Mua cổ phiếu quỹ không còn dễ

Luật Chứng khoán 2019 mới chưa có hiệu lực, nhưng đã có ý kiến đề nghị sửa Luật để khôi phục chế định cổ phiếu quỹ.

Mua cổ phiếu quỹ không còn dễ - Hình 1

Quy định công ty cổ phần phải giảm vốn điều lệ khi mua cổ phiếu quỹ sẽ được áp dụng thống nhất từ 1/1/2021

Công ty phải giảm vốn điều lệ khi mua cổ phiếu quỹ

Trong hoạt động của công ty cổ phần có thể xảy ra tình huống mua, bán lại cổ phiếu đã phát hành và thường được gọi là chung là giao dịch cổ phiếu quỹ. Mục đích mua cổ phiếu quỹ khá đa dạng, công ty cổ phần có thể bị bắt buộc phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong một số trường hợp đặc biệt.

Công ty có thể tự mình quyết định mua lại cổ phần đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ trong một số trường hợp thường thấy như giá thị trường của cổ phiếu thấp so với giá trị doanh nghiệp , công ty dư thừa nguồn tiền và chưa có dự án đầu tư, mua cổ phiếu quỹ để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành như một biện pháp chống thâu tóm thù địch. Ngoài ra, thực tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy, một số doanh nghiệp đã mua cổ phiếu quỹ để bình ổn thị giá trong tình huống thị trường xuống sâu do các biến cố lớn.

Về pháp luật , Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định về việc công ty cổ phần mua lại cổ phần theo quyết định của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty, đồng thời quy định điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần mua lại. Tương đồng với Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán 2006 cũng có quy định về việc mua lại cổ phần.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 có Điều 129, Điều 130 quy định về việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty tương tự như Luật Doanh nghiệp 2005. Sự khác biệt nằm ở quy định về điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại.

Nếu như Luật Doanh nghiệp 2005 quy định số cổ phần mua lại là số cổ phần thu về và được quyền chào bán, thì Luật Doanh nghiệp 2014 coi đây là cổ phần chưa bán và công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật chứng khoán có quy định khác.

Tại thời điểm Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, Luật Chứng khoán 2006 vẫn còn hiệu lực và do có quy định khác nhau giữa Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán nên từ đó đến nay quy định này chưa áp dụng với công ty đại chúng.

Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 được xây dựng để phù hợp với các công ty cổ phần trong đó có rất nhiều công ty không phải công ty đại chúng và không niêm yết. Để phù hợp với thị trường chứng khoán, công ty niêm yết, công ty đại chúng, Luật Doanh nghiệp 2014 đã trao quyền: “trừ trường hợp pháp luật chứng khoán quy định khác,” nhưng khi sửa đổi Luật Chứng khoán 2006, cơ quan soạn thảo đã đưa quy định bắt buộc giảm vốn điều lệ khi doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ để thống nhất quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, tránh xung đột quy định giữa công ty đại chúng và công ty chưa đại chúng.

Cụ thể, Luật Chứng khoán 2019 có Điều 36 quy định về việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình khá chi tiết từ điều kiện để mua lại cổ phiếu, trường hợp không được mua lại. Tuy nhiên, cơ chế xử lý cổ phần mua lại tương tự như Luật Doanh nghiệp 2014, công ty phải coi đây là số cổ phần chưa bán và làm thủ tục giảm vốn điều lệ.

Không ít công ty đại chúng không thỏa mãn với quy định mới và mong muốn được mua cổ phiếu quỹ như trước

Như vậy, từ 1/1/2021, quy định công ty cổ phần phải giảm vốn điều lệ khi mua cổ phiếu quỹ được áp dụng thống nhất. Theo ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Công ty Chứng khoán SSI , về mặt thủ tục giảm vốn điều lệ, đối với các công ty đại chúng đang có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch , thủ tục có thể nhiều hơn so với các công ty không đại chúng. Doanh nghiệp cần làm thêm các thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký, giảm tổng số cổ phiếu đang lưu hành và thay đổi niêm yết tại các Sở Giao dịch cùng với thủ tục giảm vốn điều lệ.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 có quy định xử lý riêng số cổ phiếu quỹ doanh nghiệp đã mua trước ngày 1/1/2020, theo đó, các doanh nghiệp có thể giữ lại số cổ phiếu quỹ này mà không phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ ngay sau thời điểm 1/1/2020 và có thể bán ra. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không được mua cổ phiếu quỹ mới cho đến khi xử lý xong số cổ phiếu quỹ đã mua.

Doanh nghiệp mong muốn được mua cổ phiếu quỹ như trước

Góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán nhằm đảm bảo quy định pháp luật đồng bộ vào thời điểm Luật Chứng khoán mới có hiệu lực, Công ty Chứng khoán An Bình cho rằng, việc chấm dứt chế định cổ phiếu quỹ đối với công ty đại chúng là sự mất mát đáng tiếc. Đây là một chế định pháp lý có tính tính phổ biến trên thế giới , có giá trị trong việc phòng vệ của công ty niêm yết trước nguy cơ bị thâu tóm; đỡ giá cổ phiếu khi thị trường xấu; giảm áp lực chia cổ tức trong khi vẫn linh hoạt về mức vốn điều lệ và là công cụ thực hiện chương trình ESOP (phát hành cổ phiếu cho người lao động)… Luật Chứng khoán 2019 đã xoá bỏ chế định này thì cơ sở pháp lý để quy định về cổ phiếu quỹ không còn.

Về bản chất, dự thảo Thông tư quy định, mua lại cổ phiếu là để huỷ và giảm vốn điều lệ tương ứng, tức là không còn cổ phiếu quỹ, nên Công ty Chứng khoán An Bình đề nghị không sử dụng thuật ngữ cổ phiếu quỹ, vì có thể dẫn đến sự hiểu sai và áp dụng sai Luật. Dự thảo Thông tư chỉ có thể hướng dẫn trường hợp kỹ thuật đặc thù là công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi và mua cổ phiếu lẻ kèm theo thời hạn phải xử lý (để không bị làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng).

Đối với công ty đại chúng, ông Nguyễn Kim Long cho biết, SSI ghi nhận ý kiến của không ít công ty đại chúng không thỏa mãn với quy định mới này và mong muốn được mua cổ phiếu quỹ như trước.

“Nhưng sự thực phải chấp nhận là quy định doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ phải giảm vốn điều lệ đã quy định trong Luật Chứng khoán 2019 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2020, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc chuẩn bị để tuân thủ quy định này. Doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc thận trọng khi quyết định mua cổ phiếu quỹ sau khi Luật Chứng khoán mới có hiệu lực. Một số doanh nghiệp muốn mua cổ phiếu quỹ với mục đích bình ổn giá sẽ không còn khả thi. Với mục đích chống thâu tóm thù địch, tôi tin doanh nghiệp vẫn còn nhiều cách khác để thực hiện, ngoài phương án mua cổ phiếu quỹ như trước đây”, ông Long nói.

Luật Chứng khoán mới chưa có hiệu lực, Công ty Chứng khoán An Bình đã đề nghị “sớm sửa Luật Chứng khoán để khôi phục lại chế định cổ phiếu quỹ áp dụng đối với công ty đại chúng”.

Chào bán ra công chúng: Nâng tiêu chuẩn để bảo vệ nhà đầu tư

Tiêu chuẩn về chào bán chứng khoán ra công chúng tại Luật Chứng khoán 2019 cao hơn so với quy định hiện hành. Đáng chú ý, nếu đợt chào bán tài trợ cho dự án không huy động đủ 70%, đợt chào bán sẽ bị hủy.

Chào bán ra công chúng: Nâng tiêu chuẩn để bảo vệ nhà đầu tư - Hình 1

Luật Chứng khoán 2019 cho phép chào bán chứng khoán dưới mệnh giá trong một số trường hợp như thị giá cổ phiếu trên sàn giảm xuống dưới mệnh giá... Ảnh: Dũng Minh.

Quy định mới về chào bán chứng khoán

Để kịp hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó quy định rõ về việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Theo dự thảo, có 4 hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

Một là, chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, bao gồm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành; chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành.

Hai là, chào bán thêm chứng khoán ra công chúng, bao gồm công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; công ty quản lý quỹ chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của quỹ đầu tư.

Ba là, cổ đông chào bán cổ phiếu sở hữu trong các công ty đại chúng ra công chúng.

Bốn là, tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

So với quy định hiện hành, quy định về chào bán trong Luật Chứng khoán mới và dự thảo Nghị định được đánh giá là có nhiều thay đổi.

Một trong những quy định mới đáng chú ý là Luật Chứng khoán 2019 cho phép chào bán chứng khoán dưới mệnh giá trong trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, với điều kiện doanh nghiệp có thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán đủ bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá.

Từ 1/1/2021, quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ cũng như chào bán ra công chúng chặt chẽ hơn.

Quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ cũng có phần chặt chẽ hơn, theo đó, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư chiến lược mới có thể tham gia các đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Đối với chào bán chứng khoán ra công chúng, Luật đã nâng điều kiện về vốn điều lệ của tổ chức phát hành lên tối thiểu 30 tỷ đồng, thay vì 10 tỷ đồng như hiện tại cho phù hợp với quy định về công ty đại chúng.

Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổ chức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng phải đưa chứng khoán phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, chứ không còn thời hạn 1 năm như hiện tại.

Đối với chứng khoán chào bán riêng lẻ, Luật giới hạn giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Chào bán dự án có thể bị hủy

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và Kiểm soát nội bộ, Công ty Chứng khoán SSI lưu ý, điều kiện chào bán ra công chúng có quy định, đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

Trong trường hợp đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

Quy định này chỉ áp dụng cho trường hợp tổ chức phát hành chào bán để tài trợ cho dự án, còn chào bán huy động vốn cho các mục đích khác thì không phải áp dụng.

Theo ông Long, nhà làm luật muốn bảo vệ nhà đầu tư trong trường hợp này, khi mà dự án đầu tư không huy động được vốn cần thiết để thực hiện thì khả năng xảy ra rủi ro là cao.

Vấn đề là xử lý hậu quả của việc hủy kết quả chào bán và tổ chức phát hành phải hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư sẽ mất một khoảng thời gian, mất cơ hội sử dụng tiền của nhà đầu tư.

Ngoài ra, giá chào bán ra công chúng cũng ảnh hưởng đến đánh giá của nhà đầu tư đối với tổ chức phát hành và qua đó ảnh hưởng đến xu hướng giao dịch cổ phiếu của tổ chức phát hành đang được niêm yết.

Tiền mà tổ chức phát hành thu của nhà đầu tư trong đợt huy động vốn thì có thể trả lại cho nhà đầu tư, nhưng kỳ vọng tương lai doanh nghiệp, vào giá cổ phiếu đang niêm yết thì khó hoàn lại được như trước.

Về phía tổ chức phát hành, nếu bị hủy đợt phát hành, họ sẽ phải tìm nguồn khác để tài trợ cho dự án, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh.

"Tôi nghĩ, để an toàn cho tổ chức phát hành và cả nhà đầu tư trong trường hợp này, tổ chức phát hành có nhu cầu chào bán cổ phiếu để huy động vốn nên xem xét sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát hành theo cam kết chắc chắn của các công ty chứng khoán. Khi đó, công ty chứng khoán cam kết mua hết với tổ chức phát hành sẽ mua số cổ phiếu không được phân phối hết. Tổ chức phát hành có thể yên tâm về kết quả chào bán. Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán mà có tổ chức bảo lãnh phát hành cũng yên tâm hơn về giá trị chứng khoán được chào bán vì được bên thứ ba thẩm định", ông Long nói.

Ông Trần Nam Sơn, Giám đốc khối Pháp chế và kiểm soát nội bộ, Công ty Chứng khoán An Bình

Theo Luật Chứng khoán 2019, chỉ có 2 hình thức chào bán là chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ. Việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) của công ty đại chúng là các trường hợp đặc biệt của chào bán ra công chúng. Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định hướng dẫn đang xếp thành mục riêng, không nằm trong mục chào bán ra công chúng. Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, bổ sung và cấu trúc lại để đưa về mục chào bán ra công chúng, hoặc xác nhận rõ các trường hợp phát hành đó cũng thuộc hình thức chào bán ra công chúng (nhưng có thủ tục và điều kiện đặc biệt giản đơn hơn).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người quay clip, la hét gây sự chú ý vụ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Mỗi lần nhớ lại, tôi rùng mình và chảy nước mắt'00:32Giấu bố, để xác bạn gái trong phòng01:01Thông tin mới nhất về sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Trật khớp háng, vẫn khóc vì đau00:40Clip phòng the của cặp sinh viên bị lộ khi học online - Ai là người bị phạt?03:24Nguyễn Ngọc Mạnh - cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 nhờ nhân vật này đây03:24Hiệu quả và tác dụng phụ có thể xảy ra của vaccine COVID-19 vừa về đến Việt Nam00:30Nhóm YouTuber quay phim CSGT TP.HCM làm nhiệm vụ, là giám sát hay cản trở?04:57Tiết lộ thú vị từ "siêu nhân đời thực" lao qua tường rào cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Học theo clip giải cứu của các anh bộ đội!02:56Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04Bí ẩn tháp nghiêng Pisa (Ý) - Tại sao nghiêng mãi mà không đổ suốt hơn 800 năm?06:09Hà Nam: Nữ sinh lớp 10 tử vong bất thường - Nghi phạm là bạn trai khai đã bóp cổ bạn gái02:37"Người hùng" cứu bé gái 2 tuổi muốn nhận bé làm con nuôi02:53"Cô hồn sống" bất ngờ bê cả con heo quay cúng đầu năm bỏ chạy, gia chủ nhìn theo bất lực03:03Ý nghĩa đặc biệt của lô vắc xin Covid-19 đầu tiên về Việt Nam03:11Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Đồng Tháp: Côn đồ xông vào trường bắt 3 học sinh lớp 12 ra ngoài đánh “lên bờ xuống ruộng”03:39Đại sứ Myanmar tại LHQ nghẹn ngào phản đối đảo chính01:06Gia đình người chết vì tiêm vắc xin Covid-19 có thể được bồi thường 9,6 tỉ đồng01:31Vũng Tàu: Người phụ nữ thành ngọn đuốc sống vì mâu thuẫn tiền bạc với em bạn dì02:18

Thông tin đang nóng

Xuất hiện clip toàn cảnh cho thấy nếu không có anh Mạnh kịp thời đỡ cháu bé mọi chuyện có thể tồi tệ hơn
08:20:08 02/03/2021
Xét xử lại vụ thầy giáo dâm ô nhiều nam sinh THCS sau nhiều lần hoãn
08:07:30 02/03/2021
Vì sao Châu Nhuận Phát từ chối cho Ngô Mạnh Đạt vay tiền?
07:06:28 02/03/2021
Cách sống "kỳ lạ" và gia tài ở tuổi 30 của Mai Tài Phến sau chuyện tình cảm với Mỹ Tâm
09:07:40 02/03/2021
Biến căng: Lương y Võ Hoàng Yên bị vợ đại gia Dũng “lò vôi” bóc phốt ăn chặn tiền cứu trợ, xây chùa hơn 200 tỷ đồng
11:07:14 02/03/2021
Mỹ nhân Hoa ngữ nhận kết cục buồn khi yêu đại gia: Vương Tổ Hiền chấp nhận làm "tiểu tam", Trần Mỹ Kỳ sảy thai vì chồng ngoại tình với Quan Chi Lâm
06:13:01 02/03/2021
Minh Hằng dành 17 năm thanh xuân để "lột xác": Từ "bé Heo" bị netizen tố phẫu thuật hỏng đến visual nữ thần gây bão xứ Trung
06:17:40 02/03/2021
Trịnh Kim Chi công khai số tiền quyên góp ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín
09:23:37 02/03/2021
Đuổi vợ về cho mẹ đẻ dạy lại, 2 tháng sau tôi nhận được một vật sốc tận óc
08:14:16 02/03/2021
Võ Hạ Trâm mang thai con đầu lòng
09:26:17 02/03/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Đội hình tân binh chơi ấn tượng tại Premier League

Bóng đá thế giới

12:00:34 02/03/2021
Ruben Dias, James Rodriguez, Edinson Cavani là những tân binh có màn thể hiện ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại xứ sở sương mù.

Chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới

Đời sống

11:59:37 02/03/2021
Ngay từ thời điểm trước Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 đã tập trung mở các lớp tập huấn cán bộ và tham gia Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021. Với khí thế, quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất ngay ...

Cựu Chủ tịch Bartomeu và 4 quan chức Barca bị cảnh sát bắt giữ, lý do “bôi nhọ Messi”

Sao thể thao

11:54:19 02/03/2021
Theo tiết lộ ban đầu, Bartomeu cùng các đồng sự bị cáo buộc dính líu tới vụ Barcagate - tổ chức chiến dịch bôi nhọ Lionel Messi, Gerard Pique hay các cựu danh thủ như Xavi, Carles Puyol... Những gương mặt biểu tượng của sân Camp Nou đã ...

Xuất hiện nhân vật bí ẩn của “Gái già lắm chiêu 5”

Phim việt

11:51:01 02/03/2021
Nhân vật bí ẩn của Gái già lắm chiêu 5 chính là Miss Q do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận.

Căn bệnh kỳ quái khiến bệnh nhân mất khả năng tưởng tượng

Sức khỏe

11:47:08 02/03/2021
Có lẽ ít người từng hỏi là cuộc sống sẽ thế nào nếu chúng ta không thể tưởng tượng. Nhưng thực tế, đó là cuộc sống của ông Niel Kenmuir ở Anh. Ông không thể tưởng tượng hay hình dung bất kỳ hình ảnh gì trong đầu.

Dù được chồng yêu tới cỡ nào phụ nữ cũng đừng cố bước vào 4 "cấm địa" này, nếu không chắc chắn bạn sẽ bị "mời" ra khỏi cuộc đời chàng đó

Tình yêu

11:44:12 02/03/2021
Cuộc chiến không lời này tuyệt đối không phải là thứ vũ khí quyền năng để phụ nữ dùng lâu dài bởi cái gì nhiều quá cũng thành thừa.

Hà Nội: Đề xuất trường ĐH, CĐ đi học trở lại từ 15-3, không dồn vào cùng một thời điểm

Học hành

11:38:08 02/03/2021
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị lịch đi học trở lại của sinh viên các trường cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục - đào tạo quản lý sẽ bắt đầu từ ngày 15-3 và không tập trung vào cùng một thời điểm.

Tưởng cậu hàng xóm trẻ thích con gái mình nên tôi nhắc nhở ngay, nào ngờ lời thổ lộ của cậu ta khiến tôi “đứng tim”

Tâm sự

11:34:53 02/03/2021
Hôm đó tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Tuấn, bảo cậu ta rằng con gái tôi vẫn còn ngây thơ và nhỏ tuổi. Vậy mà cậu ta lại thổ lộ một chuyện khó tin.

Quả cầu vàng 2021: Nomadland thắng và mùa giải gây tranh cãi

Hậu trường phim

11:34:15 02/03/2021
Nomadland của đạo diễn Trung Quốc về người Mỹ du mục thắng giải Phim bi xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021, diễn ra 28/2 (sáng 1/3 giờ Hà Nội). Nhà tổ chức sau lễ trao giải hứng chịu nhiều chỉ trích gay gắt về sự phân biệt...

Bạn gái Bùi Tiến Dũng gợi cảm hết nấc trong bộ ảnh khoe vòng 1 nóng bỏng

Bên lề sân cỏ

11:30:13 02/03/2021
Cô bạn gái người mẫu của Bùi Tiến Dũng vừa khiến dân tình xịt máu mũi bởi loạt khoảnh khắc sexy đăng trên mạng xã hội tối 1/3.

Toyota Vios - 'người bình thường' luôn đứng hạng nhất

Ôtô

11:30:13 02/03/2021
Vios không có thiết kế mượt mà như Accent, hay khả năng vận hành thể thao của Honda City, nhưng luôn xếp trên các đối thủ về doanh số.

Cứu sống cháu bé từ ban công tầng 4, 'người nhện đen' khiến nước Pháp thán phục

Thế giới

11:29:53 02/03/2021
Sau khi dũng cảm leo 4 tầng nhà để cứu một đứa trẻ suýt rơi từ ban công một căn hộ ở Paris, cuộc đời của chàng thanh niên nhập cư người Mali đã thay đổi như một truyện cổ tích.

Joker xuất hiện trong ‘Tom & Jerry’

Phim âu mỹ

11:28:36 02/03/2021
Trong cảnh mở đầu, chú chó rầu rĩ Droopy đã hóa trang thành phiên bản Joker của Joaquin Phoenix trên một biển quảng cáo.

10 nhà hàng nổi bật trên đường Lê Thánh Tôn

Ẩm thực

11:27:51 02/03/2021
Nằm ở vị trí trung tâm, tập trung nhiều nhà hàng, mức giá đa dạng là lý do đường Lê Thánh Tôn (quận 1) được thực khách TP.HCM thường xuyên ghé thưởng thức món ăn.

Kiều Oanh làm thơ tặng học trò Minh Nhí

Show việt

11:27:20 02/03/2021
Sau Câu chuyện âm nhạc, Cười Xuyên Việt 2020 bước vào vòng thi bán kết mang tên Ước mơ. Đảm nhận vai trò giám khảo Cười Xuyên Việt 2020 là cặp đôi danh hài Kiều Oanh và Minh Nhí. Ngoài ra ban giải trí bao gồm nghệ sĩ Nam Thư, Khả Như, L...