Nếu thể chế thị trường vẫn “méo”, thị trường chứng khoán khó… “tròn”

Nếu thể chế thị trường vẫn méo mó, theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thị trường chứng khoán sẽ khó phát triển.

Nếu thể chế thị trường vẫn méo, thị trường chứng khoán khó... tròn - Hình 1

Tròn 20 năm hoạt động, theo ông, đâu là những điểm được và chưa được của TTCK Việt Nam?

Nếu nhìn lại năm 2000, khi đó còn rất khó khăn về phát triển kinh tế thị trường, thì không ai hình dung được TTCK Việt Nam lại phát triển nhanh đến như vậy.

Trong 20 năm qua, phải nói rằng TTCK phát triển rất nhanh cả về quy mô, nhà đầu tư, trở thành một kênh huy động vốn của nền kinh tế, cho các doanh nghiệp có năng lực, có khả năng phát triển.

TTCK phát triển cũng góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, làm cho thị trường vốn và tài chính Việt Nam phát triển hơn.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, TTCK đến nay vẫn phụ thuộc khá nhiều vào cổ phần hóa của khu vực doanh nghiệp nhà nước, trong khi số lượng doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thị trường còn hạn chế.

Nếu thể chế thị trường vẫn méo, thị trường chứng khoán khó... tròn - Hình 2

TS. Nguyễn Đình Cung.

Trên thị trường còn thiếu các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp, các định chế đầu tư, vốn là những tổ chức dẫn dắt thị trường, làm cho thị trường ổn định và phát triển theo cách chuyên nghiệp hơn. Bởi vậy, tính đầu cơ trên thị trường hiện nay còn lớn.

Cơ cấu hàng hóa trên thị trường phần lớn từ doanh nghiệp cổ phần hóa đi lên, trong khi môi trường kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, các doanh nghiệp chưa thực sự có môi trường để phát triển theo hướng cạnh tranh toàn cầu, do đó, quản trị của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường còn yếu kém.

Vì thị trường còn thiếu tính chuyên nghiệp, vẫn mang tính đầu cơ như vậy nên nhà đầu tư tham gia chủ yếu vẫn chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Vậy nên, các yếu tố mang tính dài hạn, đặc biệt là chất lượng của hàng hóa, thể hiện ở chất lượng của chính các công ty phát hành chứng khoán vẫn còn thấp.

Nói cách khác, vì phần lớn nhà đầu tư chỉ đầu tư mang tính chất ngắn hạn, nên họ cũng không quá chú trọng đến chất lượng quản trị công ty. Thị trường thiếu áp lực và động lực thay đổi để nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Dù hiện nay chuẩn mực về quản trị công ty được áp dụng, song nhìn chung, các công ty mới dừng ở tuân thủ như một hình thức bắt buộc, chứ không phải chủ động để nâng cao chất lượng, hoàn thiện hiệu lực quản trị, áp dụng các nguyên tắc quản trị tốt trên thị trường, từ đó nhà đầu tư nhìn vào cách thức và cơ cấu quản trị để yên tâm đầu tư dài hạn.

Cũng phải nói một cách công bằng là khó có thể chê TTCK vì nó là một bộ phận của thể chế kinh tế thị trường vốn chưa hoàn thiện.

Nền tảng kinh tế thị trường vẫn còn méo mó, thì khó có thể đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong hoàn cảnh như vậy công khai minh bạch được, trên TTCK lại càng khó.

Bởi nếu công khai, minh bạch thì phải áp dụng các chuẩn mực tốt theo thông lệ tốt, mà như vậy thì lại thiệt thòi trong thể chế này nên niêm yết vẫn mang tính tuân thủ hơn là xuất phát từ mong muốn nội tại của doanh nghiệp.

Dù còn nhiều bất cập, nhưng TTCK Việt Nam đã khẳng định là một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, thưa ông?

Với quy mô và cấp độ phát triển của thị trường hiện nay, có thể thấy các yếu tố thông tin thị trường, minh bạch thông tin, chất lượng hàng hóa và ngay cả chất lượng nhà đầu tư còn nhiều hạn chế.

Huy động vốn của nền kinh tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống ngân hàng, nên TTCK vẫn chưa xứng tầm trên thị trường tài chính Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp chưa có động lực để nâng cao quản trị, minh bạch trong quản lý, áp dụng chuẩn mực phổ biến tốt trên quốc tế, là điều rất cần cải thiện ở TTCK Việt Nam.

Phải đưa được các định chế đầu tư, chẳng hạn hệ thống quỹ hưu trí vào hoạt động để tổ chức này trở thành nhà đầu tư chủ yếu trên TTCK.

Muốn vậy, phải đưa được các định chế đầu tư, chẳng hạn như hệ thống quỹ hưu trí… vào hoạt động, để tổ chức này trở thành nhà đầu tư chủ yếu trên TTCK.

Ðó là chưa kể hiện nay thị trường vẫn méo mó, chưa phải là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn một cách thực sự hiệu quả theo đúng quy luật thị trường như đã phân tích…

Ông vừa đề cập một trong những lực lượng chính đóng góp hàng hóa cho TTCK là khối doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và từ hoạt động bán vốn nhà nước. Tuy nhiên, tiến trình này gần như bị ngưng trệ trong 2-3 năm nay. Theo ông, nút thắt của tiến trình này là gì?

TTCK ra đời đã trở thành công cụ thúc đẩy cổ phần hóa khối doanh nghiệp nhà nước nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa đã lên niêm yết trên TTCK, song bây giờ cổ phần hóa chững lại có nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất là tại thời điểm này do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tất cả mọi kế hoạch đều đảo lộn. Trong điều kiện bình thường, thì tiến trình cổ phần hóa cũng chậm lại, vì hiện chủ yếu cổ phần hoá các doanh nghiệp quy mô lớn.

Khi lên thị trường thì đòi hỏi chuẩn mực rõ ràng, rành mạch tách biệt về quyền sở hữu của nhà nước và tài sản của doanh nghiệp. Trong khi đó hiện nay, ta vẫn chưa phân định được rõ ràng về tài sản công và tài sản của doanh nghiệp trong cổ phần hóa.

Nếu tài sản trong doanh nghiệp vẫn gọi là tài sản công thì không đúng. Mặt khác, nếu vẫn coi là tài sản công thì bán tài sản công lại càng hết sức khó khăn.

Thứ hai, với việc điều chỉnh khái niệm về doanh nghiệp nhà nước có thể sẽ khiến người muốn mua phải chần chừ cân nhắc hơn.

Nếu người mua chỉ để đầu cơ thì họ không quá quan tâm điều này, song nhà đầu tư mua để đầu tư dài hạn thì họ sẽ thấy lấn cấn khi công ty cổ phần vẫn còn “bóng dáng” áp dụng cơ chế nhà nước.

Ðể phù hợp với thị trường và mô hình công ty cổ phần đòi hỏi thay đổi chủ sở hữu như chủ sở hữu của cơ chế tư nhân. Còn nếu giữ cách quản lý nhà nước là chủ sở hữu như bây giờ sẽ không ăn nhập với cách vận hành của một công ty cổ phần.

Giả sử không có yếu tố dịch Covid- 19 tác động, thì việc thoái vốn cổ phần hóa tại thời điểm hiện nay, đối với các doanh nghiệp lớn với cơ cấu tài chính phức tạp mà vẫn áp dụng cơ chế hành chính nhà nước định giá một cách tù mù, không phân định rõ được tài sản doanh nghiệp và nhà nước thì khó có lối ra cho việc đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thậm chí, tôi cho rằng, cổ phần hóa sẽ bị tắc nếu không thay đổi. Thoái vốn thì ở mức nào đó có thể tiếp tục triển khai được, song cổ phần hóa để đưa các loại hàng hóa mới ra thị trường sẽ bị… tắc nếu không thay đổi cho phù hợp với yêu cầu mới của cổ phần hóa và theo nguyên tắc thị trường.

Do đó, TTCK không nên kỳ vọng vào hàng hóa từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nữa, mà nên trông đợi xu hướng khác là tạo hàng hóa từ khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Lên sàn, nhiều doanh nghiệp tốt của Việt Nam đang đối mặt với rủi ro bị thâu tóm bởi các nhà đầu tư lớn nước ngoài. Ông nhìn nhận gì về hiện trạng này và nên có chính sách gì để điều tiết hợp lý?

Ðây là sự tất yếu của thị trường, khi đã tham gia thị trường cần tính được để tránh rủi ro đó. Nếu một công ty giả sử mà cổ đông lo lắng về điều này, thì cổ đông lớn phải tính.

Theo thông lệ và theo quy định của pháp luật, họ phải nắm giữ được tỷ lệ sở hữu cổ phần chi phối của công ty để có thể ra quyết định theo ý muốn.

Khi đã nắm được tỷ lệ sở hữu cổ phần chi phối và có đủ năng lực để thực thi quyền chủ sở hữu, đồng thời có định hướng rõ ràng thì vẫn kiểm soát được sở hữu công ty.

Thâu tóm là hoạt động nên khuyến khích trên thị trường để thay đổi quản trị doanh nghiệp theo hướng tốt hơn. Như thế có nghĩa ông chủ nhìn thấy cơ hội phát triển tốt hơn trên thị trường, thì sẽ nắm quyền chủ sở hữu để điều hành công ty và thay đổi chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Mặt khác, đây cũng là áp lực buộc những nhà quản trị công ty phải làm tốt hơn, nếu không muốn giá trị công ty bị suy giảm và bị loại khỏi cuộc chơi.

Thực ra, thâu tóm là câu chuyện của thị trường. Chính sách nhà nước không thể và không nên can thiệp, chỉ can thiệp khi thâu tóm bất bình đẳng, trong luật lệ đã có quy định.

Hoặc chỉ nên can thiệp một số lĩnh vực mang tính chất an ninh, quốc phòng, có thể có một số địa bàn mang tính chất chiến lược nhà nước hạn chế sự tham gia đầu tư của nước ngoài.

Ðâu là dự cảm của ông về triển vọng nền kinh tế và TTCK trong năm 2020 cũng như giai đoạn tới?

Trong bối cảnh hiện nay, theo tôi, triển vọng trung hạn chưa thấy sáng sủa, vì thế giới đang rơi vào suy thoái, quá trình phục hồi chậm hơn. Có thể đến năm 2023 mới có thể phục hồi quay trở về mức như 2019.

Cùng với đó, có nhiều sự thay đổi về chiến lược của các công ty, cách thức quản lý, kinh doanh của các công ty; cách thức tiêu dùng; tổ chức sản xuất…

Trong bối cảnh thay đổi nhiều như vậy, các nhà đầu tư chắc chắn phải dừng lại quan sát, riêng nhà đầu cơ có thể nhảy vào để tìm kiếm cơ hội. Song các nhà đầu tư chắc chắn phải nhìn lại một cách tổng thể về chiến lược để thay đổi, nên có thể mất nhiều năm để điều chỉnh.

Tuy nhiên, có thể có cơ hội cho những ngành nghề mới, sản phẩm mới, nhất là trong bối cảnh hiện nay, như kinh tế số, các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin…

Song đáng tiếc, tại Việt Nam hiện nay, nhóm cổ phiếu công nghệ và các ngành này chưa nhiều, trong khi những nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng đang dẫn đầu thị trường hiện nay, về lâu dài sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm.

Ngân hàng đối mặt với rủi ro nợ xấu sẽ tăng, lợi nhuận giảm, nên sẽ tác động tới giá cổ phiếu cũng như lợi nhuận của nhóm cổ phiếu này.

Về dài hạn, triển vọng TTCK phụ thuộc vào thể chế thị trường Việt Nam. Nếu thể chế thị trường vẫn méo mó, đặc biệt là thị trường nhân tố sản xuất, mà một trong số đó là thị trường vốn vẫn méo mó, nhà nước vẫn chi phối trong việc phân bổ nguồn lực theo kiểu xin- cho như hiện nay, thì TTCK sẽ khó lớn mạnh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bộ Y tế thông báo khẩn trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ người cách ly ở TP.HCM06:52Nguyên nhân thực sự vụ án mạng bỏ vào vali05:37Xôn xao ca mắc COVID-19 ở TP.HCM do cách ly nửa vời, quan chức Bộ Y tế nói gì?01:32Nóng: Clip vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai00:46Vlogger gốc Việt Brittanya Karma qua đời vì Covid-19. Bảo Anh cùng hàng loạt nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng05:35Quảng Ngãi: Sạt lở núi kinh hoàng, mặt đường đứt gãy, dân di dời khẩn cấp01:06Thêm 3 ca COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Đà Nẵng và Thanh Hoá08:01Khoảnh khắc lá chắn tên lửa Nga khai hỏa00:50Quốc Vương Bhutan, tổng tài bá đạo và bước ra từ ngôn tình và chuyện tình với nàng lọ lem giữa đời thực08:18Hà Nội: Thang máy chung cư rơi tự do từ tầng 5, hai người bị thương01:33Giáo viên trung tâm ngoại ngữ nhiễm Covid-19: Học sinh 2 trường tiểu học nghỉ học02:12TP.HCM: Phong tỏa 92 hộ dân ở Q.6 liên quan đến bệnh nhân Covid-1903:01BN 1.347 ở TP.HCM: Lây nhiễm từ người cách ly và sai phạm của người được cách ly04:55CLIP: Xuyên đêm truy vết người tiếp xúc giáo viên mắc Covid-19 đi dạy, tập gym01:36Bệnh nhân 1342 - Nam tiếp viên Vietnam Airlines có hay không sẽ  bị truy cứu trách nhiệm hình sự?04:14Luật sư của Trump đùa thuốc nhuộm chảy trên mặt là 'chất xám'01:19Trump nổi cáu vì phóng viên ngắt lời01:12Mẫu súng điều khiển từ xa bị nghi bắn chết nhà khoa học Iran00:38Hậu quả của việc sai phạm cách ly,  hàng loạt các trường Đại học, THPT tiếp tục nghỉ dạy lần 304:41Thêm 8 ca COVID-19 mới được cách ly ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam01:21

Tiêu điểm

SCG trúng 3 gói thầu xây dựng trị giá 33.000 tỷ đồng
14:55:53 02/12/2020
Vận đen với Tập đoàn Đất Xanh: Hết lỗ lại đến nợ thuế
08:04:43 02/12/2020
Lãi suất ngân hàng SCB cao nhất bao nhiêu?
08:19:43 02/12/2020
Vietnam Airlines mất gì khi nam tiếp viên vi phạm quy định cách ly làm Covid lây ra cộng đồng?
09:23:27 03/12/2020
Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 2/12: Tránh mua đuổi, tiếp tục đóng dần các vị thế ngắn hạn
19:56:43 01/12/2020
ACB dừng phân phối sản phẩm bảo hiểm của AIA và Manulife Việt Nam
16:50:19 03/12/2020
Địa ốc Him Lam đã mua hơn 67 triệu cổ phiếu DIG (DIC Corp)
16:22:46 03/12/2020
Tỷ giá USD hôm nay 2/12: USD lao dốc, chạm đáy thảm hại
07:49:38 02/12/2020
Thị trường tài chính 24h: Đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ chưa dừng lại
22:05:03 02/12/2020
Vì sao khoảng cách thị phần giữa KIDO Food với các đối thủ trong ngành kem như Unilever, Vinamilk hay Thủy Tạ càng ngày càng xa?
16:29:51 02/12/2020

Thông tin đang nóng

Thực đơn “khủng” trong đám cưới Công Phượng - Viên Minh ở Nghệ An: Tận 10 món, toàn sơn hào hải vị
14:57:57 03/12/2020
Cuối cùng Lan Ngọc đã có động thái sau khi Chi Dân khẳng định độc thân
12:40:31 03/12/2020
Ngân 98 công khai loạt ảnh nóng bỏng chưa từng có: Để lộ hết phần nhạy cảm trên dưới trong tư thế nhức mắt!
15:32:02 03/12/2020
2 hình ảnh khó quên tại COSMO 2020: Quan Hiểu Đồng mặc váy "bánh trứng hành", Na Na bị so sánh như chim cánh cụt
12:00:47 03/12/2020
Đi đám cưới bạn thân, vợ cũ Trọng Hưng diện váy trắng lấn át cả cô dâu
15:34:20 03/12/2020
“Tình cũ Dương Tử” Tần Tuấn Kiệt bị bắt gặp hẹn hò người đẹp “Lưu Ly Mỹ Nhân Sát”
12:25:22 03/12/2020
Hoa hậu Thu Ngân: Người đẹp tròn 20 tuổi vừa đăng quang đã vội lấy chồng giờ ra sao?
12:32:02 03/12/2020
1.392 người tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 đang chờ kết quả
16:10:50 03/12/2020
MC dẫn CK Hoa Hậu VN tiết lộ tiêu chí chọn Đỗ Thị Hà đăng quang: “Là người đẹp ngoan hiền, nhận được ít thư nặc danh nhất”
14:04:42 03/12/2020
Trang cá nhân Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'bay màu', do ồn ào với fan Kpop?
14:59:10 03/12/2020

Tin mới nhất

Agribank phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2020

17:03:04 03/12/2020
Mục đích của đợt phát hành này nhằm tăng vốn cấp 2 để đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của NHNN, đồng thời tăng trưởng nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay của nền kinh tế, đặc biệt là cho vay lĩnh vực nông nghiệp, n...

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

16:57:09 03/12/2020
Gửi tiền tại ngân hàng nào để hưởng lãi suất cao nhất trong bối cảnh các ngân hàng dư tiền và liên tục giảm lãi suất huy động?

11 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165.781 tỷ đồng, tăng trưởng 16%

16:56:29 03/12/2020
Bộ Tài chính cho biết, 11 tháng đầu năm 2020 tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165.781 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF bổ sung PDR vào danh mục

16:49:32 03/12/2020
Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán PDR) vừa được Quỹ IShares MSCI Frontier 100 ETF chọn là một trong 4 cổ phiếu mua mới trong đợt này.

VN-Index chạm ngưỡng 1.020 điểm

16:43:13 03/12/2020
Thị trường về cuối phiên giao dịch ngày 3-12, các cổ phiếu ngành thép (HPG, POM…) và bất động sản (HIZ, MH3, D11, BII, ASM, DIG, SJS, SGR, ITA…) đua nhau bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,48 điểm, lên 1.019,8 điểm; HNX-Index tăng 1,1...

Doanh nghiệp kích hoạt lại chế độ chống dịch

16:39:05 03/12/2020
Một số doanh nghiệp yêu cầu nhân viên khai báo y tế, đeo khẩu trang, dừng đi công tác, thậm chí có nơi đã bắt đầu làm việc tại nhà.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/12: Trở lại mua ròng hơn 440 tỷ đồng

16:32:25 03/12/2020
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì nhiệt sôi động nhưng đã trở lại trạng thái mua ròng khá tích cực, đạt hơn 440 tỷ đồng với tâm điểm hướng vào các cổ phiếu trong nhóm bluechip.

Giao dịch chứng khoán chiều 3/12: Nhiều mã nổi sóng, VN-Index hụt mốc 1.020 điểm

16:31:59 03/12/2020
Thị trường vẫn đang được bao bọc trong dòng tiền mạnh và có sự lan tỏa tương đối cao, góp phần lớn thúc đẩy VN-Index tiến lên chinh phục mốc 1.020 điểm, nhưng lực bán cuối phiên khiến VN-Index không giữ được mốc điểm này.

Doanh số Sao Ta tăng hơn 20%, đạt 180 triệu USD sau 11 tháng

16:27:18 03/12/2020
Thực phẩm Sao Ta ghi nhận sản lượng tôm chế biến tháng 11 cao gấp rưỡi cùng kỳ, đạt 1.900 tấn thành phẩm.

PNJ phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP, Chủ tịch và CEO mua hơn 20%

16:25:12 03/12/2020
PNJ dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,03%.

Sử dụng 29 tài khoản thao túng giá cổ phiếu CTP, một cá nhân bị phạt 600 triệu đồng

16:23:17 03/12/2020
UBCK vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoan với mức phạt lên tới 600 triệu đồng.

Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3) trả cổ tức 50% bằng tiền mặt

16:17:25 03/12/2020
Ngày 18/12 tới đây, CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán MH3 - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020.

Lãi suất vay mua nhà còn 9,5%/năm và sẽ duy trì trong 2021?

16:14:20 03/12/2020
Trong năm 2021 Ngân hàng Nhà nước không tăng lãi suất điều hành, vì vậy lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp nhằm kích cầu mảng bất động sản.

Loạt ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi

16:11:38 03/12/2020
Mức giảm lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng lớn phổ biến từ 0,1-0,2 điểm % so với tháng 11. Tuy nhiên, cũng có ngân hàng tăng lãi suất huy động

Minh bạch 'slot bay' của các hãng hàng không nội địa

15:52:41 03/12/2020
“Slot bay” là khoảng thời gian mà Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) phân bổ cho các hãng hàng không cất, hạ cánh các chuyến bay và được ví như “đất vàng” tại sân bay để các hãng hàng không khai thác theo năng lực. Tuy nhiên thực tế, đan...

Khó thu hút vốn đầu tư lưới truyền tải điện do vướng cơ chế

15:52:16 03/12/2020
Hiện nhà đầu tư tư nhân chưa thể tham gia đầu tư lưới điện truyền tải mà chỉ thực hiện đầu tư hạ tầng lưới điện nhằm đấu nối nhà máy điện của mình lên hệ thống...

Bộ Xây dựng sắp thoái hết vốn tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

15:46:31 03/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 16/12 tới đây, tại HNX, Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá để thoái vốn 139.399.608 cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), tương đương hơn 1.393 tỷ đồng theo mệnh g...

Xóm “mồ côi” tại TP.HCM: Chủ đầu tư sai phạm, nợ 400 tỷ đồng, người dân 16 năm chưa có nhà

15:39:26 03/12/2020
Người dân cho biết dù nhiều lần làm đơn, khiếu nại đến công ty và chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời và cách giải quyết thích đáng. Một số hộ gia đình có điều kiện kinh tế đã chuyển đi mua nhà mới, nhưng không ít người vì ...

Dòng tiền vẫn ồ ạt chảy trên thị trường chứng khoán, VnIndex lên ngưỡng 1.020 điểm

15:14:51 03/12/2020
Bơi theo dòng tiền mạnh luôn luôn là lựa chọn đúng. Nước chảy về chỗ trũng và dòng tiền khôn ngoan cũng vậy. Tuy nhiên, chung tôi vẫn luôn phải nhắc nhở nhà đầu tư rằng, phần thắng không dành cho tất cả mọi người và đặc biệt là không có...

PDR lấy ý kiến tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

15:04:11 03/12/2020
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) đã có quyết nghị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Từ Ocean Group, nhìn lại các thương vụ thâu tóm không ‘êm đềm’ trên sàn chứng khoán

14:58:57 03/12/2020
IDS Equity Holdings cho rằng đã nắm 51% vốn OGC, lãnh đạo Ocean Group bác bỏ việc công ty ngoại đã tiếp quản điều hành. Trước Ocean Group, mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông cũng từng diễn ra tại Coteccons, GTNfoods hay Vinaconex.

Gỗ Trường Thành quyết thoái sạch vốn tại công ty lâm nghiệp

14:58:14 03/12/2020
HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Lâm nghiệp Trường Thành (TTNLN).

Cơ hội để ngành sản xuất vật liệu “xanh” Việt Nam bứt phá

14:54:24 03/12/2020
Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường cùng sự phát triển của đô thị hiện đại, vật liệu xây dựng “xanh” đang trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của mỗi công trình, đặc biệt là sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng.

SCB chuẩn bị họp bất thường bàn về tăng vốn điều lệ và niêm yết HoSE

14:53:35 03/12/2020
Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỷ trong giai đoạn 2020-2023, trong đó riêng năm 2020-2021 tăng 5.000 tỷ.

Chứng khoán Bản Việt: Tăng trưởng cho vay và huy động của BIDV kém tích cực

14:47:35 03/12/2020
Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa có báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng của BIDV. Bản Việt cho biết, tăng trưởng cho vay và huy động của BIDV đều đang thấp hơn đáng kể so với kế hoạch 2020.

10 năm bão táp của Hoàng Anh Gia Lai: Bỏ bất động sản, tìm về nông nghiệp, từ đỉnh cao huy hoàng tới mấp mé vực thẳm

14:40:52 03/12/2020
10 năm nhìn lại, người ta nhìn thấy một doanh nghiệp đi lên từ kinh doanh bất động sản, quyết định buông bỏ bất động sản để chuyển hướng sang nông nghiệp, kết quả là khó chồng khó, làm đâu thua đó. Một doanh nhân từng giàu nhất nhì sàn ...

Viglacera ước lãi 11 tháng đạt 780 tỷ đồng, giảm 9%

14:39:20 03/12/2020
Doanh nghiệp vượt 4% kế hoạch lợi nhuận sau 11 tháng nhưng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh Viglacera giảm chủ yếu do thị trường vật liệu xây dựng khó khăn.

Sản lượng sản xuất 11 tháng của Hoà Phát gấp đôi so cùng kỳ

14:34:13 03/12/2020
Lũy kế 11 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng sản xuất gần 5,2 triệu tấn thép thô, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Có thể bạn quan tâm

Đang ngồi khóc lóc với mẹ thì anh trai về, tôi chột dạ sợ hãi ngờ đâu câu đầu tiên anh nói làm tôi giật mình sững sờ

Tâm sự

18:08:13 03/12/2020
Tôi cứ tưởng anh trai là một người bảo thủ, gia trưởng, ngờ đâu anh lại cho tôi dũng khí lớn đến thế!

Nam công nhân qua đời, tạng được chuyển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi ba miền cứu người

Đời sống

18:08:09 03/12/2020
Ngày 2/12, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thực hiện ca điều phối, vận chuyển tạng từ Vũng Tàu đi TP.HCM, Huế và Hà Nội để cứu người.

Cậu bé Việt hưởng 100 triệu USD từ tỷ phú Mỹ, ai cũng tò mò cuộc sống giờ ra sao?

Netizen

18:05:58 03/12/2020
Năm 2015 – khi Lory tròn 21 tuổi, cậu đã chính thức trở thành chủ nhân của số tiền siêu khủng 100 triệu USD.

Giả danh Thượng úy Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Vụ án

18:03:02 03/12/2020
Can đã lên mạng mua 1 bộ đồ Cảnh sát nhân dân Việt Nam, 1 mũ kêpi, 1 dây thắt lưng, 1 bộ phù hiệu cấp hàm Thượng úy, 1 cây súng bắn đạn bi (giống loại súng ngắn Z83), 1 chiếc còng số 8 và một giấy Chứng minh Công an nhân dân mang tên Tr...

Aespa đi làm: Karina 'chặt đẹp' các thành viên nhờ body cực phẩm

Phong cách sao

17:58:02 03/12/2020
Mỗi lần Karina diện quần shorts khoe chân dài là cô nàng lại chiếm spotlight trong đội hình Aespa.

Iran bị tố điều đặc nhiệm tới 'sân sau' của Mỹ

Thế giới

17:53:02 03/12/2020
Iran được cho là đã chuyển nhiều khí tài và cử đặc nhiệm Quds tới Venezuela để hỗ trợ Tổng thống Nicolas Maduro, động thái khiến Mỹ quan ngại.

Inno3D GeForce RTX 3070 iCHILL X3 – Trải nghiệm game tốt ở 2K

Game offline

17:47:48 03/12/2020
Một sản phẩm Ampere nữa tiếp tục trình làng người dùng, lần này là một tên tuổi khác trong mảng VGA - Inno3D với GeForce RTX 3070 iCHILL X3.

Nếu "chạm" được vào 3 vùng mà đàn ông coi là "cấm địa" thì xin chúc mừng, bạn đã đạt vị trí độc tôn trong tim anh ấy!

Tình yêu

17:46:30 03/12/2020
Đàn ông có rất nhiều cấm địa, chỉ cần anh ta chịu cởi mở chia sẻ với bạn thì chắc chắn đến 90% anh ta dành trọn trái tim và tâm trí cho bạn.

Asus đồng hành “làm sống doanh nghiệp thời khủng hoảng“ 

Thế giới số

17:46:08 03/12/2020
Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, ASUS phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành khởi động tọa đàm: Làm sống lại doanh nghiệp thời khủng khoảng như một cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt bước qua giai đoạn thử th...

Người dùng iPhone 12 báo cáo tụt pin nhanh ở chế độ chờ 

Đồ 2-tek

17:40:45 03/12/2020
Sau một thời gian không phát hiện lỗi mới, iPhone 12 series mới đây đã được người dùng báo cáo tình trạng tụt pin nhanh ở chế độ chờ.

Vẻ mặt "tươi cười" bất thường của nam thanh niên giấu ma túy

Tệ nạn

17:35:12 03/12/2020
Với thái độ rất vui vẻ khi đi vào chốt 141, nam thanh niên tin rằng sẽ không bị cảnh sát kiểm tra bởi chỉ là người đi ngồi sau. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện ma túy được đối tượng cất giấu trong túi áo.