Nguồn cải cách tiền lương: Nơi không dùng hết nơi chi không đúng

7/36 địa phương được kiểm toán sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2018 để chi bù hụt thu 2.451,2 tỷ đồng…

Nguồn cải cách tiền lương: Nơi không dùng hết nơi chi không đúng - Hình 1

Gửi ý kiến đến Quốc hội về dự toán và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, Kiểm toán Nhà nước cho biết việc quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương ở nhiều nơi chưa nghiêm túc.

Cụ thể, có 7/36 địa phương được kiểm toán sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2018 để chi bù hụt thu 2.451,2 tỷ đồng: tỉnh Bình Dương 1.313 tỷ đồng, Đồng Nai 807 tỷ đồng, Thanh Hóa 229,7 tỷ đồng, Hưng Yên 54,4 tỷ đồng, Kon Tum 20,5 tỷ đồng, Hậu Giang 10,4 tỷ đồng, Phú Yên (thành phố Tuy Hòa 10 tỷ đồng), Lâm Đồng (huyện Đam Rông 6,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, một số địa phương có nguồn cải cách tiền lương dư lớn nhưng không sử dụng hết, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc thông tin.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế năm 2020 là 61,5 nghìn tỷ đồng (năm 2019 là 16.200 tỷ đồng – PV).

Để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương: “hàng năm, dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương , khoảng 40% tăng thu ngân sách Trung ương cho cải cách chính sách tiền lương”, Kiểm toán nhà nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đồng thời có chính sách hướng dẫn kịp thời, phù hợp trong việc quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương.

Về dự toán chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết, dự toán chi cân đối ngân sách năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 113,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2019, bằng 25,7%GDP.

Cơ cấu chi có xu hướng chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 60,5% tổng chi ngân sách, thấp hơn mục tiêu đề ra dưới 64% giai đoạn 2016-2020. Chi đầu tư phát triển chiếm 26,9% cao hơn so với mục tiêu (25-26% tổng chi ngân sách) đề ra giai đoạn 2016-2020

Vẫn theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ dự kiến tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019.

Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 22,2%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4%GDP. Tỷ lệ huy động từ thuế, phí này là thấp nhất trong những năm gần đây, theo Kiểm toán Nhà nước.

Hà Vũ

Theo VnEconomy

Cao Bằng: Nhiều đơn vị giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt 50% cam kết

Những đơn vị giải ngân thấp so với cam kết như BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; BQL dự án đầu tư xây dựng giao thông các công trình giao thông, UBNDTP Cao Bằng...

Cao Bằng: Nhiều đơn vị giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt 50% cam kết - Hình 1

Quang cảnh hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Ngày 10/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Tổng số vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh Cao Bằng đã giao là trên 2. 453 tỷ đồng (không bao gồm trả nợ bội chi ngân sách địa phương) được bố trí cho 1.428 dự án (tính đến ngày 30/9/2019)
Đến 30/9/2019, tỉnh Cao Bằng đã giải ngân được gần 973 tỷ đồng (bằng 39,7 kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kì năm 2018); trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt trên 456 tỷ đồng (bằng 50,4% kế hoạch); vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt trên 453 tỷ đồng (bằng 34,5% kế hoạch); nguồn vốn giao bổ sung trong năm giải ngân đạt trên 63 tỷ đồng (bằng 25,5% kế hoạch ).
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019, giải ngân đạt trên 559 tỷ đồng (bằng 43,1% kế hoạch)....
Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp so với cam kết (giải ngân chưa đạt 50% cam kết) như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông các công trình giao thông, UBND thành phố Cao Bằng...
Theo ông Lưu Công Hữu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng, trong 9 tháng năm 2019, Ban Quản lý có 4 dự án đầu tư có kết quả giải ngân vốn đầu tư không đảm bảo cam kết. Lý do là các dự án giao thông có chiều dài tuyến lớn do vậy việc triển khai hạng mục giải phóng mặt bằng mất thời gian và chậm so với tiến độ cấp phát vốn của Trung ương; dự án có khối lượng lớn nên công tác kiểm tra, nghiệm thu mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, có công trình ở khu vực biên giới, liên kết thực hiện giữa Việt Nam và Trung Quốc nên thường xuyên phải trao đổi, hội đàm dẫn tới thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư kéo dài thời gian so với dự kiến....
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019 thấp, xu hướng sẽ tăng mạnh trong nhưng tháng cuối năm.

Bên cạnh nguyên nhân do tâm lý ngại giải ngân nhiều lần, ngại làm thủ tục thanh quyết toán vốn nhiều lần của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thì nguyên nhân cơ bản là do tính chất đặc thù của hoạt động đầu tư (hoạt động giải ngân vốn đầu tư đòi hỏi phải có quá trình thực hiện và tích luý khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các thủ tục giải ngân vốn...)
Giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn khi một số gia đình chưa chấp thuận và có kiến nghị đối với phương án bồi thường được cấp thẩm quyền phê duyệt; một số dự án khởi công mới trong năm 2019 mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công; một số dự án thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa, giai đoạn đầu chủ yếu là vận chuyển vật liệu dẫn tới khối lượng thi công đạt thấp.

Cùng với đó, việc giao kế hoạch vốn bổ sung trong năm còn chậm chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án, nhất là nguồn vốn cấp phát từ vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ODA....
Bên cạnh đó, có các nguyên nhân như: Chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2019, nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm; một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự kiên quyết trong triển khai thực hiện dự án trên địa bàn, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao; năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế, dẫn tới một số dự án phải điều chỉnh phương án thiết kế làm kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn...
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng của tỉnh Cao Bằng mặc dù có chuyển biến so với năm 2018 nhưng so với cả nước thì còn rất chậm. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trong huyện hỗ trợ, hướng dẫn cho các xã khi có vướng mắc trong quá trình triển khai các thủ tục để thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chủ động tháo giữ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình dự án; tập trung thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng đã kí kết, chậm hoàn thiện thanh toán khối lượng hoàn thành...
Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường giám sát đánh giá đầu tư để các dự án phát huy hiệu quả; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019. Cùng với đó, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, hàng hoá, dịch vụ.../.

Chu Hiệu/TTXVN

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm | Tình dục học đường trở nên dễ dãi từ bao giờ?07:50Cô gái bị truy sát tử vong giữa phố Hà Nội;Bố cô gái hé lộ nguyên nhân vụ việc03:26Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Nghi bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, gia đình ngỡ ngàng phát hiện thi thể ở vuông tôm01:29Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Tìm thấy hộp đen máy bay SJ-182 rơi tại Indonesia | Hé lộ những bí mật của Sriwijaya Air?02:27Phẫn nộ chủ quán thịt nướng Chùa Láng chửi bới shipper | Đăng clip xin lỗi bảo “còn ngu, còn dại”02:18Cảnh sát đột kích xưởng giấy tờ giả00:11Máy bay SJ 182 rơi tại Indonesia ; Tìm thấy thi thể và mảnh vỡ trên quần đảo Thousands02:22Người đàn ông không mặc quần áo đứng giữa Mẫu Sơn băng tuyết trắng trời hò hét01:38Người ủng hộ Trump vây thượng nghị sĩ00:34Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm02:36Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Nguyễn Minh Nhân - Lis (Secret) | Huyền thoại Dota 2 qua đời vì viêm phổi ở tuổi 3303:12Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh | Hiểm họa tại khu vui chơi trẻ em03:01Boyan Slat - Ocean Cleanup | Chàng trai có ước mơ dọn rác đại dương làm cả thế giới ngưỡng mộ07:51Cảnh sát một mình đối đầu bạo loạn được đề nghị thưởng huân chương01:19Ông Trump chuẩn bị trả đũa giới công nghệ01:01Cháy lớn ở Bình Dương cửa hàng xe máy tiền tỷ bị thiêu rụi | Chủ cửa hàng khóc thét01:43

Thông tin đang nóng

Những bức ảnh khiến mỹ nhân Hoa ngữ không muốn nhìn lại
18:21:28 15/01/2021
Clip: Gắp lươn sống đang giãy đành đạch ra khỏi bụng nam thanh niên
20:05:41 15/01/2021
Bé gái 8 tuổi vỡ mạch máu não sau cái tát của mẹ, 6 bộ phận trên cơ thể trẻ cha mẹ cần tránh
20:18:39 15/01/2021
Nỗi đau gia đình học sinh tử nạn vì tàu lượn: Bố mới mất, giờ đến con trai
19:16:33 15/01/2021
Noo Phước Thịnh phát "cẩu lương" giữa lúc Mai Phương Thuý nằm viện, ai dè bị dân tình gài vào thế ngượng chín mặt
20:28:33 15/01/2021
Mỹ nhân Vườn Sao Băng lần đầu khoe diện mạo con trai với chồng đại gia, netizen đổ đứ đừ luôn vì quá đáng yêu
19:18:38 15/01/2021
Trải qua hai cú sốc lớn, Hoài Linh: Tôi không thể dừng lại vào lúc này
19:51:53 15/01/2021
Sự kiện siêu khủng iQiYi: Thái Từ Khôn "soái khí" ngút ngàn, Kim Thần đọ sắc vóc sexy bên mỹ nhân hack tuổi Đàm Tùng Vận
20:40:51 15/01/2021
Lê Âu Ngân Anh lên đồ gợi cảm, khoe dáng nuột nà đón tuổi mới: Nhan sắc thăng hạng chuẩn cô giáo hot nhất nhì Vbiz!
19:21:12 15/01/2021
Mỹ Tâm lần đầu nói về việc giã từ sự nghiệp, chỉ một câu nói khiến fan 'ấm lòng'
20:38:13 15/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Tường Linh post loạt ảnh phô ba vòng nóng bỏng, choáng nhất là kiểu quần xuyên thấu mặc cũng như không

Phong cách sao

04:01:19 16/01/2021
Loạt ảnh mới nhất của Hoa hậu Tường Linh nhận được nhiều lời khen từ fan và cả người nổi tiếng.

Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 480%

Pháp luật

01:31:06 16/01/2021
Chiều 15/1, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự và hoàn tất hồ sơ để bàn giao 4 đối tượng cho Công an huyện Gò Dầu để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Lộ diện mẫu tên lửa Mỹ dùng hạ sát tướng Iran

Thế giới

01:27:05 16/01/2021
Mỹ dường như đã dùng tên lửa AGM-179A với độ chính xác rất cao, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại để hạ sát tướng Iran Soleimani hồi năm 2020.

Ký ức kinh hoàng của nữ sinh thoát chết trong sự cố tàu lượn

Sự kiện nóng

01:21:43 16/01/2021
Tàu vừa chạy qua khúc cua, P giật mình khi thấy toa ghế ngồi chuyển động khác thường, lao thẳng vào cột sắt rồi dừng lại, em đã tận mắt nhìn thấy người bạn thân rơi xuống đất.

Bác sĩ mới ra trường phải thi chứng chỉ hành nghề

Đời sống

01:14:19 16/01/2021
Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề y cho bác sĩ mới ra trường, đảm bảo dù học trường nào khi làm nghề phải đạt chuẩn.

Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025

Thế giới số

23:59:24 15/01/2021
Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Bộ TT&TT công bố. Trọng tâm của công tác thúc đẩy triển khai IPv6 trong 5 năm tới là các cơ quan nhà nước.

Faker xuất trận, T1 vẫn thất bại đầy cay đắng trước DAMWON KIA

Esport

23:58:40 15/01/2021
Cuộc đối đầu được mong đợi nhất tại LCK Mùa Xuân 2021 giữa T1 và DWG KIA (DAMWON - DK) đã chính thức khép lại, và đội giành được chiến thắng tiếp tục là những chú Rùa xanh (biệt danh của DK).

Vừa xuất hiện trong sự kiện, Tiêu Chiến đã gây "cơn sốt" toàn cầu khiến antifan cũng phải công nhận độ nổi tiếng

Sao châu á

23:38:35 15/01/2021
Vượt mặt nhiều ngôi sao đình đám như Thái Từ Khôn hay Huỳnh Hiểu Minh, Tiêu Chiến đã trở thành ngôi sao hot nhất sự kiện.

Sau 2 năm yêu bạn trai, Quế Vân nhắn nhủ: 'Bây giờ có con trai rồi, mẹ mong bố yêu con và không làm mẹ buồn'

Sao việt

23:28:04 15/01/2021
Quế Vân tiết lộ 2 năm qua hẹn hò với bạn trai đã có khá nhiều chuyện buồn và đau đớn, đến nay cô nhắn nhủ đầy xúc động đến với đối phương trước khi đón con đầu lòng.

Wayne Rooney giã từ sự nghiệp cầu thủ

Bóng đá thế giới

23:23:21 15/01/2021
Cựu thủ quân tuyển Anh chia tay sự nghiệp cầu thủ để tập trung cống hiến trong vai trò HLV trưởng tại Derby County.

Chờ xem ngôi sao World Cup "già" nhất V.League

Bóng đá việt nam

23:16:26 15/01/2021
Cùng với Kiatisak, Brandao, Công Phượng và dàn sao HAGL, được chú ý nhất bên phía chủ nhà Sài Gòn sẽ là tiền vệ mang áo số 10 Daisuke Matsui. Tân binh người Nhật Bản này là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử V.League khi đến tháng 5 tớ...

Alexandre Pato chạm đáy sự nghiệp dù mới 31 tuổi

Sao thể thao

23:00:21 15/01/2021
Alexandre Pato, tiền đạo sáng giá một thời của tuyển Brazil, muốn tìm bến đỗ phù hợp để tận hưởng thời gian còn lại trên sân cỏ.

Vừa ra mắt, Galaxy S21 đã loạn giá tại Việt Nam

Đồ 2-tek

22:52:58 15/01/2021
Tham khảo tại một số đại lý, mức giảm tối đa mà người dùng có thể nhận được khi mua chiếc S21 có thể lên tới 7 triệu đồng.