Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Hôm qua 26-10, Quốc hội (QH) tiến hành ngày làm việc thứ sáu theo hình thức trực tuyến.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm - Hình 1

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quang Hoàng

Tình hình vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp

Thảo luận về báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao; các công tác: phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, đa số đại biểu đánh giá: Năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế – xã hội, nhưng Chính phủ, Viện KSND tối cao, TAND tối cao đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của QH về công tác tư pháp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt kết quả tích cực; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự tiếp tục được tăng cường; công tác giải quyết, xét xử các loại án đạt nhiều kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu công tác tăng so với năm 2019. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác PCTN tiếp tục được tăng cường, tham nhũng được kiềm chế, từng bước được ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm.

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội giảm nhưng lại diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng. Tình hình tham nhũng chủ yếu xảy ra ở một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhạy cảm, có biểu hiện tinh vi hơn và khó phát hiện, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Trong khi đó, kết quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng; còn tình trạng tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, tư pháp, cơ quan có chức năng chống tham nhũng.

Ðại biểu Hà Thị Lan (Bắc Giang) và nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước tình hình tội phạm lợi dụng mạng viễn thông, in-tơ-nét, mạng xã hội để hoạt động trái pháp luật, phát tán tin giả gây nhiễu loạn xã hội, gây mất an ninh, trật tự. Các đối tượng hoạt động có tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen”, cờ bạc, lừa đảo qua mạng ở một số địa phương trong thời gian dài và có dấu hiệu tiếp tay, bao che của một số cán bộ có thẩm quyền. Mặc dù có sự vào cuộc đấu tranh của lực lượng chức năng, nhưng vi phạm vẫn diễn ra khá tràn lan với phạm vi và quy mô lớn hơn, tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp mà chưa được ngăn chặn hiệu quả. Nhiều ý kiến nêu rõ, việc kiên quyết xử lý các vụ án tham nhũng lớn vừa qua được nhân dân đồng tình, nhưng tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, doanh nghiệp ngày càng tinh vi mà chưa được ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, ảnh hưởng công tác phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước. Ðại biểu Phạm Văn Hòa (Ðồng Tháp) và nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá, nhận diện rõ tình trạng “tham nhũng vặt”, tham nhũng dưới hình thức “lợi ích nhóm”, “sân sau”, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng để đánh giá hiệu quả của các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, làm cơ sở xây dựng các giải pháp PCTN hiệu quả hơn.

Làm tốt công tác phòng ngừa

Về nguyên nhân của hạn chế, nhiều đại biểu chỉ rõ, hệ thống các văn bản pháp luật chưa được hoàn thiện, chưa có hành lang pháp lý để điều chỉnh, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống. Hơn nữa, trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ thực thi pháp luật còn hạn chế, thậm chí có sai phạm, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Trong công tác PCTN, cơ chế kiểm soát quyền lực còn nhiều bất cập, một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Năng lực, sức chiến đấu của một số cơ quan, tổ chức đơn vị còn hạn chế, chưa đủ sức để tự phát hiện tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả chưa cao, cho nên hiện tượng nhũng nhiễu trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn…

Ðể PCTN hiệu quả hơn, nhiều ý kiến đề nghị: Ngoài giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, nhân dân thì việc tiếp tục xử lý những hành vi tham nhũng không có vùng cấm sẽ có tác động rất tích cực trong việc phòng ngừa, ngăn chặn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Chính phủ cần sớm triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ tốt, kịp thời các dịch vụ hành chính công. Ðẩy mạnh các dịch vụ mua sắm, thanh toán bằng giao dịch điện tử nhằm hạn chế tiêu dùng tiền mặt, tăng cường công khai, minh bạch lĩnh vực mua sắm tài sản công, định giá đấu thầu đất đai, tài nguyên, đấu thầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước… Ðại biểu Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) và nhiều đại biểu đề nghị cần có các giải pháp hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật, nhằm ngăn ngừa nguy cơ nảy sinh tham nhũng ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật. Ðồng thời, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của người đứng đầu và công tác tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị đối với việc chấp hành pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng ngay từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Ðối với công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) và nhiều ý kiến nhấn mạnh: Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy và người đứng đầu quan tâm, chính quyền điều hành khoa học thì ở đó cả hệ thống chính trị và người dân hưởng ứng tích cực, xây dựng thành công phong trào vì an ninh Tổ quốc. Vì thế, bên cạnh thực hiện các giải pháp tổng thể như báo cáo của Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 09 (ngày 1-12-2011) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Lưu ý, việc xây dựng phong trào phải khơi dậy được tính tự giác, tự nguyện của mỗi người dân, lấy dân làm nòng cốt. Nội dung của phong trào cần được gắn kết, lồng ghép linh hoạt, sáng tạo với các nội dung phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương, cơ sở nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng, lan tỏa. Mặt khác, cần tích cực chăm lo kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã, công an chính quy, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ mạnh, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư… để làm điểm tựa nòng cốt giúp phong trào thật sự nhân rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Chiều cùng ngày, QH thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Theo đó, chính quyền địa phương ở TP Hồ Chí Minh gồm có HÐND và UBND thành phố; chính quyền địa phương ở quận, phường là UBND quận, phường.

Các đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh. Có ý kiến tán thành trình QH ban hành Nghị quyết để thực hiện ngay từ ngày 1-7-2021 mà không qua thí điểm như Chính phủ trình. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị QH xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm, bởi việc thực hiện thí điểm vẫn tạo cơ sở pháp lý để TP Hồ Chí Minh có thể triển khai tổ chức chính quyền đô thị ngay từ nhiệm kỳ sắp tới, đồng thời cũng thể hiện tính thận trọng khi xem xét, quyết định các vấn đề liên quan tổ chức bộ máy nhà nước.

Một số đại biểu cho rằng, hiện nay Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng đề án thành lập TP Thủ Ðức thuộc TP Hồ Chí Minh với mục tiêu tạo bước đột phá, làm hạt nhân, cực tăng trưởng mới thúc đẩy phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết vẫn chưa nêu được sự khác biệt rõ nét giữa TP Thủ Ðức so với các đơn vị hành chính cấp huyện. Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung những quy định mới, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội hơn cho chính quyền TP Thủ Ðức để có thể đáp ứng mục tiêu đặt ra.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hà Nội yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người phòng COVID-19
18:23:10 03/12/2020
Bộ Ngoại giao: Nghiêm trị việc trục lợi từ chuyến bay hỗ trợ dịch COVID-19
18:31:16 03/12/2020
Đại đức Thích Đức Niệm sám hối tam bảo 6 tháng
22:35:29 04/12/2020
Truy vết nguồn lây dịch COVID- 19 về Miền Tây
13:52:26 04/12/2020
Nam công nhân qua đời, tạng được chuyển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi ba miền cứu người
18:08:09 03/12/2020
Tạm ngừng các chuyến bay thương mại đưa người Việt về nước
19:01:54 03/12/2020
Covid-19 tại TP.HCM: Thực phẩm, hàng hóa dồi dào, người dân phải đeo khẩu trang khi đi chợ, siêu thị
16:22:01 04/12/2020
Ám ảnh với 'mạng nhện' dây cáp viễn thông
23:40:46 04/12/2020
Vụ sửa kết quả Covid-19 thành dương tính: Tạm đình chỉ công tác 2 điều dưỡng
16:04:58 03/12/2020
TT-Huế: Cách ly tập trung 52 người, 14 người tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
18:48:35 04/12/2020

Thông tin đang nóng

Trấn Thành: Tôi giận lắm, nó biết phim tôi đầu tư nhiều chất xám, ngon nên đòi chia phần trăm
11:25:12 05/12/2020
Nam tiếp viên Vietnam Airlines lần đầu lên tiếng: “Tôi rất ân hận, khóc nhiều, mong CĐM tha thứ”
09:31:36 05/12/2020
Mới: BN1342 lần đầu tiết lộ tình hình sức khỏe và mối quan hệ "đặc biệt" với BN1347 - bố ruột 2 lần tăng xông
10:43:16 05/12/2020
Bất chấp bị phản đối, Ngọc Trinh tiếp tục đăng clip đụng chạm chỗ nhạy cảm của bạn nam, fan tuyên bố unfollow vì bị sốc nặng
11:28:59 05/12/2020
Võ Hoàng Yến chơi trội “nhảy dù” làm Vedette show thời trang
12:27:42 05/12/2020
Dàn mỹ nhân phim truyền hình xuất hiện gây sốt thảm đỏ thời trang: Nguyệt Ánh, Nhật Kim Anh, Cát Tường khiến khán giả bất ngờ
10:47:46 05/12/2020
Lay con thế nào cũng không tỉnh ngủ, mùi lạ trong bình sữa giúp người mẹ vạch mặt kẻ thủ ác ngay trong gia đình
12:19:21 05/12/2020
Phụ nữ sở hữu 4 nét tướng này vô cùng lương thiện, vượng phu ích tử, ai lấy được may mắn cả đời
10:13:33 05/12/2020
Lệ Quyên và tình trẻ tin đồn "tung thính" hẹn hò qua động thái trên mạng xã hội
11:17:29 05/12/2020
Hết đi giày đôi, Andree lại bất ngờ đăng ảnh Minh Tú dù đã xác nhận chia tay từ lâu: Có ý gì đây?
11:35:30 05/12/2020

Tin mới nhất

Quảng Nam sẽ cách ly người về từ TP HCM

15:23:43 05/12/2020
Những người từng đến 16 địa điểm có yếu dịch tễ ở TP HCM, nếu trở về Quảng Nam trong thời gian này sẽ bị cách ly tập trung.

Hơn 600 người tập huấn chạy thử tàu Cát Linh - Hà Đông

14:53:57 05/12/2020
681 người Việt đang được tập huấn và kiểm tra lại lý thuyết, sát hạch trước khi vận hành thử tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với vợ các liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

14:06:41 05/12/2020
Ngày 4/12, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của 2 liệt sĩ người Hà Tĩnh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứ...

Hà Nội phấn đấu hoàn thành lấy nước vụ Đông Xuân trước ngày 2/2/2021

14:01:02 05/12/2020
Theo thông báo của Bộ NN&PTNT, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ gồm 3 đợt. Tổng thời gian lấy nước là 18 ngày.

Ôtô tông 3 xe máy, sập quán cà phê

13:58:47 05/12/2020
Sau khi tông 3 xe máy và người phụ nữ bán cà phê, ôtô lao đi gần 100 m húc sập mái hiên nhà dân ven quốc lộ 51, sáng 5/12.

9 người bị phạt 18 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

13:47:27 05/12/2020
Lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, xử phạt 9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định mới, với tổng số tiền 18 triệu đồng.

TP.HCM khống chế dưới 10 ca bệnh là ngăn được COVID-19 lây đợt 3

13:04:18 05/12/2020
TP.HCM đang cách ly tập trung 1.743 người và lập nhiều hàng rào chống dịch sau 4 ca COVID-19 gần đây. Chuyên gia cho biết nếu giữ được dưới 10 ca bệnh, thành phố sẽ ngăn được lây nhiễm đợt 3.

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị xem xét lập thành phố Thủ Đức và Phú Quốc

12:32:40 05/12/2020
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM, trong đó có việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân th...

Toàn bộ 2.261 ca F1, F2 từ 4 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính

12:15:24 05/12/2020
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa thông báo toàn bộ 2.261 ca F1, F2 của 4 ca COVID-19 và 271 mẫu cộng đồng có kết quả xét nghiệm âm tính. Đã 3 ngày qua TP.HCM không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Phát hiện công ty chế biến nông sản BHL Sơn La xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

11:07:49 05/12/2020
Sáng 3/12, phòng 3 thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Sơn La phát hiện bắt quả tang Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La có dấu hiệu xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.

Dải phân cách thành nơi chứa rác

09:31:28 05/12/2020
Thời gian gần đây, trên đường Hùng Vương (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), người dân thiếu ý thức đem rác, thùng xốp vứt bừa bãi nơi dải phân cách .

Vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối

08:53:48 05/12/2020
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7...

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền: Không chủ quan

08:50:12 05/12/2020
Mưa lớn nhiều ngày, khiến nhiều đoạn gần chân đập thủy điện Hương Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) sạt lở nghiêm trọng.

Tất cả người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính

08:32:28 05/12/2020
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố sáng 5/12 thông báo 861 người F1 xét nghiệm âm tính, ba ngày không xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ hai

06:22:22 05/12/2020
Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Tình nguyện Quốc gia, ngày 04/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc...

HĐND thành phố Hà Tĩnh miễn nhiệm, bầu một số chức danh

06:07:42 05/12/2020
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 20 HĐND thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành việc miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh thuộc các ban HĐND và UBND; biểu quyết thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đẩy lùi Covid-19

05:30:51 05/12/2020
Trong thông điệp gửi đến Phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch Covid-19 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra trong ngày 3 và 4-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần đề cao vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc, tăng cường ...

Châu Phú mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

05:24:27 05/12/2020
Từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021, Công an huyện Châu Phú mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hỗ trợ 11 thuyền cho Công an để cứu nạn cứu hộ

05:21:40 05/12/2020
Đây là loại phương tiện hết sức quan trọng để vận chuyển, di dời người và tài sản cho nhân dân trong lúc lũ lụt, nhất là ở những địa bàn thấp trũng. Sau khi tiếp nhận các thuyền này, CA tỉnh sẽ giao cho CA các huyện: Phong Điền, Quảng Đ...

Các chủ hồ chứa thủy điện rà soát việc tuân thủ quy trình vận hành, đảm bảo an toàn hạ du

05:12:16 05/12/2020
Ngày 4/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 548/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên...

Thuỷ điện Buôn Kuốp báo cáo về việc điều tiết hồ chứa, xả lũ

05:10:11 05/12/2020
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa có văn bản báo cáo Tổng công ty phát điện 3 (đơn vị chủ quản) về việc vận hành điều tiết - xả lũ hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp đợt lũ đầu tháng 12/2020.

Tạm dừng hoạt động Nhà máy chế biến sắn của Công ty CP Tinh bột Hồng Diệp, Điện Biên

05:06:36 05/12/2020
Cơ quan chức năng và UBND huyện Điện Biên (Điện Biên) tạm thời đình chỉ hoạt động của Nhà máy chế biến sắn của Công ty CP Tinh bột Hồng Diệp, tại Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên.

Vĩnh Long công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp tại cồn Thanh Long

05:04:22 05/12/2020
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định số 3275 công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp tại cồn Thanh Long, ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai ủng hộ miền Trung gần 2 tỷ đồng

05:02:22 05/12/2020
Để khắc phục hậu quả thiên tai sau bão cho người dân Hà Tĩnh, vừa qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi ủng hộ gần 2 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục kiến nghị “khai tử” xe 3 bánh tại TP HCM

21:52:47 04/12/2020
Để quản lý xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3-4 bánh lưu thông trên địa bàn TP HCM, Sở GTVT đề xuất Công an TP và lực lượng CSGT các quận - huyện xử lý nghiêm, tịch thu phương tiện các trường hợp vi phạm, không có giấy đăng ký.

6.000 nhân viên thú y bị cắt giảm: Khẩn thiết kiện toàn hệ thống thú y

20:59:40 04/12/2020
Đã có hơn 6.000 người làm công tác thú y ở các địa phương bị cắt giảm, trong bối cảnh dịch bệnh trên vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều địa phương cho rằng, cần thiết phải kiện toàn lại hệ thống thú y.

Lý do nông dân An Giang trồng bưởi năng suất cao

20:56:39 04/12/2020
Chăm sóc cây bưởi ở giai đoạn ra trái rất quan trọng để bảo đảm năng suất và chất lượng trái sau cùng, từ đó mang lại một vụ mùa như ý, lợi nhuận vượt trội.

Nhiều nhà yến "đốt" cả tỷ đồng, xây xong không dụ được yến vào làm tổ

20:53:37 04/12/2020
Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), hiện cả nước có 42/63 tỉnh đang nuôi chim yến. Năm 2017, tổng số nhà yến cả nước có khoảng 8.300 nhà, đến tháng 8/2019, đã tăng lên hơn 11.700 nhà yến, tổng sản lượng yến sào đạt khoảng 100 tấ...

Có thể bạn quan tâm

Ngạn và Hà Lan của Mắt Biếc tái hợp đầy bất ngờ trong MV Lâu Phai của Kai Đinh

Nhạc việt

15:34:50 05/12/2020
Kai Đinh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Lâu Phai.

Qatar báo tin mừng cho các đội nhì bảng ở vòng loại World Cup 2022

Bóng đá thế giới

15:33:47 05/12/2020
Thắng lợi dễ dàng của Qatar trước Bangladesh mở thêm những cơ hội cho các đội bóng khác ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hari Won viết nên câu chuyện “em ngã chị nâng” với Lâm Vỹ Dạ

Show việt

15:33:02 05/12/2020
Với sự hào phóng vốn có, đội Hari Won tặng luôn 5 điểm cho đội Lâm Vỹ Dạ để có vốn đổi nguyên liệu.

Mách bạn một số món ăn chế biến từ rau vô cùng hấp dẫn

Ẩm thực

15:30:57 05/12/2020
Phải làm sao để tăng món xanh trong bữa ăn, vừa không cần ép mọi người ăn rau lại vừa giúp bổ sung đầy đủ lượng rau xanh cần thiết cho cơ thể.

'Bệnh nhân 1342': 'Tôi xin lỗi'

15:28:56 05/12/2020
Bệnh nhân 1342, tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, bày tỏ ăn năn, hối hận và xin lỗi vì làm ảnh hưởng mọi người.

Cát Tường nói gì về chuyện 'sẵn sàng đối chất với antifan'?

Sao việt

15:27:25 05/12/2020
Nói về chuyện đối chất với antifan, Cát Tường thừa nhận luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nên không ngại gặp gỡ để hóa giải mọi thứ.

Thêm phốt ngoại tình gây xôn xao MXH: Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình, đáng nói là lý do cô đưa ra liên quan đến kẻ thứ 3 "không phải dạng vừa"

Netizen

15:27:24 05/12/2020
Người chồng đau đớn, tức giận khi phát hiện vợ đang cặp kè với cấp trên. Thậm chí con chung, con riêng cô ta cũng bỏ mặc, không lời hỏi thăm, không 1 đồng chu cấp.

Ford Ranger Raptor 2021 về Việt Nam với ít thay đổi

Ôtô

15:27:21 05/12/2020
Phiên bản 2021 của Ford Ranger Raptor có mặt tại Việt Nam với ít thay đổi, chủ yếu nằm ở bộ lốp gai địa hình mới đã chuyển sang lốp của thương hiệu BFGoodrich.

Son Ye Jin bất ngờ được Trương Trí Lâm ngỏ lời thích dù đã có vợ, Hyun Bin liền bị réo tên phải công khai mau thôi

Show quốc tế

15:25:20 05/12/2020
Son Ye Jin hay Hyun Bin luôn là chủ đề được các phương tiện truyền thông đề cập tới.

Mỹ nhân Hoa hậu Hồng Kông bị TVB ghẻ lạnh sau vụ bạn trai cũ tự tử

Sao châu á

15:24:03 05/12/2020
Liêu Tuệ Nghi đang trở thành tâm điểm chú ý sau vụ bạn trai cũ nhảy lầu tự tử vì thất tình.

Không chủ quan với những dấu hiệu nguy hiểm sau sinh

Sức khỏe

15:21:01 05/12/2020
Sau sinh, người phụ nữ có những dấu hiệu nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Tốc độ 5G tại Việt Nam so với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc thế nào? 

Thế giới số

15:18:39 05/12/2020
Những nhà mạng lớn tại Việt Nam như Viettel, MobiFone và VinaPhone đã bước đầu triển khai 5G tại một số địa điểm, tốc độ là rất hứa hẹn nhưng nếu so với các nước trên thế giới thì sao?

Trò chơi của năm trên Google Play và App Store vinh danh 1 tân binh 

Game offline

15:16:44 05/12/2020
Genshin Impact là một game thú vị mới ra mắt được vài tháng nhưng đã giành được danh hiệu Trò chơi của năm trên App Store và Google Play Store.

Ngoại binh cao 2,01 m bị truất quyền thi đấu ở chung kết VBA

Sao thể thao

15:15:35 05/12/2020
Tối 4/11, việc Joshua Keyes phải rời sân do phạm đủ 5 lỗi cá nhân khi trận đấu còn 5 phút khiến Saigon Heat thất bại trong nỗ lực lội ngược dòng trước Thang Long Warriors.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đau đầu vì lo đám cưới

Bên lề sân cỏ

15:15:01 05/12/2020
Cầu thủ quê Hà Tĩnh sẽ tổ chức đám cưới nhanh gọn ngay sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia khép lại.