Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên ngành thú y

Theo Cục Thú y ( Bộ Nông nghiệpPhát triển nông thôn), tại nước ta đã xảy ra nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên diện rộng, gây tổn thất lớn về kinh tế.

Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên ngành thú y - Hình 1 ADVERTISEMENT

Cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn vịt tại trang trại của người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

áng chú ý, từ đầu năm 2019 đến nay, dịch tả lợn châu Phi làm thiệt hại kinh tế khoảng 28.000 tỷ đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành chăn nuôi. ể đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thì việc nâng cao năng lực đội ngũ thú y cơ sở là rất cấp thiết.

Ngày 19-6-2015, tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII, Luật Thú y đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. ây là văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng để ngành thú y có cơ sở tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thú y; trong đó, theo quy định tại iều 6 của Luật Thú y, ở Trung ương có Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), ở cấp tỉnh có chi cục quản lý chuyên ngành thú y (gọi tắt là Chi cục Thú y) trực thuộc Sở NN và PTNT, ở cấp huyện có Trạm Thú y trực thuộc Chi cục Thú y đóng trên địa bàn cấp huyện. Từ năm 2018 đến nay, các địa phương đã sắp xếp lại hệ thống thú y các cấp theo hướng giảm đầu mối, giảm số lượng người tham gia thực hiện công tác thú y. Cụ thể, có 7 trong số 63 tỉnh, thành phố sáp nhập Chi cục Thú y cấp tỉnh với các đơn vị khác của ngành nông nghiệp cấp tỉnh; 36 trong số 63 tỉnh, thành phố sáp nhập Trạm Thú y với các đơn vị khác của ngành nông nghiệp cấp huyện và chuyển thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp do UBND cấp huyện quản lý. Hiện có khoảng 6.300 người làm công tác thú y tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã bị cắt giảm, nghỉ việc. Những thay đổi này dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thú y các cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật từ Trung ương đến địa phương. Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Long An inh Thị Phương Khanh cho biết, tại địa phương, việc củng cố hệ thống thú y cấp xã còn bất cập, khi có đến 20% số cán bộ thú y bố trí không đúng năng lực, nhiệm vụ, có nơi công an viên cũng được giao nhiệm vụ kiêm thú y viên.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Trong khi 80% số cán bộ thú y mặc dù có trình độ nghiệp vụ nhưng kinh nghiệm giám sát dịch bệnh còn hạn chế. ã có nhiều cán bộ thú y cấp huyện trên địa bàn làm đơn xin nghỉ việc vì quá vất vả khi họ chỉ được hưởng mức lương khoảng hơn ba triệu đồng/tháng, song lại làm công việc của cả lực lượng thú y và khuyến nông. Có thể thấy, việc sáp nhập lực lượng thú y vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp khiến hoạt động của lực lượng này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, bởi theo chức năng nhiệm vụ, trung tâm dịch vụ nông nghiệp phải triển khai các công việc của lực lượng thú y trước đây nhưng khi giao nhiệm vụ thì họ trả lời, họ làm dịch vụ, có lãi thì làm. ại diện tỉnh Cà Mau cho biết thêm, lực lượng thú y của địa phương thậm chí còn được sáp nhập với cán bộ bảo vệ thực vật. Mặt khác, nhiều tỉnh, thành phố cũng không đủ nguồn nhân lực thực hiện việc kiểm soát giết mổ, hiện nay mới chỉ kiểm soát được 22% trong tổng số 24.655 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; nhiều địa phương không có nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ động vật tập trung.

Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, để khắc phục những hạn chế nêu trên, Bộ NN và PTNT cần thống nhất với Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn kiện toàn bộ máy thú y cơ sở để các địa phương làm căn cứ, thuận tiện trong việc triển khai Quyết định số 414/Q-TTg ngày 22-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030. ồng thời phối hợp Bộ Tài chính có phương án điều chỉnh chế độ cho lực lượng thú y cơ sở. Cùng với đó, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp bảo đảm phù hợp chủ trương của ảng, quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Phùng ức Tiến, dịch bệnh trên động vật không chỉ có nguy cơ gây bệnh đối với con người mà còn đang gây tổn thất rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển ngành chăn nuôi, tác động lớn đến nguồn cung thực phẩm. Dịch bệnh cũng chính là rào cản kỹ thuật rất lớn đối với xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi có nguồn gốc động vật từ Việt Nam sang các nước hiện nay. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nâng cao năng lực quản lý của hệ thống thú y từ Trung ương đến địa phương, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm động vật sang các nước, góp phần gia tăng giá trị kinh tế cho ngành chăn nuôi.

ADVERTISEMENT

Sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap hướng đến các thị trường tiềm năng

Hôm nay 12/4, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo nâng cao năng lực tuân thủ các quy định đối với xoài xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam đạt hơn 180 triệu USD. Riêng diện tích trồng xoài vùng ĐBSCL hơn 47.000 ha với sản lượng hơn 567.000 tấn, năng suất trung bình từ 11 đến 13 tấn/ha. Diện tích xoài đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap của ĐBSCL hơn 1.700 ha.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã thông tin tổng quan chuôi gia tri xoai tai khu vưc Đông băng Sông Cưu Long va tiêm năng xuât khâu xoai; kết quả nghiên cứu và khuyến nghị về thị trường xuất khẩu. Cac quy đinh thi trương đôi vơi xoai xuât khâu, kinh nghiệm đôi vơi xoai xuât khâu vao thi trương Hoa Ky và cơ hội xuất khẩu sang thị trường EU, kinh nghiệm xuât khâu xoài vao thi trương Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap hướng đến các thị trường tiềm năng - Hình 1
Sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap hướng đến các thị trường tiềm năng

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, xoài là một trong những cây ăn trái chủ lực của khu vực ĐBSCL chiếm khoảng 48% tổng diện tích xoài cả nước. Trong đó, Đồng Tháp hiện có diện tích trồng xoài lớn nhất vùng ĐBSCL với hơn 12.170 ha, sản lượng hàng năm gần 124.000 tấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng, hội thảo nhằm đanh gia tình hình thi trương xuât khâu xoai, nhân đinh cac vướng măc, rao cản ky thuât trong xuât khâu tại thi trương quốc tê; phổ biên các yêu câu, quy đinh cua các thi trương nhâp khâu; nâng cao nhân thức cua đia phương, doanh nghiêp, hợp tac xã, cơ sơ chê biên, đóng gói. Từ đó, khuyên nghi cac giải phap, chính sach, kê hoạch hanh động; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với các đơn vị cung cấp xoài.

ADVERTISEMENT

Sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap hướng đến các thị trường tiềm năng - Hình 2
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội thảo

"Trong thời gian qua, chúng tôi xây dựng được bộ tiêu chí và sự quyết tâm để thực hiện tất cả vùng xoài của Đồng Tháp phải đảm bảo được mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng được các tiêu chuẩn để đưa vào các thị trường. Song song đó, chúng tôi cũng đang khuyến khích để tất cả không chỉ xuất khẩu tươi, chúng tôi khuyến khích chế biến sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị gia tăng để phát triển ngành hàng xoài", ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết.

ADVERTISEMENT

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, diện tích xoài cả nước với hơn 87.000 ha, trong đó vùng ĐBSCL chiếm khoảng 48% diện tích xoài cả nước. Năm qua, xuất khẩu xoài giảm do tình hình dịch Covid-19, chỉ đạt hơn 180 triệu USD.

Ông Trần Thanh Nam cho rằng, ngoài việc chú trọng vấn đề xuất khẩu cũng cần chú ý đến chất lượng, các tiêu chuẩn để vào được những hệ thống siêu thị để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, đây là một xu hướng cần hướng đến trong thời gian tới. Ngoài ra, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã cần đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap. Cần chú trọng, quan tâm đến chất lượng bảo quản sau thu hoạch, đây là vấn đề cốt lõi để nâng cao giá trị trái xoài.

Sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap hướng đến các thị trường tiềm năng - Hình 3 ADVERTISEMENT
Tuyên bố chung hợp tác về thực hiện Dự án phát triển chuỗi giá trị trái cây tại ĐBSCL

"Phải có những cơ sở hỗ trợ cơ sở chế biến, bảo quản quy mô vừa và nhỏ được xây dựng nền logistics từ nông thôn ra thành thị. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề cơ giới hóa trong bảo quản và thu hoạch xoài, giảm được chi phí, thì giá trị của cây xoài mới lên được. Những cái gì chúng ta chú ý xây dựng để xuất khẩu thì nên chú ý thêm tiêu chuẩn, quy trình để vào các siêu thị trong nước", ông Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội thảo đã chứng kiến tuyên bố chung hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc tại Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre về thực hiện Dự án phát triển chuỗi giá trị trái cây tại ĐBSCL.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Đất mặt tiền bị tịch thu nhầm, đi đòi gần 40 năm chưa được trả
16:00:06 05/10/2022
Người mẹ 19 tuổi mất con trong dòng nước lũ: “Con ơi, là lỗi của mẹ”
14:30:37 05/10/2022
Ô tô con nát đầu do húc đuôi xe tải, 'lộ mặt' 18 lần trốn trạm thu phí
12:02:37 06/10/2022
10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sở hữu gần 378.000 tỉ đồng
18:36:58 05/10/2022
Một phụ nữ tự thiêu nghi do trầm cảm, bỏ lại con thơ
20:43:25 05/10/2022
Shark Bình bị ‘tình cũ’ phơi bày chuyện đưa ra giữa sông Hồng, nếu không yêu dọa thả xuống dòng nước
08:29:29 05/10/2022
Bầu Đức tuyển người chăm gà, chăm heo với mức lương lên tới 40 triệu đồng/tháng
12:22:06 06/10/2022
Nam sinh cấp 3 run rẩy nhớ lại đêm chạy lũ: Nước vây 4 bề, suýt ra đi
23:04:27 04/10/2022
Thiếu đói 3 ngày, dân vùng lũ quét vượt suối băng rừng đi xin gạo
00:35:29 05/10/2022
Khoảng 9-10 miền Bắc chuyển rét, chịu ảnh hưởng đợt lạnh sớm nhất lịch sử của Trung Quốc
21:20:43 05/10/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

NÓNG: Bi Rain bị tố ngoại tình với nữ golf thủ sinh năm 1996 có ngoại hình giống hệt Kim Tae Hee
14:24:04 06/10/2022
Đàm Vĩnh Hưng cuối cùng cũng chịu bật mí về mẹ của con trai ruột, vợ cũ Liên Phạm vào vòng nghi vấn
14:16:04 06/10/2022
Hậu ly hôn và đang tranh chấp quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh run rẩy khi nhận tin nhắn bị "tấn công"
17:37:04 06/10/2022
MỚI: Tình trạng sức khỏe bà Phương Hằng sau khi con trai làm đơn xin bảo lãnh, giảm nhẹ hình phạt
16:32:10 06/10/2022
Đàm Vĩnh Hưng kể khổ khi phải đi xin sữa mẹ cho con trai, mẹ ruột ở đâu?
15:15:48 06/10/2022
Đi công tác gặp tình cũ bèn “tranh thủ một đêm”, 2h sáng tôi xanh mặt ôm quần áo chạy
14:54:49 06/10/2022
Cùng sinh con với chị dâu, mẹ chồng tặng chị 50 triệu nhưng chỉ nấu cho tôi một bát canh, tôi cảm ơn mà rơm rớm nước mắt
14:51:02 06/10/2022
Hoa hậu Miss Grand của Ukraine bỏ thi vì bị xếp chung phòng với hoa hậu Nga
14:25:35 06/10/2022
Thiên Ân tiếp tục được Mr.Nawat ưu ái, có dịp thể hiện tài ‘nhai mic’, ‘đối thủ’ bật khóc vì yếu thế
14:55:36 06/10/2022
Lưu Hương Giang chia sẻ loạt ảnh Tây Ban Nha khi chồng vướng bê bối, còn gọi nơi đây là "tuyệt vời"
16:21:03 06/10/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm 6/10

19:59:54 06/10/2022
Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng...

Đồng bộ giải pháp ngăn 'tín dụng đen' - Bài cuối: Hoàn thiện khung pháp lý

19:54:40 06/10/2022
Trong đó, cơ quan chức năng tập trung phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen ; nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Ngành Công an đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch đ...

Đồng bộ giải pháp ngăn 'tín dụng đen' - Bài 3: Tăng cường các nguồn tín dụng an toàn

19:39:03 06/10/2022
Theo ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP, để góp phần hạn chế tín dụng đen , CEP luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp người vay dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và hoàn trả vốn vay nhanh nhất. Trong đó, chương trình ph...

Đồng bộ giải pháp ngăn 'tín dụng đen' - Bài 1: Vấn nạn nhức nhối

19:31:01 06/10/2022
“Tín dụng đen” đã trở thành giải pháp của nhiều người dân lao động khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bức bách. “Tín dụng đen” đã đẩy nhiều người vào đường cùng, gia đình ly tán, nhà cửa bị siết nợ, người vay bị chủ nợ hành hung… vì không ...

Đồng bộ giải pháp ngăn 'tín dụng đen' - Bài 2: Chung tay bảo vệ công nhân, người lao động

19:30:42 06/10/2022
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 Trần Thanh Hà, đây là một trong những giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn, phòng ngừa ngay từ đầu, nhất là tại các khu phố, tổ dân phố, khu nhà trọ qua đó góp phần hạn chế hiệu quả tình trạng c...

Trà Vinh giải ngân trên 100 tỷ đồng cho 5 chương trình tín dụng chính sách

19:27:03 06/10/2022
Theo ông Lê Văn Hẳn, chính sách cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân chậm tiến độ do hiện tỉnh đang có 2 dự án án nhà ở xã hội là Công ty Minh Anh và Công ty Hoàng Quân đang trong giai ...

Giá sầu riêng ở Tiền Giang tăng cao gần gấp ba lần

19:25:32 06/10/2022
Ông Nguyễn Văn Sáu tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy cho biết, ông vừa thu hoạch bán được gần 1 tấn quả, giá 70.000 đ/kg, thu 70 triệu đồng. Theo ông, sầu riêng đang có giá cao nhưng lượng cung trong dân rất ít, bởi thời điểm này đa phầ...

Thu ngân sách hải quan khả quan, ngành thuế tập trung thu hồi nợ đọng

19:23:23 06/10/2022
Để kéo giảm nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành đang tập trung rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng, lập danh sách những doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ, trên cơ sở đó áp...
ADVERTISEMENT

Bình Thuận thành lập 5 đoàn kiểm tra chống khai thác IUU

19:15:40 06/10/2022
Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU (hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) vừa ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải...

Đắk Lắk xử lý 42 vụ vi phạm về thương mại điện tử

19:14:10 06/10/2022
Cụ thể, số lượng hàng hóa tịch thu, tiêu hủy của 42 vụ vi phạm là 367 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; 298 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; 07 điện thoại di động iphone 11 promax; 3.157 sản phẩm mỹ phẩm không rõ ng...

Phạt 7,5 triệu đồng đăng tin sai sự thật 'học sinh ăn cơm với thịt chuột'

19:04:47 06/10/2022
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính ông H.N.S (trú tại quận Cẩm Lệ) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật v...

Bộ đội đào được két sắt có nhiều tiền, vàng trả lại dân bị lũ quét

16:58:21 06/10/2022
Lực lượng bộ đội giúp dân trong vùng lũ quét thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đã đào được két sắt có nhiều tiền, vàng và tài sản giá trị khác trả lại cho người dân

Kiểm tra tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ- Sóc Trăng, đoạn qua An Giang

15:54:53 06/10/2022
Trong tháng 10/2022, tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thiện khung chính sách bồi thường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra; hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 1 và bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; công bố ch...

TP Hồ Chí Minh: Vì sao nhiều cây xăng treo bảng ‘hết hàng’?

15:51:02 06/10/2022
Trước đó, đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, thời gian qua chỉ ghi nhận 5 - 6 cửa hàng xin tạm ngưng trong thời gian sửa chữa, súc bồn, kiểm tra hệ thống PCCC... chứ chưa...

Báo Thái Lan: Việt Nam nỗ lực loại bỏ đánh bắt cá bất hợp pháp

15:46:38 06/10/2022
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 5/10, trang ThaiPublica.org của Thái Lan đăng bài viết Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu ngăn chặn, răn đe và loại bỏ đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để sớm được gỡ...

Cần sớm chuyển đổi hơn 106 ha đất rừng để làm dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc

15:44:54 06/10/2022
Dự án được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới giao thông và tăng cường khả năng kết nối khu vực, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ; phát huy tối đa hiệu quả của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; thúc đẩy phát triển kinh...
ADVERTISEMENT

Vụ ôtô con bám đuôi xe tải bị nát đầu: Chiếc xe đã trốn trạm thu phí trót lọt 18 lần

15:24:49 06/10/2022
Được biết, từ ngày 6/8 đến nay, chiếc xe ôtô con này đã bám đuôi các xe khác để trốn thu phí 18 lần, đến lần thứ 19 thì xảy ra vụ tai nạn nói trên

Đề xuất giá điện sinh hoạt mới cao nhất hơn 3.300 đồng/kWh

15:22:32 06/10/2022
Theo đề án, ưu điểm của phương án rút từ 6 bậc còn 5 bậc, nhược điểm là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ dưới 270 kWh/tháng tăng thêm bình quân khoảng 2,32% (mức tăng tối đa là 4,47%) so với tiền điện hiện hành. Các hộ ...

Trái cây ngoại ồ ạt về chợ Việt, có loại giá rẻ hơn rau

14:26:56 06/10/2022
Ví như, một xe container chở nông sản từ miền Nam ra cửa khẩu phía Bắc xuất bán sang Trung Quốc, chi phí vận chuyển hết khoảng 80-100 triệu đồng. Xuất hàng xong, thông thường xe sẽ quay về với container rỗng. Thương nhân tận dụng những ...

Chàng trai cứu trợ vùng lũ theo cách đặc biệt, ai cũng khen tâm lý

11:15:38 06/10/2022
Những ngày qua, mọi người trên khắp cả nước liên tục gửi đồ dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm vào Nghệ An để cứu hộ vùng bị lũ quét. Không chỉ lương thực, tiền bạc, nhiều người còn tâm lý tới mức tặng bà con cả băng vệ sinh để đề phòng khi c...

Giá heo hơi hôm nay 6/10: Tăng giảm trái chiều 1.000-2.000 đồng/kg

10:47:43 06/10/2022
Lũy kế 8 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 11,53 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 50,18 triệu USD, giảm 4,1% về lượng, nhưng tăng 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tháng 8/2022, thịt và các sản phẩm thịt của Vi...

Giá gas hôm nay 6/10: Tiếp đà tăng trở lại sau chuỗi giảm liên tiếp

10:44:42 06/10/2022
Tương tự, giá gas City Petro cũng giảm 18.000 đồng/bình 12kg và giảm 75.000 đồng/bình 50kg từ ngày 1/10. Giá gas bán lẻ của thương hiệu này đến tay người tiêu dùng không vượt quá 426.500 đồng/bình 12 kg và 1.776.500 đồng/bình 50 kg

Giá thép hôm nay 6/10: Giá thép trong nước và thế giới đi ngang

10:42:43 06/10/2022
Theo báo cáo kinh tế quý III và 9 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê công bố, ở nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chỉ số trong tháng 9 đã tăng 0,94% so với tháng trước và tăng 4,43% do với cùng kỳ năm 2021 do giá vật liệu bảo dưỡng ...

Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Giá dầu dần ổn định, dầu WTI đạt 86,47 USD/thùng

10:37:41 06/10/2022
Theo Oilprice, giá dầu thế giới sáng ngày 6/10 (theo giờ Việt Nam) cụ thể là: giá dầu thô WTI của Mỹ tiếp tục tăng 0,88 USD/thùng, lên mức 86,47 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,93 USD, lên mức 91,96 USD/thùng

Giá vàng hôm nay 6/10: Giá vàng 9999 neo cao

09:39:07 06/10/2022
Tại thời điểm khảo sát phiên hôm nay, trên sàn giao dịch của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC có giá mua vào là 65,40 triệu đồng/lượng, bán ra là 66,42 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được g...

Giá cà phê hôm nay 6/10: Đi ngang

09:14:09 06/10/2022
Thời tiết mưa thuận lợi ở Brazil hứa hẹn mùa vụ mới sản lượng cao là yếu tố cản trở cho đà tăng của giá. Tuy nhiên, Arabica được hỗ trợ bởi thông tin xuất khẩu cà phê Arabica của Columbia (quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ 2 thế giới) t...

Giá lúa gạo hôm nay 6/10: Giá gạo xuất khẩu neo ở mức 428 USD/tấn

09:07:17 06/10/2022
Giá lúa gạo hôm nay 6/10 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Hiện lúa OM 5451 đang được thương lái thu mua ở mức 5.500 - 5.700 đồng/kg, lúa OM 18 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức 5.500 -5.7...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Hé lộ địa điểm tổ chức đám cưới của Á hậu Phương Nga và Bình An

Sao việt

20:14:55 06/10/2022
Á hậu Phương Nga và chồng sắp cưới, diễn viên Bình An được coi là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc nổi tiếng trong làng giải trí Việt

Quán lạ bắt khách tự phục vụ mà vẫn đông nườm nượp, ngày bán vèo vèo 1.500 suất

Ẩm thực

20:13:24 06/10/2022
Chỉ là một quán ăn bình dân, khách đến đây phải tự phục vụ nhưng thật lạ lùng khi quán lúc nào cũng vô cùng đông đúc

Nổ lò hút bụi của công ty gỗ ở Bình Dương, 4 công nhân bị bỏng

Sự kiện nóng

20:11:58 06/10/2022
Theo thông tin ban đầu, gần 13 giờ chiều cùng ngày, lò hút bụi của một công ty chuyên sản xuất đồ dùng bằng gỗ nằm trên đường số 26, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An bất ngờ phát nổ. Khói bốc lên nghi n...

6 điểm mới trên Honda Wave 125i ‘Made in Thailand’ so với đời cũ

Xe máy

20:10:49 06/10/2022
Bước sang thế hệ mới, mẫu xe máy số Honda Wave 125i 2023 sản xuất tại Thái Lan có khá nhiều thay đổi, cải tiến so với phiên bản cũ hiện đang phân phối tại Việt Nam

Nissan Terra 2022 bất ngờ lộ diện tại Việt Nam, dùng máy xăng và ít trang bị

Ôtô

20:07:21 06/10/2022
Chiếc Nissan Terra 2022 bất ngờ hiện diện tại một đại lý chính hãng ở Việt Nam và đã đeo biển kiểm soát, đây là phiên bản VE máy xăng, trang bị thấp

Chồng vừa khóc vừa gọi điện thông báo đã mắc COVID-19 rồi mất tích, vợ hoảng loạn tìm kiếm rồi phát hiện ra sự thật phũ phàng hơn cả tưởng tượng

Tình yêu

20:05:16 06/10/2022
Kết quả xét nghiệm virus của anh đã dương tính, anh không muốn sống nữa , anh chồng nói với vợ trước khi tắt điện thoại, khiến gia đình không có cách nào liên lạc

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp với Mỹ liên quan vấn đề Ukraine

Thế giới

19:58:14 06/10/2022
Nhà ngoại giao Nga cảnh báo việc Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga

Blades Of Three Kingdoms – Game Nhập Vai Tam Quốc Đỉnh Cao Hàn Quốc

Game online

19:39:42 06/10/2022
Blades of Three Kingdoms là tựa game nhập vai đa nhân vật hấp dẫn đã nhanh chóng thu hút được cộng đồng game thủ Hàn Quốc ngay từ những ngày đầu ra mắt

Tân sinh viên cảnh giác trước "ma trận" chiêu trò lừa đảo

Học hành

19:31:00 06/10/2022
Hầu hết các bạn tân sinh viên thường xuất thân từ nhiều miền quê khác nhau lên thành phố học tập, mới xa bố mẹ để sống tự lập nên bản chất thật thà, dễ tin người. Chính bởi vậy, họ cũng dễ dàng trở thành mục tiêu nhắm đến của những đối ...

D.O. (EXO) tóc mới lột xác, cùng Lee Se Hee trở thành tâm điểm sự kiện

Sao châu á

19:30:36 06/10/2022
Vào ngày 5/10, sự kiện quy tụ dàn sao đình đám xứ Hàn đã diễn ra tại Seoul, thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc cũng như khán giả. Tất cả là nhờ sự tham gia của dàn sao toàn mỹ nam mỹ nhân như D.O. (EXO), Lee Se Hee và Ha Joon

Căng chỉ collagen có hiệu quả vĩnh viễn không?

Làm đẹp

19:27:22 06/10/2022
Căng chỉ collagen là phương pháp trẻ hóa làn da không xâm lấn được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với từng người, cần tìm hiểu và tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện thủ thuật

'Messi xuất sắc hơn Ronaldo rất nhiều'

Bóng đá thế giới

19:22:15 06/10/2022
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp tục gây chia rẽ dư luận với những màn trình diễn mang tính biểu tượng của họ, những cột mốc đáng kinh ngạc, những kỷ lục và những khoảnh khắc thú vị