Nâng cao hiệu quả giám sát cán bộ, đảng viên

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên chính là thực hiện một nội dung quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Thời gian qua,tuy còn gặp không ít khó khăn nhưng hoạt động này đã được triển khai thực hiện có hiệu quả ở tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao hiệu quả giám sát cán bộ, đảng viên - Hình 1

Hội nghị tổng kết hoạt động của hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị.

Ðồng chí Lê Thị Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị cho biết, để thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản triển khai các nhiệm vụ theo vị trí, vai trò của mình. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng trị chủ động triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ; thành lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia và ban hành Kế hoạch hướng dẫn thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Chương trình giám sát triển khai trong thời gian qua đã tập trung vào việc phát hiện các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên… Kết quả giám sát được người dân quan tâm, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc tham gia phản ánh những biểu hiện không lành mạnh về đạo đức, lối sống hoặc những hành vi thực hiện không đúng các quy định của Ðảng, Nhà nước về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Mới đây, bà Hồ Thị Thục ở khu phố ba, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa khiếu nại sáu gia đình là cán bộ, đảng viên không gương mẫu, lấn chiếm đất công, dẫn đến người dân không có lối đi lại. Nhận thấy đây là vấn đề nổi cộm, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đưa vào chương trình giám sát và phối hợp thực hiện với các đơn vị liên quan. Kết quả là Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề nghị UBND thị trấn Khe Sanh phải rà soát lại các quy định về đất đai, ra quyết định thu hồi phần đất mà sáu hộ lấn chiếm để trả lối đi cho nhân dân. Việc giám sát và kết luận rõ ràng đã giúp cán bộ, đảng viên tự thấy sai, tự sửa mình.

Bằng nhiều hình thức giám sát, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị và các tổ chức chính trị – xã hội có những phản ánh trực tiếp với người đứng đầu hoặc thông qua các cuộc họp, hội nghị, gửi phản ánh về vụ việc, gửi văn bản đề nghị…, đã có tác dụng tốt trong phòng ngừa vi phạm. Qua hoạt động giám sát, cán bộ, đảng viên cũng có ý thức cao hơn trong tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận mặt hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng . Trong năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên, chủ yếu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, buông lỏng quản lý tài nguyên, tài chính. Việc xử lý kỷ luật bảo đảm đúng nguyên tắc, có lý, có tình, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Ðảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thẳng thắn thừa nhận bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát cán bộ, đảng viên vẫn còn những mặt hạn chế, đồng chí Lê Thị Lan Hương cho rằng, cần tiếp tục có những biện pháp hiệu quả hơn. Trước hết, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nêu gương. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy và MTTQ các cấp về vai trò, vị trí của MTTQ trong giám sát cán bộ, đảng viên. Cần tạo cơ chế thu hút thêm các chuyên gia tham gia vào hội đồng giám sát, phản biện đối với các vấn đề chuyên môn sâu để bảo đảm tính khoa học, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; quy chế tiếp thu và trả lời sau giám sát, phản biện, góp ý kiến của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội. Hướng về cơ sở mạnh hơn nữa, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội sao cho thật sự thiết thực, hiệu quả.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong tỉnh có tính xây dựng cao, thật sự có tác dụng giúp cán bộ, đảng viên phòng ngừa sai phạm, đồng thời rèn luyện tác phong công tác, bản lĩnh chính trị, khắc phục tệ quan liêu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ðể tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Tỉnh ủy sẽ quan tâm tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện nói chung và công tác giám sát cán bộ, đảng viên nói riêng, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ của Ðảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

BÀI VÀ ẢNH: LÂM QUANG HUY

Theo NDĐT

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 5.800 đảng viên, sinh hoạt ở 5 loại hình khác nhau.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Hình 1
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các tập thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh:P.Hằng

Với sự tập trung lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh đề ra trong năm 2019.

* Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh cho biết, để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận. Qua đó đã kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác quản lý thu; kịp thời nắm bắt thông tin về những vấn đề tổ chức, cá nhân, người nộp thuế đặt ra để chỉ đạo xử lý. Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh thường xuyên chỉ đạo ngành thuế phải tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân để người dân, doanh nghiệp ngày càng nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày một tốt hơn. Kết quả trong năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 37.330 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán (tăng 113,5% so với năm trước).

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhận xét, trong năm 2019 các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ khối đều có sự phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị mình. Trong đó, cấp ủy các cơ quan Đảng của tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Cấp ủy Đảng trong các cơ quan quản lý nhà nước thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Thực hiện thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án do tỉnh quản lý. Chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong năm 2019, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy Đảng trong cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Cấp ủy trong cơ quan khối nội chính, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Với sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên, các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh đã góp phần đáng kể vào những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2019. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, GRDP tăng 9,05%; thu ngân sách vượt dự toán giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng. Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

* Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Hình 2
Các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên ngành Thuế và Kho bạc Nhà nước cấp huyện về trực thuộc Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Ban Thường vụ và cấp ủy cơ sở Đảng trong khối triển khai đầy đủ, kịp thời. Sau học tập, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng kịp thời có các văn bản hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì hoạt động Tổ Báo cáo viên và Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội để thường xuyên nắm bắt các luồng ý kiến, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trước các sự kiện, vấn đề của đất nước, của tỉnh, phản ánh ngay với cấp ủy cấp mình và Đảng ủy khối để có định hướng tuyên truyền. Qua đó nâng cao sức "đề kháng" trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng và chuyên viên các ban tham mưu của Đảng ủy khối dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ. Qua dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở, Đảng ủy khối đã nắm bắt được tình hình cán bộ, đảng viên cũng như chấn chỉnh một số thiếu sót trong quá trình sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi.

Để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng rất quan tâm công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên sai phạm để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và góp phần làm trong sạch bộ máy. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lê Thanh Thơ cho biết, trong năm 2019 Đảng ủy khối đã tăng số lượng giám sát thường xuyên bằng phương pháp giám sát trực tiếp đối với các cấp ủy cơ sở và tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Qua đó đã chủ động nắm bắt kịp thời tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối đã quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh. Những nơi mất đoàn kết nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo tập trung giải quyết. Những đảng viên vi phạm đã xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm. Kết quả trong năm 2019, toàn Đảng bộ khối có 25 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 10 trường hợp so với năm trước.

Phương Hằng

Theo Đongnai

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng sau tai nạn liên hoàn
01:33:45 27/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Nổ lốp xe ô tô, chủ gara tử vong tại chỗ
12:56:56 25/02/2021

Thông tin đang nóng

Xôn xao clip nghi cặp đôi sinh viên đang làm chuyện ấy mà quên tắt camera khi học online
06:10:33 27/02/2021
Mạc Văn Khoa tổ chức sinh nhật linh đình cho vợ trong biệt thự 50 tỷ
22:03:35 26/02/2021
Con trai Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lần đầu chung khung hình, nhìn vị trí ngồi và cách chăm sóc là đủ hiểu mối quan hệ
06:22:30 27/02/2021
Thu Minh khoe body 'đẹp nức nở' ở tuổi 44
21:26:41 26/02/2021
Cuộc chiến của 5 bà vợ trong phim Chung Hán Lương đóng: Như hậu cung tranh đấu, Đàm Tùng Vận sẽ là Ngụy Anh Lạc?
22:43:47 26/02/2021
Khi đang cúng rằm tháng Giêng thì phát hiện chồng nằm trong phòng khóc thút thít, tôi gặng hỏi mới biết được chuyện sốc óc
22:53:04 26/02/2021
Trương Triết Hạn - Nam chính “Sơn hà lệnh” lộ quá khứ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân
22:32:33 26/02/2021
Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ quá khứ bi thảm: Bố mẹ bạo hành và gọi cảnh sát tới tống con gái vào tù, bị "yêu râu xanh" 70 tuổi cưỡng hiếp ở tuổi 14
21:31:28 26/02/2021
Lâm Bảo Châu đưa mẹ con Lệ Quyên đi cắm trại
23:19:56 26/02/2021
Nữ thần màn ảnh Trương Mẫn sau khi giải nghệ
22:00:03 26/02/2021

Tin mới nhất

Giá vàng hôm nay 27/2: Rơi xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng

07:12:54 27/02/2021
Giá vàng thế giới hôm nay (27/2) đã rơi xuống đáy của hơn 6 tháng qua trong bối cảnh triển vọng kinh tế lạc quan hơn và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Người được giải oan khuất sau 32 năm... sẽ đề nghị làm rõ thêm một việc

07:10:43 27/02/2021
Ông Nguyễn Ngọc Lợi - người vừa được giải oan khuất sau 32 năm khiếu nại sẽ phải tiếp tục làm việc với cơ quan liên quan để giải quyết việc công nhận tốt nghiệp cho ông đang bị sai lệch... 5 năm.

Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

06:35:15 27/02/2021
Chiều 26/2, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy và Huyện ủy An Dương.

Cụ bà 71 tuổi một mình đi xe bus đến đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19

06:32:45 27/02/2021
Nhiều người cao tuổi, từ sáng sớm, đã có mặt tại Học viện Quân y để đăng ký thử nghiệm vắc xin Covid-19 Việt Nam Nanocovax giai đoạn 2.

Tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào Hải Phòng

06:30:41 27/02/2021
Từ 17 giờ ngày 26/2, thành phố Hải Phòng tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Sáng 27/2, Việt Nam không phát hiện thêm ca Covid-19

06:14:04 27/02/2021
Theo Bộ Y tế từ 18h ngày 26/2 đến 6h ngày 27/2, nước ta ghi nhận không ca mắc mới Covid-19.

Bất động sản sẽ dẫn đầu các ngành nghề thu hút đầu tư năm 2021?

05:55:04 27/02/2021
Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch Covid-19, nhưng một số phân khúc bất động sản (BĐS) vẫn chiếm thị phần ấn tượng trong tổng các nguồn đầu tư, điều đó đã mang lại tín hiệu tích cực cho năm 2021. Các chuyên gia c...

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trên cả nước có Ngày chuyển đổi số

05:50:31 27/02/2021
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định về Ngày chuyển đổi số. Thái Nguyên tiên phong lấy ngày 31/12 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh.

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

05:47:56 27/02/2021
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trao các quyết định bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo các sở, trong đó bổ nhiệm giám đốc 4 sở gồm: Y tế, Văn hóa - Thể thao, Kế hoạch - đầu tư, Ngoại vụ và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Thế giới Di động giảm lợi nhuận vào tháng Tết

05:27:39 27/02/2021
Doanh thu và lợi nhuận của Thế giới Di động trong tháng 1 sụt giảm so với cùng kỳ do mùa cao điểm bán hàng Tết năm nay đến trễ hơn.

Khắc ghi lời Bác dạy: Lương y phải như từ mẫu!

05:14:23 27/02/2021
Làm theo lời Bác dạy, trong những năm qua, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ thầy thuốc nhận thức sâu sắc ý nghĩa của nghề, nâng cao trách ...

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học cho cán bộ, đảng viên

05:11:52 27/02/2021
Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong ...

Thị trấn Thiệu Hóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

05:09:48 27/02/2021
Thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng cao và bền vững. Thực tế cho thấy, thị trấn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút vốn ngay từ những ngày đầu năm

05:05:24 27/02/2021
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã trở lại hoạt động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh doanh, tăng trưởng tín d...

Nhờ đâu Việt Nam được nâng hạng quyền lực mềm toàn cầu?

05:00:42 27/02/2021
Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu năm nay...

Ông Lê Hải Trà làm Tổng Giám đốc HOSE

04:56:35 27/02/2021
Ông Lê Hải Trà được Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) từ ngày 26/2. Trước đó, ông Lê Hải Trà được biết đến với vị trí là người phụ trách Hội đồng Quản trị của ...

Hàng hóa lưu thông qua cảng biển tăng so với cùng kỳ

04:54:26 27/02/2021
Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng lượng hàng hóa lưu thông qua cảng biển Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Trận chiến Covid-19 của một bác sĩ dân tộc Jrai

01:09:27 27/02/2021
Suốt 17 ngày đêm cách ly, điều trị 70 bệnh nhân là F0 và F1 Covid-19, bác sĩ Siu Ru và đồng nghiệp có lúc kiệt sức.

TP HCM gỡ quy định cách ly tập trung người từ Hưng Yên

22:33:21 26/02/2021
HCDC ngày 26/2 thông báo người ở Hưng Yên đến thành phố từ hôm nay không cần cách ly tập trung, do tỉnh này đã hết giãn cách xã hội.

Đã có hơn 1 triệu xe ô tô gắn thẻ trả phí tự động không dừng

21:36:24 26/02/2021
Theo tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, số lượng xe ô tô được gắn thẻ trả phí đường bộ tự động không dừng đạt gần 137.300 xe, tăng đột biến so với các giai đoạn trước đó. Như vậy, tính đến nay, toàn quốc có tổng ...

3 trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1/1/2021

21:34:17 26/02/2021
Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Phạt 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ

21:30:21 26/02/2021
Một tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ.

Ký kết hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ - Hậu Giang

21:22:01 26/02/2021
Ngày 26-2, tại tỉnh Hậu Giang, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế

21:02:38 26/02/2021
Ngày 26-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Cần...

Trao giấy khen cho ‘anh hùng’ dũng cảm bơi ra biển cứu người

20:28:27 26/02/2021
Vượt sóng dữ cứu sống 3 em học sinh bị đuối nước, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam được ví như anh hùng.

Bệnh nhân COVID-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện

20:25:20 26/02/2021
Chiều 26-2, Bệnh viện dã chiến số 2 nằm tại Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có thêm 27 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Trong đó có trường hợp bệnh nhân từng được coi là siêu lây nhiễm.

Hải Phòng 'mở toang' cửa ngõ để thông thương hàng hóa

20:24:31 26/02/2021
Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng quyết định tạm dừng hoạt động 8 chốt kiểm soát liên ngành tại các khu vực cửa ngõ ra vào để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ tối đa cho sản xuất kinh doanh.

Gần 19.500 tỉ đồng để làm 67km đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

20:13:38 26/02/2021
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trình Thủ tướng chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 67km, 4 làn xe với tổng mức đầu tư 19.470 tỉ đồng.

Quận Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ 2/3

19:49:35 26/02/2021
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị TP Hà Nội cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.

Có thể bạn quan tâm

'Cưng muốn xỉu' loạt ảnh Subeo chăm sóc 2 em song sinh

Sao việt

07:25:19 27/02/2021
Mặc dù mới 11 tuổi nhưng Subeo đã ra dáng anh lớn trong nhà, đỡ đần được Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Làm chân giò kho, lỡ tay thêm vài thìa cơm rượu lại được món ngon bất ngờ

Ẩm thực

07:22:45 27/02/2021
Chân giò mềm ngon, đậm đà, thơm nức, lại có vị thơm của cơm rượu vô cùng hấp dẫn.

3 con giáp tài lộc tăng cao, tắm trong biển tiền, tình duyên vượng vận trong ngày cuối tuần

Trắc nghiệm

07:21:42 27/02/2021
Trong hôm nay, sẽ có 3 con giáp thu hết tài lộc trong thiên hạ về phía mình. Tiền bạc đủ đầy, phúc khí cũng rất vượng.

Mong được nhiều… sàng khôn

Bóng đá việt nam

07:21:10 27/02/2021
Cầu thủ Cao Văn Triền và Trần Danh Trung đang đứng trước cơ hội lớn được khoác áo Ruykyu FC (Nhật Bản).

Cận cảnh Hyundai Kona 2022 vừa trình làng

Ôtô

07:17:05 27/02/2021
Hyundai Kona 2022 vừa ra mắt ở thị trường Mỹ với nhiều cải tiến đáng chú ý nhưng giá bán của SUV này vẫn chưa được công bố.

Minh Nghi: "Trong một cuộc phỏng vấn, MC không phải nhân vật chính"

Esport

07:04:12 27/02/2021
Được người hâm mộ cộng đồng Esports yêu mến, Minh Nghi vẫn khiêm tốn khi nói về công việc làm MC của mình.

Vẻ đẹp tươi tắn đầy sức sống của người mẫu đôi mươi Eloiza Farias

Người đẹp

07:00:52 27/02/2021
Cô gái tóc vàng hiện là một trong những chân dài sáng giá của làng mốt Brazil.

Đã xinh lại còn chơi game giỏi, nhiều nữ streamer hứa hẹn sẽ khuấy đảo làng game Tốc Chiến!

Game online

07:00:09 27/02/2021
Những nữ streamer dưới đây được nhiều người biết tới bởi kĩ năng chơi game Tốc Chiến thuộc vào hàng không phải dạng vừa.

Mốt làm đẹp từ năm 2000 đang được yêu thích

Làm đẹp

06:59:41 27/02/2021
Học các cách trang điểm đơn giản từ thập niên trước giúp bạn có vẻ ngoài rạng rỡ, thu hút hơn.

MC nức tiếng VTV hé lộ bí mật làm đẹp nào ngờ là chiêu ruột tút tát của loạt sao

Phong cách sao

06:55:08 27/02/2021
Hóa ra mái tóc xoăn sóng bồng bềnh của loạt mỹ nhân Vbiz phải cần sự phù phép thêm của thứ phụ kiện này.

Chính phủ Mỹ có thể 'ép' Bitcoin để bảo vệ đồng USD

Thế giới số

06:54:52 27/02/2021
Thực tế, đây là một nhận định hoàn toàn có cơ sở, bởi các nhà chức trách Mỹ đang có nhiều động thái cho thấy họ có thể sẽ can thiệp vào đồng Bitcoin.

Đồng hồ Huami pin 21 ngày, giá 2,49 triệu đồng

Đồ 2-tek

06:52:22 27/02/2021
Mẫu đồng hồ thông minh giá rẻ của Huami có tính năng đo oxy trong máu, kiểm soát giấc ngủ và pin 21 ngày.

Khi nỗi đau của Selena Gomez bị mang ra giễu cợt

Sao âu mỹ

06:49:11 27/02/2021
Vụ Selena Gomez được bạn thân hiến thận hồi năm 2017 vẫn bị các kênh truyền hình dùng làm chiêu trò câu view. Khán giả chỉ trích hành động đó là vô nhân đạo.

Leon Vũ: 'Tôi đoán trước Hoàng Anh sẽ ly hôn'

Phỏng vấn sao

06:41:55 27/02/2021
Đổ vỡ giữa Hoàng Anh và vợ cũ không khiến Leon Vũ ngạc nhiên vì anh gắn bó với họ từ ngày đầu và từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Chóng mặt với ảnh hàng chục con gà nằm xếp hàng chờ cúng Rằm tháng Giêng của một dòng họ, chị em bảo nhau “thử thách làm dâu thế này chắc là thua”

Netizen

06:35:38 27/02/2021
Những hình ảnh về buổi cúng tổ này cũng được lan truyền trên mạng xã hội một cách nhanh chóng. Mọi người ai nấy đều bất ngờ, một số người nêu ý kiến cho rằng thời điểm dịch bệnh việc tụ tập đông đúc như trên là một điều cực kỳ nguy hiểm...