niệc mỏ vằn

Người dân TP.HCM bắt được hai con niệc mỏ vằn quý hiếm

Lạ vui

08:37:23 16/05/2024
Người dân ở H.Hóc Môn (TP.HCM) liên tiếp bắt được hai con niệc mỏ vằn quý hiếm, bàn giao cho kiểm lâm đưa về cứu hộ.