Ðổi mới trên quê hương cách mạng Cao Bằng

Pác Bó, Cao Bằng, những địa danh lịch sử thiêng liêng, nơi Bác Hồ đặt bước chân đầu tiên khi trở về sau bao năm xa Tổ quốc.

Những năm qua, thực hiện những lời căn dặn của Người, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đoàn kết , đổi mới, sáng tạo , vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội , bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Ðổi mới trên quê hương cách mạng Cao Bằng - Hình 1

Lễ động thổ dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng.

Pác Bó mãi nhớ ơn Người

Ngày này cách đây 80 năm (28-1-1941 – 28-1-2021), nhân dân các dân tộc bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng tự hào, vinh dự thay mặt nhân dân cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam .

Ngày nay, cuộc sống người dân bản Pác Bó nói riêng và xã Trường Hà có nhiều đổi mới. Bí thư Ðảng ủy xã Trường Hà Nông Văn Tuân chia sẻ, trong xã giờ có nhiều gia đình tiêu biểu, giỏi làm kinh tế. Thí dụ như, hộ Ðàm Thị Thảo, ở bản Hoàng, nuôi cá tầm, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm; hộ Hoàng Văn Tính, Nông Thanh Bằng, bản Pác Bó, trồng cây ăn quả, làm dịch vụ, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 14,37% (117 hộ) và 87 hộ cận nghèo. Cuối năm 2020, từ nguồn tài trợ của Bộ Công an và Thủ đô Hà Nội, trong xã có 60 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Khi hoàn thành xây dựng, trong xã sẽ không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trước đây, xã Trường Hà (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2020, sáp nhập xã Nà Sác và xã Trường Hà, hiện tại, xã đạt 13 trong số 19 tiêu chí. Cấp ủy, chính quyền, người dân đã nỗ lực, tích cực đóng góp, hoàn thành thêm các tiêu chí chưa đạt. Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, người dân trong xã tích cực, tự nguyện hiến đất, góp ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Dù không có nhiều đất, các gia đình ông Lý Văn Soòng, ở bản Hoong; ông Ðào Văn Quý, xóm Cốc Sâu vẫn tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao đời sống vật chất , tinh thần cho nhân dân, huyện Hà Quảng tập trung vận động, tuyên truyền người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chương trình nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi mũi nhọn, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới của Huyện ủy Hà Quảng đạt nhiều kết quả tích cực. Một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Nguyễn Lâm Thị Tú Anh chia sẻ một số thành tựu phát triển nông nghiệp như: diện tích cây gừng hàng hóa hơn 90 ha, thu nhập hơn 250 triệu đồng/ha; hơn 600 ha lạc, giá trị thu nhập hơn 33 triệu đồng/ha/vụ; hơn 930 ha ngô giống mới, giá trị thu nhập 28 triệu đồng/ha/vụ; tổng đàn trâu, bò đạt hơn 29 nghìn con, đàn lợn hơn 41 nghìn con, giá trị thu nhập từ chăn nuôi nhiệm kỳ qua đạt hơn 228 tỷ đồng. Nhiều hộ dân đã đầu tư chuồng trại, chuyển đổi một số diện tích sản xuất cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ voi để chăn nuôi trâu, bò, nâng cao thu nhập. Giao thông nông thôn, mương thủy lợi, điện sinh hoạt… được quan tâm đầu tư, xây dựng tạo diện mạo mới, động lực cho nông thôn khởi sắc. Ðến nay, huyện có bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới; hơn 99% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm và được thảm nhựa, hơn 70% đường liên xóm được bê-tông, nhựa hóa; 100% trường học được đầu tư xây dựng kiên cố, toàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia.

“Thời gian tới, huyện Hà Quảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và ý chí, khát vọng đổi mới, vươn lên trên quê hương cội nguồn cách mạng; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự bằng lòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phát triển kinh tế – xã hội , giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng – an ninh”, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Nguyễn Lâm Thị Tú Anh cho biết.

Cao Bằng khát vọng vươn lên

Tháng 2-1961, trong dịp trở lại thăm Cao Bằng, nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng, Bác Hồ đã căn dặn: Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Thực hiện lời căn dặn và mong muốn của Người, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng nỗ lực đổi mới, sáng tạo , quyết tâm vươn lên. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm sau cao hơn năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh. Ðồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ, nhiệm kỳ qua, Cao Bằng thực hiện thành công một số đột phá quan trọng, kết quả đó giúp địa phương tạo được đột phá, vươn lên, tạo tiền đề, nền móng vững chắc cho bước chuyển mình, phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Ðề án số 19-ÐA/TU ngày 13-8-2019 về “Ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019-2025″. Thực hiện nội dung Ðề án, các cấp, ngành đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục niềm tự hào, truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy tinh thần nỗ lực, quyết liệt đổi mới, vươn lên. Cao Bằng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt. Tỉnh đề ra yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu, quyết liệt, nhận việc khó, tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội. Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Nhiệm kỳ 2015-2020, tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 7%/năm. Mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo hơn 4%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây nhiều bất lợi cho phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhưng với nhiều nỗ lực vượt khó, tăng trưởng kinh tế của Cao Bằng đạt 4,76%. Thu ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao 11%… Ðể đạt được những kết quả tích cực đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn cho biết, Ðảng bộ, chính quyền Cao Bằng đã nhận diện đúng điểm “nghẽn” cản trở phát triển, từ đó, tập trung, ưu tiên nguồn lực con người, nguồn lực ngân sách đầu tư “gỡ” điểm “nghẽn”, tạo thuận lợi khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển địa phương.

Cao Bằng đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, đường giao thông kết nối các điểm du lịch , các khu kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi, động lực phát triển du lịch , dịch vụ, thương mại biên giới. Ðịa phương tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi thu hút, giữ chân các nhà đầu tư, hiện thực hóa quan điểm “Cao Bằng muốn phát triển phải dựa vào doanh nghiệp”. Tỉnh đã thu hút được một số dự án lớn, như dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao do Tập đoàn TH True Milk đầu tư với tổng số vốn hơn 2.500 tỷ đồng; dự án nông nghiệp thông minh do Công ty High-Tech Farm Hàn Quốc đầu tư với số vốn hơn 25 triệu USD. Ðược sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư, dự án đường cao tốc Ðồng Ðăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Cuối năm 2020, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ động thổ tuyến đường bộ cao tốc này. Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2024, hoàn thành giai đoạn 1 dự án đường cao tốc Ðồng Ðăng – Trà Lĩnh. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho Cao Bằng.

Thực hiện lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ nội lực, truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Cao Bằng đã và đang đổi mới, khai thác thế mạnh, tiềm năng, vươn lên, xây dựng quê hương cách mạng, mảnh đất “phên giậu” của Tổ quốc giàu đẹp, văn minh, khá về kinh tế, mạnh về chính trị, vững về quốc phòng – an ninh.

Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Ngày 21-1, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21-7-2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Theo đó, kể từ ngày 30-3, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp tục được thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31-12-2020 như quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg.

Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo - Hình 1

Hiện nay, mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Sau 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, đã có hơn 1,4 triệu lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH, với doanh số cho vay gần 62.000 tỷ đồng; trong đó, ưu tiên tập trung vốn cho hộ mới thoát nghèo là đồng bào DTTS, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; vốn tín dụng chính sách xã hội đã trực tiếp góp phần thực hiện 7/11 nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (như: chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội, đổi mới các hình thức sản xuất,...) và 8/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (như: thu nhập, lao động có việc làm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật,...).

Tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo đã giải quyết triệt để vòng luẩn quẩn "nghèo - vay vốn - thoát nghèo - trả vốn - tái nghèo"; đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt02:40Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03“Thần y” Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc “bùng tiền” từ thiện, nguyên nhân do “sơ sót trong báo cáo”03:41Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết01:09Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'02:18Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42

Tiêu điểm

Thương hiệu Big C chính thức không còn ở Việt Nam sau 22 năm
08:14:22 03/03/2021
Đại úy công an chơi game một tuần để bắt trộm
11:20:01 04/03/2021
Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tin “một vợ được lấy nhiều chồng”
13:10:00 03/03/2021
Vượt Bhutan, Việt Nam trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc đứng đầu châu Á
11:17:52 04/03/2021
Phó thống đốc: Bitcoin không phải là tiền điện tử
05:44:40 03/03/2021
Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã cười đùa, sắp được xuất viện
21:58:01 03/03/2021
Lùm xùm 12 giảng viên nghỉ việc: Chấm dứt hợp đồng theo nguyện vọng
17:02:45 03/03/2021
2 xe Mercedes trùng biển số "chạm mặt" nhau ở Hà Nội: Đã tìm thấy chủ nhân dùng biển thật
11:45:01 03/03/2021
“Thần y” Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc “bùng tiền” từ thiện, nguyên nhân do “sơ sót trong báo cáo”
13:50:43 03/03/2021
Người dân Chí Linh đón giao thừa muộn với "hoa Covid" chỉ có tại xứ sở 34
08:56:27 03/03/2021

Thông tin đang nóng

Ông ngoại chém cháu 12 tuổi rồi nhảy lầu tự tử
20:02:04 04/03/2021
Sự thật về nhân vật "thầy chùa ăn thịt chó": Nguyễn Minh Phúc là người giả danh tu sĩ, phải chấm dứt ngay phát ngôn trái đạo đức
21:22:40 04/03/2021
Đêm nào cũng nghe tiếng thủ thỉ dỗ dành, tôi rợn người nhìn việc vợ lén làm lúc 2h sáng
18:26:48 04/03/2021
Nghệ sĩ Thương Tín được tặng ôtô và 400 triệu đồng
20:28:35 04/03/2021
Vẫn biết Hyun Bin yêu Son Ye Jin, nhưng suốt 19 giây giữ mãi hành động u mê thế này thì đúng là "nghiện" lắm rồi!
20:01:08 04/03/2021
Bê bối tình dục chấm dứt sự nghiệp của 'nam phụ quốc dân' xứ Hàn
20:13:02 04/03/2021
Đang uống cà phê, người đàn ông đi lên tầng 5 nhảy xuống đất nguy kịch
19:40:56 04/03/2021
Trấn Thành, Hari Won và dàn sao rạng rỡ trên thảm đỏ
21:56:53 04/03/2021
Long Nhật: "Con trai chỉ tôi bảo, ông này bóng mà có vợ"
22:26:20 04/03/2021
Cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong thương tâm
22:42:37 04/03/2021

Tin mới nhất

Mức xử phạt đối với các Youtuber đăng clip "Thầy chùa ăn thịt chó"

22:37:13 04/03/2021
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh), việc các Youtuber đăng thông tin sai sự thật trên Youtube về Thầy chùa ăn thịt chó sẽ bị phạt hành chính và buộc gỡ các thông tin này.

Thủ tướng đồng ý gia hạn 115.000 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất

22:30:31 04/03/2021
Đây đã là lần thứ 3 Bộ Tài chính đề nghị và được chấp thuận việc gia hạn tiền thuế và thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Sở Ngoại vụ tăng cường công tác tuyên truyền về biên giới, hải đảo

21:47:09 04/03/2021
Những năm qua, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giớ...

Hải Phòng cho học sinh đi học trở lại từ 8.3

21:36:25 04/03/2021
UBND TP.Hải Phòng đã cho phép học sinh các cấp ở thành phố này trở lại trường từ ngày 8.3.

Việt Nam, Singapore mong Myanmar ổn định, đóng góp cho hòa bình và uy tín ASEAN

21:22:48 04/03/2021
Việt Nam và Singapore nhất trí cùng tiếp tục tham gia các nỗ lực chung của ASEAN đóng góp vào việc tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar.

Học sinh có ý định tự tử, ai sẽ là người trợ giúp?

21:22:40 04/03/2021
Hành động nữ sinh lớp 6 ở TP.HCM trèo lên thành tường lan can ở tầng cao nhất của trường định tự tử do có chuyện buồn về gia đình, một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo đến cha mẹ, thầy cô.

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

21:20:54 04/03/2021
Bằng hình thức bỏ phiếu kín, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã đồng ý dự kiến giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Hà Nội: Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học tập trung đến hết ngày 15/3

21:16:15 04/03/2021
Các trường trên địa bàn đã có phương án lùi thời gian học tập trung, thay vào đó bằng việc học online thêm 1 tuần.

Những ai ở Hà Nội được tiêm vaccine COVID-19 trước tiên?

21:08:33 04/03/2021
Tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 4/3, trả lời báo chí về thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, ngày 24/2, lô vaccine đầu tiên đã về đến Việt Nam. Ngày 6/3, Bộ Y tế sẽ tổ chức t...

Vụ phản đối trưởng khoa, 11 giáo viên xin thôi việc: Tiếng nói người trong cuộc

21:04:07 04/03/2021
11/18 giảng viên khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV TPHCM), ĐHQG TPHCM cho rằng họ rất đau lòng khi dứt áo ra đi song họ không thể tiếp tục ở lại bởi cách hành xử của nhà trường.

Khó khăn nguồn cung cấp vật liệu thi công cao tốc bắc-nam, đoạn qua Bình Thuận

21:03:23 04/03/2021
Sáng 4-3, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp vật liệu cho các Dự án thành phần đường bộ cao tốc...

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam gặp mặt kỷ niệm 7 năm ngày thành lập

21:00:48 04/03/2021
Ngày 4-3, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 7 năm ngày thành lập (4-3-2014/4-3-2021).

Hải Dương xét nghiệm mẫu gộp SARS-CoV-2 cho lái xe và học sinh, sinh viên

20:59:02 04/03/2021
Để giảm chi phí cho người lái xe, học sinh và sinh viên trên địa bàn tỉnh về xét nghiệm SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp như sau:

Huỷ di chúc, ông Đoàn Ngọc Hải chuyển 3 tỷ đồng sang làm từ thiện

20:52:38 04/03/2021
Ông Đoàn Ngọc Hải quyết định huỷ di chúc từng lập để chuyển số tiền 3 tỷ đồng sang mục đích làm từ thiện.

Hà Nội triển khai việc tiêm vaccine Covid-19 theo kế hoạch

20:52:20 04/03/2021
Các đơn vị sẽ chủ động phối hợp triển khai việc tiêm vaccine theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Y tế - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội cho biết.

Tài xế Grab mất tích sau khi để lại thư tuyệt mệnh trên cầu

20:46:37 04/03/2021
Tối 4/3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết: Trạm đã bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan vụ tài xế xe ôm mất tích tại cầu Đỏ, cho Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵn...

Cần Thơ: Bắt khẩn cấp 2 nhóm côn đồ dùng súng để đòi nợ

20:11:04 04/03/2021
Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã xác định được đối tượng nổ súng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Cảnh báo đột xuất nhiều vị trí nguy hiểm trên đường thủy

19:24:35 04/03/2021
Các vị trí nguy hiểm cho tàu thuyền xuất hiện do sạt lở đất, vận hành công trình ngăn mặn, khai thác cát.

Dự án làm cao tốc qua Bình Thuận gặp khó vì... thiếu đất đắp

18:59:33 04/03/2021
Ngày 4-3, đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn họp bàn với UBND Bình Thuận về các vấn đề liên quan đến các dự án cao tốc qua địa phương này.

Xe khách Nghệ An bãi bến, phản đối xe chạy vượt tuyến, xe ‘dù’

18:43:40 04/03/2021
Cho rằng các xe chạy vượt tuyến, xe ‘dù’ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, hàng chục xe khách chạy cố định ở Nghệ An đồng loạt treo băngrôn, dừng chạy để phản đối.

Tháng 6-2021 khởi công 2 đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa và Nghệ An

18:29:21 04/03/2021
Hai đoạn cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã được Quốc hội, Chính phủ chuyển sang đầu tư công đang được Bộ Giao thông vận tải triển khai thủ tục để khởi công vào tháng 6-2021, hoàn thành trong năm 2023.

Thêm 6 ca mắc mới Covid-19 tại Hải Dương

18:15:20 04/03/2021
Tối 4/3, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc mới Covid-19 cùng ở huyện Kim Thành, Hải Dương.

Xe container bốc cháy dữ dội dưới cầu Phú Mỹ

18:08:46 04/03/2021
Chiếc xe container chở hàng đang chạy trên đường Nguyễn Văn Quỳ (bên hông cầu Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) thì đầu xe bốc cháy. Tài xế nhảy xuống cùng người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.

Thêm 85 tỉ đồng làm dải phân cách cho con đường rộng nhất TP Nha Trang

18:01:47 04/03/2021
Tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đầu tư 85 tỉ đồng ngân sách để làm dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp. Đó là đường có lộ giới rộng nhất TP Nha Trang hiện nay, dài gần 9km, nối với huyện Diên Khánh, mới bàn giao cho tỉnh giữa năm 2020.

Dẹp karaoke 'hung thần': cấp trên quyết liệt, sao cấp dưới lại kêu khó?

17:49:19 04/03/2021
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo quyết liệt xử lý tình trạng karaoke tra tấn, còn người dân mong cơ quan chức năng làm đến nơi đến chốn, không chỉ hô hào như bao năm qua.

Vì sao An Giang cấm triệt để hát karaoke di động ồn ào?

17:02:17 04/03/2021
Từ ngày 3-3, An Giang bắt đầu tạm dừng kinh doanh, tụ tập hát karaoke bằng dàn loa di động để phòng dịch COVID-19. Nếu dân đồng thuận, tỉnh sẽ xây dựng lộ trình tiến tới cấm triệt để hát karaoke bằng dàn loa di động.

Trường ĐH Tiền Giang hiến tặng 411 đơn vị máu

16:43:46 04/03/2021
Trường ĐH Tiền Giang phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ vừa tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2021. 

Vì sao nhà máy đốt rác phát điện 'đứng hình'?

16:17:13 04/03/2021
Trước sức ép xử lý rác, TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty cổ phần Vietstar khởi công các nhà máy đốt rác phát điện vào cuối năm 2019 thay thế cho công nghệ đốt rác, tái chế, chôn lấp cũ...

Nhà giáo giàu lòng nhân ái được tặng Bằng khen của Bộ trưởng

14:01:55 04/03/2021
Với nỗ lực đáng khâm phục trong nhiều năm qua để giúp học sinh nghèo, một nhà giáo về hưu đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định tặng Bằng khen. 

Quy định tuyển dụng viên chức ngành GD tại Quảng Nam: Khó tuyển người tài

13:43:29 04/03/2021
Cơ quan liên quan đang khởi động cho kỳ thi tuyển viên chức giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục tới đây với một số điều chỉnh nhằm tuyển đủ số lượng và bảo đảm chất lượng. 

Có thể bạn quan tâm

Biden dè dặt với kỳ vọng chóng thoát đại dịch

Thế giới

23:28:43 04/03/2021
Biden hiện không chỉ ứng phó với Covid-19 mà cùng lúc, ông còn phải tìm cách quản lý kỳ vọng quá cao của người Mỹ về viễn cảnh thoát đại dịch.

Công việc của chồng bận bịu tới nỗi trong mỗi lần "ân ái", tay anh đều kè kè chiếc điện thoại, nào ngờ đằng sau là sự thật quá cay đắng

Tâm sự

23:27:50 04/03/2021
Dù là vợ chồng với nhau tôi cũng không thể chấp nhận điều kinh khủng như vậy được!

Vợ chồng Vy Oanh làm sinh nhật hoành tráng cho con trai

Sao việt

23:24:59 04/03/2021
Mừng bé Voi tròn 6 tuổi, Vy Oanh và chồng đại gia tổ chức tiệc trong sân biệt thự, mời một số nghệ sĩ tham dự, tối 3/3.

Nhờ Lukaku, MU sáng cửa chiêu mộ ‘cỗ máy làm bàn’ 70 triệu

Bóng đá thế giới

23:21:27 04/03/2021
Inter Milan vẫn đang nợ Manchester United 50 triệu euro trong thương vụ Lukaku và Quỷ đỏ đang nhắm đến hai ngôi sao của đội bóng này để xóa nợ.

Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ tuyên bố đính hôn vào tháng 9 tới vì nguyên nhân này?

Sao châu á

23:19:19 04/03/2021
Thông tin này hiện đang được người hâm mộ cặp đôi liên tục chia sẻ khắp các diễn đàn.

Bị vợ giận đến tuyệt giao, chồng tung chiêu tuyệt đỉnh khiến nàng phải tự mở miệng, màn "bày binh bố trận" thu hút gần 54 triệu lượt xem

Netizen

23:11:59 04/03/2021
Các đấng mày râu sau khi xem xong có lẽ cũng muốn ủ mưu để thỉnh thoảng lôi ra làm trò khiến vợ phải khuất phục. Còn các chị thì cũng thủ sẵn vài chiêu đối phó để xem các ông chồng còn bày thêm được trò gì...

3 con giáp ‘đội sổ may mắn’, giàu có ‘tột đỉnh’, cả năm 2021 phú quý phát tài

Trắc nghiệm

23:09:08 04/03/2021
Những ngày tháng hoàng kim của 3 con giáp này đã tới, không chỉ giàu có phát tài mà con đường quan lộ cũng rộng mở thênh thang, để những con giáp này mặc sức vẫy vùng làm bá chủ một nơi.

Tuyển Việt Nam cảnh giác trước cầu thủ nhập tịch Malaysia

Bóng đá việt nam

23:04:34 04/03/2021
Để tăng cường sức mạnh tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia đã quyết định nhập tịch nhiều cầu thủ đến từ Nam Mỹ và châu Phi. Điều này khiến nhiều CĐV đội tuyển Việt Nam tỏ ra lo ngại cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Các kiểu phối quần jeans ở Paris Fashion Week

Thời trang

23:02:43 04/03/2021
Diện cả bộ quần áo denim với trech coat là một trong những cách phối được các tín đồ thể hiện ở Paris Fashion Week.

Bố Già và Gái Già Lắm Chiêu V: Hội đủ công thức ăn khách nhưng liệu có thu nổi trăm tỷ?

Phim việt

22:45:50 04/03/2021
Mở màn phòng vé sau thời gian dịch bệnh, Gái Già Lắm Chiêu V và Bố Già liệu có tạo nên cơn sốt như Tiệc Trăng Máu?

Trấn Thành lại khóc ở họp báo Bố Già chứng tỏ anh có thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông

Hậu trường phim

22:45:07 04/03/2021
Kết thúc họp báo phim Bố Già, Trấn Thành đã bật khóc trước sự bất ngờ của mọi người.

Nhà vô địch điền kinh thà bỏ Olympic còn hơn tiêm vaccine Covid-19

Sao thể thao

22:38:51 04/03/2021
VĐV chạy nước rút Yohan Blake nói ẩn ý nghe theo lý trí của mình, đừng theo đám đông khi khẳng định sẽ không tiêm vaccine.

Triệu Lệ Dĩnh diện váy Xuân Hè

Phong cách sao

22:32:50 04/03/2021
Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều khen ngợi khi mặc thiết kế Xuân Hè 2021.

Phụ huynh dự đoán đoạn kết Thiên Nhai Khách làm con ngã ngửa: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn "oánh" nhau vì tình rồi đường ai nấy đi

Phim châu á

22:30:41 04/03/2021
Một cư dân mạng vừa chia sẻ trải nghiệm có một không hai: Cùng bố mẹ xem đam mỹ Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách).

Không phải nhan sắc, 3 thứ này trên người phụ nữ mới làm nên sự thanh tao, trong sạch của cô ấy, đàn ông thì say đắm dù ở bất cứ độ tuổi nào!

Tình yêu

22:27:38 04/03/2021
Những điều ấy khiến phụ nữ trở nên thu hút và quyến rũ hơn bao giờ hết, dù cho cô ấy ở bất kỳ độ tuổi nào.