Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán: Người tiêu dùng hay làm thương mại?

Trong một vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng đầu tư giữa khách hàng với công ty chứng khoán , khách hàng cho rằng mình là nhà đầu tư, là người tiêu dùng, có quyền chọn hay không chọn việc giải quyết tranh chấp theo phương thức trọng tài thương mại. Sự việc nghe đơn giản mà rắc rối.

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán: Người tiêu dùng hay làm thương mại? - Hình 1

Xét trên nhiều phương diện, nhà đầu tư mua cổ phiếu để sở hữu là sở hữu tài sản, là tiêu dùng. Ảnh: Dũng Minh.

Sự cố pháp lý…

Khách hàng mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán theo “hợp đồng mẫu” có điều khoản về tranh chấp “sẽ được giải quyết bằng trọng tài ”.

Tuy nhiên, khi bị công ty khởi kiện, bị đơn ( khách hàng ) lại không chấp nhận phương thức giải quyết bằng cơ chế trọng tài vì cho rằng mình là người tiêu dùng tham gia trong một hợp đồng mẫu với công ty nên (theo luật) có quyền chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác, thường là toà án.

Phân tích dưới đây tuy tập trung về giao dịch chứng khoán , nhưng với các lĩnh vực khác như nhà đất, ngân hàng , bảo hiểm và nhiều quan hệ tiêu dùng sử dụng hợp đồng mẫu cũng có chung lý giải. Yêu cầu của bị đơn trong trường hợp này dựa trên Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Trọng tài thương mại.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Điều 38 về hiệu lực của điều khoản trọng tài quy định , tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thông báo về điều khoản trọng tài trước khi giao kết hợp đồng và được người tiêu dùng chấp thuận.

Trường hợp điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung thì khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng là cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Với Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Điều 17 về quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng quy định , đối với các tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng, mặc dù điều khoản trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài thì người tiêu dùng vẫn được quyền lựa chọn trọng tài hoặc tòa án để giải quyết tranh chấp.

Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được quyền khởi kiện tại trọng tài nếu được người tiêu dùng chấp thuận.

Tuy vậy, yêu cầu của bị đơn với các trích dẫn pháp lý như trên đã không được tổ chức trọng tài thụ lý vụ việc chấp nhận. Vụ việc sau đó vẫn được tổ chức trọng tài tiến hành giải quyết.

Lý lẽ không chấp nhận cho rằng, bị đơn là nhà đầu tư chứ không phải người tiêu dùng. Là nhà đầu tư, việc họ mua dịch vụ (kể cả dịch vụ tài trợ) của công ty là để mua bán chứng khoán chứ không để dùng. Do đó, nhà đầu tư là người làm thương mại và không thuộc đối tương tiêu dùng để có thể áp dụng các điều luật nêu trên.

Việc bị từ chối tư cách tiêu dùng cũng dựa vào định nghĩa trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.

Sở dĩ có suy nghĩ cho rằng, nhà đầu tư mua dịch vụ công ty chứng khoán là để mua bán (mục đích thương mại) chứ không có mục đích tiêu dùng là do: 1) khái niệm tiêu dùng đã bị hiểu là để thoả mãn nhu cầu sống theo nghĩa hẹp “cơm gạo”; 2) giao dịch của người đầu tư mua dịch vụ tại công ty chứng khoán đã bị ngộ nhận một cách võ đoán là hoạt động mua đi bán lại. Phân tích sau đây sẽ làm rõ vấn đề.

Nhà đầu tư tiêu dùng

Tiêu dùng quen được hiểu là hoạt động tiêu thụ đơn giản, liên quan đến cái ăn, cái mặc, để thoả mãn các nhu cầu sinh sống và sinh hoạt, thiên về tiêu thụ theo cách hưởng thụ thực dụng.

Như vậy vô hình trung bỏ sót việc tiêu dùng phi cơm gạo, phi vật chất, như để sử dụng (use/utilize), để sở hữu (own) hay cao hơn để làm quyết định (to make decisions) là các nhu cầu thực tế, đa dạng và để mở. Thật ra, cách hiểu, cách làm thoáng rộng này không còn mới lạ gì với thế giới , trong đó có lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán: Người tiêu dùng hay làm thương mại? - Hình 2

Giao dịch của người đầu tư mua dịch vụ tại công ty chứng khoán đã bị ngộ nhận một cách võ đoán là hoạt động mua đi bán lại.

Ông Huy Nam

Với lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đã có không ít ngộ nhận, nhà đầu tư (thông qua định chế thị trường chứng khoán) là người kinh doanh hay làm thương mại chứ không phải người tiêu dùng. Sự nhầm lẫn chủ yếu là ở khía cạnh mua đi bán lại.

Để xoá đi suy nghĩ sai lầm này, xin nói ngay rằng, không có việc mua đi bán lại nào giữa nhà đầu tư với công ty chứng khoán cả. Họ chỉ mua dịch vụ và “thuê sạp” ở đó thôi. Như vậy, họ là người tiêu dùng của công ty chứng khoán và của cả hệ thống phục vụ giao dịch (xin nhấn mạnh hệ thống phục vụ giao dịch).

Không nên vì cái danh xưng nhà đầu tư mà vội quy kết họ không tiêu dùng. Nhà đầu tư mua cổ phiếu để sở hữu là sở hữu tài sản, là tiêu dùng.

Họ có thể sở hữu tài sản ấy suốt đời hay chỉ một ngày rồi chuyển nhượng là chuyện bình thường trong hoạt động đầu tư. Đây không thể xem là hoạt động thương mại. Mối quan hệ về tài sản, về sở hữu này tuy không phải của thị trường, không nằm trong hệ thống phục vụ giao dịch của thị trường, nhưng lại được thị trường khuyến khích mua bán càng nhiều càng tốt.

Mục đích là để tạo thanh khoản, tạo sự luân lưu dòng chảy vốn, giúp doanh nghiệp điều hoà nhu cầu tài chính và góp phần giúp kinh tế quốc gia phát triển.

Xin lưu ý lần nữa, nhà đầu tư tiêu dùng nói ở bài này là cá nhân.

Trở lại vấn đề giao dịch ký quỹ, đối với công ty chứng khoán, giao dịch ký quỹ thực chất là một dịch vụ cộng thêm để phục vụ khách hàng và tăng thu nhập cho công ty. Đối với thị trường chứng khoán (định chế thị trường chứng khoán), giao dịch ký quỹ là một mảng nghiệp vụ mở rộng chuyên ngành rất phức tạp, không nên hiểu đơn giản là ký quỹ và cho vay.

Cách gọi khái quát tại nơi sản sinh ra nghiệp vụ này là giao dịch bảo chứng (margin trading).

Tại sao lại bảo chứng mà không là ký quỹ? Bảo chứng là nghiệp vụ phục vụ các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm vững vàng và dày dạn, để họ “làm quyết định” đầu tư khôn ngoan, chứ không để cho các tay mơ “đi vay tiền”.

Giao dịch cũng không nhất thiết bằng tiền. Bảo chứng lại không chỉ là để mua (long) mà gồm cả giao dịch bán (short). Nghiệp vụ giao dịch bảo chứng đúng nghĩa (và chuyên sâu) được thiết đặt công phu với các mối quan hệ và sự ràng buộc kín kẽ, chứ không phải là cách làm đơn điệu và lỏng lẻo như thực tế đang có tại Việt Nam .

Tài khoản (và tài sản) bảo chứng luôn được giám sát và quản lý chặt chẽ dưới danh nghĩa công ty chứng khoán (street name), chứ không bỏ mặc cho khách hàng như thường thấy ở ta (1).

Suy cho cùng, dù lý lẽ thế nào thì xét trên nhiều phương diện, việc đầu tư trên thị trường chứng khoán là hoạt động tiêu dùng, khía cạnh tài trợ ở đó chỉ như chút gia vị, lại là thứ gia vị rất “cay”.

Người tiêu dùng cần được bảo vệ

Tiêu dùng không bị bó hẹp nghĩa cơm gạo thì ở đâu có thị trường ở đó có người tiêu dùng. Thị trường tiêu dùng nói ở đây là nơi cung ứng hàng hoá, dịch vụ phục vụ trực tiếp khách hàng đại chúng.

Đã gọi là khách hàng đại chúng thì không nên phân biệt danh xưng để không có sự ngộ nhận đáng tiếc như trường hợp nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Sự ngộ nhận có thể làm cho hoạt động giao dịch chứng khoán và thị trường chứng khoán khó phát triển, nếu không muốn nói sẽ dễ rơi vào thế bế tắc. Bởi thứ hàng hoá có quy mô giao dịch hàng ngàn tỷ đồng/phiên đó chủ yếu là nhờ niềm tin.

Niềm tin có thể tan chảy trong chốc lát trước các hành xử bất tín, chất lượng phục vụ tồi. Loại thị trường cực kỳ nhạy cảm này do vậy cần được gìn giữ như giữ trứng, theo các hành lang bảo vệ chỉn chu và chặt chẽ, cùng với các thông lệ hành xử tương thích.

Thế giới họ làm vậy thì Việt Nam không thể khác, cụ thể là với các luật và lệ về bảo vệ người tiêu dùng (consumer protection) rất phổ biến tại các thị trường đi trước.

Về luật, có thể tham khảo Luật Cải tổ Phố Wall và Bảo vệ người tiêu dùng (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) của Mỹ (2). Về lệ và quy chuẩn có Quy tắc hướng dẫn hoạt động hành xử và nghĩa vụ với khách hàng (FINRA) của Tổ chức Tự quản (SRO) (3).

Đây được xem là hình mẫu về thông lệ hành xử của thị trường chứng khoán thế giới . Các luật lệ và quy chuẩn tự quản này ràng buộc và hướng dẫn cặn kẽ, chi tiết điều gì được làm và không được làm trong quá trình tác nghiệp phục vụ đại chúng đầu tư của các thực thể và nhân viên của họ trên thị trường chứng khoán.

Tại Úc, cơ quan đảm trách nhiệm vụ này là Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (4).

Để minh hoạ về chuẩn mực phục vụ trong giao dịch, có thể đơn cử một tiểu tiết của FINRA: “Tất cả lệnh giao dịch chứng khoán là các hợp đồng, cho dù hầu hết đó là lệnh miệng”.

Chi tiết tuy nhỏ này lại có ý nghĩa rất lớn, không phải ai trong ngành cũng biết để làm cho đúng. Tiếc là hàng triệu hợp đồng “không giấy” đó thường không được nhận diện và thực hiện nghiêm túc.

Nhận định TTCK 1/6: Cơ hội tăng điểm của VN-Index vẫn rõ ràng nhưng nhà đầu tư cần thận trọng

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 1/6, các chuyên gia cho rằng VN-Index vẫn có thể tăng tiếp, nhưng cần thận trọng với các quyết định mua mới ở giai đoạn này.

Nhận định phiên giao dịch đầu tuần, Công ty chứng khoán Phú Hưng cho rẳng, thị trường có thể vẫn còn cơ hội tăng về kiểm định vùng đỉnh vừa thiết lập cũng như vùng kháng cự 880-900 điểm, tuy nhiên rủi ro đang tăng cao dần. Ngưỡng hỗ trợ nếu thị trường điều chỉnh sẽ quanh 820-840. Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan sát và chờ đợi tín hiệu tích cực mới nên tham gia trở lại.

Còn Công ty chứng khoán Tân Việt nhận định đà tăng của chỉ số đã có dấu hiệu chững lại khi chạm vùng kháng cự 850-870 điểm. Dao động giằng co có thể sẽ tiếp tục duy trì trong những phiên tới trước khi phát đi tín hiệu về xu hướng tiếp theo.

Trong đó khả năng xuất hiện điều chỉnh đang được đánh giá cao. Chỉ số có thể sẽ lui về vùng hỗ trợ 780-810 điểm nếu kịch bản này xảy ra. Nhà đầu tư nên vị thế quan sát và tiếp tục cân nhắc chốt lời nếu tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đang ở mức cao.

Nhận định TTCK 1/6: Cơ hội tăng điểm của VN-Index vẫn rõ ràng nhưng nhà đầu tư cần thận trọng - Hình 1

VN-Index sẽ tiếp tục tăng tronng tuần tới

Cũng bình luận về khả năng tăng của VN-Index của tuần tới, Công ty chứng khoán Bảo Việt dự báo sẽ thử thách lại vùng kháng cự 880±5 trong tuần tới. Tuy nhiên, thị trường có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh mạnh trước khi hướng đến vùng kháng cự trên. Diễn biến sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu trong tuần đầu tháng 6.Đối với các nhà đầu tư vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao tiếp tục thực hiện bán giảm tỷ trọng tại vùng 860-880 điểm.

Kết phiên giao dịch 29/5, VN-Index tăng 3,12 điểm (0,36%) lên 864,51 điểm; HNX-Index giảm 0,06% xuống 109,57 điểm; UPCoM-Index giảm 0,18% xuống 54,91 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản giao dịch tích cực; đặc biệt, cổ phiếu VHM VRE giao dịch khởi sắc đóng vai trò trụ đỡ của thị trường. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa trung bình giảm giá như DXG, CII, CRE, NLG, DIG.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, ngày giao dịch cuối tuần nhuộm trong sắc đỏ do nhà đầu tư "chùn tay" giao dịch sau động thái Trung Quốc phê chuẩn áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,45% trong những giờ đầu giao dịch khi cổ phiếu của nhà sản xuất robot Fanuc "rơi" 2,13%, còn chỉ số Topix cũng trượt 0,43%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi bị kéo giảm 0,43% khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip lớn thứ 2 thế giới SK Hynix rớt giá hơn 2%.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục biến động trái chiều ngay đầu phiên. Chỉ số Shanghai Composite trượt 0,19% khi chỉ số Shenzhen Component nhích nhẹ 0,175%. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng lặn 0,81% khi cổ phiếu của ngân hàng HSBC mất 2,03%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) trượt 0,54%.

Chứng khoán Mỹ cũng đỏ lửa khi cả 3 chỉ số lớn đều đi xuống. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa với 25.400,64 điểm, giảm 0,6%, trong khi S&P 500 mất 0,2% và kết thúc phiên giao dịch với 3.029,73 điểm còn Nasdaq Composite chốt phiên giảm 0,5% về 9.368,99 điểm.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm | Tình dục học đường trở nên dễ dãi từ bao giờ?07:50Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Nghi bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, gia đình ngỡ ngàng phát hiện thi thể ở vuông tôm01:29Phẫn nộ chủ quán thịt nướng Chùa Láng chửi bới shipper | Đăng clip xin lỗi bảo “còn ngu, còn dại”02:18Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh | Hiểm họa tại khu vui chơi trẻ em03:01Tìm thấy hộp đen máy bay SJ-182 rơi tại Indonesia | Hé lộ những bí mật của Sriwijaya Air?02:27Tây Ninh: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ mẹ chở theo 2 con nhảy cầu, 1 vẫn mất tích02:42Máy bay SJ 182 rơi tại Indonesia ; Tìm thấy thi thể và mảnh vỡ trên quần đảo Thousands02:22Người đàn ông không mặc quần áo đứng giữa Mẫu Sơn băng tuyết trắng trời hò hét01:38Nguyễn Minh Nhân - Lis (Secret) | Huyền thoại Dota 2 qua đời vì viêm phổi ở tuổi 3303:12Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Cảnh sát một mình đối đầu bạo loạn được đề nghị thưởng huân chương01:19Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm02:36Cháy lớn ở Bình Dương cửa hàng xe máy tiền tỷ bị thiêu rụi | Chủ cửa hàng khóc thét01:43Mỹ truy tìm chủ mưu vụ bạo loạn Đồi Capitol04:12Boyan Slat - Ocean Cleanup | Chàng trai có ước mơ dọn rác đại dương làm cả thế giới ngưỡng mộ07:51Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Ông Trump chuẩn bị trả đũa giới công nghệ01:01

Thông tin đang nóng

Nam Thư "bức bối" lên tiếng vì bị ép đóng chung với Vĩnh Thuỵ trong Táo Xuân và pha "bẻ lái" không ngờ
21:47:04 16/01/2021
Những ngôi sao xuất thân từ các gia đình tài phiệt giàu có
23:36:52 16/01/2021
3 năm yêu thầm anh ta nhưng chỉ một lần đi ăn cùng thì tôi đã muốn "bỏ của chạy lấy người"
22:17:15 16/01/2021
Cuộc đời Lệ Thu: Ba lần đò - hôn nhân đầu cưới vội khi chưa biết hôn, chưa một lần cầm tay
22:30:38 16/01/2021
Càng lớn ngoại hình của cậu cả nhà Trương Bá Chi càng gây chú ý vì sở hữu đặc điểm này từ Tạ Đình Phong
22:42:36 16/01/2021
Rằm tháng chạp "chuyện gì đến cũng phải đến", 3 con giáp định sẵn sẽ gặp may mắn, từ giờ đến Tết thăng hoa từ tình duyên đến tài vận
21:37:09 16/01/2021
Cận cảnh gương mặt của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ dấu hiệu lão hóa
22:46:02 16/01/2021
Tử vi chủ nhật ngày 17/1/2021 của 12 con giáp: hợi may mắn hơn người
21:23:23 16/01/2021
Vì sao 29 người chết sau khi được tiêm vaccine Covid-19 ở Na Uy?
01:09:45 17/01/2021
100 triệu trong két sắt bỗng "bốc hơi", nghi chồng đem tiền cho bồ tôi điều tra để rồi đem nốt 50 triệu quỹ đen cho cô ta
22:11:49 16/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Nhã Phương: 'Gia đình chồng tôi rất tâm lý'

Phỏng vấn sao

07:26:46 17/01/2021
Nữ diễn viên cho biết cô may mắn khi luôn có sự hỗ trợ của gia đình chồng trong việc chăm sóc con.

3 con giáp kém duyên, suy nghĩ ngờ nghệch dễ bỏ lỡ tình yêu một cách đáng tiếc để rồi luôn sống trong ân hận

Trắc nghiệm

07:25:06 17/01/2021
Xin chia buồn với 3 con giáp “kém duyên” trong chuyện tình cảm, hay suy nghĩ ngờ nghệch, ngốc nghếch, không hiểu được tình cảm mà người khác dành cho mình.

Bạn gái kém 16 tuổi của Chi Bảo mê nấu nướng, tập thể thao cuối tuần

Sao việt

07:21:38 17/01/2021
Cuối tuần, Thuỳ Chang - bạn gái kém 16 tuổi của Chi Bảo thường nấu ăn thiết đãi bạn bè và cùng người yêu tập thể thao.

Phan Văn Đức khiến con gái khóc òa, biểu cảm đáng yêu khi bế em bé

Bên lề sân cỏ

07:18:04 17/01/2021
Phan Văn Đức đã có những phút giây tình cảm bên cạnh cô con gái Dâu Tây sau khi toả sáng giúp SLNA giữ lại 1 điểm ở vòng 1 V.League 2021.

"Tử huyệt" nơi hàng thủ khiến Viettel bại trận trước Hải Phòng

Bóng đá việt nam

07:14:42 17/01/2021
Trung vệ Luiz Silva chính là tử huyệt khiến Viettel chịu thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng mở màn V-League 2021.

Sir Alex: 'Tạ ơn Chúa vì tôi đã giải nghệ'

Bóng đá thế giới

07:11:26 17/01/2021
Huấn luyện viên huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford cảm thấy may mắn khi không phải đối đầu Liverpool dưới thời Klopp.

Chuỗi hệ thống 5 cửa hàng thời trang Luxme luôn cập nhật ưu đãi mỗi ngày

Thời trang

07:07:54 17/01/2021
Khám phá chuỗi thời trang Luxme gây sốt với phái đẹp Việt vừa rẻ, vừa chất với chuỗi cửa hàng thời trang Luxme khiến phái đẹp phát mê.

500.000 người Việt mắc bệnh động kinh, bác sĩ hướng dẫn xử lý cơn co giật

Sức khỏe

07:04:00 17/01/2021
Việt Nam có khoảng 500.000 người bị mắc bệnh động kinh, nhưng lại đang có nhiều người lầm tưởng rằng đây là bệnh tâm thần, bệnh di truyền và bệnh không có thuốc chữa.

Mặt tối của showbiz Đài Loan

Sao châu á

07:01:34 17/01/2021
Hào nhoáng, đẳng cấp là những từ miêu tả về ngành giải trí nhưng cũng dùng để che lấp mặt tối ở showbiz.

Dừng trận đấu vì chó cưng 'xỏ giày' ra sân

Hài hước

06:57:21 17/01/2021
Các cầu thủ của hai đội buộc phải dừng trận đấu vì có một vị khách 4 chân miệng ngậm một chiếc giày lao ra sân.

Nguyên nhân khiến tài tử Archie Lyndhurst qua đời ở tuổi 19

Sao âu mỹ

06:54:00 17/01/2021
Người thân chia sẻ nam diễn viên qua đời do xuất huyết não khi đang ngủ.

ĐH Mở TP.HCM ra mắt ứng dụng học online miễn phí

Học hành

06:52:24 17/01/2021
Sáng 16/1, ĐH Mở TP.HCM giới thiệu hệ thống đào tạo trực tuyến, cung cấp các khóa học hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng.

5 groups Kpop sale cao nhất từ 2014 đến 2020: Big3, Big Hit bị vượt mặt

Nhạc quốc tế

06:52:08 17/01/2021
Mỗi năm Kpop lại chào đón hàng loạt những cái tên mới ra đời, và lượng sale album chính là chỉ số quan trọng đo độ thành công bước đầu của các tân binh.

Các tỉnh Bắc Bộ chuyển rét đậm, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết

Đời sống

06:42:56 17/01/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngắm khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Độ Mixi trên sóng, ai cũng mơ ước có một chốn yên bình như thế!

Game online

06:40:03 17/01/2021
Nhìn những hình ảnh hạnh phúc này của gia đình Tộc trưởng Độ Mixi, người chúc mừng, người ghen tỵ, người lại mơ ước đó là hình ảnh của mình vài năm sau.