luật sư ryan abbott

Tòa án Mỹ không công nhận bản quyền đối với tác phẩm do AI tạo ra

Thế giới

19:43:12 22/08/2023
Luật sư Ryan Abbott đại diện cho ông Thaler tuyên bố không nhất trí với phán quyết của tòa và sẽ kháng cáo. Trong khi đó, Văn phòng Bản quyền Mỹ tin tưởng rằng phán quyết của tòa là chính xác.