Mẫu kế hoạch bài dạy 5512 quá dài dòng vô bổ, nhiều thày cô chỉ soạn đối phó

Cần bỏ ngay việc kiểm tra hồ sơ sổ sách mà nên tập trung vào việc kiểm tra chất lượng giờ dạy, kiểm tra chất lượng học sinh là chính xác nhất.

Giáo án lên lớp của giáo viên đã được đổi tên đến vài lần, nào là đổi thành thiết kế bài dạy , nào là kế hoạch bài dạy . Mỗi lần đổi tên cũng kèm theo đổi luôn hình thức, cách soạn một bài dạy lên lớp.

Mẫu kế hoạch bài dạy 5512 quá dài dòng vô bổ, nhiều thày cô chỉ soạn đối phó - Hình 1

(Ảnh minh họa: Tailieugiangday.com)

Tuy nhiên, nhìn quy định soạn một kế hoạch bài dạy mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành trong Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, nhiều giáo viên đã thật sự “choáng”.

Chúng tôi “choáng” vì nếu soạn đúng theo tinh thần của công văn thì mỗi kế hoạch bài dạy sẽ có độ dài hàng chục trang giấy, “choáng” vì lo ngại sẽ lấy thời gian đâu để mà soạn, “choáng” vì mỗi ngày nếu dạy 5 tiết mà có tới 5 kế hoạch bài dạy dài hàng dăm chục trang như thế sẽ thế nào?

Những quy định máy móc, hình thức và dài dòng

Đầu tiên phần mục tiêu, yêu cầu giáo viên phải ghi đầy đủ kiến thức, năng lực, phẩm chất mà mục nào cũng quy định nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài, nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì, nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ…

Phần thiết bị dạy học học liệu cũng yêu cầu nêu cụ thể các thiết bị dạy học học liệu được sử dụng trong bài dạy.

Phần tiến trình dạy học gồm các hoạt động dạy học trên lớp, từng hoạt động đều có mục tiêu riêng, nội dung, sản phẩm, cách tổ chức hoạt động. Cụ thể:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động)

a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện (xử lí tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà học sinh phải hoàn thành: kết quả xử lí tình huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực hành; trình bày, mô tả được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện.

d) Tổ chức thực hiện: Trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho học sinh từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động).

a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học , học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt động 1.

c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cần viết ra, trình bày được.

d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của học sinh.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức đã học và yêu cầu phát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho học sinh.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập; các bài thực hành, thí nghiệm do học sinh thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình.

d) Tổ chức thực hiện: Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho học sinh; hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của học sinh thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp).

b) Nội dung: Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

c) Sản phẩm: Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và giải quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn.

d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của giáo viên .

Giáo án dài lê thê, chỉ lo cho việc soạn thì thời gian nào nghiên cứu bài dạy?

Nếu theo đúng những yêu cầu về cách thiết kế một kế hoạch bài dạy trong Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH thì một thiết kế hoàn chỉnh sẽ có độ dài hơn 10 trang giấy.

Cô giáo Thanh Tâm bức xúc: “Chỉ một hoạt động mà đã soạn không dưới 2 trang giấy, một tiết dạy không dưới 10 trang, một ngày 5 tiết sẽ ra sao , còn thời gian chấm bài nữa hay không?”.

Chưa nói đến tự soạn mà chỉ copy, sao chép một lúc dăm chục trang kế hoạch cũng chẳng đủ sức để làm.

Bạn Phạm Hoan thắc mắc: “Rất máy móc khi yêu cầu giáo án phải chung một mẫu giáo án . Có cần thiết phải ghi tên trường, tổ chuyên môn, tên giáo viên trong mỗi bài soạn không?

Có nhất thiết hoạt động nào cũng yêu cầu nêu mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tổ chức thực hiện hay không?

Đã có rất nhiều giáo viên nói soạn theo công văn 5512 chỉ để kiểm tra (tức là đối phó) còn thực tế trên lớp không ai làm như vậy. Thời gian 45 phút mà thực hiện các hoạt động đó trong khi học sinh không có sự chuẩn bị bài thì chỉ giỏi lắm được 1/3 yêu cầu”.

Bao nhiêu giáo viên đi dạy phải nhìn giáo án?

Bạn Vũ Thị Hạnh nói rằng: “Bản thân mình dạy không bao giờ xem giáo án. Nó chỉ là thứ để kiểm tra. Cái quan trọng là bàn xem với kiểu bài này, với kiểu học sinh này thì sẽ dạy thế nào? Đừng đưa ra lý thuyết hàn lâm rồi thầy cô cứ gò mình ra ép các bài dạy trên giấy cho nó giống với lý thuyết ấy làm gì?”

Bạn Kim Phạm nói: “Tôi nghĩ là làm sao cho các em học sinh nắm kiến thức cơ bản, ngắn gọn, dễ nhớ nhất và vận dụng vào chính đời sống thực tế của học sinh là đã thành công chứ bày ra soạn giáo án theo chủ đề dài lê thê mà giáo viên lên lớp cũng không rập khuôn như kế hoạch bài dạy được.

Trong mỗi lớp có nhiều đối tượng khác nhau nên phương pháp truyền tải kiến thức cũng rất khác nhau trong mỗi lớp”.

Bạn Đỗ Hoàng Giang cho biết: “Tôi 27 năm công tác lên lớp gần như không cần giáo án, soạn chỉ để kiểm tra, quan trọng là học sinh nắm được gì chúng có thích mình dạy không?” .

Những kiến nghị của giáo viên

Bạn Nguyễn Nhàn bày tỏ: “Thật ra giáo án cũng chỉ hình thức, nó không thể phù hợp hết tất cả học sinh và hầu như mình thấy chưa thầy cô nào dạy theo giáo án. Chỉ thấy tốn giấy mực mỗi khi kiểm tra xong rồi vứt đó”.

Bạn Trần Văn Thanh: “Tôi đồng tình với quan điểm “quan trọng nhất không phải hồ sơ như thế nào mà là giáo viên dạy như thế nào trên lớp”.

Đối với một giáo viên đã có kinh nghiệm (khoảng 5 năm trở lên) việc soạn một giáo án quá chi tiết, quá dài dòng chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc (giấy mực) chứ chẳng mang lại hiệu quả gì cho giáo viên và học sinh”.

Bạn Lê Hồng Quân đề nghị: “Hãy để giáo viên được tự chủ trong việc chuẩn bị kế hoạch bài giảng của riêng mình. Không nhất thiết phải đồng phục, quy chuẩn, miễn sao giáo viên thực hiện tốt tiết lên lớp của mình là được.

Thiết nghĩ ngành giáo dục nên cởi trói cho giáo viên, quản lý bằng kết quả đáp ứng chuẩn đầu ra chứ đừng đánh giá quá trình”.

Nếu không có kế hoạch bài dạy, nhà trường sẽ kiểm tra giáo viên thế nào?

Cần bỏ ngay việc kiểm tra hồ sơ sổ sách mà nên tập trung vào việc kiểm tra chất lượng giờ dạy, kiểm tra chất lượng học sinh là chính xác nhất.

Nhưng muốn việc đánh giá chính xác giáo viên dạy như thế nào? Học sinh học ra sao thì thầy cô giáo phải được quyền sát hạch đầu vào để xác nhận chất lượng học sinh.

Từ đó, các thầy cô giáo sẽ đảm bảo bằng chất lượng đầu ra cho mỗi lớp. Có thế, giáo viên mới thật sự nỗ lực trong mỗi giờ dạy chứ không phải kiểu giảng dạy đối phó (dạy thì lớt phớt mà chăm sóc hồ sơ kỹ càng để xếp loại tốt) như hiện nay.

Giáo án phải theo 1 mẫu chung, tác hại khôn lường

Kế hoạch bài dạy phải theo mẫu thống nhất của Bộ đã tạo nên thị trường mua bán giáo án, tệ nạn "văn mẫu" lại nở rộ ngay chính trong nội tại thầy cô giáo.

Chuyện học sinh chúng ta bị trói buộc, thiếu sáng tạo trong cách dạy áp đặt một chiều của thầy cô đã được dư luận lên tiếng từ lâu.

Những cuốn sách "văn mẫu, văn chọn lọc" từ tiểu học cho đến trung học nhan nhản trong các nhà sách, tiếc thay đó lại là sản phẩm được giáo viên giới thiệu cho học sinh mua tham khảo và ... học thuộc lòng.

Có đồng nghiệp của người viết vẫn thuộc lòng "mẫu" mở bài khi tả về phong cảnh quê hương "Quê hương em không phải áng mây hồng, hay cơn gió nhẹ làm rung rinh cánh hoa nhài trước cửa. Mà quê hương em là núi này, đất nọ, sông kia, là những cái gì thân thuộc nhất của em. Hễ nói đến quê hương em, là nghĩ ngay đến...".

Học sinh cứ làm theo bài mẫu của cô giáo cho là đạt điểm cao, làm trái ý cô, nói theo ý mình là điểm thấp. Thế mới có chuyện vui "Thầy giáo nọ chấm văn học sinh giỏi, vừa đọc vừa gật đầu chào lia lịa. Trả lời bạn tại sao gật đầu hoài vậy, thầy bảo cứ gặp bạn quen suốt trong bài viết của học trò".

Giáo án phải theo 1 mẫu chung, tác hại khôn lường - Hình 1

Tệ nạn "văn mẫu" lại nở rộ ngay chính trong nội tại thầy cô giáo. (Ảnh minh họa: Vanmauhoctro.com)

Cứ thế, ngày qua ngày chúng ta giáo dục ra những thế hệ học sinh thiếu sáng tạo, không dám nói điều mình nghĩ, không phải là chính mình trong... suốt cuộc đời.

Tệ hại hơn "văn mẫu" đã thấm vào máu, người ta sao chép trí tuệ của người khác để làm cả luận án thạc sĩ, tiến sĩ, sáng kiến kinh nghiệm ... để làm cơ sở trèo cao, luồn sâu hơn, gây biết bao tác hại cho dân tộc.

Tệ nạn văn mẫu đã và đang được thay đổi nhờ cách ra đề mở; những ý kiến trái chiều, những góc nhìn khác, nhưng đúng, trúng, đã được công nhận trong trong giáo dục và phản biện xã hội.

Văn mẫu dần dần sẽ không còn đất sống trong giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

Thầy cô đồng phục giáo án có nên chăng?

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết "Bộ Giáo dục vừa thay mẫu mới, chợ giáo án online lập tức trở nên nhộn nhịp" của tác giả Lê Mai, bài viết đã nhận được sự quan tâm của thầy cô giáo trên cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã ban hành Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký.

Kế hoạch bài dạy (giáo án) để tổ chức dạy học sẽ thực hiện theo khung Kế hoạch bài dạy tại Phụ lục IV của văn bản này.

Theo đó, giáo viên soạn Kế hoạch bài dạy phải theo mẫu thống nhất, vì vậy tất cả giáo viên đang dạy phổ thông phải đồng loạt thay giáo án.

Việc thay đổi mẫu giáo án mới của Bộ đã trở thành "món ăn béo bở" của những "hợp tác xã soạn giáo án mẫu".

Chỉ cần bỏ ra một ít "phí" là có ngay giáo án mẫu của bất cứ môn học nào trong chương trình phổ thông mới và cũ.

Vô hình trung Kế hoạch bài dạy phải theo mẫu thống nhất của Bộ đã tạo nên thị trường mua bán giáo án, tệ nạn "văn mẫu" lại nở rộ ngay chính trong nội tại thầy cô giáo.

Mỗi học trò, mỗi lớp học, mỗi trường học là những trận địa khác nhau mà người chiến sĩ cầm phấn phải tấn công để tiêu diệt giặc dốt.

Mỗi trận đánh khác nhau cần một phương án, kế hoạch tác chiến khác nhau, không thể dùng chung một phương án.

Dạy học cũng vậy, phải linh hoạt sử dụng các phương pháp với mỗi đối tượng học sinh, dạng bài học.

Vì vậy, không thể dùng chung một mẫu bài soạn, phải để giáo viên được tự do sáng tạo, viết kế hoạch bài dạy theo kiểu của mình thích, hình thức mình diễn đạt.

Xin đừng đồng phục giáo án, lặp lại vết xe đổ văn mẫu trong giáo dục. Đồng phục giáo án sẽ tạo ra thợ dạy, robot dạy học, chứ không phải những người thầy truyền đạt hứng thú học tập trong dạy học, hứng thú học tập là cái học sinh cần chứ không phải những bộ hồ sơ đẹp.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trường học thành phố thích ứng nhanh với dạy online01:06Tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thí sinh cần lưu ý gì?01:02:00Những điều đừng bao giờ làm trong ngày đầu trẻ mầm non đi học lại04:52Học sinh Đồng Nai đi học lại từ ngày 1.314:23Chàng trai 10 năm 'đi tìm giọng nói'00:21Học sinh đi học lại từ 1.3, phụ huynh, giáo viên nhảy cẫng vui mừng01:48Tuyển sinh 2021: Cùng một lúc có được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển?10:25Học online - Hiệu quả và bất cập06:49Muốn làm ở lĩnh vực dịch tễ thì học ngành nào?01:22Thông tin cần biết về khối ngành kinh tế - ngân hàng - luật01:00:48Đại học công lập quốc tế trực thuộc Viện hàn lâm dành cho học sinh yêu khoa học công nghệ02:19Học sinh đi học từ 1.3, sinh viên ĐH khi nào trở lại trường?01:48Đến trường trên đôi chân của mẹ02:23Trường học tìm cách bảo mật lớp học online00:40Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường01:48Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)01:01:41Hàng chục ngàn sinh viên trường nghề sẽ trở lại trường vào 1.301:48Tuyển sinh 2021: Bí quyết chọn phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển03:44Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong dịch Covid-1902:03Trường học xịt khử khuẩn, vệ sinh lớp học chờ học sinh đi học trở lại02:54

Tiêu điểm

Trách nhiệm hàng đầu
19:34:09 07/03/2021
Thành tích ấn tượng của Phó Giáo sư trẻ nhất khối Học viện, trường CAND
12:27:16 09/03/2021
Nghị lực của cô giáo có vết bớt lớn trên mặt
11:51:17 08/03/2021
Ba phương thức tuyển sinh vào các trường CAND năm 2021
12:13:26 09/03/2021
Cô gái Việt Nam đầu tiên 'xông pha' vào buồng máy tàu viễn dương
20:31:19 08/03/2021
Trường tư lại lo 'phá sản' nếu không được dạy học trước khai giảng
19:32:01 07/03/2021
Nếu cần, hãy thay đổi diện mạo để có cuộc sống tốt hơn
19:43:46 07/03/2021
Đại học Luật Hà Nội giảm chỉ tiêu
06:10:10 08/03/2021
Hà Nội chốt sách giáo khoa lớp 2 và 6 vào đầu tháng 4
09:21:04 08/03/2021
Những tiêu chuẩn sức khoẻ bắt buộc khi dự thi vào khối ngành Quân đội
08:18:12 09/03/2021

Thông tin đang nóng

Trấn Thành đau lòng khi phim Bố Già bị spoil: Sao lại làm vậy với tôi
10:04:04 09/03/2021
NÓNG: Nữ diễn viên Lee Jieun qua đời bí ẩn tại nhà
10:03:23 09/03/2021
Ngọc Trinh phủ cây xanh quanh biệt thự 55 tỷ để "khỏi ai dòm"
13:50:56 09/03/2021
Em gái kết nghĩa gửi hết đồ Vân Quang Long về Việt Nam: Tôi đã giải quyết xong mọi ân oán
14:04:48 09/03/2021
Con gái Thu Thủy lần đầu tiên được ba mẹ đưa đi sinh nhật
10:06:14 09/03/2021
Vợ cũ phản ứng ra sao khi bị gièm pha chuyện lợi dụng Việt Anh để PR bán hàng online?
10:08:21 09/03/2021
Phùng Thiệu Phong sốt ruột hối thúc Triệu Lệ Dĩnh mang bầu lần 2, thậm chí còn giở mánh khoé với vợ?
12:00:26 09/03/2021
Soi 'nhà tân hôn' của Hyun Bin và Son Ye Jin: Sang trọng bậc nhất, là hàng xóm của loạt sao nổi tiếng
14:47:00 09/03/2021
Thách cưới 300 triệu mẹ chồng vẫn đồng ý, ngày ăn hỏi nhà tôi xanh mặt mở phong bì tiền
12:22:41 09/03/2021
Lệ Quyên bí mật mừng sinh nhật tình trẻ
12:50:02 09/03/2021

Tin mới nhất

Những nhà khoa học nữ đầu tiên của Việt Nam có công bố quốc tế là ai?

15:51:36 09/03/2021
Việt Nam bắt đầu có một đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học từ năm 1950. Trong số đó, có nhiều phụ nữ, họ là những ai?

Dịch Covid-19, chọn ngành du lịch ra trường có việc làm?

15:45:56 09/03/2021
Vào 17 giờ 30 ngày mai (9.3), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học cho tương lai khối ngành dịch vụ, du lịch.

Tình cảm đặc biệt với Đoàn

15:32:06 09/03/2021
Võ Thị Lý, sinh viên năm 4 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Cô đã dành tình cảm đặc biệt của mình với Đoàn.

Tiếng Đức, tiếng Hàn là môn ngoại ngữ bắt buộc có phù hợp?

12:17:02 09/03/2021
 Nhiều phụ huynh lo lắng trước thông tin môn Tiếng Đức, tiếng Hàn trở thành môn học “bắt buộc” từ lớp 3 đến 12. Các nhà giáo từng thí điểm môn học này nói gì?

Bắt đầu đưa tài liệu giáo dục địa phương vào giảng dạy

12:11:09 09/03/2021
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hiện toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch và đang khẩn trương hoàn thiện việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

Hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên

12:09:30 09/03/2021
 Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thanh thiếu niên, nhi đồng, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên.

Các trường THPT chuyên hot nhất nhì Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 thế nào?

12:05:59 09/03/2021
Các trường THPT chuyên trực thuộc đại học ở Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Nuôi con chữ, sáng tương lai

12:00:30 09/03/2021
Trở thành tân thủ khoa Trường ĐH Trà Vinh, đôi bạn Thạch Nhựt Hào và Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy vẫn không ngừng phấn đấu. Dù hoàn cảnh khó khăn, hai em nỗ lực, cố gắng nuôi con chữ, sáng tương lai… 

Chuẩn ABET: Vì sao chưa mặn mà?

11:57:48 09/03/2021
ABET được đánh giá là bộ tiêu chuẩn kiểm định danh giá ở khối ngành công nghệ, kỹ thuật của Mỹ. 

Thế nào là trường học hạnh phúc?

11:52:49 09/03/2021
 Trước mỗi bài học tôi thường giao thông tin cho học sinh về nhà tự nghiên cứu, nhưng không nói chung chung mà sẽ giao từng nhóm, từng người, từng việc chi tiết.

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam: Tích cực đổi mới, sáng tạo dạy và học

11:42:22 09/03/2021
Đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến hướng tới và đạt nhiều thành tích tốt trong năm vừa qua. 

Kiến nghị một số nội dung Luật Giao thông đường bộ vào chương trình phổ thông

11:39:15 09/03/2021
Việc giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong những năm qua rất được Bộ Giáo dục và Đào tạo coi trọng về nội dung, cách tiếp cận.

Có thêm lựa chọn tiếng Hàn, tiếng Đức là quá tốt, thời tôi mơ cũng không có!

11:37:30 09/03/2021
Sinh viên năm thứ 1 đã có nhiều cơ hội thực tập, đi làm thêm. Mới học năm 3, đã có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trải sẵn thảm đỏ để mời tham gia tuyển dụng.

Triển khai chương trình lớp 2, lớp 6: Chú trọng thực nghiệm sách giáo khoa

11:32:52 09/03/2021
Từ kinh nghiệm triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ở lớp 1, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GDĐT quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng cần chú trọng việc dạy thực nghiệm bởi khi triển khai trên thực tế mới nhìn ra được các vấn đề...

Trường đại học đầu tiên ở TPHCM xây dựng kí túc xá dành riêng cho nữ sinh khó khăn

11:26:07 09/03/2021
Ký túc xá nằm ngay cạnh trường, đi lại thuận tiện, đầy đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày và một số trang thiết bị học tập.

Dạy thể dục, làm thí nghiệm qua học trực tuyến: Cái khó “ló” cái hay

11:02:02 09/03/2021
Để việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả, chất lượng, GV đã sáng tạo, vận dụng nhiều cách dạy để bảo đảm yêu cầu môn học đồng thời thu hút HS tham gia.

Đưa tiếng Hàn, tiếng Đức thành ngoại ngữ 1, học sinh có thêm nhiều lựa chọn?

10:56:15 09/03/2021
Các chuyên gia cho rằng, việc đưa tiếng Hàn, tiếng Đức thành ngoại ngữ 1 sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho học sinh lựa chọn, đặc biệt những em có định hướng du học tại các quốc gia này từ sớm.

Vinh danh HS giỏi Quốc gia

09:42:29 09/03/2021
Sáng 8/3, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD-ĐT đã tổ chức Lễ Vinh danh và trao thưởng cho 37 HS đạt giải HS giỏi Quốc gia năm học 2020-2021.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 540 chỉ tiêu vào lớp 10

09:38:53 09/03/2021
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (KHTN)- Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh 540 chỉ tiêu vào lớp 10 trường THPT Chuyên KHTN năm 2021, gồm 5 lớp chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học; và lớp chất lượng cao.

Quan hệ quốc tế - ngành học thu hút thí sinh thời toàn cầu hóa

09:34:00 09/03/2021
Trong thời đại toàn cầu hóa, ngành quan hệ quốc tế đáp ứng được yêu cầu hội nhập, thường có mức điểm xét tuyển cao bởi yêu cầu về chuyên môn ngành và năng lực ngoại ngữ.

Trường vùng cao nấu ăn trở lại: Trò hồ hởi đến trường, cô hân hoan chào đón

09:32:10 09/03/2021
Sau thời gian dài tạm dừng nấu ăn bán trú ở nhiều cơ sở giáo dục, ngày 8/3 hơn 203 cơ sở giáo dục ở Điện Biên đã nấu ăn trở lại. Hơn ai hết, phụ huynh, học sinh là những người phấn khởi nhất. 

Chàng sinh viên ngành Y không từ bỏ ước mơ

09:20:52 09/03/2021
 Mình luôn quan niệm có khó khăn mới tôi luyện bản thân ngày một tốt hơn. Mỗi người sẽ có hoàn cảnh khác nhau nhưng quan trọng phải luôn nuôi dưỡng đam mê và sống hết mình với đam mê ấy, Phạm Minh Trí (năm thứ nhất, ngành Y Đa khoa, trư...

Giúp sinh viên tháo gỡ các vấn đề về áp lực tâm lý

08:37:09 09/03/2021
Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) phối hợp cùng đơn vị SPC (Social Work Practice Center) tổ chức chương trình hỗ trợ và tham vấn tâm lý miễn phí dành cho sinh viên, đặc biệt là các bạn trẻ đang gặp vấn đề về áp lực tâm lý. Chương trình b...

Điểm chung giữa luật sư và MC là gì?

08:34:42 09/03/2021
Mình là Thu Uyên, bạn bè thường gọi mình là Uyên Uyên. Mình đang là sinh viên năm cuối Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nam sinh trường Luật chọn nghệ thuật làm đam mê

08:32:30 09/03/2021
Thực hiện được ước mơ từ nhỏ, Nguyễn Phi Hùng đến từ Phú Thọ hiện đang là sinh viên năm nhất Đại học Luật Hà Nội. Bên cạnh việc theo đuổi sự công bằng, nam sinh đa tài này còn có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, đặc biệt là múa và ...

Bình đẳng giới trong giáo dục: Vượt qua rào cản

08:29:02 09/03/2021
Với nhiều nỗ lực từ việc xóa bỏ bất bình đẳng giáo dục, không ít giáo viên (GV) và học sinh (HS) nữ đã vượt lên mọi rào cản và khẳng định được mình trong công việc, cuộc sống. 

Bộ chưa ban hành Quy chế Tuyển sinh, trường đã nhận hồ sơ xét tuyển

08:13:07 09/03/2021
Đến nay, Bộ GD - ĐT vẫn đang trong quá trình xây dựng và dự thảo Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Tuy nhiên, nhiều trường đại học đã bắt đầu thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Việc này có đúng quy chế?

Có thể bạn quan tâm

Đến thăm mẹ chồng, thấy vợ cũ của chồng, tôi ngứa mắt nên hất tung mâm cơm rồi bỏ về

Tâm sự

15:50:46 09/03/2021
Đáng lẽ khi mẹ chồng gặp chuyện, người đầu tiên mà bà phải gọi là tôi. Đằng này, tôi là người cuối cùng biết chuyện.

Inter vượt ải Atalanta

Bóng đá thế giới

15:50:19 09/03/2021
Bàn của trung vệ Milan Skriniar giúp Inter hạ Atalanta 1-0 ở trận muộn vòng 26 Serie A tối 8/3.

Bộ GD-ĐT lại đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục kinh doanh có điều kiện

Đời sống

15:49:15 09/03/2021
Để đảm bảo cho công tác quản lý tại các cơ sở dạy thêm, học thêm, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong năm 2021

Lưu Đào sử dụng 20 vệ sĩ khi dự sự kiện

Sao châu á

15:46:22 09/03/2021
Theo miêu tả, nhóm của Lưu Đào chiếm hết lối đi và gây ảnh hưởng đến nhiều người.

Bình Dương: Hàng chục cảnh sát bao vây 3 cây xăng Vân Trúc nghi liên quan tới đường dây “xăng giả”

Sự kiện nóng

15:46:13 09/03/2021
Đến 9h30, nhiều xe của lực lượng công an điều tra, cảnh sát cơ động và hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn đang chốt chặn, bao vây xung quanh phía bên ngoài 3 cây xăng có tên Vân Trúc.

Trịnh Xuân Thanh khai có lãnh đạo Tổng cục cảnh sát góp tiền mua đất Tam Đảo?

Pháp luật

15:45:31 09/03/2021
Trước tòa, Trịnh Xuân Thanh phủ nhận cáo buộc đã câu kết bàn bạc với Đỗ Văn Hồng mua đất tại Tam Đảo bằng tiền thi công dự án PVC và hưởng lợi 3 tỉ đồng.

Rộ tin đồn Chi Pu từng bị NSƯT Hà Thủy đuổi về sau 2 ngày học hát

Sao việt

15:43:33 09/03/2021
Cư dân mạng cho rằng một người từng đào tạo những giọng ca hàng đầu showbiz như NSƯT Hà Thủy không dễ dàng chấp nhận ca sĩ tay ngang như Chi Pu.

Malaysia: 3 món đồ uống “thần thánh” phải thử

Ẩm thực

15:42:35 09/03/2021
Trà sữa, Bandung, cà phê là 3 loại đồ uống được người dân Malaysia ưa chuộng. Đây cũng là 3 thức uống truyền thống mà du khách không thể không thử khi đi du lịch Malaysia.

Độc lạ ngày 8.3: Tặng hoa làm bằng... lá

Sáng tạo

15:38:00 09/03/2021
Ngày 8.3, khắp các ngả đường ở TP.HCM, chợ hoa đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn bởi những hàng hoa rực rỡ sắc màu, kiểu dáng, chỉ chờ người đến mua để dành tặng cho phái nữ.

Là phụ nữ, dù khôn hay dại cũng đừng làm 3 điều đại kỵ này khi phát hiện chồng ngoại tình

Tình yêu

15:35:49 09/03/2021
Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ mạnh mẽ, can trường đến mấy cũng đớn đau đoạn trường. Thế nhưng, dù tổn thương đến mấy bạn cũng đừng dại làm 3 điều này để giữ phẩm giá cho mình.

Quang Hải chấn thương, đội đầu bảng V-League than gặp khó

Bóng đá việt nam

15:31:41 09/03/2021
Hà Nội chỉ có 5% cơ hội nhận được sự phục vụ của Quang Hải, nhưng đội đang dẫn đầu LS V-League 2021 Hải Phòng than gặp khó.

Sau clip 'dậy sóng', cô giáo uống bia với học sinh ở Thanh Hóa lên tiếng

Netizen

15:27:05 09/03/2021
Nữ giáo viên cấp 2 ở tỉnh Thanh Hóa không ngăn cản học sinh uống bia, trái lại còn cùng uống bia với học sinh và quay clip đăng lên mạng xã hội, đã nhận sai và cảm thấy xấu hổ.

Tình thương mến thương trong Bố Già nhưng Trấn Thành - Tuấn Trần lại rất khoái chặt chém nhau khi đi show

Show việt

15:22:26 09/03/2021
Trên nhiều gameshow, Tuấn Trần không ít lần dồn Trấn Thành vào thế bí, trả treo không thương tiếc với đàn anh.

Volkswagen hé lộ siêu sedan sạc nhanh như đổ xăng, có thể tự lái cấp 4

Ôtô

15:21:26 09/03/2021
Mang tên Project Trinity, chiếc sedan là một phần quan trọng trong kế hoạch thống trị làng xe điện toàn cầu của tập đoàn Volkswagen.

Chân dung nữ MC thể thao quyến rũ và những ồn ào với Ibrahimovic

Bên lề sân cỏ

15:18:05 09/03/2021
Diletta Leotta được xem là một trong những nữ MC thể thao tài năng và quyến rũ nhất thế giới, cùng những ồn ào về cuộc sống riêng, trong đó có mối quan hệ với Ibrahimovic.