nội bộ liên minh quân sự

Hội nghị thượng đỉnh khó khăn của NATO

Thế giới

18:48:53 12/07/2018
Chống lại sự ngờ vực chứ không phải chủ nghĩa k.hủng b.ố có thể là mục tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự của NATO, khi các thành viên nhóm họp trong 2 ngày 11-12.7, giữa bối cảnh bất đồng sâu sắc giữa Washington và các đồng minh Ch...