ngân hàng sbc

Nhân viên ngân hàng SBC nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan hỗ trợ 20 tỷ đồng

Pháp luật

10:40:36 08/03/2024
Sau khi bị cáo Phạm Thu Phong (Trưởng ban kiểm soát SCB) nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan đã không ngần ngại mà hỗ trợ 20 tỷ đồng, vì bị cáo này đã gắn bó 11 năm với Ngân hàng SCB.