qua đời rapper Binz02:46Đoạn clip hé lộ diễn biến trước khi nguyên PCT huyện đánh nhân viên cây xăng vì lời nhắc đeo khẩu trang04:09Người phụ nữ ngồi lì ở đồn CA, quyết không nhận tội còn hất hàm: "Khai tên tuổi, nhân thân nhà anh trước đi"01:56Bà Phương Hằng đang hỗ trợ 1500 lít ô xy mỗi ngày cho bệnh viện Chợ Rẫy, sẵn sàng trưng dụng 4000m2 đất03:20Đi tình nguyện về, cô gái bị bắt tắm ngoài cửa nhà01:38Bố bật camera thấy con xem tivi, về đến nhà thấy con đang ngồi học khiến dân mạng cười nắc nẻ00:42Bác sĩ điều trị động viên F0: "Không có khóc, từ từ sẽ khỏe mà"00:25Clip quay lén 28s gây sốt: "Hành tung bí ẩn" của phụ nữ áo đen khi dân xóm nghèo nhận gạo từ thiện00:291 chữ đầy uy lực của công an khiến người phụ nữ đòi thông chốt im bặt, CDM đồng loạt vỗ tay00:36Học trò đòi cô giáo Minh Thu show 1 bộ phận nhạy cảm thì mới học giỏi được, nữ giáo viên phản ứng thế nào?00:14Hài nhất mùa dịch: Bị cán bộ kiểm soát dịch kiểm tra phiếu đi chợ, bà cô đưa nhầm... tờ kết quả xổ số, đưa lại vẫn sai ngày và phải đi về00:39Được cho 150k, cụ bà bán vé số nhất quyết trả lại 100k, nghe lý do ai cũng rưng rưng00:20Bác sĩ dạy tập phục hồi phổi cho bệnh nhân Covid-19 tự thực hiện tại nhà09:45Phù dâu nói muốn thoát kiếp FA, chú rể lập tức hành động khiến hội trường cười vang00:40

Tiêu điểm

Người phụ nữ U40 đạt 27 điểm thi Đại Học khiến nhiều người nể phục
16:21:46 29/07/2021
Nam sinh Thái Nguyên đạt điểm cao tốp 3 toàn quốc khối A00
08:23:40 30/07/2021
Nữ sinh Quảng Ninh 'ẵm trọn' 3 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2021
13:07:14 29/07/2021
Cô học trò nghèo Nghệ An lọt Top 10 khối C toàn quốc
19:28:50 29/07/2021
Đồng Nai: Thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT được xét đặc cách
13:42:26 30/07/2021
Điểm thi tốt nghiệp THPT thấp hơn học bạ: Sự thật buồn...
08:32:37 29/07/2021
49 thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
08:37:20 29/07/2021
Dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng mạnh ở 2 khối A1 và D
14:58:57 30/07/2021
Thí sinh đạt 25 - 26 điểm vẫn có thể trượt đại học
12:55:27 29/07/2021
Hàng loạt trường đại học "tốp đầu" công bố điểm sàn thấp bất ngờ
17:31:18 29/07/2021

Thông tin đang nóng

Hí hửng khoe que thử thai 2 vạch, chồng ‘chơi lớn’ tặng luôn sổ tiết kiệm 7 tỷ nhưng tôi đứng hình vì tờ giấy đính kèm
20:39:41 30/07/2021
'Thảm họa dao kéo' Thiệu Âm Âm từng suýt bị cưỡng hiếp tập thể
19:39:17 30/07/2021
Bị bắt chẹt ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp với điều kiện khiến mẹ chồng xanh mặt
20:45:16 30/07/2021
Nữ ca sĩ Vu Huệ Mẫn qua đời
20:48:30 30/07/2021
Tài tử Nhật Bản lộ ảnh ngoại tình
20:53:05 30/07/2021
2 lần mang thai đều sảy ngay sau đó, nghi ngờ lén lắp camera theo dõi, người phụ nữ sững sờ khi phát hiện ra thủ phạm
22:31:30 30/07/2021
Phạm Băng Băng từng giật vai của Ngô Cẩn Ngôn vì diễn quá dở?
21:47:00 30/07/2021
Vợ George Clooney bị đồn mang song thai lần nữa
19:35:58 30/07/2021
Phùng Thiệu Phong “chịu lỗ” hậu ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh?
21:53:54 30/07/2021
Ở nhà nghỉ dịch sắp cạn đồ ăn, mẹ chồng lại nấu cho chó cưng món đắt đỏ khiến tôi chết đứng
19:58:47 30/07/2021

Tin mới nhất

Dù bị can ngăn vì làm báo 'nguy hiểm', nữ sinh vẫn nhất quyết bám nghề

16:16:25 30/07/2021
 Thấy con gái nguy hiểm khi đi tác nghiệp và chạm chán với đầu gấu, bố mẹ yêu cầu Phan Thị Quỳnh chuyển nghề khác, nhưng nữ sinh này nhất quyết theo nghề.

20 điểm khối D, nộp hồ sơ vào trường ĐH Ngoại thương được không?

16:14:48 30/07/2021
Trường ĐH Ngoại thương thông báo với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển, điểm sàn cho mọi tổ hợp xét tuyển tại cơ sở Quảng Ninh là 20, tăng 2 điểm so với năm trước.

Đối sánh điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT: Động lực đổi mới giáo dục

16:11:06 30/07/2021
Kết quả đối sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT và trung bình điểm học bạ lớp 12 đã tác động đến việc điều chỉnh quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá ở địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

Cùng cô học trò nghèo Hà Tĩnh viết tiếp giấc mơ “blouse trắng”

16:09:32 30/07/2021
Thế nhưng, gia đình em lại đang bộn bề lo lắng khi không biết rồi đây, bố mẹ già sẽ xoay sở thế nào để cùng con thực hiện giấc mơ.

Bố trí kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên

16:06:04 30/07/2021
Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ chuẩn của giáo viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Mua sách giáo khoa lớp 2, 6 ở đâu?

16:04:48 30/07/2021
Nếu năm học 2021-2022 bắt đầu đúng thời gian như các năm thì còn hơn một tháng nữa học sinh sẽ tựu trường. Nhưng đến nay, nhiều phụ huynh vẫn chưa mua được sách giáo khoa lớp 2, 6 cho chương trình mới.

Thủ khoa khối A1 toàn quốc thích chinh phục dạng bài khó

15:55:11 30/07/2021
 Với tổng điểm 29,55, Thân Trọng An - HS lớp 12A1 Trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) là thủ khoa khối A1 của cả nước.

Đừng để điểm cao vẫn rớt đại học

14:03:18 30/07/2021
Thí sinh đạt 25-26 điểm vẫn có thể không trúng tuyển đại học nếu không cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn nguyện vọng

Sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học

13:55:36 30/07/2021
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Điều chỉnh nguyện vọng: Hãy thực tế!

13:54:30 30/07/2021
Đừng đâm đầu vào các ngành hot khi điểm thi không cao, PGS. TS Đỗ Văn Dũng, nguyên hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chia sẻ với các thí sinh năm nay.

Điểm chuẩn 27 ngành học của Đại học Khoa học Tự nhiên qua các năm

13:49:07 30/07/2021
Từ 2017 đến 2020, điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhiều biến động.

Sức hấp dẫn của công nghệ 4.0 với giáo dục

13:46:02 30/07/2021
Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ, đột phá của những công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là công nghệ 4.0) đã góp phần kết nối, xóa nhòa mọi khoảng cách và thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của xã h...

Đổi mới tư duy giáo viên - ‘chìa khóa’ cải thiện chất lượng giáo dục mầm non vùng cao

13:41:17 30/07/2021
5 năm qua, dự án hướng tới nâng cao chất lượng mầm non tại các huyện khó khăn, dân tộc thiểu số của tổ chức VVOB góp phần đổi mới tư duy từ các quản lý đến giáo viên, từ đó tạo nên thay đổi tích cực trong lớp học.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên tuyển 50 chỉ tiêu ngành Trí tuệ nhân tạo

13:38:07 30/07/2021
Trường ĐH Khoa học tự nhiên (thành viên ĐHQG TP HCM) vừa quyết định mở ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc chương trình ĐH chính quy.

Sinh viên Đại học Văn Lang có cơ hội học chuyển tiếp sang đại học hàng đầu tại Úc

13:37:05 30/07/2021
Với chương trình 2+2 ngành “Quản trị kinh doanh”, sinh viên sẽ học năm nhất, năm 2 ở trường Đại học Văn Lang và được chuyển tiếp học ở Đại học Victoria (Úc) trong năm 3, năm 4.

Lào Cai dồn lực cho giáo dục vùng cao

13:26:56 30/07/2021
Tại các huyện vùng cao Lào Cai, thời điểm này, bên cạnh hỗ trợ đồng bào gặp khó do thiên tai bão lũ, dịch COVID-19 phức tạp, tỉnh còn ban hành một số chính sách hỗ trợ ngành Giáo dục cùng chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ khó khă...

Quảng Ngãi: Thí sinh vùng cách ly y tế dự thi tốt nghiệp THPT tại địa phương

13:25:23 30/07/2021
Dự kiến, Quảng Ngãi sẽ có thêm 2 điểm thi tốt nghiệp THPT tại thị xã Đức Phổ dành cho thí sinh thuộc phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu – vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16 - được dự thi tại địa phương. 

Phải có phương án chủ động để đảm bảo quyền lợi thí sinh

13:20:50 30/07/2021
Đó là thông tin tại hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh 2021 với các trường ĐH phía Nam và 2 ĐH Quốc gia, do Bộ GD&ĐT tổ chức vào chiều 29.7.

45 học sinh cùng lớp ở Hà Nội được tuyển thẳng đại học

13:19:01 30/07/2021
Trước khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, 45 học sinh lớp 12A1 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu.

Đại học Western Sydney thăng hạng trên trường giáo dục quốc tế

10:35:27 30/07/2021
Đại học Western Sydney đã thăng hạng lên vị trí thứ 34 của thế giới và đứng thứ 6 tại Úc trên Bảng xếp hạng các trường đại học trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng toàn cầu theo Times Higher Education (THE) năm 2021.

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 4 năm qua

08:34:18 30/07/2021
Phụ huynh, học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 4 năm qua để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Á khoa khối B cả nước muốn trở thành bác sĩ giúp đời

08:33:27 30/07/2021
 Hiện nay, dịch bệnh bùng phát, nhiều căn bệnh vẫn chưa tìm được thuốc điều trị, em cũng muốn mình được góp một ít sức lực của mình cho ngành y.

Có phương án để bảo đảm thí sinh đặc cách tốt nghiệp được xét tuyển đại học

08:28:41 30/07/2021
Chiều 29-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh 2021 với các trường đại học phía Nam và 2 Đại học Quốc gia (ĐHQG) về việc xét tuyển đại học đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét tốt n...

Tự hào là học sinh Thủ đô

08:27:18 30/07/2021
Gương mặt góp phần tô thắm thêm thành tích của ngành Giáo dục Thủ đô trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021 (diễn ra vào ngày 7 và 8-7) là em Trần Ngọc Anh, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Biến động điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 5 năm qua

08:22:28 30/07/2021
Năm 2021, Đại học Y Hà Nội tuyển 1.150 chỉ tiêu. Trường sử dụng hai phương thức chính để xét tuyển, gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT áp dụng với tất cả ngành và xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế đối với ngà...

Mách thí sinh mẹo điều chỉnh nguyện vọng tránh 'điểm cao vẫn trượt'

08:19:00 30/07/2021
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT thì từ 7/8 đến 17h ngày 17/8, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2021.

Nữ sinh từ 'sợ hãi' học tiếng Anh đến khi được 4 đại học top đầu tuyển thẳng

08:17:08 30/07/2021
Nguyễn Kim Ngân – cựu học sinh lớp 12A16 trường THPT Kim Liên, Hà Nội là nữ sinh đang hot mạng xã hội khi từng bắt đầu việc học từ con số 0 đến được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu.

Có thể bạn quan tâm

Cách xử trí các tình huống khi chăm sóc F0 tại nhà

Sức khỏe

01:33:06 31/07/2021
Ngoài tuân thủ các nguyên tắc cách ly, người chăm sóc cần chú ý để giảm nhẹ các triệu chứng của người bệnh như sốt, ho, đau họng, đau cơ...

COVID-19 tại ASEAN ngày 30/7: Thái Lan công bố mô hình dự báo đại dịch; Indonesia lập trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu

Thế giới

01:14:07 31/07/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 30/7, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 93.615 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên t...

Thành lập Trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 500 giường tại quận Tân Phú

Đời sống

01:04:57 31/07/2021
Ngày 30-7, Bộ Y tế ban hành quyết định thành lập Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, tại TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế).

Dịch COVID-19 ở ĐBSCL: Ghi nhận nhiều ca ngoài cộng đồng

Sự kiện nóng

00:09:47 31/07/2021
Ngày 30-7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ, số ca mắc mới tại TP này tiếp tục tăng, số ca ghi nhận là 141 ca mắc mới, TP đã thành lập đến 7 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Arsenal chi đậm nổ 'bom tấn' Lautaro Martinez

Bóng đá thế giới

23:54:51 30/07/2021
BLĐ Arsenal duyệt khoản chi kỷ lục 77 triệu bảng, quyết nổ bom tấn Lautaro Martinez để tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Tuyển thủ Tuyết Dung: 'Tôi tự tin sẽ cùng tuyển nữ dự World Cup'

Bóng đá việt nam

23:44:56 30/07/2021
Đội phó đội tuyển nữ Việt Nam có những chia sẻ sau gần 2 tuần tập luyện cùng đồng đội tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Đàm Vĩnh Hưng tự sáng tác, quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

Nhạc việt

23:33:48 30/07/2021
Nam ca sĩ nhanh chóng hoàn tất lời mới trên nền nhạc Tuổi hồng thơ ngây ngay trong đêm 28/7 để cổ vũ Sài Gòn chống dịch Covid-19.

Dua Lipa và rapper DaBaby cạch mặt, phiên bản kết hợp “Levitating” bị gỡ bỏ?

Nhạc quốc tế

23:32:11 30/07/2021
Sau khi hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, bản song ca Levitating đình đám của Dua Lipa và rapper DaBaby đã biến mất khỏi nền tảng nghe nhạc trực tuyến trước loạt tranh cãi qua lại giữa cộng đồng người hâm mộ.

Kim Kardashian lăng xê mốt bodysuit ngang đùi

Sao âu mỹ

23:29:51 30/07/2021
Kim Kardashian khoe những đường cong trứ danh của mình trong bộ bodysuit đen xuyên thấu từ dòng đồ lót định hình SKIMS.

Vì sao Tử Cấm Thành 6 năm vắng bóng người vẫn có quạ ghé thăm?

Du lịch

23:25:15 30/07/2021
Nhiều chuyện kỳ lạ, khó lý giải xảy ra tại Tử Cấm Thành trong những thập kỷ qua thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong số này, nhiều người tò mò về việc xuất hiện của những đàn quạ tại Cố Cung.

Rộ tin Park Seo Joon đóng vai bự ở The Marvels, là con trai một nhân vật trong Avengers 2?

Hậu trường phim

23:21:40 30/07/2021
Park Seo Joon sẽ là một trong 4 anh hùng chính của bộ phim, hoặc một nhân vật phản diện.

Chốt hạ sao Real Madrid, Man United có thêm nàng thơ mới đẹp lung linh

Bên lề sân cỏ

23:19:20 30/07/2021
Chiêu mộ thành công trung vệ người Pháp, Raphael Varane, Quỷ đỏ cũng có thêm một nàng WAG rất xinh đẹp, giỏi giang là mỹ nhân Camille Tytgat.

Nhân viên tuân thủ 5K khi đổ xăng 

Hài hước

23:17:22 30/07/2021
Cây xăng giữ khoảng cách với khách hàng bằng cách gắn ống nhựa 2 mét vào vòi đổ.

Cách săn dơi điêu luyện của chim hồng hoàng 

Clip hay

23:17:19 30/07/2021
Không sở hữu móng vuốt sắc nhọn, chim hồng hoàng rất khó khi đi săn trên không trung. Chúng lựa chọn giải pháp hiệu quả hơn, chọn vị trí và tóm gọn con mồi.