Những mô hình ANTT hợp lòng dân

Với những cách làm sáng tạo , phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) tại H. Đắk Mil ( tỉnh Đắk Nông ) đã và đang phát triển mạnh mẽ; người dân sôi nổi tham gia và trở thành lực lượng chính trong đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Những mô hình ANTT hợp lòng dân - Hình 1

Mô hình “Tổ bảo vệ cà-phê” ở xã Đức Minh.

Từ nhiều năm nay mô hình “Tổ bảo vệ cà-phê” của xã Đức Minh (H. Đắk Mi) đã phát huy được hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm ở cơ sở và trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân trong việc bảo đảm ANTT cũng như bảo vệ an toàn cho người dân thu hoạch nông sản thuận lợi. Thiếu tá Nguyễn Hải Dũng Trưởng CAX Đức Minh thông tin: “Để đảm bảo an toàn cho mùa thu hoạch cà-phê, CAX Đức Minh đã tham mưu thành lập 8 tổ bảo vệ cà-phê (mỗi tổ từ 3 đến 5 thành viên) có nhiệm vụ bảo vệ khoảng 230ha cà-phê theo yêu cầu của người dân trên địa bàn xã. Theo phân công, 7 tổ bảo vệ càphê trực tiếp có mặt tại nương rẫy của người dân, 1 tổ cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường ra vào xã. Các tổ này đều công khai thông báo số điện thoại cho người dân để liên lạc khẩn cấp khi có sự việc xảy ra. Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp của lực lượng CA, trong đó có việc duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ bảo vệ càphê và các mô hình phòng, chống tội phạm khác mà tình hình ANTT trên địa bàn luôn được bảo đảm, nhất là trong mùa thu hoạch càphê. Riêng năm nay, nhờ chủ động vào cuộc sớm nên từ đầu vụ mùa tới nay tình hình ANTT luôn được đảm bảo, chưa để xảy ra vụ mất trộm cà-phê nào, người dân trên địa bàn rất tin tưởng và ủng hộ mô hình này…”.

Để huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở, thời gian qua, CAH Đắk Mil đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng, củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở. Qua đó đã xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 23 mô hình, trong đó có nhiều mô hình phòng chống tội phạm đã phát huy được hiệu quả như mô hình “Camera an ninh” của xã Thuận An, Đắk Sắc, Đắk Ndrot; mô hình “Ánh sáng an ninh” và “Tổ bảo vệ cà-phê” của xã Đức Minh, Đắk Rla…

Theo ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk : “Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy được vai trò, trách nhiệm của nhân dân. Mặt khác, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân cũng có chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình “Camera an ninh” với 21 mắt camera được lắp đặt ở các trục đường chính của xã. Từ khi hoạt động đến nay, mô hình này đã phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, có không ít vụ việc được phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhờ việc trích xuất dữ liệu camera an ninh, góp phần giữ gìn ANTT, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân”.

Trung tá Nguyễn Xuân Đức-Trưởng CAH Đắk Mil cho biết thêm: “Xác định phong trào toàn dân BVANTQ và việc xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm đóng vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, những năm qua, lực lượng CAH, CAX đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức xây dựng , nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng; nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại cơ sở. Người dân cũng đã tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, cung cấp cho lực lượng CA nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị trong điều tra khám phá các vụ án, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Thời gian tới, CAH Đắk Mil tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành CA và địa phương về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng để có kế hoạch duy trì các mô hình đạt hiệu quả, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình hoạt động trung bình hoặc còn yếu. Nghiên cứu, xây dựng mô hình mới phù hợp với điều kiện của từng lĩnh vực, địa bàn; thanh loại những mô hình không còn tác dụng, kém hiệu quả… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương”.

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò rất quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và vận động nhân dân thực hiện pháp luật. Thời gian qua MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân ở cộng đồng khu dân cư cũng như cán bộ làm công tác Mặt trận.

Trên cơ sở Chương trình kế hoạch xây dựng Luật, Pháp lệnh hàng năm của Quốc hội, MTTQ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Trung ương các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đông đảo tầng lớp nhân dân như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Khiếu nai; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân & gia đình... Tổ chức thực hiện một số đề án về tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư: Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"; "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013- 2016"....

Ban hành Kế hoạch số 37 về triển khai tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ) trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến khu dân cư nhằm tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án "Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng".

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước - Hình 1

"Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư là một hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả của MTTQ

Để công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam luôn đa dạng hóa các hình thức thực hiên với nội dung phù hợp. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động; vận động các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa"; "Gia đình không có ma túy và tệ nạn xã hội"; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng "Nông thôn mới", "Khu phố, làng văn hóa", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tuyên truyền, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào nội dung, chương trình hoạt động tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, đội thông tin lưu động, câu lạc bộ pháp luật.

Hàng năm MTTQ Việt Nam các cấp luôn coi trọng hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua vận động nhân dân hưởng ứng Ngày pháp luật và tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả nhất trong các mô hình tuyên truyền, PBGDPL của MTTQ Việt Nam.

Điển hình, trong "Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các khu dân cư luôn lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua thi tìm hiểu pháp luật, thi hái hoa dân chủ, sân khấu hóa hoặc tuyên truyền thông qua trực quan sinh động bằng hình ảnh chủ yếu pháp luật về hôn nhân gia đình, về an toàn giao thông, về khiếu nại,tố cáo, bảo vệ môi trường về hòa giải ở cơ sở... Đây là sáng kiến thiết thực, hiệu quả cao được nhiều địa phương triển khai thực hiện và được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Bên cạnh đó, MTTQ còn tuyên truyền pháp luật thông qua triển khai thực hiện công tác hòa giải, hoạt động giám sát, phản biện xã hội trung ương đến cơ sở; qua đó giúp các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước dần đi vào cuộc sống của nhân dân.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng dịch Covid-1902:27

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Công ty Cổ phần C-Holdings của Cường Đô La bị xử phạt hành chính
14:24:31 25/02/2021

Thông tin đang nóng

Mẹ vợ tiết lộ tình hình sức khỏe của DV Thương Tín: Vừa tỉnh dậy đã liên tục đòi về vì sợ tốn viện phí
16:11:16 26/02/2021
Tỉnh lại sau đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín: Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không?
17:07:44 26/02/2021
Mẹ vợ cũ thắng tay đòi nợ, Thắm Bebe giúp Hoàng Anh phản pháo
16:15:12 26/02/2021
Xót xa hình ảnh cô con gái 5 tuổi ôm chặt Lưu Khải Uy không rời, Dương Mịch lại bị réo tên vì vô trách nhiệm
15:33:37 26/02/2021
4 "bóng hồng" trong đời Minh Luân: Bất ngờ nhất là Ninh Dương Lan Ngọc
16:20:16 26/02/2021
Sự thật số tiền trợ cấp Covid-19 tại Mỹ mà Hoàng Anh tố vợ cũ 'ăn chặn'
17:35:37 26/02/2021
Châu Kiệt - Mối thâm thù với Lâm Tâm Như và cuộc sống hiện tại không ai ngờ tới
15:50:40 26/02/2021
Angela Baby tổ chức sinh nhật mừng tuổi 32 ở nơi không ai ngờ, Huỳnh Hiểu Minh đang ra sao?
16:25:27 26/02/2021
Sao Việt bàng hoàng, xót xa khi nghe tin DV Thương Tín đột quỵ cấp cứu tại BV quận 12: Không có người thân, thương quá anh ơi
15:25:33 26/02/2021
Mới lấy chồng được hơn tháng mà tôi sốc lên sốc xuống khi biết mục đích anh ta cưới mình
17:14:46 26/02/2021

Tin mới nhất

Trao giấy khen cho ‘anh hùng’ dũng cảm bơi ra biển cứu người

20:28:27 26/02/2021
Vượt sóng dữ cứu sống 3 em học sinh bị đuối nước, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam được ví như anh hùng.

Bệnh nhân COVID-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện

20:25:20 26/02/2021
Chiều 26-2, Bệnh viện dã chiến số 2 nằm tại Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có thêm 27 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Trong đó có trường hợp bệnh nhân từng được coi là siêu lây nhiễm.

Hải Phòng 'mở toang' cửa ngõ để thông thương hàng hóa

20:24:31 26/02/2021
Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng quyết định tạm dừng hoạt động 8 chốt kiểm soát liên ngành tại các khu vực cửa ngõ ra vào để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ tối đa cho sản xuất kinh doanh.

Gần 19.500 tỉ đồng để làm 67km đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

20:13:38 26/02/2021
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trình Thủ tướng chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 67km, 4 làn xe với tổng mức đầu tư 19.470 tỉ đồng.

Quận Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ 2/3

19:49:35 26/02/2021
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị TP Hà Nội cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.

TP.HCM: Siết chặt phòng dịch Covid-19 khi HS đi học trở lại

19:49:28 26/02/2021
Ngày 26/2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ sở GD trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. 

Cô giáo quyên góp khẩu trang cho HS và bệnh nhân nghèo

19:37:12 26/02/2021
Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh, GV Trường THPT số 1 Văn Bàn (Văn Bàn - Lào Cai) đã quyên góp 10.000 khẩu trang để ủng hộ HS và bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19. 

Hải Phòng tạm dừng 8 chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra, vào thành phố

19:17:16 26/02/2021
Từ 17h ngày 26/2, TP Hải Phòng tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Cứu sống thành công bé gái bị xe tông chấn thương sọ não khi đi chúc Tết cùng Bà

19:01:19 26/02/2021
Sáng 26/2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP. Hồ Chí Minh) thông báo đã phẫu thuật thành công cho một bé gái bị chấn thương sọ não do bị xe ô tô 7 chỗ tông trúng.

Học sinh bắt buộc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách khi trở lại trường học

17:53:29 26/02/2021
Các địa phương yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong thời gian học tập và từ trường về nhà.

Hà Nội chỉ đạo các trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

17:10:08 26/02/2021
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, các trường chuẩn bị điều kiện bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng

17:00:13 26/02/2021
Mặc dù phủ Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa để phòng dịch nhưng người dân vẫn kéo đến thắp hương vái vọng bên ngoài khiến lực lượng chức năng phải dựng barie để ngăn chặn.

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

16:35:13 26/02/2021
Những ngày qua, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên tục nhận được thư của bạn đọc nhờ giải đáp về việc giữ hạng và học một số chứng chỉ để giữ hạng.

Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng

16:34:51 26/02/2021
Siêu phẩm Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam với mức giá 21.99 triệu đồng kèm củ sạc nhanh 55W. Sản phẩm lên kệ ở Việt Nam với 1 tùy chọn cấu hình duy nhất là RAM 8 GB ROM 256 GB, đi kèm hai màu gồm xanh bán dạ và xanh chân trời.

Cục Nhà giáo: không đặc cách giữ hạng cho giáo viên hạng I thiếu bằng thạc sĩ

16:33:44 26/02/2021
Số giáo viên hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 1.500 người bao gồm cả người đã có trình độ thạc sĩ.

Đà Nẵng vinh danh 20 'Blouse trắng'

16:13:12 26/02/2021
Trong những ngày tháng khó khăn, chúng tôi đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tận tụy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y tế sẽ khống chế, đẩy lùi dịch bệnh- ông Chinh nói.

100 suất mổ mắt miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh

15:54:05 26/02/2021
 Bắt đầu từ 1/3, Bệnh viện quận 11 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho người bệnh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Mipec dự thu hơn 50 tỷ đồng khi bán 3 triệu cổ phiếu MIG

15:42:23 26/02/2021
Mipec sẽ giảm số lượng cổ phiếu MIG sở hữu xuống hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,93% vốn điều lệ Bảo hiểm Quân đội.

Văn Phú Invest muốn thoái toàn bộ vốn tại Công ty Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas

15:39:26 26/02/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) vừa công bố bản trích lục nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas.

Nhân viên y tế hiến máu vì sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

15:38:32 26/02/2021
Chương trình nhận được sự hưởng ứng sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Gần 700 doanh nghiệp Việt được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

15:28:01 26/02/2021
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan...

Đà Nẵng: Không hợp đồng, cả đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn

15:22:45 26/02/2021
Dù không có hợp đồng nhưng đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) để đổ. Các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất trích xuất camera, báo cáo sự việc đến công an để xem xét xử lý những người gây rối tại khu vực này.

Hà Nội: Cô giáo trẻ vận động 50 người tham gia thử nghiệm vắc xin Coivd-19

15:08:08 26/02/2021
Trong ngày đầu tiên tiêm thử vắc xin Covid-19 Nanocovax giai đoạn 2, cô giáo T.T.N của Trường Trung học Giáp Bát có mặt từ sáng sớm nhưng không phải để tham gia thử nghiệm.

MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ, tăng mạnh 34% so năm 2020

15:03:24 26/02/2021
Năm 2021, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020.

697 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan

15:01:05 26/02/2021
Theo tin từ VASEP, cơ quan thẩm quyền Đài Loan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này. Theo đó, danh sách cập nhật lần này đã có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sả...

Hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp nào?

14:56:12 26/02/2021
Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, quy định rõ các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán.

Tránh bỏ sót đối tượng khi tổng điều tra kinh tế năm 2021

14:49:49 26/02/2021
Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nam Định sẽ được công bố trong tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý II/2022. ​

Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này

14:35:58 26/02/2021
Trong báo cáo mới phát hành của Công ty chứng khoán Bảo Việt cho thấy, dù dịch bệnh gây khá nhiều khó khăn lên doanh số nhưng kết thúc năm 2020, hãng Honda vẫn bán được hơn 2,1 triệu chiếc, chiếm đến 79% thị phần xe máy tại thị trường V...

Có thể bạn quan tâm

Toyota Fortuner 2021 có gói nâng cấp ngoại thất tại Thái Lan

Ôtô

21:02:00 26/02/2021
Toyota Fortuner tại Thái Lan trở nên thể thao hơn với gói nâng cấp ngoại thất Pride Package II.

Cầu thủ Brazil: 'HLV Park Hang Seo nên trở về dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc'

Bóng đá việt nam

21:00:48 26/02/2021
Theo cầu thủ Patrick Cruz, HLV Park Hang Seo nên quay trở về Hàn Quốc để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này thay vì ở lại Việt Nam.

Từ nhân viên vệ sinh đến người mẫu Gucci

Thời trang

20:59:59 26/02/2021
Cuộc sống của Clara Louise thay đổi hoàn toàn sau khi cô được một giám đốc thời trang phát hiện.

Cha mẹ mắt thâm quầng mòn mỏi dỗ con khóc dạ đề, thử cách của bác sĩ khoa sơ sinh xem sao!

Sức khỏe

20:59:50 26/02/2021
Khóc dạ đề là hiện tượng quấy khóc nhiều giờ ở trẻ sơ sinh, thường xuất hiện vào các buổi chiều, tối hoặc ban đêm, trong giai đoạn từ trẻ được 2- 3 tuần đến 3 tháng tuổi.

T.O.P có trong tay 25 triệu USD, thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu

Sao châu á

20:58:28 26/02/2021
Bước sang tuổi 34, T.O.P (thành viên nhóm Big Bang) sở hữu nhiều bất động sản, tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ cùng thẻ đen quyền lực vốn chỉ dành riêng cho giới siêu giàu.

Những mẫu nakedbike chính hãng đắt nhất Việt Nam

Xe máy

20:57:52 26/02/2021
Phần lớn những mẫu nakedbike đắt giá nhất Việt Nam đến từ các thương hiệu châu Âu như Ducati, BMW, KTM.

2 sinh viên tử vong trên đường đi làm thêm về kí túc xá

Sự kiện nóng

20:56:35 26/02/2021
Trên đường từ chỗ làm thêm trở về ký túc xá, 2 sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai xảy ra tai nạn giao thông khiến cả 2 tử vong.

Thượng viện bác đề xuất tăng lương tối thiểu của Biden

Thế giới

20:55:05 26/02/2021
Cố vấn của Thượng viện Mỹ quyết định không đưa điều khoản tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ vào dự luật cứu trợ Covid-19 do Biden đề xuất.

Đại Nghĩa giải cứu hơn 152 tấn nông sản ở Hải Dương

Sao việt

20:54:09 26/02/2021
MC Đại Nghĩa cho biết tính đến chiều 26/2, anh đã thu mua hơn 152 tấn nông sản của người dân Hải Dương.

Chọn kiểu nhà mà bạn muốn sống, tiết lộ tương lai giàu nghèo

Trắc nghiệm

20:53:09 26/02/2021
Nếu được chọn lựa dọn đến sống 1 trong 4 căn nhà dưới đây, bạn sẽ sống ở ngôi nhà nào? Lựa chọn của bạn sẽ tiết lộ khả năng tài chính của bạn trong tương lai.

Tin chuyển nhượng MU 26/2: Nhận báo giá 'siêu tiền đạo', Liverpool vượt mặt?

Bóng đá thế giới

20:51:05 26/02/2021
Man Utd nhận báo giá vụ siêu tiền đạo, Quỷ đỏ bị Liverpool vượt mặt vụ trung vệ La Liga hay United loại một ngôi sao vì Lingard là những tin chính của chuyển nhượng MU ngày hôm nay (26/2).

Lên mạng tố khách sạn phục vụ bánh nhân chân gián, chàng trai bị kiện ngược lại tội vu khống

Netizen

20:50:17 26/02/2021
Anh chàng Dunyawit Phadungsaeng đã bay từ San Francisco về Bangkok vào ngày 28/1 và phải đi cách ly ở một khách sạn ở tỉnh Chonburi. Anh này đã chọn cách ly tại một cơ sở do chính phủ hậu thuẫn và quan trọng là miễn phí. Tuy nhiên...

Chuyện hẹn hò chưa kể giữa Britney Spears và nam vũ công

Sao âu mỹ

20:50:12 26/02/2021
Columbus Short - vũ công từng hợp tác với Britney Spears đầu những năm 2000 - tiết lộ anh và công chúa nhạc pop từng có thời gian ngắn hẹn hò.

Học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh đạt 7.0 IELTS

Học hành

20:44:53 26/02/2021
Nguyễn Gia Khánh sinh ra và học tiểu học ở Hà Nội. Đầu lớp 6, Khánh trở về quê gốc Hà Tĩnh sinh sống và theo học tại Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein.

Cầm cái hộp nhỏ chị dâu đưa, tôi rơi nước mắt khi thấy thứ bên trong

Tâm sự

20:40:15 26/02/2021
Chị dâu đến nhà chơi, đưa cho tôi một cái hộp gỗ nhỏ. Khi chị về, tôi mở hộp ra xem mà rơi nước mắt.