Năm học của nỗ lực và cố gắng

GD-ĐT đóng góp to lớn vào phát triển KTXH của đất nước là nhận định của lãnh đạo nhiều địa phương; đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của Bộ GD&ĐT trong phòng chống dịch Covid-19 , bảo đảm an toàn cho HS, GV.

Năm học của nỗ lực và cố gắng - Hình 1

Ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện tốt đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết 29. Ảnh minh họa/ INT

Thành quả của nỗ lực

Theo Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, giai đoạn 2016 – 2020, ngành Giáo dục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và đạt được kết quả ấn tượng; trọng tâm và bao trùm chính là thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt năm học 2019 – 2020, trong bối cảnh của dịch Covid-19 , ngành Giáo dục điều hành linh hoạt để bảo đảm hoàn thành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ của năm học. Đồng thời, toàn ngành nỗ lực triển khai Chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mới.

Điểm nổi bật, toàn ngành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học, để vừa phòng chống dịch Covid-19, giúp học sinh “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Không chỉ thành phố lớn, hay những tỉnh miền xuôi, mà địa phương miền núi, vùng cao ( Yên Bái , Lào Cai …) cũng áp dụng tốt các giải pháp công nghệ thông tin trong dạy học.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, còn một số điểm hạn chế, nhưng đây là điều không tránh khỏi. Do vậy, không vì thế mà chúng ta phủ nhận hoặc không ghi nhận vai trò, nỗ lực, công lao đóng góp to lớn của ngành GD-ĐT” – ông Đỗ Đức Duy nói.

Đồng tình với những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Ngành đã tham mưu có hiệu quả cho Chính phủ, Quốc hội ban hành Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các Nghị định về phát triển GD-ĐT.

Đặc biệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Một trong những thành công lớn nhất của ngành Giáo dục là xây dựng được Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với việc thực hiện chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa đã góp phần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, tạo quyền chủ động và sáng tạo cho địa phương khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm học của nỗ lực và cố gắng - Hình 2

Toàn ngành Giáo dục đã ứng dụng dạy – học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: TG

Đồng bộ các giải pháp

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả và sáng tạo trong việc quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường lớp, cơ sở giáo dục; xây dựng mô hình xã hội hóa phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Qua đó, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh và người dân địa phương. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT lãnh đạo có hiệu quả các địa phương thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nghiêm túc, an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, ngành Giáo dục là một trong những đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến; góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. “Theo tôi, đây là đóng góp to lớn của Bộ GD&ĐT” – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBNB tỉnh Vĩnh Long ghi nhận: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động đến tất cả lĩnh vực, nhưng ngành Giáo dục đã có những giải pháp phù hợp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kết quả thi được đánh giá, so sánh ở nhiều góc độ đã khẳng định chất lượng giáo dục THPT ổn định.

Theo Phó Chủ tịch UBNB tỉnh Vĩnh Long, năm học 2019 – 2020, vai trò quản lý của ngành Giáo dục được nâng lên. Để cụ thể hóa Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã ban hành đồng bộ và kịp thời hệ thống văn bản thuộc nhiều lĩnh vực làm cơ sở cho việc sắp xếp hệ thống trường lớp, đánh giá xếp loại học sinh; lựa chọn sách giáo khoa, ổn định cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ… Qua đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng.

Mặc dù còn một số hạn chế, nhưng Bộ GD&ĐT đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm nên có những chỉ đạo kịp thời để rà soát, điều chỉnh phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng và thuận lợi cho địa phương triển khai, thực hiện. – Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh

Yên Bái giảm thiểu bất bình đẳng trong thụ hưởng GD

Hiện thực hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giáo dục tiếp tục ổn định và phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái giảm thiểu bất bình đẳng trong thụ hưởng GD - Hình 1


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và Giám đốc Sở GD&ĐT Vương Văn Bằng thăm Trường THPT DTNT tỉnh.

Những dấu ấn

Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với GD mầm non, GD phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái là dấu ấn lớn nhất 5 năm qua. Tổng kết Đề án giai đoạn 2016-2020, Yên Bái đã giảm 130 trường, giảm 478 điểm trường; giảm 90 lớp, tăng 20.482 HS, tăng 10.043 HS bán trú so với trước khi thực hiện Đề án.

Nói như đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, việc hoàn thành Đề án đã giải quyết được những vấn đề bất cập trong việc tổ chức lớp học ở các điểm lẻ, sự bất bình đẳng trong thụ hưởng giáo dục và chăm sóc trẻ. Thông qua việc thực hiện Đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tinh giản đầu mối, biên chế và tiết kiệm chi phí chi thường xuyên bình quân khoảng 300 tỷ/năm, bố trí đầu tư trở lại cho GD.

Yên Bái giảm thiểu bất bình đẳng trong thụ hưởng GD - Hình 2


Sắp xếp mạng lưới trường lớp giúp tăng cường môi trường, chất lượng chăm sóc trẻ

Xác định nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia là nền tảng quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng GD, Yên Bái đã nỗ lực thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020; đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn quốc gia.

Hiện nay, toàn tỉnh có 250 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 56,4% (trong đó: 94 trường MN, chiếm 52,5%; 31 trường tiểu học, chiếm 55,4%; 115 THCS, chiếm 63,2%; 10 trường THPT, chiếm 38,5%); Hoàn thành vượt chỉ tiêu (5 trường) Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh uỷ.

Chăm lo cho phát triển GD vùng dân tộc, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã cùng với ngành GD đề ra các quyết sách để không chỉ đáp ứng nhu cầu học của người dân mà còn nâng cao chất lượng GD.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với 88 lớp, 2.997 học sinh. Năm học 2020-2021 quy mô 50 trường PTDTBT, 57 trường có HSBT; 25.705 HSBT, trong đó có 25.369 học sinh ở trong trường (đạt 98,8%) tăng 5,6% so với năm 2019. Có 4.279 học sinh THPT được hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP(tăng 222 HS), trong đó 775 em (tăng 462 HS) được ở bán trú trong trường (đạt 18,1%).

Đề cao tinh thần trách nhiệm

Nhà giáo Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&DT cho biết: "Qua công tác khảo sắt nắm tình hình thực tế địa phương, chúng tôi đã chủ động, tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển GD-ĐT. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về một số giải pháp nâng cao chất lượng GD-ĐT, giai đoạn 2020-2025; HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển GD-ĐT, giai đoạn 2021-2025 và đề án phát triển GD-ĐT, giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí tạm thời về "trường học hạnh phúc" trên địa bàn tỉnh Yên Bái...

Yên Bái giảm thiểu bất bình đẳng trong thụ hưởng GD - Hình 3


Chất lượng GD ngày càng được củng cố và nâng cao

Từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND cùng những nỗ lực cùa ngành GD, chất lượng GD đại trà của tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả tốt, tỷ lệ học sinh giỏi, khá - tăng so với năm học trước; chất lượng công tác GD dân tộc có chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 tiếp tục đạt ở mức khá so với các đơn vị trong cụm thi đua số 5 và so với toàn quốc.

Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Năm 2020 có 27 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia, tăng 3 giải so với năm trước. Yên Bái là tỉnh duy nhất trong 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Cụm thi đua số 5 - Bộ GD&ĐT có học sinh đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2020.

Là một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Yên Bái đặc biệt quan tâm đến phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Đến thời điểm hiện tại các huyện hoàn thành công nhận PCGD- XMC các đơn vị cấp xã. Số xã duy trì đạt chuẩn PCGDTH: 173/173 xã đạt chuẩn mức độ III; 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGDTH mức độ III.

Số xã duy trì đạt chuẩn PCGD THCS: 173/173 đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ I; 170/173 đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ II; 82/173 đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ III. Có 173/173 đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ I, đạt 100%, trong đó có 152/173 đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II, đạt 87,86%.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Cô bé 'thần đồng' người Việt có nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand chỉ vì 'quá giỏi khi đang quá nhỏ'00:47Cách đăng ký nguyện vọng thông minh01:03:34Đăng ký nguyện vọng: Ưu tiên ngành yêu thích hay phù hợp năng lực?01:10:52[TRỰC TIẾP] Những lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký dự thi01:40:36[TRỰC TIẾP] Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt bảo lưu 24 tháng?01:59:25Viện Harvard Yenching từng cấp học bổng nghiên cứu cho tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT là gì?10:44Để đăng ký nguyện vọng thông minh, thí sinh phải định vị được bản thân02:29Chọn SGK mới: Không thể gạt bỏ tiếng nói của giáo viên02:48Đưa con 2 tuổi đi khắp nơi để luyện tiếng Anh01:41Thấy gì sau khi thực nghiệm sách giáo khoa Cánh Diều lớp 10?01:40Khác biệt giữa ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế01:01Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021: 'Giúp thí sinh chọn ngành, trường phù hợp'02:56Đà Nẵng: Nghi vấn lộ đề kiểm tra môn Toán lớp 900:46Tiết học đặc biệt nơi cột mốc biên giới04:00“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh: Sách giúp chúng em làm chủ kiến thức01:22Những sai lầm của phụ huynh khi kèm con học ở nhà02:58Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao năm 2021 môn sinh: Kiểu gen25:59Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn sử: Phong trào dân tộc dân chủ16:20Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn văn: Kỹ năng viết nghị luận 200 chữ26:27Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn GDCD: Sự vật và hiện tượng47:42

Tiêu điểm

Gỡ rối cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
13:10:51 22/04/2021
Nam sinh Nghệ An trúng tuyển 8 trường ở Mỹ
11:07:12 21/04/2021
Nhiều trường ngoài công lập bỏ kỳ thi riêng
06:59:00 22/04/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải kiểm soát các điều kiện sơ tuyển
06:41:23 22/04/2021
Trường quốc tế thu học phí hơn 800 triệu đồng/năm
10:01:06 21/04/2021
Xôn xao thông tin Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song bằng: Phụ huynh hoang mang
19:43:45 22/04/2021
Bài học của thủ khoa người Việt đạt điểm tuyệt đối ở ĐH lớn nhất Canada
10:59:18 21/04/2021
Hàng trăm học sinh song bằng cấp 2 sẽ đi đâu nếu không vào được cấp 3 song bằng
14:21:37 22/04/2021
Hành trình giảm 40kg giúp 10X trúng 8 ĐH top đầu Hoa Kỳ
13:30:07 22/04/2021
Học phí đại học tăng 'sốc': Nếu không hỗ trợ, sinh viên nghèo nguy cơ nghèo tiếp
10:09:23 21/04/2021

Thông tin đang nóng

Bị bạn Cao Thái Sơn tố nhận vơ Toà thị chính Paris là khách sạn 2500 tỷ nhà mình, Nathan Lee lên tiếng và tuyên bố kiện ngược
08:08:14 23/04/2021
Đàm Thu Trang hạnh phúc bên con gái và Cường Đô La
06:27:38 23/04/2021
Sao Việt 'chửi sấp mặt' kẻ chê con mình xấu
06:23:28 23/04/2021
Cái kết của 5 sao kiểm soát người yêu quá mức: Seo Ye Ji lộ thêm gần chục phốt, Lâm Tâm Như nhận cái kết bất ngờ
05:59:46 23/04/2021
Nathan Lee "khiêu chiến" Cao Thái Sơn: Gom hết đống nhà của em lại không bằng cái móng chân của anh!
08:24:42 23/04/2021
Thương tình nên tôi chuyển khoản mừng cưới vợ cũ hẳn 10 triệu đồng, đến khi nhìn tin nhắn trả lại mà tôi "đứng hình"
07:08:02 23/04/2021
Hot lại ảnh thời Hyun Bin - Son Ye Jin còn "sượng trân" trước khi mùi mẫn hẹn hò như hiện tại, nhưng lý do là gì?
07:45:33 23/04/2021
Bất ngờ với nhan sắc tuổi U60 của 'đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền
07:55:18 23/04/2021
Thực hư tin đồn Thu Minh và Nathan Lee "cạch mặt" từ năm 2014
08:18:15 23/04/2021
Bí quyết làm trắng răng tại nhà đơn giản
05:01:55 23/04/2021

Tin mới nhất

ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho thành lập thêm 2 trường

08:53:51 23/04/2021
ĐH Quốc gia TP.HCM có chủ trương thành lập thêm ĐH Khoa học Sức khỏe và ĐH Công nghệ Môi trường. Trường này mong Chính phủ ủng hộ và phê duyệt đề án thành lập.

Phân bón Cà Mau trao 60 suất học bổng tặng sinh viên Đại học Cần Thơ

08:51:10 23/04/2021
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau) vừa trao tặng 60 suất học bổng có tổng trị giá 420 triệu đồng đến sinh viên ngành nông nghiệp Trường đại học Cần Thơ. 

Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp

08:46:57 23/04/2021
Nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ, phục vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu xã hội, chiều 22/4, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Tập đoàn Bảo Sơn...

Quảng Bình: Tổng kết Hội thi giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021

08:43:26 23/04/2021
Chiều 22/4, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021. 

Giúp bạn trẻ phá tan định kiến giới

08:41:36 23/04/2021
Đoàn - Hội khoa Báo chí và Truyền thông (trực thuộc trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) sẽ tổ chức talkshow mang tên LOOK, vào ngày 24/4 tới đây, nhằm cung cấp cho các bạn trẻ góc nhìn đúng đắn về bình đẳng giới trong truyền thông.

Thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường ĐH Thuỷ lợi

08:37:05 23/04/2021
 Ngày 22/4, Trường ĐH Thuỷ lợi đã tổ chức lễ công bố quyết dịnh thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc trường. Tham dự có đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Hưng Yên. 

Sáp nhập 6 trường cao đẳng, trung cấp nghề thành Cao đẳng Quảng Nam

08:34:52 23/04/2021
UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định sáp nhập 6 trường cao đẳng, trung cấp nghề thành Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Hải Phòng: Phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh vào 10

08:32:35 23/04/2021
Chiều 22/4, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. 

Các trường Cao đẳng đang thay đổi như thế nào để thu hút thêm tân sinh viên?

08:29:37 23/04/2021
Trước mùa tuyển sinh mới, nhiều trường Cao đẳng đã quyết định làm mới mình để đáp ứng thị hiếu của các tân sinh viên.

Lo học sinh học hệ song bằng THCS không có chỗ học bậc THPT

08:28:16 23/04/2021
Hằng năm, có 350 học sinh được tuyển vào 7 trường THCS theo học hệ song bằng nhưng năm nay, Hà Nội chỉ phê duyệt 100 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Tuyển thủ Siêu trí nhớ Việt: Từ mê game thành nhà vô địch Olympic tin học

08:22:59 23/04/2021
Từ một cậu bé tưởng chừng tách biệt với thế giới và khó khăn trong sinh hoạt thường ngày bởi bệnh di truyền về mắt và mê game, Huỳnh Lâm Tính trở thành tuyển thủ Siêu trí nhớ Việt Nam và nhà vô địch Olympic tin học

Bổ sung kiến thức pháp luật cho học sinh trường nghề

08:18:09 23/04/2021
 Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu, đào tạo, bồi dưỡng 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, tuyên truyền viên thực hiện công tác giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lịch xét tuyển thẳng vào lớp 10 của Hà Nội

21:30:49 22/04/2021
Theo quy định, có bốn đối tượng thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Hà Nội. Sở GD-ĐT cho biết, ngày 12-5 tới đây, những học sinh trong diện tuyển thẳng bắt đầu tiến hành nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng.

Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học: "Học thật kĩ lý thuyết vì phần này dễ kiếm điểm"

21:27:53 22/04/2021
Theo GV, ở các dạng bài vận dụng và vận dụng cao các học sinh phải cố gắng học vững những tính chất Hóa học. Nếu nắm vững tính chất hóa học thì mới viết phương trình và tính toán dựa trên phương trình được... 

Tuyển sinh Đại học 2021: Hàng loạt các trường xét tuyển học bạ, liệu có nảy sinh bất cập?

21:24:30 22/04/2021
Từ năm 2021, Bộ GD&ĐT giao quyền tự chủ cho các trường Đại học. Do vậy, các phương thức xét tuyển của nhiều trường cũng đa dạng hơn, trong đó có phương thức xét điểm học bạ được rất nhiều trường sử dụng. Tuy nhiên, phương thức này liệu ...

Những lĩnh vực STEM nữ giới có thể chiếm ưu thế

21:21:24 22/04/2021
Dự báo đến năm 2027, việc làm trong lĩnh vực STEM sẽ tăng lên 13%. Thu nhập từ ngành này cũng rất hứa hẹn khi 93% ngành nghề STEM có mức thu nhập trên mức trung bình.

Thanh Hóa: Thiếu giáo viên, cán bộ quản lý luân phiên đứng lớp

21:19:38 22/04/2021
Trước nhu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về nhu cầu đào tạo giáo viên (GV) năm 2021. Đặc biệt, năm học 2025 - 2026 Thanh Hóa cần tuyển tới 5.139 GV. 

Xót xa những lớp học tạm trong nhà tranh tre ở vùng cao Quan Sơn

21:16:34 22/04/2021
Trường Tiểu học Tam Thanh, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu thốn phòng học. Nhà trường đành phải bố trí một số lớp học tạm trong phòng tranh tre và cả nhà kho. 

Ứng dụng CNTT trong xây dựng giáo dục thông minh cấp bậc mầm non đạt nhiều thành tích khả quan

21:11:09 22/04/2021
Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy và thực hiện tài liệu chuyên môn đã được ngành Giáo dục triển khai sâu rộng và đạt được nhiều thành tích khả quan đặc biệt ở cấp học mầm non.

Dự kiến đào tạo 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ

21:08:43 22/04/2021
Trong 10 năm tới, giáo dục đại học Việt Nam cần đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

9X tài năng đạt học bổng “vượt cấp” từ cử nhân lên thẳng tiến sĩ

21:04:16 22/04/2021
Thuộc thế hệ 9X, Nguyễn Ngọc Trung, cựu sinh viên trường ĐH KHTN, đã sở hữu thành tích đáng nể với bài báo quốc tế về tổng hợp vật liệu hấp phụ xử lý kháng sinh trong nước thải và học bổng tiến sĩ toàn phần ở trời Tây.

TPHCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập: Cân nhắc khi chọn nguyện vọng

21:00:27 22/04/2021
Ngày 20/4, Sở GD&ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của 114 trường công lập trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để học sinh lớp 9 cân nhắc chọn nguyện vọng phù hợp. 

Phú Thọ tập huấn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho gần 300 cán bộ, giáo viên

20:57:56 22/04/2021
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức từ ngày 6-8/7. Năm nay, tỉnh Phú Thọ có trên 16.000 thí sinh (bao gồm cả thí sinh tự do) dự thi, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm 2020. 

Nhà khoa học phải 'hai không': Không sợ và không thành cái bóng của người khác

20:55:46 22/04/2021
Nghiên cứu đôc lập vô cùng quan trọng trong giới khoa học, muốn được như thế nhà khoa học trẻ phải không biết sợ và không trở thành cái bóng của người khác.

Bồi đắp văn hóa đọc cho bạn trẻ tại Đường sách Xứ Dừa năm 2021

20:50:18 22/04/2021
Đọc sách chưa chắc giàu, nhưng không đọc chắc chắn nghèo, vì vậy muốn tỉnh nhà vươn lên, một trong những giải pháp chính là giúp tuổi trẻ Bến Tre bồi đắp văn hóa đọc, chị Lâm Như Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre chia sẻ.  

Cô gái mắc hội chứng Down tốt nghiệp đại học, giành nhiều giải thưởng

20:46:36 22/04/2021
Các bác sỹ nói rằng Jessica sẽ không bao giờ có thể đi bộ, nói chuyện, đọc, viết như những người bình thường. Tuy nhiên, nghị lực phi thường của Jessica đã đưa cô vượt xa mong đợi của mọi người.

Môn Tiếng Anh: Kinh nghiệm vàng của thủ khoa khối A1

20:43:41 22/04/2021
Đạt 29,5 điểm khối A1, trong đó môn Tiếng Anh đạt điểm 10, Trần Nguyễn Thanh Tùng bật mí, thường nghe nhạc, đọc sách ngoại văn để trau dồi từ vựng, cấu trúc ngữ pháp mới. 

Phương án “cấp cứu” cho thí sinh yêu thích ngành học có tiếng Hàn Quốc

20:41:16 22/04/2021
Gần đây, ngành Hàn Quốc học thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh. Điểm chuẩn của các trường đại học (ĐH) học về ngôn ngữ tiếng Hàn luôn ở mức rất cao.

Giới trẻ ngày nay có thờ ơ với sách?

20:38:49 22/04/2021
Công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen sách gối đầu giường. Thế nhưng họ có thực sự thờ ơ với việc đọc sách?

Cách đăng ký nguyện vọng để trúng lớp 10 công lập ở TP.HCM

20:31:51 22/04/2021
Theo thầy Trần Mậu Minh, việc trúng tuyển vào lớp 10 công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm thi của học sinh có đáp ứng được điểm chuẩn của 1 trong các trường chọn lựa đăng ký nguyện vọng. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh Vân nổi bật bên dàn người đẹp

Phong cách sao

09:11:11 23/04/2021
Chiều 22/4, Khánh Vân tham dự họp báo giới thiệu show thời trang Tạ Ơn của NTK Hoàng Hải. Đây là một trong những sự kiện cuối cùng trước khi cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Cách phát hiện “kẻ thù nguy hiểm”- Cục máu đông

Sức khỏe

09:10:41 23/04/2021
Cục máu đông đang là một khái niệm được nhiều người quan tâm khi thông tin về các trường hợp gặp phải phản ứng phụ nghiêm trọng liên quan tới cục máu đông sau tiêm vaccin COVID- 19 của một số hãng dược.

Nhìn lại những pha “lách luật” của kênh Thơ Nguyễn từ lùm xùm xin vía học giỏi, kết lại chỉ một câu: "Quá khó để tin!"

Netizen

09:10:08 23/04/2021
Nói được nhưng không làm được, cũng xin là “choáng với sự lật mặt như bánh tráng của kênh Thơ Nguyễn.

Messi quá xuất sắc

Bóng đá thế giới

09:10:08 23/04/2021
Thủ quân Barca duy trì phong độ làm bàn ấn tượng trong hơn một thập kỷ chinh chiến tại La Liga.

Thực đơn bữa sáng dinh dưỡng với sinh tố trái cây, rau củ

Ẩm thực

09:09:30 23/04/2021
Gia đình tôi ăn theo chế độ eat clean, bữa sáng thường rất đơn giản. Để tránh nhàm chán, tôi thay đổi món ăn hàng ngày với cách chế biến và sử dụng nguyên liệu tốt cho sức khỏe.

Kiến trúc sư tư vấn thiết kế nhà cấp 4 rộng 120m² với chi phí 150 triệu đồng

Sáng tạo

09:08:42 23/04/2021
Tôi và gia đình có 5 thành viên (ông bà, bố mẹ và 1 bé 15 tuổi) đang muốn thiết kế lại nhà cấp 4 có diện tích 120 mét vuông.

H’Hen Niê khoe đường cong quyến rũ giữa tin đồn làm giám khảo Miss Universe 2020 

Sao việt

09:07:35 23/04/2021
Mới đây, tham dự một sự kiện thời trang của NTK Hoàng Hải, Hoa hậu HHen Niê khiến khán giả suýt xoa khi xuất hiện với layout do chính cô tự trang điểm, chứng minh tay nghề ngày càng chuyên nghiệp của mình.

Những bí mật đàn ông luôn giấu kín như bưng, dù có yêu vợ đến mấy cũng không hé răng nửa lời

Tình yêu

09:06:08 23/04/2021
Đàn ông có bí mật nào muốn che giấu vợ mình hay không?

Loạt xe ưu đãi hấp dẫn, mở màn cuộc đua giảm giá quý II

Ôtô

09:05:36 23/04/2021
Ngay từ tháng đầu tiên của quý II, nhiều ô tô giảm giá hấp dẫn dự báo một cuộc đua, cạnh tranh giành thị phần ngày càng gắt gắt giữa các hãng xe.

Mỹ nữ Code Geass lại gây thương nhớ khi diện áo sơ mi trắng hờ hững khoe "tâm hồn" to và đẹp

Cosplay

09:05:29 23/04/2021
C.C. từng được chọn là nhân vật nữ được yêu thích nhất năm 2007 và 2008 tại Anime Grand Prix hàng năm của tạp chí Animage. Code Geass: Lelouch of the Rebellion, gọi tắt là Code Geass, một anime Nhật Bản tập trung về cuộc nổi dậy của cựu...

Liên Quân Mobile: Dàn tướng xạ thủ khó chơi nhất, là nỗi khiếp sợ trong tay "pro" nhưng lại "phế vật" nếu không có kỹ năng

Esport

08:57:59 23/04/2021
Muốn chơi tốt và hiệu quả tối đa các vị tướng xạ thủ này đòi hỏi game thủ Liên Quân phải có kỹ năng cao. Trong Liên Quân Mobile, ngoài đi rừng thì xạ thủ là vị trí được ưu tiên nhất và cũng là người gánh vác trách nhiệm gây sát thương v...

Lee Jong Suk nhận phản ứng dữ dội khi trở thành đại sứ cho một thương hiệu tại khu vực Trung Quốc

Sao châu á

08:57:11 23/04/2021
Ngôi sao họ Lee lại vướng vào một ồn ào khác sau khi xuất ngũ.

Chàng họa sĩ GenZ mê Liên Quân Mobile, phong cách "trẩu tre" nhưng cũng đầy hài hước và thú vị

Game online

08:52:59 23/04/2021
Chàng trai GenZ sinh năm 2000 đã đem lại cho tất cả mọi người một góc nhìn hoàn toàn mới về tựa game MOBA quốc dân - Liên Quân Mobile. Nói về các thể loại game MOBA, hầu hết mọi người thường hình dung ra hình ảnh những trận đấu căng thẳ...

“Vì Em Xứng Đáng” - Hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp hơn cho trẻ tự kỷ

Đời sống

08:49:13 23/04/2021
Vì Em Xứng Đáng là một dự án phi lợi nhuận thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phổ tự kỷ, cũng như lan tỏa thông điệp Trẻ tự kỷ càng xứng đáng được yêu thương.

Trấn Thành vui mừng thông báo 'Bố già' chính thức xuất ngoại tại Singapore và Malaysia với tên gọi 'Dad I'm Sorry'

Phim việt

08:32:29 23/04/2021
Dù mới công chiếu ngày đầu tại nước ngoài nhưng Bố già rất được lòng các kiều bào tại đây.