Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) những năm qua luôn được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng nhằm trang bị kiến thức khoa học, kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn lao động , góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động , phục vụ xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững .

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Hình 1
Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng ở xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn .

Đặc biệt từ khi thực hiện đề án đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định 1956, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy… từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề. Đội ngũ cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính, điều hành kinh tế – xã hội và thực thi công vụ trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Người lao động ở khu vực nông thôn được đào tạo nghề, cập nhật những kiến thức mới, những tiến bộ khoa học – kỹ thuật áp dụng vào sản xuất đạt năng suất và hiệu quả cao; số lao động sau học nghề làm việc ở các doanh nghiệp nguồn thu nhập được tăng lên đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, chia sẻ: Sau khi tham gia lớp học nghề may theo đề án đào tạo nghề cho LĐNT, tôi xin vào làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng ở gần nhà. Còn chồng sau khi học nghề điện dân dụng đã nhận sửa chữa các thiết bị dân dụng tại nhà, vừa cho thu nhập ổn định, vừa có điều kiện chăm lo cho 2 con ăn học. Với chị Lê Thị Hảo ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, năm 2016 sau khi tham gia lớp học nghề đan lát thủ công mỹ nghệ, chị được Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng tiếp nhận vào làm việc. Hiện chị là một trong những lao động có tay nghề vững, với thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng. Ngoài việc đan bện sản phẩm, chị còn tham gia dạy các lớp nghề thủ công mỹ nghệ do huyện Thiệu Hóa phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng tổ chức.

Thực hiện đề án đào tạo nghề cho LĐNT, Trung tâm GDNN – Giáo dục thường xuyên huyện Hậu Lộc đã phối hợp với cơ sở may đồng phục học sinh Hoàng Nghĩa ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc để đào tạo học viên học nghề may công nghiệp. Ông Hoàng Hữu Nghĩa, chủ cơ sở may đồng phục học sinh Hoàng Nghĩa, cho biết: Bình quân mỗi năm cơ sở mở 2 khóa đào tạo nghề may cho gần 60 học viên là LĐNT thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp… để họ đi làm tại các công ty may đóng trên địa bàn huyện.

Theo số liệu thống kê của ngành lao động – thương binh và xã hội , trong giai đoạn 2010-2015, tổng số LĐNT được tuyển sinh đào tạo nghề là 347.437 người. Trong đó cao đẳng 8.394 người, trung cấp 35.528 người, sơ cấp 139.438 người và đào tạo dưới 3 tháng 164.077 người. Giai đoạn 2016-2020, tổng số LĐNT được tuyển sinh đào tạo nghề là 357.297 người. Trong đó cao đẳng 8.053 người, trung cấp 26.976 người, sơ cấp 112.077 người, đào tạo dưới 3 tháng 201.191 người. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết: Trong số LĐNT của tỉnh được thụ hưởng chính sách đào tạo nghề theo Đề án 1956, có hàng nghìn lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, khuyết tật được tham gia học nghề và có việc làm sau đào tạo. Qua đó giúp LĐNT có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo bền vững và bảo đảm công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả, song trên thực tế, việc đào tạo nghề cho LĐNT vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: Trình độ LĐNT còn thấp, chất lượng đào tạo của cơ sở GDNN chưa đồng đều. Việc phối hợp giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giải quyết việc làm còn hạn chế. Trong khi đó, vẫn còn một bộ phận LĐNT chưa tích cực học nghề, chưa nhận thức được việc đào tạo nghề là yếu tố cần thiết bảo đảm cuộc sống cho bản thân, gia đình; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là LĐNT các huyện miền núi. Mặt khác, việc hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo; bồi dưỡng kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ nhà giáo GDNN, người dạy nghề còn hạn chế…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT trong thời gian tới, tỉnh ta đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện, như: Tăng cường công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Chú trọng nội dung phát triển GDNN, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển của ngành, của tỉnh; ưu tiên phân bổ ngân sách cho GDNN, chủ động thu hút và ưu tiên sử dụng vốn ODA đầu tư cho các cơ sở GDNN, nhất là các trường chất lượng cao theo quy hoạch và các ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế liên kết giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp, tập đoàn lớn thuộc các ngành nghề phục vụ khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh như ngành công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp năng suất, chất lượng cao; du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng… nhằm gắn kết giữa đào tạo với ứng dụng thực tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu, xây dựng và cập nhật dữ liệu mở về lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo, nhất là những ngành nghề, kỹ năng mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung – cầu nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề quốc gia, nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, tin học; hội đủ điều kiện về hạng chức danh nghề nghiệp theo đề án vị trí việc làm, bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong hội nhập khu vực và thế giới . Thực hiện việc rà soát, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phát triển cơ sở GDNN có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho các cơ sở GDNN, nhất là các trường đã được phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; các trung tâm GDNN – giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

Bắc Giang đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%. Giai đoạn 2021 - 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cơ sở hoạt động GDNN tuyển sinh và đào tạo nghề cho 147.500 lao động.

Trong đó, hơn 80.000 lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Tỷ lệ người học trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm sau tốt nghiệp đạt 90% trở lên.

Bắc Giang đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Hình 1

Giáo viên Trường trung cấp Nghề miền núi Yên Thế (Bắc Giang)hướng dẫn học viên trong giờ học ngành Công nghệ kỹ thuật ô-tô. Ảnh: TRẦN GIANG

Theo đó, tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn theo hướng mở, linh hoạt, bảo đảm quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành nghề), vùng, miền, có phân luồng chất lượng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập của tỉnh theo hướng tinh gọn bộ máy, từng bước nâng cấp trình độ đào tạo các ngành, nghề từ trung cấp lên cao đẳng, trong đó chú trọng ở nhóm ngành, nghề y, dược, chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, tỉnh nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Đổi mới chương trình đào tạo của các cơ sở GDNN theo hướng nâng cao năng lực thực hiện; đẩy mạnh đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ, dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục nghề nghiệp. Triển khai đào tạo cho học sinh, sinh viên của các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao; chương trình đào tạo liên thông chất lượng cao từ trung cấp lên cao đẳng đối với đối tượng tốt nghiệp THCS.
Toàn tỉnh hiện có 44 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN. Tổng quy mô tuyển sinh được cấp phép gần 36.000 người/năm; trong đó, trình độ cao đẳng là 1.330 người/năm, trung cấp trên 5.000 người/năm và sơ cấp là 29.540 người/năm. Tổng số ngành, nghề được cấp phép đào tạo là 109 nghề (cao đẳng có 24 nghề, trung cấp có 59 nghề và sơ cấp có 58 nghề). Giai đoạn 2016- 2020, các cơ sở GDNN đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 155.200 người (cao đẳng hơn 5.100 người, trung cấp hơn 15.200 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên gần 135.000 người). Cơ cấu ngành nghề được ưu tiên cho nhóm nghề công nghiệp - xây dựng - dịch vụ (chiếm gần 87%). Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh bố trí hơn 43,8 tỷ đồng để hỗ trợ 15.386 lao động nông thôn học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Tỷ lệ người học sau khi tốt nghiệp có việc làm đạt cao; trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp đạt hơn 90%; sơ cấp và đào tạo thường xuyên đạt hơn 80%.
* Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,87% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước, khu vực đồng bằng còn dưới 1,5%, khu vực miền núi còn khoảng 10%; các phường, thị trấn ở các thành phố, thị xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội); tỷ lệ nghèo của các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 3 - 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mỗi năm hơn 3%. Để đạt mục tiêu, tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành; thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn nghèo, xã nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đặc thù của tỉnh để bổ sung vào hệ thống chính sách giảm nghèo của quốc gia, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội...
Giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 12,9% xuống còn 5,23%, bình quân mỗi năm giảm 1,53%; nhiều xã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và ra khỏi danh sách xã nghèo. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, nhiều hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Dành được 500.000 ủng hộ mua vắc xin, cụ bà hỏi 'thối lại 100.000 để đi xe về nhà được không'?01:16Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng03:33Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23Sự thật ít ai biết về Tử Cấm Thành: Lãnh cung là có thật? Bóng người nhảy múa trong điện Thái Hòa?06:21Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu công an làm rõ việc cứu hỏa trong vụ cháy 4 người chết02:22

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng cam kết cẩn trọng phát ngôn khi livestream
13:58:49 19/06/2021
Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà
11:00:29 19/06/2021
Giám đốc chạy Grab… mưu sinh trong mùa dịch
06:47:44 18/06/2021
Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều
00:12:06 19/06/2021
TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm
23:32:30 19/06/2021
Con gái Bí thư Vĩnh Phúc bị thu hồi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sở
17:55:29 18/06/2021
Nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô
05:37:24 18/06/2021
3 ông 2 bà ở các nơi hẹn nhau đến vỉa hè công viên Gia Định bày mâm nhậu
18:18:39 19/06/2021
'TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16' là tin giả
22:51:29 18/06/2021
Chứng khoán ngày 18/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?
07:08:13 18/06/2021

Thông tin đang nóng

Tối 19/6, thêm 102 ca Covid-19, TPHCM có 135 trường hợp mắc mới trong ngày
19:56:45 19/06/2021
TP.HCM dừng toàn bộ hoạt động xe công nghệ, taxi và xe buýt
21:37:24 19/06/2021
Em chồng bất ngờ bày trò hành hạ chị dâu, để rồi bị chính anh trai đuổi ra đường vì 1 câu nói
19:36:06 19/06/2021
Thảm đỏ bế mạc LHP Thượng Hải: Châu Đông Vũ vòng 1 lép kẹp vì đầm xẻ sâu, bị tình địch Dương Mịch lồng lộn "chặt đẹp"
21:00:45 19/06/2021
ĐỘC QUYỀN: Gia đình Đức Huy chính thức lên tiếng về nghi vấn bị Lệ Quyên ám chỉ ngoại tình
23:08:37 19/06/2021
Thành Long rộ nghi vấn đã ly hôn bà xã Lâm Phụng Kiều và âm thầm rút khỏi công ty vợ
18:24:40 19/06/2021
Biểu cảm 'khó đỡ' của con trai Hồ Ngọc Hà khi ăn phải đồ chua
20:55:14 19/06/2021
Chê chị dâu tương lai xấu xí, tôi bẽ bàng, xấu hổ khi nghe câu giải thích của anh trai
19:40:11 19/06/2021
Cuộc sống của Jang Dong Gun, Joo Jin Mo sau scandal
20:06:47 19/06/2021
TPHCM: Covid-19 nóng tại Bình Tân, vì sao không giãn cách cả quận?
21:03:29 19/06/2021

Tin mới nhất

Trẻ em TP HCM mắc Covid-19 được điều trị ở đâu?

01:34:46 20/06/2021
Trẻ em ở TP HCM mắc Covid-19 sẽ được cách ly, điều trị tại các bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2, Điều trị Covid-19 Củ Chi, Trưng Vương, và được một người thân chăm sóc.

Thành lập hội đồng thẩm định dự án sân bay Quảng Trị

01:08:40 20/06/2021
Sân bay Quảng Trị dự kiến được đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng.

GrabBike, Now có được hoạt động sau Chỉ thị 10 của TP.HCM?

01:04:10 20/06/2021
Theo chỉ thị mới, từ 0h ngày 20/6, TP.HCM tạm dừng hoạt động taxi công nghệ, riêng loại hình xe công nghệ 2 bánh giao hàng như GrabBike, Now, Baemin được chạy bình thường.

Vụ lúa nước đầu tiên của người Mày

01:01:39 20/06/2021
Những ngày giữa tháng 6, ruộng lúa nước của gia đình ông Hồ Khâm (47 tuổi, thôn Dộ Tà Vờng, xã Trọng Hoá, Minh Hoá) chín vàng, trĩu hạt.

Cầu gần 400 tỷ đồng nối Hải Phòng và Hải Dương

00:10:28 20/06/2021
Sau 13 tháng thi công, cầu Quang Thanh với 2 trụ chính thiết kế theo hình búp sen, kết nối Hải Phòng và Hải Dương, đang chuẩn bị khánh thành.

Phú Thọ cho phép mở lại quán game, karaoke, massage

23:56:37 19/06/2021
Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, massage, thẩm mỹ, quán internet ở Phú Thọ được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo tuân thủ điều kiện về phòng, chống dịch.

Sở GTVT TP.HCM: Tạm dừng xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm công nghệ kết nối khách

23:29:05 19/06/2021
Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn, xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ, xe buýt, taxi... tạm dừng hoạt động ngoại trừ một số trường hợp.

Xe 2 bánh công nghệ, giao hàng ở TP.HCM vẫn được hoạt động bình thường

23:14:36 19/06/2021
Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, xe 2 bánh công nghệ, gồm cả giao hàng vẫn được hoạt động bình thường và phải khai báo y tế.

Tàu Hà Nội - TP HCM vắng khách ngày hoạt động trở lại

22:57:34 19/06/2021
Ngành đường sắt đã chạy lại đôi tàu khách Thống Nhất SE3, SE4 tuyến Hà Nội - TP HCM, từ ngày 17/6.

Nhân viên y tế đội nắng 40 độ C đi lấy mẫu xét nghiệm

22:31:22 19/06/2021
Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ kín mít đi gõ cửa từng nhà trong khu vực phong toả để lấy mẫu xét nghiệm.

3 người bị bỏng nặng do điện giật

22:28:18 19/06/2021
Thi công nhà trong hành lang an toàn lưới điện trung thế, Phạm Vĩnh Tường, 17 tuổi, cùng hai đồng nghiệp bị giật, bỏng nặng.

Xe nào được ra vào thành phố Vinh trong cách ly xã hội?

22:25:56 19/06/2021
Các chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ngõ thành phố sẽ kiểm tra phương tiện ra vào trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 cách ly xã hội, từ 0h ngày 19/6.

Hà Nội: Cháy quán cháo lòng giữa chiều nắng nóng gay gắt

22:06:06 19/06/2021
Chiều 19/6, giữa thời tiết nắng nóng, một vụ cháy xảy ra tại tầng 3 ngôi nhà số 68 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chính phủ mua lại 30 triệu liều vắc xin AZD1222 với giá phi lợi nhuận

22:01:09 19/06/2021
Hôm nay (19/6), Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 61 về mua vắc xin phòng Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam.

Tá hỏa khi từ Mỹ về bị công ty du lịch ép cách ly 28 ngày

21:58:19 19/06/2021
Nhiều người đang cách ly tại khách sạn Nagar (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) gọi đến đường dây nóng của Tuổi Trẻ phản ảnh họ bị ép cách ly đến 28 ngày trong khi quy định chỉ 21 ngày.

TP.HCM triển khai nhanh mua máy thở, máy lọc máu và thiết bị y tế khác

21:55:47 19/06/2021
Tối 19-6, UBND TP.HCM có chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tri ân một số nhà báo lão thành

21:53:22 19/06/2021
Tối 18/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Nhà báo lão thành Đặng Minh Phương, năm nay 93 tuổi, từng làm việc ở 3 tờ báo của Đảng

Đêm 19/6 vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông

21:39:41 19/06/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ chiều 20/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấ...

Chủ tịch nước gửi lẵng hoa, nhiều bộ, ngành, đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật

21:37:52 19/06/2021
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật; lãnh đạo VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngà...

Đại hội Hội phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

21:31:28 19/06/2021
Ngày 18/6, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự hiện diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo, cơ quan Bộ CHQS tỉnh cùng Hội Phụ nữ Công an, Biên phòng tỉn...

Ngành Ngoại giao cần chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia-dân tộc

21:24:09 19/06/2021
Sáng ngày 19/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quảng Ninh, Yên Bái và Long An kiện toàn nhân sự lãnh đạo

21:17:35 19/06/2021
Các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Long An vừa triển khai đồng loạt nhiều quyết định về công tác nhân sự, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất cấm xe giường nằm vào nội đô

21:13:26 19/06/2021
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh đang lên phương án lập vành đai cấm xe khách giường nằm vào trung tâm thành phố nhằm kéo giảm ùn tắc và chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc.

TPHCM áp dụng giải pháp mới, thêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

21:12:00 19/06/2021
Chỉ thị mới của TPHCM trong phòng, chống Covid-19 sắp ban hành sẽ dựa trên khung của Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và tăng cường, bổ sung một số quy định.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng Thư ký LHQ hỗ trợ Việt Nam tiêm phòng Covid-19

21:08:26 19/06/2021
Ngày 19/6/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm chúc mừng ông Antonio Guterres nhân dịp ông vừa được Đại hội đồng LHQ tái bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký LHQ nhiệm kỳ 2022-2026.

TP Vinh test nhanh COVID-19 miễn phí cho 97.000 hộ gia đình

21:03:25 19/06/2021
Chiều 19-6, bà Trần Thị Cẩm Tú- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) cho biết, từ tối nay (19-6) bắt đầu lấu mẫu test nhanh sàng lọc COVID-19 cho mỗi hộ gia đình một người dân trên địa bàn TP Vinh.

Ca Covid-19 tăng, Nghệ An test nhanh miễn phí toàn thành phố

21:01:18 19/06/2021
CDC chiều 19/6 ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19, đưa tổng số toàn tỉnh trong đợt dịch lên 26.

Khám sàng lọc, phân loại người bệnh nền, tiền sử dị ứng để đảm bảo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

19:26:15 19/06/2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký quyết định số 2995/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID- 19. Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng Nhà nước...

Lâm Đồng chuyển 55 tấn nông sản Đà Lạt ủng hộ bà con TP.HCM chống dịch

18:30:21 19/06/2021
Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã chuyển 55 tấn nông sản của người dân Lâm Đồng đến ủng hộ bà con TP.HCM.

Có thể bạn quan tâm

Cơm tấm “Sà Bì Chưởng” của Độ Mixi - Pewpew và Xemesis vừa mở bán đã gây tranh cãi

Netizen

01:58:44 20/06/2021
Là một trong số những món ăn nổi bật của Sài Gòn, cơm tấm được rất nhiều người ưa chuộng và coi đó là món ăn bình dân phổ biến dễ kiếm trên đường phố. Cơm tấm có nhiều kiểu khác nhau, nhưng cơ bản có sườn, bì, chả trứng rất dễ ăn. Mới đ...

Làn sóng thứ 3 có thể ập đến Ấn Độ vào cuối tháng 7

Thế giới

01:31:44 20/06/2021
Chuyên gia y tế Randeep Guleria khẳng định trong 6 đến 8 tuần nữa, Ấn Độ sẽ đối mặt với làn sóng Covid-19 lần 3, khi lệnh hạn chế dỡ bỏ và biến chủng Delta tiếp tục đột biến.

TP.HCM tìm người tới cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc ở quận 10

Sự kiện nóng

01:06:29 20/06/2021
Ngành y tế kêu gọi những người từng tới cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc ở đường Ngô Quyền (quận 10) thông báo với cơ quan chức năng để được xét nghiệm.

Bi kịch tái hôn tuổi xế chiều

Pháp luật

00:13:38 20/06/2021
Nữ bị cáo 52 tuổi lau nước mắt bằng đôi tay khoá còng số tám, nghẹn ngào xin HĐXX giảm hình phạt cho hành vi trả thù người chồng ngoại tình.

5 công trình có hình dạng đồ gia dụng

Du lịch

00:08:49 20/06/2021
Huyện Mi Đàm, tỉnh Quý Châu được xem là quê hương trà xanh của Trung Quốc. Năm 2010, Bảo tàng Trà được xây dựng tại đây, ngay lập tức được ghi vào sách kỷ lục Guinness là công trình có hình dạng ấm trà lớn nhất thế giới.

Jimin BTS 'vô đối' trên BXH Nam thần tượng tháng 6

Nhạc quốc tế

00:08:06 20/06/2021
Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương hiệu nam thần tượng K-pop đang hoạt động tích cực cho tháng 6/2021.

Phong thủy cửa ra vào quyết định tài vận của gia chủ: Tuyệt đối không để 3 thứ sau ngay cạnh nếu không muốn “hao tài tốn của”

Trắc nghiệm

00:06:19 20/06/2021
Trong phong thủy của ngôi nhà vị trí cửa ra vào hay bị bỏ qua nhưng thực tế đây là nơi trực tiếp đón tài lộc quyết định vận khí của gia chủ.

Anh mất hết uy lực tại thánh địa

Bóng đá thế giới

23:50:37 19/06/2021
Trên thánh địa Wembley, ĐT Anh không đủ sắc sảo để chinh phục được Scotland. Hai đội hòa 0-0 trong một ngày mờ nhạt của các tuyển thủ Anh.

Niềm tin vào thầy Park

Bóng đá việt nam

23:42:50 19/06/2021
VFF tuyên bố sẽ tạo điều kiện tối đa cho thầy trò HLV Park Hang-Seo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó VFF khả năng sẽ tính đến việc kích hoạt sớm điều khoản gia hạn hợp đồng với thấy Park.

Con trai nuôi của Quang Lê vẫn được giữ cát-xê dù chưa đủ 18 tuổi

Sao việt

23:20:37 19/06/2021
Không chỉ Phương Mỹ Chi, Quang Nhật - con trai nuôi của Quang Lê cũng chiếm được nhiều sự chú ý trong vụ ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Instagram sao Hàn 19/6

Phong cách sao

23:18:19 19/06/2021
Jang Won Young biến hóa hình tượng; Ji Soo đẹp sắc nét trong hậu trường; Yoona đáng yêu như em bé.

Hồ Văn Cường, Ya Suy, Hoài Lâm và chuyện tuột dốc của ngôi vị quán quân

Nhạc việt

23:16:00 19/06/2021
Hoài Lâm, Ya Suy hay Hồ Văn Cường là những nghệ sĩ từng rất được săn đón thuở mới đăng quang. Tuy nhiên, dần dà họ đánh mất đi sức hút của mình vì những ồn ào cá nhân, vì sự mờ nhạt trong định hướng âm nhạc.

Dior tái hiện bộ váy thiên nga của Björk

Thời trang

23:15:01 19/06/2021
Dior làm lại bộ váy thiên nga - từng gây tranh cãi khi Bjrk mặc trên thảm đỏ Oscar 2001 - trong show hôm 17/6.