Lào Cai: Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Việc triển khai Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công tác PBGDPL đã được 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành…

Chiều 22/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Lào Cai: Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Hình 1

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể. Ảnh HM

Video đang HOT

Sau 5 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả. Cụ thể, giai đoạn 2017-2021, tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương. Theo đó, việc lựa chọn nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL được các ngành, các cấp quan tâm trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy thế mạnh của ngành, đơn vị gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lào Cai đề ra trong giai đoạn (2016-2020) và (2021-2025). Đồng thời, việc triển khai thực hiện 07 Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ở Lào Cai về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thực tế cho thấy, việc triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công tác PBGDPL đã được 100% các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo định kỳ hàng năm, trên 90% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật trong nhà trường được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu; 100% các nhà trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Đặc biệt, hoạt động PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu từ 70% đến 90% đối tượng đặc thù được PBGDPL chuyên biệt theo quy định của pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và thực hiện xã hội hóa công tác này, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp trong triển khai triển khai PBGDPL cho các nhóm đối tượng, cụ thể

Đến nay, toàn tỉnh có 168 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 233 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.678 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và trên 7.300 hòa giải viên. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được hơn 83.900 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 5,2 triệu lượt người là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh… và nhân dân trong tỉnh.

Xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình PBGDPL, đây là một trong những hình thức PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn cơ sở. Hiện nay toàn tỉnh có 120 mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng với 4.000 thành viên tham gia được quản lý bởi Hội phụ nữ các cấp như: Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; “Gia đình không có người vi phạm an toàn giao thông; Mô hình “Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn thực phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới”; 214 Câu lạc bộ và 152 mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” được quản lý bởi các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc như: Câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội”; Câu lạc bộ “Phòng, chống ma túy – tội phạm”; Câu lạc bộ “Gia đình trẻ” …Thông qua hoạt động của các mô hình đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật tới thanh thiếu niên, phụ nữ, trẻ em và người dân ở cơ sở.

Tuy nhiên, trong công tác PBGDPL ở Lào Cai thời gian qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Cụ thể, công tác PBGDPL ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả chưa cao; ở những địa bàn này pháp luật mới chỉ được tuyên truyền đến cán bộ xã, trưởng thôn, bản, chủ hộ gia đình; công tác PBGDPL cho người lao động, người sử dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu được tập trung thực hiện ở các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh có quy mô sử dụng lao động lớn. Đối với các doanh nghiệp dân doanh có quy mô sử dụng lao động nhỏ việc triển khai công tác này còn gặp nhiều khó khăn; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL bị hạn chế bởi nguồn tài liệu tuyên truyền, phổ biến dưới dạng hình ảnh, Infographic và chưa khai thác, tổ chức sử dụng, ứng dụng mạnh mẽ các hình thức PBGDPL thông qua các phần mềm, hình thức khác như: diễn đàn trao đổi trực tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tư vấn, hỏi đáp pháp luật trực tuyến…;

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong giai đoạn 2022 – 2027 với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong tình hình mới hiện nay. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác PBGDPL của các cấp chính quyền, gắn công tác PBGDPL với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; phát huy vai trò chủ động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, của các ngành, đơn vị, địa phương trong xây dựng chương trình, kế hoạch về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tham gia triển khai thực hiện các hoạt động PBGDPL tại các loại hình doanh nghiệp, nhà trường, địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình điểm về PBGDPL đã được xây dựng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và thực hiện xã hội hóa công tác này, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp trong triển khai triển khai PBGDPL cho các nhóm đối tượng, cụ thể nhằm tạo ra những bước đột phá mới của công tác PBGDPL trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, đã có 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021 được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen; 9 tập thể và 10 cá nhân được Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai tặng giấy khen.

Lào Cai thí điểm nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

LLào Cai tổ chức thí điểm hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Lào Cai đi, đến các tỉnh (Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên) và ngược lại.

Lào Cai thí điểm nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh - Hình 1
Lực lượng chức năng điều tiết các phương tiện vào chốt kiếm dịch y tế tại trạm thu phí Km 237. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Thời gian thực hiện thí điểm từ 00 giờ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Đây là nội dung công văn số 4892/UBND-QLĐT ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đường bộ đi, đến một số tỉnh, thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Giao thông vận tải ‑ Xây dựng Lào Cai thống nhất với Sở Giao thông vận tải các tỉnh có đầu tuyến đối lưu về phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách; thông báo chi tiết việc tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách, bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tổ chức hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Được biết, thời điểm trước khi có dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai có tổng số 133 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Lào Cai đi đến 27 tỉnh, thành phố trên cả nước và ngược lại, trung bình 1 ngày có 179 chuyến xe liên tỉnh xuất bến và trong 1 tháng có 5.358 lượt xe liên tỉnh xuất bến. Tuy nhiên, thời điểm từ 0 giờ 00 ngày 27/7/2021, tỉnh Lào Cai tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 24 chuyến xe/ngày hoạt động.

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và ủng hộ tích cực của nhân dân, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh lân cận (Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên) đã được kiểm soát tốt, qua nhiều ngày không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng.

Đến 18 giờ ngày 12/10, Lào Cai còn 6 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại địa phương. Đây đều là các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam từ ngày 5/10/2021. Các bệnh nhân này đều đã được cách ly ngay tại cơ sở cách ly tập trung của các địa phương, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Để nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ, sử dụng vaccine COVID-19, hiện Lào Cai đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine VeroCell cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Chiến dịch tiêm chủng diễn ra từ ngày 7 - 15/10/2021. Theo thống kê mới nhất, đến hết ngày 12/10 trong đợt này, đã có trên 146.000/309.600 người Lào Cai được tiêm vaccine, đạt 47,3%. Như vậy, Lào Cai đã có 267.854 người (chiếm 55,7%% dân số trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19; 69.276 người (chiếm 14,4% dân số trên 18 tuổi) đã tiêm đủ 2 mũi.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình04:21Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:121,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Israel đóng cửa với toàn thế giới vì lo ngại biến thể Omicron03:31Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42Dòng sông cạn có thế rồng cuộn khi nhìn từ trên cao ở thung lũng Đồng Lâm02:21Vì sao số ca F0 tăng cao?18:53TP.HCM giám sát chặt nhập cảnh02:52Người mắc Covid-19 sẽ được phát thuốc kháng virus26:54Mẹ mất vì Covid-19, hai con thơ dại lay lắt cùng ông ngoại giữa nghĩa địa00:50TP.HCM: 13 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà ở Q.Phú Nhuận đi vào hoạt động02:48Hà Nội: "Khám bệnh" cầu Chương Dương chờ sửa chữa tổng thể01:03Chuẩn bị trở lại trường, hàng nghìn học sinh lớp 1 ở TP.HCM đang nhiễm Covid-1902:42Đắk Nông: 180 học sinh mắc Covid-19 trong tuần qua06:33Cả trường 33 học sinh đến lớp ngày đầu mở cửa, hôm sau chỉ 9 em03:27Cần làm rõ trách nhiệm các chủ hồ thủy điện trong việc xả lũ tại Phú Yên02:10Đi học trực tiếp bị F0, F1 thì học sinh sẽ học như thế nào?02:21

Tiêu điểm

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15/12, không cách ly hành khách nhập cảnh
09:49:15 08/12/2021
Nhân viên y tế xé áo blouse ném xuống đất vì cuối năm bị đánh giá 'không hoàn thành nhiệm vụ'
20:07:52 08/12/2021
Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép mở lại khách sạn, nhà hàng
11:25:39 09/12/2021
Vụ tử vong sau hút mỡ bụng tại TPHCM: Tạm ngừng hoạt động Thẩm mỹ viện Vera
16:38:07 08/12/2021
Giám đốc du thuyền bán 3 căn nhà trả nợ, chủ khách sạn treo biển kêu cứu
09:53:49 08/12/2021
Chưa từng có: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản tăng tốc thu mua, Việt Nam có thể thu 47 tỷ USD nhờ bán nông sản
00:02:28 08/12/2021
Hà Nội: Bé trai tử vong do bị hút vào ống tuần hoàn bể bơi chung cư cao cấp, cảnh báo an toàn với cả chủ đầu tư và cha mẹ
15:37:21 08/12/2021
Chứng khoán ngày 8/12: Cổ phiếu nào nên chú ý?
07:12:02 08/12/2021
Vĩnh Long: Con đường hoa nở khiến nhiều người "phát sốt" đang trồng những loài hoa gì?
06:38:58 08/12/2021
Đề xuất Thủ tướng "mở cửa" 9 đường bay quốc tế từ ngày 15/12
21:00:53 07/12/2021

Thông tin đang nóng

Giải oan cho Minh Hằng: Lộ cả bàn toạ trong chiếc đầm Công Trí, liệu cô có quên nội y?
11:51:39 09/12/2021
Khả Như, Phi Phụng và cả showbiz đau đớn nhận tin tang sự gia đình người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu
13:46:32 09/12/2021
Thuỳ Tiên hở bạo trưng trổ vòng 1 căng đầy trong bộ váy "hư hỏng", thần sắc Tân Miss Grand ngày thứ 5 thế nào?
11:28:32 09/12/2021
Đỗ Thị Hà thắng 'Head To Head', thêm cơ hội đi sâu Miss World
13:14:05 09/12/2021
Kim Duyên hé lộ nội dung buổi phỏng vấn kín tại Miss Universe, thổi bùng khẩu chiến vì xưng hô "mày - tao"?
14:38:28 09/12/2021
Đang ăn tối bỗng dưng bạn thân của chồng lên cơn hen, anh bế chị bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và chồng chị
11:33:25 09/12/2021
Trúc Anh “Mắt biếc” lên tiếng xin lỗi NSX Dung Bình Dương sau bao ngày im hơi lặng tiếng
12:41:23 09/12/2021
Để vợ bầu về quê ở với mẹ chồng, tôi sợ hãi khi nghe cuộc gọi lúc đêm muộn
13:21:14 09/12/2021
Thấy bạn gái chăm làm việc nhà, tôi mừng thầm mình tìm được người chịu khó mà đâu ngờ mục đích thật sự phía sau
12:27:34 09/12/2021
Diễn viên Hoàng Anh có động thái mới trên mạng xã hội sau 1 ngày "im hơi lặng tiếng"
13:39:49 09/12/2021

Tin mới nhất

Chưa tìm thấy 5 ngư dân sau 9 ngày bị mất tích trên biển

16:35:03 09/12/2021
Sau 9 ngày tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân ở Nghệ An bị mất tích do chìm tàu cá

TP.HCM ước thu ngân sách năm 2022 hơn 386.000 tỉ đồng

16:23:03 09/12/2021
Năm 2022, TP.HCM ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 386.568 tỉ đồng, tăng 5,94% so với dự toán năm 2021

Saigon Co.op chi gần 6.000 tỉ đồng dự trữ hàng hóa tết

15:56:55 09/12/2021
Hệ thống Saigon Co.op tăng dự trữ hàng hóa tết 20% so với năm trước

Đi học trực tiếp bị F0, F1 thì học sinh sẽ học như thế nào?

15:44:01 09/12/2021
Học sinh sẽ được hỗ trợ việc học trong trường hợp đi học trực tiếp trở thành F0, F1 phải thực hiện cách ly

'Dị nhân' miền Tây: Gia đình 3 đời tay chân chỉ 2-3 ngón, vẫn luôn lạc quan làm ăn

15:36:12 09/12/2021
Một gia đình ở tỉnh Kiên Giang được xem là “dị nhân” bởi 3 thế hệ đều có tay, chân chỉ từ 2 - 3 ngón và dài gấp nhiều lần so với người bình thường

Phía sau những chuyến xe ‘5 sao’ của tài xế Be

13:25:22 09/12/2021
Mỗi chuyến xe “5 sao” là minh chứng của dịch vụ thân thiện, giúp khách hàng an tâm khi di chuyển

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong

13:23:48 09/12/2021
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra sáng nay (9.12) trên đường Phan Văn Hớn (H.Hóc Môn, TP.HCM) khiến một người tử vong

Từ 10.12, người Sài Gòn được đi buýt sông vào ban đêm, ngắm thành phố

13:14:47 09/12/2021
Từ 10.12, người dân TP.HCM có thể vi vu trên buýt sông vào ban đêm, ngắm thành phố rực rỡ sắc màu sống động nhìn từ hai bờ sông với giá 15.000 đồng/lượt

Khách ăn trong quán karaoke, sờ máy thì nóng mà không có căn cứ xử lý!

12:50:41 09/12/2021
Lãnh đạo Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết rất phức tạp khi xử lý các quán karaoke hoạt động chui trong dịch, đặc biệt là nhà hàng ăn uống kèm karaoke

Đồng Nai: Đề xuất không đánh giá xếp loại với nhân viên y tế cuối năm

11:06:49 09/12/2021
Để ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đội ngũ nhân viên y tế, Sở Y tế Đồng Nai đề xuất không áp dụng tỷ lệ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên ngành y tế

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Dự báo số F0 tiếp tục tăng cao, có thể 1.000 ca/ngày

11:00:53 09/12/2021
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, giai đoạn vừa qua, dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, có ngày 774 ca, dự báo tình hình số ca tiếp tục tăng cao, có thể 1.000 ca/ngày

Giá vàng hôm nay 9.12.2021: "Ông lớn" tiếp tục xả hàng

09:43:22 09/12/2021
​Giá vàng sáng 9.12 trong nước giảm nhẹ khi thế giới chưa có nhiều biến động

Giá heo hơi hôm nay 9.12.2021: Lượng về chợ tăng mạnh, giá bán lẻ vẫn giữ nguyên

09:39:52 09/12/2021
Lượng heo về chợ Hóc Môn sáng nay hơn ngày hôm qua gần 600 con, tiến sát mốc 5.000 con, mức cao nhất từ ngày chợ mở cửa hoạt động trở lại ngày 20.10 vừa qua

Giá USD hôm nay 9.12.2021: Sụt giảm mạnh

09:30:26 09/12/2021
Đà giảm giá của USD trong hệ thống ngân hàng vẫn chưa dừng lại sau động thái Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán ngoại tệ can thiệp thị trường giảm mạnh xuống còn 23.150 đồng mỗi USD

Khánh Hòa: Một ông nông dân triệu phú có bằng thạc sỹ, đang ngày đêm ôn luyện quyết lấy bằng tiến sỹ

08:03:29 09/12/2021
Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ luật học chính quy, lão nông Lương Tuyển (xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vẫn quyết tâm lấy tấm bằng tiến sĩ để giúp bà con nông dân của địa phương

Tháp Mường Và hơn 400 năm tuổi-công trình kiến trúc văn hóa, tâm linh của dân tộc Lào ở tỉnh Sơn La

07:22:26 09/12/2021
Tháp Mường Và ở bản Mường Và, xã Mường Và, huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Nuôi bò vỗ béo, con nào cũng to bự, trơn lông đỏ da, nông dân tỉnh Long An nhà nào nuôi nhà đó khá giả

07:12:47 09/12/2021
Với lợi thế dễ chăm sóc, nhu cầu của thị trường cao nên nhiều hộ dân ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mạnh dạn đầu tư chuồng trại để nuôi bò vỗ béo, góp phần phát triển kinh tế gia đình

Cá thát lát ơi, đâu rồi một thủa vàng son-câu nói đầy chua xót của nông dân nuôi cá Nàng Hai ở tỉnh Hậu Giang

06:54:08 09/12/2021
Cá thát lát đâu rồi một thời vàng son là câu nói đầy chua xót của nông dân quanh năm gắn bó với nghề nuôi cá Nàng Hai ở tỉnh Hậu Giang

Giữ vững mối liên kết bảo đảm chuỗi cung ứng hàng Việt Nam

06:43:17 09/12/2021
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối hàng hóa Việt Nam

Nhà đầu tư mua cân bằng giá cổ phiếu, VN-Index tăng hơn 10 điểm

06:38:45 09/12/2021
Sáng ngày 8/12, thị trường chứng khoán có một phiên giao dịch chậm rãi. Nhà đầu tư thận trọng rót tiền trước những phiên tăng, giảm sốc từ đầu tuần đến nay

Hoàn thành cao tốc Dầu Giây - Liên Khương trong giai đoạn 2023 - 2026

06:34:57 09/12/2021
Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh bạn để đẩy nhanh việc khởi công dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Chuẩn bị khởi công bến 3 và bến 4 cảng Lạch Huyện

06:30:55 09/12/2021
Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho hay, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (thành viên của VIMC) đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để trong tháng 12 hoặc chậm nhất tháng 1/2022 sẽ khởi công b...

Đồng Nai: Kiến nghị sớm làm đường sắt kết nối sân bay Long Thành

06:29:20 09/12/2021
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương giao tỉnh Đồng Nai là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - sân bay Long Thành và đường sắt Biên Hòa - Vũ...

Khôi phục tuyến vận tải hành khách từ Hải Phòng đến Đà Nẵng và ngược lại

06:26:10 09/12/2021
Từ ngày 8/12, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng thông báo chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm soát chặt giá vận tải dịp Tết

06:24:17 09/12/2021
Các nhà xe phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Một số nơi buông lỏng, thả trôi trong chống dịch Covid-19

23:21:57 08/12/2021
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng (BCĐ) vào tối 8.12

Hà Nội: Giá dịch vụ xét nghiệm RT-PCR tối đa gần 170 nghìn đồng

23:16:00 08/12/2021
Theo mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 vừa được HĐND thông qua, giá test nhanh là 16.400 đồng, xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR là 166.800 đồng (chưa bao gồm sinh phẩm)

Đà Nẵng: Nếu phụ huynh trẻ lớp 1 không đồng tình sẽ dừng việc cho đến trường

22:16:37 08/12/2021
Lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu ngành GD-ĐT phải lắng nghe ý kiến người dân trong việc để trẻ lớp 1 đến tường, nếu phụ huynh chưa đồng tình thì phải cân nhắc lại

Vụ cán bộ sai, dân bị vạ lây ở Phú Yên: Giá trị tài sản hơn 230 tỉ đồng bị 'đóng băng'

22:08:17 08/12/2021
Vụ việc kéo dài hơn 2 năm nhưng những quyền lợi của người dân về quyền sử dụng đất trong vụ sai phạm đất đai xảy ra tại TX.Đông Hòa và TX.Sông Cầu (Phú Yên) vẫn chưa giải quyết xong

Có thể bạn quan tâm

Châu Âu có thể dư thừa nguồn cung vaccine trong năm 2022

Thế giới

17:26:56 09/12/2021
Sản lượng vaccine của châu Âu trong năm 2022 dự kiến đạt khoảng 3,6 tỷ liều, vượt quá nhu cầu của Liên minh châu Âu (EU), trong khi tổng sản lượng vaccine toàn cầu ước tính vượt mức 20 tỷ

Chồng cũ Lệ Quyên xuất hiện sau tin đồn mắc Covid-19

Sao việt

17:26:15 09/12/2021
Sau 1 tuần bế quan luyện công, sự xuất hiện của doanh nhân Đức Huy thu hút sự chú ý

Thủ môn ĐT Malaysia "căng thẳng" vì để Campuchia ghi bàn, quyết khóa chân tiền đạo Lào

Bóng đá việt nam

17:23:18 09/12/2021
Trước trận đấu với ĐT Lào ngày 9/12, thủ môn số 1 của Malaysia là Khairul Fahmi đã đặt ra mục tiêu giữ sạch lưới

Xuất hiện siêu nhân, phá đảo Skyrim chỉ với một chiếc cần câu cá

Game offline

17:23:12 09/12/2021
Mặc dù đã ra mắt được hơn 10 năm tuy nhiên một game thủ đã thử phá đảo tựa game này chỉ bằng chiếc cần câu mới được Bethesda bổ sung trong phiên bản Anniversary Edition vừa phát hành

Cosplay Jinx, nữ game thủ "tự ti" vì vòng 1 quá lớn!

Cosplay

17:21:34 09/12/2021
Jinx - cô nàng nhân vật game mang tính khí thất thường, thậm chí có phần ngang tàn. Thế nhưng đây lại là hình tượng được nhiều nữ coser muốn thử sức hóa thân

Tiến Minh, Thuỳ Linh lên đường dự giải vô địch cầu lông thế giới tại Tây Ban Nha

Sao thể thao

17:21:19 09/12/2021
Ngày 9/12, đội tuyển cầu lông Việt Nam với 3 thành viên Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh lên đường du đấu

Đạo diễn Lê Hoàng khuyên đàn ông nên yêu một cô gái “ít thông minh”

Show việt

17:20:51 09/12/2021
Với chủ đề liên quan đến phái đẹp, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đàn ông nên yêu một cô gái xinh đẹp và hơi ngốc bởi những người như thế sẽ giúp đàn ông có đất dựng võ

Xem video này sẽ biết vì sao Momo có body nóng bỏng nhất TWICE: Đường hông đỉnh của chóp, vòng nào ra vòng nấy phát mê!

Nhạc quốc tế

17:20:28 09/12/2021
Không chỉ được biết đến là main dancer của TWICE, Momo còn nổi tiếng với khả năng vũ đạo đáng kinh ngạc, được mệnh danh là một trong những idol nữ sở hữu kỹ năng nhảy nhất nhì của Kpop

‘Còn thở là còn gỡ' Trịnh Sảng khởi kiện công ty sản xuất phim 'Thiện nữ u hồn' đòi 400 tỉ tiền thù lao

Sao châu á

17:20:19 09/12/2021
Vừa hầu tòa để giành quyền nuôi con vào ngày 6-12 (giờ Mỹ), thì mới đây Trịnh Sảng lại tiếp tục đệ đơn kiện phía công ty sản xuất phim Thiện nữ u buồn đòi tiền

Khám phá biệt thự nghỉ dưỡng của Ronaldo tại Marbella

Bên lề sân cỏ

17:19:17 09/12/2021
Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục đa dạng hóa khối tài sản của mình, với việc bổ sung một biệt thự nghỉ dưỡng vào danh sách hạng mục bất động sản vốn dài dằng dặc

Ronaldo để hụt "siêu kỷ lục", Man United dở khóc dở cười trước đối thủ yếu

Bóng đá thế giới

17:14:32 09/12/2021
Tự làm khó mình từ lâu đã là điều khiến người ta nhớ nhất khi nói về Man United thời hậu Sir Alex. Trận đối đầu với Young Boys cũng chẳng phải là ngoại lệ

Chiếc xe Ý hai chỗ ngồi này sẽ 'đè bẹp' Honda SH?

Ôtô

17:14:24 09/12/2021
Đẹp long lanh, hiệu suất mạnh, chiếc xe Ý này sẽ khiến những người đam mê Honda SH phải nhìn lại quyết định của mình