Nhà nước đã có kinh phí tập huấn, vì sao Bộ lại quy định giáo viên đóng góp?

Theo Quyết định 404/QĐ-TTg, giáo viên không phải đóng kinh phí khi thực hiện “ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới”.

Đào tạo giáo viên dạy môn tích hợp sao… chậm trễ vậy?

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quyết định số 404/QĐ-TTg có ghi rõ lộ trình thực hiện như sau:

“b) Giai đoạn 2 (7/2016 – 6/2018):

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành được ít nhất một bộ sách giáo khoa mới của lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

- Biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

- Tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

c) Giai đoạn 3 (7/2018 – 12/2023):

- Từ năm học 2018 – 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành sách giáo khoa mới của các lớp còn lại.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

- Đánh giá chương trình trong quá trình triển khai thực hiện.

Video đang HOT

- Tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa.”

Nhà nước đã có kinh phí tập huấn, vì sao Bộ lại quy định giáo viên đóng góp? - Hình 1

(Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Đúng lý ra, đến thời điểm này (tháng 8/2021) công tác “Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới” đã phải hoàn thành ít nhất giai đoạn 2 (7/2016 – 6/2018) theo Quyết định số 404/QĐ-TTg.

Thế nhưng, ngày 21/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Quyết định 2454 về Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên và Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý.

Rõ ràng công tác “Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới” đã quá chậm trễ so với lộ trình thực hiện mà Chính phủ đã phê duyệt trong Quyết định số 404/QĐ-TTg.

Ai phải chịu trách nhiệm này, khi năm học mới thực hiện ở lớp 6 chỉ còn 1 tháng nữa? Muốn đạt kết quả tốt phụ thuộc không nhỏ vào đội ngũ giáo viên, trong lúc đó giáo viên môn tích hợp chưa thực hiện được ” Chương trình bồi dưỡng này được coi là điều kiện tối thiểu để mỗi giáo viên có thể bắt đầu triển khai dạy học” môn Khoa học tự nhiên; môn Lịch sử và Địa lí như 02 Quyết định của Bộ Giáo dục yêu cầu?

Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, giáo viên không phải đóng tiền

Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT và Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên môn Lịch sử và Địa lý được ban hành đã khiến nhiều giáo viên lo lắng, bức xúc, khi “chứng chỉ” đã, đang và tiếp tục là “giấy phép con” đè nặng trên đôi vai thầy cô giáo.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có nhiều bài viết phản ánh vấn đề này: “Giáo viên đã khổ vì chứng chỉ lắm rồi, sao còn phải bỏ tiền học 2 môn tích hợp?”; “Giáo viên lo thiếu chứng chỉ bồi dưỡng môn tích hợp, có bị tinh giản biên chế?”; “Bộ có “mở” cho các trường sư phạm bồi dưỡng 2 môn tích hợp thu tiền giáo viên?”;

“Xin Bộ đừng để giáo viên bị “tận thu” tiền học chứng chỉ bồi dưỡng môn tích hợp”; “Thưa Bộ, giáo viên lấy tiền đâu ra để học chứng chỉ bồi dưỡng môn tích hợp?”; “Quyết định 2454, 2455 có thành “cái roi” ép giáo viên đi học chứng chỉ tích hợp?”; “Xin Bộ trưởng hãy cứu các giáo viên dạy môn tích hợp bên “bờ vực chứng chỉ”"…

Phần lớn giáo viên lo lắng bồi dưỡng “Chứng chỉ môn tích hợp” sẽ đi vào “vết xe đổ” các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chức danh nghề nghiệp; giáo viên tích hợp sẽ thành “chùm khế ngọt” cho “ai đó” “trèo hái mỗi ngày”.

Vậy, giáo viên tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới có phải đóng tiền?

Quyết định số 404/QĐ-TTg quy định rõ về phần Kinh phí và nguồn vốn.

“a) Nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng, thử nghiệm chương trình.

- Biên soạn, thử nghiệm một bộ sách giáo khoa (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện), trong đó có sách giáo khoa song ngữ (tiếng Việt – tiếng một số dân tộc ít người) đối với một số môn học ở cấp tiểu học; biên soạn và thử nghiệm sách giáo khoa điện tử.

- Thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa.

- Tập huấn, bồi dưỡng cho người tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình mới, sách giáo khoa mới; xây dựng hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

- Cung cấp sách giáo khoa cho các trường vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, học sinh khuyết tật.”

Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên môn Lịch sử và Địa lý là tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

Như vậy, khi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, giáo viên không phải đóng tiền!

Hay nói cách khác, giáo viên đơn môn đi học Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên môn Lịch sử và Địa lý theo Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT và Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT thuộc đối tượng tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới nên giáo viên không phải đóng tiền.

Số tiền này đã nằm trong kinh phí thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, được Chính phủ phê duyệt, chi trả theo Quyết định số 404/QĐ-TTg.

Phân công giáo viên đơn môn dạy môn tích hợp là giải pháp tối ưu hiện nay

Bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới theo Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT và Quyết định 2455/QĐ-BGDĐ khi năm học mới chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là nhiệm vụ “bất khả thi”.

Không thể thực hiện được yêu cầu của Bộ trong 02 Quyết định trên “Chương trình bồi dưỡng này được coi là điều kiện tối thiểu để mỗi giáo viên có thể bắt đầu triển khai dạy học” môn Khoa học tự nhiên; môn Lịch sử và Địa lí; thế nhưng không thể không triển khai chương trình môn Khoa học tự nhiên; môn Lịch sử và Địa lí.

Vì vậy, giải pháp phân công giáo viên đơn môn dạy môn tích hợp là giải pháp tối ưu hiện nay; các cơ sở giáo dục thực hiện theo Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn về 2 môn tích hợp như sau: “Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các nội dung của chương trình phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên”.

Để lan tỏa tôn chỉ “sống, làm việc theo pháp luật”, làm gương cho thầy cô thực hiện theo pháp luật, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, theo Quyết định số 404/QĐ-TTg, đó là: Kinh phí “tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới” do nhà nước chi trả.

Thực hiện đúng và đủ chính sách của nhà nước với giáo dục, với giáo viên là việc làm thiết thực, để thực hiện chỉ đạo “học thật, thi thật, nhân tài thật” của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tài liệu tham khảo:

- Quyết định số 404/QĐ-TTg Ngày 27 tháng 3 năm 2015 Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH

- Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT

- Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sẵn sàng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Năm học 2021-2022, cả nước tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 đối với lớp 2 và lớp 6.

Thời điểm hiện tại, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện chương trình mới.

Sẵn sàng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Hình 1

Giáo viên lớp 2 ở TP Thủ Đức tham gia bồi dưỡng trực tuyến theo CT GDPT 2018

Tập huấn trực tuyến cho giáo viên


Hiện tại hầu hết quận huyện, giáo viên dạy lớp 1 và 2 năm học 2021-2022 đã hoàn thành bồi dưỡng CT GDPT 2018 theo hình thức trực tuyến. Cụ thể, từ ngày 19 đến 24-7, các nhà xuất bản đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho giáo viên dạy lớp 1 và 2 theo CT GDPT 2018. Mỗi giáo viên tham gia bồi dưỡng với tư cách một điểm cầu độc lập dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của hiệu trưởng.


Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, nếu ở đơn vị nào chưa đảm bảo 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng trực tuyến ở tất cả môn học, hiệu trưởng chịu trách nhiệm phân công giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng lại cho 100% giáo viên toàn trường (báo cáo viên là giáo viên của trường đã tham gia tập huấn) trước ngày 10-8-2021. Những giáo viên đã hoàn thành bồi dưỡng trực tuyến, được hiệu trưởng đánh giá "đạt" mới đủ điều kiện tham gia bồi dưỡng trực tiếp do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức (diễn ra sau khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh).


Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, giáo viên không tham gia hoặc bồi dưỡng không đạt yêu cầu sẽ không được bố trí dạy lớp 1 và 2 trong năm học 2021-2022. Trước đó, từ ngày 12 đến ngày 16-7, cán bộ quản lý, giáo viên khối 1 và 2 các trường tiểu học trên địa bàn TPHCM tự bồi dưỡng thông qua việc nghiên cứu tài liệu, xem các video clip bài giảng, hướng dẫn sử dụng SGK do các nhà xuất bản cung cấp... Giáo viên chỉ được tham gia bồi dưỡng trực tuyến khi hoàn thành tự bồi dưỡng và được hệ thống phần mềm hoặc hiệu trưởng đơn vị trường học đánh giá "đạt" theo các tiêu chí triển khai CT GDPT 2018.


Đối với lớp 6, từ ngày 29-7, giáo viên dạy tiếng Anh sẽ tham gia bồi dưỡng trực tuyến qua nền tảng hệ thống lms.hcm.edu.vn của Sở GD-ĐT TPHCM, cũng với phương án mỗi điểm cầu là một giáo viên. Trước đó, từ ngày 14-7, giáo viên ở các bộ môn khác đã tham gia bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến. Trường hợp giáo viên tham gia công tác tại hội đồng chấm thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được bồi dưỡng bổ sung. Song song đó, nhằm thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030", trong tháng 8-2021, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM) sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học về bộ môn Tin học trong CT GDPT 2018.


Đầu tư xây mới trường, lớp


Giữa tuần qua, UBND quận 1 đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận 1. Theo đó, địa phương đặt ra mục tiêu bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và CT GDPT theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Trong đó, bậc học dẫn đầu số lượng phòng học và phòng chức năng cần tăng thêm là bậc tiểu học với 62 phòng. Ngoài ra, trong vòng 4 năm tới, địa phương sẽ bổ sung 487 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, gần 2.000 bộ bàn ghế, 422 bộ máy tính và 78 bộ thiết bị dạy học tin học - ngoại ngữ cho các trường tiểu học để thực hiện CT GDPT 2018. Tương tự, bậc THCS cũng được đầu tư xây mới 49 phòng học và phòng chức năng, bổ sung 1.198 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, hơn 1.000 bộ bàn ghế, 201 bộ máy tính và 238 thiết bị phòng học bộ môn. Bên cạnh đó, quận 1 tăng cường bổ sung quỹ đất để dồn ghép các điểm nhỏ lẻ ở các trường học có nhiều điểm lẻ, xây dựng trường THCS trên địa bàn 3 phường chưa có trường THCS.


Tại quận Gò Vấp, năm học 2021-2022, địa phương không có trường học mới nào đưa vào sử dụng ở cả 3 bậc mầm non, tiểu học và THCS, chỉ bổ sung 12 phòng học mới tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường 16) để tăng thêm chỗ học cho học sinh. Như vậy, trong năm học tới, Gò Vấp vẫn còn 2 phường chưa có trường tiểu học công lập là phường 9 và phường 12. "Chúng tôi đang xin ý kiến UBND TPHCM về giảm quy mô xây dựng trường để sớm có trường tiểu học giải quyết nhu cầu về chỗ học cho người dân", ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp bày tỏ. Tương tự, tại quận 12 và huyện Bình Chánh - 2 địa phương đang chịu áp lực cao về gia tăng dân số cơ học, năm học tới sẽ không có trường nào mới được xây dựng nên chỉ nỗ lực duy trì tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đối với lớp 1, 2 và 6.


Riêng tại quận Bình Tân, đại diện phòng GD-ĐT quận cho biết, từ đây đến cuối năm 2021, quận đặt chỉ tiêu xây dựng mới 30 phòng học để giải quyết nhu cầu về chỗ học cho người dân. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, địa phương sẽ đầu tư xây mới 48 dự án trường học các cấp với 1.072 phòng học. Để thực hiện mục tiêu đó, UBND quận đã rà soát, kiến nghị UBND TPHCM thu hồi, di dời các khu đất công sử dụng không hiệu quả làm quỹ đất xây dựng trường, lớp.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
NÓNG: Bà Phương Hằng nói 1 câu cực gắt, bóc rõ con người "gian xảo" của Johnny Đặng04:07Bị ném đá “chàng trai gốc Huế” xin lỗi người Huế, sốc nhất là từng lên show hẹn hò khác nói yêu nữ chính nhưng thú nhận diễn theo kịch bản02:00Căng đét: Xôn xao ảnh Khoa Pug chi tiền khủng mua xe tăng, "hàng nóng" - sẵn sàng đáp trả Johnny Đặng04:18Khoa Pug “đốt tiền như rác” trên đất Mỹ, là con trai chủ tịch tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh?04:43Nữ chủ shop làm nhục cô gái ăn cắp váy 160k tự nhận: "Trời sinh khuôn mặt hiền lành, giống với nét dịu dàng bên trong"03:03Bà Phương Hằng "vạch trần" drama Khoa Pug và Johnny Đặng: Diễn chưa đạt, những tay lừa đảo họ giàu vì đầu óc không tầm thường03:24Bà Phương Hằng chửi thẳng mặt NS Thương Tín trên livestream, nói gì mà netizen rần rần ủng hộ?04:36Johnny Đặng lập tức gặp vận đen, đồng DBZ "cắm đầu xuống đất" sau khi bị Khoa Pug tố lừa 30 tỷ03:11Lý do Khoa Pug bị Johnny Đặng phốt nhiều lần nhưng giờ mới lên tiếng, lộ cả chuyện mượn đồ sống ảo? 04:36Johnny Đặng có động thái mới hậu bị Vương Phạm bóc phốt, hot lại phát ngôn chứng minh sống 2 mặt?04:31Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai đòi bồi thường 3 tỷ vì bị ném gạch vào mặt: "Tôi đã đi 4, 5 thẩm mỹ viện, buồn bã vì có sẹo giữa mặt"03:10Khoa Pug đáp trả cực gắt khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố hợp tác với Johnny Đặng để lừa đảo03:40Johnny Đặng bất ngờ xuất hiện trong MV của Cao Thái Sơn sau "đại chiến" Khoa Pug, netizen bày tỏ ngay: "Không ổn rồi!"06:14Johnny Đặng “ăn miếng trả miếng” với Khoa Pug, Hiếu PC đăng đàn cảnh báo nhà đầu tư tiền ảo04:20Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh trộm váy 160k bị chủ shop làm nhục: ‘Bố mất sớm, mẹ nuôi 4 con’03:49Rộ bằng chứng drama Khoa Pug "cạch mặt" Johnny Đặng chỉ là DIỄN XUẤT, giọng tỷ phú kim cương còn vang lên ở vlog đi trốn ở Alaska?00:11NÓNG: Khoa Pug tháo chạy đến Alaska, tiết lộ đang sống chui rúc, đổi khách sạn liên tục vì sợ sát thủ03:07Khoa Pug lộ nhân cách thật trên vùng cao, Johnny Đặng thiệt hại, Vương Phạm lên hương hậu drama?04:51Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đăng đàn vùi dập thanh niên Huế quyết bỏ vợ nếu không sinh con trai: "Thằng trôi sông lạc chợ"03:44Khác với chủ shop bị trộm chân váy 160k, chủ quán Hải Phòng xử khách ăn quỵt ấm tình người02:09

Tiêu điểm

3 đại học đầu tiên công bố đề án tuyển sinh năm 2022
11:55:20 05/12/2021
Một ngành học siêu "ngon": Không cần học đại học, chỉ mất 1,5 năm nhưng làm giỏi tháng tằng tằng đút túi 30 triệu
17:48:21 05/12/2021
Điểm mới trong kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội
21:38:22 05/12/2021
Công bố Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia
08:16:52 05/12/2021
CẬP NHẬT: Danh sách các trường ở Hà Nội HOÃN cho học sinh đi học trực tiếp trở lại
16:42:58 05/12/2021
Những hình ảnh học sinh Trung học phổ thông Hà Nội ngày đầu đi học trở lại
10:15:30 06/12/2021
Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau "kỳ nghỉ dài", mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có
11:49:23 06/12/2021
Phụ huynh lo mất ngủ, học trò Hà Nội mang chăn, quần áo tới lớp
21:09:40 06/12/2021
TP HCM tiếp tục vận động phụ huynh cho học sinh lớp 1 đến trường
21:10:48 06/12/2021
Những địa bàn ở Hà Nội đủ điều kiện cho trường học mở cửa từ 6/12
08:10:50 05/12/2021

Thông tin đang nóng

SỐC: Giảng viên đại học chê Thùy Tiên quá xấu, giám khảo 'như mù'
19:43:05 06/12/2021
Khoa Pug thuê trực thăng "đốt tiền" ở Alaska, để lộ mốc thời gian gây chú ý
21:27:56 06/12/2021
Âu Hà My - vợ cũ đạo diễn Trọng Hưng hé lộ thời điểm lấy chồng sau gần 1 năm 4 tháng ly hôn
19:12:08 06/12/2021
Rộ bằng chứng drama Khoa Pug "cạch mặt" Johnny Đặng chỉ là DIỄN XUẤT, giọng tỷ phú kim cương còn vang lên ở vlog đi trốn ở Alaska?
21:33:01 06/12/2021
HOT: Khoa Pug tung vlog mới sau tuyên bố bán kênh YouTube giá 30 TỶ, khẳng định vừa làm 1 điều chưa từng có ở Việt Nam!
21:35:14 06/12/2021
Quản lý vẫn đang ở nhà Phi Nhung, tiết lộ chi tiết xúc động về con gái
21:06:40 06/12/2021
HOT: Mỹ nhân Campuchia lộ diện khóc nức nở trên livestream, đích thân làm rõ ồn ào với Thuỳ Tiên!
19:04:12 06/12/2021
Về quê 2 tháng lên mẹ chồng ngăn không cho vào, tôi muốn ngất với cảnh tượng trong nhà
21:57:24 06/12/2021
Triệu Lệ Dĩnh thất bại quá đau chuyến này: Phim mới flop thua cả "tình cũ" Vương Nhất Bác, chán làm "nữ hoàng rating" rồi?
20:21:52 06/12/2021
Hwang Jung Eum (She Was Pretty) mặc váy cưới lần 2 tái hợp chồng đại gia, khoe cả bụng bầu lớn và quý tử đầu lòng
23:08:44 06/12/2021

Tin mới nhất

Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3

23:03:24 06/12/2021
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3

Bình Dương đề xuất nhiều phương án giáo dục phù hợp với tình hình mới

22:56:57 06/12/2021
Ngày 6/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đề xuất với UBND tỉnh về việc học trực tiếp của cấp mầm non và tiểu học ở địa bàn cấp độ dịch thuộc cấp 1, cấp 2 (nguy cơ thấp và trung bình) được tổ chức theo từng giai đoạn để thuận ti...

Phương án dạy học khi phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM chưa muốn con đến lớp

21:01:57 06/12/2021
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong thời gian thí điểm, các trường vẫn duy trì kênh dạy học trực tuyến, qua truyền hình cho bộ phận học sinh chưa đến trường

Thầy giáo nổi tiếng ở Hà Nội phân tích chi tiết xu hướng tuyển sinh ĐH và đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: Sĩ tử 2k4 đọc ngay

20:39:14 06/12/2021
Chắc chắn trong những năm tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực trong giáo dục. Suy cho cùng chỉ khi nào thi cử thay đổi, việc học mới thay đổi

5 trường cao đẳng, trung cấp đầu tiên tại TP HCM dạy học trực tiếp từ ngày 13-12

18:55:05 06/12/2021
Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường CĐ nghề TP HCM, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM và Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương được thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 13-12

Huyện Mê Linh: Hơn 1.100 học sinh lớp 12 trở lại trường học

17:30:55 06/12/2021
Ngày 6/12, 6 cơ sở giáo dục THPT trên địa bàn huyện Mê Linh đã cho học sinh lớp 12 trở lại trường sau thời gian dài học tập trực tuyến để phòng, chống nguy cơ lây lan của dịch Covid-19

Trường Tiểu học Sơn Lôi A đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

12:22:01 06/12/2021
Cô giáo Ngô Thị Như Lan – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lôi A, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Năm học 2021 – 2022, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường ưu tiên bố trí đủ giáo viên cho lớp 1 và lớp 2, ...

Thầy hiệu trưởng “gỡ rối” cho giáo viên Hà Nội trước phương án tiết này dạy trực tiếp tiết sau đã online

12:20:28 06/12/2021
Sở GD&ĐT Hà Nội mới thay đổi phương án cho học sinh trở lại trường. Theo đó, học sinh khối lớp 12 sẽ chia đôi, học luân phiên trực tiếp và trực tuyến vào các ngày chẵn/ lẻ khác nhau. Điều này gây ra thế khó cho giáo viên?

Quyết định kịp thời và hợp lý

11:51:12 06/12/2021
Ngày 5/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã TP. Theo đó, học sinh lớp 12...

Không còn ai học, trường trung cấp về đâu?

10:13:39 06/12/2021
Không tuyển sinh được, hàng loạt trường trung cấp rơi vào cảnh sống dở chết dở, đối mặt với nguy cơ giải thể

Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM chưa muốn cho con đến trường

10:07:44 06/12/2021
Thống kê từ 565 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM cho thấy hơn 85.400 trong số 121.700 phụ huynh lớp 1 chưa đồng ý cho con đi học trực tiếp từ ngày 13/12

Học sinh Hà Nội nhiều âu lo trong ngày đầu trở lại trường

10:05:55 06/12/2021
Hàng chục ngàn học sinh lớp 12 ở Hà Nội đã đến trường vào sáng nay. Lứa học sinh 3 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của Covid-19 sẽ còn nhiều áp lực trước mùa thi tốt nghiệp tới

Sáng nay, nhiều tỉnh, thành phố lớn mở cửa trường đón học sinh

10:01:11 06/12/2021
Sau khi thí điểm để một số khối lớp thuộc vùng xanh tới trường an toàn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, Long An quyết định cho các khối lớp khác đi học từ ngày 6/12

Xu hướng mở ngành mới, đầu tư ngành đặc thù

05:52:46 06/12/2021
Đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển vùng ĐBSCL, các trường ĐH, CĐ trong khu vực mở ngành mới, đầu tư ngành đặc thù

Học sinh TP HCM đến trường trở lại, các em học tạm ở địa phương khác thế nào?

21:46:02 05/12/2021
 Thông báo cho học sinh sẽ trở lại trường học từ ngày 13/12, TP HCM đồng thời có hướng dẫn cho những học sinh đang học tạm ở địa phương khác

Cần Thơ dự kiến cho học sinh trở lại trường từ đầu năm 2022

13:57:13 05/12/2021
Kế hoạch dự kiến cho học sinh đến trường vào đầu năm 2022 khi địa phương xác định dịch cấp 1, 2, học sinh tiêm đủ liều vaccine và tới trường theo thứ tự từng khối lớp

TP.HCM: Học sinh trung học học trực tiếp bao nhiêu tiết mỗi tuần?

11:53:07 05/12/2021
Các trường THCS, THPT ở địa bàn dịch cấp độ 1, thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần

CLIP: Trường học ở Hà Nội khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp

11:51:02 05/12/2021
Ngày 4-12, các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp vào ngày 6-12 sau hơn 7 tháng

Bản chất của "Văn hóa học đường" là gì, sao thực hiện khó thế?

10:44:47 05/12/2021
Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật

Giao tiếp lưu loát tiếng Trung có cần đi học chuyên ngành ngôn ngữ Trung?

10:38:07 05/12/2021
Theo các nhà giáo dục, giỏi ngoại ngữ không chỉ là giao tiếp tốt mà còn phải biết những kiến thức văn hóa - xã hội, đất nước con người và vốn từ chuyên ngành phục vụ công việc

Cô giáo Hà Nội chia sẻ sáng kiến thay bản kiểm điểm bằng "hợp đồng..."

08:13:03 05/12/2021
 Tôi thấu hiểu khi học sinh mắc lỗi, mắc sai lầm,...Có nghĩa các em đang có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn bên trong những hành vi đã được các em thể hiện ra ngoài

Có thể bạn quan tâm

Vui thôi đừng vui quá: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bỗng thành "chợ đêm" nhếch nhác, xe máy để tràn lan chắn lối đi

Đời sống

01:08:19 07/12/2021
Hàng rong tự chiếm vị trí đẹp rồi dàn trải nhiều ghế ra giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ để mời chào khách ngồi ăn uống gây nên cảnh nhếch nhác

COVID-19 tại ASEAN hết 6/12: Indonesia không chế thành công đại dịch; Campuchia bỏ lệnh cấm nhập cảnh với 10 nước châu Phi

Thế giới

01:04:50 07/12/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 6/12, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 20.416 ca mắc mới COVID-19 và 378 ca tử vong

Bị vợ ly hôn vì nhập nhèm với người giúp việc, nửa năm sau thấy họ vui vẻ đi chung, tôi mới nhận ra mình ăn trái đắng

Tâm sự

01:03:55 07/12/2021
Trong thời gian qua lại với T, tôi luôn giữ mình rất kỹ. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, mọi chuyện vẫn bị phanh phui nhanh chóng

3 vấn đề gây tổn thương thận mà nhiều người không nhận ra

Sức khỏe

00:47:23 07/12/2021
Chức năng của thận được nhiều người biết đến nhất là lọc chất thải, chất độc, chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Nhưng trên thực tế, thận còn đảm nhận nhiều chức năng quan trọng khác

Đúng 53 ngày tới, 3 con giáp tăng lương vù vù, thăng chức trong tầm tay

Trắc nghiệm

23:52:29 06/12/2021
Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý

Em út 14 tuổi nhóm tân binh hot nhất hiện nay bị camera dí sát mặt: Xử lý thế nào mà đạt luôn 1,6 triệu views sau gần 1 ngày?

Nhạc quốc tế

23:52:08 06/12/2021
Một trong những nhóm nhạc tân binh được quan tâm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại chính là IVE. Bên cạnh sức hot của 2 cựu thành viên IZ*ONE là Wonyoung và Yujin, đội hình visual được đánh giá cao và độ tuổi cực trẻ của IVE cũng gây ấn t...

Nhạc sĩ 87 tuổi viết bài 'Sài Gòn ơi' khi gia đình có 4 người mắc COVID-19

Nhạc việt

23:43:54 06/12/2021
Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, 87 tuổi, đã chế ngự nỗi lo lắng khi 4 người trong gia đình mắc COVID-19 bằng những trải lòng qua ca khúc Sài Gòn ơi và tham gia cuộc vận động sáng tác Chung một niềm tin chiến thắng

Khoa Pug, Johnny Đặng “đưa nhau đi trốn” với bằng chứng không thể chối cãi?

Netizen

23:43:29 06/12/2021
Cách đây không lâu, YouTuber Khoa Pug đã tung clip để nói về tình trạng hiện tại của bản thân sau loạt status lẫn thông báo đang bị phía Johnny Đặng đe doạ tính mạng

Cựu cảnh sát giao thông nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe quá tải

Pháp luật

23:35:30 06/12/2021
Ngày 6/12, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Cảnh Chân, cựu cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ

Thương ngày nắng về - Tập 7: Đức (Hồng Đăng) khúm núm xin tiền Khánh (Lan Phương)

Phim việt

23:35:12 06/12/2021
Trong gia đình, Khánh (Lan Phương) là người giữ tiền nong, thế nên có việc gì cần tiền Đức (Hồng Đăng) lại phải ngửa tay xin vợ

Xuân Trường nhận giải thưởng đặc biệt trên trang chủ AFF Cup nhờ con số 100 đầy ấn tượng

Bóng đá việt nam

23:34:34 06/12/2021
Tiền vệ Xuân Trường đã hoạt động đặc biệt năng nổ trong trận đấu với đội tuyển Lào

Man United muốn dùng 55 triệu euro để đổi lấy De Jong

Bóng đá thế giới

23:24:09 06/12/2021
Theo El Nacional, Man United đang rất muốn có chữ ký của tiền vệ Frenkie De Jong của Barcelona và sẵn sàng chi ra 47 triệu bảng để mua ngôi sao người Hà Lan