Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán

Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên cốt cán theo mô hình bồi dưỡng mới là hỗ trợ đồng nghiệp tự học , tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán - Hình 1

Ảnh minh họa/internet

Mô hình 5- 3 -7 trong bồi dưỡng giáo viên

Mô hình bồi dưỡng giáo viên /cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Bộ GD&ĐT đang triển khai có nhiều điểm mới. Theo đó, bồi dưỡng,thường xuyên, liên tục, tại chỗ; kết hợp trực tiếp – trực tuyến với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt; biến quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng có hỗ trợ – xây dựng cộng đồng học tập tại nhà trường phổ thông.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên gồm có 9 mô đun, trong đó có 2 mô đun bắt buộc và giáo viên được lựa chọn 3 trong số 4 mô đun (tổng cộng là 5 mô đun). Ngoài ra, giáo viên có thể tham khảo tài liệu học tập của 3 mô đun còn lại.

TS Nguyễn Thị Kim Dung, chuyên gia tư vấn của Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), cho biết: Một mô đun được thiết kế với khối lượng kiến thức cho thời gian học tập là 5- 3 -7.

Trong đó, 5 ngày học tập trực tuyến. 3 ngày học trực tiếp – hỗ trợ trực tiếp, giải đáp thắc mắc, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn trực tiếp tại trường/cụm trường. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, có thể tổ chức bồi dưỡng trực tiếp do giảng viên sư phạm giảng dạy và giáo viên cốt cán là trợ giảng hỗ trợ; 7 ngày tiếp tục tự học , hoàn thành các bài kiểm tra, bài tập cuối khóa, bài khảo sát) …

Trên thực tế, do học tập trực tuyến và giáo viên vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ ở trường nên thời gian học tập cho mỗi mô đun khoảng từ 20 đến 40 ngày.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán - Hình 2

TS Nguyễn Thị Kim Dung, chuyên gia tư vấn của Ban Quản lý Chương trình ETEP.

Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực nghề nghiệp

Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên cốt cán theo mô hình bồi dưỡng mới là hỗ trợ đồng nghiệp tự học , tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhấn mạnh điều này, TS Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng, đội ngũ giáo viên cốt cán được xem như là cánh tay nối dài giữa trường đại học sư phạm, giảng viên sư phạm với trường phổ thông và các giáo viên phổ thông.

Theo đó, sau khi được bồi dưỡng vừa trực tuyến, vừa trực tiếp bởi các giảng viên sư phạm chủ chốt, các thầy cô cốt cán sẽ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp với sự hỗ trợ, góp ý của giảng viên sư phạm chủ chốt về chuyên môn.

Đồng thời, triển khai kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp, như: Tổ chức tự bồi dưỡng cho giáo viên hoàn thành các mô đun theo kế hoạch năm trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS); hỗ trợ giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông truy cập vào tài khoản học tập trên Hệ thống LMS.

Giáo viên cốt cán cũng có nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tự học trên hệ thống LMS.

Cụ thể, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trực tuyến trên LMS để giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành khối lượng học tập qua mạng và hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm qua mạng;

Hỗ trợ giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông làm bài tập thực hành mô đun bồi dưỡng, tải kết quả trên hệ thống LMS;

Chấm/đánh giá các bài tập hoàn thành mô đun, đôn đốc trả lời khảo sát về mô đun bồi dưỡng và khảo sát về chương trình bồi dưỡng;

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng trực tiếp, trao đổi kế hoạch bài dạy, dự giờ, thảo luận chuyên đề, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục năm cho các đồng nghiệp…

“Những hỗ trợ này là thường xuyên, liên tục ngay cả khi đồng nghiệp hoàn thành các mô đun bồi dưỡng hoặc chưa được học tập trên hệ thống LMS; từ đó xây dựng và phát triển cộng đồng học tập theo môn học và trong chính trường của mình” – TS Nguyễn Thị Kim Dung chia sẻ.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán - Hình 3

Ảnh minh họa

“Điểm tựa” của giáo viên cốt cán

Theo TS Nguyễn Thị Kim Dung, Ban Quản lý Chương trình ETEP là đơn vị điều phối các trường đại học sư phạm/Học viện Quản lý giáo dục tham gia ETEP đồng hành cùng đội ngũ cốt cán trong hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành các mô đun bồi dưỡng phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều hình thức và các kênh khác nhau.

Có thể kể đến việc phối hợp với các trường sư phạm được giao nhiệm vụ biên soạn các mô đun bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, bám sát những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cốt cán có đủ năng lực về chuyên môn và phương pháp hỗ trợ; nhiệt huyết và sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng;

Lựa chọn, phân công các giảng viên sư phạm chủ chốt hỗ trợ đội ngũ cốt cán trong bồi dưỡng đại trà.

Ban Quản lý Chương trình ETEP cũng tham gia xây dựng và trình ban hành các văn bản chỉ đạo từ cấp Bộ, đến cấp Sở, trường đại học sư phạm/Học viện Quản lý giáo dục để đôn đốc đội ngũ đại trà hoàn thành các mô đun bồi dưỡng. Tham gia hoàn thiện hệ thống LMS để đội ngũ cốt cán thuận lợi, dễ dàng tương tác với đồng nghiệp và sự hỗ trợ của các nhà cung ứng LMS đến từng đơn vị cơ sở.

“Tóm lại, theo mô hình bồi dưỡng mới, giáo viên tự học, tự bồi dưỡng trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS), với sự hỗ trợ của giáo viên phổ thông cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt.

Điều này sẽ giúp cho giáo viên được tiếp cận với nguồn tài liệu gốc, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự học, tự bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng các cộng đồng học tập tại nhà trường” – TS Nguyễn Thị Kim Dung cho hay.

Từ năm 2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 20 về chuẩn nghề nghiệp giáo viên; trong đó quy định rõ về những tiêu chuẩn và tiêu chí của giáo viên cốt cán. Cụ thể, đối tượng cốt cán là các thầy cô đã đạt được chuẩn nghề nghiệp ở mức tốt; có kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, chia sẻ hướng dẫn đồng nghiệp; có tinh thần, thái độ sẵn sàng tham gia phát triển tài liệu cũng như sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp…

Dạy chương trình mới, giáo viên phải học cách thoát ly "lối mòn"

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang đặt ra cho các giáo viên thách thức về thay đổi phương pháp giảng dạy, tự làm mới mình, thoát khỏi những cách dạy truyền thống, truyền đạt kiến thức một chiều để áp dụng phương pháp giáo dục tích cực, giúp học sinh phát triển toàn diện hơn.

Để chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện nay giáo viên trên cả nước đang tham gia bồi dưỡng theo Chương trình ETEP của Bộ GD-ĐT.

"Không tự nâng cao năng lực là tự đào thải"

Trực tiếp tham gia chương trình bồi dưỡng, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) cho rằng, khi bước vào chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thách thức lớn nhất của giáo viên là cần thay đổi quan điểm về giáo dục, gần như phải thay đổi toàn bộ thói quen dạy học trước đây sang phương thức mới.

Dạy chương trình mới, giáo viên phải học cách thoát ly lối mòn - Hình 1

Các thầy cô chủ động tự học để chuẩn bị cho chương trình GDPT mới.

Nếu như trước đây chủ yếu thiên về kiến thức, thì trong chương trình mới, giáo viên cần biết cách biến những kiến thức thành năng lực sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày cho học sinh. Năng lực ấy bao gồm cả kiến thức, kỹ năng, thái độ để tạo thành năng lực, phẩm chất. Trước đây, quá trình học tập chú trọng nhiều vào kết quả thì nay lại chú trọng đến quá trình, như vậy khi mục tiêu giáo dục thay đổi, cách thức giảng dạy của giáo viên cũng cần thay đổi.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, bản thân được học hỏi nhiều kinh nghiệm quản lý từ các chuyên gia cũng như những đồng nghiệp khi tham gia tập huấn. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa tập huấn trực tiếp và tập huấn online cũng góp phần phát huy tinh thần tự học của cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.

"Chúng tôi nhận ra rằng, khi tham gia chương trình mới, nếu không tự nâng cao năng lực, tức đang tự đào thải chính mình. Cách tập huấn mới giúp giáo viên tăng cường khả năng tự học, sáng tạo của bản thân", cô Thúy nói.

Cũng theo Hiệu trưởng trường Nguyễn Siêu, hiện nay các tình huống tập huấn chủ yếu là giả định, do đó các giáo viên cần hiểu đây là ví dụ, thay vì áp dụng "cứng" như những bài mẫu khi vào dạy thực tế.

Sau khi học xong 2 mô đun, cô Tại Thị Sim, giáo viên Trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình đã thấm dần Chương trình GDPT 2018 từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp. "Hiện tôi đang áp dụng vào giảng dạy, sắp tới chuẩn bị cho thao giảng, tôi sẽ áp dụng kĩ thuật mới vào bài dạy. Áp dụng dần dần, chúng tôi sẽ không bỡ ngỡ khi triển khai".

Thầy Đinh Mạnh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Đồng, thuộc huyện miền núi Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, nếu như trước đây, để tập huấn, các cán bộ và giáo viên phải dành nhiều thời gian học tập trung hàng trăm người, thì nay lại được chủ động hơn về thời gian khi kết hợp trực tiếp và online.

Thầy Tuấn cho biết, ở giai đoạn đầu khi tập huấn mô đun 1, giáo viên cũng như các cán bộ quản lý còn gặp một số khó khăn do chưa quen cách học, đường truyền kém ổn định, nhưng nay đã quen với phương pháp tập huấn, thầy Tuấn cũng như nhiều thầy cô khác trong trường lại rất hào hứng học tập.

Là một cán bộ quản lý, thầy Đinh Mạnh Tuấn cho biết, bản thân biết thêm nhiều cách làm hay trong việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, phát triển nhà trường khi áp dụng chương trình phổ thông mới...

"Nếu như trước đây, các trường chủ yếu chỉ kêu thừa, hay thiếu giáo viên, trên phân công bao nhiêu nhân sự chúng tôi nhận từng ấy, nhưng giờ cần tính toán cân đối ngay các môn trong trường, một số môn đặc thù có thể kiến nghị xin hỗ trợ từ giáo viên cấp 2 xuống hoặc kiến nghị để huyện cân đối giữa các trường. Hay chỉ đơn giản như câu hỏi, làm thế nào để khích lệ động viên giáo viên trong giảng dạy. Câu hỏi có nhiều đáp án, tất cả đều đúng, nhưng chúng tôi cần tìm qua đáp án đúng nhất, quá trình thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp giúp chúng tôi có thêm những câu chuyện, tình huống thực tế để áp dụng vào chính trường mình", thầy Tuấn chia sẻ.

Giáo viên phải nâng cao tinh thần tự học

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Đồng cho biết, điều quan trọng nhất khi tập huấn cho chương trình mới là giáo viên phải thay đổi tư duy, có tinh thần tự học một cách chủ động nhất.

Dạy chương trình mới, giáo viên phải học cách thoát ly lối mòn - Hình 2

Quá trình bồi dưỡng giáo viên giúp thầy cô có thêm những kỹ thuật dạy học mới như cách tổ chức học nhóm, các trò chơi, cách quan sát học sinh...

"Trước đây, tham gia tập huấn, nhiều thầy cố có tư tưởng chỉ cần được 5 điểm cho qua, học lấy lệ, nhưng đến nay, mỗi người có 1 tài khoản riêng, có sự giám sát và chấm bài rất gắt gao. Nếu không hoàn thành những yêu cầu đặt ra thì sẽ bị đánh trượt. Do đó, quá trình tập huấn này cũng giúp thầy cô tạo ra thói quen tự học, tìm tòi, nghiên cứu", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Đồng nói.

Thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên cốt cán môn Âm nhạc tại Trường Tiểu học Cự Đồng (Thanh Sơn, Phú Thọ) cũng cho biết, là môn đặc thù trong trường phổ thông, do đó cách tập huấn trực tiếp hiệu quả hơn với môn học này. Qua quá trình tập huấn cùng các giảng viên từ các trường ĐH Sư phạm, thầy Cường chia sẻ bản thân đã thay đổi nhiều về phương pháp giảng dạy, chuẩn bị tốt hơn cho mỗi giờ lên lớp.

"Khi tập huấn, giáo viên được hướng dẫn rất nhiều kỹ năng sư phạm, các phương pháp dạy học mới.Ví dụ, trước đây dù học hát nhạc, nhưng việc nghe âm thanh của học sinh lại rất hạn chế, chủ yếu vận động tại chỗ, còn theo hướng dẫn cách dạy mới, các thầy cô có thể sử dụng các video, các đoạn nhạc, bài hát, trình chiếu và phát để học sinh nghe và làm theo. Hoặc giáo viên có thể tổ chức các trò chơi, các hoạt động nhóm, có các cách để khuấy động tinh thần sôi nổi trong lớp học. Sau khi tập huấn, bản thân tôi đã áp dụng với các lớp học hiện nay và nhận thấy học sinh hứng thú hơn rất nhiều", thầy Cường cho hay.

Còn theo thầy Trần Vũ Định, giáo viên môn Khoa học tự nhiên Trường THCS Đắk Bu'k So, huyện Tuy Đức, Đắk Nông, việc tập huấn giáo viên là rất cần thiết, giúp trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức cho bản thân để sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc tập huấn cũng giúp giáo viên thoát khỏi những "lối mòn" trong phướng pháp giảng dạy để học thêm những cách làm sáng tạo hơn, giúp học sinh không chỉ có kiến thức mà còn có thêm những kỹ năng cần thiết, phát triển toàn diện.

"Để dạy học sinh, trước tiên thầy cô cũng cần học và đặc biệt là tự học. Nhưng thực tế, giáo viên phổ thông không có nhiều cơ hội được trao đổi, học hỏi trực tiếp từ giảng viên các Trường ĐH Sư phạm. Quá trình tập huấn giúp chúng tôi có thêm những kỹ thuật dạy học mới như cách tổ chức học nhóm, các trò chơi, cách quan sát học sinh hay cả những phương pháp kiểm tra đánh giá mới", thầy Định chia sẻ./.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Thủ khoa xinh đẹp với điểm 10 đồ án của Đại học Xây dựng01:54Thành tích đáng nể của SV Bách khoa Hà Nội thổi sáo bằng cuống lá đu đủ00:43Học sinh nhiễm Covid-19, sẽ thi tốt nghiệp THPT thế nào?05:25Hà Nội và một loạt tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học tuần tới02:00Thí sinh không nên mất nhiều thời gian vào việc đăng ký nguyện vọng lần đầu?06:05Kịch bản nào nếu học sinh thi trực tuyến?01:29Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao môn toán: Tích phân31:06[TRỰC TIẾP] Tìm hiểu ngành kỹ xảo điện ảnh - hoạt hình 3D - game58:30Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn toán: Phương trình đường thẳng37:13Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn hóa: Sắt16:53Nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có chứng chỉ TOEIC02:50Mẹo học phát âm như người bản xứ05:09Cách đơn giản cùng con học tiếng Anh tại nhà00:15Video hướng dẫn cách làm bài văn Nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lý trong kỳ thi THPT34:59Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn sử: Bảo vệ thành quả cách mạng23:47Bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao môn sinh: Phả hệ28:41Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Hướng dẫn làm tốt các bài toán tích hợp42:42Học nghề chương trình 9+: "Con đường tắt" giúp bạn trẻ có việc làm ổn định02:41Ôn thi tốt nghiệp THPT: Phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit36:18Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hoá: Dành trọn điểm khi làm dạng bài tập Peptit47:36

Tiêu điểm

3 tỉnh cho học sinh nghỉ hè sớm
20:47:14 10/05/2021
Nữ sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân từng đoạt HCV bóng rổ, có thân hình cực chuẩn
06:48:52 10/05/2021
Học sinh có giấy chứng nhận nghề được cộng điểm khi xét tốt nghiệp
09:58:58 09/05/2021
GS. Đàm Thanh Sơn và ngã rẽ định mệnh nổi danh khắp thế giới
09:00:29 09/05/2021
Học sinh là F0, thi tốt nghiệp THPT như thế nào?
13:46:58 10/05/2021
3 nam sinh học tập xuất sắc, gây bất ngờ bởi tên gọi đặc biệt
08:35:14 09/05/2021
Hà Nội: Chưa vội kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến
08:41:54 09/05/2021
Câu hỏi nào rồi cũng có lời giải cả
10:01:26 09/05/2021
Nhiều tỉnh thành kết thúc năm học sớm để phòng ngừa dịch bệnh
06:39:59 10/05/2021
Bắc Ninh: 10 thí sinh được xét tuyển thẳng đại học năm 2021
11:55:57 10/05/2021

Thông tin đang nóng

Cháy nhà khiến 8 người chết ở TP.HCM: Công an xem xét dấu hiệu tội phạm
18:38:54 10/05/2021
Kinh dị: Lỡ làm bạn gái buồn, thanh niên livestream chặt luôn đốt ngón chân để tạ lỗi, quyết không đi bác sĩ nối lại
22:08:58 10/05/2021
Phạm Băng Băng xuống sắc nhanh chóng, xuất hiện ở sân bay nhưng chẳng ai ngó ngàng đến
19:58:01 10/05/2021
DJ Vạn Phúc qua đời ở tuổi 28
22:43:37 10/05/2021
Quách Ngọc Ngoan hành xử trái ngược khi chia tay Lê Phương và Phượng Chanel
20:34:51 10/05/2021
Ngày nào còn khẩu chiến, nay Trang Trần "quay xe": Khen hết lời và bênh con dâu đại gia Phương Hằng trước tin đồn "dao kéo"
21:13:38 10/05/2021
11 giờ đêm chồng lao đến thay bóng đèn hỏng cho vợ cũ, cô vợ bầu đủng đỉnh đến sau cho anh ta một màn "chết lặng"
19:24:09 10/05/2021
Đan Trường bất ngờ "cạo trọc", tạm biệt huyền thoại tóc quyển vở
20:53:25 10/05/2021
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện giữa bê bối lộ clip ngoại tình: Bùng nổ visual xuất sắc, nhan sắc thuần khiết tựa nàng thơ
22:16:18 10/05/2021
Minh Luân bảo vệ Hoài Linh giữa biến căng với vợ Dũng "lò vôi", hình ảnh đôi tay lấm lem và thái độ của nam danh hài gây chú ý
19:42:27 10/05/2021

Tin mới nhất

Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 2 thí sinh được xét tuyển thẳng đại học

22:07:42 10/05/2021
Nguyễn Thanh Bình và Hà Hải Đăng đều là học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) được miễn thi tốt nghiệp THPT và được xét tuyển thẳng đại học năm 2021. 

Tài trợ hơn 37 tỷ đồng học bổng cho học sinh toàn quốc học trực tuyến

22:07:39 10/05/2021
Ngày 10/5/2021, iSMART Education cho biết sẽ tài trợ hơn 37 tỷ đồng học bổng cho toàn bộ học sinh theo học chương trình iSMART trên toàn quốc, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc học. 

Cảnh giác lừa luyện thi vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa

21:42:58 10/05/2021
Càng gần đến ngày khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa thì những Website luyện thi, thậm chí mạo danh trường xuất hiện ngày càng nhiều.

Nghệ An: Hoàn thành kiểm tra định kỳ, tiếp tục dạy học theo hình thức phù hợp

21:41:01 10/05/2021
Ngày 10/5, các trường học tại Nghệ An vẫn hoạt động bình thường, bước vào tuần học thứ 34. Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh, phòng dịch Covid-19. 

Mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2021

21:38:09 10/05/2021
Thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thituyensinh.vn, hoặc trên website của trường dut.udn.vn.

Thực hiện 'nhiệm vụ kép' đảm bảo chất lượng tốt nghiệp THPT

21:34:00 10/05/2021
Chia lớp đảm bảo giãn cách để tiếp tục hoàn thành chương trình năm học và ôn tập cho học sinh lớp 12, các trường THPT tại Quảng Ninh từng ngày nỗ lực hướng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, chất lượng. 

Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà cho học sinh Trà Vinh

21:31:58 10/05/2021
Sáng 10/5, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dẫn đầu đã đến dự lễ chào cờ đầu tuần và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường ...

Cuộc thi sáng tạo công nghệ Solve For Tomorrow trở lại

21:29:30 10/05/2021
Cuộc thi Solve For Tomorrow do Samsung khởi xướng mở đơn đăng ký từ 15/4, cho các thí sinh lứa tuổi 12-18. Năm nay, tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng.

Không để học trò thiếu sách

21:24:32 10/05/2021
Ngành GD-ĐT các tỉnh miền núi Tây Bắc có đồng quan điểm sẽ không để cho học sinh nào phải học chay trong năm học sắp tới. 

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành: “Nếu con giỏi hơn mình thì càng tốt”

21:22:42 10/05/2021
Học kiến thức trên trường lớp chỉ là một phần nhỏ trong công cuộc khổ luyện. Cần phải khổ luyện con trong mọi mặt, đặc biệt về tư duy và khả năng tự học, phải giúp con biết Học ăn, học nói, học gói, học mở.

Chuyên gia giáo dục, TS. Giáp Văn Dương: Học trực tuyến có thể tạo ra một lớp học sinh mới

21:18:40 10/05/2021
Việc đầu tiên cần làm là giảm thời lượng học trực tuyến sao cho phù hợp. Với kinh nghiệm cá nhân, tôi cho rằng không nên học trực tuyến quá 20 tiết/tuần. Còn lại, nên để thời gian cho học sinh tự học, tự đọc sách theo chủ đề. - TS. Giáp...

6 'cái giá phải trả' để trở thành thủ khoa với điểm GPA 4.0

21:16:30 10/05/2021
Cái được của GPA 4.0 hay của thủ khoa rất nhiều, nhưng cái giá phải trả của sự hoàn hảo đó là gì?

16 trường đại học tại Hà Nội kéo dài thời gian học online

21:11:55 10/05/2021
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học tại Hà Nội thông báo cho sinh viên tiếp tục học online, hoãn thi tập trung.

Vì sao ĐH Y dược TP.HCM không tăng học phí năm 2021 dù khó khăn?

21:09:58 10/05/2021
Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa chính thức công bố quyết định không tăng học phí đại học chính quy năm học 2021-2022.

Du học sinh Việt Nam thi hùng biện ‘Nhật Bản - Covid và tôi’

20:57:10 10/05/2021
Cuộc thi dành cho du học sinh Việt Nam yêu thích văn hóa Nhật Bản, mong muốn thổ lộ tâm tư, chia sẻ trải nghiệm của bản thân tại đất nước Mặt trời mọc và muốn tự thử thách với những điều mới lạ.

Mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2021

20:54:02 10/05/2021
Thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa TP.HCM, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thituyensinh.vn, hoặc trên website của trường là hcmut.edu.vn.

Nghệ An: Nhiều phụ huynh lo ngại dịch bệnh nên cho con nghỉ học

20:45:39 10/05/2021
Sáng nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tổ chức dạy và học bình thường. Tuy nhiên, dù các trường đã tăng cường các biện pháp phòng dịch nhưng số học sinh nghỉ học vẫn rất đông.

Những quyết sách quan trọng cho đổi mới giáo dục

20:42:38 10/05/2021
Giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước.

Không hiếm ngành “ưu ái” học phí

20:39:20 10/05/2021
Bên cạnh các trường chuyên về đào tạo khối sư phạm, một số cơ sở giáo dục đại học đưa ra chính sách ‘ưu ái’ về học phí cho một số ngành, lĩnh vực đào tạo. 

Các kỳ thi quan trọng có thay đổi?

20:36:57 10/05/2021
Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức ra sao, có thay đổi so với dự kiến?...

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao môn toán: Tích phân

19:52:37 10/05/2021
Vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 10.5, Báo Thanh Niên phát sóng chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2021 môn toán tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Sở GD-ĐT Bình Thuận ủng hộ phương án thuê máy bay chuyển đề thi ra đảo Phú Quý

19:47:02 10/05/2021
Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận đã trình phương án lên UBND tỉnh theo hướng tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT trên đảo Phú Quý và đề xuất phương án thuê máy bay vận chuyển đề thi ra đảo.

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu cho học sinh nghỉ hè sớm để phòng Covid-19

19:45:03 10/05/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Phi Long yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ hè sớm để phòng dịch Covid-19.

Xáo trộn thi cử vì Covid-19

19:37:53 10/05/2021
Đợt bùng phát dịch Covid-19 bất ngờ và lan rộng sau kỳ nghỉ lễ đã khiến nhiều nơi, trong đó có các tỉnh thành miền Trung, đã phải gấp rút điều chỉnh phương án thi cử cho học sinh.

Đặc cách xét tốt nghiệp THPT đối với thí sinh mắc Covid-19

17:16:54 10/05/2021
Thí sinh mắc Covid-19 phải điều trị, không thể dự thi tốt nghiệp THPT, theo quy chế hiện hành sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả chương trình đào tạo hệ 9+

14:19:52 10/05/2021
Những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo hệ 9 cộng (định hướng vừa học nghề, vừa học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở), mang lại hiệu quả tích cực.

Xây dựng con người phát triển toàn diện

14:18:40 10/05/2021
100% trường học tuyên truyền về nếp sống văn hóa cho học sinh, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Học sinh cần có môi trường để khám phá tối đa các khả năng của bản thân

12:15:55 10/05/2021
Mỗi học sinh đều tiềm ẩn những thế mạnh, năng lực khác nhau. Vì vậy, các em cần có môi trường lý tưởng để thử sức, trải nghiệm và khai phá những khả năng của bản thân. 

Có thể bạn quan tâm

Dòng tiền đổ vào bluechips, chứng khoán tăng điểm mạnh

Đời sống

04:36:10 11/05/2021
Bất chấp số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, đặc biệt nhóm bluechips.

Ngày càng nhiều phụ nữ Hàn mất việc vì Covid-19

Thế giới

04:31:09 11/05/2021
Ngành dịch vụ và giáo dục chịu ảnh hưởng, phải ở nhà chăm con là những lý do khiến lao động nữ có gia đình ở xứ kim chi phải tạm dừng hoặc từ bỏ công việc.

Điều tra các cá nhân, tổ chức gây ra ổ dịch nguy hiểm Shin Young, SJ Tech

Sự kiện nóng

01:21:58 11/05/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ Công ty TNHH MTV Shin Young, Công ty TNHH MTV SJ Tech.

Diễn biến mới vụ tài xế lái siêu xe Ferrari lăng mạ CSGT TP.HCM

Pháp luật

00:19:27 11/05/2021
Nam thanh niên lái siêu xe Ferrari lăng mạ, chống đối khi CSGT TP.HCM dừng xe kiểm tra phương tiện vừa lên tiếng về vụ việc.

Nữ sinh uống rượu tông chết 4 người ở Girl From Nowhere 2 hóa ra là chuyện có thật, số nạn nhân còn kinh hoàng hơn thế!

Phim âu mỹ

00:07:38 11/05/2021
Ngoài đời thật, câu chuyện thậm chí còn tàn khốc hơn rất nhiều so với tập 3 Girl From Nowhere 2.

Bom tấn cổ trang của Yuri (SNSD) được netizen nức nở khen: Nội dung chuẩn mực, diễn viên lại cực xinh

Phim châu á

23:59:11 10/05/2021
Phim cổ trang Bossam: Steal The Fate do Yuri (SNSD) đóng chính được đánh giá cao về cả nội dung lẫn hình thức.

Minh Tú tái xuất màn ảnh rộng, đóng cảnh nóng cực bạo với trai đẹp

Phim việt

23:50:22 10/05/2021
Minh Tú sẽ trở lại điện ảnh với vai nữ chính trong một dự án hoàn toàn mới.

Trịnh Sảng từng đánh bại Nhậm Gia Luân nhờ diễn xuất, còn được Chương Tử Di khen đến ứa nước mắt?

Hậu trường phim

23:40:08 10/05/2021
Màn nhập vai của Trịnh Sảng khi ấy đã khiến Chương Tử Di vừa xem vừa nghẹn ngào.

MU giữ chân thành công Cavani

Bóng đá thế giới

23:38:31 10/05/2021
Phong độ cao trong giai đoạn cuối mùa giúp Edinson Cavani được giữ lại MU thêm ít nhất một mùa giải.

Tiền đạo Premier League hành hung CĐV

Bên lề sân cỏ

23:35:57 10/05/2021
Oliver McBurnie đối mặt rắc rối lớn sau khi bị ghi lại cảnh đánh đập một CĐV trên đường phố.

Nathan Lee bất ngờ gia nhập hội "chỉ follow mình em"

Sao việt

23:31:59 10/05/2021
Không chỉ dành cho Sơn Tùng những lời khen, người hâm mộ còn phát hiện Nathan Lee thể hiện mức độ quý mến giọng ca Muộn Rồi Mà Sao Còn bằng cách cực độc đáo.

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với Jordan

Bóng đá việt nam

23:26:01 10/05/2021
Nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất để đạt được mục tiêu cao nhất ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã chốt lịch thi đấu giao hữu với đội tuyển Jordan tại UAE vào ngày 31-5.

Hai chú chó vượt qua thử thách 'trông đồ ăn' dù thèm chảy dãi

Hài hước

23:24:54 10/05/2021
Hai chú chó như đang cố nuốt nước miếng vào trong khi chủ giao cho nhiệm vụ ngồi trông đồ ăn.