n.am s.inh quay lén n.ữ s.inh

Dừng học để học sinh biết lỗi: Quên lỗi từ giáo dục?

Học hành

10:54:17 14/12/2020
Tạo ra một môi trường tích cực để học sinh bổ sung và hoàn thiện nhân cách sẽ tốt hơn là kỷ luật đuổi học, tạm dừng, cách ly học sinh.

Giảm hình thức kỷ luật 2 n.am s.inh đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ

Học hành

20:19:05 12/12/2020
 Sau khi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Giồng Ông Tố đã thay đổi hình thức kỷ luật đối với 2 n.am s.inh đã đặt máy quay lén trong nh...