luật môi trường quốc gia

Australia nỗ lực giải cứu cá tay đỏ khỏi nguy cơ tuyệt chủng

Thế giới

04:33:20 25/12/2023
Trong một thông báo, Bộ trưởng Môi trường và Nước Tanya Plibersek nhấn mạnh Chính phủ Australia đã đặt mục tiêu không để loài này bị tuyệt chủng và hành động can thiệp khẩn cấp nhằm tạo điều kiện cho loài cá này có điều kiện sống tốt nh...