Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Lịch sử

Về phía HS, các em thực hiện công việc tiếp nhận nhiệm vụ trải nghiệm từ GV. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, HS có thể nêu ý kiến phản hồi về nhiệm vụ (nếu băn khoăn, thắc mắc) để GV giải thích rõ nhiệm vụ, yêu cầu trước khi bắt đầu trải nghiệm.

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Lịch sử - Hình 1

Ảnh minh họa

Trên cơ sở tiếp thu quan điểm của các nhà giáo dục thế giới và trong nước; đồng thời căn cứ vào đặc trưng của việc dạy học Lịch sử (DHLS) ở trường phổ thông, yêu cầu đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực hiện nay, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm (HĐTN) trong DHLS ở trường phổ thông:

Quy trình tổ chức HĐTN cho HS trong DHLS ở trường phổ thông trên đây vừa kế thừa mô hình học tập trải nghiệm của Kolb, vừa phát triển tinh thần của đổi mới giáo dục theo tiếp cận năng lực, được tổ chức quan 4 bước:

Bước 1 – Chuyển giao và nhận nhiệm vụ trải nghiệm

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Lịch sử - Hình 2

Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông

Đây là bước bắt đầu của quá trình tổ chức HĐTN. Ở bước này, công việc của GV được thực hiện qua một số hoạt động cụ thể sau: một là phải xác định chính xác, rõ ràng mục tiêu của bài học LS; hai là xác định hình thức HĐTN; ba là định hướng và chuyển giao nhiệm vụ trải nghiệm (nhiệm vụ trải nghiệm phải liên quan đến nội dung kiến thức bài học LS); bốn là định hướng sản phẩm đầu ra cho HS.

Về phía HS, các em thực hiện công việc tiếp nhận nhiệm vụ trải nghiệm từ GV. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, HS có thể nêu ý kiến phản hồi về nhiệm vụ (nếu băn khoăn, thắc mắc) để GV giải thích rõ nhiệm vụ, yêu cầu trước khi bắt đầu trải nghiệm.

Bước 2 – Trải nghiệm

Đây là bước thứ hai của quá trình tổ chức HĐTN cho HS. Trong bước này, để tổ chức HĐTN hiệu quả, GV cần chú ý thực hiện tốt vai trò của người hướng dẫn, hỗ trợ HS. Ví dụ: Khi HS trải nghiệm, GV phải là người bao quát, kịp thời điều chỉnh, hướng HS vào các HĐTN; tạo điều kiện cho các nhóm (hoặc cá nhân) HS đều được tham gia trải nghiệm; ghi nhận những kết quả, ý tưởng mà HS tạo ra; sử dụng những câu hỏi gợi mở hỗ trợ HS trong quá trình trải nghiệm và xử lí kết quả trải nghiệm.

Về phía HS, các em phải thu thập nguồn học liệu (thông tin, dữ liệu, sự kiện, hiện tượng LS…) từ vốn kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, từ thầy cô, sách vở và các kênh thông tin khác để giải quyết nhiệm vụ trải nghiệm. Từ đây, HS tiến hành xử lí các thông tin qua hoạt động tri giác, hình dung, tưởng tượng, tư duy …

Bước 3 – Khái quát hóa, hình thành kiến thức mới

Đây chính là bước GV tổ chức để HS phân tích, khái quát hóa từ những kết quả thu được ở bước 3; từ đó GV gợi ý, dẫn dắt để HS tự rút ra kiến thức mới.

Ở bước này, HS có nhiệm vụ quan sát, đối chiếu giữa kết quả của mình với các thành viên trong lớp hoặc giữa nhóm mình với các nhóm. Trên cơ sở đó, HS tự tổng hợp những vấn đề cốt lõi (từ nhiệm vụ trải nghiệm) để hình thành kiến thức mới.

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Lịch sử - Hình 3

Ảnh minh họa/ INT

Bước 4 – Vận dụng

HS vận dụng những kết quả trải nghiệm ở bước 4 vào giải quyết nhiệm vụ hoặc vấn đề học tập gắn liền với thực tiễn. Thông qua vận dụng, HS tự nhận thức kết quả học tập, mức độ thành công hay thiếu sót của mình, từ đó tự điều chỉnh, rèn luyện để hoàn thiện hơn. GV cần giúp HS kết nối những gì đã khái quát được với thực tiễn học tập.

Để tìm hiểu thực trạng việc tổ chức HĐTN cho HS trong DHLS, chúng tôi đã tiến hành điều tra về cả 2 phía (GV và HS). Từ kết quả nghiên cứu và phân tích thực trạng về tổ chức HĐTN cho HS trong DHLS ở các trường THCS trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi nhận thấy:

Một là, GV đã bước đầu có những nhận thức về tổ chức HĐTN trong DHLS. Vì vậy, vấn đề tổ chức HĐTN trong DHLS ở các trường THCS trên địa bàn Hà Nội đã được tiến hành. Tuy nhiên, nhận thức của GV ở mỗi khu vực (quận, huyện) là khác nhau nên nó được thực hiện ở những mức độ khác nhau, với các hình thức và biện pháp khác nhau.

Hai là, GV đều nhận thức được sự cần thiết phải tổ chức các HĐTN cho HS trong DHLS ở các trường THCS, bởi nó rất phù hợp với tâm lí lứa tuổi HS và góp phần quan trọng trong việc giáo dục LS, vào đổi mới PPDH. HS đặc biệt hứng thú khi được tham gia các hoạt động học tập mang tính trải nghiệm, được thực hành, thực tế.

Ba là, vì chỉ là những nhận thức bước đầu, chưa đầy đủ, nên khi đi vào thực hiện thì mang tính hình thức và lẻ tẻ; chủ yếu tập trung tại các khu vực có điều kiện tiếp cận với đổi mới PPDH (các quận thuộc nội thành thành phố Hà Nội: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng…).

Bốn là những hiểu biết của GV về các hình thức và biện pháp tổ chức HĐTN cho HS trong DHLS ở trường THCS còn hạn chế. Phần đông GV cho rằng cứ đưa HS ra ngoài trường là đi học trải nghiệm. Đặc biệt, GV rất lung túng, khó khăn trong việc xác định các hình thức tổ chức và tìm ra các biện pháp phù hợp.

Bằng việc nhập vai vào các nhân vật, các tình huống cụ thể, HS sẽ chủ động tìm hiểu, chiếm lĩnh kiến thức và được hoạt động trực tiếp trong suốt hoạt động đóng vai. HS được trao đổi, giao lưu với GV, với bạn bè, được thể hiện tài năng của mình trước đám đông, được hòa mình vào không khí thoải mái, sôi nổi, thân thiện của lớp học.

Đặc biệt, phương pháp đóng vai không chỉ giúp HS khắc sâu kiến thức mà còn có cơ hội trải nghiệm không khí LS, được hòa mình vào quá khứ và hình thành những kĩ năng quan trọng (giao tiếp, thuyết trình…). Vì vậy, chúng tôi đề xuất vận dụng phương pháp đóng vai để tổ chức HĐTN cho HS trong DHLS ở trường THCS.

Phương pháp đóng vai có thể vận dụng trong dạng bài nội khóa và hoạt động ngoại khóa. Phần này, chúng tôi xin đề xuất cách vận dụng phương pháp đóng vai trong bài học nội khóa (cụ thể là với bài nghiên cứu kiến thức mới và bài kiểm tra, đánh giá).

Để tổ chức HS tham gia HĐTN qua đóng vai trong DHLS, GV cần thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Chuyển giao và nhận nhiệm vụ đóng vai

Bước 2: Tổ chức HS đóng vai

Bước 3: Tổ chức HS trao đổi, thảo luận sau khi đóng vai

Bước 4: Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức

Vận dụng phương pháp đóng vai để HS có được trải nghiệm không khí LS, chúng tôi đề xuất hai hình thức đóng vai ở bài nội khóa trên lớp: đóng vai nhân vật và đóng vai tình huống. Cụ thể:

- Một là đóng vai nhân vật tiêu biểu, có vai trò và ảnh hưởng lớn trong LS

Đối với bài nghiên cứu kiến thức mới:

Hình thức này có một số đặc điểm sau: Thứ nhất, đóng vai nhân vật trong tiết học nội khóa chủ yếu mang tính chất cụ thể hóa kiến thức bài học. Thông qua vai diễn của mình, các “diễn viên” phải khắc họa được hình tượng nhân vật (về thần thái, tính cách…). Do vậy, việc “diễn” là phần khá quan trọng. Thứ hai, việc đóng vai thường do một HS (độc “diễn”) hoặc một vài HS đảm nhận (có HS đảm nhận vai trò người dẫn chuyện, có HS đảm nhận vai nhân vật cần cụ thể hoặc có HS đóng vai người phỏng vấn, có HS đóng vai nhân vật LS được phỏng vấn…). Thứ ba, việc xây dựng kịch bản và tập diễn do HS tiến hành trước khi đến lớp, tức là có sự chuẩn bị trước. GV đóng vai trò là người chỉ dẫn, sửa kịch bản, tổng duyệt trước khi HS “diễn” trước tập thể lớp. Cuối cùng, thời gian diễn xuất ngắn, không làm ảnh hưởng đến tổng thể tiến trình bài học.

Ví dụ: Khi dạy Bài 14: “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)” (LS7), GV có thể hướng dẫn HS đóng vai Trần Hưng Đạo – người đã có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ.

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Lịch sử - Hình 4

Ảnh minh họa/ INT

Đối với dạng bài kiểm tra đánh giá:

Phương pháp đóng vai cũng là một nhân tố tích cực góp phần làm thay đổi phương pháp học của HS. HS sẽ nhận ra rằng để đạt kết quả cao thì lối học thụ động, ghi nhớ những gì GV truyền đạt và đưa vào bài làm không còn phù hợp nữa, từ đó kích thích HS tích cực, chủ động, sáng tạo hơn trong giờ học cũng như trong giờ kiểm tra.

Ví dụ: Sau khi dạy xong Bài 14 “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)” (LS7), ở tiết học sau, GV cho HS làm bài kiểm tra 15 phút như sau: GV chuẩn bị 2 đề kiểm tra. Mỗi đề ghi một câu nói nổi tiếng của một nhân vật LS (Đề số 1: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”; Đề số 2: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”). GV nêu câu hỏi như sau: Đó là câu nói của nhân vật LS nào? Em hãy đóng vai là nhân vật LS đó, viết từ 5 đến 10 dòng giới thiệu ngắn gọn về nhân vật LS đó.

- Hai là đóng vai giải quyết tình huống

Hình thức này có một số đặc điểm sau: Thứ nhất, việc “diễn” không phải phần chính mà điều quan trọng là sự thảo luận sau phần diễn ấy. Thứ hai, việc xây dựng tình huống do GV và HS đảm nhận nhiệm vụ giải quyết tình huống. Thứ ba, HS không có sự chuẩn bị trước ở nhà như đóng vai nhân vật mà được thông báo tình huống và giải quyết tình huống ngay tại lớp. Cuối cùng, HS thường làm việc theo tổ, nhóm để giải quyết tình huống.

Chúng tôi đưa ra một số ví dụ về đóng vai tình huống như sau:

Với bài nghiên cứu kiến thức mới

Ví dụ: Khi dạy Bài 19: “Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)” (LS7), GV có thể tổ chức cho HS đóng vai tình huống như sau: “Hãy tưởng tượng mình là một người lính nhà Minh được nghĩa quân Lam Sơn tha chết, cấp ngựa, thuyền cho về nước kể lại sự thất bại ở trận Chi Lăng – Xương Giang của quân Minh”.

Hay khi dạy Bài 11: “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)” (LS7), GV có thể cho HS đóng vai tình huống như sau: “Hãy tưởng tượng mình là một người lính của nhà Lý kể lại cuộc quyết chiến trên bờ sông Như Nguyệt trong cuộc kháng chiến chống Tống”.

Ở hai ví dụ, ta thấy yêu cầu đưa ra cho HS là đóng vai một người lính kể lại diễn biến của cuộc chiến nhưng hai người lính này lại ở trong hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một người lính kể lại chuyện trong tư thế của người chiến thắng và một người lính kể lại chuyện trong tư thế của kẻ chiến bại. Do đó, đòi hỏi HS phải tự mình tưởng tượng, sáng tạo để làm cho nhân vật của mình thực sự sinh động.

Với bài kiểm tra, đánh giá

Ví dụ: Theo phân phối chương trình, sau khi dạy xong Chương 3 “Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII-XIV)” (LS7),HS có 1 bài kiểm tra 45 phút. GV có thể vận dụng đóng vai tình huống thông qua đề kiểm tra 45 phút. Trong đề kiểm tra, GV có thể thiết kế câu hỏi như sau: “Em hãy đóng vai là hướng dẫn viên của một công ty du lịch đưa thầy cô giáo và bạn bè đến tham quan những công trình kiến trúc tiêu biểu dưới thời Trần: chùa Phổ Minh ở Nam Định (hoặc thành Tây Đô ở Thanh Hóa, Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội…)”.

Vận dụng phương pháp đóng vai trong tổ chức HĐTN cho HS giúp HS được tổng hợp các giác quan để tăng khả năng lưu giữ những kiến thức LS, tối đa hóa được khả năng sáng tạo, tính năng động, thích ứng của các em. Đồng thời, HS được bộc lộ khả năng tự nhận thức, khả năng giao tiếp, tự giải quyết vấn đề, được rèn luyện khả năng thực hành và qua đó cũng thúc đẩy sự thay đổi nhận thức, hành vi thái độ của HS theo hướng tích cực.

Tổ chức cho HS tranh luận để được trải nghiệm công tác nghiên cứu của nhà sử học tức là GV đang hướng dẫn HS cách tư duy, phân tích những sự kiện của quá khứ; từ đó khái quát, tranh luận các vấn đề LS để rút ra kết luận. Đây chính là một cách thực hiện tích cực hóa và đa dạng hóa các hoạt động học tập của HS. Tranh luận tạo điều kiện cho HS được phát biểu suy nghĩ, nêu ra ý kiến của mình về các nhân vật, sự kiện LS. Đây cũng là biện pháp để HS tự mình khám phá những nhận thức đúng đắn về LS, có được những trải nghiệm về vai trò, công việc của nhà nghiên cứu LS. Điều đó cũng góp phần kích thích niềm say mê, hứng thú của HS với môn học.

Việc tổ chức cho HS tranh luận được chúng tôi gọi đây là chiến thuật tổ chức tranh luận, bao gồm việc khơi gợi các ý kiến khác nhau về một vấn đề rồi yêu cầu HS phân tích các ý kiến của mình thông qua tranh luận. Cụ thể gồm các chặng như sau:

Giai đoạn 1: Chuyển giao và nhận nhiệm vụ tranh luận

Giai đoạn 2: Tổ chức HS tranh luận

Giai đoạn 3: Tổ chức HS báo cáo tranh luận

Giai đoạn 4: Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức

Tiếp cận vấn đề dưới góc độ nội dung, chúng tôi vận dụng phương pháp tranh luận khi tiến hành các HĐTN cho HS trong DHLS ở trường THCS như sau:

Một là tranh luận về bản chất sự kiện LS

Ví dụ: Khi dạy học Mục II, tiểu mục 3 “Hiệp ước Pa -tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)”(Bài 25 – LS8), GV nêu sự kiện nhà Nguyễn chấp thuận kí kết Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) và tổ chức cho HS tranh luận về vấn đề: Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp. Để tổ chức tranh luận, GV dẫn dắt HS vào vào tình huống chứa đựng những mâu thuẫn, xung đột về nhận thức bằng cách đưa ra 2 quan điểm như sau:

Quan điểm 1: Nhà Nguyễn là “phản động”, là “cõng rắn cắn gà nhà” để rồi cam tâm bán nước cho giặc; vì thế nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp.

Quan điểm 2: Nhà Nguyễn là một triều đại có công với LS dân tộc. Trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp có rất nhiều nguyên nhân trong đó nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm chủ yếu.

Hình thức tổ chức là tranh luận theo nhóm. Những HS có cùng quan điểm sẽ lập thành một nhóm; thậm chí để thay đổi không khí của lớp học, GV có thể lựa chọn nhóm theo hình thức bắt thăm để tạo lập một đội.

Quá trình tranh luận được tổ chức như sau:

GV xác định vấn đề tranh luận: “Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp”, đồng thời chuẩn bị tư liệu, lập kế hoạch tranh luận.

GV nêu vấn đề tranh luận: “Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Đến năm 1884, việc kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Xung quanh việc đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp có rất nhiều ý kiến khác nhau.

Ý kiến 1: Nhà Nguyễn là “phản động”, là “cõng rắn cắn gà nhà” để rồi cam tâm bán nước cho giặc, vì thế nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp.

Ý kiến 2: Nhà Nguyễn là một triều đại có công với LS dân tộc. Trong việc để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp có rất nhiều nguyên nhân trong đó nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm chủ yếu.

GV tổ chức HS tranh luận theo từng nhóm. Các nhóm nhận nhiệm vụ và làm việc trong thời gian từ 3 phút.

Mỗi nhóm sẽ tập trung ở một “góc học tập” riêng của nhóm cùng với những dụng cụ học tập như giấy A0, bút màu…để làm việc. Nhóm 1 tìm những lập luận, bằng chứng chứng minh cho ý kiến 1. Nhóm 2 chứng minh ý kiến 2. Sử dụng nhóm tranh luận trong trường hợp này có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kĩ năng, tư duy của HS. Trong quá trình tranh luận, mỗi thành viên trong nhóm đều phải suy nghĩ, đưa ra ý kiến. Sau đó, các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất các ý kiến để tạo thành một “bức tranh tổng thể”. Tranh luận trong nhóm và ngoài nhóm giúp HS được đưa ý kiến hoặc bác bỏ quan điểm, được trao đổi, được hợp tác từ đó hình thành những năng lực quan trọng của người học.

Hết thời gian làm việc nhóm, từng nhóm sẽ sử dụng những lí lẽ, quan điểm, lập luận để bảo vệ quan điểm của nhóm mình trước toàn lớp trong thời gian 2-3 phút. Sau phần trình bày của mỗi nhóm, nhóm còn lại có thể đặt câu hỏi yêu cầu nhóm trình bày trả lời. Cuối cùng, GV chốt lại các vấn đề trọng tâm trên cơ sở ý kiến của các nhóm.

Hai là tranh luận về nhân vật LS

Ví dụ: Khi dạy Mục I, tiểu mục 2 “Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê” (Bài 9 – LS7), GV có thể tổ chức HS tranh luận về nhân vật Dương Vân Nga. Cụ thể:

GV xác định vấn đề tranh luận: Tranh luận về nhân vật Dương Vân Nga trong LS dân tộc. Trên cơ sở đó, GV lập kế hoạch tổ chức HS tranh luận.

GV giới thiệu nêu ngắn gọn về Hoàng hậu Dương Vân Nga: Hoàng hậu Dương Vân Nga là người Ái Châu (Thanh Hóa), là con gái Dương Đình Nghệ. Bà là vợ vua Đinh Tiên Hoàng, sau khi vua Đinh và con trai cả là Đinh Liễn bị ám sát, bà đã giao quyền nhiếp chính cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn (Lê Đại Hành) sau đó bà trở thành vợ vua Lê Đại Hành, chính điều đó đã đưa đến cho bà nhiều tai tiếng và cái nhìn kỳ thị của xã hội lúc bấy giờ. Có hai luồng ý kiến trái ngược nhau về bà:

1. Nhiều sử gia không đồng tình với hành động này của cả Lê Hoàn và Dương Vân Nga, cho rằng bà đã thông đồng với Lê Hoàn từ trước để cướp ngôi.

2. Bên cạnh đó có nhiều nhà nghiên cứu lại tỏ ra thông cảm cho hành động nhường ngôi cho Lê Hoàn cũng như việc 2 người trở thành vợ chồng.

Vậy chúng ta suy nghĩ thế nào trước hành động này của Dương Vân Nga?

Với vấn đề tranh luận nói trên, GV tổ chức HS làm việc theo nhóm trong thời gian khoảng 2 phút. Hết thời gian, GV tổ chức HS tranh luận. Bằng kiến thức của mình, HS đưa ra ý kiến, quan điểm đánh giá của mình. GV khuyến khích HS tăng cường đưa ra ý kiến thông qua các câu hỏi gợi mở.

Kết thúc tranh luận, GV tổng kết, chốt lại vấn đề bằng cách đưa ra những đánh giá khách quan và gợi cho HS những suy nghĩ sâu sắc hơn: Thái hậu Dương Vân Nga, một con người nổi tiếng về tài sắc, mạnh mẽ và quyết đoán. Dù LS có đánh giá bà như nào đi nữa thì hành động nhường ngôi cho Thập đạo tướng quan Lê Hoàn là một quyết định đúng đắn với vận mệnh dân tộc lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, hành động của bà ở mỗi giai đoạn LS lại có cái nhìn khác nhau: trách cứ hoặc cảm thông. Song có thể nói, cho dù có đánh giá như nào đi nữa, thì vai trò của bà đối với LS dân tộc là không thể phủ nhận. Thân phận bà đi bên cạnh hai người đàn ông – hai hoàng đế. Ở vị trí nào bà cũng làm tròn vai trò của người vợ, bậc mẫu nghi thiên hạ, đóng góp không nhỏ vào sự thịnh trị của hai vương triều Đinh- Tiền Lê.

Phương pháp này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giáo dục hiện nay, nhằm phát huy trí thông minh và tinh thần tích cực học tập của HS. Tranh luận đòi hỏi HS phải nhớ, phải hiểu sự kiện, phải suy nghĩ về các sự kiện, các số liệu và phân tích LS một cách biện chứng để có nhận thức sâu sắc về bản chất LS. Thông qua tranh luận, các em được bộc lộ mình, được rèn luyện trong tư duy, từ đó tích cực, chủ động trong tiếp nhận kiến thức, biết tìm ra quan điểm thông qua các luận chứng, luận cứ, luận điểm khoa học nhằm thuyết phục người nghe.

Mặt khác, tranh luận làm cho quan hệ bạn bè, quan hệ thầy trò thêm gắn bó. Như vậy, tranh luận chính là HS đang tham gia HĐTN trong tư duy của mỗi cá nhân. Vì thế, đây là hoạt động hiệu quả trong rèn luyện tư duy HS và có thể được sử dụng trong nhiều khâu của quá trình dạy học.

Tham quan ngoại khóa là một hình thức tổ chức học tập thực tế hấp dẫn với HS. Hoạt động này có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu, khả năng sáng tạo cho HS. Trước hết, nó góp phần tạo ra những biểu tượng cụ thể về những sự kiện LS liên quan. Thứ hai, tham quan còn giúp kiểm tra, sửa chữa, làm chính xác, cụ thể hóa những kiến thức HS đã được học. Cuối cùng, tham quan ngoại khóa góp phần tạo mối liên hệ giữa tri thức LS được học với thực tiễn, giữa nhà trường với xã hội. Vì những giá trị nêu trên nên việc tăng cường hoạt động này trở thành yêu cầu mang tính khách quan và bức thiết của vấn đề dạy học ngày nay.

Để tổ chức cho HS tham gia hoạt động tham quan ngoại khóa, GV cần chú ý tuân thủ một số yêu cầu như: Trước tiên, việc lựa chọn địa điểm, thời điểm tổ chức phải phù hợp. Địa điểm tham quan cần căn cứ vào nội dung kiến thức cơ bản của chương trình SGKLS ở bậc THCS, nhằm giúp HS hiểu sâu sắc, mở rộng hơn những kiến thức đã học trong bài nội khóa. GV nên ưu tiên chọn những địa điểm gần với địa bàn nhà trường đóng; Thứ hai, trước khi tổ chức, GV cần xây dựng kế hoạch cụ thể và có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi tham quan. Ví dụ: GV cần xác định rõ chủ đề, mục tiêu chương trình tham quan, khảo sát và liên hệ địa điểm, chuẩn bị các phương tiện phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho HS, xác định rõ phương pháp, hình thức tổ chức…; Cuối cùng, khi tổ chức, GV cần chú ý định hướng cho HS tham gia theo hướng thực hành, trải nghiệm.

Trên cơ sở những yêu cầu cơ bản của hoạt động này, căn cứ vào đối tượng HS trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi xin đề xuất biện pháp sư phạm hướng dẫn học sinh tập làm hướng dẫn viên trong các hoạt động tham quan ngoại khóa.

Việc hướng dẫn HS tập làm thuyết minh viên trong hoạt động tham quan ngoại khóa là một cách dạy dựa trên môi trường thực tế, gắn học với hành, gắn lí thuyết với thực tiễn. Biện pháp này có tác dụng cụ thể hóa, làm sâu sắc các kiến thức LS và tạo gây hứng thú cho HS. Đặc biệt, biện pháp này rất có thế mạnh trong rèn luyện các kĩ năng, hình thành các năng lực, bước đầu định hướng nghề nghiệp cho HS.

Tổ chức cho HS tham gia các HĐTN sẽ mở ra cơ hội để HS được khám phá, tự hình thành kiến thức bài học, rèn luyện các kĩ năng và hình thành thái độ, hành vi đúng đắn. Tuy nhiên, không có một phương pháp nào là tối ưu. Hiệu quả của việc dạy học lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là người thầy.

Người thầy phải biết kết hợp giữa kiến thức với những kĩ năng cơ bản để chúng biến thành những kinh nghiệm phong phú và có ý nghĩa; phải biết khi nào thì áp dụng phương pháp truyền đạt trực tiếp cho những HS hoặc những nhóm HS cụ thể, khi nào thì áp dụng phương pháp mang tính khám phá để kích thích hứng thú và phát triển óc ham hiểu biết của HS; phải biết HS đang nghĩ gì và chúng đang học như thế nào… Do đó, để sử dụng hiệu quả các biện pháp sư phạm mà luận án đề xuất, đòi hỏi mỗi GVLS phải nắm vững lý luận dạy học, phải có kiến thức chuyên môn, lòng yêu nghề, sự sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng các phương pháp, biện pháp.

——————————————

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia về dạy học lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Bộ sách giáo khoa Lịch sử 6, 7, 8, 9, NXB Giáo dục, Hà Nội.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Bộ sách giáo viên Lịch sử 6, 7, 8, 9, NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. Bộ giáo dục và Đào tạo (2014), Kỷ yếu hội thảo: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông và mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

5. Bộ giáo dục và Đào tạo (2015), Kỷ yếu hội thảo: Kĩ năng xây dựng và tổ chức

các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học.

6. Bộ giáo dục và Đào tạo (2015), Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể – Chương trình giáo dục phổ thông mới.

7. Bộ giáo dục và Đào tạo (2017), Chương trình Giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể.

8. Bộ giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông – Hoạt động trải nghiệm.

9. Tưởng Duy Hải, Hồ Thị Hương, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Quỳnh (2017), Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử trung học cơ sở, NXB Giáo dục Việt Nam.

TS. Nguyễn Xuân Trường – Nguyễn Thị Thanh Thúy

Theo giaoducthoidai

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
18+ khi yêu: Vì gặp được emBTS nhận giải "Nhóm nhạc của năm" tại Hitmakers 2019, chụp ảnh với Billie Eilish và Lil Nas X liệu sẽ có màn collab khủng nào tiếp không đây?All Star 2019 – Solo 1v1: Levi dừng bước tại bán kết trước “siêu xạ thủ” UziAllStar 2019 [Team Show Match] – Ngày 3: Optimus giành chiến thắng cùng team Red trong ngày Faker ‘test’ GarenSEA Games 30 – Dota 2: 469 Gaming và niềm hy vọng giành huy chương cho Việt Nam tại đại hội ĐNÁChán làm MC, Yoo Jae Suk đổi nghệ danh lấn sân làm ca sĩ nhạc trotBản mở rộng đầu tiên của Borderlands 3 được công bốImmortal Planet hâm nóng game thủ bằng trailer mớiSức chống chịu khiến AD Carry nản lòng của Ramus với 4 bùa lợi rồng lợi hại cỡ nào?Riot Games khiến các fan Yuumi thêm đau khổ với kế hoạch "nerf toàn tập" chú mèo nàyCác thành viên EXO tự xếp hạng nội bộ top 6 visual của nhóm'Oppa, phiền quá nha!': Hari Won lật tẩy mặt trái ngành công nghiệp âm nhạc xứ Hàn‘The Koker Trilogy’: Khi đời thực hóa thành ‘áng thơ’ điện ảnh nhiệm màuĐan Trường cùng con trai và bà xã đón sinh nhật giản dị bên nhauVideo: Rét, nước trong chậu ở xã miền núi Nghệ An đóng băngKiên cường đánh bại Thái Lan, tuyển bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30"Mắt Biếc": Lộ cảnh Ngạn ôm đàn hát cho Hà Lan nghe hơn 1 năm nhưng không chịu tỏ tìnhPhan Mạnh Quỳnh tiết lộ còn hàng ém chưa tung: chính là bài hát Hà Lan bỏ Ngạn theo trai ở "Mắt Biếc""Deadpool" Ryan Reynold hết cà khịa Disney lại "hack game" làm loạn cả trò chơi điện tử "Free Guy"Clip: 37 ôtô dính tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Trung QuốcBản đồ huyền thoại Wake Island sẽ có trong Battlefield 5 tại bản cập nhật sắp tớiBị nhóm đàn ông chém dồn dập và xịt hơi cay, nam thanh niên cầm phóng dao lợn chống trả quyết liệt3 cặp anh em nổi tiếng châu Á nhờ tài năng và vẻ ngoài thu hútSay xỉn ngã xuống sông, chàng trai chui xuống cống ngủ nguyên một đêmHành khách nằm xuống dưới đất chặn xe, tài xế gọi 7 lần 'bố' cầu xin buông thaKhông quảng bá, IU vượt mặt EXO tiếp tục rinh cúp chiến thắng cho Blueming trên InkigayoTrực tiếp bóng đá chung kết SEA Games ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đội hình mạnh quyết giành vàngGiả một lúc 3 giọng của HAT, Nhật Thủy khiến giám khảo nhận xét: "Gương mặt thân quen không nên mời em!"‘Ngôi sao nhí’ Ngọc Linh giải thích việc dừng ca hát khi ở thời kỳ đỉnh caoNữ Việt kiều phấn khích bảo vệ đôi vợ chồng gây bão tại “Vợ chồng son”Lách qua khe cửa hẹp thành công, nam sinh Bình Thuận trở thành 'nhà leo núi' cuối cùng góp mặt ở cuộc thi quý I năm 2020

Tiêu điểm

Giáo viên bị đuổi việc vì nói ông già Noel không có thật
11:02:54 07/12/2019
Đề bài viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020: Cơ hội viết về thời đại công nghệ
12:19:05 08/12/2019
Thư 'cận' và ước mơ làm cô giáo
10:01:28 07/12/2019
Làm thầy giáo dạy học trò bán trú chả khác gì làm cha, mẹ!
10:27:00 07/12/2019
Lách qua khe cửa hẹp thành công, nam sinh Bình Thuận trở thành 'nhà leo núi' cuối cùng góp mặt ở cuộc thi quý I năm 2020
16:22:44 08/12/2019
Mỗi trường một bộ sách, thật tuyệt vời!
11:28:23 08/12/2019
Hà Tĩnh xây dựng thành phố giáo dục quốc tế
21:42:28 07/12/2019
Tấm gương hiếu học của ba anh em mồ côi
22:23:27 07/12/2019
Tuyển dụng đặc cách giáo viên - chính sách nhân văn
22:31:37 07/12/2019
Học sinh hứng thú với tiết học không bục giảng
22:47:58 07/12/2019

Thông tin đang nóng

Thúy Vân chính thức lên tiếng khi để vụt mất Hoa hậu vào tay Khánh Vân và thua luôn cả Kim Duyên
15:40:15 08/12/2019
Chương Tử Di lại khổ vì chồng: Uông Phong đi đánh bạc tại Las Vegas, hổ thẹn bị đuổi ra khỏi sới vì quá ki bo
18:04:19 08/12/2019
Bị phạt thẻ vàng, hóa ra HLV Park Hang-seo tính cả rồi!
15:58:54 08/12/2019
Tình bạn 10 năm của Ngô Kiến Huy và Đông Nhi "rạn nứt" vì cả 2 liên tục "bóc phốt" nhau trên mạng xã hội
20:48:52 08/12/2019
Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân giỏi võ, thích lái môtô
18:19:09 08/12/2019
Ra sân bay tiễn bạn trai đi Nhật, tôi "khóc ngất" khi anh quay lại dúi thứ này vào tay
18:59:10 08/12/2019
Nam Em - Nam Anh lại “pha trò” tái hiện khoảnh khắc đăng quang của Khánh Vân - Kim Duyên, bất ngờ với phản ứng ngược của khán giả
16:04:00 08/12/2019
Hoàng Thùy nỗ lực trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2019
17:29:24 08/12/2019
Ảnh hiếm thời còn niềng răng của Khánh Vân hot trở lại chứng minh Tân Hoa hậu dậy thì quá thành công
20:15:28 08/12/2019
"Vi Tiểu Bảo" Trần Tiểu Xuân hạnh phúc thông báo bà xã Ứng Thể Nhi đang mang thai lần 2
15:52:22 08/12/2019

Tin mới nhất

Bà giáo gần 100 tuổi cần mẫn dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo

15:48:21 08/12/2019
Bà Trần Thị Bê (phường Trường An, TP Huế) đều đặn hàng tuần dành 3 buổi dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo tại địa phương. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Ba: 60 năm xây dựng và phát triển

15:45:56 08/12/2019
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Giáo dục huyện Thanh Ba đã đạt được những kết quả đáng tự hào, đóng góp không nhỏ đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh Phú Thọ và sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Ba.

Gợi mở những bài học quý giá về chuẩn bị nguồn lực con người

15:40:37 08/12/2019
Thành công của hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã cho chúng ta nhiều bài học về tầm nhìn, phương châm giáo dục, chăm lo chuẩn bị nguồn lực con người.

Thi trắc nghiệm trực tuyến đa tương tác - học sinh, giáo viên đều “nhẹ gánh”

15:38:42 08/12/2019
Trước mỗi kỳ thi, không chỉ học sinh phải chịu áp lực mà ngay cả giáo viên cũng gặp không ít vất vả, đặc biệt là trong khâu biên soạn đề thi. Vì vậy, hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến đa tương tác của nhóm giáo viên Hà Tĩnh ra đời đã ...

Lắng nghe học sinh nói

15:28:54 08/12/2019
Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, nhiều trường ở tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường với các em. Những trải lòng của trò về thầy, thầy với trò là cách để sẻ chia, gắn kết học sinh với nhà trường. Cũng từ đ...

Dạy học trải nghiệm kết hợp liên môn: Trang bị khả năng tư duy độc lập

12:28:54 08/12/2019
Phương pháp dạy học trải nghiệm kết hợp dạy học liên môn sẽ trang bị cho HS khả năng tư duy độc lập để các em chủ động tìm lời giải cho các vấn đề trong các môn học đồng thời biết vận dụng các kiến thức này vào thực tế cuộc sống.

Có một thứ “mật ngọt” mang tên pháp luật

11:54:21 08/12/2019
Những “chú ong” làm ra thứ mật ngọt đó không ai khác là những con người tâm huyết với công cuộc giáo dục pháp luật cho trẻ em với nguyện vọng và quyết tâm biến pháp luật khô cứng thành những câu chuyện của cuộc sống, để hướng các em đến...

Giáo viên phải đọc 32 đầu sách: Hóc búa bài toán chọn sách giáo khoa và nỗi lo chất lượng giáo dục

11:47:45 08/12/2019
Ngày 30/1, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết, các trường sẽ mua 32 đầu SGK lớp 1 vừa được Bộ GD&ĐT phê duyệt làm dữ liệu dùng chung cho giáo viên, đồng thời là cơ sở cho việc dạy học sau này.

Nói luật cho trẻ em nghe… không dễ dàng!

11:35:58 08/12/2019
Về thực chất môn Giáo dục công dân chính là môn “nói luật cho trẻ em nghe”. Pháp luật với những đặc thù của mình luôn khô cứng và khó hiểu, còn trẻ em, học sinh lại là đối tượng thích những vấn đề thực tế sinh động để dễ hiểu, dễ nhớ. 

Vì sao một số hiệu trưởng nhà trường chưa được lòng giáo viên?

10:43:24 08/12/2019
Ở các trường phổ thông hiện nay, có nhiều người được bổ nhiệm hiệu trưởng vì họ có tài năng thực sự, họ đi lên bằng năng lực và phẩm chất của mình.

Tiền đề xây lớp học hạnh phúc

10:34:10 08/12/2019
Yếu tố cốt lõi nhất để xây dựng trường học hạnh phúc là quan hệ giữa học sinh và giáo viên phải thay đổi, phải cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này.

Người thầy truyền cảm hứng tiếng Việt cho học sinh người Ê-đê!

10:32:06 08/12/2019
Thầy Y Giêng cho rằng: Nếu giáo viên không am hiểu, đồng cảm, làm bạn cùng các em, các em rất dễ mặc cảm, từ đó xem nhẹ việc học, dẫn đến bỏ học.

GS. TS. Phạm Tất Dong: Tôi không hiểu lý do vì sao Sở GD&ĐT lại nhận tiền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam!

10:27:53 08/12/2019
Những ngày vừa qua, thông tin về việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong lựa chọn sách giáo khoa (SGK).

Tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”

10:26:06 08/12/2019
Ngày 7-12, tại TP Thái Nguyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trung ương lần thứ nhất. 

Lan tỏa tinh thần “thầy dạy hay - trò học giỏi” tiếng Anh

10:23:10 08/12/2019
Thầy cô giáo trong nhóm Tiếng Anh của Trường THPT Trần Phú, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã có những đổi mới sáng tạo trong quá trình dạy ngoại ngữ, sử dụng tư liệu thực tế trong giảng dạy Tiếng Anh.

Có công bằng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện hay không?

10:17:31 08/12/2019
 Nếu vẫn để một người nắm nhiều vai khác nhau như một số địa phương hiện nay đang làm thì không bao giờ có công bằng và tất nhiên uy tín của kỳ thi không có.

Giáo viên chủ nhiệm bậc tiểu học làm quá nhiều việc mà thù lao chưa tương xứng

10:12:18 08/12/2019
Để học trò phát triển một cách toàn diện thì công tác chủ nhiệm của giáo viên cần được chăm lo một cách đúng mức. Có thế, giáo viên mới cống hiến hết mình.

Nên để Sở hay Trường chọn sách giáo khoa mới?

10:01:16 08/12/2019
Làm sao dung hòa việc chọn sách của năm học 2020-2021 với năm học 2021-2022 để đem lại lợi ích thiết thực cho cả người dạy, người học?

Chuyện chưa kể về cô gái Hải Phòng là thủ khoa trường Xây dựng

09:59:42 08/12/2019
Vũ Thị Khánh Chi tâm sự rằng, cô luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào vì là một phần của ĐH Xây dựng. Với Chi, ngôi trường này không chỉ là nơi cô được trang bị kiến thức bổ ích mà còn là môi trường giúp bản thân cô trở nên trưởng thành, t...

Chủ động nhập cuộc

22:40:33 07/12/2019
 Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đòi hỏi ngành Giáo dục, đặc biệt là người thầy có những tư duy mới cũng như tiếp nhận cái mới về công nghệ trong giáo dục. Ngành Giáo dục các địa phương đang tập trung nguồn lực để có th...

Người biên soạn không được chọn sách giáo khoa

21:40:42 07/12/2019
Quy định người tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa không tham gia hội đồng chọn sách nhằm tránh xung đột lợi ích, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu.

SV Duy Tân giành giải khuyến khích Giải thưởng Đồ án SV tốt nghiệp xuất sắc 2019

15:23:04 07/12/2019
Đồ án “Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan vùng chiến sự huyện Can Lộc -tỉnh Hà Tĩnh” của sinh viên (SV) Phạm Thị Hằng, Đại học (ĐH) Duy Tân đã giành giải Khuyến khích Giải thưởng Đồ án SV Tốt nghiệp xuất sắc năm 2019.

Phó Chủ tịch nước dự kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Y dược Cần Thơ

15:15:53 07/12/2019
Hiện nay, Trường Đại học Y dược Cần Thơ có 7 khoa và đơn vị đào tạo, 15 phòng, trung tâm chức năng và Bệnh viện trực thuộc Trường.

SGK Thể dục đầu tiên trong chương trình mới có gì?

14:31:04 07/12/2019
Vượt qua 3 bản thảo sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 1 gửi lên Hội đồng thẩm định của Bộ GD&ĐT, đây là cuốn sách duy nhất được đưa vào sử dụng năm 2020-2021

Kỹ năng sống - Giáo dục yêu thương cho hơn 700 học sinh ở Hải Dương

14:15:32 07/12/2019
 Chiều 6/12, Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí (Trung tâm Đức Trí) phối hợp với trường Tiểu học Cẩm Chế (huyện Thanh Hà, Hải Dương) tổ chức chương trình Ngoại khóa Kỹ năng sống với chủ đề Giá trị yêu thương nhằm giúp các em...

Thất bại đầu tiên của nam sinh “luôn gặp thành công”

14:09:28 07/12/2019
Xã hội Việt Nam còn thiếu sự tôn trọng cho thất bại. Đây là hệ quả của việc giáo dục vẫn coi trọng kết quả hơn quá trình. Cố gắng và tiến bộ chưa bao giờ là tiêu chí đánh giá học sinh.

Sáng tạo đưa công nghệ vào giảng dạy

14:05:08 07/12/2019
Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra cho giáo viên sự cần thiết phải nhập cuộc. Khi mạng xã hội và những thông tin mở đang trở thành nguồn tài liệu vô cùng lớn, giáo viên càng cần khẳng định vai trò định hướng, khai mở tiềm năng cho học ...

10 kỹ sư, nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Honda Y-E-S

14:01:22 07/12/2019
Ngày 7/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S) năm 2019. 10 bạn trẻ tài năng với nhiều ý tưởng, giải pháp trong lĩnh vực công nghệ sinh thái đã được vinh danh.

Nghị lực của nữ sinh lớp 9 Siu H'Bắc "hạt giống" điền kinh tiêu biểu

10:59:57 07/12/2019
Cuộc sống khó khăn nhưng cô học trò người dân tộc Ja Rai Siu HBắc quyết tâm vượt qua để trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Minh bạch sách giáo khoa

10:53:06 07/12/2019
Với mục đích đa dạng sách giáo khoa (SGK), nhiều nhà xuất bản (NXB) có thể biên soạn SGK thay vì chỉ riêng NXB Giáo dục Việt Nam độc quyền như trước.

Xin việc cũng cần chuyên nghiệp

10:49:40 07/12/2019
 Trong môi trường năng động, hiện đại, cơ hội tìm việc của người trẻ không thiếu. Tuy nhiên, cũng từ đây phát sinh không ít rắc rối bởi những hành xử còn non trẻ của một số bạn khiến nhà tuyển dụng không khỏi đau đầu. 

Nhân lên lòng yêu nước và hội nhập quốc tế

10:35:04 07/12/2019
ĐH Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/12/2019, tại Hà Nội, với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Sông Thương - Cô hiệu trưởng như người bạn của giáo viên

10:23:35 07/12/2019
Với học sinh tốt nghiệp Tiểu học, được vào Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh là mơ ước của rất nhiều em ở thành phố biển Vũng Tàu; một ngôi trường đã từng nhận Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

Giáo viên chủ nhiệm, đôi vai nặng trĩu

10:20:05 07/12/2019
Trong mọi hoạt động thì tôi không bao giờ bỏ rơi bất cứ một học sinh nào và các bạn trong lớp cũng như vậy, thành viên nào cũng đều được quý trọng như nhau.

Các thí sinh IMSO chia sẻ kinh nghiệm chinh phục Toán và Khoa học

10:12:41 07/12/2019
Kỳ thi lần thứ 16 Olympic Toán học và Khoa học quốc tế 2019 (IMSO 2019) diễn ra tại Hà Nội đến nay vẫn còn đọng lại dư âm, những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ giữa học sinh của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự...

Đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng: Vẫn còn nghịch lý

10:05:59 07/12/2019
 Các chuyên gia cho rằng, chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng là việc quan trọng, cấp bách và cần thiết. Tuy nhiên thực tế cho thấy, chương trình này chưa thực sự bài bản và hiệu quả.

20 năm nhìn lại “sân chơi” máy tính cầm tay đầu tiên cho học sinh

23:21:15 06/12/2019
“Máy tính cầm tay chính là công cụ công nghệ đầu tiên ứng dụng vào học đường thành công, từ đó tiếp nối cho các công cụ khác cùng góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà”, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển chia sẻ.

Các con đường du học đại học và thạc sĩ ở Đức

23:19:11 06/12/2019
 Với chất lượng đào tạo thuộc top đầu thế giới và bằng cấp được công nhận trên toàn cầu, Đức là một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất.

Có thể bạn quan tâm

Trước giờ G, điềm báo Hoàng Thùy sẽ nối gót H’Hen Niê tiến thẳng vào top 6?

Sao việt

00:56:04 09/12/2019
Đại diện của Việt Nam được chọn là một trong những người đẹp lọt vào top 20 giả định trước giờ diễn ra chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

BTS nhận giải "Nhóm nhạc của năm" tại Hitmakers 2019, chụp ảnh với Billie Eilish và Lil Nas X liệu sẽ có màn collab khủng nào tiếp không đây?

Nhạc châu á

00:27:12 09/12/2019
Khoảnh khắc đứng chung cùng khung hình giữa BTS và Billie Eilish ngay lập tức được các fan truyền tay nhau nhanh chóng.

Triệu Vy thừa nhận mang thai con thứ 2 ở tuổi 43?

Sao châu á

00:15:51 09/12/2019
Ngày 8/12, trang tin tức Hoa ngữ đưa tin việc Triệu Vy thừa nhận đã mang thai lần 2 ở tuổi 43.

All Star 2019 – Solo 1v1: Levi dừng bước tại bán kết trước “siêu xạ thủ” Uzi

Esport

00:00:16 09/12/2019
Ván thi đấu đầu tiên chứng kiến sự tự tin đến từ đại diện Trung Quốc khi chủ động lựa chọn một con bài rất mạnh trong thể thức solo là Kalista với điểm bổ trợ Sẵn Sàng Tấn Công, trong khi đó Levi đặt niềm tin vào Renekton ở ván đầu tiên...

Đức Huy cảm động với tinh thần của chị em đội tuyển nữ nhưng vẫn lầy lội đòi mặc đồ ngủ đi bão

Bên lề sân cỏ

23:55:16 08/12/2019
Chứng kiến hình ảnh các chị em đội tuyển nữ Việt Nam chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, bất chấp những đau đớn do chấn thương gây ra, tiền vệ Phạm Đức Huy đã không giấu được sự xúc động.

Bản mở rộng đầu tiên của Borderlands 3 được công bố

Game offline

23:46:16 08/12/2019
DLC Handsome Jackpot sẽ ra mắt vào ngày 19/12/2019 này, một trong 4 DLC mà nhà phát triển dành riêng cho Borderlands 3.

Thiếu Niên Tam Quốc Chí 2 xác nhận thời điểm Open Beta

Game online

23:44:33 08/12/2019
Tựa game mobile chiến thuật Thiếu Niên Tam Quốc Chí 2 mới đây đã xác nhận việc ra mắt game thủ đại lục vào tháng 12 này.

Larry Page: Người của những ý tưởng điên rồ và hành trình trên con đường mang tên Google

Thế giới số

23:39:01 08/12/2019
Larry Page được biết đến là người của những ý tưởng điên rồ với niềm tin trong tương lai máy tính sẽ tự lập trình lịch đi chơi, điều khiển xe, đoán biết suy nghĩ của chủ nhân và điều đó đang dần thành sự thực qua những dự án mà Google t...

Những mỹ nam Kpop thích mặc áo croptop

Phong cách sao

23:27:38 08/12/2019
Chiếc áo tưởng chừng chỉ dành cho nữ giới nhưng nhiều mỹ nam Kpop cũng rất ưa chuộng mỗi khi lên sân khấu.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam gục ngã đau đớn, phải nhờ bác sĩ cõng ra khỏi sân khi đồng đội ăn mừng huy chương vàng SEA Games

Bóng đá việt nam

23:04:14 08/12/2019
Sau khi trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 2019 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan (08/12) kết thúc, rất nhiều cầu thủ áo đỏ đã ngã gục vì kiệt sức, trong đó có đội trưởng Huỳnh Như.

Hot girl nhảy cầu Singapore hút fan ở SEA Games

Sao thể thao

22:58:58 08/12/2019
VĐV nhảy cầu Singapore Fong Kay Yian thu hút chú ý của truyền thông và các fan tại SEA Games 30 với gương mặt xinh xắn và nụ cười toả nắng.

Làm sao để làm sạch da vùng cổ của bạn?

Làm đẹp

22:46:31 08/12/2019
Nhiều bạn gái có thói quen quá chú trọng vào da mặt mà quên mất rằng bất cứ vùng da nào cũng cần phải chăm sóc, đặc biệt là da cổ. Hãy cùng chăm sóc da vùng cổ với một vài mẹo làm sạch da hiệu quả bạn nhé!

Vì sao "Frozen 2" thắng lớn?

Phim âu - mỹ

22:45:21 08/12/2019
Không ngoài dự đoán, bộ phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá - Frozen 2 đang trên đường đạt cột mốc 800 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

"Vắng anh ấy ở El Clasico khiến Real rất lo lắng"

Bóng đá thế giới

22:45:01 08/12/2019
HLV Zinedine Zidane sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng về trường hợp của ngôi sao hàng đầu này cho trận Siêu kinh điển.

Daniel Craig và những lần lái xe cho Bond trong Điệp viên 007

Hậu trường phim

22:42:11 08/12/2019
Tài tử Daniel Craig đã cầm lái nhiều Bond car kể từ lần đầu vào vai chính James Bond cách đây 13 năm.