Lựa chọn sách giáo khoa mới: Nhiều địa phương đã sẵn sàng

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố danh mục 32 sách giáo khoa (SGK) được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, các địa phương lên kế hoạch phương án chọn lựa sách phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Nhiều địa phương khẳng định không có lợi ích nhóm trong việc lựa chọn SGK, mọi tiêu chí lựa chọn sách đều dựa trên quyền lợi của học sinh .

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Nhiều địa phương đã sẵn sàng - Hình 1

Sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được triển khai ở trường học trong năm học 2020-2021. Ảnh: ĐH.

Chủ động tham khảo ý kiến nhiều bên

Năm học 2018-2019, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp ngân sách lên đến 720 tỷ đồng cho các trường học trên địa bàn tỉnh để mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới trong năm học tới. Cùng với đó, công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên theo chương trình mới cũng đang được triển khai, dự kiến kết thúc trong tháng 12/2019.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: “Tỉnh Nghệ An có nhiều huyện miền núi, do đó, chúng tôi không thực hiện bồi dưỡng những cán bộ cốt cán mà thực hiện tập huấn cho tất cả cán bộ quản lí giáo dục trên địa bàn. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu các lãnh đạo của các trường tiểu học thực hiện phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm học 2020-2021 sớm và lên danh sách những giáo viên này để thực hiện bồi dưỡng”. Theo ông Thành, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với trường Đại học Vinh để thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho 2.344 giáo viên lớp 1 của năm học 2020-2021.

Còn việc lựa chọn sách giáo khoa , ông Thái Văn Thành cho rằng, đối với Chương trình Giáo dục phổ thông mới SGK không còn là pháp lệnh mà chỉ là tài liệu học tập và giảng dạy của giáo viên. SGK cũng chỉ là một phần trong Chương trình Giáo dục phổ thông. “Tôi cũng kiến nghị với Bộ GD&ĐT, khi Bộ ban hành thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK cần phải đưa ra các tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Sau đó, các địa phương sẽ căn cứ vào tiêu chí đó và dựa trên tình hình thực tế để xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với địa phương mình”.

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ giáo viên để sẵn sàng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới vào năm học 2020-2021. Đối với việc lựa chọn SGK theo chương trình mới, lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận khẳng định: “Chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Hiện tại địa phương cũng đang chờ Bộ GD&ĐT ban hành thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK mới”.

Ông Thái cũng thông tin: “Các danh mục SGK do Bộ GD&ĐT phê duyệt cũng mới chỉ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, hiện chúng tôi chưa được tiếp cận với những bộ SGK mới. Khi nào được tiếp cận với những bộ SGK lớp 1 mới chúng tôi sẽ có kế hoạch lựa chọn sách phù hợp. Tuy nhiên, việc lựa chọn SGK phải tham khảo ý kiến phụ huynh và giáo viên để lựa chọn ra bộ sách phù hợp nhất”.

Theo ông Chử Xuân Dũng , Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, việc lựa chọn các bộ sách để sử dụng trong các trường phổ thông phải tuân thủ các quy định của Bộ GD&ĐT, phù hợp với từng địa phương; tổ chức lựa chọn SGK công khai minh bạch, có tham khảo ý kiến của các cơ sở giáo dục phổ thông; SGK được lựa chọn phù hợp với điều kiện địa lí, kinh tế, xã hội trong toàn TP Hà Nội, sử dụng ổn định, tránh lãng phí. Cùng với nguyên tắc trên, việc lựa chọn sách phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chọn đủ SGK cho các môn học, hoạt động giáo dục ở các khối lớp; phù hợp với việc dạy và học của giáo viên và học sinh địa phương; bảo đảm nguồn cung ứng SGK được lựa chọn theo nhu cầu của học sinh và các cơ sở giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp đúng thời điểm và có giá bán hợp lí. Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tham mưu cho UBND TP thành lập Hội đồng lựa chọn SGK, Ban môn học; tham mưu xây dựng tiêu chí lựa chọn SGK cho Hội đồng thẩm định lựa chọn SGK và Ban môn học. Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã trên địa bàn, các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến, đề xuất việc lựa chọn SGK môn học, hoạt động giáo dục.

Tiêu chí là đảm bảo quyền lợi của học sinh

Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo dự thảo này, các trường sẽ thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa mới dựa trên ý kiến giáo viên, phụ huynh, công bố kết quả trước năm học 2020-2021 ít nhất 5 tháng. Dù vậy, dư luận vẫn còn những ý kiến lo ngại lợi ích nhóm hay sự đạo “ngầm” của lãnh đạo địa phương trong việc lựa chọn SGK.

Từ những ý kiến nêu trên, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Thái Văn Thành khẳng định: “Không có chuyện lợi ích nhóm trong việc lựa chọn SGK ở các địa phương. Tất cả các địa phương lựa chọn SGK dựa trên những quy định và hướng dẫn cụ thể của Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT xây dựng các tiêu chí lựa chọn SGK rõ ràng, từ đó các giáo viên và phụ huynh sẽ lựa chọn được những bộ SGK phù hợp nhất. Tất cả tiêu chí, quy trình lựa chọn SGK đều phải đảm bảo quyền lợi cho học sinh”.

Trước những lo ngại của xã hội , ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Trung học (Bộ GD&ĐT) khẳng định: “Bộ GD&ĐT quy định cơ sở giáo dục phổ thông là đơn vị được quyền lựa chọn SGK. Bộ GD&ĐT cũng có quy định việc thành lập hội đồng đồng lựa chọn SGK theo từng môn học, từng hoạt động giáo dục cụ thể ở từng cấp học nên không có chuyện lợi ích nhóm trong việc lựa chọn SGK”. Đại diện Bộ GD&ĐT cũng cho biết, Bộ sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn SGK lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng SGK theo Chương trình Giáo dục phổ thông, thực hiện việc in và phát SGK đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

Bộ đang xây dựng thông tư hướng dẫn

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, SGK được lựa chọn phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng GD&ĐT phê duyệt và mỗi môn học chỉ được dùng một sách. Việc chọn sách giáo khoa cần phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy, học tại cơ sở giáo dục. Các Phòng, Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý, sau đó tổng hợp và báo cáo công khai kết quả.

Hội đồng lựa chọn SGK được thành lập bởi Chủ tịch là người đứng đầu trường học, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT thành lập một hội đồng, đối với trường có nhiều cấp học, mỗi cấp thành lập một hội đồng. Số lượng thành viên của hội đồng là lẻ, tối thiểu 11 người, trong đó ít nhất 2/3 là giáo viên và những người có chuyên môn. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa không được tham gia hội đồng chọn sách.

Đỗ Hòa

Theo baohaiquan

Phụ huynh được tham gia chọn sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), với nhiều nội dung đáng chú ý.

Đặc biệt, ngoài việc giáo viên "áp đảo" trong Hội đồng lựa chọn SGK, đại diện phía phụ huynh cũng được tham gia vào nhóm 11 người "đầy quyền lực".

Phụ huynh được tham gia chọn sách giáo khoa - Hình 1

Bộ sách giáo khoa lớp 1 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giáo viên "áp đảo" trong Hội đồng

Dự thảo nêu rõ, SGK được lựa chọn phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt; mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 SGK. Việc lựa chọn SGK đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Tiêu chí lựa chọn SGK phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở GDPT. Hội đồng lựa chọn SGK do người đứng đầu cơ sở GDPT thành lập. Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT thành lập 1 hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng lựa chọn SGK gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có SGK lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổ trưởng chuyên môn và giáo viên. Những người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các nhà xuất bản không được tham gia hội đồng lựa chọn SGK.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp của Hội đồng lựa chọn SGK được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký. SGK được lựa chọn phải được trên 50% số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý. Dự thảo cũng nêu rõ, người đứng đầu cơ sở GDPT công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn và niêm yết tại trường trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng.

Chỉ áp dụng tạm thời

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị xung quanh dự thảo Thông tư trên, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT cho hay, dự thảo Thông tư đã làm rõ vai trò của đội ngũ chuyên môn, đặc biệt là các Tổ bộ môn, Tổ chuyên môn. Đây sẽ là thành phần mang tính quyết định trong quá trình lựa chọn SGK, bởi họ có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá và đưa ra những nhận định, sau đó đề xuất lên Hội đồng, lãnh đạo nhà trường. "Việc quy định chỉ cần trên 50% số thành viên Hội đồng nhất trí là sách đã được lựa chọn cho thấy, vai trò vô cùng quan trọng của các tổ chuyên môn" - ông Thành nhấn mạnh.

Nói về câu chuyện sau ngày 1/7/2020 - Luật Giáo dục có hiệu lực, trong đó quy định UBND cấp tỉnh sẽ là đơn vị lựa chọn SGK cho địa phương mình (thay thế cơ sở giáo dục như hiện tại), ông Thành cho biết thêm: "Chúng tôi đã tính đến tình huống này. Có thể hiểu, bản dự thảo Thông tư nói trên sẽ giải quyết mang tính lâm thời, áp dụng cho đến khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. Chúng tôi sẽ xây dựng một Thông tư khác theo hướng hủy bỏ Thông tư nói trên hoặc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của luật".

Trước băn khoăn về việc khi Luật Giáo dục có hiệu lực, chính quyền cấp tỉnh sẽ là cơ quan lựa chọn SGK. Như vậy, có thể ảnh hưởng hoặc không đảm bảo tính chuyên môn hay không, ông Thành cho rằng: "Người dân hãy yên tâm, khi đó Bộ GD&ĐT sẽ là cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn cách thức triển khai, do đó, sẽ không có sự xáo trộn lớn nào. Chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng theo hướng Giám đốc các Sở GD&ĐT phải là Chủ tịch Hội đồng lựa chọn SGK".

Theo kinhtedothi

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về chất lượng thi học sinh giỏi quốc gia
10:20:34 21/01/2021
Trường ĐH Kinh tế TP HCM tuyển 6.350 chỉ tiêu, 6 phương thức
09:52:27 21/01/2021
Những đứa trẻ "chịu trận" sau việc khoe bảng điểm của cha mẹ
10:48:15 21/01/2021
Hà Nội: 35,5% học sinh THCS đạt học sinh giỏi
14:46:05 21/01/2021
Học sinh An Giang được nghỉ Tết 14 ngày
15:36:40 20/01/2021
Cô giáo tiểu học duy nhất được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 2020
14:29:55 21/01/2021
Cách xây dựng chiến lược học tập của bà mẹ 3 con
20:52:12 20/01/2021
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 tại TP.HCM
21:02:32 20/01/2021
Cứ sống và làm việc hết mình thì thành quả sẽ đến
05:00:53 22/01/2021
Lần đầu tiên Đắk Lắk có giải Nhất môn Ngữ văn HSG Quốc gia
10:27:33 21/01/2021

Thông tin đang nóng

Vợ Vân Quang Long đăng status dài nói rõ chi tiết tiền phúng điếu và mối quan hệ với bố mẹ chồng sau lễ an táng
07:41:58 22/01/2021
Cú scandal chấn động Hải Tú - Sơn Tùng M-TP: Sự thật hoàn toàn khác số đông nghĩ?
08:23:48 22/01/2021
Trước tin MC Việt Thảo bị đột quỵ, vợ cũ Bằng Kiều đã kịp đính chính
08:27:27 22/01/2021
CĐM nóng mặt khi Hải Tú bị khui ảnh lấy sách che bộ phận nhạy cảm
10:06:53 22/01/2021
Thiều Bảo Trâm vừa xoá hết hình cũ, Hải Tú bỗng "đào" lại ảnh của Sơn Tùng từ năm 2012 với hành động trái ngược?
07:46:08 22/01/2021
Đặng Thị Minh Anh qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư
08:52:06 22/01/2021
HOT: Hoa Thần Vũ - Trương Bích Thần bị khui sinh con ở nước ngoài
07:59:37 22/01/2021
Vụ nữ tiếp viên nghi bị hiếp dâm tập thể: Cảnh sát trưởng bị cách chức
07:56:36 22/01/2021
Đông Nhi ra dáng bà mẹ "bỉm sữa" đích thực khi địu con gái bằng vải
09:38:00 22/01/2021
Netizen truy tìm "mật mã riêng" đặc biệt trong loạt status của Sơn Tùng - Hải Tú, là trùng hợp hay ẩn ý sâu xa?
09:57:33 22/01/2021

Tin mới nhất

Đa dạng các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh

13:24:29 22/01/2021
Công tác tư vấn hướng nghiệp với vai trò quan trọng trong việc giúp các em xác định được đúng ngành nghề để theo đuổi,đã và đang được các trường đẩy mạnh bằng nhiều hình thức.

'Học tiếng Anh ở trung tâm không giỏi là vì về nhà không tự học'

13:23:11 22/01/2021
Chia sẻ về tầm quan trọng của khả năng tự học, thầy Đỗ Cao Sang nhận định, hầu hết những người giỏi tiếng Anh là do bản thân họ tự yêu thích, đam mê và tìm tòi. 

7 trường kỹ thuật “bắt tay”, hướng tới kỳ thi chung

13:15:28 22/01/2021
Ngày 22/1, 7 trường kỹ thuật bắt tay hợp tác về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Các trường hướng tới sẽ cùng phối hợp tổ chức một kỳ thi chung.

Nỗ lực nâng chuẩn đội ngũ đáp ứng chương trình GDPT mới

13:12:44 22/01/2021
Nhiệm kỳ 2016 - 2020, Nghệ An đạt nhiều thành quả đột phá về giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục đại trà chuyển biến tích cực, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thái Nguyên: Dành nguồn lực chăm lo học sinh dân tộc thiểu số

13:10:56 22/01/2021
Với sự đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô hệ thống các trường dân tộc nội trú, công tác giáo dục, chăm sóc học sinh dân tộc thiểu số của Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực.

Lan tỏa văn hóa đọc ở Đông Dương

13:05:55 22/01/2021
Dù mới đi vào hoạt động được hơn 2 năm, song thư viện thôn Đông Dương (xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa) đã góp phần tích cực trong phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập lành mạnh tại cộng đồng dân cư.

Cô gái dân tộc Nùng và ước mơ trở thành bác sĩ

13:01:58 22/01/2021
Với số điểm thi 3 môn đạt 28,6, cô gái dân tộc Nùng Nguyễn Thu Phương đã tiến gần đến ước mơ trở thành bác sĩ, mang tri thức phục vụ quê hương, đất nước.

Gian nan tìm giáo viên cho chương trình mới

12:58:57 22/01/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thiếu 70.000 giáo viên ở tất cả các cấp học, trong khi năm nay sẽ thực hiện dạy chương trình phổ thông mới lớp 2 và lớp 6

Đại học Điện lực đạt giải Nhất cuộc thi Mô phỏng Quyết định kinh doanh Thị trường điện năm 2020

12:56:32 22/01/2021
Trong cuộc thi Mô phỏng Quyết định kinh doanh Thị trường điện năm 2020 do Trường Đại học Điện lực Thượng Hải (Shanghai University of Electric Power) và Công ty CESIM (Phần Lan) đăng cai tổ chức, Đại học Điện lực vinh dự dành giải Nhất.

Bối rối với quy định cho phép học sinh dùng điện thoại trong lớp

12:52:39 22/01/2021
 Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh không bắt buộc 100% học sinh phải trang bị điện thoại di động để phục vụ học tập.

Giáo viên Nghệ An vui mừng vì Sở không yêu cầu ghi nhận xét từng học sinh

12:51:03 22/01/2021
Chúng em vui mừng khôn xiết vì không phải vắt óc đọc tên và hình dung ra khuôn mặt, tính cách, thái độ học tập của từng học sinh để ghi lời nhận xét và xếp xó.

Phương án tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

12:48:14 22/01/2021
Năm 2021, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển gần 5.000 chỉ tiêu bằng 4 phương thức xét tuyển.

'Cha mẹ, thầy cô cần làm gương để trẻ đọc sách'

12:11:33 22/01/2021
TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng của các trường học hiện nay.

Hướng mở cho giáo dục nghề nghiệp

12:09:42 22/01/2021
Dạy văn hóa kết hợp dạy nghề ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS.

Yêu đất nước từ “Tiết học vùng biên”

12:04:06 22/01/2021
Tiết học vùng biên, được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức (Bộ chỉ huy BĐBP Đắk Nông) triển khai hai năm nay.

Nhà giáo chế tạo thiết bị chưa từng có ở Việt Nam

12:01:53 22/01/2021
Giành nhiều giải thưởng từ cấp tỉnh, toàn quốc đến quốc tế, TS Nguyễn Viết Huy tự hào nhất với sản phẩm Bộ thí nghiệm quang học đa năng dùng trong dạy học Vật lý ở THCS, THPT và CĐ, ĐH. 

Bangladesh: Kỹ thuật số nới rộng khoảng cách giáo dục

11:57:40 22/01/2021
Các chương trình đào tạo trực tuyến thông qua truyền hình, đài phát thanh, Internet, được tổ chức sau khi trường học tại Bangladesh đóng cửa do Covid-19, vẫn chưa hiệu quả.

Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT bước đầu đạt hiệu quả

11:55:55 22/01/2021
Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo và nội dung này cũng nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Cô giáo Sao truyền lửa cho học sinh học môn Giáo dục công dân

11:52:26 22/01/2021
Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, cô giáo Nguyễn Thị Sao có nhiều sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy học mang lại hứng thú cho học sinh học môn Giáo dục Công dân.

Phương án tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Luật năm 2021

11:48:54 22/01/2021
Năm 2021, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh bằng 5 phương thức.

Nghịch lý, phụ huynh phản đối bệnh thành tích nhưng lại "rần rần" khoe điểm con

11:27:46 22/01/2021
 Kỳ thi học kỳ 1 vừa kết thúc, bảng điểm đã có. Những phụ huynh có con đạt thành tích cao lại đua nhau đăng tải bảng điểm tràn ngập mạng xã hội.

Giáo dục giới tính theo phương thức cấm đoán không còn phù hợp

11:25:10 22/01/2021
Các chuyên gia cho rằng, hiện nay chương trình giáo dục vẫn còn lỗ hổng lớn về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, dẫn đến nhiều học sinh thiếu hiểu biết về vấn đề này, để lại những hậu quả đáng tiếc.

Trường vùng khó chủ động nhập cuộc triển khai CTGDPT mới lớp 2, lớp 6

11:22:23 22/01/2021
Năm học 2021 - 2022, CTGDPT mới triển khai với lớp 2 và lớp 6. Các địa phương, nhà trường vùng khó đang nỗ lực trong công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất tới đội ngũ... dù điều kiện chung còn nhiều thách thức.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường

10:18:44 22/01/2021
Tại buổi họp phụ huynh cuối học kỳ 1 vừa qua, nhiều phụ huynh đã rất ngạc nhiên và sốc khi cô giáo chủ nhiệm lớp 8 một trường THCS ở ngay trung tâm TP.Biên Hòa đưa ra nhiều vật chứng tịch thu của học trò trong giờ học như: son, phấn, sơ...

Thắp sáng tình yêu khoa học qua hoạt động trải nghiệm STEM

06:00:58 22/01/2021
Sáng 21/1, Trường THCS Tân Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên về vị trí và vai trò của giáo dục STEM trong trường THCS.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra triển khai nhiệm vụ GD phổ thông tại Hà Nam

06:00:03 22/01/2021
Ngày 21/1/2021, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đã kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ GD phổ thông năm học 2020-2021 tại Hà Nam.

Thanh Hóa: Thưởng gần 600 triệu đồng học sinh, GV có HS đoạt giải quốc gia THPT

05:58:47 22/01/2021
56 học sinh THPT và các GV có học sinh của Thanh Hóa đoạt giải quốc gia THPT năm học 2020-2021 đã được lãnh đạo tỉnh tuyên dương, trao thưởng vào chiều nay (21/1).

79 đề tài lọt vào vòng 2 cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2020-2021

04:55:22 22/01/2021
 Ngày 21-1, Sở GD-ĐT đã tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh, năm học 2020-2021. 

Nữ sinh giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử: 'Không chỉ thi cho mình'

22:30:32 21/01/2021
 Nguyễn Khánh Chi (lớp 12C2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã chọn từ xứng đáng để nói về Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử vừa qua: Có lý do xứng đáng để nỗ lực và những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

Có thể bạn quan tâm

Liverpool thua Burnley tại Anfield bởi quả phạt đền muộn

Bóng đá thế giới

13:47:03 22/01/2021
Với bàn thắng duy nhất được ghi từ chấm phạt đền ở phút 83, Burnley đã giành chiến thắng 1-0 trên sân Liverpool ở trận đấu muộn thuộc vòng 18 Premier League.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Huawei Mate X2 

Đồ 2-tek

13:46:54 22/01/2021
Huawei Mate X2 - smartphone có thể gập lại được đồn đoán suốt một năm qua đã được chứng nhận TENAA vào tháng 11 năm ngoái, nhưng danh sách lại chẳng đề cập gì đến những thông số kỹ thuật. May mắn cho fan hâm mộ của hãng công nghệ Trung ...

Nam Em hủy kết bạn với Lãnh thanh | Đăng status ám chỉ có “trà xanh”

Sao việt

13:41:36 22/01/2021
Hai ngày qua cộng đồng mạng chưa hết xôn xao trước thông tin rạn nứt tình cảm giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm. Nữ ca sĩ cũng đã hủy theo dõi tài khoản anh. Đến nay, Nam Em - Lãnh Thanh cũng có dấu hiệu toang khi cô hủy kết bạn nam ...

Cách ngủ ngon không cần uống thuốc

Sức khỏe

13:39:01 22/01/2021
Điều chỉnh nhiệt độ phòng, ăn một số loại hạt vào buổi tối... có khả năng giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn. 

Thanh Hóa truy nã kẻ giang hồ Bảo 'Chó'

Pháp luật

13:37:39 22/01/2021
Nguyễn Đình Bảo (Bảo Chó) bị cáo buộc nổ súng tại sân vận động tỉnh, cầm đầu băng tín dụng đen, đánh bạc khét tiếng.

Trở về giữa yêu thương - Tập 24: Ông Phương thở dài tự hỏi phải sống sao mới vừa lòng con dâu

Phim việt

13:31:06 22/01/2021
Phiền lòng về cách sống, thái độ ứng xử của con dâu, ông Phương thở ngắn than dài, tự hỏi liệu mình có sai khi bắt vợ chồng Toàn - Yến sống chung nhà.

Kiatisuk có chiến thắng đầu tay, Lee Nguyễn ra mắt V-League 2021?

Bóng đá việt nam

13:23:50 22/01/2021
Tiếp SL Nghệ An trên sân nhà là cơ hội để HA Gia Lai của HLV Kiatisuk có chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó, khả năng Lee Nguyễn sẽ lần đầu tái ngộ V-League, dù không phải từ đội hình chính.

"Đào" lại clip BLACKPINK hé lộ hình mẫu lý tưởng: 3 thành viên cùng gu, riêng Jennie chọn ngay y chang tình cũ

Sao châu á

13:20:44 22/01/2021
Tiết lộ về hình mẫu lý tưởng của các thành viên BLACKPINK khiến fan không khỏi bất ngờ, đặc biệt là Jennie.

Maria Sharapova hạnh phúc khoe nhẫn đính hôn siêu "khủng"

Sao thể thao

13:16:38 22/01/2021
Để đổi lấy cái gật đầu từ vị hôn thê xinh đẹp, triệu phú người Anh Alexander Gilkes đã chuẩn bị hẳn một chiếc nhẫn đính hôn trị giá tới 300.000 bảng Anh (gần 9,5 tỷ đồng).

Anh em và các con của Michael Jackson đang ở đâu?

Sao âu mỹ

13:11:33 22/01/2021
Sau cái chết đột ngột của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, các thành viên trong gia đình vẫn theo đuổi truyền thống âm nhạc, đặc biệt là các con của ông.

Đạo diễn Giang Thanh, Lê Nam, Hồng Trang tiết lộ chuyện hậu trường làm phim 'Thằng khờ'

Hậu trường phim

13:07:12 22/01/2021
Từ các diễn viên đến ê-kip làm phim đều có những chia sẻ thú vị về quá trình quay web-drama Thằng khờ.

Đòi người yêu 5 năm phải có nhà và xe mới cưới, cô gái lại theo tình 8 tháng về nhà chồng

Tâm sự

13:06:57 22/01/2021
Có thể em sẽ hạnh phúc với anh 5 năm nhưng lại hạnh phúc với anh ấy cả đời thì sao? Dù sao anh ấy cũng là người em lựa chọn chứ không phải anh.

9 người vượt biên về quê trên xe khách âm tính nCoV

Đời sống

13:04:50 22/01/2021
9 người quê Nghệ An, Thanh Hóa, bị cảnh sát giao thông phát hiện nhập cảnh trái phép từ Lào, sáng 22/1 kết quả xét nghiệm âm tính nCoV.

"Thiếu gia" Kim Young Dae của Penthouse chốt đơn làm cameo True Beauty, lại thêm người cầm cưa Moon Ga Young hả?

Phim châu á

12:56:26 22/01/2021
Kim Young Dae sẽ tham gia với vai trò khách mời đặc biệt trong tập 15 của True Beauty.

Review Hitman 3 – Bom tấn đỉnh cao mở màn 2021

Game offline

12:55:38 22/01/2021
Hitman 3 vẫn giữ nguyên công thức của 2 phần trước, tuy nhiên trò chơi đã thể hiện sự vượt trội hơn hẳn thông qua những nhiệm vụ được thiết kế tuyệt vời.