Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường – Bài cuối: Cần những giải pháp đột phá

Những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên còn thiếu và yếu đang là “rào cản” lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (NN) ở các nhà trường.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thực thi những giải pháp mang tính vĩ mô nhằm tạo sự đột phá trong chất lượng giáo dục của ngành chức năng và chính quyền các địa phương.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường - Bài cuối: Cần những giải pháp đột phá - Hình 1
Một tiết học môn tiếng Anh của cô và trò Trường THCS Quảng Cư ( TP Sầm Sơn ). Ảnh: Duy Sơn

Theo thống kê, điểm trung bình môn tiếng Anh trong 5 năm gần đây của học sinh (HS) có chiều hướng tăng, nhưng không đáng kể và chưa ổn định. Minh chứng cho thấy, kết quả điểm trung bình môn tiếng Anh của HS toàn tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt 4,63 điểm, năm 2020 đạt 4,58 điểm (trước đây ở mức từ 3,6 đến 3,8 điểm). Điểm lại kết quả trong năm 2015 cho thấy, toàn tỉnh có 2,32% HS đạt điểm khá, giỏi; 3,03% HS đạt điểm trung bình; 94,65% HS đạt điểm yếu kém. Thậm chí, năm 2016 kết quả còn thấp hơn, chỉ có 0,46% HS đạt điểm khá, giỏi, 1,83% HS đạt điểm trung bình và có đến 97,71% HS đạt điểm yếu kém…

Tìm hiểu về việc dạy và học NN trên địa bàn tỉnh cho thấy, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học NN tại các trường học trên địa bàn.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Hầu hết các trường tiểu học và THCS trên địa bàn có hơn 90% HS là người dân tộc thiểu số nên việc tiếp thu của HS, sự quan tâm của phụ huynh với việc học NN nói riêng, việc học của con em nói chung rất hạn chế.

Do vậy, để nâng cao chất lượng dạy và học NN tại các trường học, UBND huyện đã chỉ đạo các nhà trường thường xuyên tổ chức phát động phong trào học NN, xây dựng môi trường học và sử dụng NN thông qua các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt hàng tuần; đồng thời khuyến khích các nhà trường thành lập câu lạc bộ tiếng Anh…

Đến nay, 11/11 trường tiểu học tổ chức dạy học tiếng Anh theo chương trình tự chọn hệ 10 năm, với 129 lớp/2.496 HS, tỷ lệ HS được học tiếng Anh bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đạt 51,7% (nếu tính số lượng HS từ lớp 3 đến lớp 5 đạt tỷ lệ 89,1%). Đối với bậc THCS, tổng số trường được học tiếng Anh là 10 trường, với 90 lớp/3.103 HS, tỷ lệ HS được học tiếng Anh đạt 100%… Về chất lượng môn tiếng Anh tại các trường học trong những năm qua có tiến triển so với trước.

Cụ thể, năm học 2019-2020, chất lượng HS học tiếng Anh bậc tiểu học , tỷ lệ HS hoàn thành tốt và hoàn thành đạt 99,5% (tăng 11,5% so với năm học 2015-2016); tỷ lệ HS chưa hoàn thành chiếm 0,5%. Chất lượng học HS tiếng Anh bậc THCS, tỷ lệ HS khá, giỏi đạt 25,2% (tăng 3,2% so với năm học 2015-2016); tỷ lệ HS trung bình đạt 72,3%; tỷ lệ HS yếu kém chiếm 2,5%.

Tương tự, tại TP Sầm Sơn , hàng năm Phòng GD&ĐT đã yêu cầu các bậc học phải thực hiện khảo sát định kỳ, thi cuối học kỳ, thi HS giỏi đều có phần nghe hiểu; phải có thiết bị nghe cho môn học tại phòng học; thành lập các câu lạc bộ nói tiếng Anh để HS có điều kiện giao tiếp…

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT còn phối hợp với các trung tâm NN trên địa bàn tổ chức giao lưu tiếng Anh 2 năm một lần cho mỗi bậc học. Đặc biệt, từ năm học 2017-2018, HS khối 1, 2 học tiếng Anh làm quen ngoài giờ chính khóa với Trung tâm Let’s go tại trường, đến nay đã có 12/13 trường triển khai, tỷ lệ HS tham gia đạt từ 60-65%, có một số trường đạt 100%. Từ năm học 2020-2021, cho phép các trung tâm NN đưa tiếng Anh vào các trường mầm non với chương trình “Bé làm quen với tiếng Anh”…

Đây là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học NN tại các cấp học, bậc học. Trong 3 năm gần đây, điểm thi vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh trên địa bàn TP Sầm Sơn liên tục tăng, trong đó năm học 2020-2021 đạt bình quân 5,25 điểm, có 3 HS thi đậu chuyên Anh Trường THPT chuyên Lam Sơn; đội tuyển tiếng Anh thi HS giỏi lớp 9 toàn tỉnh luôn đứng top 10.

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học NN trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020″; Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Dạy và học NN trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025″, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án trên.

Đặc biệt, ngày 17-9-2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3475/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học NN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025″. Theo đó, đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2025 chất lượng dạy học NN đạt mức khá so với mặt bằng chung cả nước. Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, phấn đấu đến năm 2025, 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ NN tối thiểu bậc 4 (B2) trở lên, 100% học viên, sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định.

Đối với giáo dục đại học , phấn đấu vào năm 2020 có 100% giảng viên NN đạt trình độ NN tối thiểu bậc 5 (C1); 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị giáo dục có trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên đạt 10% vào năm 2020…

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với việc học NN, tạo phong trào học tập NN rộng khắp trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ giáo viên NN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế – xã hội ; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của Trung tâm Giáo dục quốc tế, Khoa NN của Trường Đại học Hồng Đức và các trường đại học khác đóng trên địa bàn tỉnh để trở thành những đầu mối đào tạo, liên kết đào tạo; nâng cao công tác quản lý dạy và học NN; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dạy học NN… Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 89 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các đề án của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã xây dựng các chương trình kế hoạch, trong đó tập trung vào việc triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm theo Đề án NN quốc gia 2020; triển khai các chương trình làm quen NN bậc mầm non; rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực NN và nghiệp vụ sư phạm theo chương trình của đề án và hoạt động của địa phương đối với đội ngũ giáo viên phổ thông; đồng thời phối hợp với Trường Đại học NN – Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học NN trên địa bàn tỉnh và đã rà soát, đánh giá trình độ năng lực NN cho gần 1.200 giáo viên tiếng Anh .

Ngoài ra, hàng năm các đơn vị GD&ĐT trên địa bàn tỉnh còn xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh theo yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Bộ GD&ĐT… Đến nay, đã có 87,15% giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, 64,11% giáo viên tiếng Anh cấp THCS, 34,4% giáo viên tiếng Anh cấp THPT… đạt chuẩn năng lực NN theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học NN, những năm qua các địa phương, trường học trong tỉnh đã tăng cường đầu tư xây dựng phòng học, mua sắm trang thiết bị bảo đảm việc dạy và học NN theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của việc dạy và học NN, nhất là đối với giáo dục phổ thông.

Nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học NN, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học NN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025″.

Theo đó, sẽ đầu tư trang thiết bị phòng dạy học NN hiện đại cho 27 trường THPT để xây dựng trường điển hình về dạy học NN (mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng cho 1 trường THPT). 1.295 trường phổ thông còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ được đầu tư trang thiết bị tối thiểu phục vụ việc dạy và học NN… Dự kiến, tổng mức đầu tư không quá 78.237 triệu đồng; thời gian thực hiện trong 2 năm (2020 và 2021).

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong dạy và học môn tiếng Anh, mỗi giáo viên và cả HS phải thực sự đam mê môn học này, coi môn học là nhu cầu thiết thực để phục vụ chính bản thân mình và cho sự phát triển của xã hội . Mỗi giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Về phía ngành GD&ĐT yêu cầu đặt ra là phải nâng cao công tác quản lý, kiên quyết sàng lọc những giáo viên không bảo đảm yêu cầu. Tiếng Anh là môn học khó nếu không có sự quyết tâm của cán bộ, giáo viên và HS toàn ngành cũng như sự chung tay góp sức của gia đình, xã hội thì việc thực hiện mục tiêu của Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học NN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025″ của tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan Cảnh sát

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa D42 Việt Nam và D29 Lào, hệ đào tạo đại học chính quy, niên khóa 2016-2020.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cơ quan An ninh Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, các đơn vị chức năng của Bộ Công an. Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi lễ.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan Cảnh sát - Hình 1

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND trao bằng tốt nghiệp cho các tân sỹ quan Cảnh sát

Sau 4 năm học tập, rèn luyện tại Học viện CSND, các học viên Khóa D42 Việt Nam và D29 Lào đã được tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại, gắn đào tạo lý luận với thực tiễn chiến đấu công tác theo các chuẩn đầu ra.

Tổng kết khóa học có 8 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 1%; 23,5% học viên đạt loại giỏi; 74,8% học viên đạt loại khá. 100% học viên đã hoàn thành và đạt các chuẩn đầu ra về chính trị, tin học, ngoại ngữ; 99,8% học viên đạt chuẩn đầu ra về lái xe. Nhiều học viên đạt giải cao tại các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và các sân chơi trí tuệ khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và các Bộ, ngành tổ chức.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan Cảnh sát - Hình 2

Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các học viên

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đã biểu dương, chúc mừng các tân sỹ quan cảnh sát khóa D42 Việt Nam và Khóa D29 Lào đã hoàn thành khóa học. Đồng chí Giám đốc Học viện cũng bày tỏ mong muốn, các tân sỹ quan cảnh sát sau khi được phân công, điều động về nhận công tác tại các địa phương cần tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng cả về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống và năng lực chuyên môn; thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy CAND; tiếp tục nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan Cảnh sát - Hình 3

Giám đốc Học viện CSND tặng Bằng khen cho các sinh viên xuất sắc toàn khóa học

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện CSND đã trao bằng tốt nghiệp và công bố quyết định phong, thăng cấp bậc hàm, điều động sinh viên tốt nghiệp cho hơn 800 sinh viên Việt Nam khóa D42 và sinh viên Lào khóa D29 đại học chính quy, niên khóa 2016-2020; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong toàn khóa học.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan Cảnh sát - Hình 4

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan Cảnh sát - Hình 5

Học viên tham dự lễ tốt nghiệp

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan Cảnh sát - Hình 6

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND cho các học viên

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vẻ đẹp “cực phẩm” của cô nàng 17 tuổi Phước Quanh
14:30:03 19/01/2021
Cần chấn chỉnh dạy thêm, học thêm
14:33:30 19/01/2021
Quảng Ngãi: 25 học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia
05:48:27 19/01/2021
36 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021
12:59:20 19/01/2021
Thông tin mới nhất về kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM
05:46:36 19/01/2021
Học sinh An Giang được nghỉ Tết 14 ngày
15:36:40 20/01/2021
Những đề thi Ngữ văn gây ồn ào: Đừng buông lỏng quản lý để tiếng Việt bị phai mờ sự trong sáng
19:48:14 19/01/2021
Ba cải cách mạnh mẽ giúp giảm áp lực cho giáo viên
14:10:12 19/01/2021
Câu chuyện giáo dục: Đến lúc cần chấn chỉnh lại hoạt động ngoại khóa
21:18:41 19/01/2021
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 tại TP.HCM
21:02:32 20/01/2021

Thông tin đang nóng

Thế nào là bị 'phong sát' ở Cbiz? Nhìn Phạm Băng Băng, Thang Duy cho đến Trịnh Sảng là đủ hiểu
20:47:31 20/01/2021
Bị bóc phốt vụ giàu "nứt đố đổ vách", Trịnh Sảng lại âm thầm làm điều buồn cười này
21:12:57 20/01/2021
Thuê bạn gái về ra mắt ngày Tết, mẹ tôi nói một câu khiến hai đứa sững sờ
20:56:50 20/01/2021
Vợ cũ Thành Trung khoe nhà lầu vừa tậu
19:55:34 20/01/2021
Không cái dại nào giống cái dại nào, lỡ miệng gọi vợ là ‘Osin’, tôi nhận ngay đơn ly hôn mà không có cơ hội giải thích
19:45:24 20/01/2021
Bầu lần 2 Chúng Huyền Thanh được chồng soái ca cưng như bà hoàng
20:23:09 20/01/2021
Twist cua cực gắt: Chồng cũ Trịnh Sảng bị "đào mộ" lại ảnh thời đại học, dấy lên nghi vấn là người đồng tính
23:25:25 20/01/2021
Thúy Diễm được cha mẹ chồng cưng hết mực
21:01:13 20/01/2021
Lưu Hương Giang bị hiểu nhầm là bồ nhí Hồ Hoài Anh
19:49:50 20/01/2021
Hari Won 'đeo mo vào mặt' khi lên nhầm xế sang
20:07:34 20/01/2021

Tin mới nhất

Trường học ngập trong bụi, hơn 250 học sinh, giáo viên ở Thanh Hóa ‘kêu cứu'

22:09:44 20/01/2021
Thầy Nguyễn Viết Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Lĩnh (Hà Trung, Thanh Hóa) cho hay, công nhân thi công công trình đường cao tốc múc đất ngay sát điểm trường Tiểu học Hà Lĩnh khiến việc dạy và học gặp nhiều khó khăn.

Thành tích đỉnh cao của đội tuyển Hóa học Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

22:05:22 20/01/2021
Khép lại mùa thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021, Đội tuyển Hóa học Hà Tĩnh đã ghi đậm dấu ấn với 100% học sinh tham gia dự thi đạt giải. Đây cũng là thành tích đỉnh cao trong lịch sử của đội tuyển từ trước tới nay.

Nam sinh giành cú đúp huy chương vàng Hóa quốc tế tham dự Đại hội Đảng khoá XIII

22:00:01 20/01/2021
Phạm Đức Anh sinh viên năm thứ 3, Đại học Y Hà Nội là một trong những đại diện sinh viên làm khách mời tham dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng khoá XIII.

Kế hoạch thi tuyển trên thế giới tiếp tục bị xáo trộn

21:55:24 20/01/2021
2021 là năm thứ hai liên tiếp các quốc gia trên thế giới phải cân nhắc việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học do ảnh hưởng của Covid-19.

Ngành Giáo dục chuyển đổi mạnh mẽ, thích ứng kịp thời

21:52:56 20/01/2021
Ngành Giáo dục đã đi đúng hướng theo tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT - TS Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH, GD, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định.

Nỗ lực mang lại bình đẳng trong GD cho HS dân tộc thiểu số

21:48:03 20/01/2021
Học sinh người DTTS ở các tỉnh Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, ngành giáo dục vùng khó đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để các em được tiếp cận với giáo dục và bình đẳng trong giáo dục.

Lào Cai: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 15 ngày

21:45:25 20/01/2021
Tính cả ngày nghỉ Chủ nhật thì HS mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tổng số 15 ngày.

Vụ tàu siêu tốc văng, 3 học sinh thương vong: "Lỗi ở nhà trường"

21:41:25 20/01/2021
Luật sư, chuyên gia giáo dục chung quan điểm, vụ tàu siêu tốc trật khỏi đường ray khiến 3 học sinh thương vong có trách nhiệm của nhà trường cũng như người đứng đầu.

4 cách độc đáo dạy con học tiếng Anh tại nhà hiệu quả, bé nói lưu loát từ mẫu giáo

21:34:56 20/01/2021
Trong một lần tình cờ nghe con bập bẹ hát các bài đồng dao tiếng Anh, bà mẹ trẻ đã nảy ra ý tưởng dạy con học tiếng Anh độc đáo tại nhà.

Hãy để con được học đúng năng lực

21:15:47 20/01/2021
Chuyện chuyển trường cho phù hợp với điều kiện của người học cũng là bình thường nhưng dư luận lao xao vì học sinh từng thi trượt vào trường được chuyển đến.

Học sinh tự chọn môn học: Liệu có bị định hướng?

21:12:28 20/01/2021
Một trong những điểm mới của chương trình mới bậc trung học phổ thông là học sinh được tự chọn năm môn học. Điều này khiến giáo viên và nhà trường lo ngay ngáy, vì sợ sẽ xảy ra tình trạng có môn học sinh chọn quá nhiều, môn chọn quá ít.

Bất an trải nghiệm, ngoại khóa

21:00:55 20/01/2021
Việc tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm đang trở thành phong trào ở các nhà trường trên toàn quốc. Lợi ích thì chưa biết đâu nhưng hệ lụy của phong trào này thì đã nhỡn tiền...

Sinh viên chê… trường 'xịn'

20:58:05 20/01/2021
Nhiều trường đại học có cơ sở vật chất rất tốt, tiện nghi nhưng ở xa trung tâm nên sinh viên vẫn e ngại.

Những ngày cuối cùng cha quý hơn ngàn trang sách…

20:54:10 20/01/2021
Luôn tràn đầy năng lượng, hiện là giáo viên tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Vũng Tàu) với điểm IELTS 8,5/9 và là gương mặt dạy tiếng Anh có tiếng, Nguyễn Đình Bửu Tài (25 tuổi) đã trải qua một hành trình đầy sóng gió.

Cách xây dựng chiến lược học tập của bà mẹ 3 con

20:52:12 20/01/2021
Tự nhận con không xuất sắc, gia đình không khá giả, chuyên gia marketing Phạm Xuân Hương đã giúp con thành công nhờ xây dựng chiến lược học tập đúng đắn.

Những ngôi trường tan hoang sau mưa lũ

20:47:50 20/01/2021
Thiên tai cuối tháng 10/2020 đã khiến nhiều ngôi trường ở Quảng Nam và Kon Tum bị hư hỏng, trẻ đến trường trong lo âu.

Hành trình nuôi dạy con tài năng của bà mẹ Mỹ

20:40:22 20/01/2021
Thất vọng vì con trai bị từ chối cho học vượt cấp, chị April Kopcsick-Bergrin đã dạy con học tại nhà, sau đó tìm được ngôi trường phù hợp.

Ưu tiên, tạo cơ chế đầu tư cho nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học

20:30:51 20/01/2021
Đây là một trong 5 nhóm vấn đề mà Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Khoa học - Công nghệ thống nhất phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng:"Cái đích của tôi là đào tạo ra những học trò giỏi"

20:23:05 20/01/2021
GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng, giảng viên khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN vinh dự là 1 trong 14 nhà giáo vừa được trao tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Nhân dân.

Tiến sĩ Stanford bàn chuyện "phẫu thuật thẩm mỹ" hồ sơ du học

20:18:38 20/01/2021
Tiến sĩ tại ĐH Stanford Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, việc một vài tổ chức tư vấn khuyên học trò mông má, phẫu thuật thẩm mỹ hồ sơ du học chẳng khác nào gieo mầm tham lam, lừa lọc nơi bạn trẻ.

Lào Cai: Tiến sỹ đào tạo ở nước ngoài được hỗ trợ 1 tỷ đồng

20:16:30 20/01/2021
 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai vừa quyết định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài với mức hỗ trợ cao nhất tiến sỹ là 1 tỷ đồng/người.

Sẽ càng thiếu giáo viên mầm non

16:51:59 20/01/2021
Tuyển làm nhiều đợt và bằng nhiều phương thức xét tuyển, nhưng năm 2020 nhiều trường cao đẳng sư phạm chỉ tuyển được trên dưới 50% chỉ tiêu, trong khi giáo viên mầm non tại các địa phương đang thiếu rất nhiều theo chuẩn mới.

Nguy cơ lao động Việt Nam thất nghiệp cao trước làn sóng công nghệ số

16:49:44 20/01/2021
Lực lượng lao động Việt Nam tuy không ngừng phát triển về chuyên môn nhưng chiếm đa số trong nền kinh tế là lao động trong ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật thấp. Đây là nguy cơ thất nghiệp cao trước làn sóng công nghệ 4.0.

Câu chuyện giáo dục: Hoạt động trải nghiệm, đóng tiền nhiều nhưng học chẳng bao nhiêu!

16:45:47 20/01/2021
Sau đợt kiểm tra cuối kỳ 1, các trường phổ thông bắt đầu cấp tập tổ chức dã ngoại cho học sinh.

Bí quyết giành Huy chương vàng của nữ sinh trường nghề xinh đẹp

15:41:29 20/01/2021
Bí quyết để giành Huy chương vàng thi kỹ năng nghề quốc gia của Ngọc Ánh chính là những chuỗi ngày dài nỗ lực luyện tập, đến mức đổ vỡ ly cốc cùng sự chỉ bảo tận tình của thầy cô.

Lý do phương pháp giáo dục STEAM trở nên phổ biến

15:20:47 20/01/2021
Phương pháp giáo dục STEAM trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết, khơi nguồn sự sáng tạo và mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Kinh nghiệm du học xứ Wales của cử nhân Luật

15:17:49 20/01/2021
Hồ Ngọc Diệp, cựu du học sinh ngành Luật, Đại học Bangor, xứ Waless, cho biết, xứ Wales thanh bình, môi trường học tập đáng để trải nghiệm.

Những cách chào hỏi thân mật bằng tiếng Anh

15:13:56 20/01/2021
Thay vì Hello, How are you, bạn có thể dùng rất nhiều cách diễn đạt khác để chào thân mật như Hey, Whats new hay How’s your day?

Có thể bạn quan tâm

Thiều Bảo Trâm chính thức unfollow Sơn Tùng trên Instagram sau story ẩn ý chuyện chia tay vì "Tuesday"

Sao việt

05:46:26 21/01/2021
Chuyện tình cảm giữa Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm đang khiến dân tình hoang mang.

Tưởng bị ngó lơ, ca sĩ hát rong bỗng được 4 "hoàng thượng" cổ vũ

Netizen

05:01:46 21/01/2021
Sau một hồi ngồi đàn hát, những tưởng sẽ không có ai tới ủng hộ, người ca sĩ đường phố vô cùng bất ngờ khi 4 vị khán giả đặc biệt là những chú mèo xuất hiện.

Hàng chục người di cư thiệt mạng do đắm tàu ngoài khơi Libya

Thế giới

00:26:05 21/01/2021
Tổ chức Di cư quốc tế và Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) cho biết ngày 19/1, ít nhất 43 người di cư tới từ Trung Phi đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở ngoài khơi Libya.

Ibrahimovic làm đảo lộn mọi dự đoán

Bóng đá thế giới

23:54:01 20/01/2021
Ở tuổi 39, đôi chân của Zlatan Ibrahimovic vẫn chưa có dấu hiệu phản chủ, và chính điều đó giúp anh trở thành tiền đạo dị biệt của bóng đá thế giới.

Kiatisuk và nỗi hoài nghi về những ông thầy ngoại

Bóng đá việt nam

23:51:18 20/01/2021
Những thất bại ở vòng mở màn càng củng cố thêm nỗi hoài nghi về khả năng thành công của ba ông thầy ngoại ở V.League 2021.

“Ngựa” như Rihanna, đi ăn tối cũng phải lên đồ chất lừ như thế này

Sao âu mỹ

23:35:24 20/01/2021
Bất chấp nhiệt độ lạnh giá của thành phố, Rihanna vẫn cố gắng phô diễn vòng 1 gợi cảm khi diện mốt khoe nội y.

Chăm sóc da nám theo phương pháp y khoa

Làm đẹp

23:14:24 20/01/2021
Để giảm nám, người bệnh cần kiên trì và tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị nám uy tín, an toàn.

Phong cách thời trang ấn tượng của 'Người đẹp thể thao' Phù Bảo Nghi

Phong cách sao

23:11:47 20/01/2021
Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Phù Bảo Nghi xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện. Người đẹp thể thao sở hữu nhan sắc ngày càng xinh đẹp cùng phong cách thời trang quyến rũ.

Tướng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ đặc biệt cho Lữ đoàn cận vệ thép

Đời sống

23:10:51 20/01/2021
​Ngày 20/1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của “Đoàn cận vệ thép” - Lữ...

Kịp thời cứu cụ ông 83 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng

Sức khỏe

23:09:34 20/01/2021
Tại bện viện, các cận lâm sàng cần thiết ngay lập tức được tiến hành. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu phát hiện bệnh nhân có túi phình lớn (gần 7cm) tại vị trí động mạch chậu chung bên phải, có di...

8 xu hướng không thể bỏ qua trong mùa xuân 2021

Thời trang

23:09:21 20/01/2021
Áo sơ mi oversized, chân váy mini, blazer kiểu cách... là một trong những xu hướng thời trang thịnh hành dịp mùa xuân năm nay.

Mạng xã hội 'chống Facebook' tăng 2,5 triệu thành viên trong một tuần 

Thế giới số

23:07:04 20/01/2021
Theo ZDNet, cư dân mạng đang rời bỏ những mạng xã hội thuộc Big Tech như Facebook, Twitter để chuyển sang MeWe vì chính sách ưu tiên quyền riêng tư của nền tảng này.

Vị trí smartphone hoạt động mượt mà nhất 2020 gây bất ngờ lớn

Đồ 2-tek

23:01:12 20/01/2021
Nhóm nghiên cứu của nền tảng benchmark nổi tiếng ở Trung Quốc, Master Lu đã cập nhật bảng xếp hạng các điện thoại thông minh có hiệu suất hoạt động mượt mà nhất vào cuối năm 2020.

Phô bày hàng loạt tật xấu trên sóng truyền hình, tài xế U50 vẫn được chấp nhận hẹn hò vì một câu nói

Show việt

22:56:37 20/01/2021
Dù vừa nóng tính, khó tính, thẳng tính lại hay nhậu nhẹt nhưng tài xế U50 vẫn chiếm được cảm tình của bà chủ quán ăn chỉ vì câu nói chốt hạ.

Cody - Đỗ Hoàng Dương gặp nhau là thả thính điên đảo, vừa mới thân thiết đã đưa về quê 'ra mắt' gia đình

Phim việt

22:54:05 20/01/2021
Mối quan hệ của Cody và Đỗ Hoàng Dương trong tập 3 Em là chàng trai của anh đang dần tiến triển rất tốt.