Lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới (KVBG) ngày càng được nâng lên.

Lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới - Hình 1
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ 2. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ 2, sáng 4/12, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) khẳng định: Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền , an ninh biên giới quốc gia , BĐBP xác định tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng – an ninh ở KVBG là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình hiện nay.

Những năm qua, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, BĐBP đã ký kết chương trình phối hợp với 19 bộ, ngành Trung ương về tham gia phát triển KT-XH ở KVBG, trong đó đã ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về việc “Vận động đồng bào các dân tộc phát triển KT-XH, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ”.

Trên cơ sở phối hợp, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tập trung tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào các DTTS ở KVBG về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Biên giới quốc gia, các văn kiện pháp lý về biên giới, tuyên truyền, vận động đồng bào về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhất là những vấn đề liên quan đến đồng bào các DTTS.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của đồng bào các DTTS KVBG về quốc gia, quốc giới được nâng lên, tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia . Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và tình hình thực tiễn của địa bàn KVBG, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của địa phương tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, như: Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 của Chính phủ… Các đồn Biên phòng trực tiếp giúp địa phương triển khai thực hiện hàng trăm dự án, mô hình phát triển KT-XH với tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các DTTS lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đến nay, nhiều mô hình phát triển kinh tế đang được nhân rộng ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, có nơi, từ chỗ du canh, du cư với phương thức canh tác lạc hậu, đến nay bà con đã biết khai hoang, làm thủy lợi, trồng lúa nước và các loại cây nông sản, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện như: Đồng bào La Hủ, ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ; tộc người thiểu số Đan Lai ở bản Búng và bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh…

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của các địa phương, BĐBP đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, tính đến nay BĐBP đã có 22 mô hình, chương trình, phong trào giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Một số mô hình, chương trình tiêu biểu mà BĐBP đã và đang triển khai có hiệu quả như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đặc biệt Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”. Đến nay các đồn Biên phòng đã nhận 355 cháu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn làm con nuôi, được cán bộ, chiến sĩ BĐBP nuôi dưỡng tại các đồn Biên phòng.

Lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới - Hình 2
Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Pha Long (Lào Cai) cùng các cháu học sinh Trường Tiểu học Pha Long thăm nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục truyền thống yêu nước. Ảnh: Viết Tôn

Hiện nay BĐBP còn phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tuyên truyền, vận động nhân dân KVBG thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thống nhất với các tỉnh, thành ủy bố trí 455 cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, phân công 9.661 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ gia đình, trong đó hộ gia đình là người dân tộc thiểu số chiếm 48%; giới thiệu 2.096 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản sát biên giới.

Những việc làm trên đã củng cố lòng tin của đồng bào các DTTS với Đảng, Nhà nước, mối quan hệ đoàn kết quân – dân gắn bó mật thiết; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đồng bào các DTTS trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tích cực tham gia có hiệu quả cùng BĐBP và các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm… góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng DTTS và miền núi, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

BĐBP phối hợp, vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

BĐBP được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới trên đất liền dài hơn 5.032km và bờ biển dài 3.260km. Khu vực biên giới (KVBG) gồm 1.084 xã, phường, thị trấn/233 huyện, thị thuộc 44 tỉnh, thành phố, với 51 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc ở KVBG ngày càng được nâng lên.

BĐBP phối hợp, vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Hình 1
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn.

Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; tình trạng di cư vẫn còn xảy ra, tỷ lệ hộ không có đất, thiếu đất sản xuất và hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; y tế, giáo dục vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người mù chữ, tái mù chữ vẫn còn cao.

Mặt khác, đây còn là địa bàn các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đời sống khó khăn, thiếu hiểu biết về pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, phá hoại sự nghiệp cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông" ở địa bàn Tây Bắc, "Nhà nước Đê ga" ở địa bàn Tây Nguyên; "Nhà nước Khmer" ở địa bàn Tây Nam.

Do đó, với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở KVBG là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình hiện nay. Quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những năm qua, BĐBP đã ký kết chương trình phối hợp với 19 bộ, ngành Trung ương về việc BĐBP tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở KVBG. Trong đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về việc "Vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia". Phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tuyên truyền, vận động nhân dân KVBG thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"...

Trên cơ sở nội dung của Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, BĐBP các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó, BĐBP đã đưa 332 cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn, phân công 9.661 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ gia đình, trong đó, hộ gia đình là người dân tộc thiểu số chiếm 48%; giới thiệu 2.096 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản sát biên giới.

Qua đó, các đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập 1.587 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 14.822 Tổ tự quản an ninh trật tự, tạo nên một "lá chắn thép", một "phên dậu lòng dân", góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy được vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số... Thông qua đó đã xuất hiện nhiều phong trào, như: "Họ đạo gương mẫu", "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận", "Buôn làng không có người vượt biên trái phép", "Tiếng kẻng vùng biên", "Hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới", "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự"... đã được đồng bào các dân tộc thiểu số hưởng ứng và tham gia tích cực.

Cùng với đó, thực hiện Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về việc "Vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng ký kết Chương trình phối hợp với Ban, Phòng Dân tộc các tỉnh, thành, huyện biên giới; đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết.

Nổi bật là: Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở KVBG về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là Luật Biên giới quốc gia, các văn kiện pháp lý về biên giới, tuyên truyền, vận động đồng bào về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhất là những vấn đề liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số; thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số KVBG về quốc gia, quốc giới được nâng lên, tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và tình hình thực tiễn của địa bàn KVBG, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, như: Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 của Chính phủ... Các đồn Biên phòng trực tiếp giúp địa phương triển khai thực hiện hàng trăm dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội với tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng; hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đến nay, nhiều mô hình phát triển kinh tế đang được nhân rộng ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, có nơi, từ chỗ du canh, du cư với phương thức canh tác lạc hậu, đến nay, bà con đã biết khai hoang, làm thủy lợi, trồng lúa nước và các loại cây nông sản, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Tiêu biểu như đồng bào La Hủ, ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; dân tộc thiểu số Đan Lai ở bản Búng và bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh...

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của các địa phương, BĐBP đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, tính đến nay, BĐBP đã có 22 mô hình, chương trình, phong trào giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Một số mô hình, chương trình tiêu biểu mà BĐBP đã và đang triển khai có hiệu quả là: "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Bò giống giúp người nghèo biên giới", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", đặc biệt, Chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn Biên phòng". Trong đó, đã có 355 cháu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn được nuôi dưỡng tại các đồn Biên phòng.

BĐBP phối hợp, vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Hình 2

Cán bộ Đồn Biên phòng Bản Máy, BĐBP Hà Giang hướng dẫn bà con người dân tộc Phù Lá ở cụm dân cư Hoa Si Pan, thôn Bản Máy, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cách chăm sóc và phát triển mô hình "Vườn rau dinh dưỡng". Ảnh: Quang Long

Thông qua những việc làm trên, đã củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó mật thiết; qua đó, đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tích cực tham gia có hiệu quả cùng BĐBP và các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm... góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trong những năm tới, để vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phải tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chăm lo xây dựng đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở KVBG.

Hai là, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 15-2-2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Ba là, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn; phân công đảng viên đồn Biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã biên giới; tham mưu cho địa phương triển khai các chính sách về công tác dân tộc. Đồng thời, tiếp tục đưa đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản biên giới và phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình, chú trọng quan tâm, giúp đỡ các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở KVBG.

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết giữa BĐBP với các ban, bộ, ngành Trung ương. Trong đó, chú trọng Chương trình phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban dân tộc; triển khai đồng bộ các nội dung, chính sách về công tác dân tộc và dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới. Đồng thời, BĐBP các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân vững chắc.

Năm là, tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình địa bàn. Định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc BĐBP tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội ở KVBG để đề xuất với Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về cơ chế chính sách chăm lo cho sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số ở KVBG.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nam thanh niên lật tẩy chiêu trò giả bại liệt ăn xin cộng đồng mạng “vỗ tay” khen ngợi01:35Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô 16 chỗ vẫn nhấn ga đẩy CSGT đi lùi00:43Ăn mặc phản cảm đến chùa Linh Quy Pháp Ấn; Đại diện chùa lên tiếng?02:19Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Đánh ghen hài nhất hệ mặt trời; Kẻ thứ 3 lạy lục xin tha nhưng vẫn cãi mình “rất yếu ớt”03:22Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Tượng NHÂN SƯ GIZA bí ẩn lớn nhất thời đại của Ai Cập12:42Chương Trạch Thiên: Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc cùng đại gia Lưu Cường Đông đầy bê bối đời tư07:08Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào-Việt01:23Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử00:59Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10

Tiêu điểm

Đi bộ qua đường, một phụ nữ bị xe máy đâm tử vong
14:12:10 17/01/2021
Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa
10:23:26 16/01/2021
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng đồ gỗ Triệu Vy, nhiều tài sản bị thiêu rụi
13:06:07 16/01/2021
Kiến nghị mở rộng thêm 2 làn đường trên quốc lộ 1
20:39:47 17/01/2021
Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử
21:49:45 17/01/2021
Mùa cá cháo
01:22:20 17/01/2021
Cặp vợ chồng bỏ công chức về nuôi yến, thu 200 triệu mỗi tháng
09:58:27 16/01/2021
Chàng trai biến bột sữa và ngũ cốc thành hoa quả
09:54:25 16/01/2021
Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’
12:45:58 16/01/2021
PGS.TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc ĐHQG TP.HCM
06:40:12 17/01/2021

Thông tin đang nóng

Bạn thân Ngân 98 cũng nghiện mặc hở, khoe ảnh thả dáng gợi cảm vẫn sang hơn nữ DJ
05:14:05 18/01/2021
Gia cảnh đơn sơ của con dâu trùm xã hội đen Hong Kong
05:54:13 18/01/2021
Đắng lòng phận mua hàng online: Mẫu diện như tiên nữ giáng trần, mình diện như bang chủ Cái Bang
04:21:59 18/01/2021
Cựu hoa đán TVB Liêu Bích Nhi có tình yêu mới?
06:35:09 18/01/2021
Dàn hậu tưng bừng tụ họp mừng sinh nhật Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Kim Duyên chiếm sóng vì gương mặt khác lạ
06:41:33 18/01/2021
Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi trở thành tỷ phú USD bằng cách nào?
06:38:31 18/01/2021
Chuyện tình gái xinh 2k2 và anh bạn trai cuồng người yêu "quá đà"
04:53:48 18/01/2021
Xót thương cảnh chú bò đóng băng khi di chuyển dưới thời tiết -25 độ C
04:55:56 18/01/2021
‘Ngô Thanh Vân giận vì tôi đầu tư Võ sinh đại chiến, bỏ Thanh Sói’
06:24:58 18/01/2021
Mê mẩn ngắm tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
07:04:01 18/01/2021

Tin mới nhất

Đà Nẵng: Khám bệnh cho bà con nghèo

07:17:44 18/01/2021
Ngày 16-1, chùa Bà Đa và Đội Tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng đã tổ chức chương trình khám bệnh, tầm soát một số bệnh ung thư và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Phòng tránh đột quỵ mùa lạnh

07:12:30 18/01/2021
Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế, khi trời lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến... tăng cao hơn so các mùa khác.​

Người Bình Liêu chống rét

07:05:43 18/01/2021
Trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại, nhiều nơi có băng tuyết nhưng do có sự chủ động của người dân cùng với sự sâu sát, quyết liệt của chính quyền nên trên địa bàn huyện miền núi Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh đã tránh được những...

Thời tiết hôm nay 18/1: Hà Nội duy trì rét đậm 8 độ C, trời không mưa

06:56:01 18/01/2021
Hôm nay (18/1), khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Khi bí thư cấp ủy không phải là người địa phương

06:34:59 18/01/2021
Xác định tầm quan trọng của người đứng đầu cấp ủy, những năm vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và điều động, luân chuyển hàng loạt bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Thời gian làm bí thư cấp ủy, các đồng chí đã phát huy ...

Xuất hiện băng tuyết tại miền núi phía Bắc, nên dừng xe ngay

06:31:49 18/01/2021
Băng giá, mưa tuyết xuất hiện, lái xe cần dừng xe, đợi băng tan hẳn mới di chuyển tiếp vì lốp xe tại Việt Nam không thích hợp di chuyển trên đường đóng băng.

Gia Lai: Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020

06:14:42 18/01/2021
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 tại chùa Bửu Thắng (số 04A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào sáng 15-1.

Phạt mạnh hơn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

06:12:31 18/01/2021
Mặc dù tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí, nhưng tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Trên cả nước, trung bình một ngày có hơn 450 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị kiểm tra, xử lý....

Tăng cường hỗ trợ người dân vùng thiên tai

06:10:16 18/01/2021
Ngày 17-1, Ðoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến thăm và tặng quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh một tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ.

Vùng đất ngập nước ven biển: Cần bảo tồn, sử dụng bền vững

05:50:47 18/01/2021
Dù đóng vai trò quan trọng trong lưu giữ nước mặt và nước ngầm, bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng các vùng đất ngập nước vùng ven biển của tỉnh đang dần suy thoái về chất lượng, sụt giảm về diện tích...

Dự báo thời tiết 18/1, miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rét đậm

05:49:16 18/01/2021
Dự báo thời tiết 18/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

249 công dân về từ Đài Loan (Trung Quốc) hoàn thành cách ly y tế

22:06:02 17/01/2021
Ngày 17/1, bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết: Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 249 công dân về từ Đài Loan...

Tạo sự hài lòng nhất đối với mọi công dân làm thủ tục cấp căn cước

21:46:03 17/01/2021
“Làm hết việc chứ không hết giờ”; “Mọi thắc mắc của công dân phải được trao đổi, giải quyết thấu đáo”…, đó là tinh thần – yêu cầu Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông, Hà Nội đặt ra đối với các tổ lưu động khi về các địa bàn dân cư cấp Căn ...

Tự nguyện giao cảnh sát súng, pháo hoa nổ nhặt được bên đường

21:34:24 17/01/2021
Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận nhiều vũ khí, pháo hoa nổ do người dân tự giao nộp.

Chủ động phương châm "3 sẵn sàng, 4 tại chỗ và 5 không" trong phòng, chống thiên tai

21:24:59 17/01/2021
Thực hiện chỉ đạo của các cấp Trung ương, UBND TP. Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hà Nội, trong nhiều năm qua, UBND huyện Đan Phượng đã thực hiện nhiều biện pháp, với sự vào cuộc của cả hệ t...

Quảng Bình: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tránh bão lũ cho người dân ven biển

20:43:59 17/01/2021
Ngày 17/1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 134 nhà ở phòng tránh bão, lụt.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo: Cẩn trọng lái xe khi sương mù, thời tiết xấu

20:37:51 17/01/2021
Sương mù và có thể là băng giá và mưa tuyết xuất hiện tại một số điểm vùng núi phía Bắc, do đó người tham gia giao thông nên cẩn trọng trong khi di chuyển.

300 người dân ở Quỳ Hợp được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

20:26:54 17/01/2021
Với tinh thần tương thân, tương ái, ngày 17/1, Bệnh viện ĐKTP Vinh phối hợp với Phòng Tổ chức, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Thiện nguyện Tết Vì người nghèo 2021, tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Bắc Bộ rét đậm rét hại, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết

20:10:26 17/01/2021
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Hơn 71.000 tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

19:53:00 17/01/2021
Hội nghị có sự tham gia của hơn 450 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo Hội ...

Khởi động dự án đường sắt 10 tỷ USD nối TPHCM - Cần Thơ

19:32:42 17/01/2021
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định 132, giao Ban Quản lý dự án đường sắt tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Tuyến đường sắt này dự kiến có tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Khai mạc chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ”

18:37:39 17/01/2021
Chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ 13 năm 2021 đã chính thức khai mạc sáng 17-1, tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Hàng trăm sinh viên đại học Trà Vinh tham gia Ngày Chủ nhật đỏ

18:31:16 17/01/2021
Ngày 17/1, tại trường đại học Trà Vinh tưng bừng diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày Chủ Nhật đỏ.

Chiều 17/1, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới

18:28:30 17/01/2021
18h ngày 17/1, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới, số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta hiện là 1537.

Lãnh đạo Việt Nam – Trung Quốc trao đổi điện mừng

18:27:16 17/01/2021
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2021), lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã trao đổi điện mừng.

Phát hiện hơn 1.000 váy nữ không có nguồn gốc

17:05:37 17/01/2021
Nhà chức trách ở Đắk Lắk phát hiện xe khách vận chuyển hơn 1.000 váy nữ không có nguồn gốc nên tạm giữ để xử lý.

Khu du lịch 8 ha xây dựng trái phép

16:16:18 17/01/2021
Khu đất nông nghiệp 8 ha được chủ đầu tư thành khu du lịch với hàng loạt công trình xây dựng trái phép, tồn tại nhiều năm qua ở TP Long Khánh.

Tết Cộng đồng đầm ấm của bà con gốc Việt tại 6 tỉnh Tây Bắc Campuchia

15:13:58 17/01/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tối 16/1, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13 và mừng Xuân Tân Sửu 2021, Tổng Lãnh sứ quán nước ta tại tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia đã tổ chức gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt đang sinh s...

Có thể bạn quan tâm

Các quái vật kinh điển trên màn bạc có nguồn cảm hứng từ đâu?

Phim âu mỹ

08:04:20 18/01/2021
Bên cạnh cảm hứng từ những tác phẩm nghệ thuật, một số quái vật kinh điển trên màn ảnh được tạo ra dựa trên diễn viên có thật, đồ ăn, hay thậm chí tình trạng sức khỏe của đạo diễn.

Thanh Hà, Phan Mạnh Quỳnh “đãi” khán giả với loạt hit

Nhạc việt

08:02:00 18/01/2021
Các nghệ sĩ mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc qua loạt ca khúc đình đám.

Lynk Lee 'thả thính' Đại Nghĩa, trợn mắt 'dọạ' Mỹ Linh tại 'Gương Mặt Thân Quen'

Show việt

08:01:17 18/01/2021
Khán giả còn hào hứng với khoảnh khắc Đại Nghĩa vạch mặt, Ốc Thanh Vân khoe hột xoàn trên sóng truyền hình.

Lưu Quang Anh vừa đóng chính, vừa sáng tác nhạc phim 'Chuông gió'

Hậu trường phim

07:58:22 18/01/2021
Lưu Quang Anh đã sáng tác 2 ca khúc gồm: Xin chào em, tạm biêt em và Cơn gió nơi sa mạc cho phim Chuông gió.

Những đồ vật linh thiêng dù có tiếc tới mấy cũng đừng bao giờ dùng lại của người khác

Trắc nghiệm

07:58:05 18/01/2021
4 đồ dùng dưới đây bạn đừng bao giờ dùng lại của người khác kẻo dễ gặp vận xui đeo bám, tai ương rình rập.

Các nước quản trẻ vị thành niên sử dụng xe đạp điện thế nào?

Thế giới

07:56:46 18/01/2021
Nhiều nước như Singapore và Mỹ đưa ra những quy định quản lý rất chặt chẽ đối với trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên đi xe đạp/xe máy điện.

Ngô Kiến Huy và 2 lần giả gái trên màn ảnh rộng: Lần bị chê thảm hoạ lần được khen hết lời

Phim việt

07:56:26 18/01/2021
Sau gần một thập kỷ, diễn xuất và sự duyên dáng của Ngô Kiến Huy đã thăng cấp rõ rệt, khiến khán giả dành cho anh nhiều tình cảm, lời khen tặng.

Những tựa game thảm họa làm cho cả dòng game chìm vào lãng quên

Game offline

07:54:51 18/01/2021
Những tựa game này đã hủy hoại toàn bộ chính thương hiệu làm nên tên tuổi của cả dòng game và khiến cho nó nằm im, xanh cỏ luôn sau đó.

"Anh hoàng" Kim Jung Hyun bị ám sát bằng "bom nhang", máu me be bét cả người ở Mr. Queen tập 12

Phim châu á

07:52:55 18/01/2021
Mr. Queen tập 12 mở ra một giai đoạn mới trong phim, bớt đi sự hài hước đã làm nên thương hiệu của Chàng Hậu.

Thời trang Việt 2021 mở màn ấn tượng tại Nam Phú Quốc với show diễn Fashion Voyage #3

Thời trang

07:42:02 18/01/2021
Fashion Voyage #3 - show diễn lớn chưa từng có trong chuỗi Fashion Voyage của đạo diễn Long Kan do tập đoàn Sun Group tài trợ đã chính thức được công bố.

Về Bình Định "săn" Bún tôm Châu Trúc, dù đi xa vẫn thấy da diết nhớ

Ẩm thực

07:39:02 18/01/2021
Làng Châu Trúc nằm quay mặt ra bờ đầm Châu Trúc (còn gọi là đầm Trà Ổ) là một trong những đầm nước ngọt lớn nhất tỉnh.

3 vũ khí bí mật ở phụ nữ giúp cả hai dễ dàng thăng hoa trong chuyện phòng the, là vợ hãy biết chồng mình thích gì nhé

Kiến thức giới tính

07:34:30 18/01/2021
Không chỉ là đàn ông mà phụ nữ cũng nên biết cách tự tạo cảm giác cho mình chốn phòng the. Có như vậy cuộc yêu của hai bạn mới thật sự thăng hoa.

Chi tiết VinFast President có giá 4,6 tỷ đồng tại TP.HCM

Ôtô

07:31:00 18/01/2021
VinFast President được trang bị động cơ V8 6.2L, sản sinh công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 624 Nm.

Du lịch sông nước Tây Đô “khoác áo mới”

Du lịch

07:30:28 18/01/2021
Thành phố Cần Thơ (nhiều người vẫn quen gọi là Tây Đô) được bao bọc bởi những con sông lớn như sông Hậu, sông Cần Thơ, Bình Thủy... đồng thời kết nối với những trục giao thông quan trọng, tạo điều kiện đưa Tây Đô trở thành điểm dừng châ...

Ngắm chiếc Bugatti Chiron Pur Sport giá 3,6 triệu USD đầu tiên tại Mỹ

Siêu xe

07:25:36 18/01/2021
Sau thời gian thử nghiệm trên cả đường đua và đường phố công cộng khắp Châu Âu, Bugatti cuối cùng cũng đã bàn giao những chiếc Chiron Pur Sport đầu tiên về với tay chủ nhân của chúng.