lõi bên ngoài

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đào một cái hố xuyên qua Trái Đất và nhảy vào đó?

Lạ vui

14:01:32 14/06/2023
Ý tưởng đào một cái hố xuyên qua Trái Đất và nhảy vào đó đã thu hút trí tưởng tượng của nhiều người. Điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vật lý, lực hấp dẫn và số phận cuối cùng của một nỗ lực như vậy.