người bố không có trách nhiệm

Gia đình không biết bạn trai tôi từng có vợ con

Góc tâm tình

15:45:41 17/02/2019
Bố mẹ tôi ưng anh nhưng chưa biết anh từng có vợ con. Tôi chưa dám kể, sợ mọi người sẽ phản đối.